FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER MAC 2012

HBEF3103
PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN

NO. MATRIKULASI

: 730419025595001

NO. KAD PENGENALAN

: 730419-02-5595

NO. TELEFON

: 013 5010818

E- MEL

: mohaludin@oum.edu.my

TUTOR

: EN. MOHD YUSOF BIN AWANG

PUSAT PEMBELAJARAN

: KEDAH LEARNING CENTRE

MOHD KAMAL HARIS BIN AHMAD RAZI
NO KP.821223035971
HBEF3103 : PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
_____________________________________________________________________________________________________________________

HBEF3103

2

ISI KANDUNGAN
Soalan 1

MUKA SURAT

Reka Bentuk Visual
Pengenalan

1

1. Simplisiti

1

2. Domain

2

3. Pola

4

3.1 Pola Mengikut Bentuk Geometri

5

3.2 Pola Mengikut Huruf

5

4. Seimbang
4.1 Seimbang Formal

6

4.2 Seimbang Tidak Formal

7

5. Variasi

7

6. Harmoni

8

Penutup
Soalan 2

8

Kemahiran Berfikir
1.0

Pengenalan

2.0

Empat Ciri Reka Bentuk Yang Dapat Meningkatkan

3.0
Rujukan

6

9

Kemahiran Berfikir

10

2.1

Kemahiran Pemikiran Kritis

10

2.2

Kemahiran Pemikiran Kreatif

11

2.3

Kemahiran Membuat Keputusan

12

2.4

Kemahiran Menyelesaikan Masalah

14

Penutup

15
16

MOHD KAMAL HARIS BIN AHMAD RAZI
NO KP.821223035971
HBEF3103 : PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
_____________________________________________________________________________________________________________________

HBEF3103

4

MOHD KAMAL HARIS BIN AHMAD RAZI
NO KP.821223035971
HBEF3103 : PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
_____________________________________________________________________________________________________________________

RUJUKAN

HBEF3103

5