RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (SLOT

)
Tunjang Kelas Tarikh Masa Unit Hasil Pembelajaran: ST 8.1.6 Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat : Sains dan Teknologi : Prasekolah Al-Haqeem : 13 September 2012 : 11.30 – 11.50 pagi : 3 orang murid

1) Menyelesaikan masalah matematik operasi tambah menggunakan objek iaitu manik. 2) Menyiapkan tugasan tanpa bimbingan Pengetahuan Sedia Ada Kemahiran Berfikir(KB) Penerapan Nilai Kesepaduan Bahan Bantu Mengajar : Murid tahu membilang nombor 1-10 : Menjana idea, kreatif : Bekerjasama, bertolak ansur, bersyukur : Kognitif, Bahasa Malaysia, Awal Sains : Manik pelbagai warna

. Penutup : (2 minit) -Guru membantu tentang murid apa membuat yang telah Menjana idea kesimpulan dipelajari .Guru memberikan soalan 10 soalan penyelesaian matematik mudah. .murid menyelesaikan hasil tambah menggunakan manik yang disediakan. .Guru meminta murid mengira nombor 110 secara individu.Guru meminta murid berdiri dan mengira 1-10.Bertolak ansur .Guru meminta setiap murid menyebut nombor yang mereka tahu. .Guru menunjukkan carta nombor 1-10 . . Guru mengagihkan 10 biji .carta nombor Langkah 1 ( 3 minit) Langkah 2 (10 minit) Arahan : .Bekerjasama manik .Guru menanda tugasan murid dan membuat pembetulan bersama dengan murid.LANGKAH Set induksi (2 minit) ISI KANDUNGAN Contoh Guru : mari kita kira nombor 1-10 AKTIVITI -Guru berbual dengan murid berkaitan nombor sambil bersoal jawab CATATAN mengenainya. Langkah 3 (3 minit) .Bersyukur 1) mari kita kira bersama-sama pelbagai warna kepada murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful