RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (SLOT

)
Tunjang Kelas Tarikh Masa Unit Hasil Pembelajaran: ST 8.1.6 Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat : Sains dan Teknologi : Prasekolah Al-Haqeem : 13 September 2012 : 11.30 – 11.50 pagi : 3 orang murid

1) Menyelesaikan masalah matematik operasi tambah menggunakan objek iaitu manik. 2) Menyiapkan tugasan tanpa bimbingan Pengetahuan Sedia Ada Kemahiran Berfikir(KB) Penerapan Nilai Kesepaduan Bahan Bantu Mengajar : Murid tahu membilang nombor 1-10 : Menjana idea, kreatif : Bekerjasama, bertolak ansur, bersyukur : Kognitif, Bahasa Malaysia, Awal Sains : Manik pelbagai warna

Penutup : (2 minit) -Guru membantu tentang murid apa membuat yang telah Menjana idea kesimpulan dipelajari .Bertolak ansur . .Bekerjasama manik .LANGKAH Set induksi (2 minit) ISI KANDUNGAN Contoh Guru : mari kita kira nombor 1-10 AKTIVITI -Guru berbual dengan murid berkaitan nombor sambil bersoal jawab CATATAN mengenainya.murid menyelesaikan hasil tambah menggunakan manik yang disediakan. .Bersyukur 1) mari kita kira bersama-sama pelbagai warna kepada murid. Langkah 3 (3 minit) . .carta nombor Langkah 1 ( 3 minit) Langkah 2 (10 minit) Arahan : .Guru menanda tugasan murid dan membuat pembetulan bersama dengan murid. .Guru meminta murid mengira nombor 110 secara individu.Guru menunjukkan carta nombor 1-10 .Guru meminta setiap murid menyebut nombor yang mereka tahu.Guru meminta murid berdiri dan mengira 1-10. . Guru mengagihkan 10 biji .Guru memberikan soalan 10 soalan penyelesaian matematik mudah.