Anda di halaman 1dari 19

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/1

OBJEKTIF AM :
Mengetahui nilai perintang dan jenis kerosakan.
:

OBJEKTIF KHUSUS

Di akhir unit ini pelajar akan dapat : Membaca nilai perintang dengan kod warna. Membaca nilai perintang dengan menggunakan Meter Pelbagai. Menyenaraikan kerosakan perintang.

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/2

4.1 NILAI RINTANGAN PADA PERINTANG DENGAN KOD WARNA


Nilai rintangan sesuatu perintang dapat ditentukan dengan mentafsirkan warna jalur yang tercetak pada badannya. Biasanya, terdapat empat jalur yang tercetak pada badan perintang seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.1. Jalur warna pertama (A) menunjukkan nilai digit 1 Jalur warna kedua (B) menunjukkan nilai digit 2 Jalur warna ketiga (C) menunjukkan pendarab Jalur warna keempat (D) menunjukkan had terima

Jalur Jalur Jalur Jalur

Warna Warna Warna Warna

Pertama (A) Kedua (B) Ketiga (C) Keempat (D)

Rajah 4.1 Jalur Warna Perintang

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/3

Nilai bagi jalur warna tersebut ditunjukkan seperti di Jadual 4.1


Jadual 4.1 Nilai Bagi Jalur Warna Perintang

Warna Haji Che Mat Orang Kaya Hendak Beli Ubi Kayu Putih Enggan Pulang Tanpa Wang Hitam Coklat Merah Oren Kuning Hijau Biru Unggu Kelabu Putih Emas Perak Tiada warna

Nilai Digit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -

Pendarab x 100 x 101 x 102 x 103 x 104 x 105 x 106 x 107 x 108 x 109 0.1 0.01 -

Had Terima 5% 10% 20%

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/4

Contoh 4-1 : Berikan nilai rintangan bagi perintang dalam Rajah 4.2

Hijau

Biru
Rajah 4.2

Coklat

Emas

Kaedah penyelesaian : Hijau Langkah 1 5 Biru 6 x x Coklat 101 Emas 5%

= 560 5 % Had Terima Langkah 2 560 x 5 % = 28 Had Bawah 560 - 28 = 532 Had Atas 560 + 28 = 588 Nilai perintang 532 hingga 588

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/5

Contoh 4-2 : Berikan nilai rintangan bagi perintang dalam Rajah 4.3

Coklat

Hitam
Rajah 4.3

Oren

Emas

Kaedah penyelesaian : Coklat Langkah 1 1 Hitam 0 x x Oren 103 Emas 5%

= 10 000 5 % Had Terima Langkah 2

@ 10 k 5 %

10 000 x 5 % = 500 Had Bawah 10 000 - 500 = 9 500 Had Atas

Langkah 3

Langkah 4

10 000 + 500 = 10 500 Nilai perintang

Langkah 5

9 500 hingga 10 500 @ 9.5 k hingga 10.5 k

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/6

Masa untuk menguji minda dengan aktiviti... Selamat Maju Jaya !!!!!!

Mari kita menguji kefahaman anda berdasarkan soalan-soalan yang diberi di bawah ini. Anda boleh merujuk jawapannya pada halaman berikutnya : a) Berikan nilai rintangan bagi perintang berdasarkan Rajah 4.4

Jalur 1

Jalur 2
Rajah 4.4

Pendarab

Had Terima

i) ii) iii)

Oren / Hijau / Hitam / Perak Hijau / Biru / Merah / Tiada Warna Merah / Merah / Hijau / emas

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/7

4.2 NILAI RINTANGAN METER PELBAGAI

PADA

PERINTANG

DENGAN

Meter pelbagai merupakan meter yang boleh digunakan untuk mengukur rintangan. Meter pelbagai terdiri daripada meter pelbagai analog dan meter pelbagai digital.

Rajah 4.5 Meter pelbagai Analog

Rajah 4.6

Meter pelbagai digital

Rajah 4.7 Prob yang diletakkan di perintang

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/8

Bacaan skala

Jarum Penunjuk Prob

Julat

Pelaras jarum penunjuk

Rajah 4.8 Meter Pelbagai Analog

4.2.1 Cara- cara menggunakan meter pelbagai analog

PILIH JULAT YANG SESUAI

PINTASKAN PROB

MULA MENYUKAT PERINTANG

LARASKAN METER PELBAGAI SEHINGGA JARUM MENUNJUKKAN KE SIFAR (0)

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/9

4.2.2

Cara-cara mendapatkan nilai rintangan menggunakan meter pelbagai analog Langkah 2 Darabkan nilai bacaan tersebut dengan julat yang telah ditentukan.

Langkah 1 Ambil bacaan skala yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk

Langkah 3 Hasil darab antara bacaan skala dengan julat adalah nilai rintangan bagi perintang berkenaan.

Contoh 4-3 Berdasarkan Rajah 4.9, tentukan nilai rintangan bagi perintang dengan menggunakan meter pelbagai analog.

Bacaan skala = 50 Julat = x 10


NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/10

Rajah 4.9

Penyelesaian : 50 x 10 = 500

Contoh 4-4 Berdasarkan Rajah 4.10, tentukan nilai rintangan bagi perintang dengan menggunakan meter pelbagai analog.

Bacaan skala = 20 Julat = x 1 k


Rajah 4.10

Penyelesaian : 20 x 1 k = 20 k

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/11

JOM! KITA BUAT LATIHAN SEKARANG


Sekarang mari kita uji kefahaman dan minda bersama-sama. Anda juga boleh menyemak jawapannya pada halaman selepas ini. a) Berdasarkan Rajah 4.11, tentukan nilai rintangan bagi perintang dengan menggunakan meter pelbagai analog.

Rajah 4.11

i) skala = 45, julat =

10

ii) skala = 300, julat = 1 iii) skala = 2, julat = 1 k

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/12

AMALI MAKMAL 4.1 : Mengukur Perintang Tetap menggunakan Meter Pelbagai 1. Semua kerja amali makmal hendaklah dijalankan di bawah pengawasan pensyarah modul.

2. Dapatkan lembaran kerja dari pensyarah modul. 3. Laksanakan amali seperti yang ditunjukkan dalam lembaran kerja.

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/13

4.3 JENIS KEROSAKAN PERINTANG


Kerosakan perintang boleh diuji dengan menggunakan meter pelbagai. Kaedah menguji kerosakan tersebut adalah sama seperti kaedah mendapatkan nilai rintangan pada perintang. Jenis kerosakan boleh dikesan berpandukan kepada kedudukan jarum penunjuk pada skala bacaan.

Jadual 4.2 Jenis kerosakan perintang

Kedudukan jarum penunjuk pada skala bacaan 0 (sifar) (infiniti) Nilai tidak sama seperti nilai sebenar

Jenis kerosakan pada perintang Terpintas Terbuka Terpintas

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/14

Contoh 4-5 : Kedudukan jarum penunjuk pada skala bacaan

Jenis kerosakan pada perintang

Terpintas

Kedudukan jarum penunjuk = 0 (sifar)

Terbuka

Kedudukan jarum penunjuk = (infiniti)

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/15

Sekarang mari kita uji kefahaman dan minda bersama-sama. Anda juga boleh menyemak jawapannya pada halaman selepas ini. a) Nyatakan jenis kerosakan pada perintang berpandukan kepada kedudukan jarum penunjuk pada skala bacaan meter pelbagai seperti dalam Jadual 4.3
Jadual 4.3

Kedudukan jarum penunjuk

Jenis kerosakan

b) Dengan menggunakan kod warna, nilai satu perintang telah diperolehi iaitu 100 . Tetapi apabila perintang itu diuji menggunakan meter pelbagai, nilainya menjadi 10 . Nyatakan jenis kerosakan pada perintang tersebut.

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/16

Jawapan .

AMALI MAKMAL 4.2 : Menguji kerosakan Perintang Tetap menggunakan Meter Pelbagai 1. Semua kerja amali makmal hendaklah dijalankan di bawah pengawasan pensyarah modul.

2. Dapatkan lembaran kerja dari pensyarah modul. 3. Laksanakan amali seperti yang ditunjukkan dalam lembaran kerja.

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/17

Tentukan
Kod Warna Mentafsir warna
jalur di perintang

Kerosakan Perintang

Meter Pelbagai
Ukur perintang menggunakan julat yang sesuai

Kerosakan perintang

Terpintas
Bacaan jarum pada meter pelbagai menunjukkan sifar(0)

Terbuka
Bacaan jarum pada multimeter menunjukkan infiniti( )

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/18

UNIT 4
Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba soalan dalam penilaian kendiri ini dan semak jawapan anda pada maklumbalas yang disediakan. Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda. Semoga anda maju jaya. PENILAIAN 4-1

Biru

Kelabu
Rajah 4.12

Kuning

Perak

Rajah 4.12 menunjukkan satu perintang yang tidak diketahui nilai rintangannya. a) Dengan menggunakan perintang tersebut. kod warna perintang, kirakan nilai

b)

Jika anda diberikan meter pelbagai analog, terangkan kaedahkaedah menggunakan meter tersebut untuk mengukur nilai perintang tersebut.

c)

Jika didapati nilai perintang itu 0 (sifar) setelah anda mengukurnya dengan meter pelbagai, nyatakan jenis kerosakan yang dialami oleh perintang tersebut.

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 4/19

PENILAIAN 4-2

Bacaan skala = 5 Julat = x 100

Rajah 4.13

Rajah 4.13 menunjukkan satu perintang yang diukur dengan menggunakan meter pelbagai. a) Tentukan nilai perintang yang diukur oleh meter pelbagai seperti yang ditunjukkan oleh Rajah 4.10. b) Jika warna perintang yang diukur itu ialah coklat untuk jalur pertama, hijau untuk jalur kedua, merah untuk jalur ketiga dan perak untuk jalur keempat, kirakan nilai perintang tersebut berdasarkan kod warna. Dengan membuat perbandingan nilai perintang antara kaedah pengukuran menggunakan kod warna dan meter pelbagai, nyatakan samada nilainya sama atau tidak. Berdasarkan soalan (c), tentukan samada perintang tersebut dalam keadaan baik atau rosak, nyatakan jenis kerosakannya.

c)

d)

NAM/KKJU/2012