Anda di halaman 1dari 9

TAJUK : TUMBUH-TUMBUHAN SEMULAJADI

& HIDUPAN LIAR

INSTRUMEN BAND 1 DESKRIPTOR : B1D4 KOD EVIDEN : B1D4E1

NAMA : TINGKATAN : TARIKH :

Menamakan tumbuh-tumbuhan semulajadi.

..

TAJUK : TUMBUH-TUMBUHAN SEMULAJADI


& HIDUPAN LIAR

INSTRUMEN BAND 1 DESKRIPTOR : B1D4 KOD EVIDEN : B1D4E2

NAMA : TINGKATAN : TARIKH :

Menamakan hidupan liar.

..

..

TAJUK : TUMBUH-TUMBUHAN SEMULAJADI


& HIDUPAN LIAR

INSTRUMEN BAND 2 DESKRIPTOR : B2D5 KOD EVIDEN : B2D5E1

NAMA : TINGKATAN : TARIKH :

Menyatakan ciri-ciri tumbuhan semulajadi.

TAJUK : TUMBUH-TUMBUHAN SEMULAJADI


& HIDUPAN LIAR

INSTRUMEN BAND 2 DESKRIPTOR : B2D5 KOD EVIDEN : B2D5E2

NAMA : TINGKATAN : TARIKH :

Menyatakan jenis hidupan liar mengikut habitatnya.

Hutan

Jenis Hidupan Liar

Hutan Hujan Tropika

a) b)

Hutan Pantai a) b)

Hutan Gunung a) b)

Hutan Paya Air Masin

a) b)

Hutan Paya Air Tawar

a) b)

TAJUK : TUMBUH-TUMBUHAN SEMULAJADI


& HIDUPAN LIAR

INSTRUMEN BAND 3 DESKRIPTOR : B3D5 KOD EVIDEN : B3D5E1

NAMA : TINGKATAN : TARIKH :

Menjelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuhan semulajadi di Malaysia.

Tandakan ( / ) pada ruangan yang betul.

TAJUK : TUMBUH-TUMBUHAN SEMULAJADI


& HIDUPAN LIAR

INSTRUMEN BAND 4 DESKRIPTOR : B4D2 KOD EVIDEN : B4D2E4

NAMA : TINGKATAN : TARIKH :

Menghuraikan kepentingan tumbuhan semulajadi di Malaysia dan negara lain.

Hutan Di Negara Lain

Kepentingan

Hutan Monsun Tropika Di Thailand

.. ..

Hutan Mediterranean Di Turki

.. ..

Kawasan Gurun Di Sahara

.. ..

Kawasan Tunda Di Siberia

.. ..

TAJUK : BENTUK MUKA BUMI INSTRUMENT BAND 4 DESKRIPTOR : B4D2 KOD EVIDEN : B4D2E5

NAMA : TINGKATAN : TARIKH :

Membandingkan ciri tumbuhan negara Malaysia dengan negara lain.

TAJUK : BENTUK MUKA BUMI INSTRUMENT BAND 4 DESKRIPTOR : B4D3 KOD EVIDEN : B4D3E3

NAMA : TINGKATAN : TARIKH :

Menghuraikan kepentingan tumbuhan semulajadi negara Malaysia.