P. 1
Adat Istiadat Dina Ngalamar

Adat Istiadat Dina Ngalamar

|Views: 36|Likes:
Dipublikasikan oleh Muhammad Gusviandy Verdyansyah

More info:

Published by: Muhammad Gusviandy Verdyansyah on Nov 03, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2014

pdf

text

original

ADAT ISTIADAT DINA NGALAMAR

Prah di mana-mana, atawa biasa kapanggih. Kaasup di luar nagri. Samèmèh lalaki jeung awèwè resmi dikawinkeun, sok dimimitian heula ku acara ngalamar. Ngan carana anu teu sarua atawa bèda-bèda tèh. Cara ngalamar urang Amèrika, pasti bèda jeung urang Indonèsia. Nya kitu deui antara urang Jawa Tengah atawa jawa Timur jeung urang Sunda. Urang Sunda ogè gumantung kana waktu jeung tempatna. Cara ngalamar jaman baheula jeung ayeuna, pasti henteu sarua. Nya kitu deui cara ngalamar urang Cianjur jeung urang Banten, èta ogè moal sarua deuih. Ngalamar jaman ayeuna leuwih gampang jeung sederhana. Bèda jeung jaman baheula, loba pisan cara jeung aturanana. Jaman baheula mah antara si lalaki nu rèk ngalamar, jeung si awèwè nu rèk dilamar tèh, tacan tangtu wawuh. Ari ayeuna mah apan, umumna lain baè geus wawuh, tapi geus jadi bèbènè (kabogoh). Jadi nu disebut ngalamar tèh, ukur formalitas atawa nanya resmi, siap henteuna si awèwè diajak kawin. Atuh jawabanana ogè, moal aya basa nolak. Langsung satuju, malah sakalian nangtukeun waktuna. Ari sababna lian ti geus pada wawuh, biasana sarua bogohna. Tah, ngalamar jaman baheula mah can tangtu kitu. Teu unggal ngalamar pasti ditarima. Bisa waè si awèwèna nolak, boh lantaran teu bogoh, boh lantaran geus kapiheulaan ku nu sèjen. Ngan dina nolakna tara togmol nyebut embung. Upamana langsung ngajawab, “punten pun anakna henteu bogoheun” Atawa, “Punten parantos aya nu gaduh” Tapi ngusahakeun sangkan dina nolakna, henteu matak nyerieun hatè pihak anu ditolak. Contona, “Nya èta pun anak tèh, teu acan aya niat rarabi. Ma’lum masih kènèh bau jaringao.” Padahal nempo ukurna, geus meujeuhna dikawinkeun. Ngan ku sabab awèwèna teu bogoh atawa kolotna teu satuju, lamaranana kapaksa ditolak. Lamun hayang leuwih jèntè awèwèna teu bogoheun, carana nolak bisa ku cara mapandèkeun kana manuk. Biasana manuk titiran. “ Nya èta gaduh manuk tèh titiran emas, sakurungna kedah sareng titiran emas deui.” Maksudna anak kuring tèh teu bogoheun. Bisa jadi lantaran anu ngalamarna kurang kasèp. Baeula mah sual jodo tek kacida apikna. Mèmèh ngalamar jeung narima lamaran, kudu puguh heula, anak saha, beunghar atawa henteu. Boga pangkat atawa ukur jelema biasa. Tegesna, ditaliti heula kaayaan kulawargana, bisi henteu sarua atawa henteu saimbang. Ari sababna harita mah, anak mènak kudu jeung anak mènak deui. Nu beunghar kudu jeung nu beunghar deui. Utamana lamun tacan wawuh.

boh awèwèna. hèg terus acan aya manukan. boh pihak awèwè. isuk pagèto bakal datang deui. naghaja nyèmah ka kulawarga awèwè. Kaleresan gaduh hiji. resmi ngalamar. “Nya èta gaduh manuk. asa rareuwas teuing?” cèk pribumi. Nya kitu deui upama pribumi ukur nyebutkeun. Cara sèjènna dina nyuguhan. Dijawab deui ku ki semah.” Tina obrolan di luhur.Di Cianjur baheula.” maksudna. Anu dicaritakeun di luhur.” maksadna. Lain ngan ukur tuturunan. Mun barangbeuli tèa mah. yèn manèhna kulawarga mènak. sarua manèhna ogè kulawarga mènak asli. Tahapan nepi ka dinya disebutna neundeun omong. acan katalian ku jangji nanaon. sok nanya kieu: “Euleuh ieu cacangkir aya ku saè. hartina turunan jelema bisa. “Kaleresan. sarua turunan mènak. . wadah susuguhna sok ngagunakeun bahan poslèn. Upama kira-kira sarua satuju. acan mèrè tanda pangjadi. atawa boga gelar radèn pamèrè. Engkè samèmèh ki Sèmah ngasaan susuguh pribumi. Tapi. moal lepat deui bahanna tina poslèn. Bèda deui upama si sèmah nyebutkeun manuk piit atawa ukur cangkurileung. kanyahoan wèh. aya kabiasaan kieu: titahan si lalaki. mung teu acan gaduh kurungna. Naon sababna disebut neundeun omong? Sabab pihak lalaki tacan mèrè nanaon. Ku kituna meunang masing rèk ngabatalkeun ogè. di rormpok ogè gaduh. Sanggeus disuguhan. bener malah mènak bolongkotan. aya ogè kurung biasa. heug mani sami pisan. Utamana pisin jeung cangkirna. si pribumi sok buru-buru nanya: “ geuning aya pikersaeun naon. Upama pribumi hayang nèmbongkeun. Duanana kakara satuju. boh pihak lalaki. boh lalakina.” “kagungan manuk naon kitu?” “Titiran emas” “Euleuh atuh kurungna gè kedah kurung saè.”maksudna nanyakeun naha enya pribumi tèh kulawarga mènak? “Leres poslèn asli wedalan Cina. kakara ngalamar tahapan kahiji. pèdah aki-buyutna kungsi digawè di karaton.

Tujuh Bulanan Nya èta salametan nu kakandungan tujuh bulan. Berès dimandian tuluy dijampean. Upama semu amis. Biasana sakalian dicekok. Loba seutikna babawaan. supaya ulah babari katerap panyakit. Kudu dawegan konèng. Ngaliwon Orok Waktuna unggal jumaah kaliwon. Dipingpin ku kokolot lembur. supaya lembur reujeung pangeusina dijaga tina rupa-rupa misibat. biasana lalaki jeung awèwè. nandakeun harkat anu ngalamar jeung nu dilamar. make peso mèncos atawa paku.A. Tuluy dimandian cai kembang tujuh rupa. Orok umur bubulnan atawa mimingguan tèh. B. salembur nyangu kawas rèk lebaran. Lian ti eta sok nyieun rurujakan. sarta henteu lèngoh. Upama urang Sunda. disebutna panyangcang. lamun rujakna lada. supaya kulit anakna engke koneng. anakna pasti lalaki. Biasana gambar wayang Arjuna atawa Subadra. terus mènta-mènta ka karuhun. kabiasaan sapopoè masarakat Sunda. Dina ngalamar resmi mah. Engkèna duduitan lading rujak ku nu kakandungan dipiceun ka parapatan jalan. Babarit Nya èta hajat nyalametkeun (salametan) lebur. bapana orok nu dikandung ngagambaran dawegan kalapa konèng. . ieu di handap aya sababaraha rupa adat-istiadat Sunda jaman baheula: 1. Kabèh babawaan anu ngkèna bakal dipasrahkeun ka pihak awèwè minangka tanda jadi. ngariung di hiji tempat. isukisuk dibawa ku paraji atawa dukun. Rujakna tuluy dijual. NGALAMAR Sanggeus pihak lalaki jeung pihak awèwè satuju. resmi ngalamar. RUPA-RUPA ADAT ISTIADAT SUNDA Adat istiadat tèh nya èta tata-cara atawa kabiasaan sapopoè hiji masarakat. Diantarana nyieun tumpeng jeung rupa-rupa bubur ketan. 3. Cenah. wakil pihak lalaki tèh datangna henteu nyorangan. Lian ngarujak bebek. tina neundeun omong naèk kana tahapan kadua. Maksudna.. ari duit jang pameulina ku talawèngkar (sesemplèkan kentèng atawa gagarabah). Biasana nu keur kakandungan dimandian cai tujuh rupa. diinuman peresan konèng meunang marud. Tapi dibarengan ku rombongan. Keur nambah-nambah kanyao hidep. Carana. rujak bebek. atawa ngajajar sisi jalan dèa. awewè. Sanggeus kokolot lembur ngeungeut menyan. Cara saterusna daar balakecrakan 2.

budak lalaki kapiheuleutan (panengah). sok ditambahan ku hulu munding. nya èta Nyi Roro Kidul. saban taun. lantaran rasa nyerina dipindahkeun ka sato nu dipakè bèla tèa. domba jalu. biasana mangsana gegedèna ombak. kabeukina daging jeung getih jelema. bakal jadi mangsa Batara Kala. 5. Tapi. Munlalaki kembaran Arjuna. Diruat ku cara nanggap wayang. bisa wangunan anyar. rèk hayam jago. bisa ogè jelema (budak). mènta kasalametan ka karuhun jeung nu ngageugeuh lembur. Biasana ngondang dalang kolot ahlina. disebutna ngawayang ngaruat.Dawegan dibeulah dua ku bapana orok nu dikandung. ku jalan dipalidkeun ka tengah laut. Bèdana tèh nu diruatna bisa lembur. biasana mah mun lain hayam. Tujuana sangkan budak nu disunatan henteu ngarasa nyeri. 6. Sing saha nu wani balik. Budak sempring disunatan. umumna percaya. sok aya raramèan. kumaha ceuk Nyi Roro Kidul. dipeuncit bareng jeung nyunatan budak. Cara nyanggakeunana ka Nyi Ratu. Anu dihajatkeunana. paling domba atawa embè. Upama beulahna sarua. Hajat laut Urang basisir kidul. kantor. Ku kituna hasil-henteuna maranèhna ngala lauk. sok diayakeun hajat laut. biasana sok nanggap wayang atawa ronggèng. 4. dayeuh. atawa nagara. Meuncit Sato Bèla Naon baè satona mah. sato nu dipakè bèla gèrèsèl dipeuncit. nagara. Bareng jeung hajat laut. upama awèwè kembaran subadra. Cenah. Lanceuk jeung adina awèwè. pasti anakna kasèp atawa geulis. yèl laut tèh aya nu ngarajaan. imah. Sato nu dipakè. . Supaya Nyi Ratu bageur. Upama budak. atawa munding jalu. nu lalajo teu meunang balik. Batara Kala tèh hiji buta (raksasa). Salila pagelaran wayang can tamat. unggal tempat waktuna bèda-bèda. Ngaruat Tujuanana sarua jeung babarit. lian ti tumpeng salengkepna. pabrik. Lalakonna teu meunang nu sèjèn kudu lalakon “Batara Kala”.

Gusviandy V. .Adat-Istiadat Dina Ngalamar Disusun ku: M.

6 SMAN 1 MARGAHAYU 2012 KABUPATEN BANDUNG . XI-A. Fajari Wadi Agniawan Khoirun Nissa A. Reni Yuniarti Putri Tasya M.Dedi M.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->