P. 1
Adat Istiadat Dina Ngalamar

Adat Istiadat Dina Ngalamar

|Views: 36|Likes:
Dipublikasikan oleh Muhammad Gusviandy Verdyansyah

More info:

Published by: Muhammad Gusviandy Verdyansyah on Nov 03, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2014

pdf

text

original

ADAT ISTIADAT DINA NGALAMAR

Prah di mana-mana, atawa biasa kapanggih. Kaasup di luar nagri. Samèmèh lalaki jeung awèwè resmi dikawinkeun, sok dimimitian heula ku acara ngalamar. Ngan carana anu teu sarua atawa bèda-bèda tèh. Cara ngalamar urang Amèrika, pasti bèda jeung urang Indonèsia. Nya kitu deui antara urang Jawa Tengah atawa jawa Timur jeung urang Sunda. Urang Sunda ogè gumantung kana waktu jeung tempatna. Cara ngalamar jaman baheula jeung ayeuna, pasti henteu sarua. Nya kitu deui cara ngalamar urang Cianjur jeung urang Banten, èta ogè moal sarua deuih. Ngalamar jaman ayeuna leuwih gampang jeung sederhana. Bèda jeung jaman baheula, loba pisan cara jeung aturanana. Jaman baheula mah antara si lalaki nu rèk ngalamar, jeung si awèwè nu rèk dilamar tèh, tacan tangtu wawuh. Ari ayeuna mah apan, umumna lain baè geus wawuh, tapi geus jadi bèbènè (kabogoh). Jadi nu disebut ngalamar tèh, ukur formalitas atawa nanya resmi, siap henteuna si awèwè diajak kawin. Atuh jawabanana ogè, moal aya basa nolak. Langsung satuju, malah sakalian nangtukeun waktuna. Ari sababna lian ti geus pada wawuh, biasana sarua bogohna. Tah, ngalamar jaman baheula mah can tangtu kitu. Teu unggal ngalamar pasti ditarima. Bisa waè si awèwèna nolak, boh lantaran teu bogoh, boh lantaran geus kapiheulaan ku nu sèjen. Ngan dina nolakna tara togmol nyebut embung. Upamana langsung ngajawab, “punten pun anakna henteu bogoheun” Atawa, “Punten parantos aya nu gaduh” Tapi ngusahakeun sangkan dina nolakna, henteu matak nyerieun hatè pihak anu ditolak. Contona, “Nya èta pun anak tèh, teu acan aya niat rarabi. Ma’lum masih kènèh bau jaringao.” Padahal nempo ukurna, geus meujeuhna dikawinkeun. Ngan ku sabab awèwèna teu bogoh atawa kolotna teu satuju, lamaranana kapaksa ditolak. Lamun hayang leuwih jèntè awèwèna teu bogoheun, carana nolak bisa ku cara mapandèkeun kana manuk. Biasana manuk titiran. “ Nya èta gaduh manuk tèh titiran emas, sakurungna kedah sareng titiran emas deui.” Maksudna anak kuring tèh teu bogoheun. Bisa jadi lantaran anu ngalamarna kurang kasèp. Baeula mah sual jodo tek kacida apikna. Mèmèh ngalamar jeung narima lamaran, kudu puguh heula, anak saha, beunghar atawa henteu. Boga pangkat atawa ukur jelema biasa. Tegesna, ditaliti heula kaayaan kulawargana, bisi henteu sarua atawa henteu saimbang. Ari sababna harita mah, anak mènak kudu jeung anak mènak deui. Nu beunghar kudu jeung nu beunghar deui. Utamana lamun tacan wawuh.

Tapi. Mun barangbeuli tèa mah. hartina turunan jelema bisa.Di Cianjur baheula. Utamana pisin jeung cangkirna. aya kabiasaan kieu: titahan si lalaki. asa rareuwas teuing?” cèk pribumi. Naon sababna disebut neundeun omong? Sabab pihak lalaki tacan mèrè nanaon. sarua turunan mènak. boh pihak lalaki. Upama pribumi hayang nèmbongkeun. di rormpok ogè gaduh. yèn manèhna kulawarga mènak. Lain ngan ukur tuturunan. heug mani sami pisan. aya ogè kurung biasa. Tahapan nepi ka dinya disebutna neundeun omong. Ku kituna meunang masing rèk ngabatalkeun ogè. isuk pagèto bakal datang deui. acan mèrè tanda pangjadi. Duanana kakara satuju. boh pihak awèwè.” maksadna. Sanggeus disuguhan. Bèda deui upama si sèmah nyebutkeun manuk piit atawa ukur cangkurileung. sarua manèhna ogè kulawarga mènak asli. “Kaleresan. sok nanya kieu: “Euleuh ieu cacangkir aya ku saè. bener malah mènak bolongkotan. kakara ngalamar tahapan kahiji. Kaleresan gaduh hiji. “Nya èta gaduh manuk. hèg terus acan aya manukan. boh awèwèna. . Upama kira-kira sarua satuju.” “kagungan manuk naon kitu?” “Titiran emas” “Euleuh atuh kurungna gè kedah kurung saè. resmi ngalamar. Nya kitu deui upama pribumi ukur nyebutkeun. mung teu acan gaduh kurungna. si pribumi sok buru-buru nanya: “ geuning aya pikersaeun naon. wadah susuguhna sok ngagunakeun bahan poslèn. Engkè samèmèh ki Sèmah ngasaan susuguh pribumi. kanyahoan wèh.” Tina obrolan di luhur. Dijawab deui ku ki semah.”maksudna nanyakeun naha enya pribumi tèh kulawarga mènak? “Leres poslèn asli wedalan Cina. atawa boga gelar radèn pamèrè. boh lalakina. pèdah aki-buyutna kungsi digawè di karaton. moal lepat deui bahanna tina poslèn. acan katalian ku jangji nanaon. Cara sèjènna dina nyuguhan. naghaja nyèmah ka kulawarga awèwè. Anu dicaritakeun di luhur.” maksudna.

Diantarana nyieun tumpeng jeung rupa-rupa bubur ketan. supaya ulah babari katerap panyakit. resmi ngalamar. ari duit jang pameulina ku talawèngkar (sesemplèkan kentèng atawa gagarabah). Tujuh Bulanan Nya èta salametan nu kakandungan tujuh bulan. Keur nambah-nambah kanyao hidep. Cenah. ngariung di hiji tempat. Kabèh babawaan anu ngkèna bakal dipasrahkeun ka pihak awèwè minangka tanda jadi. Rujakna tuluy dijual. Berès dimandian tuluy dijampean. Dina ngalamar resmi mah. nandakeun harkat anu ngalamar jeung nu dilamar. terus mènta-mènta ka karuhun. rujak bebek. tina neundeun omong naèk kana tahapan kadua. Tuluy dimandian cai kembang tujuh rupa. lamun rujakna lada. Biasana nu keur kakandungan dimandian cai tujuh rupa. Lian ti eta sok nyieun rurujakan. supaya lembur reujeung pangeusina dijaga tina rupa-rupa misibat. Upama urang Sunda. Sanggeus kokolot lembur ngeungeut menyan. make peso mèncos atawa paku. NGALAMAR Sanggeus pihak lalaki jeung pihak awèwè satuju. 3. RUPA-RUPA ADAT ISTIADAT SUNDA Adat istiadat tèh nya èta tata-cara atawa kabiasaan sapopoè hiji masarakat. Tapi dibarengan ku rombongan. Lian ngarujak bebek. B. Ngaliwon Orok Waktuna unggal jumaah kaliwon. Engkèna duduitan lading rujak ku nu kakandungan dipiceun ka parapatan jalan. awewè. Loba seutikna babawaan. atawa ngajajar sisi jalan dèa. Biasana gambar wayang Arjuna atawa Subadra. Babarit Nya èta hajat nyalametkeun (salametan) lebur. ieu di handap aya sababaraha rupa adat-istiadat Sunda jaman baheula: 1. disebutna panyangcang. Kudu dawegan konèng.. anakna pasti lalaki. Maksudna.A. Dipingpin ku kokolot lembur. wakil pihak lalaki tèh datangna henteu nyorangan. kabiasaan sapopoè masarakat Sunda. salembur nyangu kawas rèk lebaran. bapana orok nu dikandung ngagambaran dawegan kalapa konèng. biasana lalaki jeung awèwè. Biasana sakalian dicekok. Carana. . supaya kulit anakna engke koneng. diinuman peresan konèng meunang marud. isukisuk dibawa ku paraji atawa dukun. Orok umur bubulnan atawa mimingguan tèh. Cara saterusna daar balakecrakan 2. sarta henteu lèngoh. Upama semu amis.

nagara. Anu dihajatkeunana. Ngaruat Tujuanana sarua jeung babarit. sato nu dipakè bèla gèrèsèl dipeuncit. atawa munding jalu. . 5. biasana mangsana gegedèna ombak. lantaran rasa nyerina dipindahkeun ka sato nu dipakè bèla tèa. Sato nu dipakè. Hajat laut Urang basisir kidul. imah. disebutna ngawayang ngaruat. 6. lian ti tumpeng salengkepna. dayeuh. Munlalaki kembaran Arjuna. mènta kasalametan ka karuhun jeung nu ngageugeuh lembur. rèk hayam jago. Bareng jeung hajat laut. bisa wangunan anyar. paling domba atawa embè. 4. Upama budak. Tujuana sangkan budak nu disunatan henteu ngarasa nyeri. sok diayakeun hajat laut. Cenah.Dawegan dibeulah dua ku bapana orok nu dikandung. yèl laut tèh aya nu ngarajaan. nu lalajo teu meunang balik. domba jalu. bakal jadi mangsa Batara Kala. Batara Kala tèh hiji buta (raksasa). ku jalan dipalidkeun ka tengah laut. Sing saha nu wani balik. Lalakonna teu meunang nu sèjèn kudu lalakon “Batara Kala”. Budak sempring disunatan. bisa ogè jelema (budak). budak lalaki kapiheuleutan (panengah). biasana mah mun lain hayam. nya èta Nyi Roro Kidul. Salila pagelaran wayang can tamat. kantor. Cara nyanggakeunana ka Nyi Ratu. Ku kituna hasil-henteuna maranèhna ngala lauk. Tapi. sok aya raramèan. biasana sok nanggap wayang atawa ronggèng. Biasana ngondang dalang kolot ahlina. upama awèwè kembaran subadra. kumaha ceuk Nyi Roro Kidul. sok ditambahan ku hulu munding. saban taun. Diruat ku cara nanggap wayang. pabrik. Meuncit Sato Bèla Naon baè satona mah. Upama beulahna sarua. kabeukina daging jeung getih jelema. unggal tempat waktuna bèda-bèda. umumna percaya. Lanceuk jeung adina awèwè. dipeuncit bareng jeung nyunatan budak. Supaya Nyi Ratu bageur. pasti anakna kasèp atawa geulis. Bèdana tèh nu diruatna bisa lembur. atawa nagara.

Adat-Istiadat Dina Ngalamar Disusun ku: M. . Gusviandy V.

XI-A. Reni Yuniarti Putri Tasya M. Fajari Wadi Agniawan Khoirun Nissa A.6 SMAN 1 MARGAHAYU 2012 KABUPATEN BANDUNG .Dedi M.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->