Anda di halaman 1dari 17

(TEMPLET TUGASAN - VERSI BAHASA MALAYSIA)

(MUKA SURAT HADAPAN)

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

JANUARI 2011

HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENDIDIKAN

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

790719115159001 790719-11-5159 0129572404 makanan_percuma@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

TERENGGANU

AHMAD SHABRI BIN MOHD 790719115159001 HBEF3103

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Jasmani PPKIBP Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani Tunjang Kemahiran Tajuk Tarikh Masa Tahun :Kemahiran : Lokomotor :Pergerakan Asas :10 Mei 2011 : 8.00- 9.00 pagi : Amanah/Jujur (PPKIBP)

Bilangan murid : 16 Orang Pengetahuan Sedia Ada : Mempelajari pergerakan lokomotor aras 1. Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat: 1. Psikomotor : Melakukan satu rangkaian aktiviti lokomotor yang mempunyai sekurang kurangnya 3 hingga 4 aktiviti pergerakan. 2. Kognitif :Menyatakan secara lisan 2 sebab mengapakah tangan perlu diayunkan. 3. Afektif :Menunjukkan sikap kerjasama dengan ahli kumpulan semasa aktiviti. Nilai-nilai Murni :Kerjasama KBKK :Membuat sintesis Penggabungjalinan :Kecergasan daya tahan otot Kesepaduan :Sains penggunaan tenaga yang betul Alatan :Kon/ skittel Wisel Gelung rotan Kapur tulis Kayu batang penyapu

AHMAD SHABRI BIN MOHD 790719115159001 HBEF3103

Kaedah/ Bahagian / Masa Memanaskan Set Induksi badan - Berlari anak dan pergerakan bebas anak burung - Mata memandang ke hadapan - Tangan di ayun ke sisi - Tangan di ayun seperti burung terbang x --------------------x o o o op o oo o Y oo o poo Petunjuk organisasi: X = skitel 0 = murid Y = guru P = ppm *ppm = pembantu pengurusan murid Permulaan Regangan 1. Tangan - Badan tegak - Kaki dibuka seluas bahu - Mata pandang di depan 3 x----------------------x Y o o o o o o po o o o o o o o o o p o x----------------------x Kaedah Pengajaran: Demonstrasi & Penerangan -murid melakukan aktivti lari anak dan terbang anak burung dalam kawasan terhad dalam pengawasan guru Kaedah pengajaran : Demonstrasi tunjuk cara main peranan. Aktiviti Fokus Pembelajaran Organisasi Startegi/ Alatan & Bahan/ Catatan

x ---------------------x

AHMAD SHABRI BIN MOHD 790719115159001 HBEF3103

- Lurus kedua-dua belah tangan di belakang punggung - Siku di hala ke dalam

2. Badan dan pinggang

- Badan tegak. - Kaki di buka seluas bahu - Mata pandang ke hadapan -Tangan kanan menyilang ke kiri di hadapan -Tangan kiri memegang siku kanan dan tarik ke arah bahu kiri x----------------------x Y o o o o o o po o o o o o o o o o p o x----------------------x

* tukar tangan selepas kiraan lapan

Kaedah pengajaran: tunuk cara, demonstrasi

2.Kaki dan Paha

- Badan bongkokkan - Kaki dibuka seluas bahu - Mata pandang bawah - Tangan menyentuh lantai

x----------------------x Y o o o o o o po o o o o o o o o o p o x----------------------x

AHMAD SHABRI BIN MOHD 790719115159001 HBEF3103

Perkembanga n Langkah 1 Berjalan - Berjalan zig zag - Badan tegak - Mata pandang sasaran - Kaki melangkah pendek mengikut garisan zig-zag -Tangan diayun di sisi x o o o x p Y ---0 o x x op * murid low function melakukan dengan arahan guru dan bantuan ppm. Media: Kapur tulis, skitel,wisel -Murid melakukan aktiviti ini secara seorang demi seorang setelah mendengar wisel Kaedah pengajaran: Demonstrasi & penerangan

Berlari Langkah 2. - Berlari skip - Badan tegak - Mata memandang sasaran - Lutut di angkat tinggi - Mendarat dengan bebola kaki - Tangan di ayun disisi x x o o o p xx o o xx o p x -murid melakukan aktiviti terorganisasi di atas seorang demi 5 Y xx o o o o o x

* Murid low function yang tidak dapat melakukan aktiviti ini secara individu akan dibantu oleh ppm

Media: skittle kecil, batang penyapu, skittle

AHMAD SHABRI BIN MOHD 790719115159001 HBEF3103

seorang sebaik mendengar wisel

besar, wisel

Melompat Langkah 3 - Melompat katak - Badan condong ke hadapan sedikit - Mata memandang sasaran - Lutut dibengkokkan sedikit - Tangan diayunkan - Mendarat dengan kedua-dua belah kaki x x o o o p o o O O O o p x - murid melakukan aktiviti terorganisasi di atas seorang demi seorang sebaik mendengar wisel Y o o o o o * Murid low function yang tidak dapat melakukan aktiviti ini secara individu akan dibantu oleh ppm x Media: gelung rotan, wisel. Sikttel besar.

Merangkak Langkah 4 - Badan mendatar ke bawah - Lutut menyentuh lantai - Tangan di bengkokkan dan menyentuh lantai 6

-- murid melakukan aktiviti terorganisasi di atas seorang demi seorang sebaik mendengar wisel

Media: batang penyapu, skittle besar, wisel * Murid low function yang tidak dapat melakukan

AHMAD SHABRI BIN MOHD 790719115159001 HBEF3103

- Mata memandang depan ke sasaran

x o o

Y xx o o o o xx o p o

aktiviti ini secara individu akan dibantu oleh ppm

o p xx o o x

Permainan Kecil Kemuncak -Rentas halangan - Merentasi halangan jenis lokomotor - Aplikasi pergerakan lokomotor - Murid membahagikan mereka kepada 2 kumpulan yang sama kuat dan samasama bertanding x Y xx xx O O xx xx Z op o x 7 o xx xx O O xx xx Z po o o x x

Kaedah pengajaran : Tunjuk cara/ demonstrasi & Penerangan -ppm menjaga satu kumpulan tiap-tiap seorang - Media; skittle kecil dan besar, gelung rotan, batang penyapu, wisel

AHMAD SHABRI BIN MOHD 790719115159001 HBEF3103

Aktiviti Penutup pengenduran (cooling down) - Kaki - Badan dibongkokkan serandah mungkin - Mata memandang bawah - Kaki di buka paras bahu - tepuk kedua-dua kaki dengan keduadua tangan dari kaki (ankle) hingga ke paras pinggan. - Pinggang - Kaki buka seluas bahu - Mata pandang depan - Tangan lurus ke atas - Badan bengkok ke sisi kanan dan kiri x----------------------x Y o o o o o o po o o o o o o o o o p o x----------------------x Kaedah pengajaran : Tunjuk cara/ demonstrasi & Penerangan x----------------------x Y o o o o o o po o o o o o o o o o p o x----------------------x Kaedah pengajaran : Tunjuk cara/ demonstrasi & Penerangan

- Menarik nafas

- Badan tegak - kaki dibuka sama aras bahu - Tangan diangkat dari sisi ke atas 8

AHMAD SHABRI BIN MOHD 790719115159001 HBEF3103

semasa menarik nafas dan sebaliknya menghembus nafas.

Perbincangan dengan murid

- Bertanya mengapa tangan diayunkan semasa melakukan akitiviti seperti berjalan, berlari skip dan melompat

- Murid menyatakan kenapa tangan perlu diayunkan sebagaimana penerangan guru semasa melakukan aktiviti tadi

Kaedah pengajaran: Perbincangan

Dick dan Raiser (1989) telah mendefinisikan reka bentuk pengajaran sebagai satu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksanankan dan menilai pengajaran.1. Menurut mereka lagi, pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan.2 Murid juga amat sukakan pengajaran yang berkesan. Dalam hal ini, Gustafon (1991) telah membahagikan model seperti yang diutarakan oleh Dick dan Reiser sebagai Model reka bentuk pengajaran berorientasikan bilik darjah. Selain itu, Model ASSURE juga tergolong dalam kategori ini. Model yang telah di gubal oleh Heinich dan rakan-rakannya (1982) ini, bertujuan untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan media. Model ini telah di perbaharui pada 2002 dan model terbaru inilah yang saya gunakan dalam rancangan pengajaran harian yang di buat di atas. Terdapat enam langkah utama dalam model rekabentuk pengajaran ASSURE iaitu;

A Analyze Learners (menganalisispelajar);

Prof Madya Dr Wan Zah Wan Ali, Prof Madya Dr Ramlah Hamzah & Dr Rosini Abu. (2011) (3rd ed). HBEF 3103 Prinsip Teknologi Pengajaran. Selangor. OUM 2 Ibid.

AHMAD SHABRI BIN MOHD 790719115159001 HBEF3103

S State Objectives (menyatakanobjektif); S Select Methods, Media and Materials (memilihkaedah, media danbahansumber);

U Utilize Media and Materials (menggunakan media danbahan); R Require Learner Participation (memerlukanpenglibatanpelajar);dan E Evaluate and Revise (melakukanpenilaiandanpengubahsuaian).

A Analyze Learners (menganalisis pelajar) (a) Ciri-ciri Umum Kelas yang diajar ialah gabungan kelas Amanah dan Jujur dari Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah pembelajaran. Kelas gabungan ini mempunyai 16 orang murid iaitu enam orang dari kelas Amanah dan 8 orang dari kelas Jujur. Empat orang daripada kelas Jujur pula di kategorikan sebagai murid low function iaitu murid kefungsian rendah dan keempat-empat orang murid tersebut mengalami masalah sindrom down tahap sederhana dan ringan. Daripada kesemua jumlah tersebut pula, 13 orang daripadanya adalah lelaki dan 3 orang lagi adalah perempuan. Secara puratanya, ibu bapa murid-murid ini bekerja di kilang papan di sekitar kawasan sekolah berkenaan. Berpendapatan rendah dan mempunyai bilangan anak yang ramai adalah antara punca sebahagian dari mereka bekerja kedua-duanya (ibu dan bapa bekerja sekaligus di kilang berkenaan). (b) Kompetensi Khusus Peringkat Masuk. Murid-murid PPKIBP telah menjalani ujian diagnostik instrument kemasukan sebelum diterima masuk ke program berkenaan. Kebanyakan daripada mereka adalah dari kelas pemulihan di sekolah-sekolah. Setelah menjalani ujian tersebut dari guru pendidikan khas, mereka samaada di terima dan dibawa ke hospital untuk pengesahan atau ditempatkan kembali ke kelas asal mereka iaitu kelas pemulihan. Setiap sesi pengajaran, guru akan merekod (rujuk senarai semak di lampiran) apa yang telah dipelajari dan apa yang diperolehi oleh murid dan apa yang tidak. Sebelum 10

AHMAD SHABRI BIN MOHD 790719115159001 HBEF3103

memulakan rancangan pengajaran harian yang baru, guru akan melihat samaada ada murid yang tercicir dalam pelajaran yang lepas. Pada pelajaran yang lepas, murid telah mempelajari pergerakan lomomotor aras satu. Stail Pembelajaran. Kebanyakan murid dalam program ini mendapat manfaat daripada teori Pembelajaran Operan Skinner, iaitu dengan meniru. Jadi setiap gerakan dan penerangan mesti diberikan contoh dan demonstrasi.

S- States Obejective ( Menyatakan Objektif) 1. Pada akhir pembelajaran murid, melakukan satu rangkaian aktiviti lokomotor yang mempunyai sekurang kurangnya 3 hingga 4 aktiviti pergerakan (subjek) = A (udience) 2. Pada akhir pembelajaran ini murid dapat menunjukkan sikap kerjasama dengan ahli kumpulan semasa aktiviti. Boleh diukur = B(ehaviour) 3. Pada akhir proses pembelajaran ini murid dapat menyatakan secara lisan 2 sebab mengapakah tangan perlu diayunkan. Keadaan = C 3. Pada akhir proses pembelajaran ini murid dapat menjaga alatan-alatan latihan dengan baik. Tingkat Prestasi = D

S Select Methods, Media and Materials (memilihkaedah, media danbahansumber) MemilihKaedah Pemilihan kaedah yang digunakan untuk rancangan pengajaran ini ialah yang pertama demonstrasi. Kaedah ini digunakan hampir di dalam kesemua sesi proses pengajaran dan pembelajaran dalam rancangan pengajaran harian ini kerana ia melibatkan dan bertujuan untuk membentuk domain psikomotor. Jadi, kaedah ini perlu di gunakan untuk memberi contoh supaya murid dapat melakukannya selepas dan semasa tunjuk cara oleh guru.

11

AHMAD SHABRI BIN MOHD 790719115159001 HBEF3103

(Dalam sebahagian langkah, guru melakukan aktiviti bersama-sama murid contohnya pada aktiviti regangan). Kaedah kedua ialah penerangan. Sejajar dengan kaedah demonstrasi atau tunjuk cara, guru juga menggunakan kaedah penerangan untuk memberitahu secara lebih detail bagaimana sepatutnya pergerakan itu dilakukan dan kaedah ini juga digunakan hampir dalam kesemua langkah pembelajaran dari mula hingga ke kemuncak proses pembelajaran. Ketiga, Kaedah perbincangan. Guru memberi pengetahuan baru kepada murid dan bertanyakan apa rasional-rasional sesuatu itu dilakukan.

Memilih Media dan BahanSumber

Pemilihan media pula berasaskan kriteria yang tertentu seperti:


i)

Sepadan dengan kokurikulum. (Tajuk dikeluarkan oleh Bahagian Pendidikan Khas KementerianPelajaran Malaysia).

ii)

Maklumat tepat dan terkini. (Mengikut Huraian sukatan pelajaran yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan kurikulum untuk pendidikan khas).

iii)

Menarik minat dan mencetuskan motivasi pelajar. (Bahan yang digunakan adalah bahan yang biasa mereka lihat ,mudah difahami, serta dibekalkan kepada semua sekolah).

Oleh kerana dalam rancangan pengajaran ini ia berkaitan dengan kemahiran motor, jadi saya memilih media pengajaran yang berbentuk alatan mudah alih dan perkakasan latihan seperti kon atau skittel, batang penyapu, gelung rotan, dan wisel. Media-media yang dipilih ini semuanya digunakan

12

AHMAD SHABRI BIN MOHD 790719115159001 HBEF3103

Bahan ini juga dipilih berdasarkan analisis pelajar, contohnya untuk akitiviti berlari skip, jika saya gunakan pagar olahraga, sudah tentu lebih dari separuh tidak mampu untuk melakukannya walaupun pada paras paling bawah kerana murid-murid adalah murid pendidikan khas. Jadi saya gunakan skitel kecil dan batang penyapu untuk mereka berlari dan seterusnya melompat

U Utilize Media and Materials (menggunakan media dan bahan) Penggunaan media dan bahan dalam pengajaran sangat efektif. Dalam langkah 4 contohnya, untuk merangkak, saya mengunakan kaedah penerangan dan demonstrasi untuk diikuti oleh murid selepas itu. Untuk itu, saya memilih untuk menggunakan skittel besar sebagai tiang dan batang penyapu sebagai galang, dan murid merangkak dibawahnya. Oleh kerana saiz fizikal murid yang tidak besar, penggunaan skittel besar sebagai tiang sudah lebih dari memadai dari segi ketinggian untuk mereka merangkak di bawahnya. Dalam langkah satu, saya menggunakan kapur untuk melukis Z untuk aktiviti berjalan zig-zag, dan sebelum murid melakukan aktiviti tersebut saya terlebih dahulu menerangkan bagaimana dan membuat dmonstrasi untuk pembelajaran langsung mereka Dalam langkah dua, murid dikehendaki berlari skip. Sekali lagi saya menggunakan skittel kecil dan batang penyapu sebagai media pengajaran. Murid dikehendaki melompat batang penyapu tersebut. Dan bagi murid low function pembantu pengurusan murid akan sama-sama membantu mereka. Dalam langkah ketiga pula saya gunakan gelung rotan untuk meluompat katak. Murid dikehendaki melakukan aktiviti tersebut sejurus selepas penerangan dan demonstrasi oleh guru (Kesemua organisasi boleh di lihat dalam rancangan pengajaran) . Begitulah juga dengan langkah-langkah yang lain. Dalam semua langkah, pergerakan murid akan dimulai selepas bunyi wisel. Pengunaan wisel sengaja digunakan untuk memberi rasa ingin tahu dan ketidaksabaran murid bila agaknya guru akan meniup wisel. 13

AHMAD SHABRI BIN MOHD 790719115159001 HBEF3103

Kesemua sesi pengajaran dan pembelajaran mengunakan kaedah demonstrasi dan penerangan. Juga mengunakan kaedah perbincangan terutama dalam penutup (perbincangan/refleksi).

R Require Learner Participation (memerlukan penglibatan pelajar) Dalam proses pembelajaran ini, boleh dikatakan hampir setiap masa pembelajaran aktif berlaku kerana ia sesungguhnya melibatkan domain psikomotor, terutama pada kemuncak dan permulaan (semasa regangan) serta penutup (semasa aktiviti pengeduran)

E Evaluate and Revise (melakukan penilaian dan pengubahsuaian) Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran menurut rancangan pengajaran harian ini, saya akan cuba membuat penilaian dengan pengamatan saya keatas kesungguhan melakukan aktiviti, keberjayaan melakukan aktiviti dan kerjasama antara ahli kumpulan. Pengamatan dan penilaian ini akan dicatatkan di dalam borang senarai semak kemahiran tajuk ini. (rujuk lampiran)

APENDIKS 14

AHMAD SHABRI BIN MOHD 790719115159001 HBEF3103

RUJUKAN / REFERENSI

1. Prof Madya Dr Wan Zah Wan Ali, Prof Madya Dr Ramlah Hamzah & Dr Rosini Abu. (2011) (3rd ed). HBEF 3103 Prinsip Teknologi Pengajaran. Selangor. OUM 2. Ab. Rahim Selamat (1990). Teknologi Sistem Pengajaran. Kuala Lumpur. Fajar Bakti 3. Wan Zah Wan Ali (2000). Memahami pembelajaran. Kuala Lumpur. Utusan Publication. 4. Bahagian Pendidikan Khas (2008). Maklumat Pendidikan Khas. Kuala Lumpur. Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 5. Ee Ah Meng. (2002). Psikologi Pendidikan 111 (3rd ed). Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. 6. http://www.moe.gov.my/ 7. http://www.moe.gov.my/bpkhas/

15

AHMAD SHABRI BIN MOHD 790719115159001 HBEF3103

LAMPIRAN

SENARAI SEMAK REKOD 16

AHMAD SHABRI BIN MOHD 790719115159001 HBEF3103

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (sila berkongsi maklumat dengan guru kemahiran manipulatif.
Alih ke kemahiran seterusnya bila pencapaian mencapai aras 3)

NAMA MURID : _______________________ JENIS MASALAH: _______________ TAHUN SEMAKAN: ____________________

Bil

Senarai Kemahiran 1. Lokomotor 1.1 Pergerakan asas ( Lokomotor aras 1) 1.1.1 Lari dan bergerak setempat 1.1.2 Bergerak dari tempat ke setempat 1.1.3 Membuat pergerakan mata 1.1.4 Membuat pergerakan tangan 1.1.5 Berdiri di atas garisan 1.2 Pergerakan asas (Lokomotor aras 2) 1.2.1 Berjalan zig-zag 1.2.2 Berlari skip 1.2.3 Melompat katak 1.2.4 Merangkak 1.3 Pergerakas asas (lokomotor aras 3) 1.3.1 Berlari mengundur

Tahap pencapaian 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

catatan

17