Anda di halaman 1dari 9

GAF 4072 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT |1

1.0

PENGENALAN

Secara amnya, setiap sekolah akan mempunyai satu pertubuhan yang menyokong secara langsung segala apa yang berlaku di sekolah dari segi pengajaran, pembelajaran dan kemudahan fizikal di sekolah tersebut. Persatuan ibu bapa dan guru atau lebih dikenali sebagai PIBG, adalah badan yang menyokong sesebuah sekolah. Ia dianggotai oleh para guru, ibu bapa dan penjaga yang mempunyai anak-anak di sekolah berkenaan. Sekolah secara kebiasaannya akan mengutip yuran dari pihak ibu bapa dan penjaga sebagai dana untuk menggerakkan persatuan. Mensyuarat Agung PIBG diadakan sekali [ada setiap tahun di mana Pengerusi dilantik dikalangan ibu bapa sementara pengetua bertindak sebagai penasihat. Setiausaha dan bendahari dilantik dari kalangan guru dan ahli jawatankuasa terdiri daripada gabungan para guru ibu bapa dan penjaga pelajar. PIBG ini ditubuhkan di bawah Akta Pendidikan 1996 yang mempunyai banyak tujuan dalam menggerakkan perkembangan

pendidikan di sekolah. Pertamanya, PIBG bertujuan untuk membantu dan menambah usaha sekolah memenuhi keperluan dan kehendak pelajar dalam kegiatan atau aktiviti mereka di sekolah. Selain itu, PIBG juga bertujuan membolehkan para ibu bapa dan guru di sekolah mengadakan perbincangan bertukar idea-idea dan maklumat tentang peredaran sistem pendidikan setiap masa. Seterusnya, ia memberi ruang dan peluang kepada ibu bapa dan guru di sekolah untuk berunding di antara satu sama lain dalam mencari jalan untuk memperbaiki taraf dan pencapaian pendidikan pelajar . Tujuan yang berikutnya adalah ia membolehkan ibu bapa dan guru di sekolah berusaha dalam menambah kewangan sekolah dan seterusnya dapat meningkatkan keperluan atau kemudahan fizikal sekolah yang akan dapat meningkatkan kemudahan dalam proses pengajaran dan

pembelajaran di sekolah. PIBG juga adalah bertujuan untuk mengadakan

4) Membantu secara langsung dalam memajukan perkembangan pendidikan setiap pelajar dan juga sentiasa menjaga setiap kepentingan pelajar. . Ada beberapa isu yang akan dibincangkan dalam tugasan ini untuk melihat segala permasalahan yang timbul dan cara menyelesaikan isu-isu ini supaya dapat memperbaiki kekurangan untuk memantapkan lagi peranan PIBG di sekolah pada masa akan datang. 3) Menambah dana kewangan sekolah yang akan memberi impak besar dalam ekonomi sekolah dalam meningkatkan kemudahan fizikal dan keperluan pendidikan pelajar di sekolah. PIBG adalah satu persatuan yang berfungsi untuk menjalankan aktiviti-aktiviti atau program bagi mencapai tujuan –tujuan persatuan yang telah ditetapkan. Dengan ini.GAF 4072 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT |2 sesuatu perkhidmatan untuk kebajikan dan juga kemajuan pelajar di sekolah yang seterusnya akan dapat meningkatkan prestasi dan imej sekolah tersebut. Banyak persoalan yang timbul dalam kegiatan PIBG di sekolah yang mewujudkan satu keadaan di mana masalah-masalah dihadapi oleh pihak sekolah berhubung dengan penglibatan ibu bapa dan penjaga dalam menggerakkan kegiatan PIBG. 2) Menghubungkan kemesraan atau rasa kasih sayang anatara masyarakat sekolah dan menyediakan ranagkaian komunikasi dan hubungan antara sekolah dengan komuniti setempat. Fungsi PIBG adalah seperti berikut: 1) Mempertingkatkan keadaan ataau keceriaan sekolah supaya dapat mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif bagi meningkatkan prestasi sekolah. PIBG akan menyokong sepenuhnya segala aktiviti atau program yang ingin dilaksanakan oleh sekolah.

Bagi mereka. Antara isu lain yang wujud ialah masalah komunikasi yang berlaku di antara pihak sekolah dengan PIBG. Merujuk kepada aspek ibu bapa dan penjaga. ibu bapa dan penjaga pelajar memainkan peranan penting dalam PIBG yang menggerakkan aktiviti dan program di sekolah. isu ditimbulkan dari pihak sekolah yang memungkinkan hubungan antara sekolah dan PIBG terganggu sedikit. ibu bapada dan penjaga yang sering dipersalahkan sedangkan PIBG itu sendiri adalah melibatkan guru juga.GAF 4072 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT |3 2. Perananan mereka sangat penting kerana jika tiada mereka. Kesibukan kerjaya juga merupakan faktor kurangnya penglibatan mereka yang menjurus kepada tidak mengambil berat kepada peranan mereka dalam PIBG. Seperti yang diketahui. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pendedahan peranan mereka dalam diri mereka terutamanya bagi mereka yang berada di luar bandar atau pedalaman. komunikasi . Tidak kurang juga. Ini yang menyebabkan kurangnya penglibatan dari pihak ibu bapa dan penjaga dalam setiap aktiviti atau program yang dilaksanakan di sekolah. Sikap ambil lewa bagi ibu bapa dan penjaga serta guru dalam memahami peranan mereka dalam PIBG secara tidak langsung merencatkan hubungan sekolah dan PIBG. sambutan bagi aktiviti atau program di sekolah dingin dan tiada sokongan. Ada juga segelintir guru yang tidak mengambil berat atau mengetahui peranan mereka dalam PIBG. antara isu yang timbul ialah mereka tidak mengetahui secara mendalam tentang peranan mereka dalam PIBG.0 ISU-ISU DALAM HUBUNGAN SEKOLAH DAN PIBG Seperti yang diketahui. Mereka tidak mengetahui secara khususnya peranan yang boleh disumbangkan kepada pelajar. Banyak isu yang timbul dalam hubungan antara sekolah dan PIBG yang melibatkan mereka. Disebabkan tidak mengetahui peranan sebenar mereka. maka mana-mana PIBG di sekolah tidak dapat diwujudkan.

Isu kewangan atau dana merupakan isu yang serius dalam hubungan di sekolah dan PIBG. . Ini menyebabkan masalah dana PIBG tidak mencukupi melanda di kebanyakan sekolah luar bandar dan pedalaman. Disebabkan perkara ini. Bagi mereka yang berkemampuan pula. Pengurusan dana yang tidak cekap menimbulkan masalah dalam pergerakan PIBG. Pengumuman atau pemberitahuan tentang aktiviti atau program yang ingin dilaksanakan menjadi perkara penting dalam komunikasi antara dua pihak. tidak ada kerjasama di antara pihak sekolah dan PIBG dalam melaksanakan sesuatu aktiviti atau program di sekolah. Reaksi berbeza dari kalangan ibu bapa dan penjaga dalam membayar yuran menimbulkan suatu keadaan yang sukar. Ini amat merugikan kepada pelajar yang mana mungkin akan dapat manfaat daripada aktiviti atau program tersebut. Gaya pentadbiran sekolah yang tidak teratur akan mewujudkan jurang komunikasi di antara sekolah dan PIBG.GAF 4072 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT |4 adalah faktor penting dalam menyampaikan sebarang maklumat berkenaan apa sahaja yang berlaku di sekolah. Yuran PIBG biasanya akan dikutip daripada ibu bapa dan penjaga pelajar untuk menampung dana PIBG. Golongan yang berpendapatan rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai sukar untuk membuat bayaran yuran. Sekolah tidak menyampaikan dengan jelas dan ibu bapa dan penjaga tidak mengambil peduli tentang maklumat yang ingin disampaikan menyebabkan berlaku masalah komunikasi. melewat-lewatkan bayaran dan tidak membayar langsung menyebabkan dana tidak dapat dikumpul dengan cepat dan membantutkan pelaksanaan aktiviti atau program yang memerlukan dana tambahan. Kurang menjana dana daripada meminta sumbangan dari pihak luar menambahkan lagi kesukaran PIBG dalam mengumpulkan dana untuk membantu pihak sekolah dalam melaksanakan sesuatu aktiviti atau program yang boleh mendorong perkembangan sekolah.

Keadaan ini kurang sesuai untuk setiap ahli menghadirkan diri pada mesyuarat tersebut kerana kebanyakan ahli sudah kepenatan dengan kerja atau tugasan seharian. Antara isu lain yang timbul dalam hubungan sekolah dan PIBG ialah kehadiran ahli-ahli dalam mesyuarat dan waktu mesyuarat dijalankan. Waktu mesyuarat yang tidak bersesuaian juga menyumbang kepada faktor kehadiran ahli-ahli PIBG. menyebabkan waktu mesyuarat tidak dapat diadakan secara efisyen. Pengerusi yang dilantik di kalangan ibu bapa dan penjaga tidak atau kurang mempunyai pengalaman dalam memimpin sesuatu organisasi. membuat sesetengan ahli tidak ingin menghadiri mesyuarat tersebut. . Pengerusi yang tidak berpengalaman tidak dapat memimpin.GAF 4072 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT |5 Kepimpinan dalam struktur organisasi PIBG juga menimbulkan isu dalam hubungan sekolah dan PIBG. Mereka tidak mengambil berat tentang kehadiran mereka pada mesyuarat tersebut. Jadual perancangan sekolah yang tidak dibuat dengan berkesan. Kehadiran ahli-ahli PIBG dalam mesyuarat pada masa kini adalah tidak memberangsangkan di mana kehadirannya amatlah kurang. Ada beberapa sekolah yang memanggil ahli-ahli untuk mesyuarat agung pada sebelah malam. pemilihan pengerusi yang kadang-kadang dibuat atas dasar kepentingan individu mengurangkan keberkesanan pergerakan PIBG di sekolah. Kesibukan ibu bapa dan penjaga dalam kerjaya menyebabkan kehadiran mereka amat sedikit. Kehadiran setiap ahli amat penting dalam merancangkan kelancaran setiap aktiviti PIBG. Mereka menjadikan alasan kerja dan tiada masa untuk tidak menghadirkan diri pada mesyuarat tersebut. Kehadiran jemputan yang kadang-kadang tidak bersesuaian. Ahli jawatankuasa yang kurang menerima perlantikan pengerusi akan menimbulkan masalah dalam organisasi jika pimpinan pengerusi lemah. memberi idea yang bernas serta tidak dapat meminta bantuan dari ahli jawatankuasa akan membuatkan PIBG tidak dapat menyokong pihak sekolah dengan jayanya.

Sekolah boleh menganjurkan program ini dengan menjemput panel-panel yang berpengalaman dalam institusi PIBG dan PIBG sendiri boleh memainkan peranan dalam menganjurkan program motivasi untuk setiap ahli supaya dapat mendapatkan maklumat tentang peranan-peranan mereka dalam PIBG. Kursus boleh disediakan oleh pihak sekolah atau dianjurkan oleh PIBG sendiri di dalam atau luar sekolah untuk menarik minat ahli jawatankuasa menghadiri kursus. cetak atau elektronik. Antaranya ialah memberi penerangan dan kesedaran secara menyeluruh tentang peranan mereka dalam persatuan. kempen tentang peranan ahli PIBG boleh dilakukan oleh sekolah untuk memberi maklumat kepada ahli. dinyatakan segala maklumat berkaitan dengan PIBG seperti sejarah penubuhan. . Sekarang.GAF 4072 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT |6 3.0 CADANGAN MENGAKTIFKAN PENGLIBATAN PIBG Pelbagai cadangan dapat diutarakan dalam mengaktifkan penglibatan PIBG untuk mengeratkan hubungan sekolah dan PIBG. banyak maklumat dapat dicari melalui rangkaian internet dansumber lain. Mengetahui dengan lebih jelas peranan mereka dalam persatuan secara tidak langsung akan membenarkan mereka melibatkan diri dengan secara aktif dalam PIBG. isu dan cabaran PIBG. penglibatan. Untuk memberi kesedaran. Dalam buku panduan tersebut. peranan dan fungsi. Kesedaran ini akan dapat membuka mata setiap ahli kan kepentingan mereka dalam menggerakkan PIBG. Buku tersebut boleh diedarkan kepada setiap ahli oleh pihak sekolah atau didapati di kedai-kedai buku. Pihak sekolah juga boleh menyediakan kursus kepada ahli jawatankuasa untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam mengendalikan jawatankuasa masing-masing dengan lebih teratur dan berkesan. Setiap ahli boleh membuat inisiatif sendiri dengan mencari maklumat tentang peranan mereka dalm media massa. Pihak-pihak yang berkenanan juga boleh mewujudkan buku panduan peranan PIBG untuk memberi pendedahan kepada setiap ahli PIBG.

Dengan ini. Pelbagai kaedah boleh menarik minat setiap ahli untuk menghadirkan diri dalam mesyuarat seperti ibu bapa dan penjaga perlu hadir untuk mendapatkan rekod pencapaian anak-anak mereka. ibu bapa dan penjaga dapat mengetahui dengan terperinci pencapaian anak-anak mereka dan seterusnya berbincang dengan guru untuk mencari jalan meningkatkan prestasi anak-anak ke tahap yang lebih baik. . acara hadiah cabutan bertuah dapat menarik minat mereka untuk bersama-sama dalam mesyuarat. Aktiviti sukan rakyat juga boleh dianjurkan untuk melibatkan ahli secara aktif di sekolah. Kekreatifan program akan menarik minat ahili terutama ibu bapa dan penjaga dalam melibatkan diri secara aktif dalam PIBG. Pergaulan di antara guru dan ibu bapa serta penjaga akan memberi impak dalam hubungan di antara sekolah dan PIBG. Sebagai contoh.GAF 4072 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT |7 Perlu mewujudkan hubungan yang kukuh dan mesra di antara setiap ahli. Program hari keluarga dapat memupuk hubungan silaturrahim yang erat di antara setiap ahli. Di sini secara tidak langsung. Program-program yang disediakan haruslah lebih kreatif dan mesra untuk menggalakkan penglibatan setiap ahli PIBG. Acara sampingan juga boleh diwujudkan untuk menggalakkan penglibatan PIBG terutama ibu bapa dan penjaga pelajar menghadirkan diri dalam mesyuarat. Mewajibkan kehadiran adalah salah satu langkah untuk menggalakkan penglibatan PIBG dalam setiap aktiviti atau program sekolah. komunikasi antara pihak sekolah dan PIBG akan menjadi lebih berkesan di samping memberi peluang kepada setiap ahli meluahkan pendapat secara lebih terbuka. Hubungan ukhwah yang terjalin dari kerjasama antara setiap ahli akan membuat mereka melibatkan secara aktif dalam setiap aktiviti atau program sekolah. boleh diadakan aktiviti atau program bersama seperti boleh dianjurkan hari keluarga. Cara alternatif perlu dicari supaya dapat memaksimumkan kehadiran ahli dalam setiap mesyuarat. Bagi mengukuhkan hubungan di antara sekolah dan PIBG.

Pucuk pimpinan juga memainkan peranan dalam menggalakkan penglibatan PIBG di sekolah. Pemilihan jawatankuasa yang berkesan haruslah dilakukan secara adil supaya ia dapat memuaskan hati semua pihak. Kepimpinan yang berkesan akan menjurus kepada perubahan aktiviti atau program yang lebih efektif dan seterusnya menarik minat pembabitan setiap ahli. Menyediakan cara penyelesaian terbaik kepada mereka yang kurang mampu seperti pembayaran yuran beransur-ansur akan menggalakkan pengumpilan dana dan seterusnya akan melancarkan perancangan program PIBG yang ingin dijalankan. Bantuan dana dari PIBG yang mempunyai dana yang cukup akan memberi peluang kepada sekolah untuk melakukan aktiviti atau program yang dihajati tanpa sebarang masalah dari segi kewangan. Perkhidmatan pembayaran secara atas talian menggunakan rangkaian internet juga dapat memberi hasil positif dalam pengumpulan yuran. Jika wujud pimpinan yang kurang berkesan. . Pemimpin yang berkepentingan yang tidak selari dengan visi dan misi sekolah perlulah dielakkan. PIBG juga boleh meminta sumbangan dari mana-mana pihak seperti individu. Pengetua akan memainkan peranan dalam memastikan pemilihan jawatankuasa dibuat berdasarkan etika pemilihan yang betul. Cara yang boleh dilakukan ialah pembayaran yuran dengan berkesan. Ini dapat menggalakkan penglibatan PIBG secara langsung dalam setiap aktiviti atau program di sekolah berkenaan. badan swasta atau badan bukan kerajaan untuk mengumpul dana persatuan. Pihak bendahari harus memainkan peranan penting dalam mengumpul yuran PIBG daripada pelajar.GAF 4072 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT |8 Pengumpulan dana yang efisyen dapat menggalakakn penglibatan PIBG dalam setiap aktiviti sekolah. Pengerusi yang berwibawa haruslah dipilih dalam mesyuarat agung berserta debgan ahli jawatankuasa yang berkaliber. sekolah dan PIBG perlu mencari penyelesaian secepat mungkin untuk memperbaiki organisasi supaya segala penglibatan PIBG di sekolah tidak terganggu.

http://www.com/2009/08/peranan-persatuan-ibu-bapadan-guru. Keberkesan PIBG dalam melaksanakan peranan yang sewajarnya akan menjamin perkembangan pendidikan pelajar di sekolah.hmetro. http://zahirzainudin.blogspot. Isu-isu yang timbul dalam hubungan sekolah dan PIBG haruslah diatasi dengan segera supaya dapat memberi kemudahan dan keperluan kepada pelajar dalam mencari ilmu. Langkah-langkah menggiatkan penglibatan PIBG dalam sekolah perlu disegerakan untuk mencapai matlamat sekolah tersebut.com. http://noddenberek12kbr. http://www.html 4. RUJUKAN 1. hubungan di antara sekolah dan PIBG adalah sangat bergantung di antara satu sama lain dalam menjayakan misi dan visi sekolah dalam mencapai prestasi yang cemerlang.com/category/berita/ 3.blogspot.0 PENUTUP Kesimpulannya.com/2007/07/peranan-guru-dan-sekolah-dalamsistem_31.my/articles/Konfliksekolah_ibubapadanPIBG/Article . Quantum Books LAMAN WEB 1. Amir Hasan Dawi. “Sekolah dan Masyarakat”.ammboi.GAF 4072 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT |9 4. 2009.html 2. Tanjong Malim.