Anda di halaman 1dari 39

GAYA BERFIKIR

APA ITU GAYA BERFIKIR?


Merupakan proses/ cara yang membezakan seseorang individu dengan yang lain. Melalui gaya berfikir seseorang akan menentukan personaliti dan corak kehidupanya. Cth: kanak-kanak yang suka bertanya, sentiasa berfikir, dan mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan jawapanya.

PENDAPAT TOKOH2..
Menurut V.R. Ruggerio (1984), - pemikiran ialah proses mental yang digunakan untuk membina atau menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat rumusan atau memenuhi keinginan bagi memperolehi sesuatu jawapan. Beyer (1991)- ialah operasi mental yang menggunakan maklumat yang tersimpan dalam ingatan bagi membuat adaptasi dan asimilasi, merumus atau mencari makna sesuatu konsep.

JENIS-JENIS PEMIKIRAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pemikiran Konvergen Pemikiran Divergen Pemikiran Menegak Pemikiran Lateral Pemikiran Kritis Pemikiran Kreatif Pemikiran reflektif

1. Pemikiran

Konvergen

Ialah keupayaan mencari penyelesaian yang paling sesuai untuk mengatasi sesuatu masalah atau mencari jawapan yang tepat kepada sesuatu soalan. Melibatkan proses meringkaskan pelbagai kemungkinan jawapan kepada satu definisi masalah yang jelas dan tepat. Berdasarkan logik yang tersusun mengikut langkah demi langkah yang memerlukan seseorang mencari satu penyelesaian atau jawapan yang betul.

2. Pemikiran Divergen
pemikiran yang asli, berdaya cipta dan cepat memberikan tindak balas. Mereka menganggap bahawa kehidupan ini penuh dengan pelbagai pengalaman dan sentiasa berubah, Guilford (1959): ciri-ciri
Kepelbagaian Fleksibel Menghasilkan pelbagai idea untuk sesuatu situasi yang specifik Menggunakan perspektif yang berbeza untuk menghasilkan pelbagai cara penyelesaian masalah Memikirkan idea-idea baru yang berguna dan praktikal Menjelaskan sesuatu dengan terperinci

Keaslian terperinci

3. Pemikiran Menegak
Memfokus kepada satu idea. Membuat penerokaan secara mendalam dan terperinci. Boleh mempertimbangkan perkaitan antara sesuatu situasi atau idea, yang membantu mereka memahami sesuatu idea dengan baik. Lalu, menggunakan idea itu dalam situasi tertentu secara berkesan.

4. Pemikiran Lateral
Melibatkan proses pemikiran yang diluar kebiasaan ketika menyelesaikan sesuatu masalah melalui sumber yang berlainan atau tidak berkaitan. Maksudnya: mengeluarkan idea baru tanpa berfikir secara logik. Pemikiran ini merupakan pemikiran secara kreatif. Cth: bagaimana kita boleh ukur ketinggian pokok. Melatih minda mempertimbangkan pelbagai aspek yang berbeza dan tidak berkaitkan dengan sesuatu masalah bagi memperoleh penyelesaian unik.

PERBEZAAN ANTARA PEMIKIRAN LATERAL DENGAN PEMIKIRAN MENEGAK


PEMIKIRAN MENEGAK Mencari pendekatan yang betul Menekankan kebenaran idea Sedia ada hala tuju Analitikal Tersusun dan mengikut kronologi Setiap langkah mesti betul Menolak yang tidak relevan Membuat analisis terhadap sesuatu idea PEMIKIRAN LATERAL Mencari pendekatan sebanyak mungkin Menekankan kekayaan Membina hala tuju provokatif Tidak tersusun Setiap langkah tidak semestinya betul Menerima sebarang pendapat Tidak banyak penerokaan

5. Pemikiran kritis
Satu penerokaan bertujuan untuk mengkaji situasi, fenomena, persoalan atau masalah untuk menghasilkan rumusan yang merangkumi semua maklumat yang ada. Maksudnya: kemahiran intelektual untuk menilai dan mempertimbangkan sesuatu situasi. Penerokaan seseorang yang berfikiran kritis sangat berkaitan dengan pengalaman yang dialami sama ada melalui bahan bacaan, pemerhatian, mendengar dan melihat atau menempuhnya sendiri.

6. Pemikiran Kreatif
Proses berfikir dalam kalangan manusia berkembang dengan adanya perasaan ingin tahu, dan membuat rumusan. Cropley (1967) dan Torrance ( 1972), kanakkanak kreatif biasanya menimbulkan gangguan di bilik darjah kerana kalangan ini kurang menumpukan perhatian terhadap pembelajaran guru.

Ciri-ciri Kanak-Kanak Kreatif Menurut Torrance (1962, 1972) suka berkerja dalam humour Tidak suka keadaan yang menekan dan playful Sedia mencuba sesuatu yang mencabar Jangka masa yang panjang untuk menumpukan perkatian dan minat Melahirkan idea-idea yang luar biasa dan imaginatif Lebih sensitif dan berdikari Kawan-kawan kerap melabelkan mereka bodoh atau gila.

KEJAYAAN ORANG-ORANG KREATIF


Pertandingan syarahan Mencipta sajak, cerita, artikel Melukis Pertandingan Muzik Mencipta lagu Penulisan Kreatif Menghasilkan kartun

Cir-ciri pemikiran kreatif


Mampu mengandaikan sesuatu di luar jangakaan orang lain Berfikiran secara autonomi Memiliki daya fokus yang tinggi dan berterusan Pelbagai dan dinamik Holistik Kaya dengan idea baru

7. Pemikiran Reflektif
Memerlukan seseorang untuk mengubungkait idea-idea dengan pengalaman masa lampau atau terkini untuk proses seterusnya. Proses pemikiran ini juga melibatkan proses penyoalan dan penyoalan kendiri, penilaian kendiri, melalui pengalaman, menjelaskan tindakan alternatif yang mungkin berdasarkan andaian-andaian tertentu atau jangkaan kita.

GAYA PEMBELAJARAN

Apa itu Gaya Pembelajaran?


Cara-cara yang lebih disukai oleh murid-murid kita untuk memproses maklumat yang diterima dalam proses pengajaran dan pembelajaran bilik darjah.

Bagaimana mereka : memberi perhatian menyusun maklumat mengingat kembali apabila diperlukan.

Contoh:
Sifir: - ada yang menulis di tapak tangan ada yang membaca sifir sambil berlagu ada yang membaca sifi di depan kawan

FAKTOR: warisan, cara didikan, dan persekitaran . CARA MENERIMA DAN MEMPROSES MAKLUMAT DIKLASIFIKASIKAN: - Penerimaan konkrit dan abstrak - Pemproses yang aktif dan reflektif

- Penerimaan

konkrit dan abstrak :

konkrit: maklumat melalui pengalaman, tindakan, merasa, perasaan, dan melakukan. abstrak: maklumat melalui analisis, pemerhatian dan berfikir

- Pemproses yang aktif dan reflektif:


aktif : menggunakan maklumat melalui pengalaman sebagai asas berfikir reflektif : pengalaman membuat renungan dan terus memikir perkara tersebut

MENURUT TOKOH-TOKOH:
Hillard: GP- Hasil corak-corak individu membentuk cara-cara untuk respons terhadap sesuatu pengalaman. Dunn dan Dunn ( 1981 ) : GP- cara murid memberi tumpuan , memproses atau menyimpan maklumat baharu dan maklumat yang sukar.

Tiga Kategori GP
1. MODELITI PERSEPTUAL : Reaksi yang berasaskan biologi terhadap persekitaran fizikal. Saluran menerima maklumat yang disampaikan. ( auditori, visual, kinestetik, taktil, dan bau ) 2. PEMPROSESAN MAK LUMAT : Membazakan antara cara kita berfikir, menyelesaikan masalah, dan mengingat. Cara otak kita memproses maklumat. 3. POLA-POLA PERSONALITI : cara kita berinteraksi dengan persekitaran. Dipengaruhi oleh dua faktor: persekitaran dan gen.

7 JENIS UTAMA PELAJAR


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pelajar visual Pelajar auditori Pelajar taktik/ kinestetik Aktivis Reflektor Teoris pragmatis

PELAJAR VISUAL
Menjalani pembelajaran melalui penglihatan. Semasa belajar, mereka perlu mantap wajah dan riak gurunya yang menyampaikan isi pembelajaran dengan bantuan: * bahasa isyarat * imej gambar-gambar * paparan visual * video * carta * transparensi

Guru perlu bijak memilih bahan untuk menyalurkan isi pelajar yang hendak disampaikan. ( bagaimana bahan itu dijadikan aktiviti P&P untuk mencapai hasil pembelajaran. PELAJAR: mudah terangsang dan terdorong untuk memberikan tumpuan terhadap pengajaran guru, sekiranya menggunakan bahan yang menarik. Selepas bahan visual digunakan: murid

Pelajar boleh diajar : - PUZZLE - memahami carta dan graf - membaca peta dan arah destinasi - mewarnakan - metafora dan analogi visual - mengubah suai imej - menterjemah imej Kanak-kanak keperluan khas ( masalah pendengaran ) : memudahkan mereka memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru.

PELAJAR AUDITORI
Belajar melalui pendengaran. Berkesan: melalui kuliah, perbincangan dan mendengar penerangan dan pendapat orang lain. Untuk memahami makna tersirat apabila mendengar : - intonasi suara pitch kelajuan Manfaat melalui aktiviti : - bercerita - membaca teks secara lantang - menggunakan pita perakam

TAKTIK / KINESTATIK
Belajar melalui : - pergerakan - merasa - menyentuh - menyusun - meraka cipta - membuat

Paling berkesan melalui hands-on, yakni meneroka, menyiasat secara aktif persekitaran fizikal meraka. Mereka mengingat dan memproses maklumat apabila berinteraksi dan ruang sekitar

Juga lebih cenderung belajar jika guru menyediakan ruang pembelajaran kepada mereka untuk membina / mencipta dan menunjukkan perasaan mereka melalui isyarat tubuh badan. Pelajar-pelajar ini, jarang duduk diam dengan lebih lama. Mereka mudah tergangu kerana keinginan kuat mereka untuk melakukan sesuati aktiviti dan meneroka.

PELAJAR AKTIVIS
Mengambil bahagian aktif dalam proses pembelajaran dan tidak akan leka sungguhpun perhatian mereka terganggu. Mengambil bahagian secara peribadimenggangap pengetahuan baru sebagai kepunyaan peribadinya. Melibatkan diri secara rela dalam proses pembelajaran. Hanya menlibatkan diri jika guru melibatkan setiap pelajar dalam proses pembelajaran dan keperluan individu diambil kira.

PELAJAR REFLEKTOR
Gemar berfikir dan mengkaji semula maklumat dan pengetahuan baru yang diperoleh

TEORIS
Sentiasa mencari bukti, supaya dapat membuat generalisasi bagi hukum-hukum dan teori-teori. Bidang: matematik, sains, seni halus, agama, dan falsafah Sentiasa: menganalisis dan mensintasis data, mengorganisasikan komsep. Mencadangkan idea-idea dan hubungan.

PRAGMATIS
Mengkaji bagaimana sesuatu perkara berfungsi. Menganggap pembelajaran sebagai suatu proses membina pengalaman semula. Mampu menyelesaikan masalah secara bijak.

IMPLIKASI PERBEZAAN INDIVIDU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Perbezaan gaya berfikir menentukan juga gaya pembelajaran seseorang murid. Guru perlu mengkaji perbezaan murid-muridnya dan menentukan perkara-perkara yang berikut menurut tahap ppembelajaranya, iaitu:
Penentuan Hasil Pembelajaran Kepelbagaian strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran Kepelbagaian bahan dan peralatan mengajar Penyampaian guru

1. Penentuan Hasil Pembelajaran


Hendaklah berasaskan keupayaan dan kemampuan murid. Guru perlu menentukan hasil pembelajaran yang sesuai dan mengikut kemampuan muridnya. Guru perlu mendekati murid dan memberikan tunjuk ajar secara individu atau secara kumpulan kecil.

2. Kepelbagaian strategi dan kaedah P&P


Guru perlu mempunyai kekuatan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Guru yang kreatif- menyediakan pelbagai strategi dan kaedah P&P bagi memastikan semua murid mencapai hasil pembelajaran. Guru perlu menggunakan kaedah belajar melalui bermain. Guru juga boleh menyediakan aktiviti analisis atau penyelesaian masalah dengan menggunakan borang grafik.

3. Kepelbagaian bahan dan peralatan mengajar


Guru boleh mendorong pembelajaran aktif dengan menggunakan audio visual yang menarik. Sediakan aktiviti lakonan dengan merakam lakonan atau nyanyian murid. Boleh menggunakan ICT untuk menarik perhatian murid. Mewujudkan pusat pembelajaran dan satu sudut di luar bilik darjah dengan menggunakan bahan hidup yang dapat dimanfaatkan.

4. Penyampaian guru
Guru perlu menjadikan diri mereka sebagai seorang penghibur yang berbakat. Cth: SEJARAH bercerita, berseloka, bersyair, dan berpantun. SAINS/MATEMATIK magician, saintis

SEKIAN TERIMA KASIH