Anda di halaman 1dari 6

Bahagian A: Soalan Struktur

1. Soalan nilai, definisi nilai dan penjelasan nilai
— — — kenalpasti nilai berdasarkan situasi soalan hafal definisi nilai atau kata kunci kaitkan definisi dengan situasi soalan

Contoh soalan:

Nyatakan/berikan/senaraikan nilai (1 markah untuk 1 nilai)
a) b) c) d) Nyatakan satu nilai yang diamalkan oleh Anita. (1 markah) Berikan satu nilai yang telah diamalkan oleh kerajaan Malaysia. (1 markah) Senaraikan dua nilai yang perlu diamalkan oleh remaja. (2 markah) Nyatakan tiga nilai patut diamalkan oleh Raj. (3 markah)

Nyatakan/berikan maksud/definisi nilai (2 markah)
a) b) c) d) Nyatakan maksud nilai yang di atas. (2 markah) Berikan definisi nilai seperti di 1(a). (2 markah) Tuliskan erti definisi dua nilai di 2(a). (4 markah) Berikan makna nilai yang di nyatakan di atas. (2 markah)

Huraikan/jelaskan/terangkan nilai (2/3 markah)
a) Huraikan satu nilai yang diamalkan oleh Anita. (2 markah)
Jawab dalam 2 ayat sahaja. ( <Ka + N> ; <Gn + kk + T/I> )

b) Jelaskan satu nilai yang telah diamalkan oleh kerajaan Malaysia. (3 markah)
Jawab dalam 3 ayat. ( <Ka + N> ; <Gn + kk + T/I> ; <How/contoh> )

c) Terangkan dua nilai yang perlu diamalkan oleh remaja. (4 markah)
Jawab 2 ayat untuk setiap nilai. ( {<Ka + N1> ; <Gn + kk + T/I>} ; {<Ka + N2> ; <Gn + kk + T/I>} )

. (2 markah) . Soalan berdasarkan kandungan akademik tingkatan 4 dan 5 — menguasai maklumat penting daripada buku teks seperti: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Akta Dasar Nama-nama pertubuhan Kesan sesuatu isu/fenomina/masalah Sebab sesuatu isu/fenomena/masalah Cara mengatasi sesuatu isu/fenomina/masalah Contoh soalan: Berikan/senaraikan/nyatakan nama/akta/watak/organisasi dll a) b) c) d) e) Berikan satu agensi kerajaan yang melindungi hak pengguna. (1 markah) Berikan/senaraikan/nyatakan/cadangkan cara/kesan/kepentingan/punca ... (2 markah) Nyatakan tiga kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar. a) b) c) d) Cadangkan satu cara mengatasi pencemaran alam. (1 markah) Senaraikan dua kesan pencemaran alam.. (3 markah) Berikan dua punca pencenaran alam. (2 markah) Nyatakan satu akta yang melarang kita membocorkan maklumat sulit kerajaan. (1 markah) Senaraikan tiga badan bukan kerajaan yang membela hak pengguna (3 markah) Nyatakan satu organisasi dunia yang melindungi haiwan.2.. (1 markah) Senaraikan dua tokoh sukan negara yang kamu tahu.

<Gn + kk + T> ) Nicole menyelamatkan anak kucing yang terjatuh ke dalam longkang... (4 markah) [Punca 1<How/Why>] . Latihan menjawab soalan struktur — — — — Teliti situasi dengan teliti dan kenal pasti karektor (Ka) dan tindakan (T). 2 markah = 2 ayat . (2 markah) [Cara<How/Why>] b) Jelaskan dua kesan pencemaran alam. <Gn + kk + T> 3 markah = <Ka + N> . [Punca 2<How/Why>] 3. (4 markah) [Kesan 1<How/Why>] .dst) Formula: 2 markah = <Ka + N> . <Gn + kk + T> .<How/Why>] d) Terangkan dua punca pencenaran amal. Jelaskan satu nilai yang diamalkan oleh Nicole. a) Bincangkan satu cara mengatasi pencemaran alam.Bincangkan/jelaskan/huraikan/terangkan cara/kesan/kepentingan/punca/ . <How> Contoh 1: 2 markah ( <Ka + N> ... Perhatikan markah soalan (1 markah = 1 ayat.. Ka: Gn: T: N: kk: Nicole dia menyelamatkan anak kucing kasih sayang perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir dari hati yang ikhlas . Kenal pasti nilai (N) dan kata kunci (kk) nilai berdasarkan tindakan. [Kesan 2. Baca soalan dan kenal pasti kata tugas. (2 markah) [Kepentingan.<Cara/Why>] c) Huraikan satu kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar..

Ayat 1: Ayat 2: Jawaban: Nicole mengamalkan nilai kasih sayang. dengan menyelamatkan anak kucing.yang lahir dari hati yang ikhlas. Contoh 2: 3 markah ( <Ka + N> . <Gn + kk + T> . . dengan menyelamatkan anak kucing. Dia ada perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan. Nicole mengamalkan nilai kasih sayang. Contohnya menyertai dan memenangi pertandingan peringkat antarabangsa. Ka: Rakyat Malaysia Gn: kami (Jika KA merujuk pelajar dimana T positif. Contohnya menyertai & memenangi pertandingan peringkat antarabangsa. Kami berperasaan sayang dan bangga kepada negara dan meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri dengan berusaha menaikkan nama negara. gunakan kita/kami) T: berusaha menaikkan nama negara N: Cinta akan negara kk: perasaan sayang & bangga kepada negara & meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri Ayat 1: Ayat 2: Ayat 3: Jawapan: Rakyat Malaysia mempamerkan nilai cinta akan negara. <How> ) Rakyat Malaysia sentiasa berusaha dan mencari jalan untuk menaikkan nama negara di persada dunia melalui pelbagai aktiviti. Dia ada perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir dari yang ikhlas. Huraikan satu nilai yang dipamerkan oleh rakyat Malaysia melalui usaha ini. Kami berperasaan sayang & bangga kepada negara & meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri dengan berusaha menaikkan nama negara. Rakyat Malaysia mempamerkan nilai cinta akan negara.

. Tetapi jika masih ada masa . <How/contoh> .. <Gn + def (N3) + t> .Bahagian B: Soalan Esei Bahagian B mengandungi 3 soalan. Bagi setiap soalan. pelajar perlu memberikan 3 nilai yang difikirkan paling tepat. <Why>} Seterusnya {<Ka + N2> . <Gn + def (N1) + t> .. <How/contoh> .. <How/contoh> .. Mengapa perlu 3 nilai? Sebenarnya nilai yang ke tiga adalah sebagai 'back up' jika nilai 1 /nilai 2 salah.. pelajar digalakkan untuk menjawab baki soalan. 1... Ini kerana pemeriksa akan mengabaikan jawapan yang berlebihan bagi sesuatu soalan. <Why>} Ingat ye. Formula: Ayat 1 (1 markah): <Ka + Nn> Ayat 2 (2 markah): <Gn + def (Nn) + t> Ayat 3 (1 markah): <How/contoh> (bagaimana mengamalkan nilai/definisi) Ayat 4 (1 markah): <Why> (mengapa/sebab bertindak demikian) . <Why>} Akhir sekali {<Ka + N3> .....nilai 3 akan bertindak sebagai penyelamat. <Gn + def (N2) + t> . Pelajar juga diingatkan jangan beri lebih daripada 3 nilai. Pelajar hanya perlu menjawab 2 soalan sahaja untuk mendapatkan 20 markah. Ini kerana pemeriksa akan mengambil 2 markah terbaik daripada 3 soalan tersebut. Cara menjawab {<Ka + N1> .jawab dalam 1 perenggan sahaja untuk ketiga-tiga nilai..

Ayat 4 (1 markah): <Why> (mengapa/sebab bertindak demikian) Ini supaya kanak-kanak dapat menjadi manusia yang berguna bila besar nanti. Jawaban nilai nombor ke-'n': Setiap orang perlu mengamalkan nilai melindungi hak kanak-kanak. memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan yang sempurna dengan memberi perlindungan kepada kanak-kanak. Ayat 2 (2 markah): <Gn + def (Nn) + t> Kita/mereka perlu membela. Kanak-kanak juga dilindungi daripada menjadi buruh. bapa.Contoh: Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 memberi perlindungan kepada kanak-kanak daripada penderaan sama ada secara fizikal atau mental. Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan mereka hak untuk mendapat pendidikan formal di sekolah. Ayat 1 (1 markah): <Ka + Nn> Setiap orang perlu mengamalkan nilai melindungi hak kanak-kanak. memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan yang sempurna dengan memberi perlindungan kepada kanak-kanak. Ayat 3 (1 markah): <How/contoh> (bagaimana mengamalkan nilai/definisi) Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan mereka hak untuk mendapat pendidikan formal di sekolah. anggota keluarga dan juga penjaga mereka. Bincangkan nilai-nilai yang perlu menjadi pegangan setiap orang demi menjamin kehidupan sempurna kanak-kanak. I: N: T: Ka: kk: def: Gn: How: Why: isu nilai tindakan karektor (character) kata kunci definisi nilai ganti nama bagaimana melaksanakan kk mengapa melaksanakan kk . Ini supaya kanak-kanak dapat menjadi manusia yang berguna bila besar nanti. Mereka berhak mengikuti pendidikan formal di sekolah dan mereka juga berhak mendapat perhatian istimewa daripada ibu. Kita/mereka perlu Membela.