Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENTAKSIRAN PROJEK KURSUS KUMPULAN NAMA PELAJAR ANGKA GILIRAN : RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAHTANGGA DAN PERTANIAN

N : PGSR__________ AMBILAN _________________ : _________________________________________________ : _________________________________________________ TAHAP PENCAPAIAN Markah Markah Penuh Diperolehi

ASPEK YANG DINILAI 1) PEMEROLEHAN ILMU (25%) 1.1 Kemahiran mencari sumber maklumat 1.2 Skop isi kandungan a) Reka bentuk bengkel b) Pengurusan keselamatan c) Pengurusan kewangan dan personel d) Organisasi bengkel 2) PENGUASAAN ILMU (30%) 2.1 2.2 2.3 2.4 3) Perancangan kerja Laporan pemerhatian Menganalisis maklumat mengikut urutan Pengendalian bahan dan alatan

Catatan

5 5 5 5 5

10 10 5 5

PEMINDAHAN ILMU (30%) 3.1 Menghasilkan penulisan 3.2 Perincian isi 3.3 Cadangan penambahbaikan 10 10 10

4) SIKAP DAN SAHSIAH (15%) a) b) Komitmen Kolaborasi 5 5 5 JUMLAH 100

c) Refleksi

Tanda tangan pemeriksa

Nama : Tarikh :

Tanda tangan penilai luar

Nama Penilai : Tarikh