Anda di halaman 1dari 16

PDK TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA PEMULIHAN DALAM KOMUNITI 

mengikut potensi dalam diri mereka

yang

ada

Membantu dalam mewujudkan masyarakat penyayang yang peka kepada keperluan OK

DEFINISI PDK  Pendekatan baru yang menekankan penglibatan lebih aktif Ibubapa, keluarga dan komuniti tempatan terhadap usaha mencegah dan memulihkan Kanak- kanak Kelainan Upaya, khususnya di peringkat tempatan dalam konteks stuktur perkhidmatan dan rancangan pembangunan yang sedia ada.

OBJEKTIF PDK  Menggalakkan sikap prihatin, berdikari dan sikap bertanggungjawab masyarakat tempatan dalam program pemulihan orang kurang upaya. Menggalakkan penggunaan cara yang mudah dan teknik yang diterima, murah, efektif dan sesuai dengan keadaan setempat

KONSEP PDK  Mendekatkan perkhidmatan pemulihan dan intervensi awal untuk OKU di peringkat komuniti tempatan Memastikan penyertaan penuh dan integrasi sosial OKU dalam keluarga dan komuniti

Mengambil kira sumber ekonomi negara dan membolehkannya untuk diperluaskan perkhidmatan yang menyeluruh mengikut keperluan OKU. Mengembleng sumber tempatan untuk pemuliahn sumber tempatan untuk pemuliha OKU

Mengurangkan penempatan jangka panjang di Institusi Pemulihan yang menyebabkan OKU disishkan daripada keluarga dan komuniti Menyediakan peluang untuk OKU membangunkan kebolehan dan kemahiran

Menggunakan insfrastruktur organisasi tempatan yang sedia ada untuk memberi perkhidmatan.

FALSAFAH PDK  Mementingkan penglibatan masyarakat secara menyeluruh; ibu bapa, adik beradik, sanak saudara,

    FAEDAH PDK  Membantu ibu bapa mengetahui lebih terperinci mengenai cara mendidik kanak-kanak istimewa ini. Dalam seminggu. HOME BASED  Program pemulihan dijalankan di rumah OKU yang tidak dapat hadir ke PDK kerana kecacatan yang dialaminya ataupun masalah pengangkutan.komuniti tempatan dan tenaga kerja tempatan digunakan secara optimum CIRI – CIRI PDK  Proses pemulihan dilakukan dalam komuniti tempatan. . Meningkatkan kesedaran kepada ibu bapa bahawa anak mereka mempunyai kebolehan sekiranya mendapat bimbingan. CENTER BASED Program pemulihan OKU dijalankan di pusat PDK selama 4jam sehari. Centre-Home Based. Ibu bapa dapat berkongsi masalah yang dihadapi dengan ibu bapa lain. Pekerja PDK akan ke rumah OKU untuk menjalankan latihan pemulihan dan bertugas selama 4jam sehari. Pelaksanaan PDK di rumah dapat dilaksanakan sekiranya lebih 15 OKU yang tidak dapat hadir ke PDK kerana kecacatan atau masalah pengangkutan. Mendapat pendidikan yang sesuai dengan keadaan mereka dan dapat meminimumkan kecacatan.   CENTER-HOME BASED Dijalankan di pusat PDK selama 4 hari selama 4jam sehari. satu hari selama 4jam akan dikhaskan untuk sesi ke rumah OKU untuk melihat perkembangan OKU setelah menjalani program pemulihan  MODEL PDK Model PDK terbahagi kepada 3 iaitu : Home Based. OKU akan datang ke pusat PDK untuk menjalani program pemulihan. Ibu bapa atau ahli keluarga atau komuniti memainkan peranan penting Menggunakan teknologi dan kos yang rendah Kaedah dijalanan secara di pusat dan seliaan di rumah Menggunakan sumbersumber komuniti yang sedia ada Centre Based.

diakhiri dengan peneguhan positif Implikasi teori  Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kepada pelajar  Demonstrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dapat meniru dengan cepat  Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sebagai model  Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan . peringatan. misalan dan teladan  Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demonstrasi guru sebagai model  Proses pembelajaran meliputi pemerhatian.peniruan dan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai.TAJUK 2 : PRINSIP DAN ETIKA KERJA SOSIAL TEORI SOSIAL Teori Ekologikal a) Dipelopor oleh Bronfenbenner 1979 b) Perkembangan organisma dipengaruhi oleh persekitaran c) Interaksi berlaku antara hubungan 2 ekologikal d) Terbahagi kepada lima sistem iaitu :  Mikrosistem  Mesosistem  Ekosistem  Mikrosistem  Kronosistem Teori Pembelajaran Sosial Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan Orang diperhatikan sebagai model Proses pembelajaran elalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan Terdapat 4 unsur utama iaitu :  perhatian  mengingat  reproduksi  peneguhan Prinsip pelaksanaan  Menentu dan menggunakan model yang sesuai dengan perbezaan individu dalam pembelajaran sosial    Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik daripada mudah kepada kompleksdan demonstrasi berulang-ulang Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh kayakinan terhadap tingkah laku yang ditirunya Ciri-ciri teori  Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan  Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa.

PKMD menyemak pengisian borang tersebut dan sekiranya lengkap. PKMD menghantar permohonan kepada Jbtn Kebajikan Msykat Malaysia (JKMM) melalui Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri (PKMN). PKMN memaklumkan kepada PKMD. PKMD mengadakan perbincangan dengan ahli jawatankuasa PDK mengenai : perlantikan penyelia dan petugas pdk  pendaftaran oku yang akan mengikuti kelas pdk . Komuniti diminta berbincang dan memberi maklum balas kepada PKMD dalam tempoh 2 minggu dari tarikh perjumpaan. Kelulusan diberi berdasarkan kedudukan kewangan pada tahun memohon. PKMD mendapatkan maklum balas daripada komuniti berhubung dengan persetujuan untuk menubuhkan pdk. JKMM akan memproses permohonan daripada JKM Negeri. PKMD akan menerangkan mengenai konsep Program PDK dan cara perlaksanaannya. Sekiranya lulus. ahlijawatankuasa (ajk) pdk perlu dibentuk yang terdiri daripada : ibu bapa oku komuniti setempat pemimpin tempatan wakil jabatan kesihatan wakil jabatan pendidikan khas wakil pertubuhan sukarela kebajikan/agensi kerajaan atau swasta yang berkaitan AJK PDK mengenalpasti sebuah bangunan yang sesuai untuk dijadikan premis pdk dan membuka akaun pdk Setiausaha PDK perlu mengisi Borang Permohonan Geran Tahunan Penubuhan PDK Baru (JKMM. Sekiranya komuniti bersetuju.PDK 2/2003) yang diperolehi daripada Pejabat PKMD dan diserahkan kembali kepada PKMD untuk tindakan selanjutnya. telefon atau datang sendiri ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD akan mengatur perjumpaan dengan komuniti setempat termasuk ibu bapa oku dan pemimpin tempatan. faks. JKMM akan memaklumkan kepada PKMN mengenai status permohonan (lulus/ditangguhkan kelulusan).teknik main peranan dan stimulasi      TAJUK 3 : PROGRAM PEMULIHAN DALAM KOMUNITI PENUBUHAN PDK Syarat penubuhan PDK Untuk membuka atau menubuhkan pdk baru perlu membuat permohonan di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang berdekatan dengan tempat tinggal pemohon Proses penubuhan PDK Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) menerima permohonan menubuhkan pdk daripada ibubapa oku/komuniti/pemimpin tempatan melalui surat.

warga tua dan sebagainya. Secara keseluruhannya Jabatan Kebajikan Masyarakat memainkan peranan penting dalam menjaga Pemulihan Dalam Komuniti ini. PDK menyediakan tempat dan memberi peluang kepada orang kurang upaya menjalani pemulihan. Jawatankuasa pdk membuat iklan jawatan penyelia/petugas pdk (rujuk syarat lantikan dalam garis panduan pengurusan pdk dan garis panduan pemantapan program pdk) Temuduga bagi jawatan penyelia/petugas pdk akan dijalankan oleh Panel Temuduga yang dipengerusikan oleh PKMD dan dianggotai oleh jawatankuasa pdk. kreativiti. Selain daripada itu. pra 3M. Bagi orang ramai yang berminat untuk menyumbang tenaga. orang ramai juga digalakkan bekerjasama dengan ahliahli Jawatankuasa Pemulihan Dalam Komuniti bagi meningkatkan lagi keberkesanan program pemulihan di Pemulihan Dalam Komuniti melalui perkongsian maklumat. pengurusan diri. Kelas pdk akan dibuka setelah tarikh ditetapkan oleh Jawatankuasa PDK PENTADBIRAN PDK Pengenalan PDK merupakan satu strategi dalam pembangunan komuniti untuk golongan orang kurang upaya (OKU) menjalani pemulihan dalam keluarga dan masyarakat sendiri. Program ini diuruskan oleh Jawatankuasa Pemulihan Dalam Komuniti yang dilantik melalui persetujuan bersama antara Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia dalam komuniti setempat. Aktiviti yang dijalankan ialah kemahiran motor kasar. mengecapi peluang yang sama rata dan berinteraksi dengan masyarakat. akaun jawatankuasa pdk yang perlu dibuka (sekiranya belum ada akaun) motor halus. Ianya dianggotai oleh ibubapa atau penjaga ahli keluarga golongan kurang upaya. perkembangan bahasa. sukan dan rekreasi. Surat lantikan akan disediakan oleh jawatankuasa pdk. idea dan kewangan bolehlah melibatkan diri secara aktif di dalam program-program yang dijalankan oleh Pemulihan Dalam Komuniti yang berhampiran. komuniti yang berminat dan penasihat bagi Jawatankuasa Pemulihan Dalam Komuniti ialah Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah dengan dibantu oleh Pegawai dari Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan (Pendidikan Khas). perkembangan sosial. idea dan lainlain. Ia merupakan satu lagi pekhidmatan yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat selain dari perkhidmatan untuk kanak-kanak. pemimpin setempat. kemahiran .

 Utiliti.  Latihan kepada Penyelia dan Petugas PDK. perkhidmatan kepada Orang Kurang Upaya akan disediakan di satu tempat bagi memudahkan mereka dan masyarakat setempat mendapatkan maklumat.200. khidmat nasihat dan keperluan semasa serta latihan yang bersesuaian. Peranan PDK 'One Stop Centre'' :  Pusat Intervensi Awal OKU.  Pusat Pendaftaran OKU.  Pusat Advokasi.00 sebulan. . Melalui PDK 'One Stop Centre''.  PDKNet www.  Kerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) melalui Sukarelawan JOCV  Kerjasama dengan agensi Kerajaan.  Pusat Sumber maklumat OKU.my Carta organisasi Pemulihan Dalam Komuniti  Penasihat  Wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah  Wakil Pejabat Pendidikan  Wakil Pejabat Kesihatan  Wakil Pasukan Polis Diraja Malaysia  Pengerusi  Timbalan Pengerusi  Setiausaha  Bendahari  Ahli Jawatan kuasa Pemulihan Dalam Komuniti (PDK).  Peralatan. Tujuan program Pemulihan dalam komuniti ini diadakan adalah untuk membantu orang-orang berkeperluan khas dalam pemulihan yang mana mereka tidak dapat mengikuti latihan atas sebab yang tertentu. Sebagai sebuah pusat pentadbiran pertubuhan sosial semua yang terlibat seharusnya mengetahui dan memahami akta pekerja sosial bagi melicinkan pentadbiran dan pengurusan sesebuah Pusat Pemulihan Komuniti.RM800 sebulan.  Saguhati Penyelia PDKRM1.Jabatan ini yang bertanggungjawab dan berperanan seperti berikut :  Bayaran sewa premis. Jabatan Pembangunan Masyarakat. Swasta dan Badan Bukan Kerajaan.com.pdknet.  Pusat Rujukan OKU. melalui pendaftaran dan pelesenan pekerja sosial yang berkelayakan dan terlatih untuk mengamal kerja sosial.  Saguhati Petugas PDK. Akta Pekerja Sosial ialah suatu perundangan yang bertujuan untuk meningkatkan profesion kerja sosial secara menyeluruh.  Program / aktiviti  Elaun Khas RM150 bagi OKU yang mengikuti Program PDK. Pentadbiran PDK sentiasa berusaha menjadikan PDK 'One Stop Centre'' sebagai 'Focal Point'' kerana ianya satu program yang menggunakan pendekatan integrasi komuniti di setiap daerah dan negeri. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah mula dijalankan pada tahun 1988.

Ketegangan otot ini akan menyebabkan pergerakan otot tersebut menjadi terhad atau tidak berkodinasi. Terdapat 4 kategori palsi selebral iaitu  Palsi selebral athetiod  palsi selebral ataxia  palsi serebral gabungan  Palsi Selebral spastik Ciri-ciri fizikal  Masalah ketegangan pada otototot tertentu seperti tangan dan kaki.celebral palsi Ceberal bermaksud otak. Akta ini akan memberi jaminan kepada orang ramai bahawa pekerja sosial di Malaysia adalah ahli profesional yang kompeten dan berkelayakan untuk melaksanakan kerja sosial dalam pelbagai bidang yang berkeperluan. Pekerja sosial telah dilatih serta mempunyai kemahiran khusus untuk melaksanakan intervensi dan mengendalikan isu-isu serta cabaran spesifik yang dihadapi oleh golongan yang bermasalah. pergerakan permulaan berjalan seakan tersekat-sekat dan diikuti . pada keseluruhannya. Akta ini adalah satu strategi penting dalam inisiatif kerajaan untuk memperkenalkan era baru dalam profesionalisme kerja sosial. serta menggariskan fungsi dan struktur organisasi untuk pelaksanaan akta. Akta ini juga menetapkan kelayakan yang diperlukan untuk menjadi seorang pekerja sosial. Kanak-kanak palsi selebral sebahagian besarnya mengalami kerosakan pada kawasan motor dalam otak yang mengakibatkan kurang upayaan untuk melakukan pergerakan otot-otot dan tegak badan. mendefinisikan pelbagai kategori pekerja sosial. Manakala ‘palsy’ membawa erti kurang atau tidak berupaya mengawal pergerakan otak. PENEMPATAN OKU DI PDK JENIS & TAHAP KECACATAN / MASALAH Masalah fizikal.Pekerja sosial yang berlesen adalah ahli profesional yang membantu orang menangani masalah harian mereka yang disebabkan oleh perubahan dalam masyarakat yang memberi kesan terhadap kehidupan dan perhubungan mereka dalam komuniti. akan dapat meningkatkan keyakinan mereka terhadap pekerja sosial dan profesion kerja sosial. Contohnya jika ketegangan otot berlaku pada kaki. Orang ramai juga akan diberi ruang untuk membuat aduan mengenai ketidakpuasan mereka terhadap amalan kerja sosial yang tidak profesional dan tidak beretika kepada Majlis Kerja Sosial Malaysia dan ini. Definisi palsi selebral adalah kecacatan anggota disebabkan oleh kecacatan hubungan saraf di antara bahagian otak dengan bahagian badan semasa dilahirkan atau pada awal usia.

 Di dalam hubungan sosial dengan rakan-rakan.  dengan satu lonjakan tenaga menyebabkan pergerakannya kurang terkawal. Palsi serebral gabungan pula adalah mereka yang mengalami lebih daripada satu jenis palsi selebral pada satu-satu masa. Bagi palsi selebral athetiod pula.mereka kurang diterima oleh rakan kerana tidak pandai menyesuaikan diri  kurang matang  mempunyai masalah dalam menguasai kiu-kiu sosial yang halus sehingga mereka kerap menyalah tafsir aksi-aksi murid lain. tidak berkodinasi dan juga meliuk. Ciri-ciri sosial kanak-kanak  tertumpu kepada penghargaan kendiri di mana penghargaan kendiri positif atau negative bergantung kepada keadaan persekitaran yang mereka terima  mereka mudah menyesuaikan diri mengikut tuntutan sosial.  Kanak-kanak ini sering mempamerkan kepayahan untuk member tumpuan atau fokus kepada proses P&P didalam kelas  sukar menyiapkan tugasan dan mudah membuat kesalahan disebabkan kecuaian  sering menunjukkan tingkahlaku yangsering mengganggu rakan.    tidak mahu mendengar apabila bercakap dengannya sukar mengatur tugasan tidak suka dan enggan melakukan tugasan. mereka mempunyai anggota yang lebih meliuk dan tidak terkawal. Manakala bagi palsi serebral ataxia pula. imbangan badan mereka adalah tidak baik di samping pergerakan badan yang tidak berkodinasi. Masalah yang dihadapi olehnya adalah otot-ototnya kejang. TERENCAT AKAL Ciri-ciri tingkah laku :  Kanak-kanak ini lambat menguasai kemahiran motor halus.  kerap membuat kesalahan akibat kecuaian  gagal menyiapkan kerja sekolah . Ciri-ciri tingkah laku kanak-kanak ADHD  Kanak-kanak ini lebih agresif contohnya mereka kerap memulakan sesuatu pergaduhan.  Ia dikenali sebagai Attention – Hyperactivity Disorder (ADHD).  menarik rambut Masalah pembelajaran Masalah emosi-hiperaktif  tingkah laku yang terlampau aktif dan mengganggu  mempunyai tumpuan yang singkat.  Kanak-kanak ini tidak boleh diminta untuk menjalankan aktiviti yang pasif sehingga 20 minit.

kanakkanak ini dilabelkan sebagai terencat akal sama ada ringan.    SINDROM DOWN Ciri-ciri tingkah laku :  Daripada segi emosi.  mudah hilang tumpuan.  Perkembangan fizikal kanakkanak autism sama seperti kanak-kanak normal dan    kelihatan seperti mempunyai masalah pendengaran dan tidak mengendahkan apa yang diperkatakan orang lain. mudah membuat kesalahan akibat kecuaian  sukar untuk menyiapkan tugasan dan kepayahan . Daripada segi emosi pula ianya sukar diramal kerana ia sering berubah-ubah.   menggigit kuku tabiat suka mencederakan diri meminta ganjaran apabila diminta untuk melakukan sesuatu contohnya jika enggan melakukan aktiviti P&P. menangis dan marah tanpa sebab Mengamuk tanpa terkawal jika tidak menuruti kemahuan atau melarang daripada melakukan sesuatu yang mereka ingini Merosakkan apa sahaja yang ada di sekitarnya jika emosi terganggu Menyerang sesiapa sahaja berhampirannya jika emosi terganggu Ada kalanya mencederakan diri sendiri LEMBAM (SLOW LEARNER)  Kanak-kanak lembam dikenali sebagai kanak-kanak yang memerlukan pendidikan kelas pemulihan.  Menangis merupakan isyarat utama kanak-kanak ini dan mempunyai masalah pendengaran. sederhana.  Kanak-kanak Sindron Down merupakan kanak-kanak yang manja  memerlukan perhatian seperti suka dipeluk.  istilah autisme adalah berasal daripada perkataan autos yang bermaksud diri sendiri dan isme yang bermaksud aliran.  hiperaktif dan masalah tumpuan singkat.  mempunyai masalah dalam memberi perhatian. mengumpul atau memproses maklumat yang diterima di dalam ingatan mereka.  Kanak-kanak Sindrom Down Ringan masih boleh dididik. AUTISMA  Autism adalah keadaan di mana kanak-kanak menumpukan perhatian dalam dunianya sendiri. Sering ketawa.guru akan memberikan sesuatu yang disukai murid untuk memujuknya mengikuti aktiviti. Ciri-ciri tingkah laku :  keupayaan intelektual kanakkanak ini berada tahap sederhana iaitu pada tahap 85 atau lebih di dalam skor ujian saringan kecerdasan.teruk dan sangat teruk.

sukar memproses maklumat sukar menyiapkan tugasan dan lain-lain lagi menyebabkan mereka mempunyai masalah sosial-emosi. pendengaran dan penglihatan yang lemah.    membuat tugasan yang berturutan Di dalam mata pelajaran matematik. mereka sering berpua-pura membaca dan menunjukkan teks semasa membaca.mereka tidak berminat dalam pelajaran dan selalu dilabelkan sebagai pemalas dan bodoh.  Kekeliruan di mana mereka sukar untuk membezakan kiri dan kanan.  Semasa membaca pula.melayu . DISLEKSIA  Disleksia didefinasikan ketidakupayaan memperoleh pengetahuan daripada proses pembelajaran akibat kesukaran mentafsir kod ayat. kebolehan kanak-kanak menggunakan deria dengarnya dan juga bila kecacatan itu dialami.  Manakala separuh pekak adalah kanak-kanak yang masih boleh menggunakan deria dengar tetapi dengan menggunakan alat bantuan mendengar. disleksia melibatkan pendengaran dan disleksia visual auditori yang melibatkan penglihatan dan pendengaran.menulis dan mengeja (Sanders dan Myers.Pembalikan huruf dalam perkataan Masalah pendengaran  Menurut Cruickshakn dan Johnson (1975).Keliru kedudukan perkataan .  Pekak adalah kanak-kanak yang mempunyai deria dengar yang tidak berfungsi.  Kategori disleksia terbahagi kepada tiga iaitu disleksia visual melibatkan deria penglihatan. Ciri-ciri tingkah laku:  Kanak-kanak disleksia mempunyai masalah dalam bacaan.Pembalikan perkataan .  mempunyai daya pengamatan.Kependekan perkataan .  Kekeliruan dalam perkataan juga timbul seperti di bawah. .masalah pendengaran adalah kurang member perhatian di dalam kelas . Tanda-tanda: .  Perkembangan fizikal.  Terdapat dua kategori iaitu pekak dan separuh pekak.Keliru b.  Pakaian yang dipakai sentiasa bersih tetapi tidak kemas dan butang baju sentiasa salah butang. mereka menunjukkan kesukaran dalam mengingati simbol-simbol yang digunakan dan mengingati turutan proses dalam penyelesaian matematik.inggeris dengan b.kelihatan selalu berkhayal .Penambahan huruf . Tingkah laku kanak-kanak lembam sering mengganggu rakan-rakan.1996).

. . cara layanan yang diterima melalui kebolehan perkembangan mereka sendiri.. seseorang yang mempunyai ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang daripada mata yang sihat dengan pembetulan (kaca mata) atau mempunyai medan penglihatan yang sempit kurang daripada 20 darjah Masalah penglihatan terbahagi kepada dua :  rabun atau kurang nampak ialah mereka yang masih boleh membaca dan melihat dengan pandangan yang kabur (penglihatan </60) Tanda-tanda fizikal  mempunyai masalah penglihatan adalah bebola mata yang selalu berputar  matanya sensitif terhadap cahaya  bahagian tepi mata kelihatan merah  kelopak mata bengkak.terkejut apabila dihampiri daripada belakang .  buta adalah bagi mereka yang langsung tidak dapat melihat dan memerlukan bantuan kod Braille untuk membaca Masalah penglihatan Masalah penglihatan ketidakupayaan untuk melihat adalah Menurut Heward (1996). motor halus dan motor kasar kanak-kanak ini sama seperti kanak-kanak normal.tidak memahami arahan yang diberikan .Bagi perkembangan fizikal. ia bergantung kepada pengalaman mereka.Bagi perkembangan sosial. . mata selalu berair dan terdapat bintikbintik ditengah mata  mengadu tidak dapat melihat dengan jelas  sakit kelapa apabila membuat sesuatu kerja  pandangan kabur dan kadang kala objek dilihat menjadi dua imej  mereka selalu memusingkan kepala pada sebelah arah iaitu semasa melihat objek  selalu mengerut atau mengecilkan mata  kerap berkelip PENINGKATAN KUALITI PROGRAM PDK Objektif  Membolehkan OKU hidup berdikari  Meningkatkan penglibatan masyarakat luar  Dapat berkembang supaya dapat menghadapi cabaran dan keperluan yang baru mengikut keperluan semasa .Perkembangan kognitif adalah agak lambat disebabkan oleh kelambatan perkembangan bahasa.percakapannya tidak jelas .pencapaian yang lemah terutamanya berkaitan dengan bahasa.

Jurupulih Cara Kerja dan Guru Pendidikan Khas .Pembangunan Kesukarealaan d) Menyediakan Garis Panduan Pengurusan PDK untuk membantu Pegawai dan Kakitangan JKMM dalam memantau PDK bagi memastikan pelaksanaannya menepati objektif penubuhannya :  Cara menguruskan Pusat PDK serta memberi panduan secara menyeluruh dalam pelaksanaan program PDK.  Meningkat dan memperluaskan pelaksnaan Rumah Kelompok. idea dan kewangan bagi membantu kanak-kanak OKU c) Meningkatkan penglibatan NGO:  Dapat membantu kerajaan menangani masalah sosial semasa dan memenuhi keperluan sosial khusus bagi masyarakat yang berkeperluan.perkongsian bijak antara Jabatan dan korporat dalam melaksanakan program. b) Meningkatkan kesedaran dan penglibatan masyarakat dalam aktiviti kesukarelaan:  Masyarakat digalakkan untuk menyumbang tenaga.Strategi-strategi a) Meningkatkan pelaksanaan Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) di negeri dan daerah:  Mewujudkan PDK baru mengikut keperluan di peringkat daerah  Meningkatkan latihan dan kualiti perkhidmatan di PDK dengan menganjurkan kursus mengikut zon dengan kerjasama  Jawatankuasa Penyelarasan Pemulihan Dalam Komuniti  Kebangsaan untuk pekerja PDK dan Kursus untuk ibubapa dan Ahli Jawatankuasa PDK. . aset untuk kumpulan sasar. peralatan. f) Latihan Bagi Pekerja PDK untuk memastikan kualiti pembelajaran dan program pemulihan di PDK:  Menepati keperluan semasa dan berada ditahap yang tinggi  Contoh : JKMM telah menjalinkan kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dimana sukarelawan JOCV (Japan Overseas Cooperation Volunteers) ditugaskan di negara ini untuk membantu dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan di PDK khususnya dalam bidang Jurupulih Anggota. .sumbangan kewangan.  Pendaftaran orang kurang upaya. e) Pertambahan tenaga pekerja selaras dengan kadar nisbah pekerja dan OKU yang baru iaitu 1 pekerja : 5 OKU berbanding 1 pekerja : 10 OKU sebelum ini.  Melaksanakan pelbagai aktiviti dengan semangat kesukarelaan untuk meningkatkan perkhidmatan yang disediakan.  Contoh aktiviti adalah seperti berikut:.

ibu bapa boleh belajar kaedah-kaedah membantu mengawal dan mengasuh anak-anak supaya dapat diintegrasikan dalam masyarakat Kehadiran ibu bapa juga adalah untuk sama-sama belajar atau mendapatkan latihan daripada tenaga-tenaga pengajar untuk melaksanakan atau meneruskan sesi pembelajaran dan latihan yang dijalankan di PDK setelah pulang ke rumah KOMUNITI Memberikan motivasi kepada mereka yang mempunyai anak yang kelainan upaya Tidak memandang serong kepada golongan OKU Tidak meminggirkan golongan OKU TAJUK 4 : KHIDMAT PELBAGAI DISIPLIN PIHAK YANG TERLIBAT IBU BAPA Ibu apa dan keluarga OKU memainkan peranan penting dalam PDK Ibu bapa dan keluarga boleh membantu menjayakan dan melancarkan perjalanan PDK Dengan memberikan bantuan kepada tenaga-tenaga pengajar untuk melaksanakan tugas-tugas di PDK. latihan dan bengkel untuk pekerja PDK. Oleh itu hanya ibu bapa dan ahli keluarga OKU sahaja yang faham dan Memberi khidmat secara sukarela untuk membantu golongan OKU di PDK Membantu untuk memperkembangkan potensi yang ada dalam diri golongan OKU BADAN BUKAN KERAJAAN Menyedarkan ibu bapa dan masyarakat tentang keperluan golongan OKU Memberikan perkhidmatan profesional .g) Menggunakan PDK Net :  Sebagai sumber informasi. khidmat nasihat dan bimbingan.  Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam mengendalikan OKU mengerti bagaimana hendak menguruskan dan mengendalikan anak-anak mereka Dengan melibatkan diri di dalam PDK. pekerja PDK dan komuniti untuk berkongsi maklumat dalam pemulihan dan pembangunan OKU h) Menganjurkan pelbagai kursus. kaedah pembelajaran dan pemulihan serta promosi dan publisiti bagi PDK  mewujudkan saluran rangkaian yangberkesan yang membolehkan ibubapa. pendaftaran OKU. saluran komunikasi. ibubapa dan masyarakat tempatan.

seperti perkhidmatan terapi kepada golongan OKU Membantu dari segi kepakaran tentang proses pemulihan golongan OKU dalam kalangan petugas PDK Memberikan bantuan kewangan Contoh badan bukan kerajaan  Persatuan kanak-kanak spastik  Pusat bimbingan sinaran matahari  Pusat harian kanak-kanak istemewa  Yayasan sindrom down kiwanis KEMENTERIAN KESIHATAN Perkhidmatan : penilaian awal oleh pasukan multidisiplin. rawatan susulan. pegawai pemulihan pertuturan. penilaian pemakanan dan rawatan psikologi Carta alir perkhidmatan kesihatan : a) Langkah 1 : Penilaian awal  dilakukan oleh doktor pakar untuk mengenal pasti jenis ketidakupayaan kanak-kanak. jurupulih carakerja. pemulihan pendengaran. pemulihan cara kerja. b) Langkah 2 : Pengesahan ketidakupayaan  Pengesahan dalam "Borang Pendaftaran dan Cadangan Penempatan Kanak-kanak Dengan Keperluan Khas"  Kanak-kanak yang disahkan kurang upaya perlu daftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi tujuan mendapat bantuan atau perkhidmatan kebajikan c) Langkah 3 : Penilaian khusus oleh pasukan multidisiplin  Kanak-kanak yang disahkan kurang upaya dirujuk ke unit multidisiplin dan dibuat penilaian bersama untuk rawatan selanjutnya. pemulihan anggota. pemulihan pertuturan. pegawai pemuligan pendengaran dan pegawai pemakanan d) Langkah 4 : Perancangan rawatan e) Langkah 5 : Perlaksanaan rawatan f) Langkah 6 : Rawatan susulan dan penilaian semula  penilaian semula bagi penempatan sebenar prasekolah atau sekolah khas atau sekolah vokasional g) Langkah 7 : Langkah selanjutnya  kanak-kanak yang disyaki layak syarat kemasukan boleh daftar dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi tujuan memasuki Program Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia  kanak-kanak yang mempunyai masalah serius atau gagal mengikuti Program Pendidikan Khas KMN akan dirujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk tindakan selanjutnya .  Pasukan multidisiplin terdiri daripada pakar fisioterapi.

anggota tiruan dan lain-lain peralatan yang tidak mampu dibeli oleh OKU  dengan adanya alat ini dapat membantu mereka bergerak dan meneruskan aktiviti kehidupan harian Elaun pekerja cacat (EPC)  skim ini bertujuan menggalakkan OKU terus bekerja dan berdikari tanpa bergantung kepada ahli keluarga atau orang lain dan sebagai penyelenggaran pendapatan untuk memenuhi keperluan asas kehidupan Bengkel terlindung  jabatan berusaha mendapatkan peluang pekerjaan di sektor awam atau swasta atau menempatkan OKUdi Bengkel Terlindung seperti bengkel daya klang. bengkel daya sungai petani atau di 13 buah bengkel terlindung yang diuruskan oleh pertubuhan sukarela Pemulihan dalam komuniti (PDK)  pdk satu strategi alam pembangunan komuniti untuk golongan OKU menjalani pemulihan dalam keluarga dan masyarakat sendiri di mana memberi peluang kepada OKU menjalani pemulihan. perkembangan sosial. sukan dan rekreasi AGENSI-AGENSI KERAJAAN LAIN JABATAN PENGANGKUTAN JALAN a) pengecualian cukai jalan b) kemudahan pengangkutan awam  potongan harga sebanyak 25% diberikan kepada OKU dan warga tua yang berumur 60 tahun ke atas bagi semua bas ekpress  MAS 50 % penerbangan domestik  KTM 50% bagi semua kelas . perkembangan bahasa. latihan dan pendidikan serta intervensi awal  kad kenal diri adalah suatu tanda pengenalan diri yang dikeluarkan kepada Orang Kurang Upaya (OKU) yang berdaftar bagi memudahkan mereka berurusan dengan pihak-pihak yang berkenaan Bantuan alat tiruan atau otortik  bantuan ini bertujuan membantu OKU membeli peralatan tiruan atau sokongan seperti kerusi roda. kaliper. pencegahan. mengecapi peluang yang sama rata dan berinteraksi dengan masyarakat  aktiviti yang dijalankan ialah kemahiran motor kasar.JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT Pendaftaran dan kad kenal diri  tujuan pendaftaran adalah untuk mengumpul data dan statistik bagi maksud perancangan perkhidmatanatau program pemulihan. pengurusan diri. kemahiran motor halus.

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA     bantuan kewangan pelajar OKU IPT diberikan kepada pelajar OKU yang mengikuti pengajian secara sepenuh masa(diploma ke atas) di IPTA. politeknik dan kolej komuniti bantuan kewangan pelajar OKU IPT tempatan sepenuh masa meliputi perbelanjaan bagi yuran pengajian dan wang saku yang kedua-duanya diberi pada kadar tidak melebihi rm5000 setahun atau rm20000 bagi sepanjang tempoh pengajian bantuan kewangan pelajar OKU IPT tempatan separuh masa atau pengajian jarak jauh diberi pada kadar tidak melebihi rm5000 setahun atau rm20000 bagi sepanjang tempoh pengajian meliputi perbelanjaan yuran pengajian sahaja . IPTS.