Anda di halaman 1dari 13

Kuliah pertama : Teknologi Pendidikan Pada kuliah pertama, kami telah didedahkan tentang (Teknologi Pendidikan) Konsep Domain

-domain, Prinsip-prinsip dan Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran. Dalam kuliah ini juga saya belajar tentang konsep CASPER iaitu satu kepentingan dalam aspek teknologi. Teknologi pendidikan ialah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media, organisasi yang digunakan secara terancang bagi menghasilkan kecekapan dalam pengajaran dan keberkesanan dalam pembelajaran. Teori pembelajaran

menjelaskan bagaimana perlakuan dalam proses pembelajaran dalam suatu persekitaran berlaku. Ini dapat membantu guru merancang, menyedia dan melaksanakan strategi P&P berbantu media yang berlandaskan teori pembelajaran yang sesuai. Mengikut perkembangan pendidikan di Malaysia terdapat tiga (3) teori pembelajaran yang seringkali menjadi rujukan dalam proses P&P iaitu teori tingkahlaku, teori sains kognitif, dan teori konstruktivisme. Domain Teknologi Pengajaran (1994) adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk, membangun, mengguna, mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran.Teori bermaksud konsep, konstruk, prinsip dan cadangan yang menyumbang kepada badan pengetahuan. Amalan pula bermaksud pengunaan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.

syazwaniesuhaimi

Justeru itu. pendedahan terhadap model dan strategi dalam pengurusan penyampaian P&P. Tanggapan yang menyatakan reka bentuk pengajaran hanya perlu difikirkan oleh pentadbiran pendidikan sahaja adalah tidak tepat. setiap pendidik seharusnya dapat menguasai reka bentuk pengajaran bagi menjamin kualiti pembelajaran dan pengajaran yang baik dan berkualiti. Dalam merancang pengajaran dan pembelajaran berbagai elemen dan aspek yang perlu difikirkan oleh pendidik dan mereka yang terlibat dengan pengajaran. selain itu juga saya telah membuat banding beza seperti yang diminta dalam tugasan amali.Kuliah kedua : Reka bentuk Pengajaran Untuk kuliah kedua. kandungan dan corak pembelajaran mestilah dengan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang baik. pendidik perlu memikirkan satu reka yangterbaik untuk membina dan merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan bersesuaian. Antara model yang dipeleajari adalah model ASSURE dan ADDIE. Tajuk ini saya telah mempelajarinya daripada rujukan-rujukan dari internet dan sebagainya. Memandangkan elemen yangperlu difikirkan terlalu banyak dan meluas. Reka bentuk pengajaran merupakan mekanisma yang digunakan oleh perancang bagi membina dan merancang dalam segala aspek pengajaran dan pembelajaran. Harus diingat bahawa elemen yang mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja wujud di dalam kelas malahan terdapat juga di luar bilik darjah. syazwaniesuhaimi . Menurut Hunter (1987). Seorangpendidik akan merancang pengajaran dan pembelajaran sebelum memasuki bilik darjah.

Bahkan kalau boleh untuk menarik minat pelajar menggunakn strategi penyapaduan. dan animasi dalam satu persekitaran digital. animasi dan video dalam satu perisian (Jacobs. Kelebihan multimedia berbanding dengan media-media lain adalah jelas. pensyarah telah mendedahkan kami kepada Konsep. suara imej.Teknologi multimedia sejak kebelakangan ini menjadi salah satu bahan penyelidikan yang menarik dalam bidang pendidikan. Dengan kehadiran Bagi multimedia perancang dalam pakej proses pembelajaran perlu sangat dirasakan rekabentuk manfaatnya. Kewujudan multimedia dalam persekitaran pendidikan telah menunjukkan suatu perkembangan baru yang diharapkan mampu membantu dunia pendidikan menjadi lebih berkesan melalui proses pengajaran dan pembelajaran.Kuliah tiga : Media Pengajaran Pada minggu ini. multimedia mendalami pembelajaran agar pakej multimedia yang dibina lebih terarah dan terancang sesuai dengan objektif pengajaran yang telah ditetapkan. 1992). Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajara serta Jenis-jenis dan klasifikasi media. grafik. syazwaniesuhaimi . Multimedia boleh digunakan sebagai media pendidikan yang berkesan. imej. teks. Teknologi multimedia menjadi menarik kerana teknologi ini baru diperkenalkan pada tahun 1990-an walaupun sebelumnya sistem CAL (Computer Aided Learning) dan hiperteks masih terbatas dalam media yang terpisah-pisah belum digabungkan seperti multimedia yang memiliki makna gabungan pelbagai media. Multimedia mampu merangkumi pelbagai media: teks. suara.

Gagne (1985) menyatakan pembelajaran berlaku sebagai satu proses yang berkembang secara berperingkat. Model ASSURE memberi fokus kepada perancangan pengajaran pembelajaran berasaskan media dalam bilik darjah. Pemilihan.Kuliah empat : Perancangan. syazwaniesuhaimi . memilih dan menilai media pengajaran. Pengajaran berasaskan media tidak terkecuali memerlukan perancangan yang rapi dan tersusun. guru boleh mengaplikasikan beberapa model yang sesuai. Bagi melaksanakan tugas ini . Model ASSURE dapat membantu guru merancangan pengajaran yang dapat memanfaatkan penggunaan media. Model ini dapat membantu guru merancangan pengajaran berasaskan media dalam bilik darjah masing-masing. Reka bentuk pengajaran bilik darjah melibatkan tugas guru merancang. Perancangan yang dimaksudkan ialah susunatur pengajaran agar pembelajaran dapat berlaku secara berstruktur. Justeru itu penyampaian pengajaran perlu disusun secara berperingkat-peringkat. pensyarah telah menerangkan terhadap beberapa konsep serta pengenalan model ASSURE. Sesuatu pengajaran yang terancang rapi akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran Pada kuliah kali ini.

syazwaniesuhaimi . perkataan. Sebagai seorang guru. grafik. Pemahaman asas grafik membolehkan seseorang menghasilkan BBM yang efektif. Bahan grafik yang berkesan mendorong interaksi yang aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. dan video. Multimedia merujuk kepada perisian atau aplikasi yang berasaskan komputer dan menggabungkan sekurangkurangnya dua atau lebih daripada dua media. Keistimewaan objek grafik ialah ia mudah difahami oleh ramai orang walaupun menghadapi halangan bahasa komunikasi yang berbeza. lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. audio. lambang-lambang. Grafik penting untuk menyediakan bahan-bahan pandangan (visual) yang sangat penting untuk menyampaikan sesuatu mesej tertentu dengan jelas. iaitu teks. kita mesti mempunyai pengetahuan asas grafik untuk membuat persediaan bahan bantu mengajar asas. simbol-simbol. hurufhuruf. animasi. angka. Grafik menjadi suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks atau gambar untuk menyampaikan informasi atau mesej Penggunaan grafik pada masa ini diterapkan dalam media elektronik yang disebut sebagai ‘grafik interaktif’ atau ‘grafik multimedia’. lukisan.Kuliah lima : Asas Grafik Grafik ialah kombinasi gambar-gambar.

Poster. syazwaniesuhaimi .Kuliah enam : Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata. Buat pertama kalinya juga saya mengenali apa yang dipanggil sebagai e-diorama. Selain itu juga. boneka jari dan sebagainya. boneka tongkat. saya hanya mengetahui tentang diorama yang berbentuk 3D. Kad Imbasan serta Kad Gambar Selain daripada teori yang disampaikan daripada kawan-kawan semasa perbentangan kelas. saya juga dapat melihat contih-contoh bahan 3D yang dihasilkan oleh rakan-rakan sekelas. Sebelum pembelajaran ini. Carta.Peta. Hal ini menguji kesabaran serta ianya dapat membantu dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Bukan senang sebenarnya untuk menghasilkan karya-karya 3D dan 2D kerana ianya memerlukan ketelitian.Jenis-jenis bahan 2D yang dapat digunakan di dalam bilik darjah termasuklah Gambar. Graf. Grafik. diorama. kami telah bekerja sama untuk menghasilkan bahan-bahan 3D yang lain seperti topeng.

teknik tilt. Bab ini akan membincangkan mengenai fotografi dan kamera dan bagaimana ia boleh menghasilkan satu bahan pengajaran yang lebih menarik dan efektif. over the shoulder dan sebaginya. kami telah dibentangkan bahannya oleh salah seorang kaki lensa amatur kelas saya. Kamin juga telah diberi satu link oleh pensyarah untuk mempelajari dengan lebih lanjut tentang teknik-teknik fotografi. Setelah beberapa teori asas dipelajari. DOF. saya dan rakan-rakan sekelas telah menjalani sesi amali seperti mengambil foto berdasarkan teknik-teknik tertentu sekitar IPG KBM. Antara teknik-teknik tersebut ialah teknik freze. Jadi beberapa teknik yang diajar dapat dipelajari secara terperinci kerana beliau memang mahir dalam fotografi. Bagi tugasan berpasangan konsep asas fotografi ini. Saya gembira kerana saya boleh mempelajari secara hands on tentang teknik-teknik fotografi yang ada. Penggunaan gambar foto telah digunakan dengan secara meluas di dalam pelbagai bidang kerana keupayaannya untuk menvisualisasikan sesuatu perkara dengan lebih realistik dan menarik.Kuliah tujuh : Asas Fotografi Untuk kuliah pada kali ini kami telah di dedahkan dengan asas fotografi. syazwaniesuhaimi . Pada sesi amali inilah saya mempelari untuk mendapatkan gmbar mngikut teknik tertentu dengan berpandukan kepada rakan yang mahir fotografi. teknik panning.

Maka. syazwaniesuhaimi .Kuliah lapan : OHP dan Transparensi OHP masih merupakan alat Bantu mengajar yang paling berguna dan telah lama mengambil alih tempat papan kapur sebagai alat tradisional utama. OHP dan transperansi mempunyai pelbagai kaedah seperti kaedah putar. Setelah didedahkan. Sebelum mempelajari topik ini. namun kos yang tinggi bermakna ia tidak dapat mengambil alih sepenuhnya tugas OHP. Harga projektor overhead semakin menurun dan potensi untuk memancarkan imej dari transparensi untuk penggunaan tempatan semakin meningkat. kaedah jalur kaedah terus dan kaedah bersiri. Walaupun projektor data berkomputer digunakan secara berleluasa. kami telah diminta untuk menghasilkan transperansi untuk setiap kumpulan dimana saya belajar dan meneroka cara untuk menghasilkan trasperansi yang menggunakan kaedah yang pelbagai. saya hanya mengetahui bahawa OHP mempunyai teknik terus sahaja. rupa-rupanya. bimbingan terperinci tentang cara menyedia. kaedah tingkah. Panduan asas bagaimana menggunakan OHP secara berkesan. Setelah mengetahui secara teori tentang OHP dan Transperansi. dan menghasilkan transparensi dibincangkan. topik ini membincangkan OHP dan fungsinya serta menonjolkan pelbagai kekuatan dan kelemahannya. Saya telah ditugaskan oleh ahli kumpulan untuk menghasilkan transperansi berputar dan saya telah memilih tajuk kitaran hidup rama-rama untuk menghasilkan transperansi tersebut. mereka bentuk.

Rakaman audio yang diperdengarkan mampu gambaran kepada pelajar tentang sesuatu situasi atau informasi melalui terhadap apa yang dituturkan atau melalui kesan bunyi maupun melalui muzik latar yang pada rakaman tersebut. Secara jujurnya saya kurang menumpukan perhatian terhadap tajuk ini kerana saya sibuk menumpukan fokus saya terhadap tugasan-tugasan semasa yang belum disiapkan. saya mendapat pengetahuan baharu berkaitan software audacity dimana software ini boleh digunakan untuk merekod suara serta melakukan editing-editing audio yang lain. Rakaman audio boleh disimpan dalam pelbagai format seperti kaset. cakera padat atau dalam bentuk klip audio digital (digital audio clip). Walau bagaimanapun. Jadi saya bertekad untuk mencubanya sehingga berjaya. syazwaniesuhaimi . Ia dapat dimainkan semula melalui perkakasan yang bersesuaian dengan perisiannya. Saya telahpun mencuba untuk mengedit lagu sedia ada menjadi suara yang berlainan berdasarkan pengubahan tempo serta pic lagu tersebut. Saya juga telah mencuba untuk membuang vokal yang terdapat dalam lagu-namun ianya tidak terlalu berjaya.Kuliah sembilan : Bahan Audio Pendengaran merupakan salah satu saluran untuk menerima maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Pada kuliah kali ini. Tetapi kepada kita sebagai guru. kami telah didedahkan dengan Penerbitan Video Pendidikan. Teknologi canggih yang dilengkapi dengan kamera video dan computer pada hari telah memberikan ruang kepada individu yang kreatif menerokai kreativiti tanpa had. Jadi kami telah berusaha untuk syazwaniesuhaimi . Walaubagaimanapun. kemampuan seperti ini sepatutunya kita gunakan bagi menghasilkan persembahan video untuk tujuan P&P yang berkaitan dengan tugas kita. kelas tetap diteruskan dengan amali penerbitan video dimana kami diberi kebenaran untuk membuat rakaman video di sekitar IPG KBM.Kuliah sepuluh : Penerbitan Video Pendidikan Pada kuliah kali ini. tidak ramai pelajar menghadirkan diri kerana ramai yang terlibat dalam penyediakan sambutan kemerdekaan.

dalam tajuk ini saya mempelajari tentang topik-topik yang mempunyai kaitan yang rapat dengan P&P sebagi seoarng guru. Penggunaan teknologi atau ICT dalam P&P. Penggunaan ICT secara tidak langsung akan membantu dan mendorong kita untuk melakukan anjakan pradigma dalam proses P&P. Untuk itu kita seharus dapat menggunakannya secara berfikrah. 2.Kuliah sebelas : Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan komunikasi Dalam kuliah kesepuluh ini. terancang dan bersesuaian (iaitu. bila tidak. 1. Selain itu. Microsoft excel – saya sangat teruja kerana selama ini saya hanya mengetahui tentang pengisian rekod prestasi murid sahaja. syazwaniesuhaimi . Ini seterusnya akan melahirkan satu persekitaran pembelajaran yang lebih baik. dan bagaimana?). perisian ini juga dapat diintergarsikan dengan Microsoft powerpoiint yang boleh digunakan untuk perbentangan prestasi murid. Rupa-rupanya perisian ini boleh diintergrasikan denga Microsoft word iaitu dengan menghasilkan sijil berdasarkan data daripada Microsoft excel. Sekira sebarang data di ubah pada excel. pensyarah kami telah menghiraikan beberapa topic tentang pengingtegrasian teknologi maklumat dan komunikasi. Microsoft Access – perisian ini boleh digunakan untuk mengumpul data pelajar dalam kelas dan sekolah tersebut. data-data lain yang dintergrasi juga diubah secara automatik. bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan proses P&P. bila perlu.

Selain itu. Oleh sebab perkembangan pesat dalam era teknologi. perkakasan computer perlu dijaga dengan baik dari segi alat paparan video (monitor). setiap individu harus mengikut prosedur dan etika pengguanaan bahan dan teknologi. CD-ROM dan video disc. tetikus dan unit system dan pencetak. setiap individu harus mempunyai kawalan diri terhadap tindak-tanduk sendiri. perhatian juga diberikan kepada trend dan peranan teknologi dalam perkembangan pembelajaran berasaskan teknologi dan perkembangan dalam teknologi. Para pendidik haruslah terus menggunakan media tradisional kerana antara jenis media ini lebih memberi manfaat berbanding teknologi baharu yang lain. media. topik ini akan meneliti masalah-masalah yang mungkin wujud akibat perkembangan pesat teknologi. kekunci. keselamatan. terutama dalam Internet. pendidikan dan latihan pada masa depan. Pada zaman perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. adalah menjadi satu kemestian untuk mengkaji isu-isu dan trend yang perlu diambil perhatian supaya dapat melindungi hak cipta terpelihara dan produk orang lain. World Wide Web (www). masyarakat serta warganegara Malaysia. Perkara-perkara yang perlu dijaga termasuklah mengenal pasti tanda-tanda virus yang mungkin boleh merosakkan fail data atau memusnahkan fail serta cakera. kerahsiaan dan kawalan kendiri dalam penggunaan teknologi. Setiap bilik peralatan dan makmal mempunyai peraturan menggunakan makmal. Di samping itu.Kuliah dua belas : Isu-isu dan trenda terkini dalam Teknologi Pendidikan Teknologi pada zaman ini kian berkembang. Segala akses kepada teknologi maklumat dan bahan bercetak. Kita mempunyai tanggungjawab diri untuk mengurus dan menggunakan teknologi serta apa-apa jua bahan sedia ada dengan baik demi mencapai keseimbangan dan integrity sebagai ahli dalam keluarga. Yang penting adalah guru harus bijak dalam memilih pelbagai media yang sedia ada dan yang terbaik untuk merangsang pembelajaran. syazwaniesuhaimi . Oleh itu. serta media ialah suatu keistimewaan dan bukan satu hak mutlak. Antara isu dan trend yang akan dikemukakan termasuklah hak cipta terpelihara. Di samping itu.

kebanyakan bilik darjah masih menggunakan papan kapur atau papan putih. Pelajar boleh mengawal kadar penyampaian selain membesarkan saiz teks supaya dapat dibaca dengan bantuan komputer. buku teks dan bahan bercetak merupakan alat pengajaran yang paling popular sehingga kini. syazwaniesuhaimi . Begitu juga dengan OHP yang masih berkesan sebagai alat bantu mengajar yang dapat menarik dan mengekalkan minat pelajar walaupun terdapat teknologi digital dan komputer. Di samping itu. Pengintegrasian teknologi dalam bilik darjah telah membantu guru menangani kepelbagaian keperluan pelajar sama ada mereka yang mempunyai masalah pembelajaran atau masalah fizikal selain mereka yang pintar cerdas.Sebagai contoh. Sekolah boleh dilengkapkan dengan alat-alat teknologi dan kemajuan dalam perkembangan teknologi agar dapat mengakomodasi pelajar-pelajar berkeperluan khas.