Anda di halaman 1dari 10

PHY1012

PRA MIDTERM EXAMINATION

BAHAGIAN A

: Jawab semua soalan

1. Antara nilai berikut, yang manakah sama dengan 470 pA ?
A) 4.7 x 10-10 A B) 4.7 x 10-9 A C) 4.7 x 109 A D) 4.7 x 1010 A

2. Hamid berbasikal dengan halaju 3.1 kmh-1. Berapakah halajunya dalam ms-1 ?

A) 0.09 B) 0.86 C) 1.16 D) 11.61

3. Dalam sebuah pertandingan menembak, Syafiq telah memenangi pertandingan tersebut kerana tembakannya jitu dan persis. Papan sasaran yang manakah yang menunjukkan tembakan yang dilakukan oleh Syafiq ?

A)

C)

B)

D)

1

Berapakah sesaran bas tersebut ? A) 60 km B) 100 km C) 120 km D) 220 km 2 . yang manakah kuantiti vektor ? A) Tenaga B) Kuasa C) Daya D) Tekanan Rajah 1 5. Rajah 1 menunjukkan pergerakan bas dari bandar A ke bandar B. Antara kuantiti berikut.PHY1012 PRA MIDTERM EXAMINATION 4.

PHY1012 PRA MIDTERM EXAMINATION Rajah 2 6. Unit momentum linear adalah sama dengan unit bagi A) Halaju B) Tekanan C) Kerja D) Impuls 3 . Rajah 2 menunjukkan graf halaju-masa bagi pergerakan suatu objek. Antara graf pecutan-masa di bawah. yang manakah menunjukkan pergerakan bagi objek itu ? A) C) B) D) 7.

7 ms-1 B) 2.6 ms-1 D) 5.3 ms-1 4 . objek akan mengalami perubahan momentum. Impuls daya yang bertindak ke atas jasad ialah A) 16 N s B) 8 N s C) 4 N s D) 2 N s 10. Perubahan momentum adalah A) Luas di bawah graf v melawan t B) Luas di bawah graf F melawan t C) Kecerunan pada graf F melawan t D) Kecerunan pada graf a melawan t 9. Sebutir peluru berjisim 5 g ditembak dan keluar melalui muncung senapang dengan halaju 500 ms-1. Apabila impuls di kenakan ke atas satu objek. Satu daya malar bermagnitud 8 N bertindak pada satu jasad selama 0.PHY1012 PRA MIDTERM EXAMINATION 8.5 saat. Manakah di antara pernyataan berikut BENAR bagi kedua-dua perlanggaran kenyal dan tak kenyal A) Jumlah momentum dan tenaga kinetik teranadi B) Jumlah momentum terabadi C) Jumlah tenaga kinetik terabadi D) Jumlah tenaga kinetik tidak terabadi 11. Apakah magnitud halaju sentakan senapang jika jisimnya ialah 1.5 ms-1 C) 4.5 kg? A) 1.

7 kg 3. PRA MIDTERM EXAMINATION Manakah di antara jasad berikut yang mempunyai momentum yang sama dengan jasad berjisim 15 kg bergerak dengan halaju 5 ms-1 ? A) Jasad berjisim 10 kg bergerak dengan halaju 5 ms-1 B) Jasad berjisim 25 kg bergerak dengan halaju 3 ms-1 C) Jasad berjisim 30 kg bergerak dengan halaju 3 ms-1 D) Jasad berjisim 35 kg bergerak dengan halaju 4 ms-1 13.9 kg A) 2.6 g cm-3. C) D) 3. Satu objek berjisim 2 kg bergerak dengan halaju 40 ms-1 di atas satu permukaan mengufuk dan diberhentikan selepas satu ketika kemudian.5 kg B) 2. Jika ketumpatan cecair merkuri ialah 13. Seketul batu berjisim 8 kg diangkat secara tegak setinggi 3 meter. Berapakah tenaga yang diperlukan untuk memberhentikan objek itu ? A) B) C) D) 1 000 J 1 200 J 1 600 J 1 800 J 14.81 ms-1 ] A) B) C) D) 225 J 230 J 235 J 240 J 15.PHY1012 12. hitungkan jisim bagi 272 cm3 merkuri.7 kg 5 . Berapakah kerja yang telah dilakukan ? [ g = 9.

Berpandukan Rajah 3 di atas. manakah antara berikut menunjukkan perbandingan yang betul bagi PX. jika tekanan di X ialah PX. Warna Bendasing terlarut i.00 Х 102 kg m-3. Suhu A) i & ii B) ii & iii C) D) ii & iv i & iv Rajah 3 17.03 Х 103 1.20 Х 102 1. PRA MIDTERM EXAMINATION Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi ketumpatan ? iii. PY dan PZ ? A) PZ < PY < PX B) PX < PY < PZ C) PX > PY > PZ D) PY > PX > PZ 18. tekanan di Y ialah PY dan tekanan di Z ialah PZ. iv. Di dalam cecair manakah bahan X akan tenggelam ? Cecair A) B) C) D) J K L M Ketumpatan cecair/ kgm-3 7. Bau ii.27 Х 103 6 .PHY1012 16.90 Х 102 9. Ketumpatan bahan X ialah 9.

PRA MIDTERM EXAMINATION Tekanan air laut pada dasar sebuah lautan ialah 1.02 Х 103 kgm-3] A) B) C) D) 1.5 N cm-2 7 .5 N cm-2 0 N cm-2 10 N cm-2 0. Hitungkan tekanan yang dikenakan ke atas omboh yang besar.PHY1012 19.3 Х 108 Nm-2.30 Х 109 m Rajah 4 Rajah 4 menunjukkan dua buah picagari yang disambungkan oleh satu tiub getah yang pendek. Berapakah kedalaman lautan itu ? [Ketumpatan air laut = 1.27 Х 105 m 1. 20.27 Х 104 m 1.27 Х 106 m 1. A) B) C) D) 2.

i.0 ms-1 menuju ke arah objek B yang berjisim 40 kg yang sedang bergerak dengan halaju 3. Rajah 5 menunjukkan graf daya melawan sesaran 8 . Kirakan kerja yang dilakukan untuk menaikkan kotak ( 3 markah ) itu. Labelkan. ii. ( 2 markah ) ii. ( 3 markah ) 2 a) Sebuah kotak 50 N ditarik menaiki satah condong sejauh 5 m dengan laju seragam. Satah tersebut membuat sudut 37° secara mengufuk.0 ms-1 pada arah yang sama. Objek A yang berjisim 50 kg bergerak dengan halaju 5. i. Lukis gambar rajah bagi menunjukkan kedudukan kotak di atas satah tersebut. Objek A melanggar objek B dan kedua-duanya bergerak bersama-sama selepas perlanggaran. b) Selesaikan yang berikut : i.PHY1012 PRA MIDTERM EXAMINATION BAHAGIAN B : JAWAB SEMUA SOALAN 1. Hitungkan halaju sepunya bagi kedua-dua objek selepas perlanggaran. Labelkan gambar rajah ( 2 markah ) anda. Lukiskan diagram yang menunjukkan keadaan sebelum dan selepas perlanggaran antara kedua-dua objek ini.

( 2½ markah ) 3. Tinggi ST dari lantai ialah 2. Rajah 6 Rajah 6 menunjukkan suatu objek berjisim 2 kg pada kedudukan 3 m dari permukaan lantai bergerak dengan halaju 2 ms-1. Kirakan kuasa yang terhasil. 9 .PHY1012 PRA MIDTERM EXAMINATION sesuatu objek. Jika masa yang diambil untuk menggerakkan objek berkenaan ialah 4 saat. ( 2½ markah ) Rajah 5 ii. Hitungkan kerja yang dilakukan oleh objek tersebut.0 m. Jika jumlah tenaga bagi objek adalah tidak berubah apabila sampai di Q. hitungkan kerja yang dilakukan untuk mengatasi geseran sepanjang permukaan QR. Permukaan QR adalah kasar dan mempunyai daya geseran 4 N. a) Hitungkan (i) Tenaga kinetik objek di P (ii) Tenaga keupayaan objek di P (iii) Jumlah tenaga objek di P b) Objek seterusnya turun dari P ke Q.

(5 markah) 10 . Hitungkan ketumpatan campuran dalam unit g cm-3. d.6 2.PHY1012 c) PRA MIDTERM EXAMINATION Hitungkan jumlah tenaga kinetik di S dan seterusnya tentukan halaju objek pada kedudukan T.5 Dua jenis cecair. Jenis Cecair X Y Jadual 1 Isipadu / cm3 80 50 Ketumpatan / g cm-3 1. Hitungkan jisim cecair Y. b. (10 markah) 3. Berapakah isipadu campuran ? Hitungkan jisim cecair X. dicampurkan bersama tanpa sebarang tindak balas kimia dengan ketumpatan dan isipadunya adalah seperti dalam jadual 1. a. X dan Y. c.