EN MOHAMAD NASIR B.

IBRAHIM & ZURAINEE BT MOHD IBRAHIM

B6D1E2
Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari.
Soalan:
Bina satu esei berdasarkan tajuk di atas.
Jawapan :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Jawapan: Usaha-usaha petempatan lestari . Soalan: Bina satu peta minda seperti contoh di bawah atau mengikut kreativiti anda sendiri berdasarkan tajuk di atas.B6D1E2 Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari.