EN MOHAMAD NASIR B.

IBRAHIM & ZURAINEE BT MOHD IBRAHIM

B6D1E2
Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari.
Soalan:
Bina satu esei berdasarkan tajuk di atas.
Jawapan :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

B6D1E2 Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari. Soalan: Bina satu peta minda seperti contoh di bawah atau mengikut kreativiti anda sendiri berdasarkan tajuk di atas. Jawapan: Usaha-usaha petempatan lestari .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful