Anda di halaman 1dari 13

JUSTIFIKASI SEKTOR PERTANIAN

JUSTIFIKASI DARI

SUDUT POSITIF SEKTOR


PERTANIAN

1) MEMASTIKAN BEKALAN MAKANAN MENCUKUPI


Kawalan bekalan makanan yang cukup kepada masyarakat seperti beras. Kerajaan berusaha hasilkan padi dua kali setahun untuk menampung permintaan masyarakat, selain berusaha mengurangkan import beras dari Thailand.

2) MENYEDIAKAN PELUANG PEKERJAAN


menyediakan

peluang pekerjaan besar kepada rakyat negara. negara membangun seperti Malaysia, sektor pertanian menyumbang 50 peratus peluang pekerjaan.

Di

3) MENGALAKKAN PERTUMBUHAN EKONOMI


NEGARA
mengurangkan

penggantungan terhadap import bahan makanan. galak aliran wang masuk melalui pengeksportan hasil pertanian(bahan diproses/ belum diproses)

menyediakan peluang pekerjaan. menyumbang kepada pembangunan sektor lain: perindustrian & perkilangan, perkhidmatan

4) MENJANA PENDAPATAN NEGARA DAN MASYARAKAT

Hasil tani yang dituai oleh petani dijual kepada pemborong dengan harga yang berpatutan untuk dijadikan penyambung rezeki. Bagi tanaman komersial pula, negara akan menambahkan KDNK melalui pengeskportan tanaman seperti kelapa sawit dan lada hitam.

Pengaliran wang ke luar negara dapat dikurangkan, di samping menimbangi imbangan pembayaran negara melalui hasil eskport yang semakin bertambah.

5) PERKONGSIAN & PERBAHARUAN ILMU &


KEMAHIRAN

penggunaan dan pemindahan jentera moden, berteknologi tinggi daripada negara maju. bibit-bibit pengalaman, ilmu pengetahuan & teknik penanaman dikongsi untuk meningkatkan produktiviti. melahirkan golongan pekerja separa profesional

JUSTIFIKASI DARI SEKTOR PERTANIAN

SUDUT NEGATIF

1) PRODUKTIVITI

Kecekapan guna input pengeluaran untuk keluarkan hasil yang maksimum. Kekangan meningkatkan produktiviti sektor ini:
a.

Kurang penggunaan teknologi yang lebih berkesan


- Ketidakpenggunaan pertanian moden - Cara tingkatkan produktiviti: pekebun kecil guna klon getah baru, teknik penorehan puncture tapping dan sistem pengairan moden sayur.

a. b. c. d. e.

Sektor tidak diusahakan dengan cekap. Daya pengeluaran yang rendah Saiz ladang terlampau kecil Kurang penggunaan teknologi yang lebih berkesan Perubahan cuaca dan iklim

2) KETIDAKSTABILAN HARGA
Pengeluaran

hasil sukar disesuaikan dengan permintaan pasaran. pengeluaran yang meningkat, bebankan petani. berlebihan menyebabkan ketidakstabilan

Kos

Bekalan

harga.

3) PENYEBARAN DAN AMALAN TEKNOLOGI BARU

Cth: pertanian persekitaran terkawal dan penanaman sayur secara fertigasi.

4) PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Melahirkan petani dan penternak berdaya maju dan inovatif.

5) PENGHIJRAHAN PENDUDUK

Hijrah dari desa bandar Faktor: i. sosial: gaya hidup di bandar, mobiliti sosial dan infrastuktur moden. ii. Ekonomi: pendapatan kurang lumayan, pertanian banyak risiko.

Kesan: pertanian tidak dapat diusahakan secara efisien. Langkah atasi: bawa industri ke desa, galakkan belia usahakan pertanian secara profesional dan komersial.

6) PENCEMARAN ALAM SEKITAR

Punca pencemaran:
i.

ii.
iii.

iv. v.

Sisa bahan pertanian seperti getah dan kelapa sawit. Sisa toksid dari racun makhluk perosak. Penghasilan gas metana melalui pereputan sisa pertanian. Hakisan kawasan penanaman. Asap dari pembakaran.