Anda di halaman 1dari 6

Unit 11 : Kerajinan

Nama: _______________________
Kelas : _______________________

Band : 1
Tarikh : __________

Tandakan (/) pada gambar yang menunjukkan sikap kerajinan.


1.

2.

3.

4.

5.

Unit 11 : Kerajinan
Nama: _______________________
Kelas : _______________________

Band :
2
Tarikh : __________

Berdasarkan gambar menjawab soalan.

Kelas 3A

1. Apakah aktiviti yang sedang dilakukan ?


2. Mengapakah mereka mesti membersihkan kelas ?
3. Apakah akibatnya jika kelas mereka kotor ?
4. Jelaskan kepentingan sikap kerajinan .

Unit 11 : Kerajinan
Nama: _______________________
Kelas : _______________________

Band : 3
Tarikh : __________

Borang senarai semak :


Tandakan (/) pada pernyataan yang benar berkaitan murid ini.

1.

Perkara
Menolong guru mengambil buku .

2.

Menjalankan kerja rutin.

3.

Menyelesaikan kerja sekolah.

4.

Mengambil bahagian dalam aktiviti yang


dijalankan oleh sekolah.

5.

Tidak ponteng sekolah tanpa sebab yang


munasabah.

Ya

Tidak

Catatan:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Disahkan oleh,
_________________________
(

Guru MP_____________________

Menguasai

/ Tidak menguasai

Unit 11 : Kerajinan
Nama: _______________________
Kelas : _______________________
SENARAI

Band : 4
Tarikh : __________

SEMAK

1. Pernahkan anda membantu orang ?


2. Siapakah yang kamu bantu ?
3. Kenapakah kamu membantunya ?
4.Apakah perasaan kamu selepas membantu orang ?
5. Adakah kamu akan terus membantu orang ?

Catatan:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Disahkan oleh,
_________________________
(

Guru MP_____________________

Menguasai

/ Tidak menguasai

Unit 11 : Kerajinan
Nama: _______________________
Kelas : _______________________

Band : 5
Tarikh : __________

Tandakan () pada situasi yang menunjukkan sikap kerajinan.

Sivanes enggan melibat diri dalam gotong-royong


sekolah.
Jassy mengutip sampah semasa gotong-royong
sekolah.
Sharil mengajak Razif bermain bola semasa
waktu rehat.

Ravi menyusun meja dan kerusi pada waktu


rehat.

Julia berbincang kerja sekolah dengan


kawannya.
Lee Meng tidak membuat kerja sekolah.

Salma menolong guru menyusun buku di pusat


sumber pada masa cuti .
Lisa bermain sepanjang masa cuti.

Unit 11 : Kerajinan
Nama : _______________________
Kelas : _______________________

Masa

:_____________________

Tempat

:_____________________

Band

: 6

Tarikh : __________

Catatan Anekdot :
Pada tarikh 2/08/2012 , Siva telah menolong saya mengangkat
buku ke pejabat. Selepas sekolah bersurai, Siva tinggal dalam kelas
untuk membersihkan kelas.
Pada tarikh 23/09/2012, Siva mengulangkaji di pusat sumber. Dia
juga menolong kawan yang kurang berupaya mengambil beg sekolah.

Disahkan oleh ,
_____________________
( Pn. Lim Sing Yee )
Guru Pendidikan Moral

Menguasai

/ Tidak menguasai

Anda mungkin juga menyukai