Anda di halaman 1dari 4

Senarai Semak HSP dan Pentaksiran

Sub 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.1 9.2 9.3 9.4 Objektif Memahami organ deria dan fungsinya Memahami deria sentuhan Memahami deria bau Memahami deria rasa Memahami deria pendengaran Memahami deria penglihatan Memahami cahaya dan penglihatan Memahami bunyi dan pendengaran Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menganalisa kelas makanan Menilai kepentingan gizi seimbang Memahami sistem pencernaan manusia Memahami proses penyerapan makanan tercerna Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat Memahami kepelbagaian organism hidup dan pengelasannya Menganalisa saling bersandaran antara organism hidup Menilai interaksi antara organism hidup Memahami siratan makanan Menganalisa fotosintesis Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organism hidup Menganalisa ciri fizikal air B1D1E1 B3D2E1 B3D3E1 B3D4E1 B3D5E1 B3D6E1 B3D7E1 B2D1E1 B2D2E1 B3D7E2 B3D7E3 B3D8E1 B3D8E3* B5D2E1 B4D7E1 B4D4E1 B4D5E1 B4D6E1 B4D6E2 B5D1E1 B6D1E1* B6D1E1* Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D3E1* Band 5 Band 6

B3D1E1

9.5

B3D8E3*

9.6 10.1

B6D2E1 B3D9E1

11.1

B2D3E1

B4D8E1

11.2 11.3 11.4 11.5

B6D3E1 B2D4E1 B3D10E1 B3D10E2 B3D11E1 B3D12E1

B5D3E1 B6D3E1

12.1

B4D9E1

12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 13.1 13.2

Menganalisa komposisi air Menganalisa proses penyejatan air Menganalisa larutan dan ketelarutan Menganalisa asid dan alkali Menganalisa kaedah pembersihan air Menganalisa sistem bekalan air Memeliharaan kualiti air Memahami tekanan udara Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan seharian Memahami daya Memahami pengukuran daya Mengaplikasi daya geseran Mengaplikasi kerja. Mengaplikasikan kuasa Memahami sistem sokongan dalam haiwan Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan Memahami bahawa pusat gravity mempengaruhi kestabilan Menghargai kepentingan kestabilan Menganalisa tuas Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja. Jumlah 4 6 27 B3D20E1 B1D3E1 B3D17E1 B1D2E1 B2D5E1 B2D6E1 B3D13E1 B3D14E1 B3D15E1 B3D16E1 B3D16E2 B3D16E3

B4D10E1 B5D4E1 B4D11E1 B4D12E1 B4D13E1 B5D5E1

B6D4E1 B4D14E1

14.1 14.2

B4D15E1

14.3 14.4 14.5 15.1 15.2 16.1

B3D18E1 B3D19E1 B4D16E1

B5D6E1 B5D6E1

B4D17E1 B3D21E1 B4D18E1

16.2 17.1 17.2

B6D5E1 B1D4E1 B3D22E1 B4D19E1 B6D6E1

20

Tafsiran Band: Band 1 Tahu Murid tahu perkara asas sains sahaja (Boleh ditaksir secara bertulis atau lisan) Contoh: Menamakan Menyenaraikan Band 2 Tahu dan faham -Menunjukkan kefahaman -mampu menukar bentuk komunikasi -boleh menterjemah -boleh menerangka atau menjelaskan (Boleh ditaksir secara bertulis atau lisan) Contoh: Memberi maksud Band 3 Tahu, faham dan boleh buat -Menggunakan pengetahuan dan kefahaman dalam sesuatu situasi (Bertulis) Band 4 Tahu, faham dan boleh buat beradab Melaksanakan atau mengaplikasi kemahiran saintifik dalam sesuatu situasi atau aktiviti (Laporan aktiviti) Contoh: Mengkaji Band 5 Tahu, faham dan boleh buat beradap terpuji Melaksanakan atau mengaplikasi kemahiran mengeksperimen dalam sesuatu situasi atau eksperimen (Laporan eksperimen) Contoh: Menyiasat

Band 6 Tahu, faham dan boleh buat mithali Menyumbang idea dalam melestarikan perkara berkaitan sains dan teknologi. (Menzahirkan idea/ boleh berbicara/ membuat keputusan /menyampaikan maklumat dalam kerja amali) Contoh: Mendapatkan maklumat/ menghasilkan laporan amali kerja/ menyampaikan maklumat/ boleh berbicara

Anda mungkin juga menyukai