Anda di halaman 1dari 3

Nama : _______________________________________________________ Kelas : ______________________ Tarikh : ______________

Tajuk 9.1 B4D7E1 Aras Arahan

: Bab 9 (Nutrisi) : Menganalisa Kelas Makanan : Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti. : Rendah : Sila lengkapkan laporan aktiviti di bawah.

Tujuan Bahan

: Menguji kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak. : Larutan kanji, larutan glukosa, larutan albumen, minyak masak, larutan Benedict, larutan iodine, reagen Millon, etanol, air suling.

Radas Prosedur

: Penitis, tabung uji, bikar, kaki Retort, kasa dawai dan penunu Bunsen. : Biru tua Mendakan merah bata Mendakan merah hilang Tompok lutcahaya

Ujian Makanan 1. Ujian Iodin Bagi Kanji. Masukkan sedikit larutan kanji ke dalam tabung uji seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Titiskan beberapa titik larutan iodine ke dalam larutan kanji itu.

Pemerhatian

Larutan kanji bertukar menjadi _______ _______.

Ujian Makanan 2. Ujian Benedict Bagi Glukosa Masukkan sedikit larutan glukosa ke dalam tabung uji. Titiskan beberapa titik larutan Benedict. Panaskan tabung uji bersama kandungannya di dalam kukus air seperti yang ditunjukkan dalam rajah.

Pemerhatian

_____________ ________ _______ terbentuk.

3. Ujian Millon Bagi Protein Masukkan sedikit larutan Albumen ke dalam tabung uji. Titiskan beberapa titik larutan Millon. Panaskan tabung uji bersama kandungannya di dalam kukus air seperti yang ditunjukkan dalam rajah.

_____________ ________ terbentuk.

4. Ujian Tompok Gris Bagi Lemak Titiskan setitik minyak masak dan air suling ke atas kertas turas. Panaskan kertas turas di atas nyalaan penunu Bunsen.

____________ _____________ terhasil pada kertas turas. Ia tidak ___________ selepas dipanaskan.

Kesimpulan

: Ujian untuk Kanji Mendakan merah bata Protein Tompok lutcahaya Pemerhatian

Ujian Makanan Ujian Iodin Ujian Benedict Ujian Millon Ujian Tompok

Soalan Pengukuhan

1. Roti mengandungi karbohidrat. Ramalkan pemerhatian yang akan diperolehi jika roti tersebut dititis dengan beberapa titik larutan Iodin. _____________________ . 2. Putih telur mengandungi protein. Ramalkan pemerhatian yang akan diperolehi jika putih telur diuji dengan larutan Millon. Mendakan __________ . 3. Padankan : Ujian Makanan Ujian Iodin Ujian Benedict Pemerhatian Tompok lutsinar Mendakan merah terbentuk Berubah kepada Biru tua Mendakan merah bata terbentuk

Ujian Millon Ujian Tompok

Anda mungkin juga menyukai