Anda di halaman 1dari 3

Nama: ____________________________

Tingkatan: _______________

B3D14E1-

Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam kehidupan harian.

Aras Mudah 1. Lengkapkan ayat di bawah untuk menunjukkan kepentingan air sebagai pelarut universal dengan menggunakan perkataan yang diberi. karbon dioksida oksigen membasuh air

a) Tumbuhan dan haiwan marin mendapatkan __________________ yang


terlarut dalam air.

b) Tumbuhan akuatik mendapatkan _________________________ yang


terlarut dalam air untuk fotosintesis.

c) Air digunakan untuk aktiviti domestik seperti memasak dan ___________.


d) ___________ digunakan untuk menyediakan larutan ubat di hospital. 2. Padankan dengan betul pelarut organik dengan kegunaan seharian dalam kehidupan seharian.

Alkohol

Untuk melekat plastik

Amil asetat

Menanggalkan pengilat kuku

Turpentin

Melarutkan hablur iodin

Kloroform

Menanggalkan cat

B3D14E1-

Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam kehidupan harian.

Aras Sederhana 1. Lengkapkan ayat di bawah untuk menunjukkan kepentingan air sebagai pelarut universal.

a) Tumbuhan dan haiwan marin mendapatkan________________yang


terlarut dalam air.

b) Tumbuhan akuatik mendapatkan ___________________ yang terlarut


dalam air untuk fotosintesis.

c) Air digunakan untuk aktiviti domestik seperti memasak dan ___________.


d) ___________ digunakan untuk menyediakan larutan ubat di hospital. 2. Isikan tempat kosong dengan pelarut organik yang sesuai. Bil 1 2 3 4 Kegunaan Melekatkan huruf dan nombor plastik pada plat nombor kenderaan Melekatkan kepingan getah pada tayar bocor Menyediakan syalek untuk menggilap perabot Menanggalkan gincu pada pakaian Pelarut organik

B3D14E1-

Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam kehidupan harian.

Aras Tinggi

1.

Terangkan dua kepentingan air sebagai pelarut universal. a) ________________________________________________________ b) ________________________________________________________ 2. a) Pelarut organik yang sesuai: _______________________ _ Nyatakan pelarut organik yang sesuai untuk menanggalkan bahan-bahan berikut berdasarkan gambarajah diberi.

Rajah 1: Cat melekat di tangan b) Pelarut organik yang sesuai: _______________________ _

Rajah 2: Kesan gincu pada baju c) Pelarut organik yang sesuai: _______________________ _

Rajah 3: Karat pada pakaian d) Pelarut organik yang sesuai: _______________________ _ Rajah 4: Melekatkan nombor plastik pada plat kenderaan

Anda mungkin juga menyukai