Darisegi bahasa

: Al-Habs - tahan atau berhenti.

Dari segi istilah

: menahan sesuatu benda atau harta yang suci dan halal bentuk zatnya supaya digunakan untuk tujuan kebaikan dan mendapat manfaat daripadanya.

Wakaf ialah menahan harta tertentu yang boleh diambil manfaat daripada zatnya untuk digunakan pada tujuan kebajikan, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. dan tidak boleh dijadikan jual-beli atau ’hibah’ pada zat benda yang diwakafkan itu.

RUKUN WAKAF Orang yang mewakafkan (Wakif); Pihak yang menerima wakaf (Maukuf); Benda yang diwakafkan (Maukuf Alaihi);

‘Sighah’ iaitu ijab dan qabul.
SYARAT ORANG YANG MEWAKAFKAN

Beragama Islam;
Cukup umur (akil baligh); Waras (sempurna akal fikiran); Ahli tasarruf / tabaruk;

Pilihan sendiri (ikhtiari);
Merdeka.

SYARAT HARTA YANG DIWAKAFKAN
Harta itu mestilah benda yang dapat diambil manfaatnya;

Harta yang diwakafkan kepada penerima wakaf wujud waktu itu; Harta yang diwakafkan itu memberi faedah yang berpanjangan;
Diwakafkan untuk tujuan yang baik sahaja dan tidak menyalahi syarak; Harta yang diwakafkan ditentukan jenis, bentuk, tempat, luas dan jumlah; Milik sempurna orang yang memberi wakaf.

JENIS WAKAF Wakaf Am - Seseorang yang mewakafkan sesuatu harta untuk maslahah umum.

Wakaf Khas

- Wakaf yang mempunyai syarat tertentu terhadap harta wakafnya selagimana tujuannya tidak menyalahi syarak.

Sekolah Masjid Kubur Surau Lain-lain yang ditetapkan

Pembiayaan Masjid Kebajikan Orang Miskin Sekolah Agama Lain-lain kebajikan
(Sepertimana yang diamanahkan oleh pewakaf)

Penyelengaraan Hartanah Wakaf Pengembangan dan Pembangunan Hartanah Wakaf

Asas Pensyariatan Ibadah Wakaf:al-Quran- al-Baqarah Ayat 261 Hadis – Wakaf Rasulullah – Baju besi Wakaf Saidina Umar – Tanah di Khaibar - Wakaf Saidina Uthman – Bi’ru Ru_mah - Wakaf Abu Talhah – Tanah Bairuha’ - Wakaf Khalid al-Walid – Kuda perang dan senjata

Kecemerlangan Amalan Wakaf Zaman Rasulullah – Kata Jari’r – Tiada seorang pun sahabat yang mampu, melainkan memberi wakaf.

Wakaf di wilayah Islam; Mesir – 1/8 tanah wakaf Turki – ¾ tanah pertanian yang bernilai tinggi adalah wakaf Tunisia – 1/3 tanah pertanian adalah wakaf Palestin – Afrika -

MENGAPA PERLU GEMAR BERWAKAF?
Sedekah sunat (wakaf) - VS -Sedekah wajib (zakat)

Wakaf sebagai therd sector economy Fitrah manusia cintakan harta – Harta dan anak pinak sebagai penghiasan hidup…Surah al-Kahf : ayat 46

Pemilikan harta sebagai satu ujian hidup di dunia Jangan terperangkap! ‘Harta sebagai alat, bukan matlamat’. Janji Allah sebaik manusia melangkah ke alam barzakh, ia mengharapkan untuk pulang kedunia walau sekejap dan cita-cita utamanya adalah bersedekah. Ayat ….

HIKMAH PENSYARIATAN WAKAF
Sebagai salah satu instrumen pembangunan ummah yang sangat seimbang dan penting dalam pembangunan ekonomi ummah; Wakaf sebagai asas penyatuan dan perpaduan ummah; Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan; Salah satu cara untuk membina kekuatan ummah dan mengekalkan pemilikan harta secara perkongsian manfaat di kalangan umat Islam;

Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih digunakan dan dimanfaatkan. Wakaf sebagai sektor ketiga ekonomi Islam - Valontary sector

Pada tahun 2003, semua pembangunan semula hartanah wakaf Pulau Pinang mula

dilaksanakan berdasarkan pelan
pembangunan yang komprehensif serta menyeluruh.

PEMBANGUNAN WAKAF MASJID KAPITAN KELING
Kos Projek
: RM12 JUTA

Sebelum Pembangunan
Selepas Pembangunan

:
:

49 UNIT PREMIS
172 UNIT PREMIS

Jenis Pembangunan Pembangunan semula & Pemuliharaan Keadaan Asal 46 unit rumah kedai 2 tingkat Jumlah Premis Selepas 172 unit premis Pembangunan  90 premis komersial  82 premis kediaman  1 blok Pusat Dialisis PUZ.

Pembangunan wakaf Kapital Keling adalah sebahagian daripada pembangunan Enklaf Muslim Georgetown; Konsep Enklaf Muslim menjadikan masjid sebagai titik fokus pembangunan fizikal, sosial dan ekonomi di samping mengekal dan meningkatkan identiti Muslim Pulau Pinang; Pembangunan Enkaf Muslim ini secara tidak langsung akan memberi momentum ke arah pembangunan Muslim Pulau Pinang;

PEMBANGUNAN WAKAF MASJID MELAYU LEBUH ACHEH
Kos Projek
: RM5 JUTA

Sebelum Pembangunan
Selepas Pembangunan

:
:

14 UNIT PREMIS
40 UNIT PREMIS

Jenis Pembangunan Pembangunan Semula &
Pemuliharaan

Keadaan Asal 14 unit Rumah kedai 2 Tingkat Jumlah Premis Selepas Pembangunan
40 unit premis  11 premis ruang niaga 9 premis rumah kedai 20 premis kediaman

Menambah nilai harta wakaf tersebut dengan mempunyai 56 unit kediaman yang disewakan; Hasil sewaan bulanan yang mampu memperkembangkan wakaf; Menambah dan meningkatkan qariah;

Membangun dan memperbaiki cara hidup masyarakat;
Menghidupkan kembali aktiviti pusat pendidikan dan perniagaan; Menyediakan ruang perniagaan untuk aktiviti ekonomi.

PEMBANGUNAN WAKAF MASJID ALIMSAH WALEY
Kos Projek Sebelum Pembangunan
: : RM8.5 JUTA 4 UNIT PREMIS

Selepas Pembangunan

:

60 UNIT PREMIS

Jenis Pembangunan Pembangunan Semula & Pemuliharaan
Keadaan Asal Masjid yang hanya 100 jemaah Tanah lapang Tanah terbiar kosong lebih 20 tahun lalu 4 Rumah Kedai Lama 2 Tingkat. Jumlah Premis Selepas 60 unit premis Pembangunan 4 premis komersial 56 premis kediaman Masjid dengan 350 jemaah

Menambah nilai harta wakaf tersebut dengan mempunyai 56 unit kediaman yang disewakan; Hasil sewaan bulanan yang mampu memperkembangkan wakaf; Menambah dan meningkatkan jumlah qariah;

Membangun dan memperbaiki cara hidup masyarakat;
Menghidupkan kembali aktiviti kediaman dan perniagaan; Menyediakan ruang perniagaan untuk aktiviti ekonomi.

PEMBANGUNAN WAKAF MASJID KHAN MOHAMED
Kos Projek Sebelum Pembangunan Selepas Pembangunan
: : : RM3.2 JUTA 3 PENYEWA TAPAK DAN 4 SETINGGAN 32 UNIT PREMIS

Jenis Pembangunan Perumahan baru

Keadaan Asal 8 unit setinggan
Jumlah Premis Selepas 34 unit kediaman pembangunan

Menambah nilai harta wakaf tersebut dengan mempunyai 34 unit kediaman; Hasil sewaan bulanan yang mampu mengukuh dan memperkembangkan wakaf; Menambah dan meningkatkan jumlah qariah; Membangun dan memperbaiki taraf hidup masyarakat.

PEMBANGUNAN WISMA SHIEKH ABDULLAH FAHIM
Kos Projek Hasil Pembangunan Peruntukan
: : : RM1.5 JUTA 9 UNIT PEJABAT KEDAI 2 TINGKAT WAKAF RUMAH PANGSA KADERSAH

Jenis Pembangunan Pembangunan Baru

Keadaan Asal Tanah Kosong (Tanah berimilik) Jumlah Premis Selepas 9 unit kedai pejabat 2 tingkat Pembangunan

Pembangunan wakaf ini adalah untuk menambahnilai harta wakaf yang sedia ada dengan wakaf-wakaf tersebut memperolehi aset-aset mengikut modal yang dikeluarkan dan hasil bulanan dari sewaan premis;
Menyediakan ruang perniagaan untuk aktiviti ekonomi; Hasil sewaan bulanan yang mampu memperkembangkan wakaf.

PEMBANGUNAN WAKAF SITI AISHAH SEBERANG JAYA
Kos Projek Hasil Pembangunan
: : RM15 JUTA 76 RUMAH TERES 2 TINGKAT DAN 9 UNIT KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT. PROJEK USAHASAMA BERSAMA UDALAND (NORTH) SDN.BHD

Peruntukan

:

Jenis Pembangunan Projek Komersial Keadaan Asal Sawah Padi

Jumlah Premis Selepas 82 unit kediaman Pembangunan

Menambah nilai harta wakaf tersebut dengan mempunyai 9 unit kedai yang disewakan; Hasil sewaan bulanan yang mampu mengukuh dan memperkembangkan wakaf; Menambah dan jumlah qariah. meningkatkan

PEMBANGUNAN MUSLIM ENCLAVE
Muslim Enclave dilingkungi oleh 3 buah masjid yang menjadi titik fokus bagi tujuan penjenamaan semula kawasan ini. Objektif penjenamaan semula ini adalah :
Menjadikan kawasan perniagaan ini berdaya maju seterusnya dapat menjana pendapatan kepada wakaf; Pengimarahan ketiga-tiga buah masjid tersebut; Menjadikan kawasan ini sebagai satu destinasi pelancongan; Peluang perniagaan kepada usahawan Islam.

KESAN EKONOMI
PEMBANGUNAN HARTA WAKAF

Perolehan dan pengembangan harta wakaf
ANGGARAN HASIL

Menyediakan ruang perniagaan untuk aktiviti ekonomi

Wakaf Masjid Kapitan Keling RM933,543.00setahun
Masjid Melayu Lebuh Acheh RM178,624.00setahun Wakaf Alimsah Waley RM392,520.00setahun Wakaf Khan Mohamad RM38,047.00setahun

Kaedah dalam memikul amanah wakaf:‘Syarat pewakaf adalah sebagaimana nas syarak’

PEROLEHAN HASIL

PEMBELIAN ASET

ASET YANG MENJANA HASIL

PERBELANJAAN
PENGEMBANGAN

HARTA WAKAF

20% Upah

40% Amanah (Kebajikan)

20% 20% Rezab Pengurusan & Perbelanjaan Pendapatan

40% BERDASARKAN KEPERLUAN

ASET TERKUMPUL

PUTARAN PENGEMBLINGAN HARTA WAKAF

PEMIKIRAN WAKAF:Suatu sistem yang telah terbukti berperanan dan berkesan dalam membangunkan ummah. Sistem berasaskan sifat sukarela yang lahir dari rasa taqwa dan keimanan kepada Allah SWT. Sistem yang telah diletakkan dalam arus perdana pembangunan negara di era kegemilangan Islam. Satu khazanah ‘pemikiran pembangunan’ yang ditingalkan umat Islam masakini.

SEKIAN TERIMA KASIH