P. 1
Rancangan Pengajaran Harian Dsv Kssr Tahun 3

Rancangan Pengajaran Harian Dsv Kssr Tahun 3

|Views: 1,530|Likes:
Dipublikasikan oleh niya_dania2418

More info:

Published by: niya_dania2418 on Nov 06, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

TAHUN 3

DISEDIAKAN OLEH: NORHAYATI MAT SHARIF JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 8: Buku Rekod Guru

Seseorang guru dalam suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau PJJ, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran, dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan.

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 11: Penalti (1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau keduaduanya.

(2) Seseorang guru besar, pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit .

Tindakan susulan (pemulihan. Kelas dan Masa/bilangan pelajar Tema/Tajuk Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) Objektif Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi. 6. 2. pengukuhan dan pengayaan) 7. EMK sedia ada seperti Bahasa. Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : i. 9. . Sains dan Teknologi. Mata Pelajaran. Pendidikan Alam Sekitar. 5. 8. 4. Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. 3.DRAF CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 1. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii.

4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU Kriteria kritikal PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN YANG RAPI MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan. •Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan berdasarkan RPT. Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. boleh diukur dan sesuai dengan keupayaan murid. Skor 5 •Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan merujuk kepada objektif pelajaran.STANDARD 4. •Refleksi P&P digunakan sebagai panduan untuk merancang RPH yang seterusnya. 5 .

.PENYEDIAAN RPH PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN PENULISAN BUKU REKOD BERDASARKAN KEPADA: STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN SERENTAK DAN SEIRING DENGAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

Capan 2. Alat Pertahanan Diri 3. Renjisan dan Percikan 1. Lipatan dan Guntingan Tidak Terancang 1. Lukisan Catan Kolaj Montaj AKTIVITI MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 1.BIDANG KEGIATAN MENGGAMBAR 1. Mobail 2. Anyaman 2. 3. Topeng MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MENGENAL KRAF TRADISIONAL 1. 4. 2. Alat Perhiasan Diri . boneka 3.

1 Harmoni – kelarai 4.2. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Anyaman Kelarai 4.2 Prinsip rekaan 4.1.3. dan gam 4.1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan Anyaman Kelarai kelarai dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian.1.1.1.4.2.primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna 4.2.mengkuang atau pandan atau kertas warna.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan .1 Unsur seni 4. 4.1 Teknik Anyaman Kelarai 4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Alat .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1.1.geometri 4. media.3 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. memahami.1.2. 4.gunting 4.2.3.1-PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal.2 Rupa .3 Mengaplikasi proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.3.tampak dan sentuh 4.2.1.1 Garisan – lurus 4. 4.1.3 Jalinan .warna 4.2 Bahan .2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.4 Warna .3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.2 Kontra .1.1.

.

.

.

.

1 4.3.1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.1. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.2.2.1.1. 2.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.1.1.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.1. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3.2.2. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.3 Ekpresi Kreatif 4.1.1 Unsur Seni 4.1. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.1.1 Persepsi Estetik 4.4 Apresiasi Seni 4. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.3.1.2.3 4.4.1.2 Teknik Anyaman 4.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman) : 4. kertas lukisan .1.4 4. .1.2.4.1.Media : kertas warna.2 Proses danTeknik 4.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai 4.1 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.2 Aplikasi Seni 4.1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.2.1 Media 4.4. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.3. (EK1) 2.3.4. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.2 Prinsip Rekaan 4.2 4.2. 4.4.2-Bahan 4.1-Alat 4.1.kad manila .

2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU HADAPAN OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.INTRUMEN.• DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK DUA MINGGU-MINGGU PERTAMA • • • • • • • • • • STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1.1 DAN 1.4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU INI DALAM BENTUK KOD 1.1 DAN 1.LISAN DAN INTERAKSI – BAND 1 HINGGA BAND 3 REFLEKSI BOLEH DITULIS BERDASARKAN JUMLAH BILANGAN PELAJAR YANG TERCAPAI OBJEKTI DAN TIDAK TERCAPAI OBJEKTIF .3.KREATIVITI DAN TMK.2 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI .BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG HASIL PEMBELAJARN BOLEH DITULIS MERANGKUMI 2 STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN BOLEH DITULIS DENGAN PEMERHATIAN.2.TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN.1 DAN 1.BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN.KBKK.2 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.

1.1.2 Proses danTeknik 4.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.2 Prinsip Rekaan 4.1 Media 4.2.2.1-Alat 4.2 Aplikasi Seni 4. kertas lukisan .2 4. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi 1.2.2 Teknik-Anyaman Kelarai : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1.3.kad manila .1. .4.1.1.gunting dan pembaris Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku : keluang berdasarkan 2 Kandungan.1.1.2. Pada akhir pembelajaran: : 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.2.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.Media : kertas warna.1 Unsur Seni 4.2.2.1.1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.1.1 Persepsi Estetik 4.1. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3.2-Bahan 4. (EK1) 2.1. 4.1.1 4.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. 2.4 4. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.1.

.

LISAN.TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN.KBKK.4 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI .2.4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU LEPAS DALAM BENTUK KOD 1.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU INI 1.3 DAN 1.4 OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 DAN 1.INTERAKSI DAN HASIL KARYA – BAND 4 HINGGA BAND 6 REFLEKSI BOLEH DITULIS BERDASARKAN JUMLAH BILANGAN PELAJAR YANG TERCAPAI OBJEKTI DAN TIDAK TERCAPAI OBJEKTIF • • • • • • • • .3.3 DAN 1.KREATIVITI DAN TMK.BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN.• • • DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK DUA MINGGU-MINGGU KEDUA STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1.4 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.INTRUMEN.BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG HASIL PEMBELAJARN BOLEH DITULIS MERANGKUMI 4 STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN BOLEH DITULIS DENGAN PEMERHATIAN.1 DAN 1.

Keusahawanan (EK1.3.3.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4. .Media : kertas warna.1 4.gunting dan pembaris Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.1 4. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.EK2. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2.3.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.3 Ekpresi Kreatif 4.EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1. kertas lukisan . 2.kad manila . Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.3 4.4 Apresiasi Seni 4.4.2 4.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.4.

.

.

3 dan 4 Lukisan berdasarkan langkah-langkah Dengan bimbingan guru Standard Pembelajaran(Learning Standard/S) 1.2.Murid membuat aktiviti menghasilkan Tarikh: 4.Guru membuat demonstrasi lukisan 5. media teknik dan proses 4. Memahami bahasa seni. menayangkan contoh gambar .1 1.teknik dan proses dan dapat menjalankan aktiviti menghasilkan karya lukisan-rumahku Nilai dan Sikap Ketekunan .1.40-8.SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK. media.JABATAN NEGERI PULAU PINANG Hari : Isnin Subjek : Dunia Seni Visual Tema : Objek Buatan Manusia Topik : Lukisan (Rumahku) Tahun: 2 Cempaka Modul: Menggambar STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN 1.2 1.40 HASIL PEMBELAJARAN/ LEARNING OUTCOMES (Pentaksiran Assesment) Membuat aktiviti lukisan berdasarkan Kepada 2 Standard OBJEKTIF/KEMAHIRAN Standard Kandungan(content Standard/S) 1.bekerjasama dan tolong-menolong Kreativiti dan Inovasi keusahawanan PENERAPAN NILAI/PENGISIAN KURIKULUM Pedagogi KBKK dan BCB kandungan Pentaksiran/Penilaian Pemerhatian/instrumen/Lisan dan Interaksi BAND 1-BAND 3 IMPAK/REFLEKSI 35 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objektif akan diberi bimbingan khas pada sesi pembelajaran yang akan datang .3 Elemen merentas Kurikulum (EMK) Objektif(0BJEKTIF/S) Pada akhir pengajaran Dan pembelajaran Murid dapat 1.Menerangkan bahasa Seni.2012 Masa : 7.soal jawab dan Kuiz 2.

.

.

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : . : : : Penilaian P&P Refleksi : : .

: : : Penilaian P&P Refleksi : : .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : .

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : . : : : Penilaian P&P Refleksi : : .

.

2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.1.1.1 Persepsi Estetik 4.1.kad manila . : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.2. 2.2.1.1.3.1-Alat 4. kertas lukisan . Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai 4.3.3. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman) : 4.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.1 Media 4. (EK1) 2.1.Media : kertas warna.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.2.3 Ekpresi Kreatif 4.4 4.1 4.2 Teknik Anyaman 4.1.4.2 Aplikasi Seni 4.1. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.4.3 4.1.2.2 4.1.1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.1.4.4.3. 4. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3.2 Prinsip Rekaan 4.1 4.2.4.1.1.2.4 Apresiasi Seni 4. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.2-Bahan 4.1.2.1 Unsur Seni 4.2.1.2 Proses danTeknik 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.1. .

1.2 Prinsip Rekaan 4. 4.2. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.gunting dan pembaris Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku : keluang berdasarkan 2 Kandungan.2 Teknik-Anyaman Kelarai : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4.1-Alat 4. . 2.1 Unsur Seni 4.1.1.2.1.2.1 4. (EK1) 2.1.1.kad manila .2.1.2.1. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1.1 Persepsi Estetik 4.4 4. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.1.2.1.1.1 Media 4.4.1.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.Media : kertas warna.1. kertas lukisan .2 Aplikasi Seni 4.3.1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi 1.2-Bahan 4.1.2 4.2 Proses danTeknik 4.2.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. Pada akhir pembelajaran: : 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

3 Ekpresi Kreatif 4.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1.EK2. . kertas lukisan .2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.1 4.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.3.4 Apresiasi Seni 4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.Media : kertas warna.kad manila .3 4.3. 2. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.4.gunting dan pembaris Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.3.2 4.4.1 4. Keusahawanan (EK1. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->