TAHUN 3

DISEDIAKAN OLEH: NORHAYATI MAT SHARIF JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 8: Buku Rekod Guru

Seseorang guru dalam suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau PJJ, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran, dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan.

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 11: Penalti (1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau keduaduanya.

(2) Seseorang guru besar, pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit .

9. 8. Pendidikan Alam Sekitar. Mata Pelajaran. 5. 2. . Kelas dan Masa/bilangan pelajar Tema/Tajuk Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) Objektif Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi. EMK sedia ada seperti Bahasa. pengukuhan dan pengayaan) 7. Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : i. 6. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii. 4. Sains dan Teknologi.DRAF CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 1. Tindakan susulan (pemulihan. Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. 3.

Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. 5 . Skor 5 •Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan merujuk kepada objektif pelajaran.STANDARD 4. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan. boleh diukur dan sesuai dengan keupayaan murid.4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU Kriteria kritikal PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN YANG RAPI MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN. •Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan berdasarkan RPT. •Refleksi P&P digunakan sebagai panduan untuk merancang RPH yang seterusnya.

PENYEDIAAN RPH PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN PENULISAN BUKU REKOD BERDASARKAN KEPADA: STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN SERENTAK DAN SEIRING DENGAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN . .

Mobail 2. Alat Pertahanan Diri 3. 4. Capan 2.BIDANG KEGIATAN MENGGAMBAR 1. Lipatan dan Guntingan Tidak Terancang 1. boneka 3. Topeng MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MENGENAL KRAF TRADISIONAL 1. Alat Perhiasan Diri . Renjisan dan Percikan 1. 3. 2. Lukisan Catan Kolaj Montaj AKTIVITI MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 1. Anyaman 2.

1.3 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2. 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 4.1.2 Rupa .1.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.1.3.4.1. memahami.4.2.STANDARD PEMBELAJARAN 4.primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna 4.tampak dan sentuh 4.2.mengkuang atau pandan atau kertas warna.3.2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4. dan gam 4.3.2.2 Kontra .1.1-PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan Anyaman Kelarai kelarai dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3 Mengaplikasi proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Unsur seni 4.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Anyaman Kelarai 4.1.geometri 4.1.gunting 4.warna 4.2 Prinsip rekaan 4.1. 4.1.2 Bahan .4 Warna .2.1.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan .2.1.1.1 Garisan – lurus 4. media.1 Teknik Anyaman Kelarai 4.3 Jalinan .1 Harmoni – kelarai 4.1 Alat .

.

.

.

.

2 Teknik Anyaman 4.4.3.1.1.2. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.4.1 Persepsi Estetik 4.1.1 4. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.3 4.2.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai 4. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.1.4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.kad manila .3 Ekpresi Kreatif 4. (EK1) 2.2. kertas lukisan .gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.2 4.2 Prinsip Rekaan 4.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.1.Media : kertas warna.1.1-Alat 4.1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai. 2.2.4.2 Proses danTeknik 4.2.1.2.4 Apresiasi Seni 4.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman) : 4.1.1.1.1. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4. .4 4.1 Unsur Seni 4.3.2 Aplikasi Seni 4. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3.1.1. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.2.1.4.1.1 Media 4.2-Bahan 4. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.2.3.1 4.3. 4.

1 DAN 1.2.KBKK.BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG HASIL PEMBELAJARN BOLEH DITULIS MERANGKUMI 2 STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN BOLEH DITULIS DENGAN PEMERHATIAN.INTRUMEN.TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN.BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU HADAPAN OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.1 DAN 1.1 DAN 1.LISAN DAN INTERAKSI – BAND 1 HINGGA BAND 3 REFLEKSI BOLEH DITULIS BERDASARKAN JUMLAH BILANGAN PELAJAR YANG TERCAPAI OBJEKTI DAN TIDAK TERCAPAI OBJEKTIF .• DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK DUA MINGGU-MINGGU PERTAMA • • • • • • • • • • STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1.3.4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU INI DALAM BENTUK KOD 1.KREATIVITI DAN TMK.2 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI .

2.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.2 Proses danTeknik 4.1 Persepsi Estetik 4.1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.1. (EK1) 2.1.2.2-Bahan 4. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.4 4.2 Prinsip Rekaan 4.1.1 4.2 Teknik-Anyaman Kelarai : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4.1.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.1.1.1.1-Alat 4.2.1.1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.2.2. kertas lukisan .1 Unsur Seni 4.2 Aplikasi Seni 4.1.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.4. 4.2 4. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3.2.1 Media 4.gunting dan pembaris Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku : keluang berdasarkan 2 Kandungan.Media : kertas warna.1.3.1. Pada akhir pembelajaran: : 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.1.2.kad manila . . Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1.2. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi 1.

.

KBKK.3 DAN 1.4 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI .3 DAN 1.4 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.INTERAKSI DAN HASIL KARYA – BAND 4 HINGGA BAND 6 REFLEKSI BOLEH DITULIS BERDASARKAN JUMLAH BILANGAN PELAJAR YANG TERCAPAI OBJEKTI DAN TIDAK TERCAPAI OBJEKTIF • • • • • • • • . LISAN.3 DAN 1.BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN.TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU INI 1.1 DAN 1.4 OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG HASIL PEMBELAJARN BOLEH DITULIS MERANGKUMI 4 STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN BOLEH DITULIS DENGAN PEMERHATIAN.4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU LEPAS DALAM BENTUK KOD 1.2.INTRUMEN.3.KREATIVITI DAN TMK.• • • DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK DUA MINGGU-MINGGU KEDUA STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1.

Keusahawanan (EK1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.3.Media : kertas warna.1 4.4.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4. .2 4.gunting dan pembaris Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1.1 4.4.3.EK2. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1. kertas lukisan . Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.3 4.3. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai. 2.kad manila .Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2.4 Apresiasi Seni 4. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.3 Ekpresi Kreatif 4.

.

.

media.2 1. menayangkan contoh gambar .1.2.bekerjasama dan tolong-menolong Kreativiti dan Inovasi keusahawanan PENERAPAN NILAI/PENGISIAN KURIKULUM Pedagogi KBKK dan BCB kandungan Pentaksiran/Penilaian Pemerhatian/instrumen/Lisan dan Interaksi BAND 1-BAND 3 IMPAK/REFLEKSI 35 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objektif akan diberi bimbingan khas pada sesi pembelajaran yang akan datang .JABATAN NEGERI PULAU PINANG Hari : Isnin Subjek : Dunia Seni Visual Tema : Objek Buatan Manusia Topik : Lukisan (Rumahku) Tahun: 2 Cempaka Modul: Menggambar STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN 1.Guru membuat demonstrasi lukisan 5.1 1.2012 Masa : 7.SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK. Memahami bahasa seni.Menerangkan bahasa Seni. media teknik dan proses 4.40-8.teknik dan proses dan dapat menjalankan aktiviti menghasilkan karya lukisan-rumahku Nilai dan Sikap Ketekunan .soal jawab dan Kuiz 2.Murid membuat aktiviti menghasilkan Tarikh: 4.40 HASIL PEMBELAJARAN/ LEARNING OUTCOMES (Pentaksiran Assesment) Membuat aktiviti lukisan berdasarkan Kepada 2 Standard OBJEKTIF/KEMAHIRAN Standard Kandungan(content Standard/S) 1.3 Elemen merentas Kurikulum (EMK) Objektif(0BJEKTIF/S) Pada akhir pengajaran Dan pembelajaran Murid dapat 1.3 dan 4 Lukisan berdasarkan langkah-langkah Dengan bimbingan guru Standard Pembelajaran(Learning Standard/S) 1.

.

.

: : : Penilaian P&P Refleksi : : .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : .

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : . : : : Penilaian P&P Refleksi : : .

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : . : : : Penilaian P&P Refleksi : : .

.

1 4.4.4 Apresiasi Seni 4.2.1.1 Persepsi Estetik 4.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.2-Bahan 4.1 Media 4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.4.Media : kertas warna.2.3.2 Prinsip Rekaan 4.2 Proses danTeknik 4. kertas lukisan . 2.1. 4.1.1.2.1.3.2.3.2.kad manila .1 Unsur Seni 4. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.4.2.1.1.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman) : 4.2 4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.1. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.1-Alat 4.1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.3 4.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.1.3.4. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.1.2.1.3 Ekpresi Kreatif 4.4. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.4 4.2.2 Teknik Anyaman 4.1 4.1. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.1. (EK1) 2.1.2 Aplikasi Seni 4. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.1. .

2 4. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1.gunting dan pembaris Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku : keluang berdasarkan 2 Kandungan. Pada akhir pembelajaran: : 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi 1. .1.1.2.1.2 Proses danTeknik 4.2.1.2.2 Prinsip Rekaan 4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. kertas lukisan . Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.1.kad manila .1.2 Aplikasi Seni 4.1-Alat 4. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3.2.1.1. 2. (EK1) 2.1. 4.1.1.2.1 Unsur Seni 4.3.4.1 Persepsi Estetik 4.1.1.2.1.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.1 Media 4. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.2.2 Teknik-Anyaman Kelarai : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.4 4.2-Bahan 4.Media : kertas warna.1 4.

kertas lukisan . Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.3 Ekpresi Kreatif 4.kad manila . . Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.3.Media : kertas warna.gunting dan pembaris Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.2 4.1 4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1.3. Keusahawanan (EK1.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.4.4.3. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4. 2.4 Apresiasi Seni 4.EK2.3 4. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.1 4.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful