TAHUN 3

DISEDIAKAN OLEH: NORHAYATI MAT SHARIF JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 8: Buku Rekod Guru

Seseorang guru dalam suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau PJJ, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran, dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan.

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 11: Penalti (1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau keduaduanya.

(2) Seseorang guru besar, pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit .

Pendidikan Alam Sekitar. pengukuhan dan pengayaan) 7. 8. 3. 9. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii. 2. Kelas dan Masa/bilangan pelajar Tema/Tajuk Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) Objektif Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi. 4. Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. Mata Pelajaran. Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : i. . EMK sedia ada seperti Bahasa. Tindakan susulan (pemulihan.DRAF CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 1. 6. Sains dan Teknologi. 5.

STANDARD 4. •Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan berdasarkan RPT. Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. boleh diukur dan sesuai dengan keupayaan murid. 5 . •Refleksi P&P digunakan sebagai panduan untuk merancang RPH yang seterusnya.4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU Kriteria kritikal PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN YANG RAPI MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan. Skor 5 •Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan merujuk kepada objektif pelajaran.

.PENYEDIAAN RPH PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN PENULISAN BUKU REKOD BERDASARKAN KEPADA: STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN SERENTAK DAN SEIRING DENGAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

3. boneka 3. Lipatan dan Guntingan Tidak Terancang 1. Renjisan dan Percikan 1.BIDANG KEGIATAN MENGGAMBAR 1. 2. Capan 2. 4. Alat Pertahanan Diri 3. Mobail 2. Alat Perhiasan Diri . Anyaman 2. Lukisan Catan Kolaj Montaj AKTIVITI MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 1. Topeng MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MENGENAL KRAF TRADISIONAL 1.

1.2.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan . media.1.1.geometri 4.4.1 Teknik Anyaman Kelarai 4.1 Alat .warna 4.1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 4.3.2 Rupa . dan gam 4. 4.1.1.4.tampak dan sentuh 4.1 Harmoni – kelarai 4.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.2.1 Garisan – lurus 4.2 Bahan .1.mengkuang atau pandan atau kertas warna. 4.1 Unsur seni 4.2.gunting 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.3 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan Anyaman Kelarai kelarai dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian.2.3 Mengaplikasi proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.2 Prinsip rekaan 4.1-PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal. 4.3 Jalinan .2 APLIKASI SENI Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.4 Warna .primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1.2.3.1.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.3.2 Kontra .1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Anyaman Kelarai 4. memahami.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2.1.

.

.

.

.

2 4.4.1.4.2. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1 4.4.2-Bahan 4.1.4 4.1. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3. .4.3 4.3. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai. 2.2.1.1.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman) : 4.2 Proses danTeknik 4.1. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.1.3.2 Prinsip Rekaan 4.1.4 Apresiasi Seni 4.1-Alat 4.kad manila .1. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.3.1 Persepsi Estetik 4.2.2.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan. kertas lukisan .1.1.1.3.4.1.2.1.1.2 Aplikasi Seni 4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.3 Ekpresi Kreatif 4.2 Teknik Anyaman 4. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai. 4.2.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai 4.1 Unsur Seni 4.1 Media 4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1. (EK1) 2.1.1.2.2.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.1 4.Media : kertas warna.

KBKK.1 DAN 1.1 DAN 1.INTRUMEN.4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU INI DALAM BENTUK KOD 1.2 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI .BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN.BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG HASIL PEMBELAJARN BOLEH DITULIS MERANGKUMI 2 STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN BOLEH DITULIS DENGAN PEMERHATIAN.1 DAN 1.LISAN DAN INTERAKSI – BAND 1 HINGGA BAND 3 REFLEKSI BOLEH DITULIS BERDASARKAN JUMLAH BILANGAN PELAJAR YANG TERCAPAI OBJEKTI DAN TIDAK TERCAPAI OBJEKTIF .TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU HADAPAN OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.3.2.KREATIVITI DAN TMK.• DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK DUA MINGGU-MINGGU PERTAMA • • • • • • • • • • STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1.

2.2 Prinsip Rekaan 4.2 Teknik-Anyaman Kelarai : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4.1.2.2.1.1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.2 4. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3. 2. (EK1) 2.1.2-Bahan 4.1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.4 4.2.1 Media 4.1 Persepsi Estetik 4.1 Unsur Seni 4. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.1.2 Aplikasi Seni 4.1.3.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.1-Alat 4. kertas lukisan .1.2.4. Pada akhir pembelajaran: : 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.gunting dan pembaris Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku : keluang berdasarkan 2 Kandungan.1.1. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1.1.Media : kertas warna.1.1.2 Proses danTeknik 4.1.2.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. 4. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi 1. .kad manila .2. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.1 4.1.

.

LISAN.BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN.BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG HASIL PEMBELAJARN BOLEH DITULIS MERANGKUMI 4 STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN BOLEH DITULIS DENGAN PEMERHATIAN.TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN.4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU LEPAS DALAM BENTUK KOD 1.KREATIVITI DAN TMK.1 DAN 1.4 OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI .INTRUMEN.3.4 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.INTERAKSI DAN HASIL KARYA – BAND 4 HINGGA BAND 6 REFLEKSI BOLEH DITULIS BERDASARKAN JUMLAH BILANGAN PELAJAR YANG TERCAPAI OBJEKTI DAN TIDAK TERCAPAI OBJEKTIF • • • • • • • • .• • • DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK DUA MINGGU-MINGGU KEDUA STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1.KBKK.3 DAN 1.3 DAN 1.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU INI 1.3 DAN 1.2.

gunting dan pembaris Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.EK2. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.4 Apresiasi Seni 4.4.3.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.3.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.3 4. . Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Keusahawanan (EK1.1 4. 2.2 4. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.Media : kertas warna.3 Ekpresi Kreatif 4.1 4.kad manila . kertas lukisan .4.3.

.

.

Guru membuat demonstrasi lukisan 5. menayangkan contoh gambar .40-8.teknik dan proses dan dapat menjalankan aktiviti menghasilkan karya lukisan-rumahku Nilai dan Sikap Ketekunan .3 dan 4 Lukisan berdasarkan langkah-langkah Dengan bimbingan guru Standard Pembelajaran(Learning Standard/S) 1.Murid membuat aktiviti menghasilkan Tarikh: 4. Memahami bahasa seni.40 HASIL PEMBELAJARAN/ LEARNING OUTCOMES (Pentaksiran Assesment) Membuat aktiviti lukisan berdasarkan Kepada 2 Standard OBJEKTIF/KEMAHIRAN Standard Kandungan(content Standard/S) 1. media.soal jawab dan Kuiz 2.Menerangkan bahasa Seni.bekerjasama dan tolong-menolong Kreativiti dan Inovasi keusahawanan PENERAPAN NILAI/PENGISIAN KURIKULUM Pedagogi KBKK dan BCB kandungan Pentaksiran/Penilaian Pemerhatian/instrumen/Lisan dan Interaksi BAND 1-BAND 3 IMPAK/REFLEKSI 35 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objektif akan diberi bimbingan khas pada sesi pembelajaran yang akan datang .JABATAN NEGERI PULAU PINANG Hari : Isnin Subjek : Dunia Seni Visual Tema : Objek Buatan Manusia Topik : Lukisan (Rumahku) Tahun: 2 Cempaka Modul: Menggambar STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN 1.SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK.1.2 1. media teknik dan proses 4.2012 Masa : 7.3 Elemen merentas Kurikulum (EMK) Objektif(0BJEKTIF/S) Pada akhir pengajaran Dan pembelajaran Murid dapat 1.2.1 1.

.

.

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : . : : : Penilaian P&P Refleksi : : .

: : : Penilaian P&P Refleksi : : .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : .

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : . : : : Penilaian P&P Refleksi : : .

.

3.1.1.2 Proses danTeknik 4.1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. (EK1) 2.2.4. kertas lukisan . Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3.1.2 Teknik Anyaman 4.4.1.3 Ekpresi Kreatif 4.1.2.4 Apresiasi Seni 4.1.Media : kertas warna.2-Bahan 4.1 4. 4.1.2.2.1-Alat 4.1.1.1.2.4 4.2 Prinsip Rekaan 4.3.1. .2 4.1 Persepsi Estetik 4.1 Unsur Seni 4.4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.3 4. 2. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai 4.1 4.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.2.3.4.1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.1.1. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.1 Media 4.4.2.3.2.2 Aplikasi Seni 4.1.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman) : 4. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.kad manila .1.

1-Alat 4.1 4.gunting dan pembaris Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku : keluang berdasarkan 2 Kandungan.1.1.1. kertas lukisan .2.1 Media 4.2 Teknik-Anyaman Kelarai : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4.1. Pada akhir pembelajaran: : 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. 2. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1.4 4. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi 1.1.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.1.Media : kertas warna.2 4.1.1. .1.1. 4. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.2. (EK1) 2.2.1 Persepsi Estetik 4.4. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3.2.kad manila . Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.1. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.2 Prinsip Rekaan 4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.3.2.1.2.2.2 Proses danTeknik 4.1.2 Aplikasi Seni 4.1.1.1 Unsur Seni 4.2-Bahan 4.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.

4 Apresiasi Seni 4.3 4.Media : kertas warna. Keusahawanan (EK1.kad manila .3.1 4. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.3.EK2.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.3. . 2. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.3 Ekpresi Kreatif 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2. kertas lukisan .1 4. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.4.4.gunting dan pembaris Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.2 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful