TAHUN 3

DISEDIAKAN OLEH: NORHAYATI MAT SHARIF JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 8: Buku Rekod Guru

Seseorang guru dalam suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau PJJ, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran, dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan.

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 11: Penalti (1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau keduaduanya.

(2) Seseorang guru besar, pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit .

Pendidikan Alam Sekitar. Tindakan susulan (pemulihan. 2. Kelas dan Masa/bilangan pelajar Tema/Tajuk Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) Objektif Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi. . 8. 3. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii. Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. 5. Sains dan Teknologi. 6. pengukuhan dan pengayaan) 7. Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : i. EMK sedia ada seperti Bahasa. 4.DRAF CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 1. Mata Pelajaran. 9.

•Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan berdasarkan RPT.4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU Kriteria kritikal PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN YANG RAPI MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN. Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. 5 .STANDARD 4. •Refleksi P&P digunakan sebagai panduan untuk merancang RPH yang seterusnya. Skor 5 •Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan merujuk kepada objektif pelajaran. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan. boleh diukur dan sesuai dengan keupayaan murid.

.PENYEDIAAN RPH PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN PENULISAN BUKU REKOD BERDASARKAN KEPADA: STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN SERENTAK DAN SEIRING DENGAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

Anyaman 2. Capan 2.BIDANG KEGIATAN MENGGAMBAR 1. Lukisan Catan Kolaj Montaj AKTIVITI MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 1. Mobail 2. Topeng MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MENGENAL KRAF TRADISIONAL 1. Alat Pertahanan Diri 3. 2. Alat Perhiasan Diri . boneka 3. 4. 3. Lipatan dan Guntingan Tidak Terancang 1. Renjisan dan Percikan 1.

STANDARD PEMBELAJARAN 4.geometri 4.1. 4.1.2.warna 4.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.2.3.2 Prinsip rekaan 4.2. media.1 Alat .1.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1 Harmoni – kelarai 4.3 Jalinan .1.tampak dan sentuh 4. 4.1.1.3.4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Bahan .primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna 4.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan Anyaman Kelarai kelarai dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian.3 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.3 Mengaplikasi proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.2.1. memahami.1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. dan gam 4.1.2.2 Kontra .1.mengkuang atau pandan atau kertas warna.1.1.gunting 4.1-PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Garisan – lurus 4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan . dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Anyaman Kelarai 4.2.2 Rupa .2.1 Unsur seni 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1 Teknik Anyaman Kelarai 4.1.4 Warna .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1.4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 4.

.

.

.

.

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai 4.2.1.1. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3.1.1.4 4.3.2.kad manila .1. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.4. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.4.4. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.1-Alat 4. kertas lukisan .1. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.3 Ekpresi Kreatif 4.3. .2 4.1 Media 4.2 Teknik Anyaman 4. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.2.3.4.2.1.4 Apresiasi Seni 4.2-Bahan 4.1.2. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.4. 2.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.2 Proses danTeknik 4.3.2 Aplikasi Seni 4.1 4.1.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.1. 4.2.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman) : 4.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. (EK1) 2.1 4.1 Persepsi Estetik 4.1.Media : kertas warna.3 4.1.1 Unsur Seni 4.2.1.2.1.1.

2 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI .BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN.4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU INI DALAM BENTUK KOD 1.2.1 DAN 1.KREATIVITI DAN TMK.• DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK DUA MINGGU-MINGGU PERTAMA • • • • • • • • • • STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1.BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG HASIL PEMBELAJARN BOLEH DITULIS MERANGKUMI 2 STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN BOLEH DITULIS DENGAN PEMERHATIAN.TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN.3.2 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.INTRUMEN.1 DAN 1.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU HADAPAN OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 DAN 1.KBKK.LISAN DAN INTERAKSI – BAND 1 HINGGA BAND 3 REFLEKSI BOLEH DITULIS BERDASARKAN JUMLAH BILANGAN PELAJAR YANG TERCAPAI OBJEKTI DAN TIDAK TERCAPAI OBJEKTIF .

2.1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai. .2.2 4. 4.1.2.2.kad manila . kertas lukisan .2 Proses danTeknik 4.2.1.1.2. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3.1.1. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.2 Prinsip Rekaan 4.1.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.2.1.2 Aplikasi Seni 4.Media : kertas warna.1 Persepsi Estetik 4.1.1 Unsur Seni 4. (EK1) 2.2.1.1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.2-Bahan 4.3.1. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1.1.4 4.1 Media 4.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi 1.4.1 4.gunting dan pembaris Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku : keluang berdasarkan 2 Kandungan.1-Alat 4.1.1.2 Teknik-Anyaman Kelarai : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4. Pada akhir pembelajaran: : 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

.

BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN.4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU LEPAS DALAM BENTUK KOD 1.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU INI 1.3 DAN 1.2.INTRUMEN.INTERAKSI DAN HASIL KARYA – BAND 4 HINGGA BAND 6 REFLEKSI BOLEH DITULIS BERDASARKAN JUMLAH BILANGAN PELAJAR YANG TERCAPAI OBJEKTI DAN TIDAK TERCAPAI OBJEKTIF • • • • • • • • .3. LISAN.TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN.4 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.4 OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI .KREATIVITI DAN TMK.1 DAN 1.KBKK.BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG HASIL PEMBELAJARN BOLEH DITULIS MERANGKUMI 4 STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN BOLEH DITULIS DENGAN PEMERHATIAN.3 DAN 1.3 DAN 1.• • • DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK DUA MINGGU-MINGGU KEDUA STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1.

gunting dan pembaris Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.3 Ekpresi Kreatif 4.EK2. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1.4.4 Apresiasi Seni 4.1 4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1. kertas lukisan . Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.4. 2.2 4.3 4.Media : kertas warna.3.1 4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.3. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3. .3.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2. Keusahawanan (EK1.kad manila . : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

.

.

menayangkan contoh gambar .3 dan 4 Lukisan berdasarkan langkah-langkah Dengan bimbingan guru Standard Pembelajaran(Learning Standard/S) 1.40-8.40 HASIL PEMBELAJARAN/ LEARNING OUTCOMES (Pentaksiran Assesment) Membuat aktiviti lukisan berdasarkan Kepada 2 Standard OBJEKTIF/KEMAHIRAN Standard Kandungan(content Standard/S) 1.Menerangkan bahasa Seni.soal jawab dan Kuiz 2.JABATAN NEGERI PULAU PINANG Hari : Isnin Subjek : Dunia Seni Visual Tema : Objek Buatan Manusia Topik : Lukisan (Rumahku) Tahun: 2 Cempaka Modul: Menggambar STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN 1.SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK.Guru membuat demonstrasi lukisan 5.Murid membuat aktiviti menghasilkan Tarikh: 4.2012 Masa : 7. media.1.1 1.2.2 1.teknik dan proses dan dapat menjalankan aktiviti menghasilkan karya lukisan-rumahku Nilai dan Sikap Ketekunan . Memahami bahasa seni.3 Elemen merentas Kurikulum (EMK) Objektif(0BJEKTIF/S) Pada akhir pengajaran Dan pembelajaran Murid dapat 1.bekerjasama dan tolong-menolong Kreativiti dan Inovasi keusahawanan PENERAPAN NILAI/PENGISIAN KURIKULUM Pedagogi KBKK dan BCB kandungan Pentaksiran/Penilaian Pemerhatian/instrumen/Lisan dan Interaksi BAND 1-BAND 3 IMPAK/REFLEKSI 35 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objektif akan diberi bimbingan khas pada sesi pembelajaran yang akan datang . media teknik dan proses 4.

.

.

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : . : : : Penilaian P&P Refleksi : : .

: : : Penilaian P&P Refleksi : : .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : .

: : : Penilaian P&P Refleksi : : .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : .

.

1 Media 4.kad manila .2.3.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman) : 4.3.1.1.1. .3.2.4.2. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.1 Persepsi Estetik 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.4.1-Alat 4.2 Proses danTeknik 4. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.1 Unsur Seni 4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.1.3 4. 4.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.2 Aplikasi Seni 4.1.1. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.2 Prinsip Rekaan 4.Media : kertas warna.1.1. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.4.4.1.2 4.1 4. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.3 Ekpresi Kreatif 4.4.1 4.2.2.2-Bahan 4.1.2 Teknik Anyaman 4.2.1. kertas lukisan .4 Apresiasi Seni 4.1. 2.2. (EK1) 2.1.4 4.3.2.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai 4.1.1.1.

1 Media 4.2.1.2.1.Media : kertas warna.4.2.gunting dan pembaris Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku : keluang berdasarkan 2 Kandungan.2.1.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.1. 4. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.2.1.2 Proses danTeknik 4. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3. (EK1) 2. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1. .2-Bahan 4.2 Prinsip Rekaan 4.2.1.1.1.2.1. 2.2 4.2 Aplikasi Seni 4.1.3. kertas lukisan .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.kad manila .1. Pada akhir pembelajaran: : 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1-Alat 4.1.4 4.1.2 Teknik-Anyaman Kelarai : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4.1 Persepsi Estetik 4.1 Unsur Seni 4.1. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi 1.1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.1 4.

2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.2 4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1. 2. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.3. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1 4. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai. . Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2.gunting dan pembaris Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.3.4.1 4.3.3 4.kad manila .EK2. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Keusahawanan (EK1. kertas lukisan .Media : kertas warna.4 Apresiasi Seni 4.EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1.4.3 Ekpresi Kreatif 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful