TAHUN 3

DISEDIAKAN OLEH: NORHAYATI MAT SHARIF JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 8: Buku Rekod Guru

Seseorang guru dalam suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau PJJ, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran, dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan.

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 11: Penalti (1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau keduaduanya.

(2) Seseorang guru besar, pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit .

2. Mata Pelajaran.DRAF CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 1. Pendidikan Alam Sekitar. Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. Kelas dan Masa/bilangan pelajar Tema/Tajuk Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) Objektif Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi. Sains dan Teknologi. 5. 8. 9. Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : i. . Tindakan susulan (pemulihan. 4. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii. EMK sedia ada seperti Bahasa. pengukuhan dan pengayaan) 7. 3. 6.

Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan.STANDARD 4. boleh diukur dan sesuai dengan keupayaan murid. Skor 5 •Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan merujuk kepada objektif pelajaran. 5 . Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. •Refleksi P&P digunakan sebagai panduan untuk merancang RPH yang seterusnya.4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU Kriteria kritikal PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN YANG RAPI MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN. •Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan berdasarkan RPT.

PENYEDIAAN RPH PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN PENULISAN BUKU REKOD BERDASARKAN KEPADA: STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN SERENTAK DAN SEIRING DENGAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN . .

Capan 2. 4. Topeng MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MENGENAL KRAF TRADISIONAL 1. Mobail 2.BIDANG KEGIATAN MENGGAMBAR 1. Lipatan dan Guntingan Tidak Terancang 1. Alat Pertahanan Diri 3. boneka 3. Alat Perhiasan Diri . 3. Renjisan dan Percikan 1. Anyaman 2. 2. Lukisan Catan Kolaj Montaj AKTIVITI MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 1.

dan gam 4.2.4 Warna .2. serta proses dan teknik dalam penghasilan Anyaman Kelarai kelarai dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.1.2 Prinsip rekaan 4.1 Teknik Anyaman Kelarai 4.tampak dan sentuh 4.2.1 Harmoni – kelarai 4.1.1 Unsur seni 4.1.3 Mengaplikasi proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4. 4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna 4.3 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.geometri 4.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1.2.1 Alat . dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Anyaman Kelarai 4.1.2.1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.2 Kontra .4.1.3 Jalinan .2.2 Rupa .2.2 Bahan .mengkuang atau pandan atau kertas warna.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1 Garisan – lurus 4.3.1-PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal.gunting 4. memahami.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan . 4.1.1.warna 4.1.3.1. 4.4.1. media.

.

.

.

.

Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.4 Apresiasi Seni 4.3 4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.2.2 Proses danTeknik 4.1. 4.4.2 4.3.2-Bahan 4.Media : kertas warna.4.3.1.1-Alat 4.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai 4.2. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.1.1.2 Teknik Anyaman 4. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.3 Ekpresi Kreatif 4. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.2. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.1.2.2.3.1.1 4.4.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.1.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman) : 4.1 4.1.1 Unsur Seni 4.1 Persepsi Estetik 4.2 Prinsip Rekaan 4.4.1. . Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.1.2.1.1. (EK1) 2.1. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3.kad manila .1.2 Aplikasi Seni 4.1 Media 4. 2.1. kertas lukisan .3.1.2.4 4.2.4.

INTRUMEN.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU HADAPAN OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 DAN 1.KBKK.2 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.LISAN DAN INTERAKSI – BAND 1 HINGGA BAND 3 REFLEKSI BOLEH DITULIS BERDASARKAN JUMLAH BILANGAN PELAJAR YANG TERCAPAI OBJEKTI DAN TIDAK TERCAPAI OBJEKTIF .• DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK DUA MINGGU-MINGGU PERTAMA • • • • • • • • • • STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1.4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU INI DALAM BENTUK KOD 1.1 DAN 1.KREATIVITI DAN TMK.BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG HASIL PEMBELAJARN BOLEH DITULIS MERANGKUMI 2 STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN BOLEH DITULIS DENGAN PEMERHATIAN.1 DAN 1.TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN.3.2 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI .2.BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN.

.1.3.2 Prinsip Rekaan 4. Pada akhir pembelajaran: : 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.2 Aplikasi Seni 4.1.1 Media 4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.Media : kertas warna. 4.2.1 Unsur Seni 4. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.4.1.2 Proses danTeknik 4. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai. 2.4 4.2.2.1.2 4.1.gunting dan pembaris Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku : keluang berdasarkan 2 Kandungan.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.1.1.2.1.1.1.2. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1.1 4.2.1 Persepsi Estetik 4.1-Alat 4.2-Bahan 4. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi 1.1. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3.2 Teknik-Anyaman Kelarai : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4.1.1.kad manila . (EK1) 2.1.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. kertas lukisan .2.1.

.

3 DAN 1.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU INI 1.• • • DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK DUA MINGGU-MINGGU KEDUA STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1.4 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI .4 OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 DAN 1.BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN.INTRUMEN. LISAN.TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN.KBKK.3 DAN 1.2.3.INTERAKSI DAN HASIL KARYA – BAND 4 HINGGA BAND 6 REFLEKSI BOLEH DITULIS BERDASARKAN JUMLAH BILANGAN PELAJAR YANG TERCAPAI OBJEKTI DAN TIDAK TERCAPAI OBJEKTIF • • • • • • • • .4 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG HASIL PEMBELAJARN BOLEH DITULIS MERANGKUMI 4 STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN BOLEH DITULIS DENGAN PEMERHATIAN.KREATIVITI DAN TMK.1 DAN 1.4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU LEPAS DALAM BENTUK KOD 1.

kertas lukisan . 2. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.gunting dan pembaris Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.4 Apresiasi Seni 4. Keusahawanan (EK1.EK2.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.3.kad manila . Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1. . : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.4.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2.3 Ekpresi Kreatif 4.3 4.3.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.4.3. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.2 4.Media : kertas warna.1 4.1 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.

.

.

3 Elemen merentas Kurikulum (EMK) Objektif(0BJEKTIF/S) Pada akhir pengajaran Dan pembelajaran Murid dapat 1.1.2012 Masa : 7.2.2 1.bekerjasama dan tolong-menolong Kreativiti dan Inovasi keusahawanan PENERAPAN NILAI/PENGISIAN KURIKULUM Pedagogi KBKK dan BCB kandungan Pentaksiran/Penilaian Pemerhatian/instrumen/Lisan dan Interaksi BAND 1-BAND 3 IMPAK/REFLEKSI 35 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objektif akan diberi bimbingan khas pada sesi pembelajaran yang akan datang . Memahami bahasa seni.teknik dan proses dan dapat menjalankan aktiviti menghasilkan karya lukisan-rumahku Nilai dan Sikap Ketekunan .40-8. menayangkan contoh gambar . media teknik dan proses 4. media.1 1.SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK.Murid membuat aktiviti menghasilkan Tarikh: 4.JABATAN NEGERI PULAU PINANG Hari : Isnin Subjek : Dunia Seni Visual Tema : Objek Buatan Manusia Topik : Lukisan (Rumahku) Tahun: 2 Cempaka Modul: Menggambar STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN 1.40 HASIL PEMBELAJARAN/ LEARNING OUTCOMES (Pentaksiran Assesment) Membuat aktiviti lukisan berdasarkan Kepada 2 Standard OBJEKTIF/KEMAHIRAN Standard Kandungan(content Standard/S) 1.Menerangkan bahasa Seni.Guru membuat demonstrasi lukisan 5.soal jawab dan Kuiz 2.3 dan 4 Lukisan berdasarkan langkah-langkah Dengan bimbingan guru Standard Pembelajaran(Learning Standard/S) 1.

.

.

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : . : : : Penilaian P&P Refleksi : : .

: : : Penilaian P&P Refleksi : : .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : .

: : : Penilaian P&P Refleksi : : .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : .

.

4 Apresiasi Seni 4.2-Bahan 4.2. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.1.4.2 Aplikasi Seni 4.2.2 Prinsip Rekaan 4.1.1 Media 4.1.1. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.2.Media : kertas warna.3.4. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.3 Ekpresi Kreatif 4. .2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.3. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.3.1.3 4.2 4.4 4. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3.kad manila .2.1.1.1 Unsur Seni 4.2 Teknik Anyaman 4.2 Proses danTeknik 4.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.4.1.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai 4.1. kertas lukisan .1-Alat 4.2.1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.4.2.2.2.1 Persepsi Estetik 4.4. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.1 4.1. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.1. 2.1.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman) : 4. 4. (EK1) 2.3. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.1.1.1.1.1 4.

Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.2.1.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.2.1.1.1.1.1.kad manila .4.4 4.1 4.1 Unsur Seni 4. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.2. 4.2.gunting dan pembaris Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku : keluang berdasarkan 2 Kandungan. kertas lukisan . Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai. 2.2 Teknik-Anyaman Kelarai : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4. Pada akhir pembelajaran: : 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1. (EK1) 2.1.2-Bahan 4. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1.2 Proses danTeknik 4. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.2 4.2 Aplikasi Seni 4. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi 1.Media : kertas warna.1 Persepsi Estetik 4.2.1.1.1.2 Prinsip Rekaan 4.1 Media 4.3.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.2.2.1-Alat 4.1.1. .1.1.

1 4.4. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.gunting dan pembaris Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. kertas lukisan .3 4. Keusahawanan (EK1.3.4 Apresiasi Seni 4.3. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1.Media : kertas warna.1 4.EK2. 2.3 Ekpresi Kreatif 4.2 4.3.kad manila . Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.4. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2. . Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.