TAHUN 3

DISEDIAKAN OLEH: NORHAYATI MAT SHARIF JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 8: Buku Rekod Guru

Seseorang guru dalam suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau PJJ, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran, dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan.

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 11: Penalti (1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau keduaduanya.

(2) Seseorang guru besar, pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit .

4. Pendidikan Alam Sekitar. 9. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii. Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. Sains dan Teknologi. pengukuhan dan pengayaan) 7. EMK sedia ada seperti Bahasa. .DRAF CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 1. 8. 6. Tindakan susulan (pemulihan. 5. Kelas dan Masa/bilangan pelajar Tema/Tajuk Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) Objektif Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi. Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : i. 3. Mata Pelajaran. 2.

STANDARD 4. 5 .4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU Kriteria kritikal PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN YANG RAPI MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN. Skor 5 •Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan merujuk kepada objektif pelajaran. boleh diukur dan sesuai dengan keupayaan murid. •Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan berdasarkan RPT. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan. Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. •Refleksi P&P digunakan sebagai panduan untuk merancang RPH yang seterusnya.

PENYEDIAAN RPH PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN PENULISAN BUKU REKOD BERDASARKAN KEPADA: STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN SERENTAK DAN SEIRING DENGAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN . .

Lipatan dan Guntingan Tidak Terancang 1. Mobail 2. Capan 2. Anyaman 2. boneka 3. Lukisan Catan Kolaj Montaj AKTIVITI MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 1. Topeng MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MENGENAL KRAF TRADISIONAL 1. Alat Pertahanan Diri 3. Renjisan dan Percikan 1. 2.BIDANG KEGIATAN MENGGAMBAR 1. 3. Alat Perhiasan Diri . 4.

1.1 Alat . serta proses dan teknik dalam penghasilan Anyaman Kelarai kelarai dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian.4.2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.tampak dan sentuh 4.geometri 4.gunting 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2 Kontra .2.1 Teknik Anyaman Kelarai 4.1.2 Prinsip rekaan 4.2. memahami. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.4.3. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Anyaman Kelarai 4.3.1-PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal.1.1.2.4 Warna .STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.1.1.3 Mengaplikasi proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.1.3 Jalinan .3.2.warna 4.1.1.mengkuang atau pandan atau kertas warna.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1. dan gam 4.1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1.primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna 4.2.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.1. 4.3 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan . 4.1.2 Bahan . 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1 Harmoni – kelarai 4.2 Rupa . media.1 Unsur seni 4.1 Garisan – lurus 4.

.

.

.

.

2. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.1.1.2.1.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman) : 4.1. 4.3.1.1 Persepsi Estetik 4. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4. (EK1) 2.1.2.2.1-Alat 4.1. .2.1.4.2-Bahan 4.1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.4 Apresiasi Seni 4.1 4.3 Ekpresi Kreatif 4.4 4.3.2 Aplikasi Seni 4. kertas lukisan .1. 2.2 Prinsip Rekaan 4.4.3.1.4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.1. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.1 Unsur Seni 4.2 4.2.1.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.2. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.2 Teknik Anyaman 4. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.kad manila .4. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3.1 4.1 Media 4.1.2 Proses danTeknik 4.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.3 4.Media : kertas warna.1.1.2.4. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.3.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai 4.1.

INTRUMEN.1 DAN 1.2 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU INI DALAM BENTUK KOD 1.KREATIVITI DAN TMK.BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG HASIL PEMBELAJARN BOLEH DITULIS MERANGKUMI 2 STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN BOLEH DITULIS DENGAN PEMERHATIAN.• DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK DUA MINGGU-MINGGU PERTAMA • • • • • • • • • • STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1.LISAN DAN INTERAKSI – BAND 1 HINGGA BAND 3 REFLEKSI BOLEH DITULIS BERDASARKAN JUMLAH BILANGAN PELAJAR YANG TERCAPAI OBJEKTI DAN TIDAK TERCAPAI OBJEKTIF .2 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI .KBKK.1 DAN 1.1 DAN 1.BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN.TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU HADAPAN OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2.

Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1.Media : kertas warna.2.1 Persepsi Estetik 4.3. 4.2.1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.2.4 4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.1.2 Proses danTeknik 4.2.2 Prinsip Rekaan 4.1.1-Alat 4.gunting dan pembaris Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku : keluang berdasarkan 2 Kandungan. kertas lukisan .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.1. Pada akhir pembelajaran: : 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.1.1. .4.2. 2.1.1.1.2.2. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3.1.1 4.1 Unsur Seni 4.2 4. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi 1.1.2 Aplikasi Seni 4.1 Media 4.1. (EK1) 2.1.kad manila .2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.2 Teknik-Anyaman Kelarai : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4.2-Bahan 4.1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.

.

KREATIVITI DAN TMK.INTERAKSI DAN HASIL KARYA – BAND 4 HINGGA BAND 6 REFLEKSI BOLEH DITULIS BERDASARKAN JUMLAH BILANGAN PELAJAR YANG TERCAPAI OBJEKTI DAN TIDAK TERCAPAI OBJEKTIF • • • • • • • • .3 DAN 1. LISAN.KBKK.• • • DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK DUA MINGGU-MINGGU KEDUA STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1.3 DAN 1.4 OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 DAN 1.4 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.INTRUMEN.3.4 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI .4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU LEPAS DALAM BENTUK KOD 1.BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN.3 DAN 1.2.TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU INI 1.BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG HASIL PEMBELAJARN BOLEH DITULIS MERANGKUMI 4 STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN BOLEH DITULIS DENGAN PEMERHATIAN.

: Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1.3 Ekpresi Kreatif 4.Media : kertas warna. Keusahawanan (EK1.1 4. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2. 2. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.EK2.3.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.2 4.3.4 Apresiasi Seni 4.gunting dan pembaris Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.3 4. . kertas lukisan .4.kad manila .Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.4.1 4.3.

.

.

40 HASIL PEMBELAJARAN/ LEARNING OUTCOMES (Pentaksiran Assesment) Membuat aktiviti lukisan berdasarkan Kepada 2 Standard OBJEKTIF/KEMAHIRAN Standard Kandungan(content Standard/S) 1. menayangkan contoh gambar .teknik dan proses dan dapat menjalankan aktiviti menghasilkan karya lukisan-rumahku Nilai dan Sikap Ketekunan .1.3 Elemen merentas Kurikulum (EMK) Objektif(0BJEKTIF/S) Pada akhir pengajaran Dan pembelajaran Murid dapat 1.Murid membuat aktiviti menghasilkan Tarikh: 4.Guru membuat demonstrasi lukisan 5.2012 Masa : 7.soal jawab dan Kuiz 2.2 1.40-8.Menerangkan bahasa Seni.3 dan 4 Lukisan berdasarkan langkah-langkah Dengan bimbingan guru Standard Pembelajaran(Learning Standard/S) 1.bekerjasama dan tolong-menolong Kreativiti dan Inovasi keusahawanan PENERAPAN NILAI/PENGISIAN KURIKULUM Pedagogi KBKK dan BCB kandungan Pentaksiran/Penilaian Pemerhatian/instrumen/Lisan dan Interaksi BAND 1-BAND 3 IMPAK/REFLEKSI 35 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objektif akan diberi bimbingan khas pada sesi pembelajaran yang akan datang .1 1.2. media. Memahami bahasa seni. media teknik dan proses 4.JABATAN NEGERI PULAU PINANG Hari : Isnin Subjek : Dunia Seni Visual Tema : Objek Buatan Manusia Topik : Lukisan (Rumahku) Tahun: 2 Cempaka Modul: Menggambar STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN 1.SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK.

.

.

: : : Penilaian P&P Refleksi : : .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : .

: : : Penilaian P&P Refleksi : : .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : .

: : : Penilaian P&P Refleksi : : .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : .

.

1. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.1.2 Proses danTeknik 4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.2 Teknik Anyaman 4.1.1 4.2.1.3.1.1-Alat 4.Media : kertas warna.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.1.2.3.2.1. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.1. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.3 Ekpresi Kreatif 4.1.4 Apresiasi Seni 4.4.3 4.4.1.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman) : 4. 2.2-Bahan 4.1 Unsur Seni 4.1. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.1.kad manila . kertas lukisan .2. (EK1) 2.2 Prinsip Rekaan 4.1 Media 4. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.2.2.3.4.4 4.1.2.3.1.1 4.1. 4.2 Aplikasi Seni 4.2.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai 4. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.4.1 Persepsi Estetik 4.4.1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.2 4. .

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.2 Proses danTeknik 4. 2.2 4.1 Unsur Seni 4.1.2. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi 1.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.1-Alat 4.2.1.2. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.1.2.4.2.1.3.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1.1.4 4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.1 Media 4.1.2-Bahan 4.2 Aplikasi Seni 4.Media : kertas warna. Pada akhir pembelajaran: : 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.1.2.1. kertas lukisan . Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3.kad manila . .1.gunting dan pembaris Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku : keluang berdasarkan 2 Kandungan. (EK1) 2.1. 4.1.2 Teknik-Anyaman Kelarai : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4.2.1 Persepsi Estetik 4.1.1 4.

Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2. Keusahawanan (EK1.4.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.4 Apresiasi Seni 4. .3 Ekpresi Kreatif 4.Media : kertas warna.EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1.3.4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.2 4. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.kad manila . Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.1 4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.gunting dan pembaris Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.1 4.3.EK2. 2. kertas lukisan .3.3 4.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful