TAHUN 3

DISEDIAKAN OLEH: NORHAYATI MAT SHARIF JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 8: Buku Rekod Guru

Seseorang guru dalam suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau PJJ, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran, dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan.

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 11: Penalti (1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau keduaduanya.

(2) Seseorang guru besar, pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit .

Pendidikan Alam Sekitar. Sains dan Teknologi. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii. 3. pengukuhan dan pengayaan) 7. 4. 2. 5. Kelas dan Masa/bilangan pelajar Tema/Tajuk Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) Objektif Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi. Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : i.DRAF CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 1. 8. Tindakan susulan (pemulihan. EMK sedia ada seperti Bahasa. Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. 6. 9. . Mata Pelajaran.

4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU Kriteria kritikal PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN YANG RAPI MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN. boleh diukur dan sesuai dengan keupayaan murid. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan. •Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan berdasarkan RPT. Skor 5 •Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan merujuk kepada objektif pelajaran. •Refleksi P&P digunakan sebagai panduan untuk merancang RPH yang seterusnya. 5 . Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran.STANDARD 4.

PENYEDIAAN RPH PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN PENULISAN BUKU REKOD BERDASARKAN KEPADA: STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN SERENTAK DAN SEIRING DENGAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN . .

boneka 3. Anyaman 2. Mobail 2. Alat Pertahanan Diri 3. Lipatan dan Guntingan Tidak Terancang 1. 3. Renjisan dan Percikan 1. Capan 2. Topeng MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MENGENAL KRAF TRADISIONAL 1. 4. Lukisan Catan Kolaj Montaj AKTIVITI MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 1.BIDANG KEGIATAN MENGGAMBAR 1. Alat Perhiasan Diri . 2.

1-PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal.1.2 Prinsip rekaan 4.3 Mengaplikasi proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.4.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.3.3 Jalinan .mengkuang atau pandan atau kertas warna.2.primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna 4.3. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Anyaman Kelarai 4.1.tampak dan sentuh 4.warna 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4. 4. 4. 4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan . dan gam 4.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan Anyaman Kelarai kelarai dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.2.4.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2.1 Teknik Anyaman Kelarai 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1.1 Alat .gunting 4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.2.3.1.1.1 Harmoni – kelarai 4.3 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2 Bahan .1 Garisan – lurus 4. memahami.geometri 4.1 Unsur seni 4.1.2 Kontra .1.1. media.2 Rupa .4 Warna .2.

.

.

.

.

2.3 4.1.4.Media : kertas warna.4.4.1 4.1.1. 4.2-Bahan 4. .kad manila .2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.2. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.2 Proses danTeknik 4. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3.4 4. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.1. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti. (EK1) 2.1.4 Apresiasi Seni 4. kertas lukisan .2.1. 2. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai 4.2.2 Prinsip Rekaan 4.4. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.2.1-Alat 4.1 4.3.1 Unsur Seni 4.3.3.3 Ekpresi Kreatif 4.2.2.2 Aplikasi Seni 4.2 4.2 Teknik Anyaman 4. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.1.1 Media 4.1.1.1.1.2. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.1.3.1.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman) : 4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.1.4.1 Persepsi Estetik 4.1.1.

2 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.1 DAN 1.1 DAN 1.INTRUMEN.4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU INI DALAM BENTUK KOD 1.LISAN DAN INTERAKSI – BAND 1 HINGGA BAND 3 REFLEKSI BOLEH DITULIS BERDASARKAN JUMLAH BILANGAN PELAJAR YANG TERCAPAI OBJEKTI DAN TIDAK TERCAPAI OBJEKTIF .3.• DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK DUA MINGGU-MINGGU PERTAMA • • • • • • • • • • STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1.1 DAN 1.2.KREATIVITI DAN TMK.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU HADAPAN OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN.BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN.2 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI .KBKK.BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG HASIL PEMBELAJARN BOLEH DITULIS MERANGKUMI 2 STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN BOLEH DITULIS DENGAN PEMERHATIAN.

2 Prinsip Rekaan 4.1.gunting dan pembaris Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku : keluang berdasarkan 2 Kandungan.2 Proses danTeknik 4. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.1.1 4.1.2.1-Alat 4.2 4. 4. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.1.2-Bahan 4.4.1. (EK1) 2.kad manila .2.2.1 Unsur Seni 4.2.4 4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. Pada akhir pembelajaran: : 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.1.1.2 Teknik-Anyaman Kelarai : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi 1.1 Persepsi Estetik 4.3.1.2. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.2.2.Media : kertas warna. kertas lukisan .1 Media 4.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4. .1.2 Aplikasi Seni 4. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3. 2.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.1.1.1. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1.1.1.

.

3 DAN 1.4 OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG HASIL PEMBELAJARN BOLEH DITULIS MERANGKUMI 4 STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN BOLEH DITULIS DENGAN PEMERHATIAN.INTRUMEN.TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU INI 1.4 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI .KBKK.2.4 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.INTERAKSI DAN HASIL KARYA – BAND 4 HINGGA BAND 6 REFLEKSI BOLEH DITULIS BERDASARKAN JUMLAH BILANGAN PELAJAR YANG TERCAPAI OBJEKTI DAN TIDAK TERCAPAI OBJEKTIF • • • • • • • • .KREATIVITI DAN TMK.1 DAN 1.3.BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN.4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU LEPAS DALAM BENTUK KOD 1.• • • DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK DUA MINGGU-MINGGU KEDUA STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1.3 DAN 1. LISAN.3 DAN 1.

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti. 2.4 Apresiasi Seni 4.gunting dan pembaris Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.3 4. Keusahawanan (EK1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.3.1 4.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2.kad manila .EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1.Media : kertas warna.1 4.2 4.EK2.4. .Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. kertas lukisan .3 Ekpresi Kreatif 4. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.3.3.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.4.

.

.

3 Elemen merentas Kurikulum (EMK) Objektif(0BJEKTIF/S) Pada akhir pengajaran Dan pembelajaran Murid dapat 1.1.Murid membuat aktiviti menghasilkan Tarikh: 4.bekerjasama dan tolong-menolong Kreativiti dan Inovasi keusahawanan PENERAPAN NILAI/PENGISIAN KURIKULUM Pedagogi KBKK dan BCB kandungan Pentaksiran/Penilaian Pemerhatian/instrumen/Lisan dan Interaksi BAND 1-BAND 3 IMPAK/REFLEKSI 35 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objektif akan diberi bimbingan khas pada sesi pembelajaran yang akan datang .2012 Masa : 7. menayangkan contoh gambar .2.Guru membuat demonstrasi lukisan 5.Menerangkan bahasa Seni.SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK.40-8.JABATAN NEGERI PULAU PINANG Hari : Isnin Subjek : Dunia Seni Visual Tema : Objek Buatan Manusia Topik : Lukisan (Rumahku) Tahun: 2 Cempaka Modul: Menggambar STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN 1.3 dan 4 Lukisan berdasarkan langkah-langkah Dengan bimbingan guru Standard Pembelajaran(Learning Standard/S) 1. media teknik dan proses 4. Memahami bahasa seni. media.2 1.soal jawab dan Kuiz 2.1 1.40 HASIL PEMBELAJARAN/ LEARNING OUTCOMES (Pentaksiran Assesment) Membuat aktiviti lukisan berdasarkan Kepada 2 Standard OBJEKTIF/KEMAHIRAN Standard Kandungan(content Standard/S) 1.teknik dan proses dan dapat menjalankan aktiviti menghasilkan karya lukisan-rumahku Nilai dan Sikap Ketekunan .

.

.

: : : Penilaian P&P Refleksi : : .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : .

: : : Penilaian P&P Refleksi : : .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : .

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa Tema dan Tajuk : : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar : . : : : Penilaian P&P Refleksi : : .

.

1.1.4 Apresiasi Seni 4. 2.2-Bahan 4.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman) : 4.1.2 Aplikasi Seni 4.4 4.3 Ekpresi Kreatif 4.2.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.4. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.3 4.3. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.2 Teknik Anyaman 4.1.1.4.1 Unsur Seni 4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.1 4.1.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.2.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai 4.1-Alat 4. 4. (EK1) 2.3.4. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.2.1.3.Media : kertas warna.2.1. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.2 Prinsip Rekaan 4.2 Proses danTeknik 4.1.1.4.kad manila .1. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3.3.1.2.1.1 Persepsi Estetik 4.1. kertas lukisan . Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.1 4.1.2. . Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.4.2 4.2.2. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.1.1 Media 4.1.

2.2 Prinsip Rekaan 4.1-Alat 4.3.1.1.2 Aplikasi Seni 4.1.1.1.2. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.1 Unsur Seni 4.2.1.2. .1 Persepsi Estetik 4.2 Proses danTeknik 4.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.kad manila . (EK1) 2. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.Media : kertas warna. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi 1.2-Bahan 4.4. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.4 4.2 4.1. kertas lukisan .1 4. Pada akhir pembelajaran: : 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.2.1.1.1.1 Media 4.1.gunting dan pembaris Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku : keluang berdasarkan 2 Kandungan.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.2.1.2 Teknik-Anyaman Kelarai : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1.2.1. 4. 2.1. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3.

Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4. 2.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.kad manila .3.4.gunting dan pembaris Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.2 4.1 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Aktiviti P&P : EMK : : Kreativiti. kertas lukisan .4 Apresiasi Seni 4. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.1 4.Media : kertas warna.3 4.EK2.3. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.3 Ekpresi Kreatif 4. Keusahawanan (EK1.3.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.4. . Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful