Anda di halaman 1dari 5

6/24/2012

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Domain Teknologi Pendidikan

Domain Prinsip Peranan


TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Media Pengajaran

Media Pembelajaran

APD

APD

Teknologi Pengajaran

Teknologi Pembelajaran

Komponen-komponen dalam Teknologi Pendidikan


Prof. Madya Dr. Naim Hj. Ahmad dan Dr. Wan Zah Wan Ali (1997)

24 June 2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

24 June 2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Domain Teknologi Pendidikan mencakupi: Domain Penggunaan Domain Reka bentuk Domain Pengurusan Domain Pembangunan Domain Penilaian
Abdul Latif Gapor merupakan pensyarah bidang teknologi pendidikan di Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, UPSI

Kajian Pakar Pendidikan

Maklumat diperolehi oleh manusia melalui deria : Penglihatan = 75 % Pendengaran = 13 % Sentuh, rasa dan bau = 12 %
24 June 2012
AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

24 June 2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

6/24/2012

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

KON PENGALAMAN

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Simbol Verbal Simbol Visual Gambar Pegun Audio / Radio Filem TV & Interaksi Komputer Pameran & Pertunjukan Lawatan Tujuk Cara
Pengalaman Drama, Permainan, Simulasi & Interaksi

Multi Deria
Kegiatan Pembelajaran Baca Dengar Lihat Dengar + Lihat Sebut + Bual Lihat + Sebut + Bual
24 June 2012
AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

Pengalaman Salinan Pengalaman Terus

% Ingatan 10 20 30 50 70 90
6

Hasil Kajian oleh A.J Philip. Edgar Dale ( 1956 ) : Ubahsuai oleh Prof Naim.
24 June 2012
AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Prinsip Teknologi Pendidikan


Prinsip Teknologi Pendidikan
Zamris Habib

Pensyarah Ilmu Komunikasi, Media dan Teknologi Pendidikan UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah Jakarta

Define Development Evaluation

24 June 2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

24 June 2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

6/24/2012

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Define
Analisis masalah Mengidentifikasi Merumuskan

Development
Mengembangan kurikulum bermula dengan: merumuskan tujuan membuat indikator keberhasilan menyediakan bahan sesuai dengan tujuan.

24 June 2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

24 June 2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

10

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Evaluation
Hasil penilaian sebagai penambahbaikan terhadap pengembangan kurikulum selanjutnya.

Educational Technology Integration and Implementation Principles


Sara Dexter University of Minnesota, USA

24 June 2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

11

24 June 2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

12

6/24/2012

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Educational Technology Integration and Implementation Principles


Classroom Level Principles
Teacher must act as an instructional designer, planning the use of the technology so it will support student learning.

Peranan TP
1. 2. 3. 4. 5. Kepada profesion perguruan Dalam pembentukan kurikulum Sebagai reka bentuk dan perkembangan sistem pengajaran Dalam penyelesaian masalah proses pengajaran dan pembelajaran Untuk keberkesanan mesej pengajaran dan keberkesanan pembelajaran murid

School Level Principles


School environment must support teachers in this role by providing adequate technology support.

24 June 2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

13

24 June 2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

14

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Peranan TP
6. 7. 8. 9. Dalam mereka bentuk kemudahan-kemudahan pengajaran dan pembelajaran Dalam mereka bentuk, menghasil, memilih, menilai dan mengguna media untuk pengajaran Dalam memberi kepelbagaian pilihan kepada kaedah untuk pengajaran Meransang dalam menghasilkan produk-produk tertentu untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran

Peranan TP
10. Dalam memandu dan mengharmonikan pendekatan dan teori daripada pelbagai bidang untuk keberkesanan pengajaran dan pembelajaran 11. Membantu dalam proses pengurusan dan pentadbiran pendidikan khusus yang secara langsung ada kaitan dengan pengajaran dan pembelajaran

24 June 2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

15

24 June 2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

16

6/24/2012

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Kepentingan TP
1. 2. 3. 4. 5. Membantu pendidik memperkembangkan keupayaan dan kebolehan dalam penyampaian Membantu mempelbagaikan kaedah pengajaran Keberkesanan penyampaian mesej dan isi-isi pengajaran Menjimatkan masa mengajar dan pelajar dapat lebih banyak input Pendekatan TP lebih berkesan daripada kaedah tradisi 6. 7. 8. 9.

Kepentingan TP
Mengatasi masalah masa, ruang, tempat dan jumlah pelajar Memberi ruang dan peluang untuk pelajar berinteraksi, kreatif dan inovatif Mendidik guru menjadi lebih peka kepada semua situasi Pelajar akan dapat belajar mengikut keupayaan sendiri

24 June 2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

17

24 June 2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

18

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Kepentingan TP
10. Mempertingkatkan kesan pengalaman pelajar 11. Mendorong perubahan dalam kaedah penyampaian pengajaran dan cara belajar 12. Berperanan dalam pendemokrasian pendidikan dan pendidikan sejagat tanpa batas 13. Menekankan pengintergrasian di antara media dan kurikulum

24 June 2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

19