FORMAT PERENCANAAN KEBUTUHAN GURU SMA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

NAMA SMA ALAMAT NAMA KEPALA SEKOLAH : SMA NEGERI 2 KAYUAGUNG : JLN. LETJEND H.M.YUSUF SINGADEKANE NO.13 KAYUAGUNG OKI : M. SABIT, S.Pd.
KELAS/PROGRAM/JUMLAH ROMBEL DAN ALOKASI TATAP MUKA Kelas X Program Umum Struk Program IPA Struk JTM Jumlah S.1 Kur SMA JTM Jumlah Rombel S.1 Kelas XI Program IPS Struk Kur SMA JTM Jumlah S.1 Program Bahasa Struk Kur SMA JTM Jumlah Rombel S.1 Program IPA Struk Kur SMA JTM Jumlah Rombel S.1 Kelas XII Program IPS Struk Kur SMA JTM Jumlah Rombel S.1 Program Bahasa Struk Kur SMA JTM JTM MP Kelas Paralel (X) Guru dengan tugas tambahan yang mengurangi beban kerja Kepsek (+18/T)(Y) Wakasek /Kepala Lab (+12) (z) JTM Per MP (X+(Y+Z) Jumlah Guru (KGP) Jumlah Real Guru

NO

MATA PELAJARAN
Jumlah Rombel

S.1

Kur SMA

KG Dibutuhkan di Sekolah Kesimpulan

Rombel

Rombel

1 1

2 Pendidikan Agama a. Islam b. Kristen c. Katolik d. Hindu e. Budha f. Kong khu Chu

3 8 -

4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 KTSP -

6 24 16 32 32 32 16 16 16 24 24 16 16 16 16 16 16 16

7 4 -

8 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1

9 KTSP -

10 24 8 12 12 12 16 12 16 12 6 2 8 8 8

11 3 -

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 KTSP -

14 8 6 12 12 12 24 15 9 6 12 6 6 6

15 -

16 -

17 -

18 -

19 3 -

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 KTSP -

22 6 6 12 12 12 12 12 12 12 6 12 6 6 6

23 3 -

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 KTSP -

26 4 6 12 12 12 12 6 24 12 6 12 6 6 6

27 -

28 -

29 -

30 -

31 -

32 1 -

33 1 1 1 1 -

34 12 12 12 12 18 -

35 -

36 -

37 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3

38 -

2 3 4 5 6 7 8 9

PKn Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Fisika Biologi Kimia Sejarah

10 Geografi 11 Ekonomi 12 Sosiologi 13 Antropologi 14 Sastra Indonesia 15 Seni Budaya 16 Penjas/ Orkes 17 TIK 18 Bahasa Jepang 19 Keterampilan 20 Mulok (pertamanan)

DATA SEKOLAH KABUPATEN OKI KAYUAGUNG PROPINSI SUMATERA SELATAN
Status No Nama Sekolah NSS Alamat Sekolah Desa/ Kel. Kec. Kode Pos Kab/ Kota Prov. No. Telp No. Fax Email

Web Site

Jumlah Siswa Kelas X XI 249 XII 218

Jumlah Rombel Kelas

X XI.IPA XI.IPS 8 4 3

XI.BHS XII.IPA XII.IPS XII.BHS 3 3

1

SMA Negeri 2 Kayuagung

3011 1020 0495

Jln. Letjend H.Yusuf Singadekane No.13

Negeri

Jua-Jua Kayuagung

30616 OKI

Sumatera 0712-

0712-

-

-

306

Kayuagung Selatan

322476 322476

Kayuagung, 10 April 2012 Kepala Sekolah,

M. Sabit, S.Pd. Pembina, NIP 19691115 199703 1 007

DATA PENDIDIK DAN TANAGA KEPENDIDIKAN SMA NEGERI 2 KAYUAGUNG NSS : 3011100200495 KABUPATEN OKI KAYUAGUNG PROPINSI SUMATERA SELATAN
No Urt NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR 1 1 2 Dra. Tuti Liswijanti 17 Bojemani 27-Dec-1953 2 Drs. Siti Rohma Kayuagung 11-Jul-1960 3 Dra. Nining Kurniati Tj. Pinang 28-Mar-1958 4 Dra. Des Ernawaty Padang 19-Dec-1962 5 Dra. Hj. Nelly Lahat 31-May-1966 6 Suwarto, BA. Sukaharjo, 14-Mar-1952 7 Siti Zaitah, S.Pd Seri Tanjung 5-Apr-1963 8 Mustaridi, S.Pd. Pedamaran 02 April 1964 9 Lispatizah, S.Pd. Baturaja 2-Jul-1962 10 Yusniar, S.Pd. Sungai Pinang 20-Aug-1966 11 H. Iswani, S.Pd. SP. Kilip 4-Mar-1966 12 Suparman, S.Pd. Pedamaran 9-Sep-1959 13 Abdul Manan, S.Pd. OKI 27-Aug-1966 14 Drs. Masnuri Riang Bandung 19-03–1962 19620319 199412 1 001 4651740642200002' GURU IV/a PNS S.1 MTK MTK 24 SUDAH 2008 Palembang 19660827 199003 1 005 4159744647200003' GURU IV/a PNS S.1 Kimia Kimia 8 BELUM Tanjung Raja 19590909 198203 1 013 5241737640200043' 19660304 198903 1 009 1636744645200002' 19660820 198803 2 007 1152744644300003' WAKIL URUSAN SARPRA WAKIL URUSAN KESISWAAN GURU IV/a PNS S.1 MTK Kesenian 24 SUDAH 2009 IV/a PNS S.1 B. Indonesia B. Indonesia 24 SUDAH 2008 Tanjung Rancing Pedamaran IV/a PNS S.1 Biologi Biologi 24 SUDAH 2009 19620702 198601 2 001 8433741642300022' GURU IV/a PNS S.1 BK BK 24 SUDAH 2009 19640402 198903 1 009 7734742644200002' 19630405 198601 2 001 6737741642300002' WAKIL URUSAN KURIKULUM GURU IV/a PNS S.2 Fisika Fisika 24 SUDAH 2008 IV/a PNS S.1 Biologi Biologi 24 SUDAH 2008 19520314 198203 1 004 5646730632200002' GURU IV/a PNS S.1 Geografi Geografi 24 SUDAH 2009 19660531 199002 2 002 1863744644300002' GURU IV/a PNS S.1 PPKn PKn 24 SUDAH 2008 Purnajaya Kayuagung Purnajaya Kayuagung Purnajaya Kayuagung Jua-Jua Kayuagung Jua-Jua Kayuagung Sungai Pinang 19621219 198903 2 004 5551740643300003' GURU IV/a PNS S.1 Geografi Geografi 25 SUDAH 2008 Palembang 19580328 198203 2 001 0660726638300032' GURU IV/a PNS S.1 Ekonomi Ekonomi 24 SUDAH 2008 19600711 198803 2 005 3043738641300003' GURU IV/a PNS S.1 MTK MTK 24 SUDAH 2008 3 19531227 198303 2 003 2559731634300003' GURU 4 IV/a 6 PNS 7 NIP NUPTK JABATAN GOL RUANG STATUS PEGAWAI PNS TIDAK TETAP PEN DIDIKAN TERAKHIR 13 S.1 14 Sejarah 15 Sejarah JURUSAN MAPEL DJAMPU JUMLAH JAM MAPEL 16 24 SUDAH 2008 SERTIFIKAT SUDAH BELUM SERTI FIKAT TAHUN TEMPAT TINGGAL SEKARANG 18 YKP Kayuagung' Cokro Kayuagung Muara Baru

No Urt NAMA

TEMPAT TANGGAL LAHIR NIP NUPTK JABATAN

GOL RUANG 4 2559731634300003' 7447747650200003' KEPALA GURU SEKOLAH TATA USAHA IV/a

STATUS PEGAWAI PNS 6 PNS TIDAK TETAP 7 -

PEN DIDIKAN TERAKHIR JURUSAN MAPEL DJAMPU 15 Sejarah Geografi

JUMLAH JAM MAPEL 16 24

SERTIFIKAT SUDAH BELUM

SERTI FIKAT TAHUN

TEMPAT TINGGAL SEKARANG 18

1 1 15

2 Dra. Tuti Liswijanti M. Sabit, S.Pd.

17 Seri Kembang 15 Nopember 1969

3 19531227 198303 2 003 19691115 199703 1 007

13 S.1 S.2

14 Sejarah Geografi

SUDAH

-

2008

YKP Sukadana Kayuagung' Kayuagung Palembang Sidakersa Kayuagung Tanjung Rancing Palembang

16

Drs. Mulyanto

Sragen 15-Jun-1957

19570615 198703 1 007

6947735637200002'

III/d

PNS

-

S.1

Ekonomi

-

-

-

BELUM

-

17

Rohana, S.Pd.

Talang Balai 23-May-1966

19660523 198803 2 004

2855744644300002'

GURU

III/d

PNS

-

S.1

B. Indonesia

B. Indonesia

24

SUDAH

-

2010

18

Ratna Sari, S.Pd.MM.

Rasuan 28-Aug-1963

19630828 198803 2 005

1160741645300003'

GURU

III/d

PNS

-

S.2

Pend. Ekonomi

Mulok

24

SUDAH

-

2008

19

Nuryantini, S.Pd.

Palembang 20-May-1969

19690520 199703 2 005

2852747648300002'

GURU

III/d

PNS

-

S.1

B. Indonesia

B. Indonesia

24

SUDAH

-

2008

20

Ngadiman, S.Pd.

Kabupaten Sleman, 20-07-1966

19660720 199412 1 001

5052744647200003'

GURU

III/d

PNS

-

S.1

B. Inggris

B. Inggris

24

SUDAH

-

2008

Muara Kuang Jua-Jua Kayuagung Muara Baru

21

Desti, S.Pd

OKU 3-Dec-1966

19661203 198906 2 001

7535744647300003'

GURU PEMBANTU WK.KURIKULUM

III/d

PNS

-

S.1

BK

BK

24

SUDAH

-

2011

22

Mery Setiawati, S.Pd.

Kerta Bayang 5-May-1976

19760505 200012 2 002

1837754655300012'

III/d

PNS

-

S.1

MTK

MTK

24

SUDAH

-

2009

23

Kanedi, S.Pd.

Pedamaran 5-Dec-1972

19721205 199802 1 001

2537750653200003'

GURU

III/c

PNS

-

S.1

Pend. Jasmani

Pend. Jasmani

24

SUDAH

-

2009

Pedamaran Sidokersa Kayuagung Tanjung Rancing YKP Kayuagung' Sukaraja

24

Abu Muslim

Meranjat 20-Jun-1960

1960020 198702 1 003

9952738639200022'

TATA USAHA KEPALA TATA USAHA

III/b

PNS

-

SMA

Tata Buku Ekonomi Manageman Akuntansi

-

-

-

BELUM

-

25

Syuhar Iriani Sundari, SE.

Ulak Jermun 29-Aug-1963

19630829 198903 2 004

4161741642300003'

III/b

PNS

-

S.1

-

-

-

BELUM

-

26

Siti Aisyah, SE.

Kayuagung, 25-Dec-1969

19691225 200604 2 003

1557747654300003'

GURU

III/b

PNS

-

S.1

Ekonomi

24

SUDAH

-

2009

27

Musiwati, S.Pd.

Ulak Ketapang, 15-Mar-1975

19750315 200604 2 021

3647753654300002'

GURU

III/b

PNS

-

S.1

Biologi

Biologi

24

SUDAH

-

2010

28

Febri Satriani, S.Pd.

Palembang, 20-Feb-1976

19760220 200604 2 017

3552754656300002'

GURU

III/b

PNS

-

S.1

MTK

MTK

24

SUDAH

-

2010

Sukaraja YKP Kayuagung' Jua-Jua Kayuagung Tanjung Rancing Tanjung Rancing Tanjung Batu

29

Wahyu Tri Ristina, S.Pd.

Seleman Magelang 26-10-1973

19731026 200501 2 003

9358751653300043'

GURU

III/b

PNS

-

S.1

Kesenian

Kesenian

24

SUDAH

-

2010

30

Elly Maria, S.Pd.

Kayuagung, 29-05-1976

19760529 200501 2 004

3861754655300002'

GURU

III/b

PNS

-

S.1

Kimia

Kimia

24

SUDAH

-

2010

31

Titin Anggraini, S.Pd.

Palembang, 7-Jan-1980

19800107 200604 2 019

3439758659300012'

GURU WAKIL URUSAN HUMAS

III/b

PNS

-

S.1

PPKn

PKn

24

SUDAH

-

2010

32

Sugeng Sutriyono, S.Pd.

Gunung Kidul, 18-Mar-1980

19800318 200604 1 013

5650758659200002'

III/b

PNS

-

S.1

Fisika

Fisika

24

SUDAH

-

2009

33

Nurnidah, S.Pd.

Sri Tanjung, 1-Sep-1976

19760901 200604 2 006

9233754656300003'

GURU

III/b

PNS

-

S.1

Sejarah

Sejarah

12

BELUM

-

No Urt NAMA

TEMPAT TANGGAL LAHIR NIP NUPTK JABATAN

GOL RUANG 4 2559731634300003' GURU IV/a

STATUS PEGAWAI PNS 6 PNS TIDAK TETAP 7 -

PEN DIDIKAN TERAKHIR JURUSAN MAPEL DJAMPU 15 Sejarah

JUMLAH JAM MAPEL 16 24

SERTIFIKAT SUDAH BELUM

SERTI FIKAT TAHUN

TEMPAT TINGGAL SEKARANG 18

1 1

2 Dra. Tuti Liswijanti

17

3 19531227 198303 2 003

13 S.1

14 Sejarah

SUDAH

-

2008

YKP Kayuagung'

34

Herlinayani, S.Pd.

Beti Meranjat, 22-10-1970

19701022 200701 2 007

6354748651300003'

GURU

III/b

PNS

-

S.1

Sejarah

Sejarah

24

SUDAH

-

2010

Tanjung Rancing Ranjung Rancing Kutaraya Kayuagung Tanjung Rancing Jua-Jua Kayuagung Palembang

35

Yuli Agustina, S.Pd.

Banding Anyar, 31-07-1982

19820731 200801 2 003

6063760661300003'

GURU PEMBANTU WK. KESISWAAN

III/b

PNS

-

S.1

Fisika

Fisika

8

-

BELUM

-

36

M. Ardaya, S.Pd.

Kayuagung 28-07-1974

19740728 200701 1 003

3060752653200003'

III/a

PNS

-

S.1

Sejarah

Sejarah

24

SUDAH

-

2010

37

Ainiah, S.Pd.

Pengarayan, 15-06-1976

19760615 200701 2 009

3947754656300012'

GURU

III/a

PNS

-

S.1

B. Inggris

B. Inggris

24

SUDAH

-

2010

38

Tuti Sondi, S.Pd.

Kayuagung, 07-06-1976

19760307 200701 2 006

8639754655300002'

GURU

III/a

PNS

-

S.1

BK

BK

24

SUDAH

-

2011

39

Lidya Novalita, S.Pd.

Palembang 24-11-1980

19801124 200801 2 002

6456758659300003'

GURU

III/a

PNS

-

S.1

Kimia

Kimia

24

SUDAH

-

2011

40

Riska Mariyani, S.Pd.

Palembang, 05-03-1980

19800305 200801 2 005

8637758659300002'

GURU

III/a

PNS

-

S.1

B. Inggris

B. Inggris

16

-

BELUM

-

Palembang Sukadana Kayuagung Tanjung Rancing Palembang Paku Kayuagung YKP Kayuagung Kabag Kayuagung Cokro Aminoto

41

Mulkan, S.Ag.

Gedung Wani 3-Jun-1972

19720506 200801 1 004

4838750652200022'

GURU

III/a

PNS

-

S.1

PAI

PAI

24

SUDAH

-

2008

42

Sri Maya Fitri, S.S.

Kayuagung OKI, 9-Dec-1978

19780912 200801 2 005

6244754657300003'

GURU

III/a

PNS

-

S.1

PAI

PAI

24

-

BELUM

-

43

Ida Farida, S.Pd.

Kedaton 13-01-1983

19830113 201001 2 009

2445761661300002'

GURU

III/a

PNS

-

S.1

B. Inggris

B. Inggris

24

-

BELUM

-

44

Ismawati

Kota Raya 16-Nov-1965

131496413

9448743644300003'

Adm. Persuratan

II/d

PNS

-

SMA

IPS

-

-

-

BELUM

-

45

Sa'imah, A.Md.

Cinta Raja, 15-08-1980

19800815 200801 2 009

9147758660300003'

GURU

II/d

PNS

-

D.III

Ekonomi Managemen informatika

Ekonomi

0

-

BELUM

-

46

Triansyah Kurniawan, A.Md.

Kayuagung 03-10-1974

-

3335752654200003'

GURU

-

-

GTT

D.III

TIK

12

-

BELUM

-

47

Sainur Novita, A.Md.

Cinta Raja 20-05-1981

-

7452759661300002'

GURU

-

-

GTT

D.III

Managemen informatika

TIK

14

-

BELUM

-

48

Rini Suhartini, S.Pd.

Pandan Arang 11-11-1980

-

7443758659300003'

GURU

-

-

GTT

S.1

B.Indonesia

B.Indonesia

24

-

BELUM

-

Pandan Arang

49

Kuryati, S.Ag

Pandan Arang 15-04-1975

-

6747753656300002'

GURU

-

-

GTT

S.1

Tarbiyah

PAI

8

-

BELUM

-

Pandan Arang

50

Andri Tumarto, S.Ag.

Anyar 21-03-1975

-

1653753653200002'

GURU

-

-

GTT

S.1

Syariah

PAI

6

-

BELUM

-

Dusun Anyar

No Urt NAMA

TEMPAT TANGGAL LAHIR NIP NUPTK JABATAN

GOL RUANG 4 2559731634300003' 5740759661300002' GURU IV/a -

STATUS PEGAWAI PNS 6 PNS TIDAK TETAP 7 GTT

PEN DIDIKAN TERAKHIR JURUSAN MAPEL DJAMPU 15 Sejarah Mulok

JUMLAH JAM MAPEL 16 24 12

SERTIFIKAT SUDAH BELUM

SERTI FIKAT TAHUN

TEMPAT TINGGAL SEKARANG 18

1 1 51

2 Dra. Tuti Liswijanti Rini Afrida, S.Pd.I.

17 Palembang 08-04-1981

3 19531227 198303 2 003 -

13 S.1

14 Sejarah FAI

SUDAH -

BELUM

2008 -

YKP Sukadana Kayuagung' Kayuagung Desa Bumi Harapan

52

Moh Hadi Maghfur, S.Kom.

Demak 25-04-1978

-

3757756659200002'

GURU

-

-

GTT

S.1

Sistem Informasi

TIK

16

-

BELUM

-

53

Khodijah Hurriyati, S.S.

Kayuagung 17-08-1980

-

-

GURU

-

-

GTT

S.1

B. Arab

PAI

4

-

BELUM

-

Jua -Jua Kayuagung Kata Raya Kayuagung Tnajung Lubuk Tanjung Rancing YKP Kayuagung Kedaton Kayuagung Tanjung Rancing Jua -Jua Kayuagung Kutaraya Kayuagung Sudakana Kayuagung Jua -Jua Kayuagung Cintaraja Kayuagung Sudakana Kayuagung Sudakana Kayuagung Jua -Jua Kayuagung

54

Pebri Yusmin, S.Pd.

Kayuagung 22-02-1988

-

-

GURU

-

-

GTT

S.1

Penjaskes

Penjaskes

18

-

BELUM

-

55

Sari Utami Dewi

Tanjung Lubuk 16-05-1989

-

-

GURU

-

-

GTT

D.III

STBA

B. Jepang

16

-

BELUM

-

56

Ruliansyah

Palembang 18-05-1973

-

1850751656200002'

Keamanan

-

-

PTT

SMP

UMUM

-

-

-

BELUM

-

57

Suroto, S.Kom

Sukarami 10-01-1979

-

4333757660200003'

Adm. Humas

-

-

PTT

S.1

Sistem Informasi

-

-

-

BELUM

-

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Susianti, A.Md. Novi Husnah Dewi Rusmayani, S.E. Nila Abdullah Sukri Mucktar Saleh, A.Md. Dona Aprianti, A.Md. Abdul Karim Asmuni Burlian

Kuta Raya 17-07-1980 Jua-jua 15-11-1983 Mangun Jaya 08-01-1981 Kayuagung 18-06-1987 Kayuagung 23-10-1989 Jua-jua 09-09-1976 Mangun Jaya 18--09-1988 Perigi 07--04-1989 Sukadana 22--09-1988 Kayuagung 13--11-1992

-

5447761662300003' 2440759660300012' 9234754655200003' -

Adm. Kepegawaian Adm. Kesiswaan Adm. Perpustakaan Adm. Koperasi Adm. Sarpra Penjaga Sekolah Adm. Kesiswaan Adm. Kurikulum Adm. Humas Keamanan

-

-

PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT

D.III SMA S.1 SMA SMA SMP D.III D.III SMA SMK

Tehnik Kimia IPS Ekonomi Managemen IPA IPA UMUM Managemen informatika Komputerisasi Akuntansi IPA -

-

-

-

BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM

-

Kayuagung, 10 Mei 2012 Kepala Sekolah,

No Urt NAMA

TEMPAT TANGGAL LAHIR NIP NUPTK JABATAN

GOL RUANG 4 2559731634300003' GURU IV/a

STATUS PEGAWAI PNS 6 PNS TIDAK TETAP 7 -

PEN DIDIKAN TERAKHIR JURUSAN MAPEL DJAMPU 15 Sejarah

JUMLAH JAM MAPEL 16

SERTIFIKAT SUDAH BELUM

SERTI FIKAT TAHUN

TEMPAT TINGGAL SEKARANG 18

1 1

2 Dra. Tuti Liswijanti

17

3 19531227 198303 2 003

13 S.1

14 Sejarah

M. Sabit, S.Pd.,M.Si. Pembina, NIP 19691115 199703 1 007

24

SUDAH

-

2008

YKP Kayuagung'