Anda di halaman 1dari 3

1.

3 Kestabilan Struktur

Definisi

Faktor - faktor Struktur yang tidak mudah tumbang apabila dikenakan daya

ke atasnya

Kestabilan sesuatu objek bergantung kepada 1. Luas tapak 2. Ketinggian 3. Bentuk

Struktur yang Lebih besar luas tapak ,lebih stabil objek itu rendah lebih stabil daripada struktur yang tinggi

Struktur lebih stabil sekiranya mempunyai luas tapak yang lebih besar

REKA BENTUK 1) Apa itu reka cipta Rekacipta adalah penghasilan sesuatu produk atau pengubahsuaian (inovasi) sesuatu produk yang sedia ada untuk memenuhi keperluan pengguna. Produk yang dihasilkan mestilah idea tersendiri atau diubahsuai dan mempunyai nilai komersil.

2) Apa itu inovasi? Inovasi merupakan sebahagian daripada reka cipta yang melibatkan pengubahsuaian sesuatu produk atau proses yang sedia ada untuk meningkatkan nilai, prestasi dan kegunaannya.

3) Apa itu reka bentuk Reka bentuk pula sebagai susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk atau impak. Reka bentuk yang baik akan menjadikan persekitaran lebih menarik serta kehidupan menjadi lebih mudah dan selesa.

4) Kepentingan dan sumbangan penyumbang kepada perkembangan teknologi moden menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan teknologi memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat pengubahsuaian adalah untuk memudahkan manusia memupuk nilai inovatif dan kreatif

5) Apa itu teknologi Teknologi ialah pengetahuan dan pengajian mengenal usaha manusia. Contohnya usaha manusia mencipta dan menggunakan alat, teknik, sumber dan pelbagai sistem untuk menguruskan suasana hidup mereka disamping meluaskan potensi manusia. 6) Apakah kepentingan teknologi Memenuhi keperluan manusia dan membolehkan manusia menjalankan kerjanya dengan cekap dan produktif.

7) Proses 9P
Pengenalpastian Masalah Pencetusan idea Perekaan projek Pemilihan Projek Perancangan projek Pembinaan prototaip Pengujian prototaip Pembaikan prototaip Pendokumentasian rekacipta

8) Faktor menmpengaruhi rekabentuk FUNGSI Memenuhi kehendak dan keperluan pengguna RUPA BENTUK Sesuai, tepat dan menarik KESESUAIAN BAHAN Tepat,sesuai dan mudah didapati KAEDAH PEMBINAAN Mudah dan tidak rumit KETAHANAN Keyakinan pada pengguna semasa diguna KOS Tidak membebankan pengguna KEMASAN Kemasan yang menarik dan sesuai KESELAMATAN Selamat digunakan

9) Kriteria fungsi Fungsi senang dikendalikan Rupa bentuk menarik perhatian Ketahanan tahan dan boleh digunakan pada jangka masa yang lama Keselamatan Selamat digunakan Kos harga yang murah

10) Kuiz a. Apakah perbezaan ciptaan baru , inovasi dan reka bentuk? b. Senaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi reka bentuk? c. Nyatakan satu masalah harian yang anda hadapi dan memerlukan reka cipta dan reka bentuk untuk menyelesaikan?