Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SEMABOK, MELAKA

ANALISA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012


PENDIDIKAN MUZIK

KELAS

BIL
MURID

BIL

A
%

BIL

B
%

BIL

C
%

BIL

LULUS
%

BIL

D
%

BIL

E
%

3M
3D
3Z
JUMLAH
4M
4D
4Z
JUMLAH

26
26
22
74
27
25
23
75

13
20
3
36
5
0
0
5

50.0
76.9
13.6
48.6
18.5
0.0
0.0
6.7

13
6
12
31
20
7
8
35

50.0
23.1
54.5
41.9
74.1
28.0
34.8
46.7

0
0
6
6
2
18
15
35

0.0
0.0
27.3
8.1
7.4
72.0
65.2
46.7

0
26
21
47
27
25
23
75

0.0
100.0
95.5
63.5
100.0
100.0
100.0
100.0

0
0
1
1
0
0
0
0

0.0
0.0
4.5
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.5
1.2
2.2
1.6
1.9
2.7
2.7
2.4

5M
5D

35
34

5
2

14.3
5.9

30
25

85.7
73.5

0
7

0.0
20.6

35
34

100.0
100.0

0
0

0.0
0.0

0
0

0.0
0.0

0
0

0.0
0.0

1.9
2.1

JUMLAH

69

10.1

55

79.7

10.1

69

100.0

0.0

0.0

0.0

2.0

6M
6D
6Z
JUMLAH

30
27
24
81

8
0
0
8

26.7
0.0
0.0
9.9

19
13
7
39

63.3
48.1
29.2
48.1

3
14
17
34

10.0
51.9
70.8
42.0

30
27
24
81

100.0
100.0
100.0
100.0

0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0

1.8
2.5
2.7
2.3

Disediakan oleh;

Disahkan oleh;

En. AFIQ Aissamuddin Bin Mahabib


S/U Panitia Pendidikan Muzik

Pn. Hjh Hasmah Bte Hitam


Guru Besar SK Semabok

GAGAL
BIL
%

GPMP