Anda di halaman 1dari 2

BANCIAN KEDUDUKAN MURID ISLAM DAN GURU PENDIDIKAN ISLAM

AKHIR TAHUN 2009


SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA DAN TAMIL
PEJABAT PELAJARAN DAERAH PETALING PERDANA

KOD SEKOLAH : ………….………

NAMA SEKOLAH : …………………………………………………..

NAMA GURU BESAR : …………………………………………………………

PERUNTUKAN MASA
(WAKTU / MINGGU) NO TEL.
BIL NAMA GURU PENDIDIKAN ISLAM*
BIMBIT
PEND. ISLAM M. PEL. LAIN

2
M.PEL.LAIN = MATA PELAJARAN LAIN / * = Jika ada

BILIK KHAS / BILIK AMALI PEND. ISLAM / BILIK SOLAT : ADA TIADA

ENROLMEN MURID ISLAM DAN KELAS PENDIDIKAN ISLAM BAGI TAHUN 2009

Murid Pendidikan Islam


Islam Jumlah
Tahap Tahun Sesi Kelas** Kelas Kelas
Murid
L P Pend. Islam Bercantum
1

Satu 2

Dua 5

Prasekolah*

Jumlah

ANGGARAN / UNJURAN BIL. MURID ISLAM DAN KELAS PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 BAGI 2010

Murid Islam Pendidikan Islam


Jumlah
Tahap Tahun Sesi Kelas** Kelas Kelas
L P Murid
Pend. Islam Bercantum
Satu 1

Sila sertakan: Kelulusan Kelas dan Perjawatan Sekolah Rendah Negeri Selangor 200..(Sektor Pengurusan Sekolah JPN)
Perhatian: Kelas Bercantum Pendidikan Islam : Hasil cantuman beberapa kelas disebabkan bilangan murid Islam yang sedikit.
Kelas** : Kelas yang diluluskan oleh JPN Selangor
Prasekolah* : jika ada murid Islam.
Borang ini boleh dimuat turun melalui email : gpi_selangor@yahoo.com.my (password : gpi2008)
Disahkan oleh: Guru Besar : …………………………… Tarikh: ………………….

Cop :

Anda mungkin juga menyukai