Anda di halaman 1dari 3

Tujuan Bahan Susunan gerbang NAND 4 input

: Memahami cara kerja IC gerbang NAND 4 input : IC 74 LS 08 , IC 74 LS 04 :

Teori singkat

A B X C D
Aljabar Boolean : X= A.B.C.D Truth Table :

Langkah Kerja : 1. Kaki 7 IC disambung kabel ke (-). 2. Kaki 14 IC disambung kabel ke (+). 3. Kaki 8 IC disambung ke resistor 1k. 4. Kaki resistor satu lagi ke kaki panjang LED. 5. Kaki pendek LED ke (-). 6. Kaki 1 IC disambung kabel data A. 7. Kaki 2 IC disambung kabel data B. 8. Kaki 4 IC disambung kabel data C. 9. Kaki 5 IC disambung kabel data D. 10. Kaki 3 IC disambung kaki 9 IC. 11. Kaki 6 IC disambung kaki 10 IC. Hasil pengamatan data A B Ke(-) Ke(-) Ke(-) Ke(-) Ke(-) Ke(-) Ke(-) Ke(-) Ke(-) Ke(+) Ke(-) Ke(+) Ke(-) Ke(+) Ke(-) Ke(+) Ke(+) Ke(-) Ke(+) Ke(-) Ke(+) Ke(-) Ke(+) Ke(-) Ke(+) Ke(+) Ke(+) Ke(+) Ke(+) Ke(+) Ke(+) Ke(+) : C Ke(-) Ke(-) Ke(+) Ke(+) Ke(-) Ke(-) Ke(+) Ke(+) Ke(-) Ke(-) Ke(+) Ke(+) Ke(-) Ke(-) Ke(+) Ke(+)

A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

B 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

C 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

D Ke(-) Ke(+) Ke(-) Ke(+) Ke(-) Ke(+) Ke(-) Ke(+) Ke(-) Ke(+) Ke(-) Ke(+) Ke(-) Ke(+) Ke(-) Ke(+)

Kondisi LED Menyala Menyala Menyala Menyala Menyala Menyala Menyala Menyala Menyala Menyala Menyala Menyala Menyala Menyala Menyala Padam

Kesimpulan : Ke (-) = 0 Ke (+) = 1 Padam = 0 Menyala = 1 Sesuai Truth Table, X=A.B.C.D