Anda di halaman 1dari 3

KERTAS KERJA PROGRAM BIJAK TULIS 2011 PANITIA BAHASA MELAYU Sk.

Alma jaya

OBJEKTIF :

1.

Meningkatkan penguasaan murid-murid Tahap 2 untuk kertas Bahasa Melayu (Penulisan).

2. 3. 4. 5.

Menjana minda dan idea murid untuk mahir dalam menulis karangan. Melatih murid agar dapat menulis karangan dengan baik. Meningkatkan keyakinan diri untuk menjawab soalan penulisan. Meningkatkan prestasi murid dalam matapelajaran Bahasa Melayu Penulisan 2011.

SASARAN : Murid-murid Tahun 4, 5 dan 6 (Tahap 2)

PERLAKSANAAN : Februari hingga Oktober 2011. 2 karangan dalam seminggu.

MASA : Ditentukan oleh guru Bahasa Melayu masing-masing.

PERBELANJAAN : Sekolah

PROJEK: Menyalin contoh-contoh karangan yang didapati melalui buku contoh karangan atau bahan bacaan yang berkaitan.

GURU-GURU YANG TERLIBAT : Guru-guru Bahasa Melayu Tahun 4,5 dan 6 (Tahap 2).

PENUTUP : Program yang dijalankan ini diharapkan dapat membantu mempertingkatkan pencapaian murid-murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (Penulisan) 2011.

Disediakan oleh:

.. (NORHANA BT ANNUAR) Ketua Panitia Bahasa Melayu, SK. Alma Jaya , 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang