Anda di halaman 1dari 2

B3D17EI

Nama :.......................................................

Tarikh:............................................

Tingkatan:......................................
Evidens :

Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam


penyembur dan penyedut minuman serta menerangkan langkah-langkah
keselamatan yang perlu d iambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan
tinggi
MENGUASAI

BELUM MENGUASAI

TANDATANGAN GURU :

1.

Radas di atas digunakan di dalam eksperimen menggunakan apilikasi prinsip tekanan udara

(a) Namakan radas di atas?


...............................................................
(b) Apakah fungi radas di atas?
..........................................................................................................................
(c) Apakah yang mesti dilakukan untuk air mula mengalir melalui tiub getah?
.......................................................................................................................
(d) Namakan satu contoh kegunaan harian di rumah yang menggunakan radas ini.
..................................................................................................................................
(e) Apakah yang akan berlaku jika tangki air berada pada ketinggian yang sama?
..................................................................................................................................

Jawapan
a) Sifon
b) Memindahkan air dari kedudukan yang tinggi ke kedudukan yang rendah.
c) Untuk menyiasat samada panjang tiub getah mempengaruhi kadar pemindahan
air.
d) Sedut di bahagian tiub yang rendah untuk merendahkan tekanan udara di dalam
tiub.
e) Menukar air akuarium.
f) Air tidak dapat mengalir kerana tiada perbezaan tekanan atmosphere di antara
kedua-dua tangki.

Anda mungkin juga menyukai