Anda di halaman 1dari 23

TEKS PENGERUSI MAJLIS UNTUK ACARA : BERCERITA DARI KISAH AL-QURAN SEKOLAH RENDAH MAJLIS TADARUS AL-QURAN ( MTQ

) SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERINGKAT FIRQAH/DAERAH PPD PETALING PERDANA TAHUN 2012M/1433H Assalamualaikum wbt. Yang dimuliakan, para hakim, guru-guru pengiring serta para peserta sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir dalam Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Peringkat Firqah/ Daerah PPD Petaling Perdana - Tahun 2012 Untuk Acara : BERCERITA DARI KISAH ALBagi QURAN Kategori Sekolah Rendah ( Lelaki / Perempuan ). kitabAl-Fatihah. Sebelum saya memulakan pertandingan ini, saya dengan ini memperkenalkan para barisan Hakim yang akan menghakimi pertandingan Bercerita Dari Kisah AlQuran Peringkat Firqah/Daerah PPD Petaling Perdana adalah seperti berikut : Ketua Hakim : _____________________________________________ 1. Hakim Bahagian Isi : _____________________________________________ 2. Hakim Bahagian Bahasa : _____________________________________________ 3. Hakim Bahagian Penyampaian : _____________________________________________ Tahun 2012. Mereka

memberkati majlis pada hari ini, sama-sama kita mulakan dengan bacaan ummul

Seterusnya, saya menjemput Ketua Hakim untuk menerangkan syarat-syarat pertandingan secara ringkas dan tepat. Dipersilakan ___________________________________________________ Memulakan Pertandingan # ( Memulakan / Meneruskan Peserta Membuat Persembahan ) Bagi memulakan / Meneruskan majlis, saya menjemput peserta yang mendapat Nombor Giliran ____1______ untuk membuat persembahan. Tajuk Cerita yang akan disampaikan bertajuk : ________________________________________ Dipersilakan. ## ( Setelah Peserta Menamatkan Persembahan ) Terima kasih diucapkan kepada peserta yang mendapat Nom. Giliran : ( 1 ) yang yang telah membuat persembahannya sebentar tadi. # (Meneruskan Peserta Membuat Persembahan ) Bagi meneruskan majlis, saya menjemput peserta yang mendapat Nombor Giliran _______2___ untuk membuat persembahan. Tajuk Cerita yang akan disampaikan bertajuk : ________________________________________ Dipersilakan.

## # ( Memperkenalkan Peserta Setelah Membuat Persembahan ) Peserta yang mendapat Undian Giliran ( 1.. ) yang telah membuat persembahan tadi adalah : Nama : . Dari Sekolah :

# (Meneruskan Peserta Membuat Persembahan )

Bagi meneruskan majlis, saya menjemput peserta yang mendapat Nombor Giliran _______3___ untuk membuat persembahan. Tajuk Cerita yang akan disampaikan bertajuk : ________________________________________ Dipersilakan. Menamatkan Pertandingan: Alhamdulillah, majlis ini sudah sampai ke penghujungnya. Segala kesilapan harap di maafi. Semoga Allah Taala memberkati majlis kita pada hari ini. Sekian terima kasih.

TEKS PENGERUSI MAJLIS UNTUK ACARA :

SYARAHAN AGAMA ( TEKS ) SEKOLAH MENENGAH MAJLIS TADARUS AL-QURAN ( MTQ ) SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERINGKAT FIRQAH/DAERAH PPD PETALING PERDANA TAHUN 2012M/1433H

Assalamualaikum wbt. Yang dimuliakan, para hakim, guru-guru pengiring serta para peserta sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir dalam Majlis Tadarus Al-Quran Petaling Perdana ( TEKS / SPONTAN ) Perempuan ). Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Peringkat Firqah/Daerah PPD Tahun 2012 Untuk Acara : SYARAHAN AGAMA Kategori Sekolah Menengah ( Lelaki / Bagi memberkati majlis pada hari ini, sama-sama kita

mulakan dengan bacaan ummul kitabAl-Fatihah. Sebelum saya memulakan pertandingan ini, saya dengan ini memperkenalkan para barisan Hakim yang akan menghakimi pertandingan Syarahan Agama ( Teks ) Peringkat Firqah/Daerah PPD Petaling Perdana - Tahun 2012. Mereka adalah seperti berikut : Ketua Hakim : _____________________________________________ 1. Hakim Bahagian Isi : _____________________________________________ 2. Hakim Bahagian Bahasa : _____________________________________________ 3. Hakim Bahagian Penyampaian : _____________________________________________

Seterusnya, saya menjemput Ketua Hakim untuk menerangkan syarat-syarat pertandingan secara ringkas dan tepat. Dipersilakan ___________________________________________________ Memulakan Pertandingan # ( Memulakan / Meneruskan Peserta Membuat Pesembahan ) Bagi memulakan / Meneruskan majlis, saya menjemput peserta yang mendapat Nombor Giliran ____1______ untuk membuat persembahan. Tajuk Syarahan ( Teks ) yang akan disampaikan bertajuk : ________________________________________ Dipersilakan. ## ( Setelah Peserta Menamatkan Persembahan ) Terima kasih diucapkan kepada peserta yang mendapat Nom. Giliran : ( 1 ) yang telah membuat persembahannya sebentar tadi. # ( Meneruskan Peserta Membuat Pesembahan ) Bagi meneruskan majlis, saya menjemput peserta yang mendapat Nombor Giliran ____2______ untuk membuat persembahan. Tajuk Syarahan ( Teks ) yang akan disampaikan bertajuk : ________________________________________ Dipersilakan. ## # ( Memperkenalkan Peserta Setelah Membuat Persembahan ) Peserta yang mendapat Undian Giliran ( 1.. ) yang telah membuat persembahan tadi adalah : Nama : . Dari Sekolah :

# ( Meneruskan Peserta Membuat Pesembahan )

Bagi meneruskan majlis, saya menjemput peserta yang mendapat Nombor Giliran ____3______ untuk membuat persembahan. Tajuk Syarahan ( Teks ) yang akan disampaikan bertajuk : ________________________________________ Dipersilakan.

Menamatkan Pertandingan: Alhamdulillah, majlis ini sudah sampai ke penghujungnya. Segala kesilapan harap di maafi. Semoga Allah Taala memberkati majlis kita pada hari ini. Sekian terima kasih.

TEKS PENGERUSI MAJLIS UNTUK ACARA : TILAWAH AL-QURAN SEKOLAH RENDAH MAJLIS TADARUS AL-QURAN ( MTQ ) SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERINGKAT FIRQAH/DAERAH PPD PETALING PERDANA TAHUN 2012M/1433H Assalamualaikum wbt. Yang dimuliakan, para hakim, guru-guru pengiring serta para peserta sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir dalam Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Peringkat Firqah /Daerah PPD Petaling Perdana Tahun 2012 Untuk Acara : TILAWAH AL-QURAN Kategori Sekolah Rendah ( Lelaki / Perempuan ). Bagi memberkati majlis pada hari ini, sama-sama kita mulakan dengan bacaan ummul kitabAl-Fatihah. Sebelum saya memulakan pertandingan ini, saya dengan ini memperkenalkan para barisan Hakim yang akan menghakimi pertandingan Tilawah Al-Quran Peringkat Firqah/Daerah PPD Petaling Perdana Tahun 2012. seperti berikut : Ketua Hakim : _____________________________________________ 1. Hakim Bahagian Tajwid : _____________________________________________ 2. Hakim Bahagian Fasohah : _____________________________________________ 3. Hakim Bahagian Suara : _____________________________________________ Mereka adalah

4. Bahagian Tarannum : _____________________________________________ Seterusnya, saya menjemput Ketua Hakim untuk menerangkan syarat-syarat pertandingan secara ringkas dan tepat. Dipersilakan ___________________________________________________ Memulakan Pertandingan # ( Memulakan / Meneruskan Peserta Membuat Bacaan ) Bagi memulakan majlis, saya menjemput peserta yang mendapat giliran Nom._____1_____ untuk memulakan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Surah yang akan dibaca adalah dari Surah ____________ Bermula ayat :__________. Dipersilakan. ## ( Setelah Peserta Menamatkan Bacaan ) Terima kasih diucapkan kepada peserta yang mendapat Nom. Giliran : ( 1 ) yang yang telah membaca ayat-ayat Al-Quran sebentar tadi. # ( Meneruskan Peserta Membuat Bacaan ) Bagi meneruskan majlis, saya menjemput peserta yang mendapat giliran Nom._____2_____ untuk memulakan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Surah yang akan dibaca adalah dari Surah ____________ Bermula ayat :__________. Dipersilakan.

## # ( Memperkenalkan Peserta Setelah Membuat Persembahan ) Peserta yang mendapat Undian Giliran ( 1 ) yang telah membaca ayat-ayat AlQuran tadi adalah :

Nama : . Dari Sekolah : . # ( Meneruskan Peserta Membuat Bacaan ) Bagi meneruskan majlis, saya menjemput peserta yang mendapat giliran Nom._____3_____ untuk memulakan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Surah yang akan dibaca adalah dari Surah ____________ Bermula ayat :__________. Dipersilakan. Menamatkan Pertandingan: Alhamdulillah, majlis ini sudah sampai ke penghujungnya. Segala kesilapan harap di maafi. Semoga Allah Taala memberkati majlis kita pada hari ini. Sekian terima kasih.

TEKS PENGERUSI MAJLIS UNTUK ACARA : TILAWAH AL-QURAN SEKOLAH MENENGAH

MAJLIS TADARUS AL-QURAN ( MTQ ) SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERINGKAT FIRQAH/DAERAH PPD PETALING PERDANA TAHUN 2012M/1433H Assalamualaikum wbt. Yang dimuliakan, para hakim, guru-guru pengiring serta para peserta sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir dalam Majlis Tadarus Al-Quran Dan Festival Nasyid - Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia QURAN Kategori Sekolah Menengah ( Lelaki / Perempuan ). Bagi memberkati majlis pada hari ini, sama-sama kita mulakan dengan bacaan ummul kitabAl-Fatihah. Sebelum saya memulakan pertandingan ini, saya dengan ini memperkenalkan para barisan Hakim yang akan menghakimi pertandingan Tilawah Al-Quran Peringkat Firqah/Daerah PPD Petaling Perdana - Tahun 2012. seperti berikut : Ketua Hakim : _____________________________________________ 1. Hakim Bahagian Tajwid : _____________________________________________ 2. Hakim Bahagian Fasohah : _____________________________________________ 3. Hakim Bahagian Suara : _____________________________________________ 4. Bahagian Tarannum : _____________________________________________ Seterusnya, saya menjemput Ketua Hakim untuk menerangkan syarat-syarat pertandingan secara ringkas dan tepat. Dipersilakan ___________________________________________________ Memulakan Pertandingan # ( Memulakan / Meneruskan Peserta Membuat Bacaan ) Mereka adalah Peringkat Daerah Firqah/PPD Petaling Perdana - Tahun 2012 Untuk Acara : TILAWAH AL-

Bagi memulakan majlis, saya menjemput peserta yang mendapat giliran Nom._____1_____ untuk memulakan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Surah yang akan dibaca adalah dari Surah ____________ Bermula ayat :__________. Dipersilakan. ## ( Setelah Peserta Menamatkan Bacaan ) Terima kasih diucapkan kepada peserta yang mendapat Nom. Giliran : ( 1 ) yang yang telah membaca ayat-ayat Al-Quran sebentar tadi. # ( Meneruskan Peserta Membuat Bacaan ) Bagi meneruskan majlis, saya menjemput peserta yang mendapat giliran Nom._____2_____ untuk memulakan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Surah yang akan dibaca adalah dari Surah ____________ Bermula ayat :__________. Dipersilakan. ## # ( Memperkenalkan Peserta Setelah Membuat Persembahan ) Peserta yang mendapat Undian Giliran ( 1 ) yang telah membaca ayat-ayat AlQuran tadi adalah : Nama : . Dari Sekolah : .

# ( Meneruskan Peserta Membuat Bacaan ) Bagi meneruskan majlis, saya menjemput peserta yang mendapat giliran Nom._____3_____ untuk memulakan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Surah yang akan dibaca adalah dari Surah ____________ Bermula ayat :__________. Dipersilakan. Menamatkan Pertandingan:

Alhamdulillah, majlis ini sudah sampai ke penghujungnya. Segala kesilapan harap di maafi. Semoga Allah Taala memberkati majlis kita pada hari ini. Sekian terima kasih.

TEKS PENGERUSI MAJLIS UNTUK ACARA : HAFAZAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH MAJLIS TADARUS AL-QURAN ( MTQ ) SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERINGKAT FIRQAH/DAERAH PPD PETALING PERDANA TAHUN 2012M/1433H

Assalamualaikum wbt. Yang dimuliakan, para hakim, guru-guru pengiring serta para peserta sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir dalam Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia - Peringkat Firqah/Daerah PPD Petaling Perdana QURAN Tahun 2012 Untuk Acara : HAFAZAN ALKategori Sekolah Rendah ( Lelaki / Perempuan ).

Bagi memberkati majlis pada hari ini, sama-sama kita mulakan dengan bacaan ummul kitabAl-Fatihah. Sebelum saya memulakan pertandingan ini, saya dengan ini memperkenalkan para barisan Hakim yang akan menghakimi pertandingan Hafazan Al-Quran ( Sekolah Rendah ) Peringkat Firqah/Daerah PPD Petaling Perdana - Tahun 2012. Mereka adalah seperti berikut : Ketua Hakim : _____________________________________________ 1 2 3 4 Bahagian Hafaz Lancar : _____________________________________________ Bahagian Tajwid : _____________________________________________ Bahagian Fasohah : _____________________________________________ Bahagian Suara Gaya : _____________________________________________ Seterusnya, saya menjemput Ketua Hakim untuk menerangkan syarat-syarat pertandingan secara ringkas dan tepat. Dipersilakan ___________________________________________________ Memulakan Pertandingan # ( Memulakan / Meneruskan Peserta Membuat Bacaan Hafazan )

Bagi memulakan majlis, saya menjemput peserta yang mendapat giliran Nom._____1_____ Dipersilakan. ## ( Setelah Peserta Menamatkan Bacaan Hafazan ) Terima kasih diucapkan kepada peserta yang mendapat Nom. Giliran : ( 1 ) yang yang telah membaca Ujian Hafazan ayat-ayat Al-Quran sebentar tadi. # ( Memulakan / Meneruskan Peserta Membuat Bacaan Hafazan ) Bagi meneruskan majlis, saya menjemput peserta yang mendapat giliran Nom._____2_____ Dipersilakan. ## # ( Memperkenalkan Peserta Setelah Membuat Persembahan ) Peserta yang mendapat Undian Giliran ( 1.. ) yang telah membaca ayat-ayat Hafazan Al-Quran tadi adalah : Nama : . Dari Sekolah : untuk memulakan Ujian Hafazan ayat-ayat Al-Quran. untuk memulakan Ujian Hafazan ayat-ayat Al-Quran.

# ( Memulakan / Meneruskan Peserta Membuat Bacaan Hafazan ) Bagi meneruskan majlis, saya menjemput peserta yang mendapat giliran Nom._____3_____ Dipersilakan. Menamatkan Pertandingan: untuk memulakan Ujian Hafazan ayat-ayat Al-Quran.

Alhamdulillah, majlis ini sudah sampai ke penghujungnya. Segala kesilapan harap di maafi. Semoga Allah Taala memberkati majlis kita pada hari ini. Sekian terima kasih.

TEKS PENGERUSI MAJLIS UNTUK ACARA : HAFAZAN AL-QURAN SEKOLAH MENENGAH MAJLIS TADARUS AL-QURAN ( MTQ ) SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERINGKAT FIRQAH/DAERAH PPD PETALING PERDANA

TAHUN 2012M/1433H Assalamualaikum wbt. Yang dimuliakan, para hakim, guru-guru pengiring serta para peserta sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir dalam Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia - Peringkat Firqah/Daerah PPD Petaling Perdana Tahun 2012 Untuk Acara : HAFAZAN ALQURAN Kategori Sekolah Menengah bacaan ummul kitabAl-Fatihah. Sebelum saya memulakan pertandingan ini, saya dengan ini memperkenalkan para barisan Hakim yang akan menghakimi pertandingan Hafazan Al-Quran ( Sekolah Rendah ) Ketua Hakim : _____________________________________________ 1. Bahagian Hafaz Lancar : _____________________________________________ 2. Bahagian Tajwid : _____________________________________________ 3. Bahagian Fasohah : _____________________________________________ 4. Bahagian Suara Gaya : _____________________________________________ Seterusnya, saya menjemput Ketua Hakim untuk menerangkan syarat-syarat pertandingan secara ringkas dan tepat. Dipersilakan ___________________________________________________ Memulakan Pertandingan # ( Memulakan / Meneruskan Peserta Membuat Bacaan Hafazan ) Peringkat Firqah/Daerah PPD Petaling Perdana - Tahun 2012. Mereka adalah seperti berikut : ( Lelaki / Perempuan ).

Bagi memberkati majlis pada hari ini, sama-sama kita mulakan dengan

Bagi memulakan majlis, saya menjemput peserta yang mendapat giliran Nom._____1_____ Dipersilakan. ## ( Setelah Peserta Menamatkan Bacaan Hafazan ) Terima kasih diucapkan kepada peserta yang mendapat Nom. Giliran : ( 1 ) yang yang telah membaca Ujian Hafazan ayat-ayat Al-Quran sebentar tadi. # ( Memulakan / Meneruskan Peserta Membuat Bacaan Hafazan ) Bagi meneruskan majlis, saya menjemput peserta yang mendapat giliran Nom._____2_____ Dipersilakan. ## # ( Memperkenalkan Peserta Setelah Membuat Persembahan ) Peserta yang mendapat Undian Giliran ( 1.. ) yang telah membaca ayat-ayat Hafazan Al-Quran tadi adalah : Nama : . Dari Sekolah : untuk memulakan Ujian Hafazan ayat-ayat Al-Quran. untuk memulakan Ujian Hafazan ayat-ayat Al-Quran.

# ( Memulakan / Meneruskan Peserta Membuat Bacaan Hafazan ) Bagi meneruskan majlis, saya menjemput peserta yang mendapat giliran Nom._____3_____ Dipersilakan. untuk memulakan Ujian Hafazan ayat-ayat Al-Quran.

Menamatkan Pertandingan:

Alhamdulillah, majlis ini sudah sampai ke penghujungnya. Segala kesilapan harap di maafi. Semoga Allah Taala memberkati majlis kita pada hari ini. Sekian terima kasih.

TEKS PENGERUSI MAJLIS UNTUK ACARA : NASYID SEKOLAH MENENGAH FESTIVAL NASYID SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERINGKAT FIRQAH/DAERAH PPD PETALING PERDANA TAHUN 2012M/1433H

Assalamualaikum wbt. Yang dimuliakan, para hakim, guru-guru pengiring serta para peserta sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir dalam Majlis Tadarus Al-Quran Dan Festival Nasyid - Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia NASYID Kategori Sekolah Menengah ( BERKUMPULAN ). Bagi memberkati majlis pada hari ini, sama-sama kita mulakan dengan bacaan ummul kitabAl-Fatihah. Sebelum saya memulakan pertandingan ini, saya dengan ini memperkenalkan para barisan Hakim yang akan menghakimi pertandingan adalah seperti berikut : Ketua Hakim : _____________________________________________ 1 Bahagian Lagu : _____________________________________________ _____________________________________________ 2 Bahagian Suara : _____________________________________________ _____________________________________________ 3 Bahagian Lirik : _____________________________________________ ______________________________________________ 4 Bahagian Persembahan : _____________________________________________ _____________________________________________ Seterusnya, saya menjemput Ketua Hakim untuk menerangkan syarat-syarat pertandingan secara ringkas dan tepat. Dipersilakan ___________________________________________________ Memulakan Pertandingan Nasyid ( Sekolah Menengah ) Peringkat Firqah/Daerah PPD Petaling Perdana Tahun 2012. Mereka Peringkat Firqah/Daerah PPD Petaling Perdana - Tahun 2012 Untuk Acara : FESTIVAL

# ( Memulakan / Meneruskan Kumpulan Membuat Persembahan ) Bagi memulakan majlis, saya menjemput Kumpulan yang mendapat giliran Nom._____1_____ untuk memulakan persembahan. Dipersilakan. ## ( Setelah Kumpulan Menamatkan Persembahan ) Terima kasih diucapkan kepada Kumpulan yang mendapat Nom. Giliran : ( 1 ) yang yang telah membuat persembahan sebentar tadi. # ( Meneruskan Kumpulan Membuat Persembahan ) Bagi meneruskan majlis, saya menjemput Kumpulan yang mendapat giliran Nom._____2_____ untuk memulakan persembahan. Dipersilakan. ## # ( Memperkenalkan Kumpulan Setelah Membuat Persembahan ) Kumpulan yang mendapat Undian Giliran ( 1 ) yang telah membuat persembahan tadi adalah : Nama Kumpulan : . Sekolah :

# ( Meneruskan Kumpulan Membuat Persembahan ) Bagi meneruskan majlis, saya menjemput Kumpulan yang mendapat giliran Nom._____3_____ untuk memulakan persembahan. Dipersilakan. Menamatkan Pertandingan: Alhamdulillah, majlis ini sudah sampai ke penghujungnya. Segala kesilapan harap di maafi. Semoga Allah Taala memberkati majlis kita pada hari ini. Sekian terima kasih.

TEKS PENGERUSI MAJLIS UNTUK ACARA : NASYID SEKOLAH RENDAH FESTIVAL NASYID SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERINGKAT FIRQAH/DAERAH PPD PETALING PERDANA TAHUN 2012M/1433H Assalamualaikum wbt.

Yang dimuliakan, para hakim, guru-guru pengiring serta para peserta sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir dalam Majlis Tadarus Al-Quran Dan Festival Nasyid - Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia NASYID Kategori Sekolah Rendah ummul kitabAl-Fatihah. Sebelum saya memulakan pertandingan ini, saya dengan ini memperkenalkan para barisan Hakim yang akan menghakimi pertandingan adalah seperti berikut : Ketua Hakim : _____________________________________________ 1. Bahagian Lagu : _____________________________________________ _____________________________________________ 2. Bahagian Suara : _____________________________________________ _____________________________________________ 3. Bahagian Lirik : _____________________________________________ ______________________________________________ 4. Bahagian Persembahan : _____________________________________________ _____________________________________________ Seterusnya, saya menjemput Ketua Hakim untuk menerangkan syarat-syarat pertandingan secara ringkas dan tepat. Dipersilakan ___________________________________________________ Memulakan Pertandingan # ( Memulakan / Meneruskan Kumpulan Membuat Persembahan ) Nasyid ( Sekolah Rendah ) Peringkat Firqah/Daerah PPD Petaling Perdana Tahun 2012. Mereka Peringkat Firqah/Daerah PPD Petaling Perdana - Tahun 2012 Untuk Acara : FESTIVAL ( BERKUMPULAN ). Bagi memberkati majlis pada hari ini, sama-sama kita mulakan dengan bacaan

Bagi memulakan majlis, saya menjemput Kumpulan yang mendapat giliran Nom._____1_____ untuk memulakan persembahan. Dipersilakan. ## ( Setelah Kumpulan Menamatkan Persembahan ) Terima kasih diucapkan kepada Kumpulan yang mendapat Nom. Giliran : ( 1 ) yang yang telah membuat persembahan sebentar tadi. # ( Meneruskan Kumpulan Membuat Persembahan ) Bagi meneruskan majlis, saya menjemput Kumpulan yang mendapat giliran Nom._____2_____ untuk memulakan persembahan. Dipersilakan. ## # ( Memperkenalkan Kumpulan Setelah Membuat Persembahan ) Kumpulan yang mendapat Undian Giliran ( 1 ) yang telah membuat persembahan tadi adalah : Nama Kumpulan : . Sekolah :

# ( Meneruskan Kumpulan Membuat Persembahan ) Bagi meneruskan majlis, saya menjemput Kumpulan yang mendapat giliran Nom._____3_____ untuk memulakan persembahan. Dipersilakan. Menamatkan Pertandingan: Alhamdulillah, majlis ini sudah sampai ke penghujungnya. Segala kesilapan harap di maafi. Semoga Allah Taala memberkati majlis kita pada hari ini. Sekian terima kasih.