Anda di halaman 1dari 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

NUR ATI’QAH BINTI SAADON PIAGAM PRAKTIKUM

1) BERUSAHA MEMARTABATKAN PROFESION PERGURUAN DAN SENTIASA MENGAWASI DIRI SUPAYA TIDAK MENCEMARKAN NAMA BAIKNYA. 2) BERUSAHA SEDAYA UPAYA UNTUK MENDIDIK PARA PELAJAR MENJADI INSAN YANG SEIMBANG. 3) MENGHORMATI MASYARAKAT SEKOLAH, SENTIASA BERFIKIRAN TERBUKA DAN SUKARELA MEMBERI KERJASAMA APABILA DIPERLUKAN. 4) BERUSAHA UNTUK MEMANTAPKAN SAHSIAH DIRI. 5) BERSIKAP ADIL KEPADA SEMUA PELAJAR TANPA MENGIRA BANGSA.

Yang benar:

(NUR ATI’QAH BINTI SAADON)