Biografi Raden Oto Iskandar di Nata

Ali Asidqi

7A

Awal Kahirupan
Oto Iskandar di Nata dibabarkeun dina tanggal 31 Maret 1897 di Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Ramana Oto katurunan bangsawan Sunda nu namina Nataatmadja. Oto anak katilu tina salapan dulur. Oto sakola dasarna di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Bandung, diteruskeun jeung di Kweekschool Onderbouw (Sakola Guru Bagean Kahiji) Bandung, jeung di Hogere Kweekschool (Sekolah Guru Atas) di Purworejo, Jawa Tengah. Sanggeus beres sakola, Oto jadi guru HIS di Banjarnegara, Jawa Tengah.Bulan Juli 1920, Oto pindah ka Bandung terus ngajar di HIS bersubsidi jeung perkumpulan Perguruan Rakyat.[

Pra kamerdekaan
Dina kegiatan gerakanna di waktu saacan kamerdekaan, Oto pernah ngajabat Wakil Ketua Budi Utomo cabang Bandung dina periode 1921-1924, sarta jeung jadi Wakil Ketua Budi Utomo cabang Pekalongan tahun 1924. Waktu harita, anjeunna jadi anggota Gemeenteraad ("Dewan Kota") Pekalongan ngawakilan Budi Utomo. Oto oge aktif dina organisasi budaya Sunda anu ngaranna Paguyuban Pasundan. Anjeunna jadi Sekretaris Pengurus Besar taun 1928, jeung jadi ketuana dina periode 1929-1942. Organisasi eta mancen dina widang pendidikan, sosial-budaya, politik, ekonomi, kepemudaan, jeung pemberdayaan perempuan. Oto oge jadi anggota Volksraad ("Dewan Rakyat", samisal DPR) nu dibentuk dina mangsa Hindia Belanda periode 1930-1941. Dina mangsa jajahan Jepang, Oto jadi Pemimpin surat kabar Tjahaja (1942-1945). Anjeunna terus jadi anggota BPUPKI jeung PPKI nu dibentuk ku pamarentah pendudukan Jepang sebagai lembaga-lembaga anu ngabantu persiapan kemerdekaan Indonesia.

Pasca kemerdekaan
Sanggeus proklamasi kemerdekaan, Oto ngajabat jadi Menteri Negara dina kabinet anu mimiti Republik Indonesia taun 1945. Anjeunna mancen tugas nyiapkeun dibentukna BKR tina laskar-laskar rahayat anu nyebar di saantero Indonesia. Dina ngalaksanakeun tugasna, Oto diperkirakeun geus nimbulkeun rasa teu puas dina salah sahiji laskar eta. Anjeunna jadi korban penculikan sakelompok jalma nu ngaranna Laskar Hitam, teupikeun akhirna leungit jeung diperkirakeun dibunuh di daerah Banten.

2

Pahlawan nasional
Oto Iskandar di Nata diangkat jadi Pahlawan Nasional berdasarkeu Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 088/TK/Taun 1973, tanggal 6 November 1973. Salah sahiji monumen perjuangan Bandung Utara di Lembang, Bandung anu ngaranna "Monumen Pasir Pahlawan" didirikeun keur ngabadikeun perjuanganana. Ngaran Oto Iskandar di Nata oge diabadikeun jadi ngaran jalan di sabeberaha kota di Indonesia. jajak Oto Dina PETA
Sok jadi pertanyaan, kunaon Oto Iskandar di Nata teu dianggap jadi salah sahiji pendiri TNI? Padahal ampir sakabeh pagawean Oto dina era Jepang jeung sangeus kamerdekaan sok ngahiji jeung urusan prajurit. Oto teu pernah aya urusan langsung jeung teknis kemiliteran, tapi aktif ngabantu di luar hal eta. Perbandingana sarua jeung posisinya jadi direktur Sipatahoenan jeung Tjahaja, tapi sacara resmi anjeunna teu pernah diakui jadi tokoh pers nasional. Nu diakuna jadi tokoh pers nyaeta para mantan pemred dua harian eta. Soal peran salah sahiji tokoh dina perjuangan eta nu akhirnya memang balik deui ka tafsir sejarawan. Basa surat Gatot ditarima sacara hade ku Saiko Sikikan, samisal tokoh-tokoh lainna, Oto (7/10/43) ngirimkeun surat dukungan. "… yen nu ngananda tangan sadia lahir batin keur digunakeun keur Pasukan Sukarela eta ...", kitu antara lain ditulis Oto dina suratnya. Yen pendidikan calon Peta nyaeta urusan penguasa militer Jepang, maka Oto jeung tokoh-tokoh laina ngadirikeun hiji badan pendamping samisal lembaga sipil keur ngadukung kapentingan prajurit.

Sumber: Wikipedia

3