Anda di halaman 1dari 1

CONTOH 1 SOALAN STPM SYARIAH KERTAS 1 November 2012 Bahagian A (Feqah)

930/1 Bahagian A: Fikah Jawab tiga soalan sahaja.


1. (a) Nyatakan konsep gadaian dari segi pengertian, dalil, rukun dan hikmah disyariatkannya. (b) Dengan memberikan contoh,jelaskan dua perkara yang membatalkan gadaian. (c) Nyatakan hukum bagi masalah berikut: (i) Penggadai menggunakan barang gadaian. (ii) Barang gadaian rosak di tangan pemegang gadai. (iii) Perbalahan pemegang gadai dengan penggadai mengenai nilai kadar barang gadaian. 3. (a) Nyatakan konsep mahar dari segi pengertian,hukum,dalil dan dua jenisnya. (b) Huraikan tiga keadaan yang menyebabkan mahar digugurkan. (c) (i) Berapakah nilai mahar yang wajib diberi oleh seorang lelaki yang menceraikan isterinya sebelum isteri itu disetubuhinya? (ii) Berapakah nilai mahar serta siapakah yang boleh menerima mahar tersebut jika isteri meninggal dunia sebelum berlaku persetubuhan? [6] [8] [6] [10] [ 4] [ 6]

4. (a) Nyatakan konsep iddah dari segi pengertian, hukum, dalil dan jelaskan hikmah pensyariatannya. [10] (b) 5. (a) (b) Huraikan pembahagian iddah. Huraikan pengertian Diyat, hukumnya dan dua jenisnya. Nyatakan pengertian Tazir, dalil dan tiga jenis hukuman tazir. [10] [10] [10]