BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN KE KOLEJ INTEGRASI TAHFIZ TUNAS ILMUWAN SELANGOR (KITTIS) KLANG DAN SABAK BERNAM 1 Nama

:

2 Alamat

:

3 No. KP / Sijil Lahir

:

4 Nama Bapa

:

5 Nama Ibu

:

6 Nama Waris Terdekat (yang boleh dihubungi) 7 No. Telefon (R) (HP) 8 Alamat Emel (jika ada)

:

: :

:

Tandatangan Tarikh

: :

........................................... ..........................................

(Sila sertakan salinan keputusan UPSR dan PSRA) Hantar ke pejabat YAPIS di alamat : Lot 10 Tingkat 1A Plaza Perangsang, Jalan Perbandaran, 40000 Shah Alam ATAU Pejabat Exco Pendidikan, Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Modal Insan, Tingkat 12, Bangunan SSAAS, 40000 Shah Alam. sebelum atau pada 8 Disember 2012.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.