Anda di halaman 1dari 2

Rayuan Pulau Kelapa

1:C

Arr : A. Boby A.R

Editor : Khoirul Anam

Moderato

S
A

mf
0
0

S
A

5
3
sia

.
.

0
0

1 1
3 3
ne ge

7 6 7
4 1 2
a mat ku

.
.

0
0

4 4 4 4 2 3 4 5 . 4 4
2 2 2 2 7 1 2 7 . 2 2
Ta nah tum pah da rah ku yang mul ya

.
.

0
0

7 7 7 7 1
7 6 5
5 5 5 5 3
2 4 3
yg ku pu ja span jang ma sa

.
.
.

T
B

0
0

5 5 5 5 3
5 5 5 5 1
Ta nah a air ku

4 5 6 . 5 5 .
2 3 4 . 3 3 .
a man dan
makmur

0
0

1 1 1 1
1 1 1 1
pu lau ke la

T
B

0
0

6 6 6 6
4 4 4 4
Pu lau me la

6 7 6 1
4 4 4 5
ti pu ja an

.
.

S
T

0
0

0
0

3 5 4
1 1 2
Me lam bai

.
.

.
.

7
2

0
0

S
T

mf
4
2
sik

.
.

5 2
1 7
bi sik

.
.

S
A
T
B

2
0
7
0

2
7
5
5
ra

2
7
6
5
ja

5
3
1
1
per

1
3
1
1
mai

.
.
.
.

1
3
1
1

.
.
.
.

S
A
T
B

4
4
6
5
nan

5 5 5
5 5 4
Ta nah a

5 3
4 3
7 1
5 1
in dah

.
.
.
.

5 3 4 5 6
3 1 2 3 4
ir ku in do ne

5 7
2 2
lam bai

.
.

5
3

3 5
3 5
bang sa

.
.

1 7
3 4
se jak

4 5 3
2 7 1
nyi ur di

.
.

1
6
6
4
kla

3
5
7
3
na

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

3 5
1 3
5 7
1 1
ta nah

4
2
6
2
a

.
.
.
.

f
5 2
2 5
6 7
2 5
ir ku

.
.

1
3
ri

1
3
e

1 2
4 5
du lu

5 1
1 1
pan tai

.
.

1
3
lok

5 4
2 2
cin ta
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.

1
7 1 2 . 6 6 .
4
1
2 3 4
4 .
pa nan a mat su
bur
.

7
5
ka

1
1

0
0

1
1
la

.
.

.
.

3 5
1 1
ber bi

3
5
7
3

0
0
0
0

3 5
4
1 3
2
6 6
6
6 1
2
me mu ja

.
.
.
.

2
5
7
5

2 6
7 1
5 4
2 3
7 1
2 1
5 5
5 1
in do ne sia

.
.
.
.

5 7
2 5
6 2
2 5
pu lau

Paduan Suara SMAN 1 Gondanglegi


Selasa 25 Oktober 2011

Khoirul Anam

.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

0
0
0
0

7
5
2
5

0
0
0
0