Anda di halaman 1dari 662

1

MUQADDIMAH
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, wash-shalaatu was-salaamu 'alaa Nabiyyinaa Muhammad, wa 'alaa Aalihi wa Shahbihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ilaa yaumid-diin, wa ba'd. Syi'ah, bukan lagi sesuatu yang asing di telinga Kaum Muslimin. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Ada yang menganggapnya sebagai Madzhab dari MadzhabMadzhab Islam, ada pula yang menghukumnya telah keluar dari Islam. Lalu yang mana yang benar? Berawal dari sebuah blog sederhana (jaser-leonheart.blogspot.com) yang

terkumpul padanya tulisan-tulisan kami dan kawan-kawan kami, mencoba untuk menjawab pertanyaan di atas dengan mengupas 'Aqidah Syi'ah semaksimal mungkin dengan Hujjah yang jelas. Dan Alhamdulillah kini telah hadir dalam bentuk pdf yang telah disusun oleh Al-Akh Al-Fadhil Aditya Riko Hafizhahullah yang tulisan-tulisan beliau turut kami posting dalam blog, Insya Allah akan lebih memudahkan para pembaca untuk dapat mengetahuinya. Seperti apakah Syi'ah? Bagaimana dengan keyakinan dan ajaran-ajarannya? Apakah Syi'ah termasuk Islam? Kami ucapkan "Selamat membaca dan Selamat datang di dunia Syi'ah"

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. - Abu 'Ali Jaser Leonheart Al-Atsariy -

DAFTAR ISI
MUQADDIMAH...................................................................................i DAFTAR ISI ..................................................................................... ii DAFTAR GAMBAR............................................................................viii AQIDAH ......................................................................................... 1
Apa Makanan Kaum Syi'ah ? ......................................................................... 2 Ulama Syiah, Ar-Ruhani: Ali Lebih Mulia Dari Seluruh Nabi Dan Rasul (Alaihimus-Salam) ................................................................................... 3 Diantara Perkara (Keyakinan) Wajib & Mendasar Dalam Agama Syi'ah....................... 4 Seandainya Jamaah Haji Tahu, Mereka Pasti Tidak Pergi Haji, Namun Ke Karbala ........ 5 Ulama Syiah: Imamah, Rukun Tambahan ........................................................ 6 Allah Taala Membaca Martsiyah !!!! [Kata Syi'ah] .............................................. 7 Mirip Kristen, Semua Dosa Orang Syiah Ditanggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam !!!! .......................................................................................... 8 Ash-Shaduq Di Mata Ihsai Dan Bahai ............................................................... 9 Syiah Membaca Ayat Kursi Di TOILET !!!! ...................................................... 12 31 ..................................................................... Syiah Berkata : Nabi Adam Alaihis Salam Dengki Terhadap Ali, Fathimah, Hasan Dan Husain !!! ............................................................................... 14 Shalat Di Masjid Ali Lebih Utama Daripada Shalat Di Masjid Nabawi ?!! ................... 16 Syiah Memuji Ali Dengan Sebutan Keledai !!! ................................................ 17 Sebenarnya Mereka [Syi'ah] Ingin Ali Radhiyallaahu Anhu Yang Menjadi Nabi !! ....... 18 Syiah : Ghuluw Terhadap Para Imam & Merendahkan Para Nabi 02 ....... Tafsir ar-Ridho asy-Syekh Shoduq Adalah Penghinaan Untuk Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam !!!!!................................................................. 21 Doa Faroja milik Syiah kah ?? Atau Sunnah?? Atau Bidah?? Boleh diamalkan atau Tidak ???........................................................................................ 23 Benarkah Ajaran Syiah Putus Sanad ? Masihkah Mahluk Syiah Khumainiyyah Berani Mengaku-Ngaku Sebagai Pewaris Ajaran Ahlul bait ?.......................................... 26 Resep-Resep Jitu Versi Syiah Untuk Menambah Kecintaan Kepada Imam Mashum, Memperkuat Iman, Dan Melestarikan Spesies Syiah .......................................... 30 Khomeini Terlaknat Di Mata Pemimpinnya Para Syiah ....................................... 34 Surat Wasiat Politik Ilahiah Khomeini : Bangsa Iran Lebih Baik Daripada Generasi Salaf !! [Na'udzubillah] ................................................................. 36
ii

Berkurangnya Iman Fathimah [Versi Syi'ah] Dan Para Wanita Ketika Haidh Dalam Agama Syiah................................................................................ 38 Syiah Lebih Rekomen Wuquf Di Karbala Daripada Wuquf Di Arafah ...................... 42 Kitab Tafsir Atau Psikotest ? ...................................................................... 47 Dongeng Syiah Sebelum Tidur ................................................................... 50 Kedudukan Imam Menurut Syi'ah Imamiyah .................................................... 52 Tanyalah Aku Sebelum Kau Kehilangan Aku ? .................................................. 53 Khomeini Berkata : Para Nabi Telah Gagal !! ............................... 55

BERITA ........................................................................................ 57
Produser Film Iran : Desember, Rilis Perdana SinetronMuhammad (Shallallahu Alaihi Wasallam) .................................................................... 58 Pukulan Telak Presiden Mesir Untuk Iran Dan Rezim Suria................................... 61 Hizbullat Lebanon Berkabung Tiga Hari ....................................................... 64 Lagi, Syi'ah Nushairiyah Membantai Suni Suria ! ............................................... 64 Di Indonesia Umat Budha Hidup Santai.. Di Miyanmar Ummat Muslim Dibantai..! ....... 66 Provokator Syi'ah Qathif Ditangkap ! ............................................................ 68 Fatwa Ulama Syiah : BUNUHILAH PENGUNGSI SURIAH DI MANAPUN MEREKA BERADA ! ............................................................................................. 70 Iran Adalah Musuh Israel? Benarkah ?............................................................ 71 Dari 15/3/2011 17/6/2012 Telah 16.885 Korban Jiwa ...................................... 73 89.789 Tahanan Siap Dihukum Mati.............................................................. 74 Surat Perintah Dari Basyar Untuk Melaksanakan Hukuman Mati Kepada Para Tahanan Di Bandar Hama.......................................................................... 76 Lagi !! Bukti Iran Menghantar Tentara Mereka Ke Syria Membantu Rezim Basyar........ 77

FATWA ........................................................................................ 79
Fatwa Majelis Ulama Indonesia [MUI] Tentang Syiah........................................ 80

GENERAL...................................................................................... 82
Buku Dialog Sunnah Syiah Dan Keshahihan Al-Kafi......................................... 83 Iblis, Pecinta Imam Ali bin Abi Thalib ?!!!! .................................................... 86 Abu Bakr Ash Shiddiq Adalah Orang Yang Menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Di Goa ............................................................. 87 Madzhab Ulama Kami Adalah Madzhab Rusak Tetapi Kitab-Kitab Mereka Adalah Mutamad ??? ........................................................................................ 94 Syiah Dan Heroin................................................................................... 96 Khomeini : Shahih Para Nabi Tidak Mewariskan Kecuali Ilmu!! ......... 97 Fakta Nyata Yang Paling Dibenci Syi'ah ......................................................... 99 Keharmonisan Hubungan Antara Para Shahabat Dan Ahlul Bayt............................ 107
iii

Nama-nama Istri Dan Putra Putri Imam Ali Radhiyallahu 'Anhu ............................ 123 Bagaimana Orang-Orang Syi'ah Memperlakukan Dzakar/Farjinya (Kemaluannya) ??? ... 126 Apa Hubungan Antara Warna Hitam, Kaum Syi'ah, Firaun, Sandal Dan Pakaian Ahli Neraka Dalam Kitab-kitab Syi'ah ???............................................................. 129 Al-Imamah Was-Siyasah bukan Kitab Ahlus Sunnah, Tapi Karangan Syiah!!! ......... 134 Kata Syiah: Ayat-Ayat Wahai Orang-Orang Yang Beriman.. Adalah Untuk Ali bin Abi Thalib .................................................................................. 136 Al-Murajaat, Virus Menular Bagi Yang Takjub Dengan Hamburan Referensi ............ 139 Gerombolan Ulama Syiah Tertangkap Basah Mengubah Kitab Ulama Ahlus Sunnah.... 145 Ayatusy-Syaithan Khamenei Dan Kitab-Kitab Rijal Syiah ................................... 149 Tidak Perlu Memeriksa Sanad ?!!! ............................................................... 150 Imam Dholal [SESAT] Mengaku Dholal .......................................................... 152 Download Kitab Ulama Asy-Syiah Yaquuluun ................................................ 153 Pengakuan Khomeini Bahwa dia Berasal Dari India !......................................... 157 MABRUUK.. SYAIKH DR. UTSMAN IBN MUHAMMAD AL-KHAMIS............................... 158 Imam Ali [Versi Syi'ah] Tidak Tahu Hukum.. Katanya Pintu Ilmu?........................ 160

IMAMAH ......................................................................................162
Syiah Berkata : Ali Penuntun (Pemberi Petunjuk) Bagi Para Nabi ['Alaihim Ash-Shalatu Wassalam] !!! ............................................................ 163 Penetapan 12 Imam Syiah Berdasarkan Petunjuk Rasulullah Saw atau Berdasarkan Wasiat Imam Sebelumnya ? ...................................................................... 164 12 Imam Atau 13 Imam? Dan Tahrif Oleh Ath-Thusi Terhadap Matan Al-Kafi ............ 169 Syiah Berkata : Lauh Mahfuzh Adalah Ali !!!! [Na'udzubillah] ............................ 178 Maa Ahdatsnaa Badahu .......................................................................... 179 Kulaini Tertangkap Basah Mengedit Sanad Hadits Pendahulunya .......................... 181 Nilai Syiah Muawiyyah Di Sisi Imam Ali ...................................................... 185 Ali (Radhiyallaahu Anhu) Adalah Nyamuk Di Mata Syiah !!! .............................. 186 Aku Dilahirkan Oleh Abu Bakr [Radhiyallaahu 'Anhu] Dua Kali.............................. 189 Sesungguhnya Muawiyyah Radhiyallaahu Anhu Lebih Baik Bagiku Daripada Mereka Yang Mengaku-Ngaku Sebagai Syiahku!!!! ........................................... 192 12 Imam & 12 Mahdi??!! 12 Atau 24??!!......................................................... 193 Imam Jafar Memanggil Khalifah Bani Abbas Dengan Sebutan Amirul Muminin........ 196 Imam Malik dan Imam Jafar..................................................................... 198 Wasiat Imamah I ................................................................................... 201 Wasiat Imamah II .................................................................................. 204 Washiat Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallam Ketika Beliau Sakit.................... 209 Yanabi'ul Mawaddah : Kitab Sunni Atau Syi'ah ?............................................... 213 Adakah Bukti Berupa Hadits Shahih dari Rasulullah Saw Yang Menyatakan Nama-nama 12 Imam Syiah ?..................................................................... 219
iv

Contoh Lagi Dialog Dagelan Dari Buku Setebal Lebih Dari 800 Halaman ............. 228

MAHDI SYI'AH ...............................................................................230


Ternyata Imam Mahdi Versi Syiah Berjiwa PECUNDANG !!!! ............................... 231 Diantara Sikap Ghuluw Syiah Kepada Mahdi Versi Mereka ................................. 233 Mahdi Syiah Dan Masjidil Haram & Masjid Nabawi........................................... 235 Imam Mahdi (Versi Syiah) & Ummul Muminin Aisyah 632 ........................ Tidak Akan Muncul Imam Mahdi Kecuali Dengan Syarat Berikut Ini -Menurut Syiah- .. 237 -Sekilas- Mengenal Sosok Imam Mahdi Versi Syiah........................................... 238

MUT'AH AND SCANDAL ....................................................................241


Menjijikkan !!!, Ulama Syiah Membolehkan Nikah Mutah dengan Pelacur Klub Malam Selama Satu Hari ! .................................................................. 242 Diantara Kebodohan Ayatusy-SYAITHAN Sistani, Mutah Haji Dikatakan Olehnya Sebagai Mutah Wanita !!......................................................................... 243 Ulama Syiah Menonton Film Porno !!!! ........................................................ 244 Diperbolehkan Bagi Wanita Syiah Dewasa Mencium Mulut Ayahnya Dan Memakai Celana Dalam Di Depannya !!! ....................................................... 245 Fatwa Porno Ulama Syiah: Boleh Menyentuh Dan Memandang Aurat Laki-Laki Dan Wanita Asing........................................................................................ 247 Fiqh Syiah : Pantat Bukan Aurat!!!............................................................. 248 Fatwa Sesat Syiah : Bersetubuh Tidak Membatalkan Puasa ! .............................. 249 Syiah Menulis Kisah Sodomi Dengan Menggunakan Ayat-Ayat Al-Quran !!!! ............ 253 Nikahilah Dia Tanpa Bukti Maupun Saksi !!! ................................................... 257 Tidak Perlu Mengetahui Apakah Si Cantik Masih Bersuami Atau Belum, Ataupun Pelacur !!!................................................................................ 258 Syiah Bersetubuh Lewat Dubur !!! Tidak Wajib Mandi Dan Tidak Batal Pula Puasanya !!! ........................................................................................ 259 Wahai Anak-Anak Mutah!!! .................................................................... 261 Kolaborasi Maut Jurus Himpitan Paha Ayatolat Iran Irak .................................. 262 Diantara Kecabulan-Kecabulan Ayatusy-SYAITHAN Khomeini Az-Zindiq .................. 263 Jafar Subhani Dan Ulama Syiah Lainnya Berdusta Atas Nama Imam At-Tirmidzi ...... 265

SEJARAH .....................................................................................267
IRIB HOT NYUS : Syiah Berkhianat Biarkan Sejarah Menjawabnya ...................... 268 Doa Imam Husain Radhiyallaahu Anhu Untuk Syiah ....................................... 270 Pembunuh Husain Radhiyallaahu Anhu Adalah Dari Syiah Ali ......................... 271 Sikap Ali Radhiyallahu Anhu Terhadap Penduduk Bashrah [Situasi Akhir Perang Jamal, Nukilan Dari Al-Bidayah Wan-Nihayah]...................... 272

SYIRIK ........................................................................................274
Ayatusy-SYAITHAN Khomeini Mempercayai Rasi Bintang!!! [Na'udzubillah] .............. 275 Lailatul Qadr : Lailah Adalah Fathimah Dan Qadr Adalah Allah ?!! Naudzubillah..... 276 Diantara Sikap Ghuluw Syiah Kepada Ali bin Abi Thalib Radhiyallaahu Anhu ......... 277 Penafsiran Syirik Khomeini : Rabb Adalah Imam!! [Na'udzubillah] ........................ 280 Kata Syiah : Ketika Nama Ali Disebut Maka Hati Pun Bergetar & Khusyu [Na'udzubillah] ..................................................................................... 281 Syiah Berkata : Wajah Allah Taala Adalah Ali !! Naudzubillah.. ....................... 285 Imam Adalah Rabb................................................................................. 287 Allah Adalah Kami Dan Kami Adalah Allah ?!! ................................................. 289

SYUBHAT ....................................................................................291
Apakah Fathimah Marah Kepada Abu Bakr ? ................................................... 292 Menulis Hadits (dari alur Ahlus Sunnah) melanggar Sabda Rasulullah SAW sendiri (kata Kitab mereka) .. Benarkah ?? ........................................................... 303 Benarkah Umar Radhiyallahu Anhu Mengatakan Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Meracau? ......................................................... 305 Dalil-Dalil Keharaman Mutah Dan Seputar Masalah-Masalah Di Dalamnya ............... 310 Kupas Tuntas Peristiwa Ghadir Khum !!........................................................ 327 Menjawab Salah Kaprah Syiah Atas Ayat Wilayah ........................................... 334 QS. Al-Maidah : 67 Tidak Turun Di Ghadir Khum.............................................. 342 Malam-Malam Di Peshawar Malam-Malam Dagelan ........................................ 346 Benarkah Abu Bakr dan Umar Lari Dari Perang Hunain ? .................................... 348

TAHRIF .......................................................................................350
Jamaah Ahli Hadits & Ahli Riwayat Syiah Meyakini Tahrif ................................ 351 Diantara Surat Palsu Buatan Syiah : Surat Al-Wilayah ...................................... 354 Kata Syiah : Sebagian Dari Ayat-Ayat Al-Quran Adalah Ayat-Ayat Tolol!! [Na'udzubillah....] ................................................................................. 358 Surat Al-Ahzab Ayat 71 Di Mata Syiah ......................................................... 360 Al-Quran Yang Sebenarnya Dihimpun & Berada Pada Para Imam, Selain Mereka Adalah Pendusta (Kata Syiah)................................................................... 362 Diwarisi Secara Meyakinkan Dan Diriwayatkan Melalui Jalan Yang Terpercaya.......... 363 Ingin Tahu Ayat Kursi Versi Syiah ?............................................................. 364 Banyak Yang Dihapus Dari Al-Quran?!! ........................................................ 366 Surat An-Nisa Ayat 47 Di Mata Syiah ........................................................... 368 Perubahan Riwayat Tahrif Dalam Al-Kafi Oleh Syiah........................................ 371

TAKFIR .......................................................................................374
Harta Ahlus Sunnah Adalah Halal Dirampas Di Mata Syiah ................................. 375
vi

Nashibi Adalah Ahlus Sunnah Di Mata Syiah .................................................. 377 Aqidah Thinah Agama Syiah .................................................................... 379 Bunuhlah Burung 'Ushfur Karena Ia Mencintai Abu Bakr dan Umar -Radhiyallaahu 'Anhumaa- ........................................................................................... 388 Bathil Beribadah Dengan Madzhab Ahlus Sunnah ............................................. 389 Ahlus Sunnah Adalah Kafir Dan Ahlul Bidah Di Mata Syiah ................................ 391 Neraka lebih Marah Kepada Ahlus Sunnah Daripada Kaum Nashrani [Kata Syi'ah]....... 395 Lata dan Uzza adalah Dua Berhala Quraisy; mereka adalah Abu Bakar dan Umar !! ... 397 [Sekilas] Kebusukan Aqidah Thinah Agama Syiah ............................................ 399 Takfir ................................................................................................ 405 Seluruh Manusia Adalah Anak PELACUR Kecuali Syiah Dan Setan Bersama Mereka!!! . 406 Diperbolehkan Meng-ghibah Mereka Yang Ingkar Terhadap Wilayah; Karena Mereka Kafir!!............................................................................. 407 Dimana Tempat Yang Paling Terhormat Bagi Syiah Untuk Melaknat Para Shahabat Radhiyallaahu Anhum- ?? ........................................................................ 409 Penyusuan Oleh Wanita Yahudi & Nashrani Lebih Baik ?!! .................................. 411 Siapakah Tuhan Dan Nabi Kalian Wahai Rafidhah.. .......................................... 412 Khomeini : Tidak Ada Iman Tanpa Iman Kepada Wilayah ................................... 415 Syi'ah Berkata : Asyaa'irah Mujasimmah, Musyrikin, Majusi Ummat Ini ................... 418 Mulut-Mulut Busuk Para Hamba Mutah ........................................................ 423

TAQIYYAH ...................................................................................431
Boleh Berbohong Kepada Imam-Imam Mashum Dan Berbohong Kepada Mereka Juga Kepada Para Nabi ['Alaihim Ash-Shalatu Wassalam] Tidak Membatalkan Puasa ......... 432 Syiah -Taqiyyah- Dan Amman Message ........................................................ 433 Ulama Syiah Membuka Topeng "Taqiyyah" Ulama Lainnya ................................ 436

LAMPIRAN GAMBAR ........................................................................441

vii

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Anwar al-Wilayah, hal. 440............................................................ 443 Gambar 2. Fatwa ar Ruhani Tentang Keutamaan Ali Atas Para Nabi dan Rasul ............ 444 Gambar 3. Sampul Kitab Kaamil al-Ziaarat, Mu'assasah Nasyr al-Fuqaahah, Qum ......... 445 Gambar 4. Kaamil al-Ziaaraat, Mu'assasah Nasyr al-Fuqaahah, hal. 449 .................... 446 Gambar 5. Sampul Kitab Ashlu Asy-Syiah Wa Ushuluha......................................... 447 Gambar 6. Isi Kitab Ashl al-Syi'ah wa Ushuuluha hal. 98 ....................................... 448 Gambar 7. Sampul Kitab Iksir Al-Ibadat Fi Asrar Asy-Syahadat Jilid 1 ...................... 449 Gambar 8. Kitab Iksir Al-Ibadat Fi Asrar Asy-Syahadat jilid 1 hal. 242...................... 450 Gambar 9. Sampul 'ilal al-Syarai' karya Syaikh Shaduq, Mu'assasah a-A'lami Beirut Dua Juz dalam satu Jilid............................................................................. 451 Gambar 10. 'Ial al-Syarai', Muassasah al-A'lami Beirut, hal. 208 .............................. 452 Gambar 11. Sampul al-Khasha'ish al-Faathimiyyah, Syaikh Muhammad Baqir al-Kajuri ... 453 Gambar 12. al-Khasha'ish al-Faathimiyyah, juz 2 hal. 245 ..................................... 454 Gambar 13. Sampul Kitab Isbah Asy-Syiah Bi-Mishbah Asy-Syariah ......................... 455 Gambar 14. Isbah Asy-Syiah Bi-Mishbah Asy-Syariah hal. 28 ................................. 456 Gambar 15. Sampul Kitab An-Nafi Yaum Al-Hasyr , by Al-Allamah Al-Hilli ................ 457 Gambar 16. Isi Kitab An-Nafi Yaum Al-Hasyr , by Al-Allamah Al-Hilli, hal. 34 ............ 458 Gambar 17. Sampul Kitab Anwar al-Wilayah ..................................................... 459 Gambar 18. Isi Kitab Anwar al-Wilayah, hal. 153................................................ 460 Gambar 19. Sampul Kitab Minhajush-Shalihin, al-Sistani....................................... 461 Gambar 20. Isi Kitab Minhajush Shalihin, hal. 187 .............................................. 462 Gambar 21. Biharul Anwar juz 25 hal. 202 ....................................................... 463 Gambar 22. Sampul Kitab Mishbahul Hidayah, Khomeini....................................... 464 Gambar 23. Kitab Mishbahul Hidayah, hal. 153.................................................. 465 Gambar 24. Sampul Kitab al-Hukumat al-Islamiyyah ........................................... 466 Gambar 25. al-Hukumat al-Islamiyyah hal. 94 ................................................... 467 Gambar 26. Sampul al-Hukumat al-Islamiyyah................................................... 468 Gambar 27. al-Hukumat al-Islamiyyah hal. 91 ................................................... 469 Gambar 28. Shahih Bukhari, al-Mathba'at al-Salafiyyah, juz 1 hal. 115 ..................... 470 Gambar 29. Nahjul Balaghah, mu'assasah al-Ma'arif, hal. 203................................. 471 Gambar 30. Kamil al-Ziarat, hal. 452 ............................................................. 472 Gambar 31. Tafsir Syibr, Maktabah al-Alfain..................................................... 473 Gambar 32. Sampul Kitab Mukhtarat Min Ahadits Wa Khithabat Al-Imam Al-Khomeini ... 474 Gambar 33. Mukhtarat Min Ahadits Wa Khithabat Al-Imam Al-Khomeini .................... 475 Gambar 34. Sampul Kitab al-Muraja'at, Syarafuddin Abdul Husein al-Musawi .............. 479 Gambar 35. Al-Imam Ali wal Jin, terbitan Dar Al Mahajjah Al-Baidha ....................... 481

viii

Gambar 36. al-Imam 'Ali wa al-Jin, hal. 135 ..................................................... 482 Gambar 37. Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an, Thabathaba'i, Mu'assasah al-A'lami Li al-Mathbu'at, Beirut ............................................................................... 483 Gambar 38. Tafsir at-Taubah ayat 40, al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an........................... 484 Gambar 39. Siratun Najat Fi Ajwibat Al-Istifta-at ............................................... 485 Gambar 40. Siratun Najat Fi Ajwibat Al-Istifta-at, soal 1286.................................. 486 Gambar 41. Sampul Kitab al-Hukumat al-Islamiyyah ........................................... 487 Gambar 42. al-Hukumat al-Islamiyyah, hal. 143................................................. 488 Gambar 43. Sunan Abi Dawud, Juz 4 hal. 308.................................................... 489 Gambar 44. al-Anwar al-Nu'maniyah, juz 2 hal. 3............................................... 490 Gambar 45. Ushul Al-Arba fi Ilmi Ar-Rijal........................................................ 491 Gambar 46. Ushul Al-Arba fi Ilmi Ar-Rijal, hal. 50 ............................................. 492 Gambar 47. Ushul Al-Arba fi Ilmi Ar-Rijal, hal. 51 ............................................. 493 Gambar 48. al-Qur'an Fi Kalam al-Imam al-Khomeini........................................... 494 Gambar 49. al-Qur'an Fi Kalam al-Imam al-Khomeini, hal. 84 ................................ 495 Gambar 50. Syarh Du'a al-Sihr, Khomeini ......................................................... 496 Gambar 51. Syarh Du'a al-Sihr, hal. 9 ............................................................. 497 Gambar 52. Hada'iq al-Nadhirah, Yusuf Bahrani, Dar al-Adhwa', Juz 5 hal. 37 ............. 498 Gambar 53. Sampul Kitab Syarh Tauhid al-Shaduq .............................................. 500 Gambar 54. Syarh Tauhid al-Shaduq, hal. 580 ................................................... 501 Gambar 55. Syarh Tauhid al-Shaduq, hal. 581 ................................................... 502 Gambar 56. Ushul al-Kafi, Masyurat al-Fajr, Juz 1, hal. 170 .................................. 503 Gambar 57. Ushul al-Kafi, Masyurat al-Fajr, Juz 1, hal. 171 .................................. 504 Gambar 58. al-Syafi Fi Syarh Ushul al-Kafi, al-Muzhaffar, Mu'assasah al-Tarikh al-Arabi . 505 Gambar 59. al-Syafi Fi Syarh Ushul al-Kafi, hal. 701............................................ 506 Gambar 60. Fatwa Mirza Jawad al-Tabrizi........................................................ 507 Gambar 61. Sampul Kitab al-Ghaibah, Syaikh Thusi ............................................ 508 Gambar 62. Kitab al-Ghaibah, hal. 138 ........................................................... 509 Gambar 63. Kitab al-Ghaibah, hal. 139 ........................................................... 510 Gambar 64. Sampul kitab Najaatul Haalikiin..................................................... 511 Gambar 65. Najaatul Haalikiin, hal. 136.......................................................... 512 Gambar 66. Musnad Ahmad, Syarh Ahmad Syakir, Juz 2 hal. 6 ............................... 513 Gambar 67. al-Kafi, al-Kulaini, Mansyurat al-Fajr, hal. 337 ................................... 514 Gambar 68. al-Kafi, al-Kulaini, Mansyurat al-Fajr, hal. 337 ................................... 515 Gambar 69. Nahjul Balaghah, ta'liq Muhammad al-Husaini al-Syiraazi, hal. 180 ........... 516 Gambar 70. Tafsir al-Qummi, Mu'assasah al-A'lami li al-Mathbu'at ........................... 517 Gambar 71. Tafsir al-Qummi, juz 1 hal. 48....................................................... 518 Gambar 72. Kasyful GHummah ..................................................................... 519 Gambar 73. Kasyful GHummah, 2/373 ............................................................ 520

ix

Gambar 74. Sampul Kitab al-Ihtijaj, Mu'assasah al-A'lami Li al-Mathbu'at .................. 521 Gambar 75. al-Ihtijaj, 2/290........................................................................ 522 Gambar 76. Bihar al-Anwar, Mu'assasah al-Wafa', Juz 53 ...................................... 523 Gambar 77. Bihar al-Anwar, Juz 53 hal. 148 ..................................................... 524 Gambar 78. al-Furu' Min al-Kafi, Mansyurat al-Fajr, Juz 7 hal. 184 .......................... 525 Gambar 79. Ilal al-Syarai', Darul Murtadha ....................................................... 526 Gambar 80. Ilal al-Syarai', Darul Murtadha, hal. 230 ........................................... 527 Gambar 81. Shahih Muslim, Bait al-Ifkar al-Dauliyah ........................................... 528 Gambar 82. Shahih Muslim, Hadits No. 2387 ..................................................... 529 Gambar 83. Yanabi'ul Mawaddah, al-Qunduzi, Mansyurat Mu'assasah al-A'lami Li alMathbu'at............................................................................................... 530 Gambar 84. Yanabi'ul Mawaddah, hal. 547 ....................................................... 531 Gambar 85. Mazhab Syiah hal. 787 ................................................................ 532 Gambar 86. Ushul al-Kafi, Dar al-Ta'aruf Li al-Mathbu'at, Juz 1 hal. 464 ................... 533 Gambar 87. Al-Muqni Fil Ghaibah, As-Sayyid Asy-Syarif Al-Murtadha Abil Qasim 'Ali bin Al-Husain Al-Musawi ......................................................................... 535 Gambar 88. Al-Muqni Fil Ghaibah, hal. 52........................................................ 536 Gambar 89. al-Mahajjah Fima Nazala fi Al-Qaim, Hasyim Al-Bahrani ........................ 537 Gambar 90. al-Mahajjah Fima Nazala fi Al-Qaim, hal. 5 ....................................... 538 Gambar 91. Sampul Kitab al-Irsyad, Syaikh Mufid ............................................... 539 Gambar 92. al-Irsyad hal. 772 ...................................................................... 540 Gambar 93. al-Ghaibah hal. 282 ................................................................... 541 Gambar 94. Sampul Kitab Kaifa Yaltaqi Az-Zaujani Fi Makhdail Hubb, Dar al-Mahajjah al-Baidha' .......................................................................... 543 Gambar 95. Sampul Dalam Kitab Kaifa Yaltaqi Az-Zaujani Fi Makhdail Hubb, Dar al-Mahajjah al-Baidha' .......................................................................... 544 Gambar 96. Gambar Penulis Kaifa Yaltaqi al-Zaujan ........................................... 545 Gambar 97. Yaltaqi al-Zaujan hal. 221............................................................ 546 Gambar 98. Siraat al-Najaah Fii Ajwibaat al-Istiftaa'at, Darul Mahajjah al-Baidha' ....... 547 Gambar 99. Siraat al-Najaah, hal. 260 ............................................................ 548 Gambar 100. Siraat al-Najaah, hal. 261 .......................................................... 549 Gambar 101. Wasa'il al-Syi'ah, Hurr al-Amili ..................................................... 550 Gambar 102. Wasa'il al-Syi'ah 1/365............................................................... 551 Gambar 103. Sampul Kitab Mustamsik Urwatil Wutsqa ......................................... 552 Gambar 104. Mustamsik Urwatil Wutsqa, juz 8 hal. 243 ....................................... 553 Gambar 105. al-Kasykul, Yusuf al-Bahrani........................................................ 554 Gambar 106. al-Kasykul, 3/83 ...................................................................... 555 Gambar 107. al-Kasykul, Yusuf al-Bahrani, Dar wa Maktabah al-Hilal ....................... 556 Gambar 108. al-Kasykul, Dar wa Maktabah al-Hilal, 3/68 ..................................... 557

Gambar 109. Qurbul Isnad........................................................................... 558 Gambar 110. Qurbul Isnad, hal. 252 ............................................................... 559 Gambar 111. al-Furu' Min al-Kafi, Dar al-Kutub al-Islamiyyah................................. 560 Gambar 112. al-Furu' Min al-Kafi, 5/462 .......................................................... 561 Gambar 113. al-Wafi, Faidh al-Kasyani ........................................................... 562 Gambar 114. al-Wafi, 6/41.......................................................................... 563 Gambar 115. Wasa'il al-Syi'ah, al-Hurr al-Amili .................................................. 564 Gambar 116. Wasaa'il al-Syi'ah, 1/481 ............................................................ 565 Gambar 117. Sampul kitab Tahrir al-Wasilah, Khomeini ....................................... 566 Gambar 118. Tahrir al-Wasilah, juz 2 hal. 221 .................................................. 567 Gambar 119. Mut'atu al-Nisaa'i Fii al-Kitab wa al-Sunnah, hal.49 ............................ 568 Gambar 120. Sunan Tirmidzi, Juz 3 hal. 176 ..................................................... 569 Gambar 121. Fii Rihab A'immah Ahl al-Bait,Muhsin al-Amin, Dar al-Ta'aruf li al-Mathbu'at ......................................................................................... 571 Gambar 122. Fi Rihab A'immah Ahl al-Bait, hal. 11 ............................................. 572 Gambar 123. al-Irsyad, Darul Mufid................................................................ 573 Gambar 124. al-Irsyad, juz 2 hal. 110 ............................................................. 574 Gambar 125. al-Irsyad, juz 2 hal. 111 ............................................................. 575 Gambar 126. Tahrir al-Wasilah, Juz 2 hal. 219 .................................................. 577 Gambar 127. Nahjul Balaghah, Mu'assasah al-Ma'arif, hal. 202 ............................... 578 Gambar 128. Nahjul Balaghah, Mu'assasah al-Ma'arif, hal. 203 ............................... 579 Gambar 129. Muqtathafat Wila'iyah, Wahid al-Khurasani ...................................... 580 Gambar 130. Muqtathafat Wila'iyah, hal. 94 ..................................................... 581 Gambar 131. Ilal al-Syarai', mu'assasah al-a'lami li al-Mathbu'at, hal. 196.................. 582 Gambar 132. Basha'ir al-Darajat, mansyurat al-a'lami, teheran .............................. 583 Gambar 133. Basha'ir al-Darajat, juz 8 hal. 435 ................................................. 584 Gambar 134. Kasy al-Yaqin, al-Hilli, Dar al-Alfain .............................................. 585 Gambar 135. Kasy al-Yaqin, hal. 8................................................................. 586 Gambar 136. Kitab Mishbahul Hidayah, hal. 145 ................................................ 587 Gambar 137. Sahifah al-Abrar, Muasassah al-A'lami Li al-Mathbu'at ......................... 588 Gambar 138. Sahifah al-Abrar, juz 1 hal. 244.................................................... 589 Gambar 139. Sampul Kitab Syarah Dua As-Sihr ................................................. 590 Gambar 140. Syarah Dua As-Sihr hal. 103........................................................ 591 Gambar 141. Sunan al-Kubra Lil Baihaqi, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah .......................... 593 Gambar 142. Sunan al-Kubra lil imam al-Baihaqi juz 6, hadits no. 12732 ................... 594 Gambar 143. Musnad Abi Ya'la al-Maushuli, Dar Al-Ma'mun Lit-Turats ....................... 595 Gambar 144. Musnad Abi Ya'la, Juz 12, hal. 119 ................................................ 596 Gambar 145. Musnad Ahmad, Tahqiq Ahmad Syakir, Juz 1 hal. 171 ......................... 597 Gambar 146. Musnad Ahmad, Tahqiq Ahmad Syakir, Juz 1 hal. 172 ......................... 598

xi

Gambar 147. Musnad Ahmad, Mu'assasah al-Risalah, Tahqiq Syaikh Syu'aib al-Arna'uth, juz 1 hal. 192.......................................................................................... 599 Gambar 148. Mazhab Syi'ah (terjemahan Dialog Peshawar) ................................... 600 Gambar 149. Mazhab Syiah hal. 245 ............................................................... 601 Gambar 150. Mazhab Syiah hal. 246 ............................................................... 602 Gambar 151. al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Matsur, Jalaluddin al-Suyuthi, Markaz Hijr Li al-Buhuts wa al-Dirasah al-Arabiyyah wa al-Islamiyyah, Juz 13 hal. 149 .. 603 Gambar 152. al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Matsur, hal. 150 ........................... 604 Gambar 153. Araa'u Haula al-Qur'an, Daar al-Hadi, al-Fani al-Ishfahani .................... 606 Gambar 154. Araa'u Haula al-Qur'an, hal. 88..................................................... 607 Gambar 155. Minhaj Al-Baraah fi Syarh Nahjil Balaghah, Mu'assasah al-Wafa, Mirza Habibullah al-Khu'i.................................................................................... 608 Gambar 156. Minhaj Al-Baraah fi Syarh Nahjil Balaghah, juz 2 hal. 216.................... 609 Gambar 157. Minhaj Al-Baraah fi Syarh Nahjil Balaghah, juz 2 hal. 217.................... 610 Gambar 158. Sampul Ushul al-Kafi, Kulaini, Darul kutub al-Islamiyyah...................... 611 Gambar 159. Ushul al-Kafi, Darul Kutub al-Islamiyyah, Juz 2 hal. 234 ...................... 612 Gambar 160. Mir'atul Uqul, Darul Kutub al-Islamiyyah, Juz 12 hal. 525 ..................... 613 Gambar 161. al-Syi'ah Hum Ahlussunnah, Tijani as-Samawi, Mu'assasah al-Fajr ........... 615 Gambar 162. al-Syi'ah Hum Ahlussunnah, hal. 161 .............................................. 616 Gambar 163. Hada'iq al-Nadhirah, Dar al-Adhwa',juz 18 hal. 156 ............................ 617 Gambar 164. Masa'il 'Aqaidiyyah, hal. 110........................................................ 618 Gambar 165. al-Dzunub al-Kabirah, Dasteghib................................................... 619 Gambar 166. al-Dzunub al-Kabirah, hal. 324..................................................... 620 Gambar 167. Al-Anwar An-Nu'maniyyah 1/212................................................... 621 Gambar 168. Bihar al-Anwar, Juz 5 hal. 247 ..................................................... 622 Gambar 169. Bihar al-Anwar, Juz 5 hal. 248 ..................................................... 623 Gambar 170. al-Arba'in Fi Imamah al-A'immah al-Thahirin .................................... 624 Gambar 171. al-Arba'in Fi Imamah al-A'immah al-Thahirin, hal. 615......................... 625 Gambar 172. al-Arba'in Fi Imamah alA'immah al-Thahirin, hal. 616.......................... 626 Gambar 173. Asy Syihab Ats Tsaqib fii Bayani Mana An Nashib, Yusuf Al Bahroni......... 627 Gambar 174. Asy Syihab Ats Tsaqib fii Bayani Mana An Nashib, Yusuf Al Bahroni, hal. 236................................................................................................. 628 Gambar 175. Raudhah Min al-Kafi (al-Kafi juz 8) ................................................ 629 Gambar 176. Raudhah Min al-Kafi (al-Kafi juz 8), hal. 285 .................................... 630 Gambar 177. Tafsir al-'Ayaasyi, Muassasah al-A'lami Li al-Mathbu'at, juz 2................. 631 Gambar 178. Tafsir al'Ayaasyi, juz 2 hal. 234 .................................................... 632 Gambar 179. Mishbaah al-Fuqaahah, Dar al-Haadi, Juz 2...................................... 633 Gambar 180. Mishbaah al-Fuqaaha, Juz 2, hal. 11 .............................................. 634 Gambar 181. La'ali Al-Akhbar, Muhammad Nabi al-Tusirkani.................................. 635

xii

Gambar 182. La'ali al-Akhbar, Juz 4 hal. 92...................................................... 636 Gambar 183. Rijal al-Najasyi, Mu'assasah al-Nasyr al-Islami................................... 637 Gambar 184. Rijal Najasyi, hal. 309 ............................................................... 638 Gambar 185. Sampul al-Anwar al-Nu'maniyyah, mu'assasah al-a'lami lil mathbu'at ....... 639 Gambar 186. al-Anwar al-Nu'maniyyah Juz 2 hal. 278 .......................................... 640 Gambar 187. Sampul al-Arba'un Haditsan, Khomeini ........................................... 641 Gambar 188. al-Arba'un Haditsan, hal. 511 ...................................................... 642 Gambar 189. Sampul Kitab Bihar al-Anwar ....................................................... 643 Gambar 190. Bihar al-Anwar Juz 69 hal. 137..................................................... 644 Gambar 191. Bihar al-Anwar Juz 69 hal. 138..................................................... 645 Gambar 192. Biharul Anwar juz 30 halaman 230 ................................................ 646 Gambar 193. Kitab Lu'lu'at al-Bahrain, Yusuf al-Bahnani, hal. 148 ........................... 648

xiii

AQIDAH

Apa Makanan Kaum Syi'ah ?


Disebutkan dalam Al-Anwar Al-Wilayah oleh Al-'Allamah Al-Hujjah Al Akhunid Mulla Zaenal Abidin Al Kalbayakani halaman 440 1 sebagaimana berikut : - Tidak ada pada air kencing para Imam ma'shum, darah, dan juga e'ek mereka suatu kebusukan ataupun kekotoran....Air kencing dan e'ek mereka tidak bau, malah baunya bagaikan bau misik yang semerbak. Bahkan barangsiapa yang meminum air kencing para imam, memakan e'ek mereka, juga darah mereka, maka Allah mengharamkan Neraka baginya dan wajib baginya masuk Surga Saran : Kalo udeh kenyang, jangan lupa minum KARBOL...

Scan Kitab gambar 1 2

Ulama Syiah, Ar-Ruhani: Ali Lebih Mulia Dari Seluruh Nabi Dan Rasul (Alaihimus-Salam)
Sumber : lppimakassar.com Fatwa Ar-Ruhani tentang Keutamaan Ali di atas seluruh Nabi dan Rasul 2 : : ) ( Pertanyaan : Sebagian ulama kontemporer ditanya,Apakah Imam Ali alaihis salam lebih mulia daripada seluruh Nabi dan Rasul (alaihimus salam) yang terdahulu?, dijawab oleh mereka, Tidak ada alasan untuk mendalam terhadap masalam ini, kita tidak dibebani untuk mengetahuinya, dan tidak ada sanad yang jelas untuk menetapkannya apakah perkataan ini benar? : ) ( ) ( Jawaban : Bismihi Jallat Asmauhu, Keutamaan Imam Ali alaihis salam terhadap seluruh Nabi dan Rasul terdahulu alaihimus salam adalah termasuk hal yang sudah pasti (kebenarannya), maka siapa yang tawaqquf (tidak mau berpendapat) dalam masalah ini, entah dia tidak mau capek untuk meneliti riwayat dan berita atau dia punya masalah lain yang tidak perlu diungkap (di sini)

2 Sebelumnya sumber fatwa terdapat pada link http://www.istefta.com/question/2328, kemudian ketika kompilasi ini dibuat link sumber fatwa berubah menjadi http://www.istefta.com/question/1682. Lihat gambar 2

Diantara Perkara (Keyakinan) Wajib & Mendasar Dalam Agama Syi'ah


Disebutkan oleh Dedengkot Syi'ah Muhammad Baqir Al-Majlisi dalam Kitabnya Al'Aqaid halaman 58 3 - - - - )) (( "Dan termasuk (diantara) perkara-perkara yang mendasar / wajib dalam agama (keyakinan) Syi'ah Imamiyah adalah dibolehkannya / halalnya Mut'ah (KAWIN KONTRAK) dan Haji Tamattu', dan berlepas diri dari yang Tiga [*], juga dari Mu'awiyah, Yazid bin Mu'awiyah, dan siapa pun yang memerangi Amir Al-Mu'minin 'Ali -Sholawatullahi 'Alaih- atau selain Beliau dari para Imam, dan berlepas diri dari semua pembunuh (termasuk mereka yang terlibat dalam pembunuhan) terhadap Husain Sholawatullahi 'Alaih- , dan (meyakini benar) penyebutan Hayya 'alaa Khayr al-'Amal dalam Adzan" [*] Foot-note pada kitab di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tiga adalah Abu Bakr, 'Umar, dan 'Utsman.

Lihat scan kitab disini klik 4

Seandainya Jamaah Haji Tahu, Mereka Pasti Tidak Pergi Haji, Namun Ke Karbala
Sumber : lppimakassar.com Diriwiyatkan secara dusta kepada Abu Abdillah, ia berkata, "Iya, Demi Allah, Sendainya saya memberitahumu tentang keutamaan menziarahinya dan fadhilah kuburannya niscaya kamu akan meninggalkan haji, dan tidak akan ada seorang pun dari kalian yang akan pergi haji, celaka kamu, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah telah menjadikan Karbala sebagai tanah suci yang aman lagi berbeekah sebelum Makkah ?!" (Kitab Kamiluz Ziyarat, Al-Qummi, Hal 449) 4

Lihat gambar 3 dan 4 5

Ulama Syiah: Imamah, Rukun Tambahan


Sumber : lppimakassar.com Seorang ulama Syiah yang masyhur, Muhammad Husein Ali Kasyif Al-Ghita dalam bukunya Ashlu Asy-Syiah Wa Ushuluha, hal 98, mengatakan, "Akan tetapi Syiah Imamiyah menambah rukun yang kelima yaitu keyakinan tentang Imamah, yaitu meyakini bahwa imamah merupakan penunjukan langsung dari Tuhan sebagaimana halnya dengan kenabian." 5

Scan kitab dan gambar 5 dan 6 6

Allah Taala Membaca Martsiyah !!!! [Kata Syi'ah]


Kitab : Iksir Al-Ibadat Fi Asrar Asy-Syahadat [1/242] By : Dedengkot Agha ibn Abid Asy-Syirwani Ad-Darbandi
6

)( Sesungguhnya Yang Pertama kali membaca martsiyah (narasi mushibah) kepadanya (Imam) Alaihis Salam dan menyebutkan mushibahmushibahnya, dan membuat Malaikat menangis, dan Arsy, Al-Kursi, AlHijab, adalah ALLAH AZZA WA JALLA. DIA lah Pembaca Pertama martsiyah kepada imam. 7 ALLAH membaca martsiyah ??!!! La Haula Wa La Quwwata Illa Billah!

6 7

Lihat biografinya disini : http://www.alkadhum.org/alfurat/portal/content/view/183/49/ Scan kitab pada gambar 7 dan 8. 7

Mirip Kristen, Semua Dosa Orang Syiah Ditanggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam !!!!
Sumber : lppimakassar.com Sungguh benar ungkapan Imam Syafii tentang Syiah, beliau rahimahullah mengatakan: "Saya belum pernah menyaksikan para pengikut hawa nafsu yang paling pendusta dalam mengklaim dan lebih berani bersaksi palsu lebih dari Rafidhah" Tak tanggung-tanggung, sampai atas nama Rasulullah shallallahu alaihi

wasllam pun mereka berani berdusta, padahal Rasulullah shallallahu alaihi wasllam pernah bersabda dalam hadisnya yang sangat masyhur "Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka siapkanlah tempat duduknya di Neraka" Dalam salah satu kitab pendeta mereka disebutkan riwayat dusta dari Nabi shallallahu alaihi wasallam berbincang
8

dengan

Ali

bin

Abi

Thalib

radhiyallahu anhu, "Wahai Ali, Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah membebankan kepadaku dosa-dosa Syiah-mu"
Ref : http://alburhan.com

Lihat 'Ilalal-Syarai' Syaikh Shaduq, Mu'assasah al'A'lami, Beirut, hal. 208. Scan kitab gambar 9 dan 10 8

Ash-Shaduq Di Mata Ihsai Dan Bahai


Para pemeluk agama Syiah berkeyakinan bahwasanya Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam tidak pernah lupa. Mereka menyerang siapa pun yang menyelisihi keyakinan mereka tersebut dan mereka menuduh bahwasanya Kita telah menghina Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam bilamana Kita mengatakan bahwa Beliau Shallallaahu Alaihi Wasallam pernah lupa. Namun sangat sedikit sekali dari para pemeluk agama Syiah yang mengetahui bahwasanya ulama mereka menyembunyikan banyak hal dari mereka yaitu terdapat ulama-ulama besar mereka yang meyakini sifat lupa Nabi Shallallaahu Alaihi Wasallam seperti pemaparan berikut. Ibn Babwaih Al-Qummi (Ash-Shaduq) menyatakan dalam kitabnya Man La Yahdhuruhu Al Faqih 1/360 : : Dan bahwasanya guru kami Muhammad bin Al-Hasan bin Ahmad bin AlWalid berkata : tingkat awal keghuluwan adalah menafikan (mengingkari) sifat lupa Nabi boleh Shallallaahu pula untuk Alaihi Wa Aalih. Dan seandainya Dan diperbolehkan untuk menolak khobar-khobar dengan makna ini maka menjadikan menolak keseluruhan khobar. penolakannya tersebut membatalkan Dien dan Syariat. Setelah menukil dari gurunya, Ash-Shaduq menjelaskan : Dan aku berharap pahala dalam penulisan kitab tersendiri (khusus) dalam hal penetapan mengenai sifat lupa Nabi Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi, dan bantahan terhadap mereka yang mengingkarinya. Insya Allahu Taala. Pada hal. 359, dia berkata :

: Sesungguhnya kaum ghulat dan mufawwidhah, Allah melaknat mereka, mereka mengingkari lupanya Nabi Shallallaahu Alahi Wa Aalih, dan mereka mengatakan : jika dibolehkan Nabi lupa di dalam shalatnya, maka boleh juga lupa di dalam tabligh, karena baginya shalat adalah kewajiban sebagaimana tabligh. Mari kita lihat bagaimana respon dua Syaikh Syiah terhadap keyakinan AshShaduq. Husain Muhammad Al-Mazhlum dalam ( lihat juga Muqaddimah Man la Yahdhuruhu Al Faqih 1/70) dikutip dari Al-Hasan Al-Musawi Al-Khurasani: . :

: Dan telah dinukil dari Asy-Syaikh Al-Bahai sesungguhnya beliau berkata (mengenai Ash-Shaduq) : "Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Memutuskan umurnya dan tidak memberikan kepadanya Taufiq untuk menulis hal tersebut". Dan telah dinukil dari Asy-Syaikh Ahmad Al-Ahsai sesungguhnya beliau berkata : "Ash-Shaduq dalam permasalahan ini adalah Pendusta." Dalam Al-Khashaish Al-Fathimiyyah juga disebutkan mirip dengan pernyataan di atas. 9 Dalam Muqaddimah Kitab Man La Yahdhuruhu Al Faqih; yang Syaikh mereka AlAllamah Muhammad Jawad Al-Faqih menyatakan seperti berikut : 70 1 9 - )( ) ( : ) ( . . . . ( : )

al-Khasha'ish al-Fathimiyyah karya Syaikh Muhammad Baqir al-Kajuri, Juz 2 hal 245. Gambar 11 dan 12. 10

Pembolehan adanya lupa terhadap Nabi Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi; dari mereka yang berpendapat demikian adalah Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Walid dan yang mengikuti pendapatnya tersebut yaitu Asy-Syaikh Ath-Thabrasi dalam Majma Al-Bayan sebagaimana mengambil dari pendapatnya itu yakni Syaikh At-Tinkanbi dalam Qashash Al-Ulama, lalu As-Sayyid Al-Jazairy dalam Al-Anwar An-Numaniyyah, kemudian Fakhruddin Ath-Tharihi dalam Majma Al-Bayan, dan Al-Muhaqqiq AlFaydh Al-Kasyani dalam Al-Wafi. Dan telah dinukil dari Asy-Syaikh AlBahai sesungguhnya beliau berkata (mengenai Ash-Shaduq) : "Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Memutuskan umurnya dan tidak memberikan kepadanya Taufiq untuk menulis hal tersebut". Dan telah dinukil dari AsySyaikh Ahmad Al-Ahsai sesungguhnya beliau berkata ; "Ash-Shaduq dalam permasalahan ini adalah Pendusta". Tidaklah bersih perkataan mereka berdua dari adab yang buruk. Dan kami tidak mengharapkan hal ini dari orang-orang yang semisal mereka [Muqaddimah Kitab Man La Yahdhuruhu Al Faqih 1/70
10

Jadi berdasarkan pemaparan di atas, beberapa ulama besar Syiah meyakini bahwa Nabi Shallallaahu Alaihi Wasallam dapat lupa, dari mereka yang berkeyakinan demikian adalah : 1. Abu Jafar Muhammad bin Ali bin Husain bin Babwaih (Ash-Shaduq). 2. Muhammad bin Al-Hasan ibn Al-Walid. 3. Al-Fadhl Ath-Thabrasi. 4. Nimatullah Al-Jazairy. 5. Fakhrud-Din Ath-Tharihi. 6. Al-Faydh Al-Kasyani. Kami juga melihat adanya ulama Syiah yang berdoa dan bersyukur kepada Allah karena telah mengakhiri hidup Ash-Shaduq sebab mereka tidak setuju terhadapnya dalam hal aqidah. Silahkan baca artikel terkait : Khomeini Terlaknat Di Mata Pemimpinnya Para Syi'ah

10

Lihat scan kitab klik disini. 11

Syiah Membaca Ayat Kursi Di TOILET !!!!


Semua surat dalam Al-Quran adalah Surat yang Agung dan Mulia. Demikian juga seluruh Ayat yang dikandungnya. Namun, Allah Taala dengan Kehendak dan Kebijaksanaan-Nya menjadikan Sebagian Surat dan Ayat lebih Agung dari Sebagian yang lain. Surat yang paling Agung adalah Surat Al-Fatihah, sedangkan Ayat yang paling Agung adalah Ayat Kursi, yaitu di Surat Al-Baqarah, Ayat 255. Baca mengenai Keutamaan Ayat Kursi disini. Kini, bagaimana kedudukan Ayat Kursi tersebut di mata Syiah ? Mari Kita lihat. Diantaranya adalah dari apa yang telah dinyatakan oleh dedengkot besar mereka, Quthbuddin Al-Baihaqi Al-Kaidari dalam kitabnya Isbah Asy-Syiah Bi-Mishbah AsySyariah hal. 28 11 : Dan janganlah membaca Al-Quran dalam keadaan Al-Ghaith (buang air) KECUALI AYAT KURSI Demikian, maka apa yang mereka nyatakan menjadikan mereka untuk boleh membaca Ayat Kursi di toilet ketika mereka sedang mengorek-ngorek kotoran mereka. Betapa mereka menghinakan Ayat Kursi dengan menempatkannya pada kedudukan yang sangat rendah! DI TOILET !!!

11

Scan kitab gambar 13 dan 14 12


Kitab : An-Nafi Yaum Al-Hasyr , by Al-Allamah Al-Hilli : Al-Faqih Al-Miqdad As-Suyuri (mati 826H) Page 34 : 2 - ] . . . [ ( ) Diriwayatkan [ . . . ] dari As-Sayyid Al-Murtadha dan Asy-Syaikh Ath-Thusi bahwa sesungguhnya mereka berdua MENAFIKAN / MENGINGKARI Qudrah Al-Bari Taala. Berkata keduanya; sesungguhnya hal tersebut menyelisihi kebenaran. Dan perkataan mereka berdua mengenai hal itu sungguh aneh. 12 Note : Al-Bari adalah Satu dari Nama-Nama Allah. Lihat Ayat 24 dari Surat Al-Hasyr Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih KepadaNya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. (QS.59:24) Betapa ingkarnya Al-Murtadha dan Ath-Thusi terhadap Ayat Yang Mulia di atasTerhadap Al-Quran Al-Karim sampai-sampai mereka mengatakan bahwa yang demikian MENYELISIHI KEBENARAN.

12 Scan kitab gambar 15 dan 16. Versi online dapat dilihat disini :

13

Syiah Berkata : Nabi Adam Alaihis Salam Dengki Terhadap Ali, Fathimah, Hasan Dan Husain !!!
Ini adalah yang kesekian kalinya dari penghinaan-penghinaan Syiah terhadap para Nabi Alaihim Ash-Shalatu Wassalam , dan pada pembahasan ini adalah mengenai tuduhan keji dan dusta mereka kepada Nabi Adam Alaihis Salam. Sesungguhnya tidaklah keluar tuduhan-tuduhan tersebut kecuali dari jiwa-jiwa munafik. Siapa lagi yang berani menghina para Nabi Alaihim Ash-Shalatu Wassalam jikalau bukan dari kaum zindiq & kafir ?? Lihatlah apa yang disebutkan dalam Anwar Al-Wilayah hal. 153 oleh dedengkot besar mereka (Syiah); Ayatusy-SYAITHAN Mula Zain Al-Abidin Al-Kalbayakani berikut : : : : . : : Dan sesungguhnya Adam Alaihis Salam pada saat ALLAH TAALA memuliakannya dengan sujud dari para Malaikat-NYA kepadanya dan dengan memasukkan dia ke Surga, Adam berkata berkenaan dirinya: "Apakah ALLAH menciptakan manusia yang lebih utama dari aku? ALLAH AZZA WA JALLA mengetahui apa yang tengah terjadi pada diri Adam, maka ALLAH pun berfirman kepadanya : "Angkatlah kepalamu wahai Adam dan lihatlah bagian bawah Arsy" Maka Adam pun mengangkat kepalanya dan melihat ke bagian bawah Arsy, maka dia pun mendapatkan bahwasanya tertulis di-atasnya "Laa Ilaaha Illaa ALLAAH, Muhammad (Shallallaahu Alaihi Wasallam) adalah Rasulullah, Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin, dan Istrinya; Fathimah Sayyidah Nisa` Al-Alamin, AlHasan dan Al-Husain Sayyid Syabab Ahl Al-Jannah. Maka Adam pun bertanya kepada ALLAH : "Yaa Rabb, siapakah mereka?" ALLAH AZZA WA
14

JALLA berfirman kepadanya : "Mereka adalah dari keturunanmu dan mereka lebih baik darimu, dan mereka lebih baik dari seluruh ciptaan-KU, seandainya bukan karena mereka tentu AKU tidak akan menciptakanmu, dan AKU juga tidak akan menciptakan Surga dan Neraka, tidak pula langit dan bumi. Maka berhati-hatilah engkau dari melihat mereka dengan mata kedengkian, (atau yang karenanya) maka AKU akan mengeluarkanmu dari Kedekatan Dengan-KU. Namun Adam memandang mereka dengan mata kedengkian dan menginginkan kedudukan mereka, maka setan pun menguasainya hingga Adam memakan dari pohon yang dilarang. Dan setan pun turut menguasai Hawa (Istri Nabi Adam Alaihis Salam) hingga Hawa memandang Fathimah dengan mata kedengkian hingga dia memakan dari pohon (yang dilarang) sebagaimana Adam melakukannya. Maka ALLAH mengeluarkan keduanya dari Surga-NYA dan menjauhkan keduanya dari Kedekatakan dengan-NYA ke bumi. 13

13

Scan kitab gambar 17 dan 18 15

Shalat Di Masjid Ali Lebih Utama Daripada Shalat Di Masjid Nabawi ?!!
Seorang tokoh mereka (Syiah) bersamaan dirinya adalah hamba mutah, Ali AsSistani, dia berkata dalam kitabnya Minhajush-Shalihin hal. 187 masalah ke 562 : : ) ( ) ( Masalah 562 : Disunnahkan shalat di kuburan para Imam Alaihim AsSalam, bahkan dikatakan bahwa sesungguhnya hal tersebut lebih utama daripada shalat yang dilakukan di Masjid-Masjid. Sungguh telah diriwayatkan bahwa Shalat di kuburan Ali bin Abi Thalib Alaihis Salam dilipatkan gandakan sebanyak 200.000 kali lipat. 14

14 Scan kitab gambar 19 dan 20 Dapat dilihat juga di official sitenya Sistani : http://www.sistani.org/index.php?p=831716&id=8&pid763= atau : http://www.sistani.org/index.php?p=297396&id=507

16

Syiah Memuji Ali Dengan Sebutan Keledai !!!


Lihatlah, bagaimana cara para pemeluk agama Syiah yang mengaku-ngaku pengikut Ali Radhiyallaahu Anhu ketika memuji Imam mereka. Disebutkan oleh Ahli hadits besar Syiah, Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar -One of the TOP Shiite books- Juz 25 hal. 202 -Second Verified Print By Al Wafaa in Beirut Lebanon 1983- seperti berikut 15 : : : : : : : ".Abu Jafar Alaihis Salam berkata: "Wahai Jabir, apakah engkau memiliki seekor KELEDAI yang dapat melakukan perjalanan bersamamu dari timur ke barat hanya dalam satu hari? Aku berkata: Aku menjadi tebusanmu Wahai Abu Jafar, dimana aku dapat menemukannya? Maka Abu Jafar menjawab: Itu adalah Amir Al-Mukminin (Ali Alaihis Salam), apakah engkau tidak mendengar perkataan Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi tentang Ali (Alaihis Salam): Demi Allah La Tablughanna AlAsbaab, Demi Allah sungguh engkau akan menaiki (mengendarai) awan" Allaahul Mustaaan.. Betapa berdusta kalian wahai hamba-hamba mutah.. kalian mengaku-ngaku pecinta Ali namun menyebut Beliau dengan sebutan RENDAH seperti HIMAR. Note : Ini hanya satu contoh dari banyaknya penghinaan Syiah terhadap Ali Radhiyallaahu Anhu. Masih banyak bukti-bukti lain dari penghinaan mereka seperti penyebutan mereka terhadap Ali Radhiyallaahu Anhu dengan sebutan binatang melata dan lain sebagainya.

15 Scan kitab lihat gambar 21 Atau versi online : www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar25/a38.html - lihat hal. 380

17

Sebenarnya Mereka [Syi'ah] Ingin Ali Radhiyallaahu Anhu Yang Menjadi Nabi !!
Betapa busuk dan membabi-butanya sikap ghuluw para pemeluk agama Syiah terhadap Ali Radhiyallaahu Anhu hingga mereka pun sebenarnya berkeinginan agar Beliau lah yang menjadi Nabi. Disebutkan dalam kitab "Misbaahul Hidaayah Ilal-Khilaafah Wal-Wilaayah"

karangan Ayatusy-Syaithan Khomeini Az-Zindiq pada halaman 153 16 : "Seandainya Ali Alaihis Salam muncul sebelum Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi, maka pastilah Ali akan menyatakan Syariat sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi. Dan pasti pula Beliau akan menjadi Nabi serta Rasul. Dan yang demikian adalah karena keduanya sama (sebanding/setara) dari segi Ruhani dan kedudukan-kedudukan Manawi (Bathin) dan Zhahir." Bagaimana Anda melihat pernyataan di atas ? Apakah sikap tersebut sekalipun sekedar berkhayal / berandai-andai seperti itu pantas diucapkan oleh seseorang yang telah meyakini Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam sebagai "Hamba Terbaik" juga "Utusan Allah" ? Sesungguhnya tidaklah keluar ucapan tersebut kecuali dari hati yang keinginan jahatnya tidak terwujud. Dan tidaklah keluar ucapan tersebut kecuali dari mulut para MUNAFIK. Kaum Muslimin Sejati tentulah tidak terpikirkan sedikitpun keinginan ataupun khayal-khayal munafik dan busuk seperti itu. Karena Kaum Muslimin telah Ridha; Allah sebagai Tuhan mereka, dan Nabi Muhammad Shallallaahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi mereka. Namun para pemeluk agama Syiah membenci kenyataan ini yang tidak sesuai dengan keinginan mereka (Syiah), maka mereka pun membuat kedustaankedustaan lain untuk meninggikan kedudukan Ali bin Abi Thalib Radhiyallaahu
16

Lihat scan kitab gambar 22 dan 23 18

Anhu agar orang-orang bodoh tertipu oleh mereka, semisal mereka membuat riwayat-riwayat palsu bertopengkan Nama Ahlul Bait bahwa Ali lebih pemberani daripada Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam seperti disini, juga menyatakan dengan dusta pula bahwa kedudukan Ali dan Imam-Imam yang lain berada di atas para Nabi seperti disini. Dan masih banyak lagi bukti-bukti lain dari kebusukan mereka. Kaum Nashrani menginginkan Nabi Isa Alaihis Salam menjadi tuhan, namun kenyataan tidak sesuai dengan keinginan jahat mereka, maka mereka pun membuat kedustaan-kedustaan atas nama Nabi Isa Alaihis Salam dengan dakwaan yang dibuat-buat untuk meninggikan kedudukan Beliau padahal Beliau sendiri berlepas diri dari dakwaan bathil mereka tersebut. Begitu pun kaum Syiah Rafidhah, mereka menginginkan agar Ali Radhiyallaahu Anhu yang menjadi Nabi, namun karena kenyataan tidak sesuai dengan keinginan jahat mereka, maka mereka pun membuat kedustaan-kedustaan dengan topeng "Cinta Ahlul Bait" untuk meninggikan kedudukan Beliau padahal Beliau berlepas diri dari pernyataan menjijikkan mereka tersebut. Dan sebagai penutup dari tulisan ringkas ini, Kami persembahkan kepada para "Pembaca" sebuah video yang memuat keyakinan Syiah yang "MENUHANKAN" Ali bin Abi Thalib Radhiyallaahu Anhu melalui pernyataan ulama (baca: pendeta) besar mereka yaitu Ayatusy-Syaithan Hadi Al-Modarresi yang begitu sangat jelas mengatakan bahwa Ali adalah ALLAH. http://www.youtube.com/watch?v=2oUDWuBWI9E ***

19

Syiah : Ghuluw Terhadap Para Imam & Merendahkan Para Nabi


Sikap ghuluw para pemeluk agama Syiah terhadap para Imam mereka begitu membabi buta hingga mereka pun menempatkan kedudukan Imam-Imam mereka di atas para Nabi yang hal ini sekaligus merupakan diantara penghinaan mereka yang begitu nyata terhadap para Nabi . Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah menjelaskan Aqidah Syiah terhadap kedudukan para Imam mereka bahwa sesungguhnya para Imam senantiasa bersama Allah hingga para Nabi pun tidak dapat mencapai kedudukan yang demikian!! Telah disebutkan dalam kitabnya tersebut seperti berikut : Sesungguhnya kami bersama ALLAH di setiap kondisi, yang mana hal ini tidak dapat dicapai oleh makhluq lainnya sekalipun oleh Malaikat yang dekat dan para Nabi Al-Mursal. 17

17

Scan kitab gambar 24 dan 25 20

Tafsir ar-Ridho asy-Syekh Shoduq Adalah Penghinaan Untuk Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam !!!!!
Oleh : Al-Akh Dodi ElHasyimi -HafizhahullahDalam menafsirkan ayat Al Ahzab 37 : 37/ )73[ ) 37. Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ar Ridha Asy Syekh Ash Shoduq berkata : "SESUNGGUHNYA RASUL PERGI MENUJU RUMAH ZAID BIN HARITSAH DLM URUSAN YG BELIAU INGINKAN, LALU BELIAU MELIHAT ISTRI ZAID SEDANG MANDI, MAKA BELIAU BERKATA PADANYA (ZAINAB) : "MAHA SUCI ALLAH DZAT YG TELAH MENCIPTAKANMU" ['UYUNU AKHBAR AR RIDHA, HAL 113]. Teks arab dari kitab asalnya adalah seperti berikut : : ) ( )1( ) : ) 1 : 2. 2 : 5 6 7. 3 : 34. 4 . 37 : 56. 5 : 47. 6 : [ 181 ]
21

: ! : ) ( : : )( : ! )( : )(: : : : ) ( ) ( ) ( : Link http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0998.html 061=http://www.al-shia.com/html/ara/books/?mod=hadith&start=150&end

22

Doa Faroja milik Syiah kah ?? Atau Sunnah?? Atau Bidah?? Boleh diamalkan atau Tidak ???
Oleh : Al-Akh Dodi ElHasyimi -HafizhahullahDoa Faroja yang dimaksud diatas adalah doa yang sering dibaca oleh para pemeluk agama Syiah untuk mendoakan agar kemunculan Imam Mahdi atau kebangkitan Imam-Imam Ahlul Bait itu segera dipercepat oleh Allah SWT, sebagaimana Aqidah mereka yang disebut dengan Ar-Rojah, yaitu sebelum Kiamat nanti akan dibangkitkan orang-orang yang terbaik imannya ( Para Imam Ahlul bait ) dan orang-orang yang terburuk imannya. Dan orang-orang yang mereka tuduh sebagai orang-orang yang terburuk imannya adalah Sayyidinaa Abu Bakr dan Umar Radhiyallaahu Anhumaa. Berikut ini adalah doa yang sering mereka baca sebagaimana tema pembahasan : "Dan Segerakanlah keluar / kemunculan beliau ( Imam Mahdi )." "Dan segerakanlah keluar / kemunculan mereka ( Para Imam Ahlul Bait )." Ane Yaqin, Haqqul Yaqin, Ainul Yaqin,,,, Doanya kaum Syiah itu gak MUSTAJAB babar blas !!!!! Pingin tau buktinya ?????? Penasaran ????? Oke,,, Ane buka Rahasianya yah ????? Udah Berapa lama, siang malam, pagi sore, hari, bulan, tahun, puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun, Ribuan bahkan Jutaan kaum Syiah (mulai yang awwam, Ulamanya, bahkan Ayatusy-Syaithan Ayatusy-Syaithannya) berdoa : Allohumma Ajjil Farjahu Allohumma Ajjil Farjahu Allohumma Ajjil Farjahu ( Ya Allah Percepatlah Kemunculannya!!!!!!! )-dalam rangka mendoakan kemunculan Imam Mahdi versi mereka- Eeee..Ternyata Si Doi malah Pules tidurnye.. Qiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqii ALL SYIAH PENGUMUMAAAAAAAAAAN!!!!!!

23

Oleh karena itu, Disini akan Kami beber dan Kami jelaskan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang shorih dan konkrit, bahwa berdoa untuk meminta percepatan keluarnye Imam dari persembunyiannya itu DILARANG.!!! Baca kitab Ente sendiri neh yah!!! 135 ,002 25 Bab 11. Riwayat yang berkenaan dengan apa yg diperintahkan bagi kaum Syiah, yaitu tentang kesabaran, menahan diri, menunggu keluarnya (Imam Mahdi), Meninggalkan untuk meminta dipercepatnya urusan Allah serta memikir-mikirkannya. [Kitabul Ghibah oleh Muhammad bin Ibrahim An Nukmani Hal 200, Biharul Anwar Hal 52 Juz 135] Qiqiiqiqqiqiqiqiqiqiiqi,,,, jadi sebelum MAHLUK-MAKHLUK SYIAH berdoa dengan lafadz BATHIL Faroja-Faroja-an,,, baca ini dulu yah ???? : (1)" ) ( " : ][ ] [: ) ( ) ( : " (2)" Dari Abu Abdillah AS mengenai firman Azza wa Jalla : "Telah pasti datangnya ketetapan Allah maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang) nya". Beliau berkata : demikian itu adalah urusan kami, Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan agar Engkau tidak meminta mempercepat perihal tsb (Kemunculan Imam Mahdi) Sehingga Allah menguatkan kepadanya dengan tiga pasukan : Malaikat, Kaum beriman dan Orang2 yg Penakut. Keluarnya ( Al Mahdi ) AS itu seperti keluarnya kebenaran." http://www.aqaed.com/ahlulbait/books/qiba-nomani/a14.html Qiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqi,,,,,, BINGUNG Yah Ditipu Ama Majusi!!!! Kalo Mau Hancur Silahkan Doa Faroja2-an -Sebagaimana Menurut Aqidah Kalian (Syiah)- Nih Baca!!! :
24

Rasulullah Tuhanmu

SAW.

Demikianlah pergi

Firman dari

Allah

Taala

"Sebagaimana

menyuruhmu

rumahmu

dengan

: ) ( : " ] [ ] ]: ][ " Abdurahman bin Katsir berkata : Pada Suatu hari Aku berada di samping Abu Abdillah AS, sedang disamping beliau Muhzim Al Asadiy. Dia berkata : Allah mmenjadikan Aku sebagai tebusan, Kapan urusan ini (yaitu peristiwa yang engkau semua tunggu-tunggu) ???? Sungguh sangat lama (waktu tsb) bagi kita. Maka Beliau berkata : Ya Muhzim : Telah berbohong orang yang berangan-angan, telah rusak / binasalah Orang-orang yang meminta percepatan dan selamatlah orang-orang yg beriman serta bagi kita untuk menetapi kesabaran. !!!! http://www.aqaed.com/ahlulbait/books/qiba-nomani/a14.html Qiqiqiqiqiqiqiqiiqiq Baca itu diatas : TELAH RUSAK / BINASALAH ORANG-ORANG YANG MEMOHON ISTIJAL / DIPERCEPAT KEDATANGAN IMAM MAHDI !!! Qiiqiqiqiqiqiqiqiqiiqiq,,,,, Nach Loeeeee!!! ^__^

25

Benarkah Ajaran Syiah Putus Sanad ? Masihkah Mahluk Syiah Khumainiyyah Berani Mengaku-Ngaku Sebagai Pewaris Ajaran Ahlul bait ?
Oleh : Al-Akh Dodi ElHasyimi -HafizhahullahKenyataan pasti yang terdapat pada madzhab SESAT Jafary adalah : Secara ilmu dan riwayat madzhab ini tidak bisa dikatakan benar- benar mengikuti fiqh yg berasal dari Imam Jafar Ash-Shodiq ra, atau Aimmah Itsna Asyariyyah. Percayakah Anda ??? Silahkan dibaca uraian mengenai hal tersebut di bawah ini!!!!! Terbukti dari apa yang dikatakan oleh ulama mereka yaitu Abu Jafar Ath-Thusy seorang syekh dari golongan Syiah Imamiyyah, dapat kita lihat dari Kitab Iddatul Ushul karya Syekh Ath-Thusi hal 137- 138 : )( )4( ) ( )5( ________________________________________ [ 138 ] (3) )1( * )2( Dan sesungguhnya aku telah menyebutkan mengenai riwayat-riwayat yang berasal dari para imam tentang hadits-hadits yang mengalami perselisihan, khususnya masalah fiqih di dalam 2 buah kitabku, yaitu AlIstibshor dan Tahdzibul Ahkam, tidak kurang dari 5000 hadis yang bertentangan (dari periwayatan para aimmah). Dan aku telah menyebutkan dalam sebagian besarnya, yaitu perbedaan suatu golongan dalam pengamalannya, demikian itu adalah hal masyhur yang tidak bisa disembunyikan, sehingga jika engkau renungkan tentang ikhtilaf mereka dalam pengambilan hukum, engkau akan mendapatinya melebihi perselisihan antara Abu Hanifah, Syafiiy, dan Malik. Dan aku menemukan mereka dalam perbedaan yang banyak ini, tidak ada satupun diantara mereka yg bisa memastikan untuk bisa menolong temannya. Dan tiada
26

hentinya untuk menyesatkan dan memfasiqkannya, serta berlepas diri kepada yg menyelisihinya. Link : http://www.yasoob.com/books/htm1/m018/22/no2208.html Dari sisi lain diketahui bahwa mereka tidak memiliki satupun kitab karangan langsung dari Imam Jafar Ash-Shodiq Ra, baik kitab fiqh ataupun hadits yang dikumpulkan/ ditulis oleh beliau ra, atau bahkan karangan dari murid beliau yang terdekat sekalipun tidak bisa kita jumpai, akan tetapi kitab-kitab mereka yang ada sekarang ini sanad periwayatan yang mereka tampilkan hanyalah anggapan dan sangkaan yang coba mereka sambung-sambungkan kepada para Imam Ra. Berikut kutipan dan pengakuan tulus dari seorang ulama kenamaan Syiah yang bernama Syarif Al Murtadlo di dalam kitabnya Rosail Syarif Al Murtadlo juz 3 hal 310 : " " " . " "Sesungguhnya kebanyakan fiqh ( Syiah ) bahkan keseluruhanya tidak terlepas dari berpedoman kepada madzhab yg terhenti, adakalanya ushul atau furunya khobar itu, keduanya diriwayatkan dari jalur lain dan ada kalanya keduanya darinya, kepada kaum Ghulat, Khitobiyah, Makhmasah, Penganut Hulul, seperti fulan dan fulan serta perowi lain yang tidak terhitung banyaknya" (Ringkasnya Madhab Jafary tidak bisa disandarkan dan disambungkan langsung kepada Imam Jafar Shodiq Ra) Link : http://www.yasoob.org/books/htm1/m001/00/no0021.html Maka dari mana bisa dikatakan tentang kebenaran Madzhab Jafary adalah bersumber dari Imam Jafar Shodiq Ra ??? Bisa dipastikan bahwa apa yang di-akui dalam pemahaman mereka tentang Fiqh Jafary adalah bersumber dari Imam Jafar Shodiq Ra adalah tidak terbukti dengan menggunakan sanad yang pasti, akan tetapi hanya bersumber dari pribadi dari para ulama pengikut Imamiyah itu sendiri, semisal : As-Shodr, Al-Sistany, Al-Khui, Al-Khomainy, Al-Khemenei, dsb.

27

Adapun kitab rujukan bab fiqh yang tertua dari dari Madzhab Imamiyah adalah kitab Al-Kafi Al-Kulainy yang wafat pada 329 h atau setelah wafatnya Imam Jafar Shodiq Ra 180 tahun, kemudian kitab berikutnya kitab Man La Yadurruhul Faqih karya Muhammad bin Ali bin Babawaihy Al-Qummy yang wafat thn 381 h atau setelah wafatnya Imam Jafar Ash-Shodiq Ra berkisar 230 tahun kemudian. Maka bisa dipastikan bahwa madzhab 4 dari Ahlus Sunnah lebih mendekati kepada para Imam Ahlul Bayt karena Imam Malik Ra [93-179 H] adalah murid langsung dari Imam Jafar Ash-Shodiq Ra, Imam Asy-Syafiiy Ra [150-204 H] adalah murid langsung dari Imam Malik Ra. Imam Abu Hanifah Ra [80-151 H] adalah murid langsung dari ayah Imam Jafar Ash-Shodiq Ra, yaitu Imam Muhammad Al-Baqir Ra. Maka bisa kita perhatikan perbedaan tahun dari kehidupan mereka, siapa yang lebih dekat kepada Imam Jafar Ash-Shodiq Ra. Imam Jafar Ash-Shodiq Ra hidup pada tahun 80-114 H. Imam Abu Hanifah Ra 80 -151 H sezaman dengan Imam Jafar Ash-Shadiq ra dan menjadi murid ayahnya Imam Muhammad Al-Baqir Ra. Imam Malik Ra 93-179 H murid dari Imam Jafar Ash-Shodiq Ra. Imam Asy-Syafiiy Ra 150-204 H atau 36 tahun setelah wafat Imam Jafar AshShodiq Ra. Bisa dibandingkan dengan rujukan sumber rujukan madzhab Jafary (bukan pencetus madzhab Jafary) : Al-Kulainy (Ulama Syiah) 294 h atau 180 tahun setelah wafat Imam Jafar AshShodiq Ra. Muhammad bin Ali Babawaihy (Ulama Syiah) 344 h atau 230 tahun setelah wafat Imam Jafar Shodiq Ra. Maka dari sini bisa diketahui, siapa yang lebih berhak mengklaim mewarisi ilmu dari para Imam Ahlul Bayt secara sanad ilmu dan kedekatan ??? Karena jelas di akui dalam sejarah bahwa ke-empat madzhab yang dianut Ahlus Sunnah adalah para pecinta Ahlul Bayt Sejati dalam perjuangannya membela para Ahlul Bayt dalam ajaran dan keyakinannya. Ada satu komentar menarik dari Ath-Thusi mengenai orang yang telah mengetahui perbedaan-perbedaan yang terjadi diantara ulama mereka ini :
28

Barangsiapa yang sampai pada batas ini, maka tidak bagus utk membicarakannya. Wajib baginya utk melupakannya dengan cara DIAM!!!! http://www.yasoob.com/books/htm1/m018/22/no2208.html Qiqiiqiqiqiqiqiqiqiqiq TAKUT KETAUAN YAH ?????

29

Resep-Resep Jitu Versi Syiah Untuk Menambah Kecintaan Kepada Imam Mashum, Memperkuat Iman, Dan Melestarikan Spesies Syiah
Oleh : Al-Akh Dodi ElHasyimi -HafizhahullahKepengen tau Resep dan kiat-kiat Jitu dari makhluk-makhluk syiah untuk MENAMBAH KECINTAAN PADA IMAM MAKSHUM, MEMPERKUAT IMAN dan MELESTARIKAN SPESIES SYIAH ???? Ok,,, Mari kita bongkar disini Ajaran abal-abal ini di marih, biar yang WARAS gak pada KETULARAN virus TUTUL IRAN ini !!!! Qiqiiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqqiiqqi RESEP-RESEPNYA ADALAH : 1. MEMBIARKAN KEBODOHAN As-Shaduq (seorang Ulama andalan Syiah Rafidhoh) menukil sebuah riwayat SHOHIH dalam kitab MASTER PIECEnya, Man la Yadhurruhul Faqih : : ) "Abdullah bin Sinan meriwayatkan dari Abu Abdillah AS, Beliau berkata : Ilhami mereka ( para wanita ) untuk mencintai Ali AS dan biarkan mereka tetap bodoh." Link -3/a144.html Dan bagaimana tanggapan Ulama Syiah mengenai riwayat tersebut ???? Silahkan Ngakak- ngakak disini : http://www.aqaed.com/faq/6372/ Lalu perhatikan pada kalimat pelecehan ini : Sehingga dengan demikian bisa menghasilkan kecintaaan yg sejati kepada Ali di hati mereka ( para wanita ), kemudian BIARKANLAH MEREKA (PARA WANITA) DALAM KEADAAN TIDAK MENGETAHUI AGAMA SECARAI MENDETAIL DAN BIARKAN MEREKA TIDAK MENGETAHUI HAKEKAT WILAYAH. !!!!!! : http://elgadir.com/hadis/1/elfakih/fakeeh3/html/ara/books/faqih/faqih

30

Qiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqi.. SILAHKAN PARA BETINA SYIAH GEBUK-GEBUK PALA ATAS ^_^ !!!! RIWAYAT INI 2. MENUTUPI HAKEKAT SEJARAH Termasuk kenyataan sejarah yg wajib ditutupi oleh orang-orang SYIAH adalah : masalah Imam Ali Zainal Abidin membaiat Yazid bin Muawiyah, Ini faktanya " " : . . : ! : . ! . : . . : . Dalam kitab Marifatul Imam, karya Sayyid Muhammad Husein Al Huseini Ath Teheraniy : Temanku Ayatullah Sayyid Shadruddin Al Jazairimenceritakan pada suatu hari dia berada di rumah Ayatullah Sayyid Muhsin Al Amin Al Amili di Syam, kebetulan Tsiqatul Muhadditsin Abbas Al Qummi juga ada di sana. Lalu terjadilah dialog antara Abbas Al Qummi dan Muhsin Al Amin. Abbas Al Qummi bertanya pada Muhsin Al Amin mengapa anda menyebutkan baiat imam Ali Zainal Abidin kepada Yazid bin Muawiyah, -semoga dia dan ayahnya dikutuk dan masuk neraka- dalam kitab "Ayanu As Syiah"? Muhsin Al Amin menjawab : kitab Ayanu As Syiah adalah kitab sejarah, karena telah terbukti dalam sejarah bahwa ketika Muslim bin Uqbah menyerang kota Madinah, membunuh dan merampok serta memperbolehkan kehormatan selama tiga hari atas

13

perintah Yazid, melakukan kejahatan yang tidak mampu ditulis oleh pena, imam As Sajjad telah berbaiat pada yazid karena kepentingan mendesak, dan karena taqiyah untuk menjaga diri dan bani hasyim. Baiat ini adalah seperti baiat Ali pada Abubakar setelah enam bulan dari wafatnya Nabi , setelah syahidnya Fatimah. Abbas Al Qummi mengatakan: tidak boleh menyebutkan kejadian ini meskipun benar terjadi, karena dapat melemahkan akidah orang banyak, dan kita harus selalu menyebutkan kejadian yang tidak betentangan dengan akidah orang banyak. Muhsin Al Amin mengatakan: saya tidak tahu mana kejadian sejarah yang ada manfaat di dalamnya dan mana yang tidak ada manfaatnya, hendaknya anda mengingatkan saya pada kejadian yang tidak ada manfaatnya, saya tidak akan menuliskannya. Link : http://www.aqaed.com/faq/6127/ Bahkan judul permasalahan disini : http://www.maarefislam.org/doreholomvamaarefislam/bookscontent/imamshena si-arabic/imam15/imam15-11.htm disebutkan : "Kritik pendapat Al Muhaddits Al Qummi mengenai mencegah menyebut sebagian hakekat-hakekat sejarah.!!!" Qiqiiqqiiqqiqiqiqiiqiqiqqqi. Katenye Al Muhaddits Al Qummi : Ssssssstttt. Jangan Bilang siapa2 !!!! Ini trure StoryIni nyata. ini Aseli pake Shod !!!!! Ini Real Madrid eh.. Real Betis eh Reality Show !!!! Gak boleh ada yg ditulis dan di dengar orang !!!! BERBAHAYA !!!! Qiqiiqiqiqiqiqqiiqiqiqiiqqiiqiqi. Cwuape dwuech !!!! 3. MENCIPTAKAN KERANCUAN PADA SETIAP MASALAH Tersebut dalam salah satu riwayat di kotab Al Kafi yg di shohihkan oleh Bahbudi dan Al Majlisi : 146 1 / : :
32

: ! . : : )1( : Kulaini telah meriwayatkan dari Zurarah bin Ayun : Saya bertanya pada Abu Jafar tentang sebuah masalah, lalu dia menjawab pertanyaanku, lalu datang seseorang menanyakan padanya pertanyaan yang sama dengan pertanyaanku, tapi Abu Jafar memberikan jawaban berbeda dari jawabanku, lalu datang lagi seseorang dan menanyakan pertanyaan yang sama, lalu Abu Jafar menjawabnya dengan jawaban yang berbeda dengan jawaban bagiku dan orang yang pertama, setelah dua orang itu keluar, saya bertanya: Wahai Putra Rasulullah, dua orang penduduk Irak, keduanya adalah syiahmu, mereka bertanya mengapa engkau jawab dengan jawaban yang berbeda? Maka beliau menjawab: Wahai Zurarah, ini lebih baik bagi kami dan kalian serta bisa memuat kita tetap eksis, jika kalian sepakat atas sebuah perkara, maka manusia akan mengenal hakekat kita, akhirnya Aku dan Kalian akan cepat punahdst [Ushul Al Kafi, jilid 1 hal 65] Link : http://www.mezan.net/books/kafi/kafi1/html/ara/books/al-kafi1/23.html Qiqiiqiqiqiqqiiqiqqiiqiqiqiqiqiq. Liat Tuch makhluk-makhluk syiah biar selalu eksis meresahkan umat Islam dan gak cepet punah harus selalu pake jurus mbulet dan berbohong terus yah ?????? Semoga bermanfaat !!!!!! ^_^

33

Khomeini Terlaknat Di Mata Pemimpinnya Para Syiah


Oleh : Al-Akh Aditya Riko -HafizhahullahKhomeini berkata dalam kitabnya al-Hukumah al-Islamiyyah hal. 91: -- "Kami berkeyakinan bahwa posisi yang dilimpahkan oleh aimmah kepada fuqaha akan senantiasa terpelihara, dikarenakan para imam adalah orangorang yang kita tidak dapat gambarkan pada diri mereka suatu kelupaan (sahu) ataupun kelalaian." 18 Seakarang Kita bandingkan dengan keyakinan yang dimiliki oleh Syaikh Shaduq, dedengkotnya Syiah Imamiyyah. Sebelumnya, bagi yang belum mengetahui siapa itu syaikh Shaduq, langsung saja ke TKP : http://www.al-shia.org/html/id/page.php?id=413 Bisa digaris bawahi hal berikut ini : Pada tahun 347 H., atas permintaan Ruknud Daulah Ad-Dailami ia menetap di Rei dan menjadi pemimpin para pengikut Syiah di seluruh dunia dalam segala bidang. # Bayangkan, raisul muhadditsin, dan pemimpin pengikut syiah di seluruh dunia dalam segala bidang. Dalam kitabnya Uyun al-Akhbar al-Ridha, Syaikh Shaduq meriwayatkan dari Abu Shalt al-Harawi, yang berkata : )( : "Aku bertanya kepada Ar-Ridha : Wahai putera Rasulullah sesungguhnya diantara masyarakat kufah terdapat suatu kaum yang mengklaim bahwa Nabi tidak pernah terjadi padanya kelupaan dalam shalatnya. Maka beliau
18

Scan kitab gambar 26 dan 27 34

menjawab : Mereka telah berdusta, Allah melaknat mereka, sesungguhnya yang tidak pernah lupa Dialah Allah yang tiada ilah selain Dia." http://bit.ly/Jj3F7b Kemudian di dalam kitabnya yang lain dan termasuk yang paling terkenal darinya yaitu "Man Laa Yahdhuruhul Faqiih", Syaikh Shaduq menunjukkan keyakinannya : : "Sesungguhnya kaum ghulat dan mufawwidhah Allah melaknat mereka mereka mengingkari lupanya Nabi Shallallahu Alahi Wa Aalih, dan mereka mengatakan : jika dibolehkan Nabi lupa di dalam shalatnya, maka boleh juga lupa di dalam tabligh, karena baginya shalat adalah kewajiban sebagaimana tabligh." http://bit.ly/KThGWx Dari sini sudah bisa dibayangkan, seorang raisul muhadditsin, pemimpin syiah di seluruh dunia di zamannya (Syaikh Shaduq), mengatakan bahwa yang mengingkari lupanya Nabi itu termasuk ghulat (extrimis) dan dilaknat Allah. Ditambah lagi sebuah riwayat dari imam mereka sendiri yang menyebut sebagai pendusta kepada yang mengingkari lupanya Nabi, dan.. Kemudian ada orang yang didaulat menjadi Pemimpin Besar Revolusi Syiah, mengatakan bahwa para imam itu tidak mungkin digambarkan bisa lupa. Mengatakan Nabi itu tidak mungkin lupa saja sudah termasuk ghulat dan dilaknat Allah, apalagi hanya imam yang bukan Nabi.?

35

Surat Wasiat Politik Ilahiah Khomeini : Bangsa Iran Lebih Baik Daripada Generasi Salaf !! [Na'udzubillah]
Oleh : Al-Akh Aditya Riko -Hafizhahullah-

http://indonesian.irib.ir/tokoh/-/asset_publisher/tCI5/content/surat-wasiat-politikilahiah-imam-khomeini

Surat Wasiat Politik Ilahiah Imam Khomeini : "Saya berani menyatakan bahwa bangsa Iran saat ini lebih baik daripada bangsa Hijaz pada masa Rasulullah SAWW atau masyarakat Kufah pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan Husain bin Ali a.s." Silahkan pilih, mau ikut Khomeini atau mau ikut Al-Quran dan As-Sunnah : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang maruf, dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah (QS. 3:110)
36

> Apakah Khomeini mengira ayat diatas itu turun untuk bangsa Iran yang ada saat ini ? Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selamalamanya. Itulah kemenangan yang besar. (QS. 9:100) > Adakah ayat yang terang benderang seperti diatas itu yang menyatakan keridhaan Allah untuk bangsa Iran saat ini ? Dari Abdullah bin Masud Radhiyallahu Anhu : Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah kurunku (generasi shahabat) kemudian orang-orang yang datang setelah mereka (generasi tabiin), kemudian orang-orang yang datang setelah mereka (tabiut tabiin), kemudian akan datang suatu kaum yang persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. (HR Bukhari) > Apakah Khomeini dan bangsa Iran saat ini masuk ke dalam Generasi Shahabat? atau Tabiin? atau Tabiut Tabiin? WASIAT SEMPRUL

37

Berkurangnya Iman Fathimah [Versi Syi'ah] Dan Para Wanita Ketika Haidh Dalam Agama Syiah
Oleh : Al-Akh Aditya Riko -HafizhahullahRasulullah Saw bersabda kepada para wanita : "Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan diin (agama) yang dapat menghilangkan akal orang laki-laki yang teguh dari salah seorang dari kalian." Makna dari berkekurangan diin (agama) dijelaskan oleh Rasulullah Saw : "Bukankah ketika wanita haidh dia tidak shalat dan puasa ?" Kami menjawab, "Benar" Beliau Saw melanjutkan, "Maka itulah kekurangan agamanya (diinihaa)". (Shahih al-Bukhari) Khutbah imam Ali versi Syiah : "Sesungguhnya wanita itu kurang iman" Imam Ali (versi syiah) juga menjelaskan maksud kurang iman : "Adapun kurangnya iman mereka karena tidak dapat shalat dan dan puasa ketika mereka haidh." (Nahjul Balaghah) Pointnya adalah : Menurut penjelasan Rasulullah Saw, wanita kurang dalam hal "diin" (agama) karena ketika haidh tidak dapat shalat dan puasa.
20 19

19 20

Shahih Bukhari, mathba'at al-salafiyyah juz 1 hal. 115, lihat gambar 28 Nahjul Balaghah, mu'assasah al-Ma'arif, Beirut, hal. 203. Lihat gambar 29 38

Sedangkan menurut imam Ali (versi syiah) wanita kurang dalam hal "iman" karena ketika haidh tidak dapat shalat dan puasa. Bagaimana menurut anda ? Mana yang benar ? Wanita itu kurang agamanya atau kurang imannya (dalam hal tidak bisa shalat dan puasa di saat haidhnya) ?

Wanita dikatakan kurang agamanya ketika haidhnya tidak bisa shalat dan puasa, hal tersebut bukanlah celaan dan dosa, karena pada dasarnya diin adalah tuntunan, aturan yang berasal dari Allah, dan kekurangan tersebut berasal dari ketetapan Allah. Tetapi ketika dikatakan wanita kurang imannya, bagaimana menjelaskannya ? Barangkali dari sini muncul desas-desus bahwa Fatimah ra tidak pernah mengalami haidh, untuk mengecualikan beliau ra dari perkataan imam Ali (versi Syiah) diatas, yaitu wanita yang haidh itu kurang iman. Sayangnya desas desus ini bertentangan dengan riwayat shahih (versi syiah juga) berikut ini: ( ) ) ) ) ( "Abu Ali al-Asyari dari Muhammad ibn Abdil Jabbar dari Ali ibn Mahziyar dia berkata : Aku menulis kepadanya (imam alaihis salam), seorang wanita bersuci dari haidh atau dari darah nifas pada awal hari bulan Ramadhan kemudian mengalami istihadhah maka dia shalat dan puasa sepanjang ramadhan tanpa melakukan apa yang dilakukan orang-orang yang mengalami istihadhah yaitu mandi di setiap sebelum shalat, apakah boleh puasanya dan shalatnya atau tidak ? Dia (imam alaihissalam) menulis balik : qadha puasanya dan tidak usah mengqadha shalatnya, bahwa sesungguhnya Rasulullah (Shallallahu Alaihi wa Aalih) dulu memerintahkan FATHIMAH Shalawatullahi Alaiha dan Muminat dari IstriIstrinya untuk melakukan hal tersebut." [al-Kafi juz 4 bab Shaum Al-Ha'idh Wa Al-Mustahaadhah, di-Shahihkan Al-Majlisi di Miratul Uqul 16/340] Riwayat tersebut jelas sekali menunjukkan bahwa Fathimah juga mengalami haidh, karena Rasulullah Saw memerintahkan sesuatu yang berkaitan dengan kasus
39

wanita haidh yang kemudian mengalami istihadhah, dimana perintah tersebut .ditujukan juga kepada Fathimah ? Ternyata Fathimah mengalami haidh. Apa Fathimah juga termasuk kurang iman Atau, Nahjul Balaghah diatas bukanlah puncak kefasihan imam Ali, tapi hanya ? puncak kefasihan hasil karangan kaum majusi Seorang rafidhi busuk yang memakai nama Malik Al-Asytar berkomentar bodoh ketika mencoba untuk membantah note di atas pada note fb Aditya Riko. Berikut : ini cuplikannya : Malik Al-Asytar berkata )1( 1 44 ] [ " ) ( " . ) ( ) ( . : )4(: . ooo.. iye lupe ketawewkwkwk : Aditya Riko menjawab Ketawa ente kurang panjang lik : Kulaini w 329 H, sanadnya

04

yg dari alilal : Syaikh Shaduq w 381 H, sanadnya : lihat disini : http://bit.ly/JVTgib tu kenapa yg datang belakangan ngilangin kata Fathimah shalawatullahi alaiha??? sementara yg ane tau abu ali al-asyari itu dg ahmad bin idris org yg samajadi siapa yg ngilangin kata fathimah shalawatullahi alaiha ? syaikh shaduq ? bapaknya ? atau saad bin abdullah ? Juga itu di al-ilal ada Muhammad bin Ahmad msh blm tau gw pasti ada apa-apa neh.yg riwayat datang duluan pan udh disohihin ama majlisi trus yg ini (spekulasi juga) : masalahnya kenapa pake shalawatullahi alaiha ? mang ente kalo baca shalawat itu org bintu abi hubaisy masuk ahlulbait juga ya ? baru tau ane hehehe sok lanjutin ketawanya lik, yg lebar yak ^_^ Malik Al-Asytar : . [Terdiam hingga sekarang]

41

Syiah Lebih Rekomen Wuquf Di Karbala Daripada Wuquf Di Arafah


Oleh : Al-Akh Aditya Riko -Hafizhahullah-

Allah Taala berfirman di dalam kitab-Nya yang mulia : Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy`arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. al-Baqarah : 198)

Tetapi.
42

kitab syiah malah mengiming-imingi(*) manusia untuk bertolak ke Karbala. Barangsiapa menghabiskan malam arafah di Karbala dan tinggal di dalamnya sampai kembali dan pergi Allah akan melindunginya dari keburukan sepanjang tahun.(**) (Kamil al-Ziarat, Mu'assasah Nasyr al-Fuqahah, hal. 452) 21 *** * kalo bukan ngiming-imingi apa lagiitu bukan hanya sekedar anjuran berziarah, tapi anjuran untuk
meninggalkan Haji .. : : : : : : Abu Abdillah berkata : "Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala terlebih dahulu melihat kepada para penziarah kuburan al-Husein as pada sore hari arafah." Perawi berkata, "Sebelum melihat kepada ahlul mauqif (kaum muslimin yang sedang wuquf di arafah) ?" Abu Abdillah berkata, "betul." Perawi berkata, "Bagaimana bisa begitu ?" Abu Abdillah menjawab, " Karena sesungguhnya diantara mereka itu (orang-orang yg wuquf di arafah) terdapat anak-anak zina. Dan tidaklah diantara mereka ini (para penziarah kuburan al-Husein) ada anak-anak zina. [http://www.rafed.net/books/doaa/kamil/k13.html#186 - hal 187, hadits ke-3] Dan sesungguhnya Basyir ad dahhan tidak pergi haji, dan menghabiskan hari arafah di kuburan alHusein. Kata Abu Abdillah : wahai Basyir, demi Allah kamu tidak luput dari sesuatu pun dari apa yang didapatkan oleh orangorang Makkah yang ada di makkah. Basyir bingung, kemudian diperjelas oleh Abu Abdillah : ] ] : )5( Wahai Basyir, sesungguhnya seorang dari kamu mandi di sungai furat, kemudian mendatangi kuburan Husein dengan mengetahui haknya, Allah akan mengaruniainya seratus haji maqbulah, seratus umrah mabrurah, seratus peperangan bersama Nabi mursalin melawan musuh Allah dan musuh rasul-Nya. Wahai Basyir, dengar dan sampaikanlah kepada orang yang hatinya sanggup menerimanya, "Barangsiapa menziarahi Husein di hari arafah, sama seperti menziarahi Allah di arsy-Nya". [http://www.rafed.net/books/doaa/kamil/k13.html#186 - hal 189, hadits ke-9]

21

Lihat gambar 30 43

kitab sesat agama Syiah ini memang lebih rekomen Wuquf di Karbala daripada Wuquf di Arafah

** saking antinya syiah sama umat Islam, sampe akhirnya bikin ibadah tandingan
: dari Abu Abdillah, berkata: "ziarah husein as setara dengan dua puluh haji, dan lebih utama" [Kamil ]al-Ziarat : Masih dari Kamil al-Ziarat : Dari abi abdillah (imam Jafar shadiq versi siah) : Makan tanah kuburan itu haram, sama seperti daging babi. Dan barangsiapa memakannya kemudian mati, saya tidak akan menyolatinya, kecuali tanah kuburan Husein as, karena di dalamnya ada kesembuhan dari segala penyakit. Tapi .barangsiapa memakannya dengan syahwat, tidak ada kesembuhan di dalamnya ..# mantep juga neh wisata rohani, begadang di karbala sambil nyemil tanah kuburan wkwkwk : Dari Kamil al-Ziarat lagi : )1( ,Imam Musa al-Kazhim ketika ditanya mengenai keutamaan berziarah di kuburan putranya Ali Ridha berkata: Betul nanti hari kiamat diatas arsy Allah ada empat dari generasi awwal dan empat dari generasi akhir. Adapun empat dari generasi awal adalah Nuh dan Ibrahim dan Musa dan Isa alaihimussalam. Adapun empat dari generasi akhir adalah Muhammad dan Ali dan Hasan dan Husein shalawatullah alaihim ajmain. Kemudian "kaplingnya bertambah", maka akan duduk bersama kami .siapa-siapa yang menziarahi kuburan para imam : Note ) ( " " 1 " . . ". 73. : "

44

*** Ribuan Warga Syiah Wuquf di Karbala Sumber-sumber berita resmi Irak menyatakan bahwa ribuan warga Syiah dari Iran dan negara-negara Teluk melaksanakan wuquf di Karbala, sebagai pengganti wuquf di Arafah, Selasa (23/11). Najah Al-Balaghi, Kepala Administrasi Bandara Nejef, menyampaikan, "Ribuan pengikut Syiah datang dari negara-negara Teluk dan Iran untuk berpartisipasi dalam kunjungan Arafah di makam Imam Husain di Karbala, Selatan Baghdad." Ia menambahkan, " Dalam minggu ini jumlah mereka mencapai 6.235 dari Teluk dan sekitar 7.000 orang dari Iran." Al-Balaghi juga menegaskan bahwa jumlah pengunjung ini akan bertambah, menunggu pesawat yang bisa membawa mereka ke Nejef. Dalam sehari rata-rata ada penerbangan berasal dari Dubai, Bahrain, Lebanon dan Suriah setelah sebelumnya hanya ada dua kali penerbangan dalam seminggu. Penerbangan ke Teheran dan Masyhad (lokasi syahidnya Husain) dari satu sampai empat kali penerbangan dalam seminggu. Tokoh Referensi Syiah, Huda Ahmed, Wakil dari Mursyid Ali Khamenei, dari kota Masyhad menyerukan untuk menjadikan Masyhad itu sebagai kiblat kaum muslimin, menggantikan kota Mekah. Dia juga mengajak untuk meninggalkan rukun Islam kelima yaitu haji ke Baitullah. Perwakilan Khamenei ini menyatakan bahwa "Makam Imam Ridha berada di Masyhad, maka ia pun menjadi tempat yang tepat bagi seluruh umat Islam. Sementara tempat-tempat lain, telah menjadi tawanan orang-orang yang sombong." Ia menambahkan, "Tanah Hijaz telah menjadi tawanan kelompok Wahabi," .

Huda menunjukkan bahwa Masyhad ini setiap tahun dikunjungi oleh 800 ribu pengunjung dari luar negeri dan dan 20 juta pengunjung dari dalam negeri Iran sepanjang tahun.. Ia mengklaim bahwa Masyhad adalah ibukota spiritual dan

45

keagamaan, bahkan sebelum adanya makam Imam Ridha, imam Syiah yang kedelapan, di dalamnya. Iran Ingin Mengontrol Tempat-tempat Suci di Arab Saudi Ahli Strategi Mesir dan mantan panglima perang, Hussam Sweilem mengungkapkan bahwa, Iran ingin mengontrol tempat-tempat suci di Arab Saudi. Ia menyatakan, bahwa usaha "tashdir tsaurah" (ekspor revolusi) Iran memiliki departemen tersendiri di Kementerian Luar Negeri Iran yang bekerja secara sistematis. Mereka telah masuk ke Eritrea yang miskin, dan sedang menuju ke gerbang laut merah yang mengontrol terusan Suez. Dari sini Iran dapat mengancam Yaman dan Arab Saudi dan meneruskan persenjataannya ke Sudan dan Mesir. Oleh karena itu ia membuat sebuah pangkalan militer dan kilang minyak di Eritrea." Husam menambahkan, "Kami tahu apa yang harus dilakukan Houthi di Yaman dekat perbatasan Saudi-Yaman untuk melayani Iran dan mewujudkan tujuannya dalam mengendalikan tempat-tempat suci di Arab Saudi." Seorang Peneliti Arab Saudi yang berada di Inggris, Aid Bin Saad Al-Dusari, sebelumnya telah membongkar adanya usaha untuk mengotori Kabah dengan darah para jamaah haji untuk memunculkan "Imam Mahdi" versi Syiah. Al-Dusari juga menjelaskan, serangan Syiah ini adalah bagian dari persiapan untuk revolusi Mahdi dan pembebasan Mekah dan Madinah dari "orang musyrik," menurut mereka. (Sn/im) Ref
http://www.eramuslim.com/berita/dunia/parah-ribuan-warga-syi-ah-wuquf-dikarbala.htm

46

Kitab Tafsir Atau Psikotest ?


Oleh : Al-Akh Aditya Riko -Hafizhahullah-

47

Ini adalah tafsir karangan ulama syiah al-Sayyid Abdullah Syibr (w 1242 H), maktabah al-Alfain 22 , pada halaman yang menerangkan tafsir surat al-Nuur ayat 11 : Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. (Qs al-Nuur :11) Dari kitab diatas itu ada yang aneh, yaitu di bagian akhir tafsir ayat 11 al-Nuur tersebut ada titik-titik Ini kitab tafsir apa soal ujian psikotes ? ^_^ Karena penasaran kita cari-cari informasi terkait masalah ini. Akhirnya ketemu tafsir Syibr tersebut versi online yang dipublish oleh najaf.org. Setelah dilihat pada bagian akhir dari tafsir ayat 11 al-Nuur tersebut, ketemulah jawabannya. Ternyata kalimat inilah yang seharusnya mengisi titik-titik diatas. Voila !! Yang artinya bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Mariyah al-Qibthiyah dan apa yang dituduhkan kepadanya oleh Aisyah bahwasanya ia mengandung Ibrahim dari hasil perselingkuhannya dengan Juraih al-Qibthi dan dikatakan berkenaan dengan Aisyah. http://www.najaf.org/arabic/book/28/a338.htm Note: kalau link najaf diatas itu font-nya tdk terbaca, gunakan browser internet explorer Lanjut, kemudian apakah pandangan seperti itu merupakan pandangan yang populer di kalangan aliran sesat ini ataukah itu hanya pandangan segelintir saja

22

Lihat sampul kitab tafsir Syibr, maktabah al-alfain gambar 31 48

dari mereka ? Sekarang kita coba lihat tafsir Qummi terkait dengan ayat 11 surah al-Nuur tersebut.

Katanya : Sesunguhnya golongan umum (Ahli Sunnah) meriwayatkan bahwa ayat ini turun mengenai Aisyah, dan apa yang telah dituduhkan padanya pada perang bani Musthaliq dari khuzaah, sedangkan golongan khusus (syiah) meriwayatkan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan Mariyah alQibthiyah dan apa yang dituduhkan padanya oleh ( = Aisyah ?) wanita munafik. http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-quran/tafsir-qommi-j2/91.html hal. 99 Pernyataan al-Qummi tersebut menunjukkan bahwa ayat tsb terkait dengan Mariyah al-Qibthiyah adalah merupakan pandangan umum yang terdapat di dalam golongan "khusus". Dari sini terlihat bahwa golongan "khusus" ini memang ada yang khusus terangterangan menunjukkan kebenciannya kepada ummul Muminin Aisyah Radhiyallaahu Anhaa dengan menuduhnya sebagai wanita munafiq penebar berita bohong, dan sebagian lain ada yang khusus menyembunyikan kebenciannya kepada Aisyah Radhiyallaahu Anhaa dengan cara membuat kitab tafsir ulamanya sendiri menjadi seperti lembar soal ujian psikotes , yaitu mengganti kalimat dengan titiktitik ^_^

49

Dongeng Syiah Sebelum Tidur


Oleh : Al-Akh Aditya Riko -Hafizhahullah-

Aq 1. Fatimah az Zahra, Wanita TEladan Sepanjang Masa, Ibrahim Amini - hal. 127

50

Aq 2.Fatimah az Zahra, Wanita TEladan Sepanjang Masa, Ibrahim Amini - hal. 128

Singkat cerita, Ali diciduk tanpa bisa berbuat apa-apa. Fathimah berjibaku hendak menyelamatkan Ali sampai mendapat cambukan, rusuknya patah, keguguran, bahkan sampai mengancam membuka aurat bak julia perez. Pertarungan berakhir dengan kemenangan Fathimah, dan Fathimah menggandeng Ali pulang ke rumah. MET BOBOK SAYANG
51

Kedudukan Imam Menurut Syi'ah Imamiyah


Oleh : Al-Akh Aditya Riko -HafizhahullahLagi dari Buku Diskusi Suwar Suwir, yang kata penerbitnya : Penulisnya, Ayatullah Sayyid Muhammad al-Musawi, adalah salah seorang ulama besar Iran yang identik dengan mazhab Syiah. Di dalam sub-Bab yang berjudul "KEDUDUKAN IMAM MENURUT SYIAH IMAMIYAH", dia menjelaskan : Para imam dua belas as setelah moyang mereka, penutup para nabi dan penghulu seluruh makhluk, memiliki martabat dan derajat yang lebih tinggi daripada seluruh makhluk hingga para nabi as. Source
8.392604.776498547&type=3

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150528363403548&set=a.1015047615403354

Baca Juga :
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/06/syiah-berkata-ali-lebih-pemberani.html

52

Tanyalah Aku Sebelum Kau Kehilangan Aku ?


Oleh : Al-Akh Aditya Riko -HafizhahullahDiantara buku-buku sesat agama Syiah yang berdusta atas Nama Islam dengan menyandarkannya kepada Ahlul Bayt dan banyak beredar di Indonesia adalah :

Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu : "Wahai manusia, bertanyalah kepadaku sebelum kalian kehilangan aku" Mengapa Imam Ali tidak merekomendasikan Imam Hasan, Husein, dan Imam-Imam setelahnya ? Apakah Imam Ali tidak mengetahui Ilmu mereka ? Atau tidak mempercayai mereka ? Bandingkan dengan riwayat ini :

53

Datang seorang wanita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menyuruhnya untuk datang kembali. Maka wanita itu mengatakan: "Bagaimana jika aku tidak mendapatimu?" seakan-akan wanita itu memaksudkan jika telah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab: "Jika engkau tidak mendapatiku, maka datangilah Abu Bakr". [HR Bukhari] Jadi, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merekomendasikan seseorang sepeninggalnya? Siapa? Dialah Khalifah Pertama, Abu Bakr Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu. Selamat malam,. Source : Fb Photo

54

Khomeini Berkata : Para Nabi Telah Gagal !!


Kita semua -Kaum Muslimin- tentu yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan sedikitpun bahwa Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam telah sukses dalam Dakwahnya. Demi Allah, Islam telah sempurna. Beliau adalah manusia terbaik yang dipilih oleh Allah dan diutus sebagai Rahmat bagi alam semesta. Aku tanya kepada engkau wahai yang memiliki akal, apakah Allah akan menjadikan seorang hamba yang lemah sebagai pemimpin umat sekaligus pengemban Risalah Agung? Apa jadinya jika Islam ketika awalnya didakwahkan dipimpin oleh orang lemah? Atau adakah manusia yang menyatakan bahwa Allah salah memilih? Betapa hina wajahnya, betapa busuk Aqidahnya. Dan diantara orang-orang hina itu, dia telah mati dengan kain kafannya yang tercabik-cabik. Siapakah orang tersebut? Tidak lain dan tidak bukan dia adalah satu dari pemimpin besar agama Syiah, yakni Ayatusy-SYAITHAN Khomeini AzZindiq. Pujaan hamba-hamba Mutah bersamaan dirinya adalah tukang Mutah. Dialah seorang yang menganggap bahwa Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam adalah seorang Hamba yang lemah dengan mengatakan bahwa Beliau -RasulullahShallallaahu Alaihi Wasallam termasuk para Nabi Alaihimush Sholatu Wa Sallam tidak berhasil menegakkan keadilan pada masa dakwahnya! Astaghfirullah AlAzhim.. Demi Allah ini adalah penghinaan terhadap Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam. Ini adalah penghinaan terhadap Nabi kalian wahai Kaum Muslimin! Ini adalah penghinaan terhadap para Nabi dan Islam! Dia -Khomeini- Az-Zindiq berkata : "Maka setiap Nabi dari nabi-nabi yang ada, sesungguhnya datang untuk menegakkan keadilan, dan tujuannya adalah menerapkannya di seluruh dunia. AKAN TETAPI MEREKA TIDAK BERHASIL, BAHKAN SAMPAI PENUTUP PARA NABI (yakni Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam) yang datang untuk memperbaiki keadaan manusia dan membimbing mereka serta menerapkan keadilan juga TIDAK DIBERIKAN TAUFIQ. Dan sesungguhnya

55

orang yang akan berhasil dengan segala makna kalimat dan menerapkan keadilan diseluruh penjuru dunia adalah Al-Mahdi Al-Muntazhar"
23

[Mukhtarat Min Ahadits Wa Khithabat Al-Imam Al-Khomeini 2/42]

Ini baru satu diantara ribuan hinaan Khomeini terhadap Islam. Maka tidak heran pada saat kematiannya, keadaan khomeini amat berantakan lagi mengenaskan..

23

Scan kitab gambar 32 dan 33 56

BERITA

57

Produser Film Iran : Desember, Rilis Perdana SinetronMuhammad (Shallallahu Alaihi Wasallam)
Oleh : Dukung MUI Keluarkan Fatwa Syiah Sesat Dan HARAM Di Indonesia Kobaran api kemarahan Kaum Muslimin belum lagi padam, akibat film murahan berisi penghinaan terhadap manusia paling mulia, penghulu dan penutup para Nabi dan Rasul. Film berbahasa Inggris hasil dengki beberapa oknum Kristen Qibthi asal Mesir di Amerika, didukung oleh beberapa donatur Yahudi dan Kristen dari berbagai Negara, di antaranya Morius Sadeq (donator,tersangka utama), Steven Klein (penasehat), dan produser sekaligus sutradara misterius dengan nama samaran Sam Basile. Film ini dibuat pada musim panas 2011, dalam sebuah Gereja di Los Angeles, diperankan oleh kira-kira 50 orang actor/aktris. Hasil penelitian menyatakan film ini adalah hasil rekayasa Morius Sadeq bersama timnya. Film ini direkam dengan judul awal MR.George, menceritakan tentang petualangan di gurun Arab. Kemudian film tersebut direkayasa sedemikian rupa dengan mengganti kata-kata dan dialog di dalamnya, dan diekspos dengan tema Nabi Muhammad (Shallallahu alaihi wasallam). Mayoritas pemeran film merasa ditipu dan siap mengajukan gugatan kepada Sam Basile yang diduga kuat adalah Morius Sadeq. http://www.albrq.net/9824.html Intinya, film ini adalah film murahan yang sengaja dibuat untuk menghina dan memprovokasi umat Islam, dengan menghina Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, dampaknya sangat besar, mulai dari protes damai, sampai terbunuhnya pejabat Kedubes Amerika di Libya.

Salah seorang produser telah ditangkap :

58

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=524457514244203&set=a.14701474532 1817.21835.118696491486976&type=1&theater *** Di dunia lain dalam kasus yang sama, Produser sekaligus sutradara film Iran, Majdi Mujaedi, menyatakan siap merilis film yang berjudul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Desember mendatang. Film yang penulisan naskahnya menghabiskan waktu 3 tahun, mulai direkam pada Oktober tahun lalu tersebut, dan menelan biaya 30 juta USDollar, akan menampilkan sosok nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Menurut Majdi Mujaedi, film ini terdiri dari tiga episode, di dalamnya ia menceritkan tentang kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Klaimnya, perlu kiranya menampilkan sosok Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi semua manusia. http://almokhtsar.com/node/80642 *** Apa pun alasannya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling mulia, tidak akan ada yang bisa menyamainya baik dalam Rupa, Tutur Kata, Akhlaq, Iman, Taqwa, dan semua sisi lainnya. Berapapun mahalnya harga pembuatannya, sebesar apapun mulianya tujuan pembuatnya, terlepas dari siapapun produsernya, baik muslim, kafir, dsb, film tersebut tetap akan MERENDAHKAN dan MENGHINAKAN sosok Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi diperankan oleh aktor Fasiq, munafik, apalagi musyrik. Kemarin dia memerankan film romantis bersama aktris, Sekarang dia berani memerankan manusia paling mulia sedunia-akhirat. *** orang-orang yg menghina & melecehkan nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bagaikan orang yang melihat matahari terang benderang di atas kepala mereka, kemudian meludahinya, ludahnya pun tak sampai, justru malah kembali
59

mengenai

wajah

mereka

(DR

Muhammad

Arifi,

Ulama

Muda

Saudi).

http://www.youtube.com/watch?v=YdyLn6YcG5Q Siapapun pelakunya, apapun motifnya, kami tidak akan terima pemeranan sosok agung Rasululah Shallallahu alaihi wasallam dalam film. Dan.., siapa berani melakukannya, bersiaplah menanti azab dari Allah, dengan tangan mereka sendiri , atau dengan tangan-tangan kami ! Semakin mereka merendahkan Rasulullah, semakin besar cinta kami kepadanya. Semakin mereka melecehkannya, semakin tinggi semangat kami mengkuti sunnahnya. oOo

60

Pukulan Telak Presiden Mesir Untuk Iran Dan Rezim Suria


Oleh : Dukung MUI Keluarkan Fatwa Syiah Sesat Dan HARAM Di Indonesia Sambutan Presiden Mesir DR.Mohammad Mursi pada Pertemuan KTT Non Blok di Iran. Setelah menuai berbgai kontroversi, Presiden Mesir memutuskan untuk menghadiri KTT Non Blok yang diadakan di Iran. http://www.youtube.com/watch?v=pL4dWbQUZjU Beliau memulai sambutannya dengan puji-pujian kepada Allah Suhanahu wa Taala. Dan shalawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam., ahlul bait, sahabat, tabiin, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat. Beliau melanjutkan dengan mendoakan keempat khulafa al-Rasyidin, dengan berkata : Ya Allah, ridhailah keempat pemimpin kami, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. PALESTINA Setelah menyampaikan dukungan beliau terhadap perjuangan Rakyat Palestina melawan penjajah Yahudi, dan harapan beliau agar semua pihak bersatu, menjauhkan semua perbedaan-perbedaan yang dapat melemahkan kekuatan mereka. Begitu juga dukungan penuh Mesir terhadap semua usaha pihak Palestina untuk bergabung di keanggotaan PBB. Presiden Mursi, melanjutkan dengan penyampaian sikap Mesir terhadap krisis kemanusiaan di Suria. SURIA Hadirin yang mulia, Sesungguhnya solidaritas kita bagi rakyat Suria dalam menghadapi rezim zhalim yang telah melampaui batas, rezim yang telah

61

kehilangan hak kekuasaannya, adalah tuntutan wajib dari sisi akhlak, lebih dari sekedar tuntutan politis atau strategis. Berangkat dari keyakinan dan harapan kita akan masa depan cerah bagi Suria. Maka wajib atas Kita semua untuk mendeklarasikan dukungan penuh tanpa cacat, bagi perjuangan para penuntut keadilan dan kebebasan di Suria. Kita juga harus menerjemahkan rasa simpati kita ke dalam gerakan politik tegas, mendukung peralihan revolusi damai menuju pemerintahan demokrasi yang memenuhi harapan seluruh rakyat Suria ; keadilan, kebebasan dan persamaan. Dalam kesempatan yang sama, kita harus menjaga Suria, agar tidak terjerumus dalam perang saudara, atau terjebak dalam jurang pemecahan daerah atau tabrakan rasialis. Inilah alasan urgensi penyatuan semua gerakan oposisi, dengan menjamin perlindungan hak-hak asasi rakyat Suria, tanpa adanya pembedaan atau keberpihakan, juga menjaga persatuan dan perdamaian semua wilayah dan bagi rakyat Suria tercinta. Mesir menyatakan siap secara penuh untuk bekerja sama dengan semua pihak demi menghentikan penumpahan darah, mencapai sikap yang jelas menyusun dasar-dasar berdirinya Suria Baru yang merdeka, sebagai batu loncatan menuju pembangunan dan kemajuan yang diidam-idamkan oleh segenap rakyat Suria yang tulus bagi Negara, bangsa, keluarga, dan sejarahnya. Mesir sudah memluai terobosan ini pada Muktamar Makkah di akhir Ramdhan yang baru saja berlalu, dengan menyeru semua pihak terkait untuk mengambil langkah nyata, menciptakan solusi yang tepat, agar dapat keluar dari ujian yang menimpa rakyat Suria. Aliran darah di Suria adalah tanggung jawab kita semua. Kita harus menyadari, bahwa tumpahan darah ini, tidak akan berhenti tanpa partisipasi kita semua untuk menghentikannya. ***

62

Setelah mendengar pidato ini, mayoritas pengamat politik Islam menilai kehadiran Presiden Mesir Di KTT NonBlok ini, lebih besar maslahatnya daripada memboikotnya. Sebab dia telah berhasil menyampaikan aspirasi rakyat Muslim, sekaligus menjatuhkan tekanan langsung kepada Iran, pendukung utama rezim Basyar Asad. Pidato ini juga dianggap sebagai tamparan keras ke wajah Iran dan para pendukungnya. Diberitakan, utusan pemerintah Suria langsung walk out setelah mendengar pidato Mursi. (http://anbacom.com/news.php?action=show&id=18248). Amat disyangkan, Ali Khamanei dan Ahmadi Nejad, tidak menggubris sedikitpun masalah Suria dalam sambutannya. (http://www.akhbaralaalam.net/?aType=haber&ArticleID=54150) Pertanyaannya : Bagaimana bisa kepengurusan baru KTT Non Blok diserahkan kepada Iran, yang notabene berpihak kepada Rusia dalam kasus Suria ? Wallahu Alam. oOo

63

Hizbullat Lebanon Berkabung Tiga Hari


Oleh : Dukung MUI Keluarkan Fatwa Syiah Sesat Dan HARAM Di Indonesia Paska terbunuhnya menteri pertahanan Rezim Suria bersama wakilnya, Sekjen Hizbullah, Hasan Nasrallah mengumumkan berkabung tiga hari. Sebab mereka telah kehilangan teman-teman dekat. Pada kesempatan lain Hasan Nasrallah mengatakan : Tidak terjadi apa-apa di HomsSuria. Sungguh mengherankan, apakah dia buta, atau dia menganggap pembantaian dan pembumihangusan Homs bukan apa-apa ?! http://www.e-mailaat.com/news.php?action=show&id=6936 oOo

Lagi, Syi'ah Nushairiyah Membantai Suni Suria !


Oleh : Dukung MUI Keluarkan Fatwa Syiah Sesat Dan HARAM Di Indonesia Kemarin (Khamis, 12/7/2012) telah terjadi satu lagi pembunuhan dan

penyembelihan besar-besaran dilakukan oleh rezim Basyar dan sekutunya. Setelah sebelumnya melakukan beberapa operasi penyembelihan Sunni secara besarbesaran. Kali ini tentera rezim membunuh dan menyembelih lebih 220 masyarakat Sunni di Masjid Turaimisah, wilayah Hamah. Para saksi penyembelihan di Turaimisah melaporkan bahawa jumlah yang syahid umumnya di rumah-rumah dan ladang-ladang pertanian masyarakat sekitar kota tersebut. Sumber masyarakat setempat melaporkan bahawa mayoritas masyarakat awam disembelih dengan pisau oleh tentera rezim dan syabbihah Syiah Nusairi. Serangan di mulai pukul lima dini hari, wilayah tersebut dihujani bom dan senjata-senjata berat lainnya.

64

Kemudian mereka menyerbu ke dalam kota, memutuskan hubungan komunikasi dan juga alur listrik. Seterusnya mereka membunuh sempat dan menyembelih diri. masyarakat awam yang tidak melarikan Umumnya korban adalah wanita dan anak-anak. Masyarakat Sunni Turaimisah yang berhasil menyelamatkan diri dari tindakan ganas tersebut masih terus mencari dan mengumpulkan syuhada-syuhada yang bergelimpangan di jalanan, perumahan, dan ladang-ladang pertanian. Ternyata janji demi janji yang digaungkan oleh Basyar adalah palsu dan merupakan penipuan semata-mata kepada dunia. Dimana pemimpin Islam saat ini ? Sumber : http://www.facebook.com/syria.olamaa http://www.facebook.com/pages/Rakyat-Malaysia-Bersama-RevolusiSyria/308664102508100 oOo

65

Di Indonesia Umat Budha Hidup Santai.. Di Miyanmar Ummat Muslim Dibantai..!


Oleh : Dukung MUI Keluarkan Fatwa Syiah Sesat Dan HARAM Di Indonesia Muslim Indonesia, Tunjukkan

Solidaritasmu! Di Indonesia umat Budha hidup santai.. Di Miyanmar Ummat Muslim

dibantai..!

Sumber foto : http://a060a.com/vb/showthread.php?p=3025 A. Dari Saudi I. Penjelasan DR. Muhammad Al-Habdan tentang sejarah dan kondisi Kaum Muslimin di Burma Miyanmar : http://www.youtube.com/watch?v=eV8SREJE3aA Beliau menjelaskan beberapa kewajiban muslim dan muslimat atas saudara kita di Burma-Miyanmar : 1. Mempelajari dan menambah wawasan tentang Muslim Rohingya, BurmaMiyanmar. 2. Menyampaikan kasus ini kepada keluarga dan orang2 dekat, agar mendoakan mereka. 3. Berusaha mengangkat kasus ini di berbagai media massa, guna menarik simpati para pemimpin muslim, agar berpartisipasi mengatasi tragedy kemanusiaan di Burma-Miyanmar. II. Khutbah DR. Muhammad Al-Arifi tentang Burma-Miyanmar : http://www.youtube.com/watch?v=lZaiyoBN4F4 III. DLL

66

B. Dari Kuwait Anggota Parlemen Kuwait : Beberapa anggota Parlemen Kuwait, menyampaikan protes terhadap pemerintah Miyanmar di depan Kantor Kedutaan Miyanmar di Kuwait : 1. Syekh Hajjaj Al-Ajmi : Menyampaikan keharusan partisipasi dan solidaritas kita atas saudara kita Muslimin Miyanmar. http://www.youtube.com/watch?v=FJ8EszzaSNY 2. Muhammad Hayef : Jika Pemerintah Burma tidak segera menghentikan penindasan kaum muslimin, maka kami menyatakan perang terhadap Burma ! : http://www.youtube.com/watch?v=T3kBknKb6Q0 3. DLL C. Dari Mesir Demo di depan Kedutaan Miyanmar : http://www.youtube.com/watch?v=M4evndxRvk0 D. Dari Indonesia I. Seruan FPI http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=264757920297232&id=18934 4087838616 II. III. D. Laporan tentang Muslim Rohingya, Shafa TV http://www.youtube.com/watch?v=KMydS-sG0rw Di Indonesia umat Budha hidup santai.. Di Miyanmar Ummat Muslim dibantai..! oOo

67

Provokator Syi'ah Qathif Ditangkap !


Oleh : Dukung MUI Keluarkan Fatwa Syiah Sesat Dan HARAM Di Indonesia 09.07.12 Qathif, adalah salah satu kota yg terletak di Timur Saudi. Kota ini dulunya termasuk wilayah bagian Dinasti Syiah Qaramithah. (Salah satu kejahatan dinasti Syiah Qaramithah adalah : membunuhi para Haji di Makkah pada hari tarwiyah dan merampas harta benda mereka, merobek Kelambu Kabah, dan merampas Hajar AlAswad, mereka membawa Hajar Al-Aswad ke negerinya, dan tetap bersama mereka selama 32 tahun, sampai tahun 339 H). Sekarang, di daerah Timur Saudi (Qathif, dsk) terkenal dua tokoh besar Syiah yang cukup berbeda satu sama lain. Hasan Shaffar, terkenal dengan kelicikan dan kelihaiannya bertaqiyyah di hadapan para pembesar Kerajaan. Sedangkan Nimr Baqir An-Nimr, tidak pandai bertaqiyah, dan sangat kritis terhadap Kerajaan. Nimr Baqir Al-Nimr, lahir di Awamiyah tahun 1379 H, setelah menyelesaikan jenjang pendidikan resminya (SMA) dia melanjutkan study ke Iran selanjutnya Suria. Dukungan besar Iran, sangat berpengaruh pada kancah politiknya. Setelah kembali ke Saudi, ia memulai gerakan politiknya pada thn 2006 dengan mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah Saudi; di antaranya : Membangun Baqi (menjadikan Baqi pusat perkuburan yang megah), Pengakuan atas syiah, dan penghapusan kurikulum yang ada sekarang karena merendahkan syiah. Diapun ditangkap. Pada 2008 ia ditangkap lagi, sehari kemudian dia dibebaskan, dan ditangkap lagi pada 2009 paska kerusuhan Al-Baqi- Madinah yang dipicu oleh Syiah. Dia mengkritik tajam pemerintah Saudi dan mengancam akan memisahkan diri dari kerajaan. http://www.youtube.com/watch?v=kGXSwUj4ViM&feature=related

68

Ini adalah kali keempat, provokator ini ditangkap, setelah serangkain kekerasan yang terjadi di Qathif, pusat Syiah terbesar di Saudi. Dalam proses penangkapan sempat terjadi saling tembak, sebelum akhirnya mobil yang dinaiki oleh Nimr menabrak tembok. http://www.e-mailaat.com/news.php?action=show&id=6872 Selain wilayah Timur (Qathif, Ahsa, Dammam, dsk), pusat Syiah terbesar Saudi adalah di Madinah Nabawiyah. Inilah sebabnya mengapa acap kali terjadi kerusuhan di Masjid Nabawi dan area pekuburan Sahabat Al-Baqi. Salah satu cacian Nimr an-Nimr atas sahabat Rasulullah : http://www.youtube.com/watch?v=_iZB2GxXe5I oOo

69

Fatwa Ulama Syiah : BUNUHILAH PENGUNGSI SURIAH DI MANAPUN MEREKA BERADA !


Oleh : Dukung MUI Keluarkan Fatwa Syiah Sesat Dan HARAM Di Indonesia AYATUSYIAH Mesbah Yazdi telah mengeluarkan fatwa : bahwa boleh membunuh PelarianPelarian Suria yang masuk ke Lebanon dan juga negara-negara yang lain. Ketika ditanya tentang krisis Suriah di menjawab : Bahwa Darah Kaum Muslimin Suria, halal ditumpahkan. Lihat lah fatwa terror tersebut, dan janganlah heran mengapa rezim Basyar dan sekutunya begitu sungguh-sungguh membunuh dan menyembelih umat Sunni di Suria. Semoga ALLAH memelihara kita dari fitnah ini dan memberi kemenangan kepada Rakyat Suria. Saudara jangan kira ini adalah sikap pribadi Ayatusyiah tersebut, ini adalah aqidah mereka, ini adalah manhaj mereka : Darah Ahlus Sunnah halal untuk ditumpahkan, di manapun mereka berada. http://www.almokhtsar.com/node/66863 Sumber Photo : Rakyat Malaysia Bersama Revolusi Syria oOo

70

Iran Adalah Musuh Israel? Benarkah ?


Oleh : Rakyat Malaysia Bersama Revolusi Suriah 28.06.2012 Syimitiz dari syarikat Balijiah (BRB) pada 2 Januari 1985 telah mendedahkan penjualan senjata Israel kepada Iran yang dianggarkan sebanyak 164 bilion dollar US dengan pertukaran minyak Iran. Pada bulan Disember 1980 sebuah majalah telah mendedahkan bahawa sejak awal peperangan Iran-Iraq lagi Iran menerima senjata Israel. Akhbar al-Ray al-Am juga mendedahkan kenyataan ini ekoran meletupnya kapal terbang Argentina yang membawa senjata dari Tel Aviv ke Tehran melalui Qabras. Akhbar al-Ray bertarikh 24 April 1988 melaporkan penjualan senjata Israel kepada Iran di sepanjang tahun 1980-1987 dan melaporkan daripada Perdana Menteri Israel, Syamir sendiri tentang bantuannya kepada Iran. Katanya: Menjadi kewajipan kepada Israel menjaga hubungannya dengan kepimpinan ketenteraan Iran. Sesungguhnya peperangan yang berterusan melemahkan Iraq, musuh tradisi Israel. Peperangan itu menyebabkan lebih banyak lagi pembahagian negara-negara Arab. Screen-shoot berikut adalah bukti dokumen tersebut.

71

72

Dari 15/3/2011 17/6/2012 Telah 16.885 Korban Jiwa


Oleh : Rakyat Malaysia Bersama Revolusi Syria 25.06.2012

Bilangan terkini rakyat Syria yang gugur syahid -Insya Allah- akibat kekejaman rejim Basyar yang dilaporkan. Bilangan ini adalah bermula daripada tarikh 15/3/2011 sehingga 17/6/2012 iaitu seramai 16885 orang (15683 lelaki, 1202 wanita). Bilangan syuhada kanak-kanak pula adalah seramai 1266 (952 lelaki, 314 perempuan). Berikut adalah bilangan syuhada mengikut wilayah : 1. Homs : 6569 2. Idlib : 2912 3. Hamah : 1946 4. Dara : 1634 5. Rif Dimasyq : 1613 6. Dir El-Zour : 666

73

7. Halab : 610 8. Dimasyq : 373 9. Lazakiyah : 350 10. Tharthus : 67 11. El-Riqqah : 61 12. El-Hasakah : 58 13. El-Qanitharah : 19 14. As-Suwaida : 6 Ini hanyalah bilangan yang dilaporkan, tidak termasuk lagi yang tidak dijumpai dan tidak dilaporkan. Teruskan doa kita semua, semoga Allah memberi kemenangan kepada rakyat Syria. Insya-Allah. oOo

89.789 Tahanan Siap Dihukum Mati


Oleh : Rakyat Malaysia Bersama Revolusi Syria 26.06.2012 Gambar dibawah menunjukkan peta perjalanan kapal perang Iran ke Syria untuk menghantar bantuan ketenteraan kepada rejim Basyar beberapa bulan yang lalu. Kami mendapat maklumat bahawa dua buah kapal perang tersebut adalah pertama kali melalui terusan Suez. Menurut sumber, setelah selesai memunggahkan segala muatannya di pelabuhan Tartus, kapal perang tersebut telah diisikan pula dengan 89789 orang tahanan dari kalangan orang awam dan pejuang-pejuang Syria yang ditangkap untuk di hantar ke Iran. Semua tahanan tersebut akan menghadapi hukuman sangat berat termasuk hukuman bunuh bila tiba di Iran. Ternyata seluruh dunia Islam terkejut dengan tindakan rejim Iran yang secara berani dan terang-terangan terlibat begitu aktif membantu rejim Basyar. Namun itulah hakikat Iran yang tidak diketahui dunia Islam.

74

oOo

75

Surat Perintah Dari Basyar Untuk Melaksanakan Hukuman Mati Kepada Para Tahanan Di Bandar Hama
Oleh : Rakyat Malaysia Bersama Revolusi Syria 26.06.2012

Ini adalah di antara bukti bahwa pembunuhan dan penyembelihan yang berlaku di Syria adalah angkara rezim Basyar.

76

Screen-shoot di atas adalah merupakan salinan surat perintah daripada Basyar kepada ketua tentera pasukan / Briged ke empat tentera rezim Syria supaya melaksanakan hukuman bunuh kepada para tahanan di bandar Hama. Hal ini adalah karena, tahanan-tahanan rakyat awam semakin meningkat dan ia dianggap hanya menjadi beban kepada rezim Basyar. Semoga dunia Islam semakin celik dan segera membuka mata terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh rezim Basyar dan sekutunya ini. oOo

Lagi !! Bukti Iran Menghantar Tentara Mereka Ke Syria Membantu Rezim Basyar.
Oleh : Rakyat Malaysia Bersama Revolusi Syria 24.06.2012

Lagi bukti bahawa Iran menghantar tentera mereka ke Syria membantu rejim Basyar. Screen-shoot di atas menunjukkan kad mafia Iran yang berkhidmat dan dihantar ke Syria.
77

Nah, kepada yang masih menafikan (mengingkari) bahawa Iran juga bersekongkol dengan rejim Basyar, lihatlah FAKTA ini.

78

FATWA

79

Fatwa Majelis Ulama Indonesia [MUI] Tentang Syiah

80

81

GENERAL

82

Buku Dialog Sunnah Syiah Dan Keshahihan Al-Kafi


Kitab Al-Murajaat (Versi Indo : Dialog Sunnah Syiah) adalah salah satu buku najis yang dibangga-banggakan oleh para pemeluk agama Syiah. Dengan buku tersebut ditampilkan berbagai manipulasi hingga seakan-akan terlihat bahwa Syiah lah yang nomor satu. Dan dengan buku tersebut pula digembar-gemborkanlah taqrib bathil & palsu Sunnah Syiah. Persetan dengan itu semua. Tatkala para pemeluk agama mutah menyanjung-nyanjung Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi selaku penulis buku tersebut, apakah mereka hanya mengambil perkataannya setengah-setengah saja ? Yang sesuai nafsu diambil dan yang tidak sesuai nafsu maka dibuang ? Pada kitabnya itu, Abdul Husain berkata : : )5101( Yang terbaik diantaranya ialah empat buah kitab yang menjadi bukubuku pegangan kaum Imamiyyah dalam ushul dan furu, semenjak generasi-generasi pertama sampai dengan masa kita sekarang ini, yaitu AlKafi, At-Tahdzib, Al-Istibshar, dan Man Laa Yahdhuruhul Faqih. Kitab ini telah sampai kepada kita dengan cara yang mutawatir, sedangkan isi yang dikandungnya adalah SHAHIH dan bisa dipertanggung-jawabkan tanpa keraguan sedikit pun. Diantara ke-empatnya, maka kitab Al-Kafi adalah yang paling terdahulu, paling besar, paling baik, dan paling rapi. 24 Dan yang berikut scan kitab Al-Murajaat yang dalam versi Indonesia berjudul Dialog Sunnah Syiah, pernyataan Abdul Husain di atas terdapat pada halaman 501.

24 Lihat gambar 34 dan 35 pada halaman lampiran. Dapat dilihat juga versi maktabah online pada link berikut : http://shiaonlinelibrary.com/416_/9651_---/

83

Maka

jelas

bahwa

riwayat-riwayat

pada

kitab

Al-Kafi

adalah

shahih

keseluruhannya tanpa keraguan sedikit pun. Dan hal tersebut berdasarkan pernyataan dari dedengkot besar Syiah yang kitabnya (Dialog Sunnah Syiah) begitu dipuja-puja oleh para pemeluk agama mutah, bukan Syiy recehan yang baru pulang dari Qum 10 tahun yang lalu. Tak hanya Abdul Husain, banyak pula dari dedengkot-dedengkot Syiah lainnya yang menyatakan keshahihan kitab Al-Kafi seperti Al-Kulaini (Penulis Al-Kafi) dan yang lainnya (baca disini). Dan sebagaimana diketahui bahwasanya banyak hal-hal
84

kufur dan menjijikkan pada kitab paling nomor satu para pemeluk agama mutah itu (setelah Al-Quran versi mereka) yakni Al-Kafi. Wahai Rafidhah, masihkah kalian meludahi isi kitab kalian sendiri sebagaimana kalian meludahi kesaksian Al-Kulaini atas Al-Kafi ?

85

Iblis, Pecinta Imam Ali bin Abi Thalib ?!!!!


Sumber : lppimakassar.com Seorang ulama Syiah, Abdur Rasul Zainuddin (nama ulama Syiah ini mengandung kesyirikan, karena Abdur Rasul berarti hamba Rasul, padahal kita semua adalah hamba Allah, bukan hamba Nabi ataupun Rasul) menceritakan riwayat dusta dalam buku Al-Imam Ali wal Jin terbitan Dar Al Mahajjah Al-Baidha, hal 135 berikut ini
25

Ali bin Abi Thalib berkata: Saya pernah duduk di dekat Kabah, di sana ada orang tua yang sudah membungkuk punggungnya, kedua alisnya telah menyentuh matanya karena saking tuanya, di tangannya ada tongkat, di kepalanya ada penutup kepala warna merah, ia mendekat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sedang menyandarkan punggunya di Kabah, ia berkata: Wahai Rasulullah, doakanlah ampunan bagiku. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Usahamu sia-sia wahai orang tua, dan perbuatanmu telah tersesat. ketika Syaikh (Nabi) berbalik, ia berkata: Wahai Abul Hasan, apakah engkau tahu siapa itu?, saya jawab, tidak, beliau berkata, Itulah iblis yang terlaknat, saya berkata, Saya berlari di belakangnya dan mengejarnya sampai mendapatkannya, saya menjatuhkannya dan duduk di atas dadanya, kemudian saya letakkan tanganku di lehernya untuk mencekiknya Iblis berkata padaku, Jangan lakukan wahai Abul Hasan, karena sesungguhnya saya orang yang ditangguhkan sampai hari kiamat, Demi Allah wahai Ali, Sesungguhnya saya sangat mencintaimu, dan tidak ada seorang pun yang membencimu melainkan engkau bersekutu bersama ayahnya terhadap ibunya, hingga ia menjadi anak zina, saya kemudian tertawa dan membiarkannya pergi. Ref : http://www.dd-sunnah.net/records/view/action/view/id/2760/

25

Lihat scan kitab gambar 35 dan 36 86

Abu Bakr Ash Shiddiq Adalah Orang Yang Menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Di Goa
Diantara sekian banyak keutamaan Abu Bakr Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu adalah bahwasanya sebagaimana yang telah Kita Kaum Muslimin ketahui, beliau adalah orang yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Goa. Allah Taala berfirman, Salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita. (QS. At Taubah: 40) As Suhaili berkata: Perhatikanlah baik-baik di sini Rasulullah Shallallahualaihi Wasallam berkata janganlah kamu bersedih namun tidak berkata janganlah kamu takut karena ketika itu rasa sedih Abu Bakar terhadap keselamatan Rasulullah Shallallahualaihi Wasallam sangat mendalam sampai-sampai rasa takutnya terkalahkan. Dalam Shahih Bukhari dan Muslim, dari hadits Anas bin Malik Radhiallahuanhu, Abu Bakar berkata kepadanya : : . : Ketika berada di dalam gua, aku melihat kaki orang-orang musyrik berada dekat dengan kepala kami. Aku pun berkata kepada Rasulullah : Wahai Rasulullah, kalau di antara mereka ada yang melihat kakinya, mereka akan melihat kita di bawah kaki mereka. Rasulullah berkata : Wahai Abu Bakar, engkau tidak tahu bahwa bersama kita berdua yang ketiga adalah Allah Ketika hendak memasuki gua pun, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada hal yang dapat membahayakan Nabi Shallallahualaihi Wasallam. Juga ketika dalam perjalanan hijrah, Abu Bakar terkadang berjalan di

87

depan Nabi Shallallahualaihi Wasallam, terkadang di belakangnya, terkadang di kanannya, terkadang di kirinya. Oleh karena itu ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab Radhiallahuanhu ada sebagian orang yang menganggap Umar lebih utama dari Abu Bakar, maka Umar Radhiallahuanhu pun berkata: : : . : : . : : : Demi Allah, satu malamnya Abu Bakar lebih baik dari satu malamnya keluarga Umar, satu harinya Abu Bakar masih lebih baik dari seharinya keluarga Umar. Abu Bakar bersama Rasulullah pergi ke dalam gua. Ketika berjalan, dia terkadang berada di depan Rasulullah dan terkadang di belakangnya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahualaihi Wasallam heran dan berkata: Wahai Abu Bakar mengapa engkau berjalan terkadang di depan dan terkadang di belakang?. Abu Bakar berkata: Ya Rasulullah, ketika saya sadar kita sedang dikejar, saya berjalan di belakang. Ketika saya sadar bahwa kita sedang mengintai, maka saya berjalan di depan. Rasulullah lalu berkata: Wahai Abu Bakar, kalau ada sesuatu yang aku suka engkau saja yang melakukannya tanpa aku? Abu Bakar berkata: Demi Allah, tidak ada yang lebih tepat melainkan hal itu aku saja yang melakukan tanpa dirimu. Ketika mereka berdua sampai di gua, Abu Bakar berkata: Ya Rasulullah aku akan berada di tempatmu sampai memasuki gua. Kemudian mereka masuk, Abu Bakar berkata: Turunlah wahai Rasulullah. Kemudian mereka turun. Umar berkata: Demi Allah, satu malamnya Abu Bakar lebih baik dari satu malamnya keluarga Umar (HR. Al Hakim, Al Baihaqi dalam Dalail An Nubuwwah) Simak mengenai pribadi mulia Abu Bakr Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu dan keutaman-keutamaan beliau di : http://muslim.or.id/biografi/biografi-abu-bakarash-shiddiq.html
88

Fakta, Abu Bakr Radhiyallahu Anhu adalah yang menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di goa. Fakta ini telah di-ingkari oleh beberapa Syiah yang kesemuanya itu tentulah dikarenakan kebencian mereka yang mendalam kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya (Shallallahu Alaihi Wasallam). Maka kami akan membawakan beberapa bukti kepada recehan-recehan Syiah tersebut dari kitab ulama besar mereka sendiri sebagai bukti bahwa ulama mereka pun menyatakan bahwasanya Abu Bakr Radhiyallahu Anhu memanglah yang menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di goa. Dedengkot mereka (Syiah) yakni Al-Allamah Thabathabai dalam kitabnya Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran, setelah menyebutkan Firman Allah dalam Surat At-Taubah Ayat 40 26 , dia mengatakan : dan yang dimaksud dengan shahabatnya yaitu adalah Abu Bakr berdasarkan dalil QATHI (Pasti Benar) Lalu dedengkot Abu Jafar Ath-Thusi berkata dalam kitabnya At-Tibyan : } { Dan adalah Abu Bakr pada saat keduanya berada dalam goa, ketika (Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam) berkata kepada temannya yakni adalah Abu Bakr. [At-Tibyan 5/221] Kemudian dedengkot Al-Faydh Al-Kasyani dalam Tafsir Ash-Shafi menjelaskan : { (Bahwa yang dimaksud pada Firman Allah) Idz Yaqulu Li-Shohibihi (di waktu dia (Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam) berkata kepada temannya) yaitu adalah Abu Bakr. [Tafsir Ash-Shafi 2/344]

26

Lihata gambar 37 dan 38 89

: Tambahan : ] : 04[ -

1- )092 ( 244 www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0974.html )31( . 2- )923 ( 1 092 &04=www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=38&tSoraNo=9&tAyahNo 0=tDisplay=yes&UserProfile : } { ) ( 3- )923 ( 8 262 www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-8/07.htm

09

773 ) ( : ) ( : ) ( : ) ( : : ) ( : ) ( 4- )064 ( 5 122 04=www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=39&tSoraNo=9&tAyahNo 0=&tDisplay=yes&UserProfile } { . } { } {. } { } { . } { . : . . . 5- )314 ( 581 67www.al-shia.org/html/ara/books/lib-aqaed/alefsah/a08.htm#link : :

6- ) 845 ( 5 75 www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=3&tSoraNo=9&tAyahNo=40&t 0=Display=yes&UserProfile : } { } { } { } { .

19

} { } { } { . 7- ) 9( 92 8- )1901 ( 2 443 &04=www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=41&tSoraNo=9&tAyahNo 0=tDisplay=yes&UserProfile } )04( { } { } { } { } { } { .

9- )1111 ( 91 33 6 : http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar19/a4.html : : : 01- )1111 ( 9117 6 : http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar19/a8.html 22 : : : : : : : : : : : : : : .

29

11- )1111 ( 9188 6 : http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar19/a9.html 04 : : : : : 21- )2141 ( 9 972 &04=www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=56&tSoraNo=9&tAyahNo 0=tDisplay=yes&UserProfile : } { . 31- / )41 ( &04=www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=42&tSoraNo=9&tAyahNo 0=tDisplay=yes&UserProfile } { )( } { } { } { } { } {

39

Madzhab Ulama Kami Adalah Madzhab Rusak Tetapi KitabKitab Mereka Adalah Mutamad ???
There is A Great Rule for All Islamic Knowledge. Sesungguhnya ber-Agama adalah dengan Ilmu, bukan dengan kebodohan dan nafsu, maka lihatlah dari siapa kau mengambi Agamamu. Jangan seperti kaum Syiah yang mereka mengambil agama mereka dari ulamaulama mereka yang rusak basic-nya. Ini bukan fitnah melainkan berdasarkan kesaksian dari dedengkot besar mereka sendiri; yakni Abu Jafar Ath-Thusi, ketika dia memaparkan dalam kitabnya Al-Fihrist hal. 32 seperti berikut : Sesungguhnya banyak dari penulis-penulis kitab kami (Ulama Syiah) yaitu Ashhab kami dan para Ulama Ahli Ushul, mereka berpegang pada madzhab yang rusak, meskipun kitab-kitab mereka adalah mutamad (dapat dijadikan pegangan) Lihatlah, betapa rapuh dan lucunya agama mereka. Mereka menjadikan kitabkitab dari ulama-ulama mereka yang rusak sebagai pegangan ???? Pedoman yang mereka ambil untuk beragama berasal dari orang-orang yang madzhabnya rusak ???? Saya tidak perlu berpanjang komentar, sebab saya rasa anak kecil pun mudah untuk melihat kebathilan ini. Dan kini kesaksian lain; bahwa sesungguhnya yang termasuk juga dalam hal yang bersifat sangat fundamental; adalah para ahli basic agama mereka tidak disebutkan Jarh dan Tadilnya!!! Hal ini sebagaimana kesaksian dedengkot & ahli hadits besar di kalangan mereka yakni Muhammad Al-Majlisi dalam kitabnya Raudhatul Muttaqin 1/197, dia menyatakan : Jika engkau mengamati kitab-kitab rijal, maka engkau akan mendapati bahwasanya lebih dari 400 Ashhab Al-Ushul tidak disebutkan Tadil dan tidak pula Jarh!!

94

Begitulah Syiah, agama mereka tidak berdiri di atas Ilmu. Pembahasan pertama tersimpulkan bahwa madzhab dari ulama-ulama mereka adalah madzhab sampah, lalu darimana orang-orang awam Syiah mengambil agama mereka ? Adapun pembahasan yang kedua tersimpulkan bahwa para pembawa agama mereka tidak jelas, tidak disebutkan Jarh dan Tadil-nya, lalu darimana ulamaulama mereka beragama? Darimana bisa diketahui ajaran tersebut sampai kepada Ahlul Bait atau tidak? Riwayat Ahlul Bait versi mana yang diikuti ? Betapa lucunya agama kalian wahai rafidhah, karena memang bahwasanya agama kalian adalah buatan kaum zindiq yang senantiasa nampak kerapuhan & kebathilan yang ada di dalamnya. And Here The Scan Pages Of Raudhatul Muttaqin (klik gambar utk lihat ukuran besar)

95

Syiah Dan Heroin


Fatwa dedengkot besar Syiah, Al-Khuiy, Bahwa Diperbolehkan Untuk Menanam Heroin & illegal Drugs. Kitab : Siratun Najat Fi Ajwibat Al-Istifta-at. 27 By : Ayatusy-Syaithan Abul Qasim Al-Khuiy :6821 Pertanyaan [1286] : Apakah diperbolehkan penanaman Tiryaq (salah satu dari jenis drugs) dan heroin untuk kemudian menjual keduanya terutama karena memungkinkan dari hasil penjualannya bisa mendapatkan beberapa keuntungan ? : Jawaban (Al-Khuiy) : Bila tidak menimbulkan bahaya, maka tidak dilarang yang demikian. TOLOL.

27

Scan kitab gambar 39 dan 40 96

Khomeini : Shahih Para Nabi Tidak Mewariskan Kecuali Ilmu!!


Pembahasan ini berkaitan tentang Fadak, bagi Anda yang belum mengetahui syubhat mengenai masalah Fadak -karena tidak semua yang berada di maya ini mengenal Syiah dan syubhat-syubhatnya- agar terlebih dahulu membaca artikelartikel yang berhubungan dengan Fadak sebelum membaca tulisan ringkas ini. To the point, Khomeini menyebutkan dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyyah hal. 143 28 : ) ( ) ) )( : )( : . . . . . . Telah meriwayatkan Ali bin Ibrahim, dari ayahnya, dari Hammad bin Isa, dari Al Qodah (Abdullah bin Maimun) dari Abu Abdillah Alaihis Salam, ia berkata: Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wasallam bersabda: Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu , pasti Allah akan membukakan untuknya dengannya jalan menuju Surga dan para Malaikat merendahkan sayap-sayap mereka kepadanya sebagai tanda ke-Ridha-an Allah. Dan memohonkan ampun baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di laut. Dan keutamaan orang berilmu (alim) atas orang yang suka beribadah (abid) seperti keutamaan bulan purnama atas bintang-bintang di malam hari. Dan sesungguhnya para Ulama itu adalah pewaris Para Nabi (. ) Sesungguhnya para Nabi ( ) tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan Mereka ( ) telah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah memperoleh bagian yang banyak sekali dari warisan mereka.
29

Lihat scan kitab gambar 41 dan 42 Riwayat beserta sanad yang disebutkan oleh Khomeini tersebut adalah berasal dari kitab mereka Al-Kafi sebagaimana yang tertulis pada footnote dari Scan kitab Al-Hukumah Al-Islamiyyah di atas. Ahli hadits besar mereka Al-Majlisi ketika memaparkan derajat hadist di atas berkata : ) ( (
29

28

97

Kemudian khomeini menjelaskan bahwa : ) ( ) ( Rijal hadits tersebut semuanya adalah tsiqaat (terpercaya), bahkan ayah Ali bin Ibrahim (Ibrahim bin Hasyim) adalah dari pembesar tsiqot (yang dijadikan andalan dalam penukilan hadits) memiliki nilai lebih dari hanya sekedar terpercaya.

hadist pertama (yang ada di tangan kami ini) memiliki dua sanad. Yang pertama adalah majhul (tidak diketahui). Dan yang kedua adalah hasan atau muwatstsaq (terpercaya), keduanya tidak turun derajatnya dari derajat Shahih. Sebab jika hadist dipercaya / muwatstsaq dalam salah satu sanadnya maka dapat dijadikan hujjah dengannya. [Mir'atul 'Uqul 1/111] 98

Fakta Nyata Yang Paling Dibenci Syi'ah


Oleh : Dukung MUI Keluarkan Fatwa Syiah Sesat Dan HARAM Di Indonesia Dalam tatanan sosial masyarakat, ada dua hal penting yang bernilai sangat sakral, dan merupakan makna cinta super tinggi. Kedua hal yang kami maksud adalah perbesanan dan penamaan. Seorang muslim, akan sangat berhati-hati dalam memilih calon istri, calon menantu, dan calon besannya. Sebelum keputusan diambil, berbagai kriteria dijadikan pertimbangan penting. Setelah akad pernikahan terealisasi, mulailah benih-benih cinta tumbuh dan berkembang. Kemudian, saat Allah mengkaruniai buah hati kepada dua pihak yang saling mencintai, mereka kemudian akan sama-sama mencari nama terindah, dan paling disukai, biasanya mereka akan melihat figur utama penyandang nama tersebut, juga melihat sisi keindahan arti sebuah nama. Dua hal ini benar-benar difahami oleh SAHABAT dan AHLU BAIT Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan nyata kita saksikan aplikasi cinta antara kedua pihak ini di semua generasi. PERBESANAN ANTARA AHLUL BAIT DAN SAHABAT RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WASALLAM :

99

Klik gambar untuk lihat ukuran besar

100

I. RASULULLAH Shallallahu Alaihi Wasallam : Di antara Isteri-Isteri Beliau : 1. Aisyah Binti Abu Bakar Radhiyallahu anhuma. 2. Hafshah Binti Umar Ibn Khattab Radhiyallahu anhuma. 3. Ramlah Binti Abu Sufyan Radhiyallahu anhuma. Di antara menantu-menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam : 1. Ali Ibn Abi Thalib, suami dari Fathimah Radhiyallahu anhuma. 2. Ustman Ibn Affan, suami dari dua putri Rasulullah : Ruqayyah dan Ummu Kultsum Radhiyallahu anhum. 3. Abu Al-Ash Ibn Al-Rabi, suami dari Zainab Radhiyallahu anha. II. ALI IBN ABI THALIB Radhiyallahu 'anhu. Di antara Isteri beliau setelah wafatnya Fathimah Radhiyallahu anha: 1. Asma Binti Umais, janda Abu Bakar Shiddiq. 2. Umamah Binti Abi Al-Ash, puteri Zainab Binti Rasulullah. Di Antara menantu-menantu beliau : 1. Umar Ibn Al-Khattab, suami dari Ummu Kultsum Binti Ali Radhiyallahu anhum. 2. AbdurRahman Ibn Amir al-Umawy, suami dari Khadijah Binti Ali. 3. Muawiyah Ibn Marwan Ibn Al-Hakam, suami dari Ramlah Binti Ali. 4. Mundzir Ibn Ubaidah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Fathimah Binti Ali. Di antara anak-anak beliau : Abu Bakar, Umar, Utsman. III. HASAN ibn Ali Ibn Abi Thalib Radhiyallahu anhuma. Di antara isteri-isteri beliau : 1. Ummu Ishaq Binti Thalhah Ibn Ubaidillah Al-Tamimi. 2. Hafshah Binti AbdurRahman Ibn Abi Bakar Al-Shiddiq. Di antara menantu-menantu beliau :
101

1. Abdullah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Ummu Hasan Binti Hasan Ibn Ali. 2. Amar Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Ruqayyah Binti Hasan. 3. Jafar Ibn Mushab Ibn Zubair, suami dari Mulaikah Binti Hasan. Di antara anak-anak beliau : Abu Bakar, Umar, Thalhah. IV. HUSEIN Ibn Ali Ibn Abi Thalib Radhiyallahu anhuma. Di antara Isteri-isteri beliau : 1. Laila Binti Abu Murrah, puteri dari Maimunah Binti Abu Sufyan. 2. Ummu Ishaq Binti Thalhah Binti Ubaidillah, Hasan Ibn Ali mewasiatkan agar adiknya Husein menikahi Ummu Ishaq, setelah wafatnya. Di antara menantu-menantu beliau : 1. Abdullah Ibn Amar Ibn Utsman Ibn Affan, suami dari Fathimah Binti Husein. 2. Mushab Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Sukainah Binti Husein. Di antara anak-anak beliau: Abu Bakar, Umar. V. ISHAQ Ibn Jafar Ibn Abi Thalib : Di antara isteri beliau adalaha : Ummu Hakim Binti Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakar Al-Shiddiq. VI. ABDULLAH Ibn Jafar Ibn Abi Thalib : Di antara menantu beliau Abdul Malik Ibn Marwan, suami dari Ummu Abiha. VII. ALI ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib. Di antara isterinya : Ummu Farwah Binti Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakr AlShiddiq.

102

VIII. ZAID ibn HASAN Ibn Abi Thalib : Di antara menantu beliau : Walid Ibn Abdul Malik Ibn Marwan, suami dari Nafisah Binti Zaid. IX. HUSEIN ibn HASAN Ibn Abi Thalib : Di Antara Isteri beliau : Aminah Binti Hamzah Ibn Mundzir Ibn Zubair Ibn AlAwwam. X. HASAN AL-MUTSANNA Ibn HASAN Ibn Ali Ibn Abi Thalib : Di antara Isteri beliau : Ramlah Binti Said Ibn Zaid Ibn Amar Ibn Nufail Al-Adwi. Di antara menantu beliau : Walid Ibn Abdul Malik Ibn Marwan, suami dari Zainab Binti Hasan. XI. MUHAMMAD ibn UMAR ibn ALI ibn Abi Thalib : Di antara anak beliau : Umar. XII. MUHAMMAD AL-BAQIR Ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ib Abi Thalib : Di antara isteri beliau : Ummu Farwah Binti Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakar Ash-Shiddiq. XIII. MUSA AL-JAUN Ibn Abdullah Ibn Mahdh Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib : Di antara menantu beliau : Anak Saudara Al-Manshur Al-Abbasi, suami dari Ummu Kultsum. XIV. HUSEIN AL-ASGHAR Ibn Ali Zaina AL-Abidin Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi

Thalib : Di antara isterinya : Khalidah Binti Hamzah Ibn Mushab Ibn Zubair Ibn Al-Awwam.

103

XV. UBAIDULLAH Ibn Muhammad Ibn UMAR Al-Athraf Ibn Ali Ibn Abi Thalib : Di antara Isteri beliau : Bibi dari Abu Jafar Al-Manshur. XVI. JAFAR Ibn Muhammad Ibn UMAR ibn Abi Thalib : Di antara anak beliau : Umar. XVII. HASAN Ibn Ali Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib : Di antara anak beliau : Umar. XVIII. JAFAR AL-SHADIQ Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi

Thalib : Nasab beliau termasuk NASAB EMAS MULIA. Beliau sendiri pernah berkata : Aku dilahirkan Abu Bakar Al-Shiddiq dua kali. Karena Ibunya adalah Ummu Farwah Ibn Qaasim Ibn Muhammad Ibn ABU BAKAR AL-SHIDDIQ. Dan neneknya (Ibu dari Ibunya) adalah Asma Binti AbdurRahman Ibn ABU BAKAR AL-SHIDDIQ. XIX. HASAN AL-AFTHAS Ibn Ali Ibn Ali Zain Al-Abidin ibn Husein : Di antara isteri beliau : Puteri Khalid Ibn Abu Bakar Ibn Abdullah Ibn UMAR ibn Khattab. XX. Muhammad Ibn UMAR ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib : Di antara anak beliau : Umar. XXI. MUSA ibn UMAR Ibn Ali Ibn Husein Ibn Abi Thalib : Di antara isteri beliau : Ubaidah Binti Zubair Ibn Hisyam Ibn Urwah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam.

104

XXII. JAFAR AL-AKBAR Ibn UMAR ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib : Di antara isteri beliau : Fathimah Binti Urwah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam. XXIII. ABDULLAH Ibn Husein Ibn Ali ibn Husein Ibn Abi Thalib : Di antara ISteri beliau: Ummu Amar Binti Amar Ibn Zubair Ibn Urwah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam. XXIV. MUSA AL-KAZHIM Ibn Jafar Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib : Di antara anak beliau : UMAR dan AISYAH. XXV. ALI AL-RIDHA Ibn Musa Ibn JAFAR Al-Shadiq, kunyahnya adalah Abu

Bakar : Di antara isteri beliau : Ummu Habib Binti Mamun Al-Abbasi. XXVI. MUHAMMAD AL-JAWAD Ibn Ali Ibn Musa Ibn Jafar : Di antara Isteri beliau : Ummu AL-Fadhl Binti Mamun Al-Abbasi. XXVII. ALI AL-HADI Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Musa : Di antara puteri beliau : AISYAH. *** SAUDARAKU, Lihatlah betapa erat hubungan antara Ahlu Bait dengan Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan begitu pula pada generasi-generasi sebelumnya. Mengapa para Ayatullat Syiah berusaha mati-matian menutupi FAKTA ini ? Mengapa begitu banyak orang bisa tertipu dengan dusta para Ayatullah dan ulama Syiah ??

105

Semoga kita menyadari hakikat mereka. Saudaraku, SEBARKANLAH Fakta berharga ini, semoga kita termasuk orang-orang yang menyebarkan kebenaran, sebagai bukti cinta kita kepada Ahlul Bait dan Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. REFERENSI : 1. Al-Nasab wa al-Mushaaharah Baina Ahli al-Bait wa Al-Shahaabah, karya Alauddin al-Mudarris. 2. Fadhaail al-Shahaabah wa Alaaqatuhum Bi al-Nabi wa Aal Baitihi alAthhaar, karya Al-Haiti. 3. Al-Irsyad, Karya Al-Mufid. 4. Al-Tanbih wa Ali-Irsyad, karya Al-Masudi. 5. Mujam Rijal al-Hadits, karya Al-Khaui. 6. Al-Kafi, karya Al-Kulaini. 7. Nasab Quraisy. Karya Al-Zubaidi. 8. Muntaha Al-Aamal, karya Al-Qummi. 9. Jala al Uyuun, karya Al-Majlisi. 10. Jamharat Ansaab Al-Arab, karya Ibn Hazm. 11. Dll.

106

Keharmonisan Hubungan Antara Para Shahabat Dan Ahlul Bayt


Oleh : Muhammad Umar Alaydrus Syubhat Dalam Syiah, Sahabat sebagai dan dua Ahlul pihak Bait yang Nabi saling digambarkan

memusuhi. Sahabat Nabi digambarkan sebagai penindas hak-hak Ahlul Bait, mereka selalu berbuat dzalim pada Ahlul Bait, merampas hak kekhalifahan, merampas harta waris, bahkan berusaha membakar Rumah Keluarga Nabi. Sedangkan Ahlul Bait hanya bisa bertaqiyah (menyembunyikan kebencian mereka) sambil sesekali memprotes walau tidak ditanggapi. Benarkah demikian hubungan antara mereka ?

Kami Menjawab Setiap orang bebas untuk berpendapat dan mereka-reka sejarah, tetapi kenyataan yang akan menilai apakah pendapat itu benar atau salah. Fakta yang tertera dalam literatur-literatur sejarah menunjukkan hubungan yang sangat harmonis antara Sahabat dan Ahlul Bait, sesekali memang terdapat perselisihan, dan itu adalah hal yang wajar, sebab persahabatan yang paling akrab sekalipun pasti sesekali diwarnai bumbu perselisihan. Tetapi secara garis besar hubungan mereka sangat akrab, harmonis dan saling memberi. Mereka saling memberi nama putraputri mereka, dan saling menikahkan keturunanketurunan mereka. Marilah kita lihat fakta berbicara. Masalah Nama Dalam Islam Nama merupakan hal yang urgen, Nama mengandung doa, harapan, dan wujud kecintaan orang tua atas anaknya. Seorang muslim yang baik akan menamai anak-anaknya dengan nama-nama yang paling baik, dan tidak mungkin merelakan anaknya untuk memiliki nama yang sama dengan nama musuh-musuh Islam.

107

Jika kita melihat nama-nama keturunan Ahlul Bait, jangan heran jika disitu terdapat nama-nama sahabat yang konon adalah musuh-musuh islam menurut Syiah. Sebab sebenarnya tidak ada permusuhan antara para Ahlul Bait dan sahabat Nabi. Mari kita perhatikan sejenak sebagian nama-nama keturunan Ahlul Bait Nabi Ahlul Bait yang bernama Abu Bakar : Abu Bakar Bin Ali Bin Abi Thalib (1) Abu Bakar Bin Hasan Bin Ali Bin Abi Thalib (2) Abu Bakar Bin Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (3) Abu Bakar Bin Abdullah Bin ja`far Bin Abu Thalib (4) Abu Bakar juga adalah salah satu Nama Kunyah (Panggilan), Ali Bin Musa Al Kadzim (5) Ahlul Bait yang bernama Umar : Umar Al Athraf Bin Ali Bin Abi Thalib (6) Umar Bin Muhammad bin Umar Al Athraf Bin Ali Bin Abi Thalib (7) Umar Bin Hasan Bin Ali Bin Abi Thalib (8) Umar Bin Husain Bin Ali Bin Abi Thalib Umar Bin Ali Zainal Abidin Bin Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (9) Umar Bin Ali Ashghor bin Umar Bin Ali Zainal Abidin Bin Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (10) Umar Bin Hasan Al Aqthos Bin Ali Ashghor Bin Ali Zainal Abidin Bin Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (11) Umar Bin Husain Bin Zaid Bin Ali Zainal Abidin Bin Husain Bin Ali Bin Abi Thalib Umar Bin Yahya Bin Husain Bin Zaid Bin Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (12) Umar Bin Musa Al Kadzim Bin Ja`far Ash Shadiq Ahlul Bait Yang bernama Utsman : Utsman Bin Ali Bin Abi Thalib (13) Utsman Bin Aqil Bin Abi Thalib (14) Ahlul Bait yang bernama Aisyah : Aisyah Binti Musa Al Kadzim Bin Ja`far Ashadiq (15) Aisyah Binti Ja`far Bin Musa Al Kadzim Bin Ja`far Ashadiq (16)
108

Aisyah Binti Ali Ridha Bin Musa AL Kadzim (17) Aisyah Binti Ali Al Hadi Bin Muhammad Al Jawad Bin Ali Ridha (18) Ahlul Bait yang bernama Thalhah : Thalhah Bin Hasan Bin Ali Bin Abi Thalib. (19) Penamaan keturunan Ahlul Bait dengan Nama-nama ini tentu bukan tanpa dasar dan tanpa makna. Tetapi Ini Adalah Bukti keharmonisan yang terjadi antara Ahlul Bait dan Para Sahabat Nabi. Telah biasa seorang menamakan keturunannya dengan tokoh yang mereka kagumi atau cintai. Jika Ahlul Bait memusuhi Para sahabat tidak mungkin mereka menamai anak-anak mereka dengan nama musuhmusuhnya sebagaimana kita lihat kaum Syiah sekarang yang sangat jarang menamai putra-putrinya dengan nama sahabat di atas. Mungkin sebagian kaum Syiah akan berusaha menyangkal hal ini dan berkata, Nama Abu, Bakar, Utsman dan Umar adalah nama umum, jadi tidak bisa langsung direpresentasikan sebagai Abu Bakar Ashidiq, Umar Bin khatab atau Utsman Bin Affan. Untuk menjawab hal ini perhatikanlah kisah berikut : ( ( ) ) Dari Abu Said, beliau berkata Aku melewati seorang anak kecil yang rambutnya diikat sampai pundak berada di samping Ali bin Abi Thalib, Aku bertanya, Siapa anak yang ada di sampingmu ?, Dia (Ali bin Abi Thalib) menjawab, Ini adalah Utsman, aku menamainya (sama) dengan nama Utsman bin Affan, dan aku juga menamai (anak yang lain) dengan Umar bin Khathab, aku menamai (anak yang lain) dengan Abbas paman Nabi saw, dan Aku juga menamai (anak yang lain) dengan nama makhluk terbaik Muhammad saw.. (20) Jika Hal ini masih belum cukup untuk meyakinkan kita mengenai cinta-kasih yang ada di antara mereka, ada bukti lain yang sangat jelas dan tak dapat lagi
109

dibantah, yaitu hubungan pernikahan antara Ahlul Bait dan keturunan para Sahabat. Sekarang marilah kita simak hubungan perbesanan antara Rasulullah, ahlul baitnya dan para sahabat : Pernikahan Rasulullah Rasulullah menikahi Aisyah putri Abu Bakar, dan juga Hafshah Putri Umar(21). Keduanya termasuk putri-putri yang mulia. Sebagian kaum syiah sering menuduh yang bukan-bukan kepada keduanya tetapi, cukuplah ayat ini sebagai bukti kekeliruan mereka : 3 : ] Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin (QS An Nur : 3) Jadi, Menuduh yang tidak-tidak pada salah satu dari keduanya sama dengan tuduhan serius kepada kesucian Rasulullah. Sebagian ulama syiah mempertanyakan nasab Umar dengan berita-berita yang tidak dapat bertanggung jawab, mereka tidak sadar, bahwa tuduhan ini sama dengan menuduh Rasulullah menikah dengan wanita yang keturunannya tidak jelas. Ada pula yang menyamakan Aisyah dan Hafshah dengan istri Nabi luth yang kafir, tetapi mereka lupa bahwa Allah telah berfirman pada Nabi Muhammad : 221 : ] Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum

110

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu (Al Baqarah : 221) Apakah Rasulullah melanggar perintah Allah dengan menikahi keduanya ? Pernikahan Putri-Putri Rasulullah Rasulullah menikahkan dua putrinya Ruqoyah dan Ummu Kultsum kepada Utsman bin Affan (22), sehingga Utsman diberi julukan Dzu Nur`aini (pemilik dua cahaya). Dan Rasulullah menikahkan Fatimah kepada Ali bin Abi Thalib (23). Mereka yang menuduh Utsman atau Ali sebagai seorang fasiq pada dasarnya menuduh Rasulullah memutus tali silaturahmi dengan putri-putrinya. Menikahkan putri dengan orang fasiq bukanlah sikap yang patut bagi seorang lelaki muslim biasa apalagi bagi seorang panutan kaum muslimin. Pernikahan yang dilakukan Rasulullah dan putri-putrinya merupakan bukti eratnya hubungan cinta dan kekerabatan antara Rasulullah dan sahabatnya khususnya Khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar , Utsman dan Ali. Hubungan baik itu tidak terputus sampai disini, banyak dari keturunan mereka yang mengikuti jejak leluhurnya melalui hubungan pernikahan antara anak cucu mereka. Berikut sebagian dari hubungan pernikahan antara Ahlul Bait dan keturunan sahabat yang tercatat dalam sejarah : Hubungan Pernikahan Antara Ahlul Bait Dengan Sahabat Abu Bakar dan Keturunannya 1. Aisyah putri Abu Bakar menikah dengan Rasulullah SAW 2. Hafshah putri Abdurrahman Bin Abu Bakar Menikah dengan Hasan Bin Ali Bin Abi Thalib (24) 3. Ummu Hakim Putri Al Qasim Bin Muhammad Bin Abu Bakar menikah dengan Ishaq Bin Abdullah Bin Ja`far Bin Abi Thalib (25) 4. Ummu Farwah menikah dengan Muhammad Al Baqir Bin Ali bin Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (26)

111

5. Ummu

Salamah

putri

Muhammad

Bin

Thalhah

bin

Abdullah

bin

Abdurrahman bin Abu Bakar menikah dengan Musa Bin Abdullah Bin Hasan Al Mutsanna bin Hasan Bin Ali Bin Abi Thalib (27) 6. Kaltsam putri Ismail Bin Abdurrahman Bin Al Qasim Bin Muhammad Bin Abi Bakar menikah dengan Ishaq Bin Abdullah Bin Ali Bin Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (28) Hubungan Pernikahan Antara Ahlul Bait Dengan Sahabat Umar dan

Keturunannya 1. Hafshah putri Umar Bin Khathab menikah dengan Rasulullah saw 2. Ummu Kultsum putri Ali menikah dengan Umar Bin Khathab (29) Pernikahan antara Ummu Kultsum dan Umar, membuktikan hubungan yang baik antara Ali dan Umar. Adalah tidak mungkin Ali memberikan putri Fatimah kepada musuh Allah, tentu Beliau akan memberikannya kepada orang shaleh dari keturunan baik-baik. Sebab putri merupakan amanah Allah dan memberikannya kepada orang fasik sama dengan memutus tali silaturahmi dengan putrinya. Sebagian orang syiah karena tidak rela dengan kejadian ini, mengemukakan alasan yang menggelikan. Mereka mengatakan Ummi Kultsum yang diberikan kepada Umar adalah Syaithan yang menyamar, tak perlu kita dengarkan alasan mereka yang kehabisan hujjah sehingga melontarkan tuduhan menggelikan ini. Ada juga yang berkata bahwa itu bentuk taqiyah, lalu kemanakah keberanian Ali yang terkenal itu, bagaimana mungkin dia merelakan putrinya dinikahi seorang fasik hanya untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. 1. Juwairiyah putri Khalid Bin Abu bakar Bin Abdullah Bin Umar menikah dengan Hasan bin Ali bin Ali Bin Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (30) 2. Ummu Hakim Putri Muhammad Bin `Ashim Bin Umar Bin Khathab menikah dengan Yahya Bin Husain Bin Ali Bin Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (31) 3. Aminah putri Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Abdullah bin Umar Bin Khathab menikah dengan Abdullah Bin Muhammad Bin Ali Bin Abdullah Bin Ja`far Bin Abi Thalib (32)

112

Hubungan Pernikahan Antara Ahlul Bait Dengan Sahabat Utsman dan Keturunannya 1. Utsman Menikah dengan Ruqoyah dan Ummu Kultsum kedua putri Nabi 2. Abban Bin Utsman menikah dengan Ummu Kultsum putri Abdullah Bin Ja`far Bin Abi Thalib (33) 3. Marwan Bin Abban Bin Utsman menikah dengan Ummu Qosim putri Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib (34) 4. Zaid Bin Amr Bin Utsman menikah dengan Sukainah Putri Husain Ali Bin Abi Thalib (35) 5. Abdullah Bin Amr Bin Utsman menikah dengan Fatimah putri Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (36) 6. Ruqoyyah putri Muhammad Bin Abdullah Bin Amr Bin Utsman menikah dengan Ibrohim Bin Abdullah Bin Hasan Bin Hasan bin Ali Bin Abi Thalib (37) 7. Aisyah putri Umar Bin `Ashim Bin Umar Bin Utsman menikah dengan Ishaq Bin Abdullah Bin Ali Bin Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (38) Sebagian Pernikahan Antara Ahlul Bait Dan keturunan Sahabat Zubair Bin Awwam 1. Abdullah bin Zubair Bin Awwam menikah dengan Ummu Hasan Putri Hasan Bin Ali Bin Abu Thalib (39) 2. Amr Bin Zubair Bin Awwam Menikah dengan Ruqoyah putri Hasan Bin Ali Bin Abi Thalib 3. Ummu Khalid putri Hamzah Bin Mus`ab Bin Zubair Menikah dengan Husain Bin Ali Bin Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (40) 4. Mush`ab Bin Zubair Bin Awwam menikah dengan Sukainah putri Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (41) 5. Ubaidah Putri Zubair Bin Hisyam Bin Urwah Bin Zubair Bin Awwam menikah dengan Musa Bin Umar Bin Ali Bin Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (42) 6. Ummu Amr Putri Amr Bin Zubair bin Amr Bin Amr Bin Zubair Bin Awwam menikah dengan Abdullah bin Husain Bin Ali Bin Husain Bin Ali Bin ABi Thalib (43) 7. Fatimah Putri Urwah Bin Hisyam Bin Urwah Bin Zubair menikah dengan Ja`far Bin Umar Bin Ali Bin Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (44) 8. Barikah Putri Ubaidillah Bin Muhammad Bin Mundzir Bin Zubair Bin Awwam menikah dengan Ibrahim bin Husain Bin Ali Bin Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (45)
113

Sebagian Pernikahan Antara Ahlul Bait Dan keturunan Sahabat Thahlhah Bin Ubaidillah 1. Ummu Ishaq Putri Thalhah bin Ubaidillah menikah dengan Hasan Bin Ali Bin Abi Thalib, kemudian setelah Hasan wafat menikah dengan Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (46) 2. Nuh Bin Ibrahim Bin Muhammad bin Thalhah Bin Ubaidillah menikah dengan Abidah putri Ali Bin Husain Bin Ali Bin Abi Thalib (47) Demikianlah sebagian dari hubungan pernikahan yang terjadi di antara Ahlul Bait dan keturunan sahabat, dalam Al Qur`an Allah SWT berfirman : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. ( QS Ar Rum : 21). Tujuan pernikahan adalah untuk memupuk kasih sayang, Rasulullah telah mencontohkan hal itu dengan menikahi putri sebagian dari sahabat-sahabat yang dicintainya dan menikahkan putrinya kepada sahabat yang beliau cintai. Dan Para Ahlul Bait mengikuti jejak Rasulullah dengan menikahkan putra-putrinya kepada keturunan orang-orang yang mereka cintai. Tidaklah mungkin mereka menikahkan putra-putri mereka tanpa alasan yang jelas, atau mengorbankan putra-putri mereka dengan alasan taqiyah, itu hanya khayalan orang yang tak dapat menerima kenyataan sejarah dengan mata terbuka dan berusaha untuk mereka-rekanya. Perhatikanlah bagaimana Al Imam Ja`far As Shadiq menunjukkan dengan tegas siapa kakeknya, beliau berkata : Aku dilahirkan Abu Bakar dua kali Hal ini karena ibu beliau bernama Ummu Farwah putri Qosim Bin Muhammad Bin Abu Bakar dan ibu dari ibu beliau bernama Asma` putri Abdurrahman Bin Abu Bakar. (48)
114

Setelah melihat semua fakta ini, masihkah kita menganggap ada permusuhan di ? antara mereka Referensi )1( ): 32 ) . )2( ): 32 ) . . : . )3( . )4( )1/ 172( : : . . .. )5( ): 641( : : : : : . : . : . : : : . )6( ): 1( ) : . . )7( ): 371( . )8(
511

: . )9( : . . . . . . . )01( ): 13( : : . . . . )11( ): 82( : . . . . . . )21( ): 63( : . . : )31( .. )41( )1/ 272(

611

. . . : : . . )51( . )61( 14 : ) ( . )71( ) ) . )81( . )91( )1/ 193( : : . . . . . )02( )54/ 403( ) ( ) ( ) . ( )12( )1/ 181( . . : . .
711

. . . . . . )1/ 781( . : . . . . . )22( ): 53( . . . )32( )8/ 22( : . )42( ): 9043( : . )8/864( )52( )1/ 272( . : . )62( ): 882( : . . . . :
811

. . . . . )72( ): 02( : : . )82( ): 42 ( : : : : : )92( ): 51( . )03( ): 52 ( : : : : . )13( ): 62 ( : : : . )23( ): 911 ( : : . : )33( ): 472 (
911

. . . : . . . . . : : . . . )43( ): 91 ( . ): 71 ( . )53( )1/ 792 ( : : : . . . . : . )63( )1/ 992 ( - )73( ): 63 ( . : : . . )83( ): 42( : : :

021

)93( )2/ 124 ( . . )04( ): 52( : : : )14( . )1/ 792 ( . . . : . )24( ): 52( : : . )34( ): 52( : : . )44( ): 52( : : . )54( ): 62( : : . )64( ): 51( : ): 71(

121

: : )74( ): 22( : : )84( )1/ 661 ( 5 / 9 261 4

221

Nama-nama Istri Dan Putra Putri Imam Ali Radhiyallahu 'Anhu


Oleh : Al-Akh Dodi ElHasyimi -Hafizhahullah.Bismillah Berikut ini adalah nama-nama Istri dan Putra-Putri Imam Ali bin Abi Tholib Ra, Ane Ambil dari kitab : Thobaqot Al-Kubro karya Ibnu Saad

3 / -9102 Hasan, Husain, Zainab Al Kubro, Ummi Kultsum, Ibunya adalah Fathimah .binti Rasulullah SAW
321

Muhammad Al Akbar (Muhammad bin Al Hanafiyyah), Ibunya bernama Khoulah binti Jafar bin Qois bin Maslamah bin Tsalabah bin Yarbu bin Tsalabah bin Ad Daul bin Hanifah bin Lajim bin Shoab bin Ali bin Bakr bin Wail. Ubaidillah dan Abu Bakar, ibunya bernama Laila binti Masud bin Kholid bin Tsabit bin Robiy bin Salma binJandal bin Nahsyal bin Darim bin Malik bin Hanzholah bin Malik bin Zaid Manah bin Tamim. Abbas Al Akbar, Ustman, Jafar Al Akbar, Abdullah, ibunya bernama Ummu Banin binti Hizam bin Kholid bin Jafar bin Robiah bin Al Wahid bin Amir bin Kaab bin Kilab. Muhammad Al Ashghor ibunya bernama Ummu Walad. Yahya dan Aun, ibunya bernama Asma binti Umais Al Khotsamiyyah. Umar Al Akbar dan Ruqoyyah, ibunya bernama Al Shohba (Ummu Habib) binti Robiah bin Bujair bin Al Abdu bin Alqomah bin Al Harits bin Utbah bin Saad bin Zuhair bin Jasym bin Bakr bin Habib bin Amr bin Ghonam bin Taghlab bin Wail. Muhammad Al Ausath ibunya bernama Umamah binti Abul Ash bin Ar Robi bin Abdul Uzza bin Abdu Syamsy bin Abdu Manaf. Ummul Hasan dan Romlah Al Kubro ibunya bernama Ummu Said binti Urwah bin Masud bin Matab bin Malik Al Tsaqofi. Ummu Hani, Maimunah, Zainab Al Shughro, Romlah Al Shughro,Ummi Kultsum Al Shughro, Fathimah, Umamah, Khodijah, Ummul Kirom, Ummu Salamah, Ummu Jafar, Jamanah, Nafisah ibunya Ummahatul Aulad. Seorang anak tetapi tidak diketahui namanya, ibunya bernama Mahyah binti Umru-ul Qois bin Adi bin Aus bin Jabir bin Kaab binAlim bin Kalb.

124

Maka jumlah keseluruhan putra Ali bin Abi Tholib R.a adalah 14 orang, putri beliau 19 orang, sedang yang menurunkan keturunan adalah dari 5 orang putra, yaitu dari keturunan Al Hasan, Al Husain, Muhammad bin Al Hanafiyyah, Al Abbas bin Al Kilabiyyah dan Umar bin Al Taghlabiyyah.

125

Bagaimana Orang-Orang Syi'ah Memperlakukan Dzakar/Farjinya (Kemaluannya) ???


Oleh : Al-Akh Dodi ElHasyimi -HafizhahullahLets cekidot 2 their oelama abal-abal.but dont try this at home !!!!! : 120 1 / : ( ( : Al Husain bin Said dari fudholah dari Muawiyah bin Ammar katanya : Saya bertanya kepada Abu Abdillah Alaihis salam tentang SEORANG LELAKI YANG MEMPERMAINKAN DZAKAR-NYA DI DALAM SOLAT FARDHU, maka beliau menjawab : TIDAK APA-APA 120 1 / : : Darinya dari saudaranya Alhasan dari Zuraah dari Samaah katanya : Saya bertanya kepada Abu Abdillah Alaihis salam TENTANG SEORANG LAKILAKI YANG MEMEGANG DZAKAR ATAU FARJINYA ATAU YANG TERLETAK DI BAGIAN BAWAH DARI KEMALUANYA SEDANG IA DALAM KADAAN SOLAT, Apakah ia harus wudhu lagi ?? beliau menjawab : TIDAK APA-APA SEBAB BARANG ITU ADALAH BAGIAN DARI TUBUHNYA. 225 5 / : : Sedangkan Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad dari Al Barqiy dari Tsalabah bin Maimun dan Husain bin Zuroroh, dia berkata : Aku bertanya kepada Abu Jafar Alaihis salam mengenai SEORANG LAKILAKI YANG MEMPERMAINKAN DZAKARNYA DENGAN MENGGUNAKAN TANGANNYA SEHINGGA INZAL (KELUAR MANI). Beliau berkata : TIDAK APAAPA MELAKUKAN HAL ITU, dan beliau tidak memberitahu apapun juga mengenai hal itu. 208
126

, Sesungguhnya menyentuh Farji (kemaluan) adalah hadats (membatalkan Wudhu), APABILA DIA MENEPUKKAN TANGANNYA PADA FARJI SEORANG .WANITA YANG ADA DEBUNYA, MAKA SAHLAH TAYAMUMNYA PERNYATAAN SENADA JUGA DIMUAT DALAM KITAB-KITAB ULAMA SYIAH YANG : LAIN, SEMISAL 1 / 793 : 1 / 793 : )1( : 3 / 133 : : : : 11 / 36 : : 5 / 223 : ) ( . : ) ( 1 / 363 : : 1 / 463 : ) ( : 01 / 572 ) ): : : ! : : . )1539( 2 : ) ( :
721

1 / 752 : : . 8 : : 8 / 712 : ) (

821

Apa Hubungan Antara Warna Hitam, Kaum Syi'ah, Firaun, Sandal Dan Pakaian Ahli Neraka Dalam Kitab-kitab Syi'ah ???
Oleh : Al-Akh Dodi ElHasyimi -HafizhahullahAPA HUBUNGAN ANTARA WARNA HITAM, ORANG-ORANG SYIAH, FIRAUN, SANDAL DAN PAKAIAN AHLI NERAKA??? SEBAGAIMANA KITA KETAHUI, PAKAIAN/BANDUL HITAM ADALAH ASESORIS YANG PALING DI GEMARI OLEH ULAMA-ULAMA DAN ORANG-ORANG SYIAH. PADAHAL TERDAPAT LARANGAN MENGGUNAKAN ASESORIS WARNA HITAM OLEH IMAM-IMAM MEREKA, sebagaimana yang dikutip oleh ulama-ulama syiah di dalam kitab-kitab mereka, diantaranya adalah Al-Qummi dan Al-Amili : )1/232( 916/2 Abu Jakfar Al-Qummy telah menukil bahwasanya Amirul Mukminin AS berkata dalam perkara yang telah di ketahui oleh sahabat-sahabatnya : JANGANLAH KALIAN MEMAKAI PAKAIAN HITAM, SEBAB PAKAIAN HITAM ITU ADALAH PAKAIAN FIRAUN [Man La Yahduruhul Faqih oleh Abi Jakfar Muhammad Al-Qummy 1/232. Dan diriwayatkan oleh Al-Hurr Al-Amili dalam kitabnya . "Wasa'ilusy-syiah 2/916] Menurut Imam mereka pula, dilarang pake songkok hitam juga.!!! Karena Warna item itu pakaian ahli neraka.KATENYE..!!! ^_^ 79 6 / ( 03 ) : : : Dari Abu Abdillah AS : Dia berkata : Aku berkata kepada beliau : Bolehkah aku sholat dengan memakai songkok warna hitam ??? Beliau berkata : JANGAN SOLAT MEMAKAINYA, KARENA SESUNGGUHNYA WARNA HITAM ADALAH PAKAIAN AHLI NERAKA!! [Al-Kafi 6/79] LALU KENAPA PARA ULAMA SYIAH SUKA MEMAKAI
129

PAKAIAN DAN BANDUL HITAM?? APAKAH KARENA MEREKA MEMANG INGIN MENJADI PENGIKUT SETIA FIRAUN DAN RINDU PADA NERAKA ??? ^_^ http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766187710553&set=a.1252329504419 .2035085.1114972697&type=1&ref=nf [ BAB TENTANG SANDAL ] 1. SANDAL WARNA HITAM ADA APA DENGAN SANDAL WARNA HITAM ??? Menurut agama Syiah DILARANG pakai sandal warna HITAM karena itu akan membuat KELAMIN [Rudal scud ANDA] lemes ATAU mau buntung / IMPOTEN!!! 465 6 / : Abu Abdillah AS melihat kepada sebagian sahabat-sahabatnya yang memakai sandal hitam, maka beliau berkata : MENGAPA ENGKAU MEMAKAI SANDAL WARNA HITAM ??? KETAHUILAH BAHWA HAL ITU MEMBAHAYAKAN PANDANGAN (MATA) DAN MEMBUAT LEMES DZAKAR (KELAMIN). SANDAL HITAM ADALAH SANDAL YANG PALING MAHAL HARGANYA DIBANDING DENGAN SANDAL-SANDAL YANG LAINNYA, DAN TIADA SESEORAMG YG MEMAKAINYA MELAINKAN DIA AKAN BERKHAYAL (BERFANTASI). [Al-Kafi 6/465] 465 6 / : : : Aku menemui Abu Abdillah AS, sedang kakiku memakai sandal warna hitam. Maka beliau berkata : Ya HannanMENGAPA ENGKAU PAKAI WARNA HITAM ??? TIDAK TAHUKAH ENGKAU BAHWA SESUNGGUHNYA DI DALAMNYA ADA 3 PERKARA : MELEMAHKAN PENGLIHATAN, MELEMASKAN DZAKAR (RUDAL SCUD) DAN MENYEBABKAN KESEDIHAN. DEMIKIAN ITU ADALAH PAKAIAN DARI KAUM JABBARIN [Al-Kafi 6/465]

130

:) RIWAYAT YANG LAIN (Maaf gak Ane terjemahin 6 / 564 4 : : 5 76 83 1 )1395( )( 2. SANDAL WARNA KUNING ??? ADA APA DENGAN SANDAL WARNA KUNING JIKA ANDA INGIN MENDAPATKAN KESENANGAN, KEBAHAGIAAN, maka cukup pakai SANDAL WARNA KUNING : ======= JIKA ANDA INGIN KAYA MENDADAK, tidak perlu jadi Babi NGEPET, cukup pakai SANDAL WARNA PUTIH : 2256=http://www.bahrainvoice.net/vb/showthread.php?t 6 / 564 : : : ??? Maka Aku berkata : Warna sandal apakah yang seharusnya Aku pakai Beliau berkata : PAKAILAH SANDAL WARNA ,KUNING KARENA SESUNGGUHNYA SANDAL WARNA KUNING BISA MENERANGKAN

PENGLIHATAN, MENGUATKAN (MENGERASKAN) DZAKAR (KELAMIN) DAN MENGHINDARKAN KESUSAHAN. DEMIKIAN ITU ADALAH PAKAIANNYA PARA .NABI

131

466 6 / 6 : : Abu Jafar As berkata : BARANG SIAPA MEMAKAI SANDAL WARNA KUNING, MAKA AKAN SELALU TERLIHAT BAHAGIA SELAMA MASIH DIPAKAINYA, KAREMA ALLAH AZZA WA JALLA BERFIRMAN : ] 69/ ] YANG KUNING, YANG KUNING TUA WARNANYA, LAGI MENYENANGKAN ORANG-ORANG YANG MEMANDANGNYA. Ini Riwayat yang lain ( Maaf gak Ane terjemahin ) : 466 6 / 5 : 466 6 / 7 : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=223452280999123&set=at.2075531559 22369.55961.100000030596380.1114972697&type=1&ref=nf 3. SANDAL WARNA PUTIH 80 21 / 3 : : : : : Muhammad Bin Yahya Meriwayatkan Dari Muhammad Bin Ahmad, Dari Sayyari Dari Abi Sulaiman Al-khowas, Dari Fadl Bin Dakin Dari Sudair AsShoirafi Katanya : Saya Menemui Abi Abdillah Alaihissalam. DAN SAYA MEMAKAI SANDAL WARNA PUTIH. MAKA ABU ABDILLAH BERKATA : WAHAI SUDAIR APA KAMU SADAR ATAS SANDAL YANG KAMU KENAKAN INI ? SAYA MENJAWAB, TIDAK. DEMI ALLAH AKU MENJADI TEBUSAN-MU. BERKATA ABU ABDILLAH . BARANG SIAPA YANG HENDAK MASUK KE PASAR DENGAN BERTUJUAN MENDAPAT SANDAL PUTIH, MAKA JANGAN BASAHI SANDAL
132

PUTIH TERSEBUT SAMPAI IA MENDAPATKAN HARTA DARI HARTA YANG TANPA DI DUGA-DUGA. BERKATA ABU NUAIM. TELAH MEMBERIKAN KHABAR KEPADAKU SUDAIR, BAHWA IA TIDAK MEMBASAHI SANDAL PUTIH TERSEBUT, SEHINGGA IA MENDAPAT HARTA SERATUS DINAR TANPA DI DUGA-DUGA. Ini riwayat yg lain ( Maaf gak Ane Terjemahin ) : 466 6 / 7 : . baca disini : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1763264277469&set=a.1252329504419 .2035085.1114972697&type=1&ref=nf SELAMAT MENCOBA DENGAN WARNA-WARNI PAKAIAN DAN SANDAL ANDA!!!! ALKAFI GITU LOH!!!!

133

Al-Imamah Was-Siyasah bukan Kitab Ahlus Sunnah, Tapi Karangan Syiah!!!


Oleh : Al-Akh Ali Reza -HafizhahullahBanyak yang beranggapan bahwa Ibnu Qutaybah [Abu

Muhammad, Abdullah bin Muslim bin Qutaybah Ad-Diinawari, wafat 276 H. lahir 213 H.] memiliki sebuah kitab yang berjudul Al-Imamah Was-Siyasah yang berisi cacian dan celaan terhadap Shahabat-Shahabat Rasulullah -Shallallahu Alaihi Wasallam- yang ini sesungguhnya merupakan akhlak kaum Rofidhoh!! Maka, akan mnjadi sangat aneh jika menisbatkan buku ini kepada Ahlus Sunnah, terlebih kepada Ulamanya!! Oleh karena itu , berikut ini adalah bukti-bukti singkat tentang kebohongan kitab tersebut, dan buku ini merupakan salah satu propaganda Syiah dengan mengarang buku yang mengatas-namakan Ahlus Sunnah Wal-Jamaah!! Dan ini bukan yang pertama!! Cara-cara ini sebagiannya disebutkan oleh Imam Al-Alusi dan At-Tuhfah di antaranya bahkan, dengan mengarang sebuah kitab dan dinisbatkan kitab tersebut kepada Ahlus Sunnah dan Ulamanya!! Seperti kitab : Sirrul Alamin yang dinisbatkan kepada Imam Al-Ghozali !!! Berikut ini adalah bukti-bukti singkat bahwa kitab Al-Imamah bukan karya Ibnu Qutaybah!!! Kitab tersebut adalah karangan Syiah!! Seluruh Ulama yang menyusun riwayat hidup Imam Ibn Qutaybah tidak satu-pun dari mereka yang menyebutkan kitab Imamah ini sebagai salah satu karya beliau!! Di dalam kitab ini disebutkan bahwa penulisnya berada di Damaskus, sedangkan Ibnu Qutaybah tidak pernah keluar dari Baghdad melainkan ke Diinawar!!

134

Penulis kitab ini menyebutkan bahwa ia meriwayatkan dari Abu Laila, sedangkan Abu Laila adalah Qadhi di Kufah th. 148 H. Artinya, 65 tahun sebelum kelahiran Ibnu Qutaybah!!! Penulis menyebutkan tentang direbutnya kota Andalusia, bahwa ia

meriwayatkannya dari seorang wanita yang turut menyaksikan peristiwa tersebut. Sedangkan penaklukan kota Andalusia terjadi 120 tahun sebelum kelahiran Ibnu Qutaybah!!!! Insya Allah bukti-bukti ini bisa membuat mata kita menjadi lebih terbuka dan tidak mudah menelan, terlebih tertipu dengan data-data bohong yang kemudian dijadikan sumber fitnah yang disebar-sebarkan!!!

135

Kata Syiah: Ayat-Ayat Wahai Orang-Orang Yang Beriman.. Adalah Untuk Ali bin Abi Thalib
Oleh : Al-Akh Ali Reza -Hafizhahullah Ada riwayat-riwayat dalam kitab-kitab agama Syiah yang berbunyi seperti berikut : : (( (( 333/37 . Nabi -shallallahu alaihi wasallam- bersabda, Tidaklah Allah menurunkan di dalam Al-Quran ayat yang di dalamnya berbunyi Yaa Ayyuhalladziina Aamanuu (Wahai orang-orang yang beriman..) kecuali Ali adalah pemimpinnya dan yang paling mulia. [Bihar Al-Anwar 37/333] : )) (( 49 Dari Jafar, dari ayahnya -alaihimas salam- berkata, Tidaklah Allah menurunkan di dalam Al-Quran yang didalamnya menebutkan, Wahai orang-orang yang beriman.. kecuali Ali adalah pemimpinnya dan yang paling mulia. [Kitab Tafsir Furat Al-Kufi hal. 49] : )) (( Ali Ar-Ridha berkata, Tidaklah di dalam Al-Quran disebut Wahai orangorang yang beriman kecuali itu adalah hak kami!! [Shahifah Ar-Ridha] Karena statemen-statemen di atas, maka konsekuensinya adalah diantara AyatAyat Al-Quran yang sebagaimana akan dipaparkan berikut ini turut ditujukan untuk mereka : Wahai orang-orang yang beriman, menapa kalian berkata apa yang tidak kalian lakukan [QS. Ash-Shaff]
136

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mumin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, . [QS. Al-Maidah : 54] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): Baqarah : 104] Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, 208] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanatamanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. [QS. AlAnfal : 27] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. [QS. Al-Hujurat : 2] Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. [QS. AlMunafiqun : 9]
137

Raainaa,

tetapi

katakanlah:

Unzhurnaa,

dan

dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. [Qs. Al-

dan

janganlah

kamu

turut

langkah-langkah

syaitan.

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. [QS. Al-Baqarah :

Wallahul Muwaffiq. *** Pemberitahuan Penting : Bukan maksud kami untuk menjadikan Ayat-Ayat Allah sebagai bahan canda. Demi Allah sama sekali tidak. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya adalah haram menjadikan Agama sebagai bahan canda. Namun kami hanya menunjukkan kebathilan-kebathilan dan segala macam kontradiksi dalam agama Syiah pada riwayat-riwayatnya.

138

Al-Murajaat, Virus Menular Bagi Yang Takjub Dengan Hamburan Referensi


Oleh : Al-Akh Aditya Riko -HafizhahullahBerawal dari membaca komen-komen di facebook yang menyinggung masalah hadits Ali adalah saudaraku, pewaris dan khalifahku diantara kalian semua. taatilah dia, ikutilah dia, dan perhatikanlah ucapan-ucapannya, dan kemudian menisbatkan kepada kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Terkadang memang ada saja orang yang begitu percaya diri membaca sebuah buku yang dipenuhi dengan berbagai judul kitab sebagai referensi, tanpa melihat dahulu kesesuaian antara pernyataan tertulis dengan referensi yang dijadikan sebagai sokongannya.

Dan sampai sekarang pun ternyata masih ada juga yang suka mengumbar hadits padahal belum pernah membaca haditsnya, hanya sekedar menukil pernyataan orang lain sekaligus referensinya tanpa melakukan cross-check terlebih dahulu. Untuk kasus ini (hadits yang didakwa tertulis di musnad Ahmad), sepertinya hanya menukil secara membabi buta saja dari tulisannya Abdul Husain Syarafuddin alMusawi di dalam bukunya Al Murajaat (dialog sunni syiah). Melihat bahwa rujukannya persis sama yaitu ahmad bin hanbal , al musnad Vol.. I hal 111, 159.

139

Sebelumnya, barangkali ada yang belum pernah membaca murajaat, berikut adalah gambaran singkat buku tersebut yang dikutip dari pengantar penterjemahnya : Dalam kata-pengantarnya bagi kitab ini (cetakan ke 18 tahun 1398 H/ 1978 M) Muhammad Fikri Abu Nashr, seorang ulama Al-Azhar di Kairo Mesir menyatakan antara lain: Kitab al-Murajaat ini, berisi dialog-dialog terbuka antara seorang ulama besar dari kelompok Ahlus Sunnah yaitu : asy-Syaikh Salim al-Bisyri, rektor al-Azhar pada masa hidupnya, dengan alImam as-Sayyid Abdul Husain Syarafuddin, seorang pemuka para alim ulama Syiah yang berasal dari Libanon. Dialog-dialog jujur yang berlangsung antara kedua tokoh besar ini, membuka kesempatan guna mencari dan menjajagi kebenaran, dalam suasana yang jauh dari memihak atau terpengaruh oleh fanatisme bermadzhab yang bagaimanapun juga. Selain itu Syarafuddin sang penulisnya sendiri juga memberi gambaran terhadap bukunya seperti dibawah ini : Kupersembahkan buku ini kepada mereka yang mau menggunakan akal sehatnya ; baik ia seorang sarjana yang ahli di bidang penelitian, dan berkecimpung dalam kehidupan ilmiah, serta gemar menguji kebenaran di dalamnya. Ataukah ia seorang ulama yang ahli dan dipercaya di bidang ilmu-ilmu agama. Ataukah ia seorang pemikir yang mahir dan menguasai ilmu kalam. Ataukah ia seorang di antara kaum muda kita, harapan masa depan nan cerah, yang dinamis jiwanya, luas pegetahuannya, bebas fikirannya dari berbagai macam ikatan dan belenggu.. Baik, kembali lagi ke masalah hadits yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, hal tersebut terdapat dalam dialog/surat ke-20, dimana Syarafuddin menulis : Rujuklah kepada kenyataan pada permulaan dakwah, sebelum Islam disebarkan di Mekah secara terbuka, apabila Allah awj mewahyukan kepada baginda ayat: Dan berilah peringatan keluarga terdekat [26:214] Baginda mempelawa mereka kerumah bapa saudaranya Abu Talib. Mereka semua lebih kurang 40 orang. Diantara mereka adalah bapa saudaranya
140

Abu Talib, al-Hamzah, al-Abbas dan Abu Lahab. Hadith mengenai perkara ini telah disampaikan oleh sunni secara turutan. Pada penghujung kenyataan baginda kepada mereka, Rasul Allah [sawas] berkata: Wahai ketrurunan Abdul-Muttlib! Saya bersumpah dengan Tuhan bahawa setahu saya tidak ada orang muda diantara kaum Arab yang telah membawa sesuatu kepada orangnya yang lebih baik dari apa yang saya bawakan kepada kamu. Saya bawakan untuk kamu yang terbaik dalam hidup ini, dan untuk kehidupan yang akan datang, dan Tuhan telah memerintahkan saya untuk mengajak kamu kepadaNya. Dari itu, siapakah diantara kamu yang akan menyokong saya dalam perkara ini dan menjadi saudara saya, pelaksana wasiat saya dan pengganti saya? Kesemua yang mendengar, dengan pengecualian Ali, yang termuda diantara mereka, mendiamkan diri. Ali bertindak dengan mengatakan: Saya, Wahai Rasul Allah, bersedia menjadi wazir kamu dalam perkara ini. Rasul Allah [sawas] kemudian memegang Ali pada lehernya dan berkata: Ini adalah saudara saya, pelaksana wasiat dan wazir saya, dari itu dengarkanlah dia dan patuhlah kepadanya. Mereka yang hadir tertawa dan terus mengatakan kepada Abu Talib, Allah telah memerintahkan kamu supaya dengar kepada anak kamu dan taat kepadanya! Setelah mengemukakan riwayat tersebut, pembaca disuguhi dengan berondongan referensi atau rujukan seperti ini : Kebanyakkan dari mereka yang telah mempelajari tradisi Rasul secara hafalan dan telah menyampaikan hadith dengan tepat seperti yang diatas. Diantara mereka adalah: Ibn Ishaq, Ibn Jarir, Ibn Abu Hatim, Ibn Mardawayh, Abu Na`im, al-Bayhaqi di dalam bukunya Al-Dalail, keduanya al-Tha`labi dan al-Tabari di dalam tafsiran pada Surat al Shu`ara di dalam buku mereka Al-Tafsir al-Kabir, di Vol. 2 dari buku al-Tabari Tarikh al-Umam wal Muluk. Ibn al-Athir telah menyampaikannya sebagai fakta yang tidak boleh dipertikaikan di dalam Vol. 2 dari bukunya Al-Kamil apabila dia menyebutkan bagaimana Allah awj mengarahkan RasulNya untuk menyampaikan dakwahnya secara umum [terbuka], Abul-Fida dalam Vol. 1 dari buku Tarikh ketika membincangkan siapakah yang pertama pada memeluk Islam, Imam Abu Ja`fer al-Iskafi al-Mu`tazili di dalam bukunya Naqd al-Uthmaniyyah menyatakan ketepatannya,[1] al-Halabi di
141

dalam bab pada tempat persembunyian Rasul di rumah Arqam di dalam bukunya yang terkenal Sirah.[2] Di dalam kontek yang sama, dengan perkataannya yang seakan serupa, hadith ini telah disampaikan oleh ramai ahli-ahli hadith dan kebanyakkan dari penyampai hadith sunni yang dipercayai seperti al-Tahawi, Diya al-Maqdisi di dalam bukunya Mukhtara, dan Sa`id ibn Mansur di dalam Sunan. Rujuklah kepada apa yang Ibn Hanbal telah rakamkan dari hadith `Alis pada muka surat 111 dan 159 dari Vol. 1 buku Musnad. Dia juga menunjukkan pada permulaan muka surat 331 dari Vol. 1 pada Musnad, kepada hadith yang sangat penting [bererti] dari Ibn `Abbas menggandongi 10 kerekteristik [sifat keutamaan] yang mana Ali membezakan dirinya dari manusia lainnya. Hadith ini juga telah diterbitkan di dalam Nisai,dari Ibn `Abbas, pada muka surat 6 dari bukunya Khasais al `Alawiyyah, dan pada muka surat 132, Vol. 3, dari buku Hakim, Mustadrak. Al-Thahbi telah menyebutkan di dalam bukunya Talkhis, bersumpah tentang sahihnya. Rujuk kepada Vol. 6 dari Kanz al-`Ummal yang mengandongi semuanya secara khusus [mendalam][3] Rujuk juga kepada Muntakhabul Kanz yang disebutkan di nota kaki oleh Musnad Imam Ahmed; rujuk kepada notakaki pada muka surat 41 dan 43 pada Vol. 5 dari buku tersebut untuk semuanya secara khusus. Ini, kami percaya mencukupi untuk memberikan bukti yang nyata, dan keamanan dengan kamu. Ini adalah kebiasaan buku-buku propaganda syiah, yaitu dengan menukilkan satu versi riwayat, kemudian memberondongnya dengan segudang rujukan, tanpa memperdulikan bahwa masing-masing rujukan belum tentu memiliki redaksi yang sama. Atau barangkali memang sengaja ingin mengesankan bahwa riwayat yang disampaikan adalah masyhur dan sudah pasti benarnya, wa allahu Alam. Kenyataannya, riwayat tersebut jelas mencatut nama Imam Ahmad dengan semena-mena, karena riwayat di dalam musnad Ahmad tidak ada kalimat yang justru dijadikan argumentasi utama mengenai hak Imam Ali ra sebagai khalifah utama sepeninggal Rasulullah SAW. Untuk membuktikan kesahihan riwayat tersebut, Syarafuddin bahkan

menyebutkan rawi-rawi dari riwayat tersebut pada dialog/surat ke-22 (setelah

142

sebelumnya berbalasan surat dengan asy-Syaikh Salim al-Bisyrikonon kabarnya), sebagai berikut : Jika saya tidak pasti ianya diterima oleh Sunni, saya tentu tidak menyebutnya kepada kamu. Bahkan Ibn Jarir dan Imam Abu Ja`fer alIskafi telah menerimanya sebagai sahih.[1] Beberapa pengkritik yang lain juga telah menganggapnya sebagai sahih. Adalah mencukupi pada membuktikan terhadap kesahihannya kepada fakta bahawa ianya telah disampaikan oleh perawi yang dipercayai terhadap ketepatannya, dan pengarang buku-buku sahih tidak pernah meragui mereka. Rujuk kepada muka surat 111, Vol. 1, dari Ahmeds: Musnad, dimana kamu akan membaca hadith ini seperti yang disampaikan oleh Aswad ibn `Amir[2] dari Sharik,[3] al-A`mash,[4] Minhal,[5] `Abbad ibn `Abdullah al-Asadi,[6] dari `Ali (as) secara tertibnya [kronologi]. Setiap seorang dari mereka di dalam rantaian penyampai tersebut adalah seorang perawi dengan sendirinya, dan mereka semua adalah trdisionis yang dipercayai menurut testimoni dari para pengarang buku sahih, dan tidak dipertikaikan. Al-Qaysarani telah menyebut mereka di dalam bukunya Al-Jami` Bayna Rijal Al-Sahihain. Tidak ada keraguan bahawa hadith ini adalah sahih, dan perawinya telah menyampaikan dari beberapa cara, setiap satu darinya menyokong yang lain. Baiklah kita lihat riwayat di dalam musnad Ahmad dibawah (dengan sanad yang sama seperti disebut oleh Syarafudddin) : { { Ketika turun ayat ,Dan berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu, Nabi SAW mengumpulkan ahlu baitnya. Maka berkumpul tiga puluh orang, lalu meraka makan dan minum. Lalu beliau berkata kepada mereka, Siapa yang menjaminku dalam agamaku dan semua perjanjianku, maka dia bersamaku dalam surga dan menjadi khalifahku dalam keluargaku ? Maka seseorang yg tdk disebut namanya oleh Syuraik berkata, Wahai
143

Rasulallah, engkau adalah lautan. Siapakah yang sanggup melakukan hal itu ? kemudian Nabi SAW mengatakan hal yang sama lalu disampaikan kepada ahlu baitnya, kemudian ali berkata, Saya Bisa dibandingkan riwayat yang dinukil Syarafuddin (yg katanya ada di musnad) dengan riwayat yang tercantum di dalam musnad. Siapakah yang tidak bisa membedakannya ? Lupakan dulu mengenai perbedaan jumlah orang yang sedang berkumpul, tetapi kalimat akhir yang digunakan syarafuddin untuk melegalkan kekhalifahan Imam Ali ra sepeninggal Nabi SAW, yaitu : Rasul Allah [sawas] kemudian memegang Ali pada lehernya dan berkata: Ini adalah saudara saya, pelaksana wasiat dan wazir saya, dari itu dengarkanlah dia dan patuhlah kepadanya. Mereka yang hadir tertawa dan terus mengatakan kepada Abu Talib, Allah telah memerintahkan kamu supaya dengar kepada anak kamu dan taat kepadanya ! ADAKAH KALIMAT BOLD DIATAS ITU TERCANTUM DALAM RIWAYAT IMAM AHMAD ? Tetapi sungguh mengherankan membaca surat balasan dari Syaikh Salim Al-Bisyri dalam Murajaat surat ke-23 : Sebenarnya saya telah membaca hadith itu pada muka surat 111 dari jilid 1 dalam Ahmed: Musnad dan memastikan ianya dari punca yang diterima dan saya dapati mereka adalah penyampai hadith yang amat dipercayai. Kemudian saya menyelidik dari mana beliau menyampaikan hadith ini, dan saya dapati ianya berturutan: setiap seorang dari mereka menyokong pada yang lain, dari itu saya telah berpuas hati untuk mempercayai isi kandungannya Apakah mungkin seorang Syaikh rektor Al-Azhar menjawab seperti itu ? Apakah seorang rektor Al-Azhar tidak bisa membedakan kalimat-kalimat Syarafuddin dengan kalimat yang tercantum dalam musnad ? Lagi-lagi Wa Allahu Alam. Yang jelas kenyataan bahwa pengelabuan berkedok ilmiah di dalam Murajaat ini mampu menyaring banyak pengikut. Barangkali bahwa pengikut-pengikutnya tidak pernah melakukan cross-check terhadap rujukan-rujukan yang seabrek itu, dan sekali lagi barangkali, sudah keder duluan.

144

Gerombolan Ulama Syiah Tertangkap Basah Mengubah Kitab Ulama Ahlus Sunnah
Sumber : Al-Akh Aditya Riko -HafizhahullahSunan Abi Dawud 30 : Dari Abi Ishaq, dia berkata, Ali radhiallahu anhu berkata sambil melihat kepada puteranya AL-HASAN, puteraku ini adalah sayyid sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akan keluar dari shulbinya seorang laki-laki yang bernama seperti nabi kalian, yang akhlaqnya serupa tetapi posturnya tidak. Kemudian beliau menyebutkan kisahnya, Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Sekarang mari kita lihat bagaimana ulama syiah merubah teks dari apa yang dinukilnya untuk menyesuaikan dengan keyakinannya. Dari al-Anwar al-Numaniyah, karya Nimatullah al-Jazairi, disitu disebutkan 31 : Dari apa yang diriwayatkan juga di dalam al-Jami baina al-shihah alsittah, dari Abi Ishaq, dia berkata : Ali [as] berkata dan dia melihat kepada puteranya (wa nazhara ila bnihi) AL-HUSAIN . => Kitab apakah al-Jamu baina al-shihah al-sittah ? Dari judulnya adalah kumpulan hadits shahih dari kutubus sittah (nanti di bawah ada clue di dalam Bihar al-anwar). Tapi yang jelas, katanya dari Abi Ishaq, jadi riwayat mana yang dimaksud kalau bukan seperti apa yang ada di dalam Sunan Abi Dawud ? Padahal apa yang tertulis

30 31

Lihat scan kitab gambar 43 Lihat scan kitab gambar 44 145

di dalam sunan Abi Dawud adalah Ali ra berkata sambil melihat kepada puteranya AL-HASAN, BUKAN AL-HUSAIN. Atau, terjadi kesalahan cetak ? Mari kita lanjutkan . Sekarang mari kita lihat Yanabiul Mawaddah, kitab andalan penganut syiah kelas PLAY GROUP. Dari Yanabiul Mawaddah, versi darul uswah iran : : : )( . - http://yasoob.com/books/htm1/m025/29/no2920.html hal. 259 Perhatikan disitu Ali berkata sambil melihat kepada AL-HUSAIN, dan lebih jelas lagi mengambil rujukan dari Abi Dawud. Apakah ini salah tulis/cetak ? Sekarang lihat Yanabiul Mawaddah, versi Muassasah al-Alami lil-Matbuat : http://scr.bi/L7m2JP Langsung lihat di hal. 489 disini : http://htmlimg2.scribdassets.com/257tl4gqv4wxv5y/images/489-0e2cabf0ca.jpg Terkait dengan kasus ini, langsung lihat awal baris ke-8, ternyata disitu juga tertulisnya AL-HUSAIN. Apakah ini salah cetak ? Mari kita lanjutkan lagi . Sekarang mari kita lihat Bihar al-Anwar Majlisi : Majlisi berkata : : Dari al-Jami baina al-shihah al-sittah, dari shahih Abi Dawud dan shahih Tirmidzi. Itu menunjukkan, ketika ulama syiah menyebut al-Jamu baina al-Shihah al-sittah, memang yang dimaksud adalah riwayat-riwayat yang ada di dalam kutubus sittah.
146

Lebih-lebih disitu jelas disebut Abu Dawud. Kemudian di bawahnya, Majlisi menukil riwayat : : Dari Abi Ishaq, dia berkata, Ali as berkata sambil melihat kepada puteranya, yaitu AL-HUSAIN http://bit.ly/JgnN8A Apakah itu salah cetak ? Di bagian lain dari Bihar al-Anwar, juz 51, masih mengulangi lagi : : : Disini disebutkan dari Tharaif Sayyid Ibnu THawus lihat no. 15. http://bit.ly/JpljWK Masih : AL-HUSAIN Apakah itu juga masih salah cetak ? Mari kita lanjutkan lagi, dengan melihat Tharaifnya Sayyid Ibnu Thawus : ) ( http://shiaweb.org/books/taraef/pa39.html lht hal. 177 no. 279 Teksnya sama seperti apa yang ada di dalam al-Anwar al-Numaniyah, yaitu alJamu baina al-shihah al-sittah, dan disitu Ali ra berkata sambil melihat kepada AL-HUSAIN. Apakah itu salah cetak ? Sayangnya tidak, karena ini tidak terjadi di satu tempat, melainkan borongan. Dan pelakunya adalah orang-orang yang dianggap sebagai ulama oleh kaum syiah (yang Semuanya merujuk ke shihah al-sittah, dari Abi Ishaq, dan tidak didapatkan riwayat seperti itu kecuali di dalam Sunan Abi Dawud, yang di beberapa tempat juga mereka menyebutnya dengan jelas). Yaitu Nimatullah al-Jazairi, Majlisi, Sayyid Ibnu Thawus, dan penulis Yanabiul Mawaddah (Qunduzi). Untuk yang terakhir (Qunduzi), kalau orang syiah tidak mau mengakui sebagai ulamanya, maklumin aja, lha wong mbahnya sendiri si dul saba aja nggak diakuin
147

Jadi seperti itulah, kelakuan para ulama syiah, yang menukil-nukil Kitab-Kitab Ulama Ahlus Sunnah, sambil mengedit teksnya agar sesuai dengan apa yang diyakini oleh mereka (syiah). Wallaahul Muwaffiq.

148

Ayatusy-Syaithan Khamenei Dan Kitab-Kitab Rijal Syiah


Tentu Anda semua telah mengenal Ayatusy-Syaithan Khamenei. To the point, Marja Syiah sekaligus hamba Mutah yang juga banyak di-idolakan oleh Syiah di Indonesia ini menjelaskan dalam kitabnya Ushul Al-Arba fi Ilmi Ar-Rijal halaman 50 bahwa kitab-kitab rijal Syiah (kitab-kitab yang membicarakan perihal perawi) tidak terpelihara dan tidak ada yang Shahih sampai ke zaman ini! "Berdasarkan kepada apa yang disebut oleh kebanyakan pakar dalam hal ini, sesungguhnya salinan kitab fihrisat (kitab Abu Jafar At-Thusi) sebagaimana banyak kitab-kitab Rijal Mutabar awal yang lain seperti Kitab Al-Kasyi, An-Najasyi, Al-Burqui dan Al-Ghadhairi KESELURUHANNYA TELAH MENGALAMI TAHRIF DAN TASHIF (PERUBAHAN HURUF), DAN KECACATAN BERAT / PARAH, SERTA TIDAKLAH SAMPAI DARINYA SATU-PUN SALINAN YANG SHAHIH..!!!" 32 Inilah salah satu hakikat Syiah!! Sebuah ajaran yang tidak mempunyai pondasi yang kokoh kecuali hanya bersandar pada nafsu belaka. Nilai-nilai keilmiyahan berlepas diri dari ajaran Syiah!!! Adalah OMONG KOSONG bilamana orang-orang Syiah berlagak selektif dalam memilah Hadits sebab kitab-kitab rijalnya saja sudah dianggap SAMPAH!!! Agama mereka semakin berantakan setelah sebelumnya memang sangat berantakan. Dalam menentukan hukum pada riwayatriwayat yang ada, mereka hanya MENGAMBIL YANG ENAK SESUAI DENGAN NAFSUNYA DAN MEMBUANG APA YANG TIDAK SESUAI DENGAN NAFSUNYA Masih banyak yang ingin Kami paparkan mengenai kondisi dari Kitab-Kitab Rijal Syiah. Betapa agama mereka sungguh terlihat rapuh dan amat nyata dibuat oleh manusia.

32

Lihat scan kitab pada gambar 45, 46 dan 47 149

Tidak Perlu Memeriksa Sanad ?!!!


Sekedar pemaparan ringkas, Saya ingin menyajikan kepada Anda pernyataan dari seorang dedengkot besar Syiah, yakni Ayatullat Husain Syahrudi [Profilnya dapat dibaca disini] mengenai pandangannya terhadap Sanad. Pada sebuah forum Syiah http://www.yahosein.com/vb/, terdapat pertanyaan yang diajukan kepada Ayatusy-Syaithan Husain Syahrudi dan dia menjawab : http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=125251

Tidak perlu untuk memeriksa Sanad dalam Doa, Adzkar (jamak dari dzikir) dan Ziyarat Tepat sekali ! Syiah memang agama yang berdiri di atas hawa nafsu. Bukan Ilmu. Mereka adalah para pendusta yang mengaku-ngaku mewarisi ajaran Ahlul Bait. Dari dulu hingga sekarang bahkan selama-lamanya mereka itu senantiasa bodoh dalam Ilmu Hadits. Mereka sungguh tidak dikaruniai oleh ALLAH dalam Ilmu Hadits. Kaidah Jarh Wa Tadil mereka benar-benar berantakan. Ilmu yang mulia ini tidak akan pernah bersemayam di hati-hati para pendusta. Ilmu Hadits berlepas diri dari para pemeluk agama Syiah sebagaimana pedang tidak akan berada di tangan pecundang.

150

Benarlah tatkala Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak Rahimahullah berkata : (Ilmu) Agama adalah milik Ahlul Hadits (Ahlus Sunnah), Ilmu Kalam dan debat adalah milik Ahlu Ar-Rayi, sedangkan DUSTA ADALAH MILIK SYIAH RAFIDHAH

151

Imam Dholal [SESAT] Mengaku Dholal


Oleh : Al-Akh Aditya Riko -HafizhahullahDi hari tuanya, Khomeini mengajak Hauzat Ilmiyah dan universitas-universitas Ahli Tahqiq untuk bangkit dan menyelamatkan Al-Quran dari orang-orang bodoh dan ulama rusak, yang dengan sengaja menyerang dan akan terus menyerang AlQuran. Kemudian berkata dengan penyesalan : Sungguh aku menyesali umurku yang hilang berhamburan dalam jalan kesesatan dan kebodohan. Oleh karena itu kemudian mengajak hauzat dan jamiat untuk memberikan perhatian yang lebih kepada Al-Quran, dan berkata 33 : . Agar supaya Allah tidak menakdirkan kamu semua menyesali di akhir umurmu ketika lemahnya usia lanjut menyerangmu mengenai amalamalmu serta penyesalanmu pada masa-masa muda seperti dialami sang penulis sendiri (yakni Khomeini).

: : : : 9002 0341 Source : Fb Photo Dengan sedikit perubahan.

33

Al-Qur'an Fi Kalam al-Imam al-khomeini, Jam'iyyah al-Ma'arif al-Islamiyyah al-tsaqafiyyah. Lihat scan kitab gambar 48 dan 49 152

Download Kitab Ulama Asy-Syiah Yaquuluun


Kitab Ulama Asy-Syiah Yaquuluun adalah sebuah kitab yang menghimpun buktibukti dari ribuan kesesatan kitab-kitab Syiah yang disertai juga dengan Scan kitabnya. Sebagai contoh, dibawah ini merupakan cover depan dan halaman 143 dari kitab tersebut yang memuat riwayat dari kitab Syiah yakni Al-Kafi Juz 8 halaman 285

153

Perhatikan bagian yang diberi warna garis merah pada screen-shoot di atas, disebutkan disitu dalam sebuah riwayat pada Al-Kafi Juz 8 halaman 285

154

Demi Allah wahai Abu Hamzah! Sesungguhnya manusia seluruhnya adalah Anak-Anak PELACUR kecuali Syiah kita! Gila ye? Riwayat tersebut sebagaimana termuat juga pada Maktabah Resmi Syiah Online seperti screen-shot dibawah ini: 8 582 )( http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-8/08.htm#01

Di atas baru satu contoh dari isi kitab Ulama Asy-Syiah Yaquuluun. Masih banyak contoh-contoh lainnya dari kitab tersebut seperti [tentang [mutah, ghuluw terhadap para Imam / Syirik, Tahrif, dan lain-lain yang memuat bukti-bukti hitam [kesesatan] dari kitab-kitab Syiah. Tentu akan sangat berguna bagi Kaum Muslimin agar mereka menjadi lebih mengetahui hakikat agama Syiah yang sangat busuk, kotor, sesat dan menyesatkan .Pun juga kepada para pemeluk agama Syiah termasuk di negri ini agar yang recehan-recehannya menjadi lebih tahu terhadap riwayat dan kalam para ulama mereka sendiri. Semoga mereka menjadi sadar bahwa sesungguhnya mereka beragama dengan agama SETAN Kaum Muslimin dapat mendownload kitab tersebut dengan size 100 MB lebih sedikit pada sumbernya di http://alburhan.com/cd_download/shia_s/shia_s/index.htm

155

Jika link alburhan di atas sedang tidak bisa dibuka atau maintenance, dapat dicoba pada alamat link download yang lain semisal di forum Ahlalhdeeth http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1266678 atau disini : http://www.islamhouse.com/p/337626 Demikian, Semoga bermanfaat. Wallaahul Muwaffiq.

156

Pengakuan Khomeini Bahwa dia Berasal Dari India !


Sumber : Note Dukung MUI Keluarkan Fatwa Syiah Sesat Dan Haram Di Indonesia (Dengan Sedikit Perubahan.) Begitu banyak orang-orang bodoh yang memujanya, begitu ramai hamba-hamba mutah yang mengagungkannya hingga sikap ghuluw dan dusta para pecintanya menghiasi dirinya dengan menyatakan bahwa nasabnya terhubung dengan Ahlul Bait. Benarkah demikian? Dari mana asal sebenarnya? Siapa bapak, ibu, dan kakeknya? Mengapa dia tidak pernah ber-Haji selama hidupnya? Mengapa revolusinya bertolak dari Prancis? Wah, sepertinya perlu banyak artikel untuk menjawab semua pertanyaan di atas, namun sebagai langkah awal Kami akan memposting halaman pertama dari kitab Syarh Dua As-Sihr karya Khomeini yang dengannya cukuplah menjadi tanda yang sangat jelas bagi orang-orang berakal. Di halaman pertama ini, dia menuliskan namanya : Sayyid Ruhullah bin Sayyid Musthafa Al-Khomaini AL-HINDI. 34 AL-HINDI > berarti berasal dari INDIA. Nah.??

34

Lihat gambar 50 dan 51 157

MABRUUK.. SYAIKH DR. UTSMAN IBN MUHAMMAD AL-KHAMIS


Oleh : Dukung MUI Keluarkan Fatwa Syiah Sesat Dan Haram Di Indonesia Kami ucapkan selamat kepada Syaikh Utsman Ibn Muhammad Al-Khamis Al-Tamimi, atas diterimanya tesis beliau yang berjudul Al-Murajaat Dirasah Naqdiyah Haditsiyah ; dengan predikat Mumtaz ( cumlude ). Dan dengan ini beliau resmi bergelar Doktor. Syaikh Utsman Al-Khamis adalah salah satu figur Ulama Sunnah yang berada di front terdepan menghadapi para tokoh agama Syiah. Beliau adalah salah seorang murid Syaikh Utsaimin Rahimahullah. Selain berhasil mengalahkan mereka dalam berbagai debat, Beliau juga aktif mengungkap kesesatan Syiah Imamiah dalam karya-karya tulis dan kajian Beliau. Salah satu debat Beliau : http://www.youtube.com/watch?v=11_UD6nE1XI Tesis beliau Al-Murajaat Dirasah Naqdiyah Haditsiyah , adalah studi kritis terhadap hadits-hadits dan isi kitab Al-Murajaat, karya Abdul Husein 35 Syarafuddin Al-Musawi. Beliau menegaskan bahwa hampir semua hadits yg terdapat dalam kitab ini lemah dan banyak yang maudhu. Kitab Al-Murajaat sendiri adalah salah satu kitab besar syiah, mereka menjadikannya referensi sekaligus argument bahwa mereka adalah penggalang taqrib (pendekatan) dengan Ahlus Sunnah. Menurut penulisnya Abdul Husein, kitab tersebut berisi dialog antara dirinya dengan Syaikh Al-Azhar di masanya Syaikh Salim Al-Bisyri. Syaikh Utsman Al-Khamis memberitakan kitab tersebut telah diterjemahkan ke dalam 20 bahasa dunia, dan disebarkan secara luar biasa.

Di dalam Islam, nama seperti ini (Abdul Husein) dilarang, sebab artinya adalah hamba Husein, sedang kita semua adalah hamba Allah, begitu pula sayyiduna Husein juga hamba Allah.

35

158

Di antara kesimpulan tentang kitab Al-Murajaat : 1. Hadits-hadits yg diangkat oleh Abdul Husein dalam kitabnya Murajaat semuanya dhaif, bahkan kebanyakan maudhu(palsu). (http://www.saaid.net/Doat/Zugail/163.htm) 2. Diskusi antara Abdul Husein dengan Syaikh Salim Al-Bisyri adalah diskudi imajiner ( khayalan ), diskusi tersebut hakikatnya adalah diskusi antara Abdul Husein dengan Abdul Husein sendiri. 3. Kitab Murajaat baru muncul 30 tahun setelah wafatnya Syaikh Bisyri. Jika klaim Abdul Husein benar bahwa Syaikh Bisyri menjadi Syiah, mengapa kitab tersebut tidak dikeluarkan semasa Syaikh masih hidup ? 4. Tatanan bahasa, pilihan kata, bahkan semua tanda baca sama. Maksudnya tidak ada perbedaan antara susunan bahasa Syaikh Bisyri (Mesir) Sunni dengan Abdul Husein (Libanon) Rafidhi. Ini adalah indikasi kuat bahwa dialog tersebut murni karya Abdul Husein. 5. Bahasa Syaikh Azhar dalam kitab Murajaat sangat rendah, sangat merendahkan diri, penurut, dan tunduk kepada Abdul Husein. Padahal beliau adalah ulama besar Azhar saat itu, beliau juga ulama sunni terbesar dalam ilmu hadits di masanya .Sedangkan Abdul Husein adalah seorang pemuda yg sebelumnya majhul, dan ia baru dikenal setelah menulis KITAB Al-Murajaat. Abdul Husein juga mengklaim dialog tersebut berlangsung pada tahun 1329 H, berarti pada saat itu Syaikh Azhar berumur 80 tahun, dan Abdul Husein 40 tahun. 6. Abdul Husein mengklaim bahwa Syaikh Azhar menerima semua hadits yang disampaikan oleh Abdul Husein, padahal hadits-hadits tersebut kebanyakan hadits maudhu (palsu). Maka, apakah mungkin Syaikh Bisyri yang notabene pakar hadits menerima hadits maudhu dan membenarkannya ? Semoga Allah memberkahi karya beliau, sehingga kitab bantahan tersebut juga dapat menyadarkan para pemeluk agama syiah tentang hakikat manhaj dusta yang ditempuh ulama mereka. Situs resmi Syaikh Utsman : http://www.facebook.com/othmanalkhamis http://www.almanhaj.com/

159

Imam Ali [Versi Syi'ah] Tidak Tahu Hukum.. Katanya Pintu Ilmu?
Oleh : Al-Akh Aditya Riko -HafizhahullahPertanyaan dari pak Yoga (rivalnya sayyid Kartosuro hehe) : "Buktikan kalau sahabat selain imam ali pintu ilmu.aku adalah kota ilmu,dan ali adalah pintunya.mana dalil kalian kalau sahabat yg lain pernah ada dalam pintu ilmu" Tidak usah dari riwayat Ulama Ahlus Sunnah lah ya, sebab anda pun mungkin sudah tahu bahwa Ahlus Sunnah itu mengambil ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu, tetapi juga dari para Shahabat Radhiyallahu Anhum dan Istri Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Hadaiq al-Nadhirah, Syeikh Yusuf Bahrani : ) ( )( : " ) ( ) ( ) ( .( ) Dari Ishaq bin Ammar fi al-shahih dari al-Shadiq (alaihissalam) (3), dia (Ishaq) berkata, "Aku bertanya kepadanya (al-Shadiq) mengenai madzi, kemudian dia (al-Shadiq) berkata, "Dulu Ali (alaihissalam) adalah seorang laki-laki yang sering keluar madzi dan dia malu bertanya kepada Rasulullah (shallallahu alahi wa aalih) dikarenakan kedudukan Fathimah (alaihassalam), maka dia menyuruh al-Miqdad untuk bertanya kepada beliau (Rasul) dan beliau sedang duduk maka bertanyalah Miqdad dan beliau menjawab, " bukan apa-apa". 36 Ref tambahan http://www.alrad.net/hiwar/imam/17.htm

36

Lihat Hada'iq al-Nadhirah Juz 5 hal. 37, atau scan kitab gambar 52 160

Berdasarkan peristiwa diatas, untuk mengetahui hukum madzi, ternyata Imam Ali melalui perantara yaitu Al-Miqdad. Jadi kalau imam Ali adalah pintu kota ilmu, maka Al-Miqdad dalam hal ini sebagai apa ? Yang jelas kalau istilah dalam dunia politik, posisi al-Miqdad disitu sebagai pemilik akses informasi ring-1.Bukan begitu pak ? ^_^ Source : Fb Photo

161

IMAMAH

162

Syiah Berkata : Ali Penuntun (Pemberi Petunjuk) Bagi Para Nabi ['Alaihim Ash-Shalatu Wassalam] !!!
Kitab : Syarh Tauhid Ash-Shaduq 2/580-581 37 by Dedengkot Al-Qadhiy Said Muhammad bin Muhammad Mufid Al-Qummiy - - . : } { - - - . - - - - - Tidak ada dari seorang Nabi dan juga Wali yang sebelumnya maupun yang kemudian kecuali maula kami Ali Alaihis Salaam lah sebagai penuntunnya (pemberi petunjuk) kepada Allah Taala. dan pada suatu riwayat [penjelasan terhadap] mengenai Firman Allah Taala Dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk Yaitu adalah Ali yang menjadi pemberi petunjuk bagi tiap-tiap kaum. Maka tidak ada dari mereka kecuali kembali menghadap kepada Ali Alaihis Salaam dalam shalat yang dengan hal itu sampai kepada Allah. Dan dari hal ini membenarkan bahwa Ali Alaihis Salaam adalah pelindung Nabi Ibrahim Alaihis Salaam dan penyelamat Nabi Nuh Alaihis Salam dan hal-hal lain dari yang telah ada 38 pada khobar Salman dan Abu Dzar Radhiyallaahu Anhumaa.

Lihat scan kitab gambar 53, 54 dan 55 Bihar 26/1, dan maksud perkataannya dari yang telah ada yaitu pada jilid pertama dari syarh ini, rujuk juga Masyariq Anwar Al-Yaqin hal. 160-162.
38

37

163

Penetapan 12 Imam Syiah Berdasarkan Petunjuk Rasulullah Saw atau Berdasarkan Wasiat Imam Sebelumnya ?
Oleh : Al-Akh Aditya Riko Hafizhahullah

Darimana sebetulnya syiah mengetahui siapa-siapa saja imam mashumnya yang berjumlah 12 itu ? Ketika syiah mendakwa untuk mewajibkan mengimani 12 imam mashum, maka sangat penting untuk mengetahui siapa-siapa saja 12 imam mashum tersebut. Bahkan kalau memang 12 imam mashum ini perkara pokok dalam aqidah, maka seharusnya ada ayat yang menetapkannya. Tetapi sayangnya tidak ada ayat yang menjelaskannya. Dan ketika merujuk kepada riwayat-riwayat hadits, faktanya tidak ada yang bisa membuktikan keshahihannya, dimana masalah tersebut sudah pernah kita tanyakan di forum-forum. Silahkan ikuti disini : Adakah Bukti Berupa Hadits Sahih dari Rasulullah Saw Yang Menyatakan Namanama 12 Imam Syiah ?. Dan ketika tidak ada bukti berupa hadits shahih berkaitan dengan penetapan nama-nama 12 imam syiah , ternyata terdapat suatu riwayat shahih dari imam mashum, dimana kalau dicermati riwayat tersebut menunjukkan bahwa imam
164

mashum tidak mengetahui bahwa 12 imam itu pernah ditetapkan (menurut syiah) oleh Rasulullah Saw. Mari kita lihat al-Kafi karya al-Kulaini, pada Juz 1 Kitabul Hujjah Bab al-Umur allati tujibu hujjata al-Imam as hadits pertama 39 : ) ) Muhammad bin Yahya, dari Ahmad bin Muhammad, dari Ibn Abi Nasr berkata: Aku telah berkata kepada Abu al-Hasan al-Ridha a.s : Apabila seorang imam mati, maka dengan apa dikenalinya imam setelahnya ? Maka beliau a.s telah berkata : Imam mempunyai beberapa tanda, diantaranya : anak laki-laki yang paling tua, mempunyai keutamaan dan wasiat. Dan rombongan musafir akan berkata : Kepada siapakah fulan telah memberi wasiat ? Maka dijawab : Kepada fulan. Dan senjata pada kami seperti kedudukan tabut pada Bani Israel. Imamah adalah bersama senjata di mana ia berada. al-Majlisi muhaddits kalangan syiah imamiyah mengatakan hadits tersebut shahih. () 204 3 Point-point yang perlu diperhatikan pada riwayat hadits diatas : 1. Seorang syiah bertanya kepada imam Mashum : Jika seorang imam meninggal, dengan apa dikenali imam setelahnya ? Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa si penanya tidak pernah mendengar bahwa 12 imam itu sudah ditetapkan nama-namanya bahkan dengan nasab yang jelas. 2. Maka apa jawaban dari imam Mashum ? Apakah imam Mashum mengingkari pertanyaan tersebut ? Ketika imam Mashum tidak

39

Lihat scan kitab gambar 56 165

menyalahkan pertanyaan tersebut, itu menunjukkan bahwa hal tersebut yang ditanyakan bisa saja terjadi, yaitu bahwa setelah seorang imam meninggal, maka orang-orang tidak mengenali atau mengetahui siapa imam berikutnya. 3. Apa yang berlaku antara imam satu dengan imam selepasnya adalah berdasarkan wasiat. Mengapa imam Abul Hasan as tidak memberitahukan penetapan 12 imam oleh Rasulullah Saw ? Apakah imam Abul Hasan Hasan juga tidak mengetahuinya ? Mengapa imam Mashum justru malah menyebutkan salah satu tanda seorang imam adalah wasiat dari imam sebelumnya ? Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan 12 imam syiah oleh Rasulullah Saw tidak pernah ada, kecuali berasal dari riwayat palsu dan bertentangan dengan riwayat shahih diatas. Dan riwayat shahih milik syiah diatas menunjukkan bahwa penetapan imam syiah antara satu dengan lainnya adalah berasal dari wasiat imam sebelumnya. Tetapi jadi timbul pertanyaan, apa yang dijadikan dasar oleh seorang imam ketika mewasiatkan penggantinya ? Apakah itu berdasarkan wahyu atau ijtihad ? *** Sebagai tambahan, berikut adalah riwayat lainnya dalam bab yang sama 40 , dimana pada bab tersebut terdapat tujuh riwayat, dimana kualitasnya menurut al-Majlisi muhaddits syiah imamiyah sbb 41 : Hadits 1 : shahih Hadits 2 : hasan Hadits 3 : hasan Hadits 4 : shahih Hadits 5 : shahih Hadits 6 : majhul Hadits 7 : dhaif
40 41

Teks arabnya lihat scan kitab 56 dan 57 untuk ketujuh riwayat dalam bab dimaksud Lihat Mir'atul Uqul 3/204 166

Dari penilaian al-Majlisi diatas yang majhul dan dhaif ditinggalkan saja, silahkan dilihat hadits pertama sampai dengan kelima : Hadits Pertama : Sudah ditulis diatas. Hadits Kedua : Muhammad bin Yahya, dari Muhammad bin al-Husain, dari Yazid Syar, dari Harun bin Hamzah, dari Abd al-Ala berkata: Aku telah berkata kepada Abu Abdillah a.s : orang yang mengaku di dalam perkara ini sebagai imam, apakah hujah atasnya ? Beliau a.s telah berkata : ditanya kepadanya tentang halal dan haram. Perawi telah berkata: Beliau a.s mendatangiku dan berkata: Tiga hujah yang tidak akan berhimpun pada seseorang melainkan dia adalah pemilik urusan ini. Dia hendaklah menjadi orang yang paling layak selepas orang sebelumnya. Dia mempunyai senjata [al-silaah] di sisinya. Dia mempunyai wasiat zhahirah, yang mana jika anda mendatangi satu kota, tanyalah masyarakat disitu dan anak-anak : Kepada siapakah fulan telah berwasiat ? Mereka akan berkata: Kepada fulan bin fulan. Hadits Ketiga : Ali bin Ibrahim, dari ayahnya, dari Ibn Abi Umair, dari Hisyam bin Salim dan dari Hafs bin al-Bakhtari, dari Abu Abdillah a.s berkata: Dikatakan kepadanya : Dengan apakah seorang imam diketahui ? Beliau a.s telah berkata : Dengan wasiat zhahirah dan keutamaan . Sesungguhnya seorang imam tiada seorangpun dapat mencelanya pada mulut, perut atau kemaluannya seperti dikatakan sebagai seorang pembohong, memakan harta orang ramai dan seumpamanya. Hadits Keempat : Muhammad bin Yahya, dari Muhammad bin Ismail, dari Ali bin al-Hakam, dari Muawiyah bin Wahb berkata: Aku telah berkata kepada Abu Jafar a.s : Apakah alamat (tanda) seorang imam selepas seorang imam ? Beliau a.s telah berkata: Kesucian kelahiran (thaharah al-Wiladah), asal yang baik, tidak membuat sesuatu tanpa tujuan dan tidak membuat sesuatu untuk bermain-main
167

Hadits Kelima : Ali bin Ibrahim, dari Muhammad bin Isa, dari Yunus, dari Ahmad bin Umar, dari Abu al-Hasan al-Ridha a.s, berkata: Aku telah bertanya kepadanya tentang tanda pemilik urusan ini, maka beliau a.s telah berkata : Tandanya adalah : Umur lebih tua, keutamaan dan wasiat. Jika mereka yang musafir memasuki satu kota, maka mereka berkata : Kepada siapakah fulan telah berwasiat ? Akan dijawab : Fulan bin fulan dan bersama senjata di mana ia pergi. Adapun orang yang hanya menjawab saja, maka itu bukanlah Hujjah.

168

12 Imam Atau 13 Imam? Dan Tahrif Oleh Ath-Thusi Terhadap Matan Al-Kafi
Telah Kita ketahui bahwasanya kaum Syiah meyakini kedua-belas Imam mereka, sebagaimana namanya Syiah Itsna Asyariyyah atau Syiah 12 Imam. Namun bagaimana riwayat mereka membuktikan hal tersebut ? Benarkah berjumlah 12 Imam ? Mari kita simak. Berikut dari Al-Kafi 1/534 : : : Muhammad bin Yahya, dari Muhammad bin Ahmad, dari Muhammad bin Al-Husain, dari Abu Said Al-Ushfuriy, dari Amru bin Tsabit, dari AbulJarud, dari Abu Jafar Alaihis Salam, berkata : Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi bersabda : Sesungguhnya aku dan 12 orang dari anakku, dan engkau wahai Aliy adalah kancing bumi, yaitu pasak-pasaknya dan gunung-gunungnya, yang dengan kami Allah mempasak bumi agar tidak tenggelam bersama penghuninya. Apabila 12 orang dari anakku itu meninggal, bumi akan tenggelam bersama penghuninya, dan mereka tidak tidak diberi tangguh sedikitpun [http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-1/17.htm]. 42 Perhatikan, riwayat di atas menunjukkan bahwa 12 Imam itu dari anak atau cucu Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam, namun Ali sendiri adalah Imam bagi kaum Syiah, namun Ali Radhiyallaahu Anhu bukan dari anak ataupun cucu Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam, maka konsekuensinya jumlah Imam Syiah adalah 13 Imam, bukan 12 Imam.

42

Atau lihat juga di al-Syafi Fi Syarh Ushul al-Kafi, karya al-Muzhaffar, lihat scan kitabnya di gambar 58 dan 59 169

Banyak riwayat-riwayat lain yang menguatkan penunjukkan 13 Imam, berikut diantaranya : : : Muhammad bin Wahban, dari Daud bin Haitsam, dari kakeknya, dari Ishaq bin Bahlul, dari ayahnya, dari Thalhah bin Zaid, dari Az-Zubair bin Atha, dari Umair bin Haniy, dari Junadah bin Abi Umayyah, dia berkata : AlHasan bin Ali Shalaawatullaahi Alaihimaa berkata : Demi Allah, telah berjanji Rasulullah shallallaahu alaihi wa aalihi wa sallam kepada kami bahwa urusan ini akan dimiliki oleh 12 orang imam dari anak / keturunan Ali dan Fathimah. Dan tidak ada pada diri kami kecuali akan diracuni atau dibunuh. [Biharul Anwar] http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar27/a22.html ( ( : ) ( ) ( Muhammad bin Yahya, dari Muhammad bin Al-Husain, dari Ibnu Mahbub, dari Abul-Jarud, dari Abu Jafar Alaihis Salam, dari Jabir bin Abdillah Al-Anshari, dia berkata : Aku masuk menemui Fathimah Alaihas Salam), dan diantara tangannya (hadapannya) terdapat papan yang padanya ada nama-nama dan orang-orang yang diserahi wasiat dari anak-anaknya. Jumlahnya ada 12 orang dimana yang paling akhir dari mereka adalah AlQaim Alaihis Salam), tiga orang dari mereka bernama Muhammad, dan tiga orang lagi bernama Ali [Al-Kafi] http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-1/17.htm Ada riwayat lain di Kafi bahwa Ali Radhiyallaahu Anhu sedang mengadakan pembicaraan dengan seorang Yahudi, dan Yahudi itu bertanya tentang Imam pada Umat ini, lalu Ali mengatakan : ) (

170

..Sesungguhnya bagi Umat ini akan ada 12 Imam dari keturunan Nabinya ](Shallallaahu Alaihi Wasallam) [Al-Kafi http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-1/17.htm Dan masih banyak riwayat-riwayat lainnya yang menguatkan penunjukkan 13 Imam : 774 874 24 : : : 1 105 205 ) ( )( 2 25 : : 962 31 : : 4 081 8 ) ( : ) (

171

162 : ) ( 61 442 02 ) 27412 ( ) ( : ) ( ) ( . 5 814 ) ( ) 1( : ) ( ) . ( 2 643 ) ( ) 4 ( : 63 102 202 5 ) ( : : . 743 843 :

271

] [ 1 761 ) 021 ( 1 304 ) ( ) ( . 2 661 . : . 3 642 . 831 931 201 [ ) 2 ( : : . 63 952 97 : : 1 435

371

71 : : . 1 435 81 : : . 19 : ) 3 ( : : ( * ) 4 ( : : * ) ) 5 ( . 44 831 931 : ) ( : ) 2 ( : : : . )( 3 271 371 896 ) 3 712 812 . :

471

: ) ) ( ( ! 2 821 . : , )(, ) ( )( , 1 )135( 7 )1( : ) ( : ) ( ) ( 251 : : 1 )535( .. Maka 12 Imam + Imam Ali = 13 Imam Dan riwayat-riwayat yang menunjukkan hal tersebut (13 Imam) dinyatakan shahih 34 .oleh Ayatusy-SYAITHAN Al-Uzhma Mirza Jawab At-Tibrizi ***
34

06 Lihat scan fatwa gambar 571

Syiah kebingungan dengan riwayat mereka tersebut, mereka meyakini 12 Imam, namun ternyata kitab mereka yang paling nomor satu setelah Al-Quran versi mereka menyatakan 13 Imam, maka tak tanggung-tanggung mereka pun merubah matan riwayat tersebut dari 13 Imam menjadi 12 Imam. Lihatlah apa yang disebutkan oleh dedengkot Ath-Thusi dalam kitabnya Al-Ghaibah hal. 138-139 44 : [ : [ : Dan dengan sanad ini, dari Muhammad bin Abdillah bin Jafar, dari ayahnya, dari Muhammad bin Ahmad bin Yahya, [dari Muhammad bin AlHusain, dari Abu Sa'id Al-'Ushfuriy], dari Amru bin Tsabit, dari AbulJarud, dari Abu Jafar Alaihis Salam, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam : Sesungguhnya aku, dan 11 orang dari anakku, dan engkau wahai Ali adalah kancing yaitu pasak-pasaknya dan gunung-gunungnya dan dengan kami Allah mempasak bumi agar tidak tenggelam bersama penghuninya. Apabila 12 orang anakku itu meninggal, bumi akan tenggelam bersama penghuninya, dan mereka tidak tidak diberi tangguh sedikitpun [http://www.yasoob.com/books/htm1/m013/11/no1187.html]. Lihatlah kelakuan ulama mereka di atas. Tak heran, Al-Quran saja mereka berani (meyakini) Tahrif, lalu bagaimana halnya dengan kitab ulama mereka sendiri yang kedudukannya di bawah Al-Quran? Sesungguhnya yang demikian sudah menjadi watak para penyembah hawa nafsu. Ada pembelaan terhadap Ath-Thusi bahwa dia tidak mengambil riwayat di atas dengan sanad Al-Kulaini melainkan dari Al-Ushfuriy, sehingga bisa jadi riwayat AlKulaini itulah yang keliru.

44

Lihat scan kitab gambar 61, 62 dan 63 176

Pembelaan tersebut sangatlah ngelantur sejauh antara ujung timur dan ujung barat. Perhatikan riwayat Al-Ushfuriy berikut (Al-Ashl hal. 16) : )( )( Ubad, dari Amru, dari Abul-Jarud, dari Abu Jafar, dari Abu Jafar (alaihis-salaam), ia berkata : Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam bersabda : Sesungguhnya aku, dan 11 orang anakku/cucuku, dan engkau wahai Ali adalah kancing bumi, yaitu pasak-pasaknya dan gunung-gunungnya yang dengan kami Allah mempasak bumi agar tidak tenggelam bersama penghuninya. Apabila 11 anakku itu meninggal, bumi akan tenggelam bersama penghuninya, dan mereka tidak tidak diberi tangguh sedikitpun [http://www.alkadhum.org/other/mktba/hadith/usul-16/02.html] Bagian awal dan akhir riwayat Al-Ushfuriy menyebutkan 11 orang dari anak Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pada bagian awal riwayat Ath-Thusiy (lihat kembali di atas) menyebutkan 11 orang, namun pada bagian akhir menyebutkan 12 orang. Sesungguhnya hal ini sangat menunjukkan bahwa Ath-Thusi tidak mengambil riwayat dari sanadnya Al-Ushfuriy, namun dari Al-Kulaini dengan perubahan, namun dia lupa untuk turut mengubah bagian akhir dari penyebutan 12 orang agar menjadi 11 orang. Dan bagaimana bisa dikatakan bahwa riwayat Al-Kulaini di atas adalah keliru ? Sedangkan riwayatnya tersebut sejalan dengan riwayat-riwayat lain di atas yang menunjukkan 13 Imam. Begitulah salah satu tanda dari agama yang dibuat-buat oleh manusia (Syiah), dan perkara yang bathil pastilah mengalami kerancuan.

177

Syiah Berkata : Lauh Mahfuzh Adalah Ali !!!! [Na'udzubillah]


Allah Azza Wa Jalla ber-Firman : ".. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan, dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh)." (QS Yasin : 12) Kini mari Kita lihat bagaimana para pemeluk agama Syiah menafsirkan Ayat tersebut dengan pernyataan dan riwayat-riwayat versi mereka yang tidak lepas dari sikap ghuluw mereka terhadap Imam-Imam versi mereka. Dinyatakan dalam Najaatul Haalikiin oleh dedengkot M. Al-Ihsai hal. 136 45 bahwa : Dan Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh) adalah Amirul Mukminin (Ali) Alaihis Salam dengan kesepakatan Syiah : ) ) ( : (): 21( : ) Dari Shalih bin Sahl, berkata : aku mendengar Abu Abdullah Alaihis Salam membaca Ayat (yang artinya) : .. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan, dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh). [QS Yasin : 12] , Beliau (Abu Abdullah) berkata (menafsirkan) : Pada Amirul Mukminin (Ali) Alaihis Salam. ) (: Dari Ibn Abbas, dari Amir Al-Mukminin (Ali) Alaihis Salam : Aku, Demi ALLAH, adalah Kitab induk yang nyata.

45

Scan kitab gambar 64 dan 65 178

Maa Ahdatsnaa Badahu


Oleh : Al-Akh Aditya Riko Hafizhahullah Abdullah bin Ahmad berkata, telah menceritakan kepadaku Wahb bin Baqiyyah Al Wasithi, telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Hushain dari Al Musayyab bin Abdu Khair dari ayahnya, berkata, Ali berdiri lalu berkata : Manusia terbaik dari umat ini setelah Nabinya adalah Abu Bakr dan Umar. Dan sesungguhya kami telah membuat (ahdatsna) banyak peristiwa setelah mereka, yang mana Allah memberi putusan atas perisitwaperistiwa itu sesuai dengan kehendakNya. [Musnad Ahmad, dengan syarah Ahmad Syakir, beliau berkata : isnadnya shahih] 46 Menurut Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu, manusia terbaik ummat ini setelah nabinya adalah Abu Bakr dan Umar radhiallahu anhuma. Perhatikan Ali radhiallahu anhu juga mengatakan ahdatsna, adalah kata yang sama digunakan oleh al-Bara bin Azib ra, yaitu Wahai putera saudaraku, kamu tidak mengetahui maa ahdatsna badahu Kalimat tersebut didengungkan oleh sekte sempalan imamiyah 12 untuk mencerca para shahabat Nabi bahwa mereka mengaku diri mereka sendiri sebagai pelaku bidah. Memangnya Ali radhiallahu anhu termasuk pelaku bidah ? Tidak ada yang memahami seperti itu kecuali sekte terkutuk pencerca para shahabat. Justru pernyataan seperti itu menunjukkan sifat rendah hatinya para shahabat bahwa mereka bukan orang-orang yang seenaknya melakukan sesuatu tanpa takut hisab, walaupun telah turun ayat tentang keridhaan Allah Azza Wa Jalla atas mereka.
46

Musnad Ahmad Dengan Syarh Syaikh Ahmad Syakir, Juz 2 hal. 6. Lihat scan kitab gambar 66 179

Dan yang dimaksud ungkapan seperti itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Baari : Dan tentang perkataannya sesungguhnya kamu tidak mengetahui maa ahdatsna badahu menunjukkan apa yang berlaku atas mereka yaitu peperangan dan selainnya dan dia takut akan hal tersebut.

180

Kulaini Tertangkap Basah Mengedit Sanad Hadits Pendahulunya


Oleh : Al-Akh Aditya Riko Hafizhahullah Sahabat sekalian masih ingat pertanyaan yang kita ajukan kepada rafidi-rafidi tentang hadits-hadits yang menyebutkan nama-nama imam mereka yang berjumlah 12 ? Bisa dilihat disini : Adakah Bukti Berupa Hadits Sahih dari Rasulullah Saw Yang Menyatakan Nama-nama 12 Imam Syiah ? Atau disini, ketika pertanyaan ini kita lontarkan di group

Dan sampai sekarang pertanyaan tersebut masih belum terjawab oleh pasukan rafidah, kecuali celometan-celometan yang tidak ada artinya, yang diwakili oleh rafidi-rafidi balita. Adapun rafidi yang biasanya bisa serius diajak diskusi, entah kenapa untuk topik yang satu ini mereka lebih memilih bersembunyi di bawah kolong ranjang mutah Lol Ini hanyalah tambahan riwayat yang lain lagi yang dijumpai di dalam kitab induk mereka sendiri, dan sekilas tampak shahih, sebagaimana dinyatakan oleh alMajlisi ulama hadits mereka. Hadits yang dimaksud adalah terdapat dalam ushul al-kafi, kitab al-hujjah, bab maa jaaa fi al-itsna asyara wa nash alaihim, hadits pertama. 47 Untuk versi online bisa dilihat disini : Hadits nama-nama 12 imam di dalam al-kafi klik Terjemahannya langsung saja dilihat rafidi punya : Hadits nama-nama 12 imam di dalam al-kafi klik Hadits tersebut dishahihkan oleh al-Majlisi dalam mirat al-uqul : 203 : 6 )1( (1) ()
47

Lihat al-Kafi, Mansyurat al-Fajr, hal. 337-338. scan kitab pada gambar 67 dan 68 181

.:)2( )3( Tetapi ternyata dalam riwayat tersebut ditemukan bukti yang dapat digunakan untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap penilaian al-Majlisi. Mari kita lihat sanadnya dalam al-kafi : Sahabat2 kami -> Ahmad bin Muhammad al-Barqi -> Abi Hasyim Dawud bin al-Qasim al-Jafari -> Abi Jafar al-tsani (Muhammad al-Jawad) Sanad tersebut terlihat seolah-olah shahih (abaikan saja mengenai iddati min ashhabina, karena rafidi menyukainya ), tetapi yang mau kita soroti disini adalah, bahwa seakan-akan Ahmad bin Muhammad al-Barqi mendapatkan riwayat tersebut dari Abi Hasyim Dawud bin al-Qasim al-Jafari. Dan ternyata, Ahmad bin Muhammad al-Barqi ini memiliki sebuah kitab yang berjudul al-Mahasin, dan di dalamnya termuat riwayat tersebut, oleh karenanya bisa kita lihat sebagai pembanding. Berikut sanad riwayat tersebut yang terdapat dalam al-Mahasin : Ahmad bin Muhammad al-Barqi -> Ayahnya -> Abi Hasyim al-Jafari -> Abu Abdillah al-Mahasin, hal 332 hadits no 99 klik Setelah membandingkan sanad riwayat tersebut dari al-kafi dan al-Mahasin, ada perbedaan. Dari al-Kafi, Ahmad al-Barqi mendapatkan riwayat terebut dari Abi Hasyim. Sedangkan dari al-Mahasin, Ahmad al-Barqi mendapatkan riwayat tersebut dari ayahnya, dan ayahnya itulah yang mendapatkan riwayat dari Abi Hasyim. Mana dari kedua sanad tersebut yang benar ? Dengan penalaran sederhana, yang terdapat dalam al-Mahasin tentu saja lebih reliable, karena alMahasin tersebut adalah kitab yang dinisbatkan kepada Ahmad al-Barqi.

182

Dan ternyata lagi, ayahnya Ahmad al-Barqi ini, yaitu bernama Muhammad bin Khalid bin Abdurrahman, dinilai dhaif oleh Najasyi : Muhammad adalah dhaif fil hadits. Rijal Najasyi, lihat hal 335 biografi nomor 898 klik

Dari situ saja, kita bisa menilai bahwa sanad yang ada dalam al-kafi tersebut tidak terjaga. Kelemahan kedua, dalam al-Mahasin, Abu Hasyim al-Jafari merafakan hadits kepada Abu Abdillah, padahal Abu Hasyim ini meninggal th 261 H (Dawud bin alQasim al-Jafari), dan Abu Abdillah Jafar al-Shadiq wafat 148 H. Jarak itu terlalu jauh, lebih dari satu abad. Sedangkan dalam al-kafi, Abu Hasyim meriwayatkan dari Abi Jafar al-tsani (Muhammad al-Jawad). Dari situlah kita bisa mempunyai dugaan kuat, bahwa Kulaini melihat kelemahan tersebut, sehingga menghilangkan nama ayah Ahmad al-Barqi yaitu Muhammad bin Khalid, dan mengganti Abu Abdillah dengan Abu Jafar al-Tsani (muhammad alJawad), agar sanad antara Abu Hasyim dengan imam Mashum terlihat lebih masuk akal, karena Abu Jafar al-tsani alias Muhammad al-Jawad wafat pada tahun 220 H.

183

Sedangkan pada matannya, tidak perlu dibahas karena nama-nama imam tersebut yang menyebutkan bukan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, sang pembawa risalah Islam.

184

Nilai Syiah Muawiyyah Di Sisi Imam Ali


Oleh : Al-Akh Aditya Riko Hafizhahullah Kitab : Nahjul Balaghah Taliq : sayyid Muhammad al-Husaini al-Syirazi Penerbit : Dar al-Ulum li al-tahqiq wa al-thabaah, Beirut Demi Allah, saya ingin Muawiah bertukaran dengan saya seperti dinar dengan dirham sehingga ia mengambil dari saya sepuluh di antara Anda dan memberikan kepada saya satu dari mereka 48

Nahjul Balaghah, ta'liq Muhammad al-Husaini al-Syirazi, hal. 180. scan kitab pada gambar 69. Atau bisa dilihat pada link berikut : http://www.al-shia.org/html/id/books/nahjol-balahgee/khotbah/096.htm

48

185

Ali (Radhiyallaahu Anhu) Adalah Nyamuk Di Mata Syiah !!!


Disebutkan dalam Tafsir Al-Qummiy 1/48 49 , ketika menjelaskan Firman Allah Taala dalam Surat Al-Baqarah Ayat 26 yang artinya : Sesungguhnya, Allah tiada segan membuat perumpamaan, berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. [QS 2:26] Abu Abdillah Alaihis Salam berkata : Sesungguhnya perumpamaan ini dibuat oleh Allah untuk Amir Al-Mukminin (Ali) Alaihis Salam. Maka nyamuk adalah Amir Al-Mukminin (Ali) Alaihis Salam dan apa yang lebih rendah dari itu adalah Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wa Aalih. Note : Ada orang Syiah yang menolak riwayat mereka di atas dengan alasan bahwa pada perawinya terdapat Mualla bin Khunais yang dia ini lemah kedudukannya, oleh karena itu riwayat di atas tertolak. Maka Kita katakan, sesungguhnya Mualla bin Khunais adalah perawi yang tsiqah (dapat dipercaya) dalam agama Syiah sebagaimana yang disebutkan dalam Khalashatul Aqwal oleh Al-Allamah Al-Hilli (726 H) hal. 147 50 , Rijal Ibn Daud oleh Al-Hilli (740H) hal. 95 51 , Jamiur-Ruwat oleh Al-Ardabili (1101 H) 1/322 52 , disebutkan pula dalam Ikhtiyar Makrifatur-Rijal oleh Ath-Thusi (460 H) 2/673 bersumpah bahwa Mualla masuk Surga, dan lain sebagainya.
49

53

tatkala Mualla bin Khunais terbunuh, maka Imam Jafar bersaksi atasnya dengan

Scan Kitab gambar 70 dan 71. Atau versi online (hal. 34-35) : www.al-shia.org/html/ara/books/lib-quran/tafsir-qommi-j1/03.html 50 (9 - ) www.yasoob.com/books/htm1/m020/23/no2327.html 51 916 - ) ( www.yasoob.com/books/htm1/m020/23/no2329.html 52 ] [ www.yasoob.com/books/htm1/m020/23/no2339.html 53 : : : : www.yasoob.com/books/htm1/m020/23/no2322.html 186

Lihat penjelasan lengkapnya oleh Nordine Al-Maliki di : http://www.alrad.net/hiwar/imam/19.htm Lihat pada bagian Dan berikut Saya berikan screen-shoot dari situs Syiah di Indonesia yakni irib (mengingat banyaknya para pemeluk agama Syiah yang miskin terhadap Ilmu Alat) yang bersaksi atas ke-tsiqah-an Mualla bin Khunais. http://indonesian.irib.ir/hidden-13/-/asset_publisher/8OQf/content/hari-rayanouruz-dalam-perspektif-rahbar/pop_up Poin ini disinggung dalam riwayat-riwayat kita, khususnya riwayat terkenal Mu`alla bin Khunais. Dia adalah satu perawi terpercaya dan sahabat terkemuka Ahlulbait as http://indonesian.irib.ir/en/perspektif-rahbar//asset_publisher/rAN7/content/tradisi-nouruz-dalam-pandangan-rahbar-1 Dalam riwayat-riwayat, khususnya hadis yang diriwayatkan oleh Mualla bin Khunais sangat menekankan masalah ini. Mualla bin Khunais adalah seorang perawi terkenal yang menurut kami ia seorang perawati hadis yang dapat dipercaya (tsiqah). Ia termasuk pribadi besar dan sahabat yang menjaga rahasia keluarga Nabi Muhammad saw. Mualla bin Khunais menghabiskan masa hidupnya bersama Imam Shadiq as Lihatlah, betapa berdustanya mereka yang mencoba melemahkan Mualla bin Khunais terhadap agama mereka sendiri yang justru ketsiqahannya telah sangat jelas di mata ulama-ulama mereka sebagaimana pemaparan-pemaparan di atas. Terhadap agamanya sendiri saja mereka berdusta, apa lagi terhadap Kaum Muslimin ??? Sesungguhnya yang demikian sudah tidak asing lagi pada watak orang-orang Syiah. Mereka itu bodoh dalam Ilmu Hadits dan hanya menjadikannya sebagai alat untuk mendukung hawa nafsu dan kejahatan mereka. Jika terdapat riwayat yang dikira sejalan dengan hawa nafsu mereka, maka mereka membelanya matimatian walaupun itu menyimpang dari kaidah yang telah mereka buat sendiri. Begitu pun bila terdapat riwayat yang dikira tidak sejalan dengan hawa nafsu
187

mereka dan membuat sakit hati dan kepala mereka, maka mereka menolaknya mentah-mentah walaupun menyimpang dari kaidah yang telah mereka buat sendiri. Betapa nyatanya kontradiski yang ada pada agama mereka (Syiah) dari dulu hingga sekarang hingga kiamat. Dan perkara yang bathil senantiasa nampak kontradiski dan kerapuhannya. Betapa agama mereka sangat nampak merupakan agama yang dibuat-buat oleh manusia. Bukan agama Ahlul Bait. Bukan Agama yang datang dari Allah. Bukan Agama yang di-Ridhoi di Sisi Allah dan Rasul-Nya. Dan telah jelas dari pemaparan di atas bahwa Mualla bin Khunais adalah Tsiqah kedudukannya dalam agama Syiah. Maka riwayat di atas menjadikan tamparan yang amat mengena dan membuat hitam wajah-wajah hina mereka. Mereka mengaku-ngaku mencintai Ali Radhiyallaahu Anhu, namun mereka justru menghina beliau dengan menyamakannya sebagai nyamuk! Dan di atas turut pula merupakan penghinaan mereka terhadap Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam, yang mereka menghina Beliau dengan menjadikan kedudukan Beliau lebih kecil daripada nyamuk !!! Naudzubillah!!!

188

Aku Dilahirkan Oleh Abu Bakr [Radhiyallaahu 'Anhu] Dua Kali


Kasyful Ghummah Fii Marifatil-Aimmah 2/373 54 By Dedengkot Ali Al-Arbiliy Disebutkan mengenai Imam Jafar Ash-Shadiq : Abu Abdullah Jafar bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib -Alaihim As-Salam- Ash-Shadiq. Ibunya adalah Ummu Farwah, dan namanya adalah Qaribah binti Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr AshShiddiq Radhiyallaahu Anhu. Dan Ibunya (Ibu dari Ummu Farwah) adalah Asma binti Abdur-Rahman bin Abu Bakr Ash-Shiddiq. Karena itu Jafar Alaihis Salam berkata : Sesungguhnya Aku Dilahirkan oleh Abu Bakr dua kali Lihat juga gambar berikut (Silahkan di-klik lalu dibuka pada new-tab kemudian dizoom agar pic menjadi lebih besar) :

54

Lihat scan kitab gambar 72 dan 73, atau versi online di shiaonlinelibrary.com : - - - 189

Lihatlah, dengan nasab yang luar biasa tersebut Imam Jafar mewarisi darah beberapa tokoh paling utama di bumi sekaligus, yang diantaranya adalah Abu Bakr Ash-Shiddiq Radhiyallaahu Anhu. Karenanya pula dengan bangga Imam Jafar mengatakan : Sesungguhnya aku telah dilahirkan Abu Bakr dua kali.

190

Hal itu karena nasabnya kembali kepada Abu Bakr dari dua jalur : Pertama : Dari jalur Ibunya, Ummu Farwah binti Qosim bin Muhammad bin Abu Bakr. Kedua: Dari jalur Nenek seIbunya, Asma binti Abdur-Rahman bin Abu Bakr, yang merupakan Ibunya Ummu Farwah binti Qosim bin Muhammad bin Abu Bakr. Tapi, kita dapati para pemeluk agama Syiah yang katanya riwayat mereka dari Imam Jafar as-Shodiq ini, justru terdapat banyak riwayat dusta tentang celaannya kepada kakeknya Abu Bakr Radhiyallaahu Anhu !! Bagaimana di satu sisi beliau membanggakan dirinya dengan kakeknya, tapi di sisi lain beliau malah mencelanya?! Bukankah beliau adalah Ash-Shadiq; jujur dalam ucapannya dan perbuatannya?? Lalu bagaimana dengan pernyataan beliau di atas?? Apakah kalian wahai rafidhah akan mengatakannya sebab taqiyyah ?? Bodoh!! Dan karena ikatan darah yang sangat kuat inilah Imam Jafar Ash-Shadiq pun sangat mencintai datuk-datuknya, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakr Ash-Shiddiq serta orang-orang yang mereka sayangi seperti Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Aisyah binti Abu Bakr dan lain-lain -Radhiyallaahu Anhum- . Dalam berbagai literatur juga disebutkan bahwa Imam Jafar sangat membenci orangorang yang membenci Shahabat-Shahabat Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam tersebut dan orang-orang yang menetapkannya sebagai Imam yang mashum.

191

Sesungguhnya Muawiyyah Radhiyallaahu Anhu Lebih Baik Bagiku Daripada Mereka Yang Mengaku-Ngaku Sebagai Syiahku!!!!
Al-Ihtijaj juz 2 hal. 290 55 by dedengkot Ath-Thabrasi Imam kedua, Hasan bin Ali Radhiyallaahu Anhumaa berkata : menurutku Demi ALLAH, sesungguhnya Muawiyyah itu lebih baik bagiku daripada mereka yang mengaku-ngaku bahwa mereka adalah Syiahku, mereka ingin membunuhku, merampok barang-barangku dan merampas hartaku. Demi ALLAH kalau aku mengambil perjanjian dari Muawiyah agar aku bisa melindungi darahku dan mengamankan keluargaku itu lebih baik dari para mereka (para Syiah) itu membunuhku dan menelantarkan Ahli Baitku dan Istriku.

Scan Kitab pada gambar 74 dan 75. Atau versi online bisa dilihat disini : http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/ehtejaj-2/etjaj2-01.html - hal. 10

55

192

12 Imam & 12 Mahdi??!! 12 Atau 24??!!


Sebelum membaca pemaparan berikut, baiknya terlebih dahulu untuk membaca artikel mengenai kontradiski jumlah Imam Syiah disini. Setelah kontradiksi 12 / 13 Imam, kini berlanjut kontradiski 12 / 24 Imam. Disebutkan oleh Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar 53/148 56 bahwa Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali : ][ : Wahai Ali, sesungguhnya akan ada setelahku 12 Imam, dan setelah mereka ada 12 Mahdi. Dan engkau wahai Ali adalah yang pertama dari 12 Imam. Siapakah 12 Mahdi setelah 12 Imam tersebut? apakah 12 mahdi tersebut bukan berkedudukan sebagai Imam? Bukankah diriwayatkan dari Abi Abdillah bahwa beliau berkata : Bumi tidak akan kosong melainkan padanya ada seorang Imam [Al-Kafi, Bab Anna Al-Ardh Laa Takhlu Min Hujjah - Riwayat no. 2] Dalam Bihar Al-Anwar 53/149 dedengkot Al-Majlisi ketika menjelaskan riwayat di atas mengatakan bahwa untuk menjelaskannya adalah satu dari dua cara : Yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan 12 Mahdi adalah Nabi Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi dan para Imam kecuali Al-Qaim (Imam Mahdi) Alaihis Salam. Comment : Lalu siapakah yang disebut 12 Imam sepeninggal Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi jika Beliau sendiri dan para Imam dikategorikan sebagai 12 Mahdi ? Dan mengapa Al-Qaim dikecualikan ? Apakah dia bukan Mahdi ?
56

Lihat scan kitab gambar 76 dan 77 193

Al-Majlisi melanjutkan : Yang kedua, bahwa yang dimaksud 12 Mahdi adalah akan ada Al-Mahdiyun dari Awsiya Al-Qaim. Comment : Jadi apakah setelah berlalunya 12 Imam, akan ada 12 Mahdi yang bukan Imam, sehingga keyakinan syiah bahwa bumi tidak pernah kosong dari hujjah itu hanya keyakinan mengada-ada, ataukah setelah berlalu 12 Imam akan ada 12 Imam lagi yang disebut sebagai Mahdi ? Maka konsekuensi dari yang terakhir ini adalah Imam itu ternyata ada 24, bukan 12. Kemudian berikut adalah diantara riwayat-riwayat mereka mengenai 12 Mahdi : : : : : : : Dari Abu Bashir, ia berkata: Aku berkata kepada Ash-Shadiq: Wahai putra Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam, aku mendengar dari Ayahmu bahwasanya Beliau berkata Akan ada setelah Al-Qaim 12 Mahdi. Maka Ash-Shadiq menjawab Sesungguhnya Beliau berkata: 12 Mahdi bukan berkata: 12 Imam Tetapi mereka adalah dari Syiah kami. Yang akan menyerukan manusia untuk mengikuti kami dan mengenal hak kami [Bihar Al-Anwar 53/145, Kamal Ad-Din 335] Sesungguhnya dari kami setelah Al-Qaim akan ada 12 Mahdi dari keturuan Al-Husain. [Bihar Al-Anwar 53/148, Ghaibah Ath-Thusi 285] : : Dan dari Amir Al-Mukminin Radhiyallaahu Anhu, berkata: Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam bersabda: Wahai Ali, sesungguhnya akan ada setelahku 12 Imam, dan setelah mereka 12 Mahdi. Maka engkau wahai Ali adalah yang pertama dari 12 Imam. [Bihar Al-Anwar 53/148, 36/261, Ghaibah Ath-Thusi 105]
194

: : : : Al-Baqir berkata : Demi Allah, seseorang lelaki dari kami Ahlul Bait akan menguasai bumi 300 tahun. Dan ditambah sembilan. Aku bertanya: Kapankah itu terjadi? Dia berkata: Setelah kematian Al-Qaim. [Tafsir Al'Ayyashi 2/352, Mukhtasar Al-Bashair 130, Bihar Al-Anwar 53/146, Ghaibah An-Numani 231, Ghaibah Ath-Thusi 286, Al-Ikhtisas 257, Al-Burhan 2/465] Tulisan ini mengambil refrensi & faidah dari Note Al-Akh Al-Fadhil Aditya Riko Hafizhahullah.

195

Imam Jafar Memanggil Khalifah Bani Abbas Dengan Sebutan Amirul Muminin
Oleh : Al-Akh Aditya Riko -HafizhahullahAbu Abdillah Jafar al-Shadiq (Salah seorang dari 12 imam mashum sebagaimana keyakinan syiah), memanggil seorang khalifah Bani Abbas yaitu Abu Jafar alManshur dengan panggilan : Wahai Amirul Muminin. [Al-Furu' Min Al-Kafi Juz 7, Kitab Al-Diyaat 57 , di-Shahihkan oleh Al-Majlisi dalam Miratul Uqul 24/39] ) ( : al-Manshur berkata kepada Abi Abdillah sambil memegang tangannya : wahai Jafar, berilah putusan diantara mereka : Abu Abdillah berkata : WAHAI AMIR AL-MUMININ anda yang beri putusan antara mereka : al-Manshur berkata kepada Abu Abdillah : demi hakku atasmu andalah yang memberi putusan antara mereka http://al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-7/12.htm#05 [Lihat Al-Kafi pada Juz 7 hal. 287 riwayat ke-3] Sangat jelas sekali al-Manshur menghormati kedudukan Abu Abdillah sebagai seorang Ulama, dan Abu Abdillahnya sendiri menghormati posisi al-Manshur sebagai Amirul Muminin. Dan jelas disitu siapa yg berkedudukan sebagai Amir. Sementara syiah sering berhujjah dalam rangka mendakwakan keyakinannya tentang 12 imam mashum dengan shahih Bukhari, dimana dalam shahih Bukhari diterangkan tentang 12 amir yang semuanya adalah dari Quraisy.

57

Lihat scan Kitab gambar 78 196

Jadi pada saat itu siapa sebetulnya yang jadi amir ? Abu Abdillah atau Abu Jafar al-Manshur?

197

Imam Malik dan Imam Jafar


Oleh : Al-Akh Aditya Riko -HafizhahullahAbu Ahmad Muhammad ibn Ziyad al-Azdi berkata : Aku mendengar Malik ibn Anas seorang faqih Madinah berkata ,Aku mendatangi al-Shadiq Jafar ibn Muhammad alaihimassalam. Kemudian dia memberikan bantal sandaran untukku dan menunjukkan sikap hormat kepadaku kemudian berkata : Wahai Malik, sungguh aku menyukaimu Maka aku menjadi gembira dengan hal itu dan aku memuji Allah taala karenanya. Malik berkata : Dan dia (al-Shadiq) adalah seorang yang tidak pernah meninggalkan satu pun dari tiga kebiasaan : puasa, mendirikan shalat dan dzikr. Dia adalah termasuk dari para ahli ibadah besar, para zuhud besar yang sangat takut kepada Allah azza wa jalla. .dst [Ref : 'Ilal al-Syarai' karya syaikh Shaduq, cetakan Darul Murtadha, Beirut] 58 Dari riwayat diatas dapat kita catat hal-hal berikut ini : 1. Pengakuan bahwa Imam Malik ibn Anas adalah seorang faqih Madinah. 2. Imam Jafar al-Shadiq menyukai Imam Malik sebagai muridnya. 3. Imam Malik mempunyai hubungan dekat dengan Imam Jafar al-Shadiq, sehingga Imam Malik mengetahui kebiasaan-kebiasaan terpuji yang dimiliki oleh Imam Jafar al-Shadiq. Sebagaimana diketahui, Imam Malik ini salah satu ulama besar yang meninggalkan sebuah kitab ilmu yang yang sudah terkenal, dimana di dalamnya terdapat riwayat-riwayat yang berasal dari Imam Jafar al-Shadiq, yaitu kitab alMuwaththa. Oleh karena itu, jika dikatakan bahwa Imam Malik mewarisi ilmu Imam Jafar al-Shadiq, hal tersebut didukung oleh kisah Syaikh Shaduq diatas, ditambah lagi bukti fisik berupa kitab al-Muwaththa yang sudah tersebar di seluruh penjuru dunia pendidikan Islam. Dan dari kitab itulah kita dapat mengetahui ilmu-ilmu seperti apa yang didapatkan Imam Malik dari Imam Jafar tersebut.

58

Lihat scan kitab gambar 79 dan 80 198

Mari kita lihat contoh-contoh ilmu yang didapat oleh Imam Malik dari Imam Jafar yang ada di dalam kitab al-Muwaththa : Pertama : Telah menceritakan kepadaku Malik, dari Jafar ibn Muhammad, dari ayahnya bahwa Umar ibn al-Khaththab radhiallahu anhu menyebut orang Majuzi, kemudian berkata : Aku tidak tau bagaimana aku harus lakukan terhadap mereka ? Maka Abdurrahman ibn Auf berkata : Aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda : Perlakukanlah mereka sebagaimana perlakuan terhadap ahl al-kitab. http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=7&ID=197 &idfrom=637&idto=640&bookid=7&startno=1 Kedua : ] : 482 ] Telah menceritakan kepadaku Yahya, dari Malik, dari Jafar ibn Muhammad dari ayahnya dari Jabir ibn Abdullah bahwa dia berkata : aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berlari-lari kecil dari alhajar al-aswad sampai berakhir kembali di hajar aswad tiga kali putaran. Malik berkata : dan ditulah yang senantiasa dilakukan oleh ahli ilmu di negeri kami. http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=860&idto =864&bk_no=7&ID=268 Dari contoh diatas, terlihat bahwa Imam Malik mengambil ilmu dari Imam Jafar, dan selanjutnya ternyata didapatkan bahwa Imam Jafar pun mengambil ilmu TIDAK SELALU dari jalur khusus, tetapi justru ayahnya Imam Jafar mengambil ilmu dari para Shahabat Nabi Shallallaahu Alaihi Wasallam. (dari contoh diatas adalah Abdurrahman ibn Auf dan Jabir ibn Abdillah Radhiyallaahu Anhumaa).
199

Oleh karena itu ketika kaum syiah yang melabeli dirinya sebagai syiah ahl albait, atau juga pengikut madzhab Jafari, yang mengatakan bahwa para imamnya adalah orang mashum yang hanya mengambil ilmu dari orang mashum juga, hal tersebut bertentangan dengan apa yang ada di dalam al-Muwaththa. Maka bukti apakah yang akan dibawa oleh kaum syiah untuk mendukung klaimnya tsb, dan jika ada, apakah buktinya sanggup mengungguli al-Muwaththa, kitab yang disusun oleh seorang Ulama yang hidup di masa Imam Jafar, yang kepadanya Imam Jafar mengatakan : Wahai Malik, sungguh aku menyukaimu. ? Note : Imam Jafar : wafat 148 H Imam Malik : wafat 179 H Kulaini : wafat 329 H

200

Wasiat Imamah I
Oleh : Al-Akh Adhiel Ibrahim Hafizhahullah Para imam diangkat melalui wasiat dari imam sebelumnya, ini adalah sebuah ketentuan yang mesti terjadi. Ketika kita mengatakan bahwa ada 12 imam syiah, maka kita akan menemukan wasiat-wasiat itu dengan jelas, yang dimaksud wasiat di sini bukanlah wasiat pembagian harta, tetapi wasiat dan penunjukan dari imam sebelumnya pada imam berikutnya. Setiap imam pasti mewasiatkan pada imam berikutnya, untuk meneruskan estafet imamah, mengemban tugas ilahi, menyampaikan risalah Allah pada umat manusia. Bagaimana jika seorang imam tidak mewasiatkan pada imam berikutnya? Dengan kata lain, bagaimana jika kita tidak menemukan wasiat dari imam pada imam berikutnya? Ada dua kemungkinan, yang pertama, dia menjadi imam padahal dia tidak berhak menjabatnya. Dia tidak berhak menjadi imam karena tidak ada penunjukan dan wasiat dari imam sebelumnya. Lalu apa yang terjadi ketika seseorang menjadi imam tanpa penunjukan? Imam tanpa penunjukan, bagaikan orang mengaku menjadi Nabi dan diutus oleh Allah padahal dia bukan. Imam yang tidak ditunjuk bagaikan orang yang mengaku dirinya Nabi padahal Allah tidak mengutusnya. Kita temukan riwayat yang mengancam orang yang mengaku dirinya menjadi imam, padahal dia bukanlah orang yang ditunjuk. Dalam Al Kafi jilid 2 hal 372, terdapat sebuah bab yang berjudul Bab orang yang mengaku menjadi imam padahal dia bukan orang yang layak menjabatnya, siapa yang mengingkari para imam atau sebagian imam, siapa yang mengakui imamah orang yang tidak berhak. Salah satu hadits dalam bab itu berbunyi: Dari Abu Abdillah Alaihissalam mengatakan: siapa yang mengaku menjadi imam, padahal dia bukan orang yang berhak maka dia kafir.

201

Kemungkinan kedua, orang yang dianggap menjadi imam tidak pernah merasa dirinya menjadi imam, namun orang-orang menganggap dirinya imam. Artinya yang dianggap sebagai imam selama ini ternyata bukanlah imam. mereka yang menganggapnya imam salah sambung dan menganggapnya sebagai imam. Dalam literatur syiah tidak kita temukan wasiat dari Husein bin Ali pada Ali bin Husein. Ada dua kemungkinan, yang pertama, Ali bin Husein mengklaim dirinya sebagai imam padahal bukan, dan hadits di atas memuat ancaman bagi yang melakukan hal itu, sementara kemungkinan kedua, Ali bin Husein dianggap sebagai imam padahal bukan. Artinya selama ini syiah menganggap orang yang bukan imam sebagai imam. Ketika ditanya tentang wasiat imam Husein, kaum syiah membawakan hadits dari kitab Al Kafi, pada bab Al Isyarah wan Nash ala Ali bin Husein Shalawatullah Alaihima. Namun seluruh empat hadits itu dhaif. Ini dinyatakan oleh Majlisi dalam kitab Miratul Uqul jilid 3 hal 320-321. Meski Hadits ketiga dinyatakan Hasan oleh Majlisi, namun ketika kita lihat, ada rawi yang tidak jelas identitasnya, yaitu yang disebutkan sebagai beberapa sahabat kami. Identitas beberapa sahabat kami yang dimaksud oleh Kulaini dalam hadits itu tidak jelas, maka tidak bisa dilacak validitasnya. namanya? Sementara Al Bahbudi, ulama syiah yang meneliti hadits-hadits Al Kafi malah mendhaifkan seluruh hadits-hadits yang ada dalam bab itu. Apa artinya? Ini artinya wasiat Husein terhadap Ali bin Husein tidak pernah ada, karena tidak ada bukti valid yang menunjukkan adanya wasiat itu. Maka imamah Ali bin Husein adalah tidak sah, karena tidak berlandaskan wasiat dari imam sebelumnya. Karena imamah Ali bin Husein tidak sah, maka dia tidak berhak untuk menunjuk orang lain menjadi imam, artinya kita perlu mempertanyakan keabsahan para imam syiah setelah Husein. Ini jika kita mau
202

Pertanyaannya,

mengapa

Kulaini

menyembunyikan

identitas

beberapa sahabat kami dalam hadits itu, sementara perawi lainnya disebutkan

berpikir kritis dan tidak mau membeo pada para marja tanpa pernah mencari dari sumber aslinya. Simak Selengkapnya ---> Disini <---

203

Wasiat Imamah II
Oleh : Al-Akh Adhiel Ibrahim Hafizhahullah Setelah sebelumnya kita membahas tentang tidak adanya wasiat kepada Ali bin Husain,sekarang kita kembali melangkah untuk melihat kepada imam syiah yg lain,apakah masih sama dgn kasus pertama,mari kita bahas bersama. Kali ini saya akan coba membahas tentang nash imamah untuk al hasan al askary.(sengaja saya lakukan acak supaya tdk membosankan) Sekali lagi saya ketengahkan : yang menjadi pegangan bagi syiah bahwa imamah tidak berlaku begi seorang imam kecuali melalui penunjukan (nash) dari imam sebelumnya/terdahulu. Dalam hal imamah Hasan al askary,bapak al qaim syiah ini kulaini dalam kitab al kafie nya jilid 1 telah mengetengahkan 13 riwayat,yang mana tidak satupun riwayat disana yang shahih menurut penilaian ulama jarh wa at ta'dil dikalangan syiah sendiri.maka marilah kita lihat riwayat2 tsb. Riwayat pertama : . Nilai Riwayat : bahbudi >> Dhaif Majlisi >> Majhul (mir'atul uqul 3/387) Riwayat kedua : Nilai Riwayat : Bahbudi >> Dhaif Majlisi >> Majhul (mir'atul uqul 3/387)

204

Riwayat Ketiga : : : : . : Nilai Riwayat Bahbudi >> Dhaif )883/3 Majlisi >> Majhul (mir'atul uqul Riwayat Ke empat : : Nilai Riwayat Bahbudi >> Dhaif )883/3 Majlisi >> Majhul (mir'atul uqul Riwayat kelima : ][ : Nilai Riwayat Bahbudi >> Dhaif )883/3( Majlisi >> Dhaif Riwayat Ke Enam : : - - : : Nilai Riwayat Bahbudi >> Dhaif )983/3 Majlisi >> Majhul,ada yg mengatakan dhaif (mir'atul uqul : :

502

Riwayat Ke Tujuh : : : : : : : : Nilai Riwayat Bahbudi >> Dhaif )983/3 Majlisi >> Majhul (mir'atul uqul Riwayat Ke Delapan - - : : Nilai Riwayat )983/3 Majlisi >> Majhul (mir'atul uqul Pengarang kitab As-Syafi mengatakan "majhul seperti shahih" (Lucu! Majhul )?? seperti shahih Riwayat Ke Sembilan : [ [: . : Nilai Riwayat Bahbudi >> Dhaif )093/3 Majlisi >> Majhul (mir'atul uqul Riwayat Ke Sepuluh : :
602

: Nilai Riwayat Bahbudi >> Dhaif )193/3 Majlisi >> Majhul (mir'atul uqul Riwayat Ke Sebelas : : : Nilai Riwayat Bahbudi >> Dhaif )193/3 Majlisi >> Majhul (mir'atul uqul Riwayat Ke Dua Belas : : )2( " " " " . : Nilai Riwayat Bahbudi >> Dhaif )293/3 Majlisi >> Majhul (mir'atul uqul Riwayat Ke Tiga Belas : : : : : : : . : Nilai Riwayat Bahbudi >> Dhaif
702

Majlisi >> Majhul (mir'atul uqul 3/393) Sudah berlalu atas kita ketiga belas Riwayat dalam al kafie dalam bab : (Al kafi juz 1 hal 325 sampai 328) Yang mana telah nyata bahwa riwayat diatas tidak satupun yg bisa dipakai untuk hujjah,riwayat2 tersebut dipenuhi oleh perawi yang tidak dikenal,sedang dalam hal aqidah kita tidak bisa menyandarkan pada orang2 yg tidak dikenal. Rupanya al kulaini secara malu-malu telah mengubur Imam nya dalam kedustaan didalam kitabnya al kafie. Konsekwensi dari hal ini adalah,jika imamah salah satu dari 12 imam telah terbukti gugur,maka aiqdah 12 imam telah hancur sedari akar-nya,kemudian jika imamah imam kesebelas tidak valid maka imamah imam ke 12 (yg hanya ilusi) lebih tidak dapat diterima. Karena imam kesebelas yg tdk memiliki nash tdk berhak mewasiatkan kepada imam setelahnya.

208

Washiat Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallam Ketika Beliau Sakit


Oleh : SyiahIndonesia.Com Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam ingin berwasiat tetapi tidak jadi, mengapa Nabi tidak jadi berwasiat? Apa yang ingin disampaikan Nabi dalam wasiatnya? Episode yang tak pernah diungkap oleh Syi'ah. Banyak peristiwa yang terjadi saat Nabi sakit. Ada peristiwa yang diekspose, dan ada pula yang sengaja ditutup-tutupi. Karena itulah, untuk mendapat gambaran yang utuh, pembaca harus menelaah seluruh riwayat yang ada. Salah satunya adalah peristiwa wasiat hari kamis. Di mana pada hari itu Nabi ingin berwasiat, dan meminta untuk diambilkan pena dan kertas, tapi Ahlul Bait yang saat itu berada di sekitar Nabi, tidak beranjak mentaati perintahnya. Akhirnya Nabi pun tidak jadi wasiat. Nabi tidak jadi berwasiat bukan karena 'takut' pada Umar, atau pada siapa pun juga. Meski tidak ada bukti apa pun, Nabi tidak jadi berwasiat, ada juga yang mengklaim bahwa Nabi hendak menuliskan wasiat pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi, klaim ini tidak memiliki bukti. Peristiwa hari kamis terjadi menjelang wafatnya Nabi. Jauh hari sebelumnya, saat Nabi tinggal di Mekkah, Nabi tetap berdakwah menjelaskan kesesatan kaum Quraisy. Sebagaimana Syi'ah marah ketika hakekat kesesatannya diungkap, kaum Quraisy pun murka pada Nabi, bahkan berusaha sekuat tenaga agar bisa membungkam mulut Nabi yang membuat repot mereka. Mereka ingin membungkam mulut Nabi yang melaksanakan perintah Allah, agar tidak menjelaskan kesesatan kaum Quraisy lagi. Tetapi upaya itu gagal total. Nabi tetap melaksanakan perintah Allah untuk menyampaikan Islam, meski dihadapi oleh gangguan dan serangan dari kaum Quraisy, dari mulai serangan dengan isu-isu sampai dengan serangan fisik. Sebagian peristiwa itu direkam oleh baris-baris buku sejarah kehidupan Nabi. Apakah Nabi yang tetap teguh menjelaskan kesesatan Quraisy meski menghadapi gangguan, tidak jadi menyampaikan wasiatnya hanya karena takut pada Umar bin Khaththab? Dalam gambaran kaum syi'ah, 'Umar bin Khaththab sengaja

209

menghalangi Nabi agar tidak jadi berwasiat. Padahal, yang dikatakan 'Umar hanyalah: "Nabi telah sakit parah, cukup bagi kami Kitab Allah." Ini yang sering kita dengar dan kita baca. Namun ada riwayat yang tidak pernah tereskpos, yaitu tentang peristiwa yang terjadi pada hari-hari terakhir kehidupan Nabi, saat Nabi sakit menjelang wafatnya. Riwayat ini tercantum dalam kitab Shahih Muslim. Kitab yang juga memuat riwayat peristiwa hari kamis. Tetapi Hadits ini selalu dilupakan. Hadits ini membuat kita memiliki pemahaman yang utuh. Tanpa data yang lengkap, hasil kesimpulan kita akan keliru. Data yang lengkap adalah syarat mutlak agar kesimpulan kita pas dan tepat. Seperti apa isi dari Hadits tersebut, mari kita lihat, berikut ini scan kitabnya dari Shahih Muslim Kitab Fadhail Ash-Shahabah : Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad, telah menceritakan kepada kami Shalih bin Kaisan, dari Az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah Radhiyallaahu 'Anhaa, dia berkata : Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berkata kepadaku saat sakitnya: "Panggillah Abu Bakr dan saudaramu agar aku menuliskan sebuah tulisan/wasiat, karena aku takut ada yang berangan-angan lantas mengatakan: 'akulah yang lebih layak', sementara Allah dan Kaum Muslimin enggan kecuali pada Abu Bakr" 59 [http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=1&ID=11 25&idfrom=4461&idto=4473&bookid=1&startno=10] Ternyata bukan di hari kamis saja Nabi ingin berwasiat. Ada lagi saat-saat Nabi ingin berwasiat. Tapi kali ini isi wasiatnya jelas. Nabi tidak ingin jika ada yang merasa lebih layak dari Abu Bakar. Nabi tidak ingin ada orang yang merasa lebih berhak dari pada Abu Bakar. Karena Allah dan Kaum Muslimin enggan kecuali Abu Bakar yang menjadi khalifah. Maka adalah benar sikap Imam Ali yang berbai'at kepada Abu Bakr, karena itu artinya Imam Ali adalah termasuk kaum mukminin

59

Shahih Muslim Hadits No. 2387. Lihat scan kitab gambar 81 dan 82 210

yang menghendaki Abu Bakr. Tetapi jika beliau memberontak maka tentunya hal tersebut bukan sikap yang benar karena itu berarti melawan kehendak Allah dan kaum mukminin, dan Alhamdulillah beliau bukanlah orang yang seperti itu. Ini bukti kuat yang melemahkan seluruh pendapat syi'ah. Ketika Allah dan orang beriman enggan kecuali Abu Bakar yang menjadi khalifah, seluruh orang Syi'ah menghendaki Ali yang menjadi khalifah. Dan yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan kehendak Syi'ah. Namun Syi'ah sampai hari ini masih belum bisa menerima ketentuan Allah. Kalimat yang disampaikan oleh Nabi adalah kalimat berita, yang memberitahu kita tentang apa yang terjadi di masa depan. Namun kalimat berita ini mengandung perintah, yaitu perintah untuk mengikuti apa yang diridhai Allah, dan perintah untuk selalu bersama orang beriman, dan tidak menyimpang dari jalan mereka. Allah mengancam orang yang menyimpang dari jalan kaum beriman, Allah berfirman yang artinya : Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. [QS. An-Nisa': 115]. Syi'ah bukan lagi menyimpang dari jalan Kaum Muslimin yang telah meridhai Abu Bakr, tetapi Syi'ah juga mengkafirkan para Shahabat Nabi karena tidak membaiat 'Ali menjadi khalifah. Ketika orang mukmin dianggap kafir, maka sesungguhnya yang menganggap kafir itulah yang kafir. Meski tercantum dalam Shahih Muslim, namun riwayat ini tidak pernah terungkap pada pembahasan saat-saat akhir kehidupan Nabi, apalagi pada pembahasan "kamis kelabu". Karena jelas riwayat ini mementahkan seluruh argumen Syi'ah tentang wasiat Nabi. Syi'ah tidak suka dengan keputusan Allah, yang disampaikan oleh Rasul dan diikuti oleh Orang-Orang Beriman saat itu. Selain itu, Hadits ini juga menunjukkan dengan jelas bahwa para Shahabat adalah Kaum Beriman. Dan sebagai penutup, kami bawakan satu saja dari banyaknya riwayat-riwayat tentang Kedudukan Abu Bakr dan Umar yang berada di atas 'Ali. Dan ini adalah yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallaahu 'Anhu sendiri yang menunjukkan kecintaan beliau kepada Abu Bakr dan Umar Radhiyallaahu 'Anhumaa dan
211

pengakuan beliau bahwa keduanya lebih utama daripada beliau, dalam Shahih Bukhari 3468 yang diriwayatkan secara mustafidlah dari Muhammad ibn AlHanafiyah : : : Aku bertanya kepada ayahku ('Ali bin Abi Thalib): Siapakah manusia yang terbaik setelah Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam ? Ia menjawab: "Abu Bakr". Aku bertanya (lagi): "Kemudian siapa?". Ia menjawab: "Umar". Dan aku khwatir ia akan berkata 'Utsman, maka aku mengatakan: "Kemudian engkau?" Beliau menjawab: "Tidaklah aku kecuali seorang dari kalangan Muslimin" [http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=21 12&idfrom=6644&idto=6682&bookid=52&startno=12] Sumber dari Arikel SyiahIndonesia.Com : http://syiahindonesia.com/index.php/kajian-utama/al-washiyah/253-apa-isiwasiat-nabi-saat-nabi-sakit- , Dengan penambahan secukupnya. Baca juga artikel-artikel tentang washiat oleh syiahindonesia.com di : http://syiahindonesia.com/index.php/kajian-utama/al-washiyah

212

Yanabi'ul Mawaddah : Kitab Sunni Atau Syi'ah ?


Oleh : Al-Akh Aditya Riko Hafizhahullah Berawal dari penafsiran ayat Tathhir oleh syiah, dimana ayat tersebut diyakini sebagai dalil pensucian ahlul bait. Dan ahlal bait dalam ayat tersebut ditujukan hanya kepada ahlul kisa, dengan menafikan isteri-isteri nabi Saw. Beberapa pandangan yang menyatakan hal tersebut adalah sebagai berikut : Dalam pembahasan ini kami akan membuktikan bahwa penafsiran ini keliru, yang benar adalah Al Ahzab 33 turun untuk Ahlul Kisa yaitu Nabi SAW, Sayyidah Fathimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain. Tentu saja kami akan membawakan riwayat-riwayat shahih yang menjadi bukti kejahilan mereka. http://secondprince.wordpress.com/2010/02/24/hadis-yang-menjelaskansiapa-ahlul-bait-yang-disucikan-dalam-al-ahzab-33/ Berdasarkan riwayat dari Aisyah, Ummu Salamah, Abu Said Al-Khudri dan Anas bin Malik, ayat ini turun hanya untuk lima orang, yaitu Rasulullah SAWW, Ali,Fathimah, Hasan, dan Husein as http://al-shia.org/html/id/page.php?id=148 Dari penafsiran tersebut timbul pertanyaan, Lantas bagaimana dengan imamimam selain ahlul kisa, bukankah mereka juga diyakini mashum ? Lantas, apa dalilnya ? Setelah melakukan sedikit interview, muncul sebuah jawaban, yaitu satu hadits yang diriwayatkan dari abdullah bin abbas dari rosulullah saww bahwasanya beliau bersabda, "Aku, ali, al hasan, al husein dan sembilan imam dari keturunan al husein adalah org2 yg maksum dan disucikan (dr sgala dosa dan kesalahan). (yanabi'ul mawadah: 124).

213

Kemudian dalil juga diperkuat dengan mengatakan bahwa penulis kitab Yanabiul Mawaddah adalah ulama Sunni, dengan memberikan pernyataan sebagai berikut : baca ini profile qunduzi: Selama ini banyak kalangan yang tidak mengetahui siapa sebenarnya Syaikh Sulaiman al Qunduzi al Balkhi al Hanafi, yang merupakan salah satu Ulama Sunni yang banyak mencatat riwayat-riwayat mengenai keutamaan Rasulullah (saww) dan Ahlul Bait (as). Dan anehnya, oleh kaum Nawashib, Syaikh Sulaiman Al Hanafi dituduh sebagai Syiah, apa motif dibalik semua itu ?...dst...

Untuk lengkapnya kontoversi biografi Syaikh Sulaiman Al-Qunduzi bisa dilihat di situs answering ansar : http://www.answering-ansar.org/biographies/suleman_qandozi/index.php

214

Kalau melihat artikel dari answering-ansar.org tersebut, alasan utama mereka mengatakan al-Qunduzi sebagai ulama sunni adalah dari namanya. First of all it should be noted that Nawasib deliberately hide the complete name/description of Shaykh Qandozi mentioned by Aqa Tahrani which is Suleman bin Ibrahim al-Hanafi al-Qandozi Sebetulnya agak aneh bersikeras menilai keyakinan seseorang hanya berdasarkan namanya. Dan kenyataannya, tidak selamanya orang yang bergelar al-Hanafi selalu mempunyai aqidah ahlus sunnah. 8736 4|171 . . Di dalam mizanul Itidal disebutkan seseorang yang bernama Mufadhdhal bin Muhammad, bergelar al-Hanafi, tetapi disebut sebagai mutazili, syii dan ahli bidah. Selanjutnya, bukti-bukti yang disertakan dalam artikel answering-ansar.org tersebut tidak ada yang secara jelas menyebutkan aqidah al-Qunduzi. Oleh karena itu lebih baik langsung meluncur saja ke TKP, yaitu kitab Yanabiul Mawaddah, untuk melihat sumber riwayat hadits yang disebut berasal dari Ibnu Abbas (radhiallahu anhu). Di dalam Yanabiul Mawaddah juz 3 disebutkan 2 riwayat terkait dg bahasan ini, yang dimarfukan kepada rasulullah Saw : Aku dan Ali dan al-Husain dan al-Hasan dan sembilan putera al-Husain adalah tersucikan dan mashuumuun.

215

Berikut teks lengkapnya. ) ( : )( : .. http://yasoob.com/books/htm1/m025/29/no2920.html (lihat hal 291) 60 Riwayat pertama ini terdapat catatan kaki yang menunjukkan sumbernya, yaitu Uyunul akhbar ar-Ridha. Sebagaimana diketahui kitab tersebut adalah buah tangan Syaikh Shaduq (Syaikh Abu Jafar Muhammad bin ali bin Babawaih alQummi). : : . http://yasoob.com/books/htm1/m025/29/no2920.html (lihat hal 384) Riwayat kedua ini berdasarkan BAB-nya, adalah kumpulan riwayat tentang alMahdi yang terdapat dalam Ghayatul maraam (al-Bahraani). Kemudian dengan melihat riwayat yang tersebut diatasnya, terlihat bahwa riwayat tersebut diambil juga dari Faraid as-Simthin (al-Juwaini). Untuk ghayatul Maraam, jelas itu adalah sumber Syiah, penulisnya adalah sayyid Hasyim al-Bahrani, pemilik alBurhan fi tafsir al-Qur'an. Sedangkan al-Juwaini ini statusnya sama seperti alQunduzi, yaitu disebut-sebut sebagai ulama sunni. Oleh karena itu mari kita lihat dalam Faraid as-Simthin Juz 2. Dalam bab Fii Ishmah al-Aimmah min Aal Muhammad Shallallahu Alaihim Ajmain, setelah menyebutkan beberapa nama ulama : : )3( : ] [ : : : : ) ( :

60

Atau lihat scan kitab cetakan mu'assasah al-a'lami li al-mathbu'at, gambar 83 dan 84 216

Kalau melihat riwayat dalam faraid as-simthin diatas, justru jelas disebutkan bahwa sumber riwayat tersebut adalah Syaikh Abu Jafar Muhammad bin ali bin Babawaih al-Qummi, atau dikenal juga dengan Syaikh Shaduq. Untuk klarifikasi, mari kita lihat Kamaluddin-nya syaikh Shaduq : )183 503( : : : : http://www.rafed.net/books/hadith/kamal/15.html (lihat hal 280, hadits no :28) Sekarang mari kita lihat Ghayatul Maraam : : : : : : ) ( : " http://www.aqaed.com/book/327/gh-mram1-13.html (hal. 142) Teks dari Ghayatul Maraam sama persis dengan yang ada di Faraid as-Simthin. Tidak aneh, karena dari catatan kakinya memang disebutkan bahwa sumbernya adalah Faraid as-Simthin. Setelah kita melihat sumber- sumber yang digunakan oleh penulis Yanabiul mawaddah, jelas sekali bahwa literatur yang ada adalah milik Syiah. Jadi intinya, sepanjang-panjangnya mulut, dengan berbagai alasan untuk mengatakan al-Qunduzi sebagai ulama Sunni adalah tidak ada gunanya, toh sumber riwayat yang ada ujung-ujungnya adalah Syaikh Shaduq. Terakhir, sedikit lagi tambahan, sudah kepalang tanggung. Kita lihat lagi riwayat Ibn 'Abbas diatas, kita lihat dari si empunya saja yaitu yang ada di Kamaluddin :
217

: : : : Perhatikan sanadnya, siapakah Ali bin Abdullah al-Warraq ar-Raaziy ? Di dalam kitab al-mufid min mujam ar-rijal al-hadiits Muhammad al-Jawaahiriy ternyata Ali bin Abdullah al-Warraq adalah majhul. 2928 " " Kesimpulannya, riwayat dari Ibnu Abbas tersebut jelas bersumber dari literatur Syiah, dan sanadnya sendiri ternyata cacat (menurut kitab al-mufid mujam arrijal al-hadiits, ringkasan dari mujam rijal al hadiits al-Khui). Dan akhirnya, pertanyaan "Dalil apakah yang menjelaskan kemashuman 12 imam Syiah diluar ahlul Kisaa ?" masih menunggu jawaban.. Bersambung Disini.

218

Adakah Bukti Berupa Hadits Shahih dari Rasulullah Saw Yang Menyatakan Nama-nama 12 Imam Syiah ?
Oleh : Al-Akh Aditya Riko Hafizhahullah Bisa dikatakan ini note sekuel dari note yang lalu, yang berjudul Yanabi'ul Mawaddah : Kitab Sunni Atau Syi'ah ?. Kalau sebelumnya adalah kasus kemashuman imam syiah di luar ahlul kisaa, kali ini kasusnya adalah adakah bukti berupa hadits yang sahih dari Rasulullah Saw yang menyatakan nama-nama 12 Imam Syiah ? Berikut adalah jawaban-jawaban yang muncul setelah melakukan interview disini. Berhubung komen sudah terlalu banyak dan akhirnya tidak jelas lagi arah pembicaraan, kita buat catatan saja dari jawaban-jawaban yang sudah muncul. *** Riwayat pertama, dari Jabir bin Yazid al-Jufi, dia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah al-Anshari berkata, Rasulullah (s.`a.w.) bersabda kepadaku: Wahai Jabir! Sesungguhnya para wasiku dan para imam selepasku pertamanya `Ali kemudian Hasan kemudian Husain kemudian `Ali b. Husain. Kemudian Muhammad b. `Ali al-Baqir. Anda akan menemuinya wahai Jabir sekiranya anda mendapatinya, maka sampailah salamku kepadanya. Kemudian Ja`far b. Muhammad, kemudian Musa b. Ja`far, kemudian `Ali b. Musa, kemudian Muhammad b. `Ali, kemudian `Ali b. Muhammad, kemudian Hasan b. `Ali. Kemudian al-Qaim namanya sama dengan namaku dan kunyahnya adalah kunyahku, anak Hasan b. `Ali. Dengan beliaulah Allah akan membuka seluruh pelusuk bumi di Timur dan di Barat,dialah yang ghaib dari penglihatan. Tidak akan percaya kepada imamahnya melainkan orang yang diuji hatinya oleh Allah SWT. Jabir berkata: Wahai Rasulullah! Adakah orang ramai boleh mengambil faedah darinya ketika ghaibnya? Beliau menjawab: Ya! Demi yang mengutuskan aku

219

dengan kenabian sesungguhnya mereka mengambil cahaya daripada wilayahnya ketika ghaibnya, seperti orang ramai mengambil faedah dari matahari sekalipun ianya ditutupi awan. Ini adalah di antara rahsia-rahsia ilmu Allah yang tersembunyi. Justeru itu rahsiakanlah mengenainya melainkan kepada orang yang ahli. Comment : Riwayat semisal ini dapat ditemui dalam Tafsir al-Mizaan, Sayyid Thabathabai, yang menyebut berasal dari tafsir al-Burhan, dari Ibn Babawaih dg sanad dari Jabir bin Abdullah al-Anshari, : : - - - - - ..... - - Kemudian di bawahnya Sayyid Thabathabai menyebut rujukan Yanabiul Mawaddah dan Ghayatul Maram lilBahraani, dan selainnya. http://al-shia.org/html/ara/books/lib-quran/almizan04/07.htm (408-409) Dari Yanabiul Mawaddah : : : : : : : : http://yasoob.com/books/htm1/m025/29/no2920.html (398-399) Untuk Ghayatul Maram dapat dilihat di Bab 59 (tentang firman Allah di anNisaa :59), hadits ke-10 : : : : http://www.aqaed.com/book/329/gh-mram3-09.html#3mr30 (113)
220

Melihat footnote, sumber : kamaluddin Kamaluddin : http://www.alhikmeh.com/arabic/mktba/aqaed/kamal/07.htm hadits-3) Syiah sering mengulang2 riwayat ini dengan hanya menyebutkan sumber Yanabiul Mawaddah, dengan membuat dakwaan bahwa Yanabiul Mawaddah adalah kitab sunni. Padahal dari semua sumber diatas, dilihat rantai periwayatannya jelas sekali bahwa riwayat tsb menukil dari Ibn Babawaih/syaikh Shaduq, sedangkan syaikh Shaduq ini adalah dedengkotnya Imamiyah. Dan dinilai dengan kitab rijal-nya syiah sendiri riwayat diatas sangat bermasalah, karena ada rawi bernama Yunus bin Zhabyan, selain dari awal sanad sudah terlihat kelemahan riwayat karena ketidakjelasan identitas perawi ( ) Siapa Yunus bin Zhabyan ? Khulasah, al-Allamah al-Hilli, Keyword : pendusta kondang. Kalau menurut Najasyi, dhaif jiddan. http://al-shia.org/html/ara/books/lib-rejal/rejal_heli/55.htm#ch263 (253 -

Kitab ad-Du`afa of Ibn al-Ghada'iri : .( 1 ) 54 ( . )69( .)79( ) )98).

221

1 Yunus b. Zhabyan, Kufan. Ghali, a liar and fabricator of hadith. He narrated from Abu `Abdillah (as). His hadith are not turned to. http://www.tashayyu.org/rijal/kitab-ad-duafa-of-ibn-al-ghadairi Dirasatun fil hadits wal muhaditsin, Hasyim Ma'ruf http://www.shiaweb.org/books/hadith/pa19.html Rijal Ibn Dawud : 845 ] [ [ [ ][ 527 - - http://al-shia.org/html/ara/books/lib-rejal/rejal_ibn_davood2/28.htm Dari sini kesimpulannya, riwayat ini sumbernya dari dedengkotnya syiah imamiyah, bukan riwayat ahlussunnah, dan ditinjau dari ilmu rijalnya syiah sendiri riwayat berasal dari orang yang sangat "bermasalah". *** Riwayat kedua, dari Jabir bin Abdullah al-Anshari (ra) berkata : Jundal bin Janadah berjumpa Rasulullah (saww) dan bertanya kepada beliau beberapa masalah. Kemudian dia berkata : Beritahukan kepadaku wahai Rasulullah tentang para washi anda setelah anda supaya aku berpegang kepada mereka. Beliau (saww) menjawab : Washiku dua belas orang. Lalu Jundal berkata : Begitulah kami dapati di dalam Taurat. Kemudian dia berkata : Namakan mereka kepadaku wahai Rasulullah. Maka Beliau (saww) menjawab : Pertama adalah penghulu dan ayah para washi adalah Ali. Kemudian dua anak lelakinya Hasan dan Husain. Berpeganglah kepada mereka dan janganlah kejahilan orangorang yang jahil itu memperdayakanmu. Kemudian Ali bin Husain Zainal Abidin, Allah akan mewafatkan (Ali bin Husain) dan menjadikan air susu sebagai minuman terakhir di dunia ini.
222

Jundal berkata : Kami telah mendapatinya di dalam Taurat dan di dalam kitabkitab para Nabi (as) seperti Iliya, Syibra dan Syabir. Maka ini adalah nama Ali, Hasan dan Husain, lalu siapa setelah Husain..? siapa nama mereka..? Berkata (Rasulullah) saww : Setelah wafatnya Husain, imam setelahnya adalah putranya Ali dipanggil Zainal Abidin setelahnya adalah anak lelakinya Muhammad, dipanggil al-Baqir. Setelahnya anak lelakinya Jafar dipanggil alShadiq. Setelahnya anak lelakinya Musa dipanggil al-Kadzim. Setelahnya anak lelakinya Ali dipanggil al-Ridha. Setelahnya anak lelakinya Muhammad dipanggil al Taqy Az Zaky. Setelahnya anak lelakinya Ali dipanggil al-Naqiy al-Hadi. Setelahnya anak lelakinya Hasan dipanggil al-Askari. Setelahnya anak lelakinya Muhammad dipanggil al-Mahdi al-Qaim dan al-Hujjah. Beliau ghaib dan akan keluar memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana itu dipenuhi dengan kefasadan dan kezaliman. Alangkah beruntungnya bagi orang-orang yang bersabar semasa ghaibnya. Dan alangkah beruntungnya bagi orang-orang yang bertaqwa terhadap Hujjah mereka. Dan mereka itulah orang yang disifatkan oleh Allah di dalam firmanNya Petunjuk bagi mereka yang bertaqwa yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib. Kemudian beliau membaca Maka sesungguhnya partai Allah itulah yang pasti menang. (al-Mujaadilah : 22) Beliau bersabda : Mereka adalah dari partai Allah (hizbullah). Comment : Ini juga riwayat yg didakwa diriwayatkan oleh ahlussunnah sendiri, lantaran ada di Yanabiul Mawaddah. Coba kita cek riwayat yang dimaksud orang2 lebay itu di Yanabiul Mawaddah : : )( .....................dst.....lht mulai kalimat akhir hal 283 http://yasoob.com/books/htm1/m025/29/no2920.html Dari rangkaian sanadnya aja jelas kalo qunduzi cuma ambil riwayat dari kitab lain...(yg jelas bukan kitab sunni). Lihat footnote-nya, tertulis "Ghayatul Maram"...... Dalam Ghayatul Maram, riwayat tsb terdapat dalam juz.4 bab 80...
223

: bisa dilihat disini 930http://www.aqaed.com/book/330/gh-mram4-09.html#4mr 6-lht hal 119, riwayat ke : : ( ( : : : : : : ) ( : ( (: ) ................dst Dari sumber yang ada jelas bahwa riwayat tsb bukan riwayat dari ....ahlussunnah Sekarang urusan rawinya...sementara hanya dilihat di awal sanad, rawi dengan .nama Abul Mufadhdhol al-Syaibani. kita cek pake kitab syiah sendiri Abu al-Mufadhdhol, Muhammad bin Abdillah bin al-Muthalib al-Syaibani : Kitab ad-Du`afa of Ibn al-Ghada'iri 43 . . . .)78( ,34 Muhammad b. `Abdullah b. Muhammad b. al-Muttalib, ash-Shaybani Abu Mufaddal. A fabricator, (narrated) much that is denied. I saw his books and in them are isnads without texts and texts without isnads. I .)regard (that one must) abandon what he exclusively (narrates http://www.tashayyu.org/rijal/kitab-ad-duafa-of-ibn-al-ghadairi : " :

422

Khulasah, al-Allamah al-Hilli : . http://al-shia.org/html/ara/books/lib-rejal/rejal_heli/51.htm Rijal Ibn Dawud, : 844 ] [ ] ] http://al-shia.org/html/ara/books/lib-rejal/rejal_ibn_davood2/24.htm Kalo menurut al-Khu'i, waktu bahas riwayat yg sanadnya ada abul mufadhdhal asysyaibani : : 1 011: : 1 561: http://www.shariat.org/Arabic/data/B/Rejaal/no2359.html : 2 631: http://www.shariat.org/Arabic/data/B/Rejaal/no2360.html Kesimpulan, sumber riwayat dari syiah dan sangat bermasalah karena ada rawi yang bernama Abu al-Mufadhdhol al-Syaibani. Ini belum lagi cek rawi-rawi yang lain. *** Riwayat ketiga, Seorang Yahudi disebut Natsal datang kepada Nabi Muhammad saww, dan ia berkata, Hai Muhammad, saya menayakan kepadamu perkara-perkara yang telah terdetak dalam dadaku semenjak beberapa waktu, jika engkau dapat menjawabnya niscaya saya akan menyatakan masuk Islam di tanganmu.Beliau menjawab, Tanyalah! hai Aba Ammarah, maka ia menanyakan beberapa perkara yang sijawab oleh Nabi saww dan ia membenarkan, kemudian ia menanyakan, Beritahukanlah padaku tentang penerimaan wasiatmu, siapakah ia itu? karena tidak seorang Nabi pun
225

kecuali ia mempunyai seorang penerima wasiat, dan sesungguhnya Nabi kami Musa bin Imran telah berwasiat kepada Yusa bin Nun. Maka beliau bersabda, Sesungguhnya penerima wasiatku adalah Ali bin Abi Thalib dan setelahnya adalah kedua cucuku al-Hasan dan al-Husein kemudian beliau menyebutkan sembilan Imam dari tulang sulbi al-Husein. Lalu ia berkata, Ya Muhammad, sebutkanlah nama-nama mereka kepadaku! Beliau bersabda, Bila al-Husein telah berlalu maka diganti oleh anaknya Ali, bila Ali telah berlalu maka diganti anaknya Muhammad, bila Muhammad berlalu maka diganti anaknya Jafar, Musa, Ali, Muhammad, Ali, Hasan, al Hujjah Muhammad al-Mahdi as, maka itu semuanya adalah dua belas orang Imam. Kemudian orang Yahudi itu pun masuk Islam dan ia memuji Aallah SWT karena petunjuk-Nya. Comment : Ini juga ada dalam Yanabi'ul Mawaddah dan lagi-2 dibilang sunni padahal ujung2nya ibnu Babawaih: : (1) ) ( : ........dst http://yasoob.com/books/htm1/m025/29/no2920.html -281 http://gadir.free.fr/Ar/Ehlibeyt/KUTUB/Y_Mawaddah/html/Yenabi%203.htm - 281 Kita lihat sumbernya qunduzi dari footnote, riwayat berasal dari Faraid alSimthin : ] [ : )2( : )3( : : ) ( : : : . . : . ) ( : ...dst....
226

133 http://www.alhassanain.com/arabic/book/book/holy_prophet_and_ahlul_ bayt_library/general_books/faraed_alsemtain/10.html#32 Kesimpulan sama dengan riwayat kedua diatas, sumber riwayat dari syiah (Ibn Babawaih) dan sangat bermasalah karena ada rawi yang bernama Abu alMufadhdhol al-Syaibani.

227

Contoh Lagi Dialog Dagelan Dari Buku Setebal Lebih Dari 800 Halaman
Sumber : Al-Akh Aditya Riko -HafizhahullahDisebutkan dalam buku Mazhab Syiah (Dialog Peshawar) 61 : Dalam sunan Abu Dawud halaman 356, musnad Ahmad juz 1, hlm. 278, shahih Bukhari juz 1, hal. 46, dan juz 10, hal 241. Mereka meriwayatkan melalui sanad-sanad mereka bahwa Ali as berkata; Tanyailah aku tentang apa yang kalian kehendaki, dan tidaklah kalian bertanya sesuatu kepadaku melainkan aku akan memberitahukannya. Versi Arabnya (Layali Bisyawar) 62 : 653 1 /872 : 1/64 01142/ .: )( : Betulkah perkataan Imam Ali yg dimaksud diatas tersebut dalam Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad, dan SHAHIH BUKHARI ? Yang ada justru kita menemukan kalimat tersebut dalam al-Kafi 63 : : ) ( : ) (: : .( ( Beberapa orang daripada sahabat kami, dari Ahmad bin Muhammad, dari Ibn Abi Nasr, dari Mutsanna, dari Zurarah dia berkata: Aku berada di sisi Abi Jafar a.s, maka seorang lelaki dari ahli Kufah bertanya kepadanya tentang kata-kata Amir al-Muminin a.s: Tanyailah aku tentang apa yang kalian kehendaki, dan tidaklah kalian bertanya sesuatu kepadaku melainkan aku akan memberitahukannya kepadamu Beliau (Abu Jafar) berkata: Sesungguhnya Tidak ada seorang di sisinya ilmu tentang sesuatu melainkan ia telah keluar di sisi Amir al-Mukminin a.s, hendaklah manusia

61 62

Lihat scan kitab gambar 85 Versi online : http://gadir.free.fr/eng/books/Leyali_Pesawer/Leyali_Pesawer/books/04/bishawar/bishawar-40.html 63 Lihat gambar 86 228

pergi ke mana mereka mau, demi Allah, tidak ada urusan melainkan dari sini dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah rumahnya. http://al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-1/12.htm#19 399 hadits no. 2 Lagi-lagi timbul pertanyaan, DIMANAKAH PARA SYAIKH, ULAMA YANG KONON KABARNYA HADIR DI DALAM DIALOG TERSEBUT ? KENAPA MEREKA DIAM SAJA ? ATAUKAH DIALOG INI MEMANG TIDAK PERNAH ADA ? Anyhow, disisi syiah hal tsb kontradiksi dengan ini : Imam 'Ali [Versi Syi'ah] Tidak Tahu Hukum.. Katanya Pintu 'Ilmu ? hal

229

MAHDI SYI'AH

230

Ternyata Imam Mahdi Versi Syiah Berjiwa PECUNDANG !!!!


Bukan kata Saya, tetapi kata mereka (Syiah) sendiri melalui dedengkotdedengkot mereka yang kepengecutan Imam Mahdi versi mereka tersebut dimuat pada kitab-kitab dan website-website mereka. Diantaranya adalah, dari yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Muqni Fil Ghaibah oleh dedengkot As-Sayyid Asy-Syarif Al-Murtadha Abil Qasim Ali bin Al-Husain AlMusawi hal. 52 : : Adapun sebab Ghaibah Imam Mahdi adalah : karena perlakuan menakutnakuti oleh orang-orang zhalim terhadap Imam Mahdi Alaihis Salam. 64 Penjelasan senada dari al-Mahajjah Fima Nazala fi Al-Qaim Al-Hujjah 65 oleh dedengkot Hadits Syiah, Al-Muhaddits Hasyim Al-Bahrani hal. 5, disebutkan bahwa keghaiban Imam Mahdi dikarenakan dia takut terhadap penguasa yang tidak adil dan dikarenakan pula kurangnya penolong. Masihkah kalian memungkiri wahai Rafidhah ? Sebagaimana telah disebutkan dalam riwayat bahwa Imam Shdiq as berkata, Imam Munthadar sebelum bangkit akan menghilang dari pandangan mata (ghaib). Ketika beliau ditanya, Kenapa?, beliau berkata, Karena Ia menghawatirkan jiwa dan keselamatannya. http://al-shia.org/html/id/page.php?id=397 Para perawi hadis telah menyebutkan tentang kegaiban Imam Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Al-Askari alaihimmassalam dan sebab-sebabnya. Mereka telah meriwayatkan dari Imam Jafar Ash-Shadiq dan dari Imam
64

Lihat di maktabah online shiaonlinelibrary.com : - - Atau lihat scan kitab pada gambar 87 dan 88. 65 Lihat scan kitab pada gambar 89 dan 90 231

Musa

bin

Jafar

alaihimmassalam,

bahwa

Allah

Swt

telah

menyembunyikan kelahiran dan kegaibannya dari manusia agar tidak ada baiat di pundaknya kepada seseorang, sebagaimana mereka telah meriwayatkan dari Muhammad Al-Baqir as bahwa dia telah gaib karena TAKUT kepada Bani Al-Abbas http://aljawad.tripod.com/arsipbuletin/imammahdi.htm Masih banyak bukti yang bisa Saya datangkan mengenai hal ini, dan sengaja dua dari screen-shoot 66 di atas saya ambil dari web-web Syiah yang berbahasa Indonesia dikarenakan banyak dari para pemeluk agama Syiah disini yang miskin terhadap Ilmu Alat dan terhadap kitab-kitabnya sendiri, mereka beragama dengan web-web terjemahan, dan kini menjadi boomerang yang menggampar wajah-wajah bodoh mereka sendiri. Dan apa yang telah terpaparkan tentulah cukup bagi orang yang berakal sebagai bukti bahwa Imam Mahdi versi Syiah yang ditunggu-tunggu kedatangannya ternyata seorang yang berjiwa PENGECUT. Dan berikut; tambahan dari Al-Akh Al-Fadhil Aditya Riko Hafizhahullah : Tidak hanya Mahdi versi Syiah saja yang pecundang, dalam kitab Al-Itiqodat dedengkot mereka; Ash-Shaduq hal. 108 pada bab taqiyyah yang dia katakan wajib, dia menambahkan dalil : : (Imam Jafar) Ash-Shadiq Alaihis Salam berkata : Sungguh aku mendengar seorang laki-laki di dalam Masjid dan dia mencaciku, maka aku bersembunyi darinya DENGAN TIANG agar dia tidak melihatku. 67 Jadi pecundang itu memang wajib menurut Syiah

66 67

Screen shot ditampilkan pada versi blog, dalam pdf ini hanya ditampilkan link-nya saja untuk efisiensi. Lihat di - - 232

Diantara Sikap Ghuluw Syiah Kepada Mahdi Versi Mereka


Asy-Syirazi dalam kitabnya Ad-Dua Wa Az-Ziyarah hal. 801 68 mengatakan : ) ( Ketahuilah bahwa Al-Imam Al-Hujjah (Imam Mahdi) sesungguhnya dia hidup dan hadir, dan dia adalah yang berhak atas seluruh manusia untuk taat kepadanya dan ber-itiqad akan kepemimpinannya. Dialah yang dengan tangan kanannya berdiri -memiliki kendali- atas sekian langit dan bumi. Adalah merupakan keharusan bagi orang-orang untuk berdiri (taat) padanya dengan adab orang-orang yang patuh terhadap pemimpin. Dan dari yang merupakan keharusan bagi seseorang adalah bertawasul kepadanya dan menjadikannya perantara antara seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menziarahinya bagi setiap orang baik dekat ataupun jauh, dan menunggu kemunculannya. Dan jika seseorang diberi jalan untuk menjadi tentaranya dan termasuk dari orang-orang yang menyerukan kepadanya Alaihis Salam, maka sungguh orang tersebut telah memiliki kebahagiaan dunia dan Akhirat. Dan telah disebutkan bahwa pahala menziarahi salah satu dari para Imam adalah seperti pahala menziarahi Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi. Inggris : From the book titled Dua wal Ziyaarah [supplication & ritual visits] : sayyid As-shirazi says : Chapter on Visiting The Imaam Mahdi may Allaah hasten his noble relief : Know that the Imaam hujjah [the proof] indeed he is living and present , and he one who is entitled -and is obligatory on all humans- to obey him , and is obligatory on all humans to believe in his leadership ; the one in whose right hand stood [the control of] the heavens and the earths.

68

Lihat scan kitab disini klik 233

It is a must on humans to stand to him in manner of discipline just as the public behaves infront of the leaders. And from the comprehensivenes of that : is to take him as an intermediary between a person and Allaah, and to visit him by everyperson near and far, and to wait for his coming-out. And if one is given the facilitation to be among his army, and to be from those who call to him, then he has attained success of the world and the here-after. And it has already been mentioned that the reward of visiting one of the Imaams is like the reward of visiting the Prophet (sallaAllaahu alayhi wasallam)..

234

Mahdi Syiah Dan Masjidil Haram & Masjid Nabawi


Kitab Al-Irsyad by Syaikh Al-Mufid page 772 Dari Abu Bashir bahwa Abu Abdullah Alaihis Salam berkata : ) ( . Apabila Al-Qaim Alaihis Salam bangkit, dia akan menghancurkan Masjidil Haram hingga mengembalikannya semula kepada pondasinya dan meletakkan Maqam di tempatnya semula lalu dia memotong tangantangan Bani Syaibah dan menggantungkanya di Kabah lalu dituliskan kepadanya Mereka-lah pencuri-pencuri Kabah 69 Similiar Report Al-Ghaibah by Syaikh Ath-Thusi page 282 : Dari Abu Bashir, dari Abu Abdullah Alaihis Salam: Al-Qaim akan menghancurkan Masjidil Haram dan Masjid Rasul Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi hingga mengembalikannya semula kepada pondasinya. Dan dia akan memindahkan Bait (Kabah) kepada tempatnya (yang seharusnya) dan mendirikannya di atas pondasinya. Lalu memotong tangan-tangan para pencuri dari Bani Syaibah dan menggantungkan mereka pada Kabah 70

69 70

Lihat scan kitab pada gambar 91 dan 92 Lihat scan kitab pada gambar 93 235

Imam Mahdi (Versi Syiah) & Ummul Muminin Aisyah


Biharul Anwar, Al-Majlisi juz 52 hal. 314-315 : : : : . : : : Dari Abdur-Rahim Al-Qushairi, berkata: telah berkata kepadaku Abu Jafar Alaihis Salam: Ketika Al-Qaim (Imam Mahdi) bangkit, akan dibawakan kepadanya Humaira -Ummul Muminin Aisyah (setelah dibangkitkan dari kematian) sehingga ia akan mencambuknya sebagai hukuman dan membalaskan dendam Fathimah putri Muhammad (Shallaalahu Alaihi Wa Aalihi) Aku bertanya: Mengapa ia menghukumnya dengan cambukan? Beliau menjawab: Karena tuduhan palsu yang dibuatnya terhadap Ibu Ibrahim. Aku bertanya: Bagaimana mungkin Allah menangguhkan masalah ini (hukuman dengan cambuk) hingga tiba bangkitnya Al-Qaim Alaihis Salam? Beliau menjawab: Sesungguhnya Allah Taala mengutus Muhammad Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi sebagai rahmat, tetapi Dia telah menciptakan Al-Qaim Alaihis Salam untuk membalas dendam 71

71

Klik Scan kitab, or Click Here, Other Scan Of Bihar Al-Anwar. Riwayat yang sama, dari Kitab Ar-Rajah hal. 116 oleh Syaikh mereka (Syiah) Ahmad bin Zainuddin Al-Ihsai. (klik untuk lihat Sampul dan isinya). Juga lihat Ilal Asy-Syarai oleh Ash-Shaduq hal. 303-304, riwayat nomor 10.

236

Tidak Akan Muncul Imam Mahdi Kecuali Dengan Syarat Berikut Ini -Menurut SyiahKitab : Al-Ghaibah hal. 438 Talif : Abu Jafar Ath-Thusiy Dari Hasan bin Ali : Tidak akan terjadi perkara ini (kemunculan Imam Mahdi) yang kalian tunggu-tunggu hingga sebagian dari kalian memusuhi / berlepas diri dari sebagian yang lain. Dan sebagian dari kalian melaknat sebagian yang lain. Dan sebagian dari kalian meludahi wajah sebagian yang lain. Dan sampai sebagian dari kalian bersaksi akan kekafiran sebagian yang lain. 72 Kita telah malum bahwa para pemeluk agama Syiah senantiasa berdoa Allahumma Ajjil Farajah siang dan malam agar dipercepat kemunculan dari Imam Mahdi. Tetapi dimana usaha / ikhtiar mereka selain doa untuk apa yang mereka pinta? Maka saya sarankan kepada mereka untung saling melaknat dan mentakfir satu sama lain sebagai bentuk dari usaha / ikhtiar mereka tersebut dan sebagaimana bahwa yang demikian merupakan syarat kemunculan Imam Mahdi seperti yang telah dijelaskan pada riwayat. Jika belum muncul, maka tingkatlah kualitas saling laknat dan takfir diantara kalian agar kemunculan tuan kalian semakin cepat sebagaimana yang kalian inginkan. Saya telah melihat terdapat diantara para ulama Syiah yang melaknat ulama Syiah yang lain, maka bantulah mereka, bersatulah kalian dalam mempercepat kemunculan Imam Mahdi dengan laknat dan takfir diantara kalian. Ludahilah wajah-wajah mereka dari golongan kalian sendiri wahai hamba-hamba mutah. Teruslah melakukan yang demikian, bersemangatlah dan jangan bosan karena yang demikian adalah ibadah pada agama kalian sebagaimana kalian melumuri diri kalian dengan darah dan memukul-mukul kepala kayak orang goblok.

72

Klik disini untuk lihat scan kitab. Mirip dengan riwayat di atas, terdapat juga pada Kitab Al-Ghaibah oleh AnNumani hal. 213 dari Al-Husain bin Ali, dan hal. 214 dari Abu Abdullah. 237

-Sekilas- Mengenal Sosok Imam Mahdi Versi Syiah


Dalam Biharul Anwar juz 53 halaman 13-14 oleh dedengkot Al-Majlisi disebutkan : seperti berikut . . : : . : . . : : Mereka mencari dengan tangan-tangan mereka, hingga sampai kepada keduanya (Abu Bakr, dan Umar) kemudian mengeluarkan jasad Abu Bakr dan Umar dengan merendahkan martabat keduanya sebagaimana rupa Abu Bakr dan Umar, lalu Imam Mahdi membuka kain kafan Abu Bakr dan Umar dan menyuruh untuk mengangkat jasad keduanya di atas pohon ,besar yang kering lagi rapuh, kemudian di-salib di atas pohon tersebut
832

maka pohon tersebut menjadi hidup, rindang dengan dedaunan, hingga ranting-rantingnya pun menjadi panjang. Maka berkatalah orang-orang yang menempatkan (Abu Bakr dan Umar) pada kedudukan yang tinggi dari para pengikutnya dan yang ber-wala kepada keduanya. Demi Allah sungguh ini adalah kemuliaan yang sebenarnya, kami menang dalam mencintai dan mengikuti keduanya (Abu Bakr dan Umar)Ketika itu berserulah Imam Mahdi Alaihis Salam: barangsiapa yang mencintai dua Shahabat dan dua Teman tempat peristirahatan Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi ini, maka menyisihlah kesamping, maka manusia terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama adalah yang mengikuti Abu Bakr dan Umar, dan bagian yang lain adalah yang berlepas diri dari Abu Bakr dan Umar. Setelah itu Imam Mahdi berpaling dari para pengikut Abu Bakr dan Umar, sebagai tanda bahwa beliau berlepas diri dari Abu Bakr dan Umar. Maka berkatalah para pengikut Abu Bakr dan Umar. Wahai Imam Mahdi keluarga Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi kami tidak berlepas diri dari Abu Bakr dan Umar, dan kami tidak mengetahui bahwa keduanya (Abu Bakr dan Umar) mempunyai kedudukan seperti ini di hadapanmu dan di hadapan Allah. Ini telah terbukti nampak di hadapan kami tentang keutamaan Abu Bakr dan Umar, apakah kami akan berlepas diri dari keduanya saat ini? sedangkan kami melihat apa yang telah nampak sekarang. Hijaunya dedaunan karena jasad Abu Bakr dan Umar, subur dan segarnya tumbuh-tumbuhan karena jasad Abu Bakr dan Umar. Akan tetapi Demi Allah kami berlepas diri darimu dan dari orang-orang yang beriman kepadamu serta orang-orang yang berlepas diri dari Abu Bakr dan Umar, dan orang-orang yang meyalib dan mengeluarkannya dari apa yang mereka lakukan terhadap Abu Bakr dan Umar. Kemudian Imam Mahdi memerintahkan angin hitam dan meniup para pengikut Abu Bakr dan Umar itu dengan kencang sehingga mereka seperti tonggak pohon kurma yang roboh. Lalu Imam Mahdi menyuruh untuk menurunkan kedua jasadnya (Abu Bakr dan Umar) dan Imam Mahdi menghidupkannya kembali dengan Idzin Allah, seraya memerintahkan kepada seluruh manusia untuk berkumpul, setelah itu Imam Mahdi menceritakan kisah perbuatan Abu Bakr dan Umar di setiap pedesaan dan perkampungan, sampai-sampai Imam Mahdi bercerita kepada mereka tentang kisah terbunuhnya Habil putra Nabi Adam Alaihis Salam, lalu mengenai pengobaran api atas Nabi Ibrahim Alaihis Salam, dilemparkan Nabi Yusuf
239

Alaihis Salam kedalam sumur yang dalam, ditelannya Nabi Yunus Alaihis Salam di perut ikan, terbunuhnya Nabi Yahya Alaihis Salam, usaha penyaliban terhadap Nabi Isa Alaihis Salam, penyiksaan Jarjis dan Danial Alaihimas-Salam, dipukulnya Salman Al-Farisi, dinyalakannya api di depan pintu Amirul Muminin (Ali bin Abi Thalib) serta Fathimah, Hasan dan Husein, untuk membakar mereka berempat, dipukulnya tangan Fathimah dengan cambuk, dan penendangan terhadap perut Fathimah hingga menggugurkan janinnya Muhsin, dan diracuninya Hasan serta dibunuhnya Husein, pembantaian putra-putranya, para sepupunya, dan juga para pengikutnya, penawanan anak cucu Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi, penumpahan darah kerabat Muhammad Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi, seluruh pertumpahan darah, seluruh perzinaan, seluruh perbuatan kotor, keji, nista, dosa, perbuatan lalim, kecurangan sejak zaman nabi Adam Alaihis Salam hingga hari kebangkitan Imam Mahdi Alaihis Salam, semua perbuatan itu beliau (Imam Mahdi Versi Syiah) tuduhkan kepada keduanya (Abu Bakar dan Umar) dan keduanya pun mengakuinya. Di waktu itu juga Imam Mahdi memerintahkan untuk mengqishas Abu Bakr dan Umar dan segenap kezhaliman orang yang hadir saat itu dilimpahkan kepada Abu Bakr dan Umar, kemudian keduanya disalib di atas kayu. Setelah itu Imam Mahdi memerintahkan api keluar dari perut bumi hingga membakar kayu dan kedua tubuh Abu Bakr dan Umar. Lalu Imam Mahdi memerintahkan angin untuk menghembuskan mereka berdua ke laut menjadi hancur lebur. Berkata Al-Mufadhal wahai tuanku apakah siksa itu adalah siksa terakhir bagi Abu Bakr dan Umar ? Imam Mahdi berkata : mustahil wahai Al-Mufadhal, Demi Allah sesungguhnya As-Sayyid Al-Akbar Muhammad Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi , serta AshShiddiq Akbar Amirul Mukminin, dan Fathimah, Hasan dan Husein dan para Imam Alaihim As-Salam dan setiap orang yang murni keimanannya dan orang yang murni kekafirannya, kembali dan menghadiri, maka selanjutnya Beliau (Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam) pasti akan membalaskan mereka semua terhadap Abu Bakr dan Umar sampai keduanya dibunuh di-setiap harinya seribu kali dan dikembalikan kembali sampai apa yang di-Kehendaki Tuhan. 73

73

Klik untuk lihat sampulnya, hal. 13 dan 14 240

MUT'AH AND SCANDAL

241

Menjijikkan !!!, Ulama Syiah Membolehkan Nikah Mutah dengan Pelacur Klub Malam Selama Satu Hari !
Sumber : lppimakassar.com

http://ar.rohani.ir/istefta-797.htm

Fatwa Ayatullah Al-Uzhma Sayyid Muhammad Shadiq Al-Husaini Ar-Ruhani Pertanyaan : Suatu waktu saya pergi ke klub malam, seorang wanita pelacur (PSK) memintaku untuk membayarnya sebesar 100 $ (dolar), ia berkata padaku, Saya berikan tubuhku ini semuanya untuk kamu pakai bersenang-senang sebagai ganti dari uang ini, tapi dalam jangka sehari saja, apakah ini sudah termasuk nikah mutah ? Jawaban : Bismihi Jallat Asmauhu, Jika ia mengatakannya dengan maksud untuk menikah dan anda menjawabnya setelah itu dengan, Saya terima untuk diriku sendiri, maka ini sudah termasuk nikah mutah.

242

Diantara Kebodohan Ayatusy-SYAITHAN Sistani, Mutah Haji Dikatakan Olehnya Sebagai Mutah Wanita !!
Inilah salah satu contoh kebodohan ulama besar Syiah, Ayatusy-SYAITHAN Sistani. Mutah Haji dikatakannya sebagai Mutah wanita. Sistani ditanya : Apakah arti kalimah Tamattu dalam Umrah atau Haji Tamattu ? : Jawab : yaitu suatu amal yang mencakup pembolehan untuk BERMUTAH DENGAN WANITA selama itu (Umrah / Haji).

http://www.sistani.org/index.php?p=297396&id=697

Ulamanya saja bodoh seperti ini, lalu bagaimana dengan pengikutnya? Maka tak heran bila yang memeluk agama Syiah hanyalah orang-orang bodoh dan musuhmusuh Islam. Bila dibelah otak-otak mereka, maka yang ada hanyalah penuh dengan wanita dan mutah (baca: zina). Segala sesuatu selalu dikait-kaitkan kepada wanita secara paksa dengan nafsu setan mereka, sebagaimana di atas oleh dedengkot mereka : Ayatusy-SYAITHAN SEXTANI.

243

Ulama Syiah Menonton Film Porno !!!!


Oleh : LPPI Makassar Seorang ulama Syiah yang bernama Sayyid Muhammad Shalih bin Al-Hujjah AsSayyid Adnan Al-Musawi mengaku pernah menonton film porno orang-orang barat lewat Video CD, sebagaimana yang ia utarakan dalam bukunya Kaifa Yaltaqi AzZaujani Fi Makhdail Hubb Terbitan Dar Al Mahajjah Al-Baidha, hal 221, berikut ini 74 : Posisi kedua di antara posisi yang melanggar aturan yaitu posisi hewani yang biasa dilakukan oleh binatang, bentuknya adalah wanita didatangi dari belakang dan dia dalam keadaan rukuk atau sujud. Posisi pada saat ia rukuk adalah dengan cara ia menungging dan kedua kakinya berada di atas kasur atau meja sedangkan sang laki-laki dalam keadaan berdiri menghadap ke wanita. Posisi seperti ini banyak dipraktekkan oleh orangorang barat SEBAGAIMANA YANG KAMI LIHAT DALAM VIDEO CD (VCD), dan tidak berdosa melakukan ini, karena ia akan menikmati keledzatan berhubungan dengan memandang keindahan tubuh yang tersingkap di hadapannya.
Sumber : http://www.dd-sunnah.net/records/view/action/view/id/1706/

74

Lihat scan kitab gambar 94, 95, 96 dan 97 244

Diperbolehkan Bagi Wanita Syiah Dewasa Mencium Mulut Ayahnya Dan Memakai Celana Dalam Di Depannya !!!
Fatwa Ayatusy-SYAITHAN Ruhani

http://ar.rohani.ir/istefta-5706.htm

- Apakah diperbolehkan bagi seorang putri yang telah baligh dan menikah untuk mencium Ayahnya dan Ibunya dari mulut ? - Apakah diperbolehkan baginya untuk duduk pada pangkuan ayahnya sebagai bukti dari rasa kasih sayang ? - Dapatkah dia memakai apa-apa yang menutupi qubul (lubang kemaluan depan) dan bagian sekeliling dubur hanya di depan kedua orang-tuanya seperti (penutup celana dalam) tanpa menyebabkan kecurigaan ?

245

: Jawab : Ketiga hal yang engkau tanyakan mengenai hukum-hukumnya, maka semuanya adalah DIPERBOLEHKAN. Tidak ada suatu pun masalah darinya. Bagaimana bisa (menjadi masalah) ? Sebab bahwasanya Nabi Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi pun mencium Putri Beliau. Demikianlah diantara fatwa gila dari salah satu dari pendeta-pendeta Syiah, memperbolehkan berciuman mulut antara seorang ayah dengan putrinya, dudukduduk pada pangkuannya, memakai apa-apa yang menutupi kemaluannya di depan ayahnya, sekaligus berdusta atas Nama Nabi Shallallaahu Alaihi Wasallam bahwa Beliau melakukan perbuatan keji tersebut terhadap Putri Beliau. Silahkan baca juga : http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/05/penghinaansyiah-terhadap-rasulullah_13.html

246

Fatwa Porno Ulama Syiah: Boleh Menyentuh Dan Memandang Aurat Laki-Laki Dan Wanita Asing
Oleh : LPPI Makassar Fatwa Imam Al-Khui75 Soal No 784 : Apakah boleh bagi seorang laki-laki memegang aurat laki-laki lain dari balik bajunya dan apakah boleh juga seorang wanita (memegang aurat) wanita lain hanya sekedar untuk bercanda dan main-main yang tidak membangkitkan syahwat ? Al-Khui menjawab: Tidak diharamkan (jika tidak membangkitkan

syahwat), Allah-lah yang mengetahui. Soal No 787 : Jika kemaluan mayat laki-laki kafir dipotong, apakah haram melihatnya ? Al-Khui menjawab : Itu tidak diharamkan, Allah-lah yang mengetahui

75

Lihat Siraat al-Najaah, hal. 260-261. Scan Kitab gambar 98, 99 dan 100 247

Fiqh Syiah : Pantat Bukan Aurat!!!


Kitab Wasailusy-Syiah 1/365 76 By Dedengkot Al-Hurr Al-Amili : Dari Abu Al-Hasan Al-Madhiy Alaihis Salam, beliau berkata : Aurat ada dua, yaitu qubul (lubang kemaluan depan) dan dubur (lubang kemaluan belakang). Adapun dubur sudah ditutup oleh pantat. Jadi apabila engkau menutup penis dan dua buah pelir maka sesungguhnya engkau sudah menutup aurat. Dalam riwayat lain dikatakan : Dan adapun dubur (lubang kemaluan belakang) maka sudah ditutup oleh pantat. Sedangkan qubul (lubang kemaluan depan) maka tutuplah dia dengan tanganmu!! Yeah, sang Imam tidak memerintahkan untuk menutup pantat sebab pantat telah menjadi pakaian bagi dubur dan hanya memerintahkan untuk menutup qubul dengan berseru Tutuplah dia dengan tanganmu!!!

76

Lihat scan kitab gambar 101 dan 102 248

Fatwa Sesat Syiah : Bersetubuh Tidak Membatalkan Puasa !


Oleh : LPPI Makassar Jika membaca postingan terdahulu tentang fatwa ulama Syiah yang menyebutkan bahwa merokok di bulan ramadhan tidak membatalkan puasa ramadhan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat aneh dan nyeleneh, namun ternyata ada yang lebih nyeleneh dan lebih gila dalam berfatwa, siapa lagi kalau bukan ulama Syiah yang berfatwa demikian. Dialah Sayyid Muhsin Thabathabai -Ulama Syiah yang sangat santer dan masyhurberfatwa dengan teks berikut ini: (Masalah ke 9) : Jimak (bersenggama) tidak membatalkan puasa jika dia sedang tidur atau terpaksa, dimana hal tersebut bukan dalam kendalinya, sebagaimana juga tidak membatalkan puasa jika dia lupa. (Masalah ke 10) : Seandainya jika dia bermaksud hanya bermain di paha kemudian masuk pada salah satu lubang farj (dua lubang = qubul/kemaluan dan dubur/pantat), itu tidak membuatnya batal. Namun jika dia bermaksud memasukkannya pada salah satunya kemudian tidak terealisasi maka puasanya batal, karena dia telah berniat melakukan hal yang membatalkan puasa. (Masalah ke 11) : Jika seorang laki-laki bersetubuh dengan khuntsa (yang memiliki dua kelamin) melalui kemaluannya maka itu tidak membatalkan puasanya si laki-laki dan juga tidak membatalkan puasa si khuntsa. Buku : Mustamsik Urwatil Wutsqa, Juz 8 hal 243. 77

77

Lihat scan kitab gambar 103 dan 104 249

Fatwa di atas berisi (1) bolehnya bersenggama jika dalam keadaan tidur, lupa atau terpaksa (2) batal atau tidaknya puasa seseorang dilihat dari niatnya, bukan perbuatannya, jika berniat hanya bermain disekitar paha kemudian masuk, maka itu tidak membatalkan puasa. namun jika berniat memasukkannya kemudian tidak masuk maka puasanya batal. (3) bolehnya menyetubuhi istri pada pantatnya. Hukum bersetubuh disaat puasa Hukum bersenggama (tentunya bersama istri yang sah, bukan bersama pacar atau istri mutah, karena itu pada asalnya haram) bagi orang yang berpuasa di bulan ramadhan adalah tidak boleh, karena puasa itu menahan makan, minum dan bersenggama serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Namun jika terlanjur bersenggama atau lupa maka hendaknya dia membayar denda/ kaffarah, sebagaimana hadis berikut ini : Berdalilkan dengan hadits Abu Hurairah -radhiallahu anhu- terdahulu. Dimana seseorang sahabat datang yang berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, Wahai Rasulullah, binasalah saya! Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bertanya, Apakah yang telah membuatmu binasa ? Dia berkata, Saya telah berhubungan intim dengan istriku pada siang hari Ramadhan. Beliau Shallallahu alaihi wa sallam Dia menjawab, Tidak. Beliau Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, Apakah engkau sanggup untuk berpuasa dua bulan berturut-turut ? Dia menjawab, Tidak. Beliau Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, Apakah engkau sanggup untuk memberi makan enam puluh orang miskin ? Dia menjawab, Tidak. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam terduduk, alaihi wa sallam lalu bersabda kepada hingga orang ada yang tersebut, membawa setandan kurma kepada beliau Shallallahu alaihi wa sallam. Beliau Shallallahu Bersedekahlah dengan korma ini. bersabda, Apakah engkau memiliki kemampuan untuk membebaskan seorang budak ?

250

Dia

bertanya,

Apakah -sedekah Karena tidak ada

tersebutdiantara

kepada dua

yang batas

paling desa

miskin kami,

diantara kami ?

penduduknya yang lebih butuh dari pada kami. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam tertawa hingga geraham beliau menjadi terlihat, dan bersabda, Pergilah dan berilah keluargamu makan dengan kurma ini. (HR. al-Bukhari no. 1936 dan Muslim no. 781-782 dan selainnya) Hukum Menyetubuhi Istri pada Dubur Tidak boleh (haram) menyetubuhi perempuan pada duburnya atau ketika dia sedang haid atau nifas. Hal itu termasuk dosa besar, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Taala : }222{ {223 Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: Haid itu adalah kotoran (najis). Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Qs. Al-Baqarah: 222-223) Dalam ayat ini Allah subhanahu wa taala menerangkan wajibnya menjauhi perempuan yang sedang haid, sampai mereka bersih dari haidnya. Hal ini menunjukkan bahwa menyetubuhi mereka yang sedang haid atau nifas adalah haram. Jika mereka telah suci dengan cara mandi, maka dibolehkan bagi suaminya untuk mendatanginya sesuai dengan cara yang telah Allah subhanahu wa taala tetapkan, yaitu menyetubuhinya pada kemaluan yang merupakan tempat bercocok tanam. Adapun dubur, adalah bukan tempat bercocok tanam tapi tempat membuang kotoran. Oleh karena itu, tidak boleh menyetubuhi istri pada duburnya, karena hal itu merupakan dosa besar dan maksiat yang terang-terangan dalam syariat yang suci ini. Imam Abu Dawud dan An-Nasaai meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang berkata :
251

Dilaknat, orang yang mendatangi perempuan pada duburnya. (HR. Abu Dawud dan An-Nasaai) Imam At-Turmudzi dan An-Nasaai meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda : Allah tidak akan melihat orang laki-laki yang bersetubuh dengan sesama laki-laki atau orang laki-laki yang menyetubuhi perempuan di duburnya. (Sanad kedua hadits tersebut shahih). Mendatangi perempuan pada duburnya adalah perbuatan liwath yang diharamkan bagi laki-laki dan perempuan, berdasarkan firman Allah subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang kaum nabi Luth alaihi wa sallam : Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh satu orangpun sebelum kalian di alam ini. (Qs. AlAnkabut: 28) Oleh : Muh. Istiqamah (Wakil Sekretaris LPPI Indonesia Timur) Read more about saat berpuasa keluar darah dari dubur by www.konsultasisyariah.com

252

Syiah Menulis Kisah Sodomi Dengan Menggunakan Ayat-Ayat Al-Quran !!!!


Betapa kaum Syiah begitu memusuhi Al-Quran, selain dengan meyakini adanya Tahrif, lalu mengatakan sebagian dari Ayat-Ayatnya adalah Ayat-Ayat tolol (baca disini), tidak tanggung-tanggung mereka pun menjadikan Ayat-Ayat Al-Quran sebagai alat bahan penulisan kisah sodomi ! Sesungguhnya yang demikian memang sudah menjadi watak dari musuh-musuh Islam. Tidak berbeda antara Syiah dengan Yahudi dan Nashrani, yang juga merupakan saudara kandung dari Yahudi, mereka adalah sekutu dalam menghancurkan Kaum Muslimin. Dan harus bertanggung jawab atas hal ini, dedengkot besar Syiah Al-Muhaddits Al-Faqih Yusuf Al-Bahrani. Dengan mata kebenciannya terhadap Al-Quran, si anjing ini menjadikan Ayat-Ayat Al-Quran dan dengan dipotong-potong sebagai alat bahan penulisan kisah cabul. Disebutkan dalam kitabnya Al-Kasykul juz 3 hal. 83 seperti berikut 78 : . : . : . : . : . : . : . . : . : . : . . :

78

Lihat scan kitab gambar 105 dan 106, atau edisi dar wa maktabah al-Hilal 3/68, scan kitab gambar 107 dan 108 253

: . . : Terjemah : Sesungguhnya Abu Nawas ketika dia melewati pintu perpustakaan, dia melihat seorang anak lelaki yang tampan, lalu dia berkata (dengan menggunakan Firman Allah) : Maha Suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik. [QS 23 : 14] Anak lelaki itu membalas : Untuk kemenangan seperti ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. [QS 37 : 61] Abu Nawas kembali menjawab : Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. [QS 5 : 113] Anak lelaki tersebut berkata : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai [QS 3 : 92] Abu Nawas menjawab : buatlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami dan kamu, yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak pula kamu di suatu tempat yang pertengahan (letaknya). [QS 20 : 58]

Anak lelaki itu kembali berkata :

254

Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik. [QS. 20 : 59] Maka Abu Nawas pun bersabar hingga hari Jumat. Pada saat datang, Abu Nawas melihat anak lelaki tersebut sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Maka Abu Nawas pun berkata : dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji [QS 2 : 177 ] Maka berjalanlah anak laki-laki tersebut bersama Abu Nawas menuju suatu ruangan yang tersembunyi. Lalu Abu Nawas pun malu untuk meminta anak laki-laki itu agar tidur, maka Abu Nawas pun kembali berkata : (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring [QS 3 : 191] Maka bangkitlah anak lelaki tersebut dan melepaskan celananya lalu berkata : Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya [QS 11 : 41] Maka segera Abu Nawas pun menindih ke atas anak tersebut dan memerasnya !!! Lalu berkata kembali anak tersebut : Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina [QS 27 : 34]

255

Dan

dekat

dengan

mereka

ada

seorang

tua yang mendengarkan

pembicaraan antara anak laki-laki itu dengan Abu Nawas, dan melihat apa yang mereka lakukan, lalu berkata kepada Abu Nawas : Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. [QS 22 : 28] Berkata anak kecil tersebut : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya [QS 2 : 286]

256

Nikahilah Dia Tanpa Bukti Maupun Saksi !!!


Banyak bukti yang telah kita ketahui bahwasanya Syiah memperbolehkan untuk menggauli wanita setelah sebelumnya tanpa proses adanya wali ataupun saksi. Hal tersebut sudah banyak diketahui oleh Kaum Muslimin dan sudah sering dibuktikan oleh para Asatidz dan dipaparkan pada blog-blog yang ada. Dan Syiah tidaklah mengingkari yang demikian, bahkan mereka membelanya mati-matian. Qurbul Isnad Dedengkot Abil Abbas Abdullah bin Jafar Al-Himyari Published by: Muassasat Aalul Bayt Page 252 79 Apa yang anda katakan mengenai pria yang menikahi wanita dalam posisi (keadaan) ini dan selainnya dengan tanpa adanya bukti dan tanpa pula adanya saksi ? (Jawab) : Ya. Nikahilah dia dengan tanpa adanya saksi dan tanpa pula adanya bukti.

79

Lihat versi maktabah online : , - - atau lihat scan kitab gambar 109 dan 110 257

Tidak Perlu Mengetahui Apakah Si Cantik Masih Bersuami Atau Belum, Ataupun Pelacur !!!
Bukan kata Saya, tetapi kata Imam Makshum Syiah sebagaimana dalam kitab mereka yang paling shahih yakni Al-Kafi oleh dedengkot Al-Kulaini pada juz 5 hal. 462 80 : : : : Dari Aban bin Taghlib, dia berkata: aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah Alaihis Salam: Sesungguhnya aku sempat berada di tengah perjalanan, lalu aku pun melihat wanita yang cantik, tetapi aku khawatir jangan-jangan dia masih bersuami atau pelacur? Abu Abdullah mejawab: Itu bukan urusanmu (untuk mengetahuinya), sesungguhnya bagimu cukup percaya saja kepada wanita itu mengenai status dirinya. Jadi bukanlah hal penting untuk menyetubuhi Wanita Cantik jika Anda tidak yakin apakah dia sudah memiliki Suami atau belum, ataupun dia seorang pelacur. Cukup percaya padanya, tidak masalah walaupun dia sudah bersuami, bahkan jika Anda hanya melihatnya di jalan

80

Lihat versi maktabah online : , scan kitab lihat gambar 111 dan 112 258

Syiah Bersetubuh Lewat Dubur !!! Tidak Wajib Mandi Dan Tidak Batal Pula Puasanya !!!
Disebutkan oleh dedengkot Faydh Al-Kasyani dalam kitabnya Al-Wafi juz 6 hal. 41 81 pada bab ( Ityan Ad-Dubur / Memasukkan Kemaluan Pada Dubur Wanita) beberapa riwayat dari Tahdzib, diantaranya seperti berikut : : Ahmad, dari Al-Barqi dia memarfukannya (menyambungkan sanad sampai kepada Imam Mashum), dari Abu AbdAllah Alaihis Salam: Jika seorang menyetubuhi istrinya di duburnya dan tidak sampai keluar air mani, maka tidak wajib mandi atas keduanya. Dan jika dia keluar air mani, maka dia (lelaki) wajib mandi, tetapi si wanita tidak wajib mandi. : Ibn Mahbub, dari sebagian penduduk kufah, yang sampai kepada Abu AbdAllah Alaihis Salam (menanyakan) mengenai seorang lelaki yang mendatangi (menyetubuhi) istrinya di duburnya dan sang istri dalam kondisi berpuasa, maka beliau menjawab: hal itu tidak membatalkan puasanya dan dia tidak wajib mandi. : .dari Abu AbdAllah Alaihis Salam, beliau berkata: Jika seseorang menyetubuhi istrinya di duburnya dan sang istri dalam kondisi berpuasa, maka puasanya tidak batal dan dia tidak wajib mandi Riwayat senada terdapat juga pada Wasail Asy-Syiah 1/481 82 ) ( :

81 82

Lihat scan kitab gambar 113 dan 114 Lihat gambar 115 dan 116 259

Dan dengan sanadnya dari Muhammad bin Ali bin Mahbub, dari Ahmad bin Muhammad, dari sebagian penduduk kufah yang sampai kepada Abu AbdAllah Alaihis Salam (menanyakan) mengenai seseorang yang menyetubuhi istrinya di duburnya dan sang istri dalam kondisi berpuasa, maka beliau menjawab: Hal itu tidak membatalkan puasanya dan dia tidak wajib mandi.

260

Wahai Anak-Anak Mutah!!!


Oleh : Al-Akh Alvaen El-mahbub -HafizhahullahWAHAI ANAK-ANAK MUTAH!!! Jangan Marah!!! Hal Yang Sangat Aneh Dan Lucu Bilamana Kaum Syiah Marah Saat Kita Panggil Sebagai Anak Mutah. Wahai Anak-Anak Mutah!! Kenapa Kalian harus Marah Saat Kami Juluki Kalian Dengan julukan Anak Mutah Padahal Julukan Ini Sangat Terhormat Menurut Ajaran Kitab Kalian..?? Seharusnya Kalian Berbangga Hati Dan Tampil Dengan Menepuk Dada!! Nih Gue Anak Hasil Mutah!! Bangga Ni Ye..!!! Mari Saya Perkuat Keimanan Kalian Wahai kaum Syiah Agar Supaya Kalian Tidak Merasa Malu Lagi Bila Kami Panggil kalian Dengan julukan Hai ANAK MUTAH Apa Kabar ?? Jakfar Ash-Shadiq Meriwayatkan : -: , , , , , , , , , 495 ) ( 2 Sesungguhnya Mutah Itu Adalah Agamaku Dan Agama Dari Nenek Moyangku, Barang siapa Yang Mengamalkan Mutah Maka Ia Telah mengamalkan Agama Kami, Barang Siapa Yang Mengingkari Mutah Maka Ia Telah Ingkar Atas Agama Kami, Serta Beraqidah Dengan Aqidah Selain Agama Kami, Mutah Itu Adalah jalan Untuk Dekat Kepada Ajaran Salaf Dan Aman Dari perbuatan Musyrik, DAN ANAK MUTAH LEBIH UTAMA DARIPADA ANAK NIKAH, Barangsiapa Yang Ingkar Terhadap Kawin Mutah Maka Ia Kafir Dan Murtad Dan yang Mengakui Nikah Mutah Adalah Seorang Beriman Yang Bertauhid, Sebab Dalam MUTAH Itu Mempunyai Dua Pahala, 1. Pahala Upah Maskawin yang Di Berikan kepada Wanita yang Di Mutah Dan 2. Pahala MUTAH. [Tafsir Minhajus-Shodiqin - Almulla Alkasyani Juz 2 Hal 495]

261

Kolaborasi Maut Jurus Himpitan Paha Ayatolat Iran Irak


Oleh : Al-Akh Aditya Riko -Hafizhahullah-

Klik gambar untuk melihat ukuran besar

Mantap neh kolaborasi duet maut koreografer Iran-Irak dalam menghasilkan gerakan kenikmatan dengan himpitan paha. Inti koreografi : Tidak boleh seseorang berhubungan sex dengan istrinya sebelum umurnya genap 9 tahun, baik itu nikah daim maupun mutah. Adapun kenikmatan lain berupa meraba dengan syahwat, mencium, mendekap dan tafkhidz (hatta dengan bayi yang masih menyusu) itu tidak mengapa. Apa itu Tafkhidz ? Biar kakek Ahli Mutah Ang Cit Kong ini [Ayatusy-Syaithan Ruhani] yang menjawab : At-Tafkhidz : seseorang meletakkan batangnya diantara paha istrinya http://www.istefta.com/question/3087 Ati-ati baca tanya jawab kakek Ang Cit Kong diatas, ga usah ngebayangin yang aneh-aneh

262

Diantara Kecabulan-Kecabulan Ayatusy-SYAITHAN Khomeini Az-Zindiq


Siapa yang tidak tahu Khomeini? Satu dari pemimpin besar agama Syiah, pujaan hamba-hamba Mutah bersamaan dirinya adalah tukang Mutah. Karya-karyanya menyebar ke seluruh pelosok Syiah, dijadikan rujukan dan panutan bagi para pengagumnya. Dia-lah satu dari MUSUH-MUSUH ISLAM DAN KAUM MUSLIMIN yang telah MAMPUS dengan kain kafannya yang tercabik-cabik. ALLAH AZZA WA JALLA TELAH MENGHINAKANNYA Perjalanan hidupnya dipenuhi dengan kesesatan dan kecabulan. Kita akan melihat sekilas bab kecabulan dirinya dari kesaksian Kitab Lillahi Tsumma Lit-Tarikh oleh Husain Al-Musawi yang telah bertaubat dari Agama Syiah dan kembali ke barisan Kaum Muslimin. Kitab ini sengaja di-ingkari oleh Syiah dikarenakan kitab ini telah membongkar kedok busuk dan rahasia-rahasia najis para Mullah Agama Syiah. Mereka mengingkarinya dengan cara yang Anak Kecil sendiri pun akan tertawa bilamana melihat cara bodoh mereka yang penuh dengan kedustaan dan sangat tidak ilmiyyah. Mengapa mereka mengingkari? Tentu saja, bukankah tidak ada pelacur yang tidak suka bilamana dikatakan pelacur? Meskipun si pelacur pun tahu bahwa dirinya memang pelacur! Orang berakal tentu mudah untuk memahami hal ini. To the point, telah dikisahkan seperti berikut : . . : : Dan sesungguhnya dalam salah satu perjalanannya Khomeini melintasi salah seorang temannya yang dijadikan persinggahan di Baghdad (Irak) asal Iran dan namanya ialah Sayyid Shahib, dia memuliakan Khomeini dengan penghormatan yang luar biasa. Ketika menginap, Khomeini melihat seorang anak perempuan yang umurnya masih 4 atau 5 tahun, akan tetapi (Wanita kecil tersebut) SANGATLAH CANTIK. Maka Khomeini meminta kepada ayahnya untuk ber-MUTAH dengan anak perempuan kecil
263

tersebut, maka senanglah hati sang ayah dengan kebahagiaan yang luar biasa. Dan sesungguhnya Khomeini tidur dan si anak perempuan kecil tersebut berada dipangkuannya, dan kemudian sesungguhnya terdengar : JERITAN DAN TANGISAN ANAK PEREMPUAN KECIL ITU !! Di pagi harinya, bertanyalah salah seorang dari mereka kepada Khomeini : Apakah anda ber-MUTAH dengan anak kecil ?? Maka Khomeini menjawab : Sesungguhnya ber-MUTAH dengan anak kecil adalah boleh, akan tetapi dengan cumbuan dan ciuman serta himpitan paha (meletakkan kemaluan diantara dua pahanya), adapun menjima maka (Wanita kecil tersebut) belum kuat untuk melakukannya. [39-37 ] ) ( Perlakuan biadab Khomeini Az-Zindiq di atas adalah sebagaimana ia membenarkan dan menyatakan dalam kitabnya Tahrirul Wasilah Juz 2 halaman 221 dalam masalah nomor 12 seperti berikut : Dan adapun bersenang-senang seperti menyentuh dengan syahwat, bergumul dan menghimpitkan kemaluan di paha maka (hukumnya) tidak apa-apa, walaupun pada anak kecil yang masih menyusui 83 Demikianlah sekilas diantara praktek pedofolia yang merupakan suatu yang legal di kalangan Syiah. Betapa bobroknya akhlaq-akhlaq mereka, betapa najisnya agama mereka. Tidak ada yang memeluk agama kotor Syiah kecuali orang-orang bodoh dan musuh-musuh Islam. Sungguh penuh dengan kebusukan dan kekejian, bahkan dipraktekkan langsung oleh ulama mereka paling tersohor di masa hidupnya, Ayatusy-Syaithan Khomeini Az-Zindiq yang telah MAMPUS dalam keadaan yang sangat mengenaskan.

83

Lihat scan kitab gambar 117 dan 118. Versi online dapat dilihat di link berikut : - - - 264

Jafar Subhani Dan Ulama Syiah Lainnya Berdusta Atas Nama Imam At-Tirmidzi
Sumber : Al-Akh Aditya Riko -HafizhahullahKitab Mutatu al-Nisaai fii al-Kitaabi wa al-Sunnah Jafar Subhani 84 : Tirmidzi mengeluarkan/meriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari Syam bertanya kepada Ibn Umar ra tentang MUTAH. Ibnu Umar ra menjawab, dia halal Kemudian di bawahnya ada catatan kaki, yaitu Sunan Tirmidzi juz 3 hal 186 hadits no. 824 Versi Online : http://imamsadeq.com/ar.php/page,530BookAr110P2.html#47 Sekarang Kita bandingkan dengan apa yang terdapat dalam Sunan Tirmidzi juz 3 hadits no 824, cetakan Musthafa al-Halabi (halaman 176) 85 : (Salim bin Abdullah) mendengar seorang laki-laki dari Syam bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang TAMATTU BILUMRAH ILA AL-HAJJ, maka Abdullah bin Umar menjawab : dia halal. http://shamela.ws/browse.php/book-7895/page-1641 Kalau melihat riwayat yang terdapat di dalam Sunan Tirmidzi tersebut begitu jelas, yaitu tentang haji tamattu, apalagi di dalam Sunan Tirmidzi riwayat tersebut terletak di dalam kitab al-Hajj, bahkan bab-nya pun maa jaaa fi altamattu. Oleh karena itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan mutah nisaa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Jafar Subhani ? Dia mengarang buku yang dari judulnya sudah jelas sedang membahas mutah nisaa, kemudian menukil riwayat

84 85

Lihat gambar 119 Lihat gambar 120 265

tersebut dan memasukkannya di dalam bab al-mutah fis-sunnah an-nabawiyyah dengan memutilasi teks agar sesuai dengan apa yang sedang dia bahas. DAN TERNYATA JAFAR SUBHANI TIDAK SENDIRIAN. BEBERAPA ULAMA SYIAH LAINNYA TURUT BERDUSTA ATAS NAMA IMAM AT-TIRMIDZI Al-Fushul Al-Muhimmah : http://shiaweb.org/books/al-fusol_al-muhema/pa17.html hal. 80 : . : . : ) ( Disini Sarafudin malah lebih jelas lagi, mutah an-nisa.Coba deh cari riwayat-nya Imam Tirmidzi yang terkait dengan orang dari Syam bertanya kepada Ibnu Umar, justru yang ada bertanya tentang TAMATTU BIL UMRAH ILAL HAJJ. Dan syarafuddin juga bawa-bawa allamah al-hilli Nahjul Haqq wa Kasyf Al-Shidq : http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-aqaed/nahj-haq/n12.htm#link95 hal. 283 Satu lagi yang dari al-syahid al-tsani al-Raudhah al-bahiyah fi syarh al-Lumah http://lib.eshia.ir/10102/5/283 : ckckck parah, nipu aje rombongan Note : Haji tamattu http://www.jurnalhaji.com/2009/05/13/370/ Mutah nisaa ala syiah : Kawin kontrak yang terjadinya hanya memerlukan mahar dan batas waktu, sedangkan akadnya tidak perlu ada saksi.

266

SEJARAH

267

IRIB HOT NYUS : Syiah Berkhianat Biarkan Sejarah Menjawabnya


Oleh : Al-Akh Aditya Riko -Hafizhahullah-

http://www2.irib.ir/worldservice/melayuradio/sejarah/asyuraa.htm

Imam Husein a.s lantas memanggil beberapa orang dari barisan musuh : "Wahai Syabats bin Rab`i, Hajjar bin Abjad, Qais bin Asyats, Zaid bin Haritsah! Bukankah kalian yang menulis surat kepadaku untuk datang dengan mengatakan bahwa buah-buah telah masak dan siap dipetik, dan seluruh warga Kufah akan menjadi bala tentaraku ? Apakah kalian sudah lupa kepada janji dan sumpah setia kalian ?" Semuanya membantah pernah menulis surat itu kepada Al-Husein. Beliau menjawab: "Demi Allah kalian telah menulis surat itu." # Apa ngga kurang ajar orang-orang kufah itu ? Next =>

268

Syimr bin Dzil Jausyan maju dan duduk di atas dada Imam Husein. Sekejap kemudian, kepala cucu Rasul itu terlepas dari tubuhnya dan berada di tangan si durjana Syimr bin Dzil Jausyan. Siapakah Syimr si durjana ini ? )( Zahr (bin qais) inilah yang bersama Ali dalam perang Jamal dan shiffin, sebagaimana bersama dia dalam perang shiffin Syabats bin rabii dan SYIMR BIN DZIL JAUSYAN AL-DHABABI kemudian mereka memerangi alHusain alaihis salam pada yaum karbala. (fi rihab aimmah ahl al-bait 'alaihim al-salam, sayyed Muhsin al-Amin) 86 Syimr bin Dzil Jausyan beribu laknat atasnya, anak zina, dan dia pada perang shiffin adalah tentaranya Amiril Muminin alaihissalam. (Mustadrak Safinat al-Bihar) 87 Source : Fb Photo

Lihat Fi Rihab A'immah Ahl al-Bait, Sayyed Muhsin al-Amin, Daar al-Ta'aruf Li al-Mathbu'at, hal. 11. Gambar 121 dan 122 87 Versi online di http://www.yasoob.com/books/htm1/m013/14/no1434.html - hal. 43 269

86

Doa Imam Husain Radhiyallaahu Anhu Untuk Syiah


Telah diketahui bahwasanya Syiah mengkhianati Imam Husain setelah sebelumnya mereka berlagak memberikan janji setia kepada Beliau, namun mereka berkhianat. Tatkala Imam Husain terbunuh, mereka berlagak menangis-nangis sebagai ungkapan rasa duka, padahal mereka sendiri-lah biang dari tragedi karbala. Sejarah tersebut pun termuat dalam kitab-kitab dedengkot mereka (Syiah) yang menjadi saksi atas busuknya kejahatan mereka sendiri. Melihat watak dusta dan khianat yang ada mereka, maka Imam Husain pun berdoa kepada Allah Taala : Yaa Allaah, bila Engkau memanjangkan umur mereka hingga beberapa waktu, maka cerai beraikanlah mereka, jadikanlah mereka terpecahpecah ke dalam banyak jalan, dan janganlah pernah Engkau menjadikan seorang penguasa-pun yang merasa ridho terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka telah mengundang kami untuk kemudian membela kami, namun mereka justru malah menyerang kami dan selanjutnya membantai kami. [Al-Irsyad oleh Al-Mufid, 2/110-111] 88

88

Lihat scan kitab gambar 123, 124 dan 125 270

Pembunuh Husain Radhiyallaahu Anhu Adalah Dari Syiah Ali


Dedengkot besar Syiah Al-Muhaddits Al-Kabir Al-Allamah Ats-Tsiqah Abbas AlQummiy, penulis kitab Mafatih Al-Jinan dalam Safinatun-Najat 4/492 : : ) ( Aku katakan : bahwasanya Syimr adalah tentara Amir Al-Mukminin (Ali) Alaihis Salam pada perang Shiffin. 89

Syiah : Syimr bin Dzil Jausyan maju dan duduk di atas dada Imam Husein. Sekejap kemudian, kepala cucu Rasul itu terlepas dari tubuhnya dan berada di tangan si durjana Syimr bin Dzil Jausyan. http://www2.irib.ir/worldservice/melayuradio/sejarah/asyuraa.htm Artikel terkait : IRIB HOT NYUS : Syi'ah Berkhianat - Biarkan Sejarah Menjawabnya

89

Lihat scan kitab disini 271

Sikap Ali Radhiyallahu Anhu Terhadap Penduduk Bashrah [Situasi Akhir Perang Jamal, Nukilan Dari Al-Bidayah WanNihayah]
Oleh : Al-Akh Aditya Riko -HafizhahullahAli ra. memasuki kota Bashrah pada hari senin empat belas Jumadil Akhir tahun 36 Hijriyah. Penduduk Bashrah membaiat beliau di bawah panji-panji mereka. Sampai-sampai orang-orang yang terluka dan orang-orang yang meminta perlindungan juga membaiat beliau. Abdurrahman bin Abi Bakrah dating menemui beliau dan berbaiat kepada beliau. Beliau berkata kepadanya, Di manakah orang yang sakit? -yakni ayahnya-. Abdurrahman menjawab, la sedang sakit wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya ia ingin sekali bertemu denganmu. Ali ra. berkata, Tuntunlah aku ke tempatnya. Ali ra. pun pergi menjenguknya. Abu Bakrah -ayah Abdurrahman- meminta udzur kepada beliau dan beliau menerimanya. Ali ra. menawarkannya jabatan sebagai amir Bashrah, namun ia menolak. Abu Bakrah berkata, Angkatlah seorang lelaki dari keluargamu yang dapat membuat tenang penduduk negeri ini. Abu Bakrah mengisyaratkan agar mengangkat Abdullah bin Abbas , maka Ali ra. Pun mengangkatnya sebagai amir kota Bashrah. Lalu menunjuk Ziyad bin abihi sebagai petugas penarik pajak dan penanggung jawab Baitul Mai. Ali ra. memerintahkan Ibnu Abbas agar mendengar saran-saran Ziyad. Pada perang Jamal Ziyad mengasingkan diri dan tidak ikut terlibat dalam peperangan. Kemudian Ali ra. mendatangi rumah tempat Ummul Mukminin Aisyah ra singgah. Ali ra. meminta izin kepadanya lalu masuk sembari mengucapkan salam kepadanya dan Aisyah ra. menyambutnya dengan ucapan selamat. Seorang lelaki menyampaikan berita kepada Ali ra., Wahai Amirul Mukminin, di luar ada dua orang lelaki yang mencaci Aisyah ra. Maka Ali ra. Memerintahkan al-Qaqa bin Amru agar mencambuk kedua lelaki itu masing-masing seratus kali cambuk. Lalu Aisyah ra. bertanya tentang pasukannya yang terbunuh dan pasukan Ali ra. yang terbunuh. Setiap kali disebutkan nama orang-orang yang terbunuh dari kedua belah pihak Aisyah ra. mendoakan rahmat dan kebaikan untuk mereka. Ketika Ummul Mukminin Aisyah ra. hendak meninggalkan kota Bashrah, Ali ra. mengirim segala sesuatu yang diperlukan untuknya, mulai dari kenda-raan,
272

perbekalan, barang-barang dan lainnya. Dan beliau mengizinkan pasukan Aisyah ra.. yang selamat untuk kembali bersamanya atau jika mau mereka boleh tetap tinggal di Bashrah. Beliau mengirim saudara lelaki Aisyah ra., Muhammad bin Abi Bakar , untuk menyertainya. Pada hari keberangkatan, Ali ra. mendatangi rumah tempat Aisyah ra. menginap, beliau berdiri di depan pintu bersama orang-orang. Kemudian Aisyah ra. keluar dari rumah dalam sedekupnya, beliau mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Aisyah ra. berkata, Wahai bunayya, janganlah saling mencela di antara kalian. Demi Allah sesungguhnya apa yang telah terjadi antara aku dan Ali ra. hanyalah masalah yang biasa terjadi antara seorang wanita dengan ipar-iparnya. Sesungguhnya, meski aku dahulu mencelanya namun sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang terpilih. Ali ra. berkata, Ia benar, demi Allah tidak ada masalah yang terjadi antara kami berdua kecuali seperti yang telah disebutkan. Sesungguhnya ia adalah istri nabi kalian , di dunia dan di akhirat. Kemudian Ali ra. berjalan mengiringinya sampai beberapa mil sembari

mengucapkan selamat jalan kepadanya. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu awal bulan Rajab tahun 36 Hijriyah. Aisyah ra. dan rombongan berangkat me-nuju Makkah kemudian ia menetap di sana hingga musim haji pada tahun itu juga kemudian ia kembali ke Madinah. Itulah ringkasan kisah yang disebutkan oleh Abu Ja far Ibnu Jarir dari para ulama sejarah. Tidak seperti yang disebutkan oleh para pengikut hawa nafsu (ahli bidah) dari kalangan Syiah dan lainnya yang menyebarkan hadits hadits palsu atas nama sahabat. Dan kisah-kisah palsu yang mereka nukil tentang masalah ini. Jika mereka diajak kepada kebenaran yang nyata mereka berpaling sembari berkata, Bagi kalian sejarah kalian dan bagi kami sejarah kami. Jikalau begitu kami katakan kepada mereka (dengan Firman Allah Taala yang artinya) : Kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil (Al-Qashash: 55). [Tahdzib wa tartib kitab al-Bidayah wan Nihayah, Dr. Muhammad bin Shamil asSulami]

273

SYIRIK

274

Ayatusy-SYAITHAN Khomeini Mempercayai Rasi Bintang!!! [Na'udzubillah]

Ayatusy-SYAITHAN Khomeini MEYAKINI bahwasanya terdapat pada bulan dan harihari tertentu yang membawa dampak negatif terhadap manusia dan dia menyarankan untuk meninggalkan segala macam aktifitas pada waktu-waktu tersebut demi kemashlahatan. Naudzubillah!! Kepercayaan syirik & kufur dia tersebut sebagaimana termuat dalam kitabnya Tahrirul Wasilah juz 2 : : Dan bahwasanya adalah dibenci (makruh) mengadakan akad nikah namun bulan tengah berada pada rasi bintang Scorpio, dan mengadakannya di akhir bulan, dan di salah satu hari-hari sial pada setiap bulan yang terdiri dari tujuh hari, yakni adalah hari ketiga, hari kelima, hari ketiga-belas, hari ke-enam-belas, hari kedua puluh satu, hari kedua puluh empat, dan hari kedua puluh lima.. 90

Padahal di kitab mereka sendiri yakni Nahjul Balaghah dikatakan : Wahai sekalian manusia, janganlah kalian mempelajari ilmu perbintangan kecuali sekedar untuk menjadi petunjuk di darat ataupun di laut, karena sesungguhnya yang demikian dapat menyeret seseorang kepada perdukunan. Ahli nujum itu bagaikan dukun, dan dukun bagaikan tukang sihir. Tukang sihir bagaikan orang kafir, dan orang kafir adalah di neraka 91

90 91

Lihat scan kitab gambar 126, atau versi online dapat diihat disini : Lihat Nahjul Balaghah, Mu'assasah al-Ma'arif, hal. 202-203. Scan kitab gambar 127 dan 128 275

Lailatul Qadr : Lailah Adalah Fathimah Dan Qadr Adalah Allah ?!! Naudzubillah
Sebelumnya kita pernah membahas mengenai beberapa bentuk keghuluwan para pemeluk agama Syiah kepada Fathimah Radhiyallaahu Anhaa disini. Saking ghuluwnya mereka kepada Fathimah, tidak tanggung-tanggung mereka pun menyetarakan kedudukan beliau dengan Allah Azza Wa Jalla. Banyak bukti dari hal tersebut, sebagaimana pada apa yang pernah kita bahas, dan seperti pemaparan ringkas berikut dari kitab oleh dedengkot mereka, Ayatusy-SYAITHAN Wahid Al-Khurasani hal. 94 92 : dari Abu Abdullah Alaihis Salam, sesungguhnya beliau berkata, (menyebutkan Firman Allah Taala) : Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al-Quran) pada Lailatul Qadr. (Abu Abdullah melanjutkan) Al-Lailah (malam) adalah Fathimah dan Al-Qadr adalah Allah. Barangsiapa yang mengenal Fathimah dengan sebenar-benarnya marifat, maka dia telah menemukan Lailatul-Qadr. - END Dimanakah otak kalian wahai Rafidhah.

92

Lihat scan kitab gambar 129 dan 130 276

Diantara Sikap Ghuluw Syiah Kepada Ali bin Abi Thalib Radhiyallaahu Anhu
Betapa kaum busuk agama Syiah begitu mengkultuskan Ali bin Abi Thalib Radhiyallaahu Anhu sebagaimana halnya dengan kaum agama Nashrani yang mendakwa Nabi Isa Alaihis Salam adalah tuhan. Tak heran karena keduanya merupakan sekutu dari kaum yang berlepas diri dari Tauhid, mereka adalah kaum yang menuhan-nuhankan makhluq. Bentuk-bentuk dari sikap ghuluw para pemeluk agama Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib Radhiyallaahu Anhu sangatlah banyak, di tulisan yang ringkas ini Saya akan memaparkan dua dari hal tersebut sebagai bukti bagi mereka yang berakal. Disebutkan dalam Ilal Asy-Syarai oleh ulama hadis besar mereka (Syiah), Abu Jafar Muhammad bin Ali bin Husain bin Babwaih yang dikenal sebagai Syekh Shaduq bahwa Ali adalah Pemilik Surga dan Neraka!! Ali bebas memasukkan ke Surga dan ke Neraka siapa pun yang dikehendaki olehnya!! Naudzubillah!!! : : : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Hasan Radhiyallaahu Anhu, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin AlHasan Ash-Shafar, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Husain bin Abi Al-Khaththab, dari Musa bin Sadan, dari Abdullah bin Al-Qasim Al-Hadhrami, dari Samaah bin Mihran, dia berkata: Abu Abdullah Alaihis Salam berkata: Jika Hari Kiamat telah tiba, ditempatkanlah Mimbar pada tempat yang seluruh makhluq dapat melihatnya, lalu berdirilah di atasnya seorang laki-laki, satu malaikat berdiri di samping kanannya dan satu malaikat lagi berdiri di samping kirinya. Maka berserulah Malaikat yang di samping kanannya dan berkata: Wahai seluruh makhluk, inilah Ali bin Abi Thalib sang pemilik Surga, dia memasukkan ke dalam Surga siapa saja yang dia kehendaki. Lalu berserulah (Malaikat) yang di samping kirinya: Wahai seluruh makhluk,

277

inilah Ali bin Abi Thalib sang pemilik Neraka, dia memasukkan ke dalam 39 .Neraka siapa saja yang dia kehendaki Riwayat senada seperti di atas juga terdapat pada Bashair Ad-Darajat oleh 49 534 Muhammad bin Al-Hasan Ash-Shafar halaman Kemudian dedengkot Al-Hilli menyebutkan dalam kitabnya Kasyful Yaqin halaman 8 bahwa BARANGSIAPA YANG BERMAKSIAT KEPADA ALLAH TETAPI TAAT KEPADA ALI ADALAH TIDAK APA-APA DAN ALLAH AKAN MEMASUKKANNYA KE SURGA!!! DAN BARANGSIAPA YANG BERMAKSIAT KEPADA ALI WALAUPUN TAAT !!!KEPADA ALLAH MAKA ALLAH AKAN MEMASUKKANNYA KE NERAKA : . : : . . . . . :)Maka Allah Taala mewahyukan kepadanya (Nabi Adam Alaihis Salam Hamba-Ku memuji-Ku, Demi Kemuliaan-Ku dan Keagungan-Ku andaikan bukan karena dua hamba yang ingin Aku ciptakan di dunia, tentu Aku

39 49

131 Lihat scan kitab gambar 331 Lihat scan kitab gambar 132 dan 872

tidak akan menciptakan kamu. Ia (Nabi Adam Alaihis Salam) berkata: Wahai Tuhanku, mereka berdua berasal dariku? (Allah) menjawab: Iya wahai Adam angkatlah kepalamu dan lihatlah. Maka Nabi Adam Alaihis Salam mengangkat kepalanya, di atas Arsy tertulis: ( ) Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ( ) Muhammad adalah Nabi pembawa rahmat, ( ) Ali sang penegak hujjah. Siapa yang menunaikan hak Ali maka ia telah suci dan beruntung. Dan siapa yang mengingkari hak Ali dia dilaknat dan merugi. Aku bersumpah Demi Kemuliaan-Ku, Aku akan memasukkan ke dalam Surga siapa pun yang mentaatinya (Ali) walaupun dia bermaksiat kepada-Ku. Dan Aku bersumpah Demi Kemuliaan-Ku, Aku akan memasukkan ke dalam Neraka siapa pun yang bermaksiat kepadanya walaupun dia taat kepada-Ku. 95

95

Lihat scan kitab gambar 134 dan 135 279

Penafsiran Syirik Khomeini : Rabb Adalah Imam!! [Na'udzubillah]

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman : Allaahu Alladzii rafaa as-samaawaati bighayri amadin tarawnahaa tsumma istawaa alaa al-Arsyi wasakhkhara asy-syamsa wa al-qamara kullun yajrii li-ajalin musamman yudabbiru al-amra yufashshilu al-aayaati laallakum biliqaa-i Rabbikum tuuqinuuna Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tandatanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu. [Q.S 13:2] Ketika menafsirkan Ayat di atas, khomeini Az-Zindiq dalam kitabnya "Mishbaahul Hidaayah Ilal-Khilaafah Wal-Wilaayah" halaman 145 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan [ Rabbikum] adalah Imam !!! Naudzubillah!!!
96

96

Lihat scan kitab gambar 136 280

Kata Syiah : Ketika Nama Ali Disebut Maka Hati Pun Bergetar & Khusyu [Na'udzubillah]
Allah Azza Wa Jalla ber-Firman dalam Surat Al-Anfal Ayat 2 : "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka" Agar semakin jelas pembahasan ini, biar saya bawakan dahulu sedikit dari apa yang tercantum dalam Tafsir Ibnu Katsir mengenai Tafsir terhadap Ayat Yang Mulia di atas. : : ) ( : ) ) . ) ( : ( ( : Ali ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibn Abbas sehubungan dengan makna Firman Allah (yang artinya) "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Nama Allah gemetarlah hati mereka" . Ibnu Abbas mengatakan "Sesungguhnya orang-orang munafik itu tiada sesuatu pun dari sebutan Nama Allah yang dapat mempengaruhi hati mereka untuk mendorong mereka mengerjakan hal-hal yang difardhukan-Nya. Mereka sama sekali tidak beriman kepada sesuatu pun dari Ayat-Ayat Allah, tidak bertawakkal, tidak Shalat apabila sendirian, dan tidak menunaikan zakat harta bendanya. Maka Allah menyebutkan bahwa mereka bukan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat orang-orang Mumin melalui Firman-Nya (yang artinya) : "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Nama Allah gemetarlah hati mereka" . Karena itu, mereka mengerjakan hal-hal yang difardhukanNya. (Dan Firman Allah yang artinya) : "Dan apabila mereka dibacakan Ayat-Ayat-Nya, bertambahlah Iman mereka (karenanya)". Maksudnya Kepercayaan mereka bertambah tebal dan mendalam. (Dan Firman Allah

281

yang artinya) : "Dan kepada Tuhan-lah mereka bertawakkal". Yakni mereka tidak mengharapkan selain-Nya. : ) ( : . . : . : ) ( ] : 531 [ ( : [ ) : 04 14 [ : : ) ( ] : 21 [ : : : Mujahid mengatakan bahwa orang Mukmin itu ialah orang yang apabila disebut Nama Allah hatinya gemetar karena takut kepada-Nya. Hal yang sama dikatakan oleh As-Saddi dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Demikianlah sifat orang yang beriman dengan sesungguhnya, yaitu orang yang apabila disebut Allah gemetarlah hatinya karena takut kepada-Nya, lalu mengerjakan semua Perintah-Nya dan meninggalkan LaranganLarangan-Nya. Ayat ini semakna dengan ayat lain, yaitu Firman-Nya (pada Surat Ali Imran 135). Semakna pula dengan Firman Allah Subhanahu Wa Taala lainnya yaitu (pada Surat An-Naziat 40-41). Sufyan Ats-Tsaury mengatakan, ia pernah mendengar As-Saddi mengatakan sehubungan dengan Firman-Nya (yaitu Surat Al-Anfal Ayat 2 seperti di atas). Bahwa yang dimaksud ialah seorang lelaki yang apabila hendak berbuat aniaya (dosa) atau hampir berbuat maksiat, lalu dikatakan kepadanya "Bertakwalah kepada Allah!" Maka gemetarlah hatinya (dan membatalkan perbuatan aniaya atau maksiatnya). http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49 &ID=592 Demikian sekilas dari Tafsir Ibnu Katsir mengenai Ayat ke 2 dari Surat Al-Anfal di atas. Selebihnya silahkan dilihat langsung ke Tafsir Ibnu Katsir. Now to the point. Bagaimana Syiah memahami ayat tersebut? Apakah benar dan lurus seperti Tafsir di atas atau justru mereka memahaminya dengan SESAT ? MARI KITA LIHAT Disebutkan dalam buku 500 Ayat Untuk Ali bin Abi Thalib oleh Al-Bursi halaman 119 seperti pada screen-shoot berikut [jika kurang besar, klik pada screen-shoot] :
282

Jadi menurut Syiah makna Zhahir dari Ayat di atas adalah "orang Mumin akan khusyu apabila mendengar Nama Tuhannya disebut. Dan makna Bathinnya adalah "ORANG MUMIN AKAN KHUSYU APABILA MENDENGAR NAMA ALI DISEBUT!!!" NAUDZUBILLAH !!! Demi Allah!! Demi Allah!! Ini adalah KEKUFURAN, KESESATAN, KEBATHILAN, & KEBUSUKAN YANG SANGAT-SANGAT NYATA !!! SUMPAH SAYA PUN INGIN MUNTAH !!! BETAPA BODOH DAN SESATNYA MEREKA!!! PENGKULTUSAN YANG MEREKA LAKUKAN TERHADAP ALI BIN ABI THALIB MEMBUAT MEREKA MENJADIKAN ALI SEBAGAI SEKUTU BAGI TUHAN !!! Wahai engkau yang memiliki akal, jalan mana yang engkau tempuh?! Bagaimana engkau memahami Ayat Yang Mulia di atas? Apakah engkau akan memahami sebagaimana Ahlus Sunnah pada Tafsir Ibn Katsirnya atau engkau justru akan memahami sebagaimana Syiah dengan Tafsir Syiriknya ?!! SAYA RASA TIDAK PERLU SAYA BERPANJANG LAGI, BAHKAN ANAK KECIL PUN JUGA MUDAH MENILAI BETAPA SESATNYA PENAFSIRAN SYIAH DI ATAS!! DAN TIDAK-LAH HERAN BILA YANG MEMELUK AGAMA SYIAH SELAIN DARI MUSUH-MUSUH ISLAM
283

HANYALAH ORANG-ORANG BODOH !!! DAN KEPADA KALIAN WAHAI PARA PEMELUK AGAMA SYIAH..WAHAI HAMBA-HAMBA MUTAH..BERHATI-HATILAH KETIKA MEMBACA BUKU ULAMA KALIAN DI ATAS KARENA BISA MEMBUAT TINGKAT IQ KALIAN SEMAKIN MENURUN SETELAH SEBELUMNYA KALIAN MEMANG SANGAT TOLOL!!! Wallaahul Muwaffiq. Tulisan ini mengambil faedah dari Note Fb Al-Akh Aditya Riko disini, dan Scan kitab adalah dari beliau. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dan memuliakan beliau di dunia juga Akhirat. Sesungguhnya Allah-lah Sebaik-Baik Pemberi Pahala Dan Sebaik-Baik Pemberi Balasan.

284

Syiah Berkata : Wajah Allah Taala Adalah Ali !! Naudzubillah..


Pengkultusan terhadap Ali bin Abi Thalib Radhiyallaahu Anhu oleh para pemeluk agama Syiah benar-benar membabi buta hingga mereka pun menyatakan bahwa Wajah Allah Taala adalah Ali !!! Naudzubillah.. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam salah satu buku mereka yang berjudul "Kecuali Ali" pada halaman 22 seperti berikut : Imam Shadiq as dalam menafsirkan ayat, "Segala sesuatu akan musnah, kecuali Wajah Allah." berkata, "Yang dimaksud dengan Wajah Allah dalam ayat ini adalah Ali as."

285

Kita berlindung kepada ALLAH dari kesesatan dan kekufuran agama Syiah dan para pemeluknya. Source : Note Fb Al-Akh Aditya Riko -Hafizhahullahhttp://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150403915293548&set=o.119706138 093283&type=3 http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150468300418548&set=a.101504761 54033548.392604.776498547&type=3

286

Imam Adalah Rabb


Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman dalam Al-Qur'an "Allah berfirman "Janganlah kamu menyembah dua ilah; sesungguhnya Dialah Rabb Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada Aku saja kamu takut." [An-Nahl : 51] "Dan terang-benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Rabbnya; dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan." [Az-Zumar : 69] Sekarang mari Kita lihat Tafsir dari Kedua Ayat tersebut menurut Agama Syi'ah melalui riwayat-riwayat mereka yang katanya berasal dari para Imam yang ma'shum. Ulama mereka, Hujjatul Islam Mirza Muhammad Taqi dalam Kitabnya "Shahiifatul Abraar" juz 1 halaman 244 97 menyebutkan : Hadits 57 "....Telah menceritakan kepada kami, Al-Mufadhdhal bin 'Umar, bahwa sesungguhnya dia mendengar Abu 'Abdullah 'Alaihis Salam berkata (menafsirkan) mengenai Firman Allah "Dan terang-benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Rabbnya". Rabb Al-Ardh (Tuhan Bumi) maksudnya adalah IMAM BUMI"

97

Scan kitab gambar 137 dan 138 287

Hadits 59 "...Dari Abu Bashir, aku mendengar Abu 'Abdullah berkata (menafsirkan) mengenai Firman Allah "Janganlah kamu menyembah dua ilah, sesungguhnya Dialah Rabb Yang Maha Esa". Maksudnya adalah JANGAN MENGAMBIL (MENYEMBAH) DUA IMAM, SESUNGGUHNYA DIALAH IMAM YANG SATU" Pada halaman berikutnya, Mirza Muhammad Taqi menjelaskan tentang mereka yang menolak riwayat-riwayat di atas dengan melanjutkan sebagaimana berikut : "Dan mereka dalam kelalaian dari kebenaran Ilahiyah. Sesungguhnya khabar-khabar telah hampir mencampai tingkatan MUTAWATIR bahwa Syirik terhadap Wilayah Amirul Mu'minin BERARTI SYIRIK TERHADAP ALLAH, DAN KUFUR TERHADAPNYA BERARTI KUFUR TERHADAP ALLAH, DAN BARANGSIAPA MENGAMBIL SELAINNYA SEBAGAI IMAM, MAKA IA TELAH MENGAMBIL TUHAN LAIN BERSAMAAN DENGAN ALLAH (MENYEKUTUKAN)" Na'udzubillahi Min Hadzihi Dhalalah !!

288

Allah Adalah Kami Dan Kami Adalah Allah ?!!


Jika anda mendapatkan seseorang yang berkata "Allah adalah aku, dan aku adalah Allah" maka bagaimana anda melihat orang tersebut? Tidak perlu lama berfikir, tentu seketika itu pula anda pun langsung melihat bahwa sesungguhnya orang tersebut gila dan sesat. Bahkan anak kecil pun mudah untuk menilainya, karena hati bersih dan akal begitu memberontak terhadap kekufuran yang demikian. Dan tahukah anda, bahwa diantara orang-orang gila dan sesat tersebut yang berucap seperti di atas adalah seorang dari pemimpin besar agama Syiah di zamannya, tukang cabul dan pujaan hamba-hamba Mutah, musuh Islam dan Kaum Muslimin, tidak lain dan tidak bukan dia adalah Ayatusy-SYAITHAN Khomeini AzZindiq yang telah mampus dengan kain kafannya yang tercabik-cabik, sungguh berantakan dan amat mengenaskan bagaikan sampah yang tak terurus. Dia berkata dalam kitabnya Syarah Dua As-Sihr, hal 103 seperti berikut
98

"Sesungguhnya kami bersama Allah di setiap kondisi. Dia adalah kami dan kami adalah Dia. Dia adalah Dia. Dan kami adalah kami." Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaah, Demi Allah ini adalah KEKUFURAN DAN KESESATAN YANG AMAT NYATA ! Allaahul Mustaaan. Semoga Allah melindungi Kaum Muslimin dari agama Syiah dan para pemeluknya. Sekarang, Anda tanyakan kepada para pemeluk agama Syiah sebagaimana pertanyaan Saya pada awal pembahasan di atas. Anda tanyakan kepada mereka bagaimana jika mereka melihat seseorang yang berkata "Allah adalah kami, dan kami adalah Allah". Tapi jangan dulu anda bilang bahwa yang mengucapkan perkataan tersebut adalah khomeini. Jangan dulu anda beritahu, tunggu sampai mereka menjawab dengan waras lalu baru anda beritahu siapa sesungguhnya yang
98

Lihat gambar 139 dan 140 289

berkata seperti itu, yakni pujaan mereka sendiri, Khomeini Az-Zindiq. Paling setelah itu mereka menjawab "Ini fitnah, eh Ente Wahabiy ya?!" Nah, jika mereka menjawab seperti itu, maka anda tidak perlu bersedih, bersyukurlah wahai hamba Allah karena ternyata benar bahwa sesungguhnya yang masuk Syiah hanyalah orang-orang bodoh. Wallaahul Muwaffiq.

290

SYUBHAT

291

Apakah Fathimah Marah Kepada Abu Bakr ?


Oleh : Al-Akh Aditya Riko -HafizhahullahKisah marahnya Fathimah bisa kita dapatkan di dalam hadits-hadits yang menceritakan ketika Fathimah menanyakan kepada Abu Bakr perihal bagian warisan Rasulullah Saw setelah Rasulullah Saw wafat, lalu Abu Bakr menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam : kami tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah Kemudian disebutkan setelah itu Fathimah marah. Yuk kita lihat dulu di BukhariMuslim Hadits-Hadits yang mengandung kalimat . Dari Shahih al-Bukhari : kesembilan | kesepuluh Dari Shahih Muslim : klik pada link untuk melihat haditsnya kesebelas | kedua belas | ketiga belas | keempat belas | kelima belas Dari lima belas hadits diatas dapat dikelompokkan berdasarkan situasi dimana hadits tersebut dibicarakan. Kelompok Pertama, adalah hadits-hadits dari jalur Malik bin Aus, dimana menceritakan perselisihan antara Ali dan al-Abbas, kemudian keduanya meminta putusan khalifah Umar bin al-Khaththab, kemudian Umar ra menyebutkan hadits laa nuuratsu maa taraknaa shadaqah dan keduanya (Ali dan Abbas) membenarkannya. Dan tidak ada kaitannya dengan kisah Fathimah. ketiga | keempat | ketujuh | kedelapan | kesepuluh | kesebelas Kelompok Kedua, hadits-hadits yang diriwayatkan Aisyah, yang menceritakan bahwa Fathimah menanyakan bagian warisan yang ditinggalkan Rasulullah kepada Abu Bakr, dan diantaranya terdapat keterangan Fathimah marah.
klik pada link untuk melihat haditsnya

pertama | kedua | ketiga | keempat | kelima | keenam | ketujuh | kedelapan |

292

pertama | kedua | kelima | keenam | ketiga belas | keempat belas Kelompok Ketiga, hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menceritakan bahwa istri2 Nabi Saw hendak mengutus Utsman untuk menanyakan warisan kepada Abu Bakr, tidak ada kaitannya dengan kisah Fathimah. kesembilan | kedua belas Kelompok Keempat, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tidak ada kaitannya dengan kisah Fathimah. kelima belas *** 1. SIAPAKAH YANG MENGATAKAN FATHIMAH MARAH ? Berdasarkan pengelompokan diatas, hadits-hadits yang menyebutkan kisah Fathimah menanyakan warisan terdapat dalam Kelompok Kedua, yaitu hadits : pertama | kedua | kelima | keenam | ketiga belas | keempat belas

Perhatikan no. 1 dan 14, keduanya sama-sama dari Shalih, yang no.1 ada keterangan Fathimah marah, tetapi yang no.14 tidak ada. Dan kalau dilihat dari cara penyampaiannya : Ibnu Syihab qaala akhbarani Urwatu bnu zubair anna Aisyata Umm al-Muminin radhiallahu anha akhbarathu dst s/d faghadhibat

293

Fathimah, terlihat itu seluruhnya adalah kalimatnya az-Zuhri, yang di dalamnya termasuk sabda Rasulullah Saw dan marahnya Fathimah. Dari jalur ini murid azZuhri sepertinya memahami bahwa bagian marahnya Fathimah itu dari az-Zuhri sendiri, oleh karena itu pada jalur no.14 tidak disebut bagian yang menunjukkan marahnya Fathimah. Perhatikan lagi no. 2 dan 5. Sama-sama dari Mamar, dan pada bagian mulai dari fahajarathu pada jalur no.2 itu jelas bukan perkataan Aisyah. Jalur ini juga sepertinya murid az-Zuhri memahami itu memang perkataan az-Zuhri, oleh karena itu pada jalur no.5 marahnya Fathimah tidak disebut. Tinggal no. 6 dan 13, disitu sama-sama dari al-Laits dari Uqail, tetapi marahnya Fathimah menggunakan kata fawajadat. Sedangkan pada no.13 pada bagian fahajarathu didahului kata qaala, yang menunjukkan bukan perkataan Aisyah. Tinggal problem pada kata fawajadat, tetapi itu masih bisa dibandingkan dengan riwayat yang lain, karena fawajadat itu pada dasarnya masih semakna dengan faghadhibat, sehingga ini hanyalah penggunaan kosa kata yang digunakan oleh perawi. Mari kita bahas lebih rinci. Hadits pertama, Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sad dari Shalih dari Ibnu Syihab (az-Zuhri) berkata telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az Zubair
294

bahwa Aisyah Ummul Muminin radliallahu anha mengabarkan kepadanya bahwa Fathimah Alaihassalam, putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abu Bakr al-Shiddiq setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar membagi untuknya bagian harta warisan yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari harta fai yang Allah karuniakan kepada Beliau. Maka Abu Bakr berkata kepadanya Rasulullah Shallallahualaiwasallam telah bersabda: Kami tidak mewariskan dan apa yang kami tinggalkan semuanya sebagai shadaqah. Maka Fathimah marah dan tidak menegur Abu Bakr setelah itu hingga wafat. Fathimah hidup setelah kepergian Rasulullah Shallallahualaiwasallam selama enam bulan. Aisyah berkata (qaalat), Fathimah pernah meminta Abu Bakr bagian dari apa yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari hasil Khaibar dan Fadak dst. Perhatikan kalimat yang dibold diatas, terlihat bahwa itu semua adalah kalimatnya az-Zuhri, termasuk di dalamnya adalah perkataan faghadhibat Fathimah (maka Fathimah marah). Setelah kalimat yang dibold, baru ada qaalat, yang menunjukkan kalimat setelahnya adalah jelas berasal dari Aisyah ra. Kita bukan mau mengatakan bahwa az-Zuhri mengada-ada, tetapi kalimat yang diucapkan az-Zuhri tersebut berupa kesimpulan dari informasi yang diterimanya melalui Urwah, dari Aisyah. Dan pada bagian marahnya Fathimah, belum bisa dipastikan apakah itu memang perkataan Aisyah, ataukah dari Urwah, atau bahkan dari tambahan az-Zuhri sendiri. Kenapa tidak ? Karena az-Zuhri memang disebutkan termasuk biasa melakukan idraj, dalam Fathul Baari libni Rajab disebutkan : Az-Zuhri biasa meriwayatkan hadits lalu dia menyisipkan sesuatu, diantaranya mursal, dan beberapa adalah pandangannya sendiri. al-Khatib al-Baghdadi meiwayatkan bahwa Rabiah bin Abi Abdirrahman, yaitu seorang tokoh ulama juga yang hidup semasa dengan az-Zuhri yang menegur beliau karena kebiasaannya dalam meriwayatkan hadits :

295

Rabiah berkata kepada ibnu Syihab (az-Zuhri) : yaa aba Bakr, jika kamu menceritakan kpd manusia dengan pandanganmu sendiri, beritahu mereka bahwa itu pandanganmu sendiri, dan jika kamu menceritakan kepada manusia sesuatu mengenai sunnah, katakan kepada mereka bahwa itu .sunnah, agar mereka tidak menyangka itu pandanganmu sendiri al-Faqih wa al-Muttafaqih lil-Khatib al-Baghdadi Bahkan imam Bukhari sendiri pun mengetahui hal tersebut, karena imam Bukhari juga meriwayatkan kisah Rabiah menegur az-Zuhri, pada biografi Rabiah bin Abi : )679 .Abdirrahman (biografi no = Ref ,Hadits Kedua Dia berkata, maka Fathimah mendiamkan Abu Bakr dan tidak berbicara .kpdnya sampai wafat ,- kata Qaala diatas lebih jelas lagi menunjukkan bahwa yang berkata itu laki-laki .menunjukkan itu bukan perkataan Aisyah ra : Berikut teks lengkapnya
692

Dengan membandingkan redaksi hadits diatas, (yaitu sama-sama disampaikan oleh az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah), terlihat INDIKASI KUAT adanya idraj, yaitu bercampurnya perkataan perawi. Perhatikan hadits pertama dan kedua diatas, hadits pertama pada sanadnya disebutkan Ibnu Syihab qaala akhbarani Urwatu bnu zubair anna Aisyata Umm alMuminin radhiallahu anha akhbarathu ..Kemudian ketika sampai pada kalimat yang menunjukkan marahnya Fathimah disebutkan faghadibat Fathimah (tanpa ada kata qaala). Sedangkan pada hadits kedua, pada sanadnya dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah disebutkan berurutan secara muanan. Tetapi ketika sampai pada kalimat yang menunjukkan makna marahnya Fathimah, disebutkan dengan menggunakan kata qaala, yaitu qaala fahajarathu Fathimah ..dst. Dari situ dapat terlihat bahwa kalimat marahnya Fathimah tersebut memang dari az-Zuhri dan murid beliau yang meriwayatkan hal tersebut memahami bahwa itu memang sudah bukan lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Aisyah, tetapi dari az-Zuhri sendiri. Hadits kelima, tidak ada keterangan Fathimah marah. Hadits keempat belas , tidak ada keterangan Fathimah marah. Oleh karena itu langsung kita lihat pada hadits keenam dan ketiga belas. Pada hadits keenam dan ketiga belas ini marahnya Fathimah disebutkan dengan menggunakan lafazh fawajadat (maknanya sama dengan faghadhibat), dan sanad dari az-Zuhri sampai Aisyah sama-sama disebutkan secara muanan, dan samasama melalui al-Laits dari Uqail. Yang berbeda adalah, pada hadits keenam, kalimat fawajadat Fathimah dst sampai fahajarathu disebutkan bersambung, sedangkan pada hadits ketiga belas dipisah dengan menggunakan kata qaala, yaitu sebelum kata fahajarathu. Jika dibandingkan dengan hadits pertama dan kedua diatas, semakin jelas bahwa yang mengatakan fahajarathu dst, yang maknanya adalah Fathimah mendiamkan Abu Bakr dan tidak mengajaknya berbicara lagi, itu bukan perkataan Aisyah. Tetapi bagaimana dengan kata fawajadat Fathimah, yang artinya adalah lalu Fathimah marah ? Sedangkan pada hadits kedua didapati bahwa kata qaala adalah terdapat sebelum kata fahajarathu, dan tidak ada kata faghadhibat ataupun fawajadat.

297

Sekarang mari kita lihat riwayat Imam Baihaqi di dalam Sunan-nya : Sunan al-Kubra lil imam al-Baihaqi juz 6, hadits no. 12732 Dar al-Kutub alIlmiyah 99 Menurut riwayat imam Baihaqi, jelas bahwa kata ghadibat dan hajarat adalah satu rangkaian, dan bukan perkataan Aisyah. Dan menurut pembahasan sebelumnya, sangat mungkin bahwa itu adalah perkataan az-Zuhri. Dan yang paling jelas adalah, untuk mengetahui idraj dalam suatu hadits adalah tidak mudah, dan tidak selalu berurusan dengan kata qaala dan qaalat ^_^ *** 2. BAGAIMANA SIKAP IMAM BUKHARI TERHADAP RIWAYAT YANG MENCERITAKAN FATHIMAH MARAH ? Untuk mengetahui sikap ataupun cara pandang seorang penulis, kita bisa dapatkan dari tulisan-tulisannya, salah satunya adalah dengan cara melihat judul kitabnya dan cara menyusun bab-babnya. Dan di dalam shahih Bukhari didapati salah satu bab-nya berjudul : Baabu Qauli al-Nabiy shallallahu alaihi wasallam laa nuuratsu maa taraknaa shadaqah. Dari judul bab tersebut terlihat bahwa imam Bukhari sedang membicarakan khusus mengenai sabda Nabi Saw yaitu yang berbunyi laa nuuratsu maa taraknaa shadaqah. Dan hadits-hadits yang mengandung lafazh laa nuuratsu maa tarakna shadaqah sudah kita kelompokkan pada bagian awal tulisan ini, yaitu hadits-hadits berikut : kedua | kedelapan | kesembilan

99

Lihat scan kitab gambar 141 dan 142 298

Hadits kedua sudah dibahas diatas, yaitu menggunakan lafazh Yaitu kata fahajarathu dst bukan perkataan Aisyah, dan tidak ada kata faghadhibat ataupun fawajadat. Hadits kedelapan masuk Kelompok Pertama, yaitu hadits-hadits dari jalur Malik bin Aus, dimana menceritakan perselisihan antara Ali dan al-Abbas, kemudian keduanya meminta putusan khalifah Umar bin al-Khaththab, kemudian Umar ra menyebutkan hadits laa nuuratsu maa taraknaa shadaqah dan keduanya (Ali dan Abbas) membenarkannya. Dan tidak ada kaitannya dengan kisah Fathimah. Hadits kesembilan masuk Kelompok Ketiga, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menceritakan bahwa istri2 Nabi Saw hendak mengutus Utsman untuk menanyakan warisan kepada Abu Bakr, tidak ada kaitannya dengan kisah Fathimah. Dari hadits-hadits yang didapati pada bab tersebut, terlihat bahwa imam Bukhari seakan-akan sedang memberitahu bahwa hadits laa nuuratsu maa taraknaa shadaqah adalah shahih, disebutkan melalui berbagai jalur dan situasi. Sedangkan kisah marahnya Fathimah itu adalah khabar mursal, terbukti bahwa dari berbagai jalur periwayatan dan lafazh, imam Bukhari memasukkan kisah marahnya Fathimah dalam bab tersebut riwayat yang menggunakan lafazh qaala fahajarathu (Fathimah menjauhi atau mendiamkan Abu Bakr) dan itu bukan perkataan Aisyah yang artinya adalah mursal, dan tidak ada kata ghadibat ataupun wajadat. *** 3. HADITS LAIN YANG TIDAK MELALUI AZ-ZUHRI Hadits-hadits yang disebut diatas semuanya melalui imam Ibnu Syihab az-Zuhri. Ternyata selain dari apa yang diriwayatkan imam az-Zuri, masih ada hadits lain yang menceritakan kisah Fathimah. Sunan Tirmidzi :
299

Ref : Musnad Ahmad : Ref : Kedua hadits diatas (dari sunan Tirmidzi dan Musnad Ahmad) memiliki sanad yang sama, kecuali dalam riwayat Tirmidzi pada awal sanad ada tambahan perawi bernama Ali bin Isa. Dan sama-sama menceritakan dari Abu Hurairah bahwasanya Fatimah mendatangi Abu Bakar dan Umar radliallahu anhuma menanyakan tentang warisan yang harus ia terima dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Keduanya lalu berkata, Kami mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya aku tidak mewariskan (.) Perbedaannya, pada riwayat Tirmidzi ada tambahan kalimat yang dikatakan sebagai perkataannya Fathimah ra : Demi Allah, aku tidak akan berbicara dengan kalian berdua selamanya Apakah kalimat tersebut bermakna kemarahan? Bisa iya bisa tidak. Lantas mana yang betul ? Iya apa tidak ? Dapat dilihat, bahwa riwayat dalam riwayat Tirmidzi dan Ahmad diatas memiliki sanad yang sama, kecuali dalam riwayat Tirmidzi pada awal sanadnya ada tambahan perawi bernama Ali bin Isa. Ketika ada perawi Ali bin Isa, perkataan Fathimah yang mengatakan tidak akan berbicara kepada Abu Bakr dan Umar disebut, ketika tidak ada perawi Ali bin Isa, perkataan tersebut tidak disebut. Artinya perkataan Fathimah tersebut yang membawa adalah Ali bin Isa. Dan siapakah yang lebih mengetahui maksud perkataan Fathimah tersebut kalau bukan orang yang menceritakannya, yaitu Ali bin Isa. Dan dalam sunan Tirmidzi diatas memang Ali bin Isa menjelaskan maksud perkataan Fathimah tersebut :

300

Ali bin Isa berkata, Maksud dari ucapan Fatimah, aku tidak akan berbicara dengan kalian, yaitu dalam masalah warisan, kalian berdua benar. *** 4. BAGAIMANA SEBENARNYA SIKAP FATHIMAH RA SETELAH MENDENGAR PENJELASAN ABU BAKR RA ? Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Shalih. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhail dari al-Walid Bin Jumai dari Abi al-Thufail dia berkata, Fathimah datang kepada Abu Bakar lalu berkata, Wahai khalifah Rasulillah, Apakah anda yang mewarisi Rasulullah, atau keluarganya (yang mewarisi Rasulullah) ? Abu Bakr menjawab, keluarganyalah yang mewarisinya. Fathimah berkata; Lalu bagaimana saham Rasulullah ? Maka Abu Bakar berkata, Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, Sesungguhnya apabila Allah memberi makan seorang Nabi, kemudian mewafatkannya, maka Dia (Allah) menjadikannya untuk orang yang datang setelahnya. maka aku berniat mengembalikannya kepada kaum Muslimin. kemudian Fathimah berkata, Anda dan Rasulullah lebih mengetahui. (Sumber : Musnad Abi Yala al-Maushuli, Dar Al-Mamun Lit-Turats, Tahqiq Husain Salim Asad, juz 12 Musnad Fathimah binti Rasulillah shallallahu alaihima) Pentahqiq kitab mengatakan : Rijalnya rijal shahih (para perawi Bukhari-Muslim), kecuali Abdurrahman bin Shalih al-azdi, dan dia adalah tsiqah. 100 Riwayat Abi Yala diatas yang menceritakan jawaban Fathimah terhadap keputusan Abu Bakr terdapat juga di musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, menurut syaikh Ahmad Syakir isnadnya shahih. 101 Riwayat yang sama dalam musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal tahqiq Syaikh Syuaib al-Arnauth, menurut beliau isnadnya hasan. 102

100 101

Lihat scan kitab gambar 143 dan 144 Lihat scan kitab gambar 145 dan 146 102 Lihat scan kitab gambar 147 301

Adakah yang lebih berharga bagi Fathimah binti Rasulillah shallallahu alaihima di dunia ini sepeninggal ayahanda beliau, selain daripada mendengar sabda ayahanda beliau sendiri ? Kisah kemarahan Fathimah hanya bisa terjadi jika pertama, Fathimah tamak akan harta. Kedua, Fathimah mempunyai prasangka buruk kepada saudara seiman sehingga berani menuduhnya berdusta atas nama Rasul. Apakah layak kedua hal tersebut dinisbatkan pada diri Fathimah ra ?

302

Menulis Hadits (dari alur Ahlus Sunnah) melanggar Sabda Rasulullah SAW sendiri (kata Kitab mereka) .. Benarkah ??
Oleh : Al-Akh Aditya Riko -HafizhahullahAda seseorang menulis note dengan menggunakan hadits, tetapi sayangnya haditshadits lain yang terlihat kontradiksi tidak digunakan juga, sehingga kesimpulannya pun serampangan, menjadi hampir tidak ada bedanya dengan tuduhan-tuduhan yang dilancarkan para orientalis dari negeri kufar.

Pengambilan kesimpulan yang serampangan Inti pembicaraan adalah adanya hadits pelarangan penulisan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said al Khudri, yang menurut penulis note spt screenshot diatas adalah sebagai berikut :
303

Seperti perkataan Rasulullah saw, Janganlah kamu menulis sesuatu dariku. barangsiapa yang menulis sesuatu dariku selain Al-Quran maka hendaknya dia menghapusnya. Sebagaimana yang terdapat di dalam Sunan ad-Darimi[1] dan Musnad Ahmad.

Dengan menggunakan satu buah Hadits Nabi SAW tersebut, keluarlah kesimpulan sebagaimana tertulis dalam judul note-nya : Menulis Hadits (dari alur Ahlus Sunnah) melanggar Sabda Rasulullah SAW sendiri (kata Kitab mereka) .. Seandainya saja mau sabar, mencari lagi Hadits-Hadits Nabi SAW terkait dengan penulisan hadits, tentu akan menemukan bahwa Nabi SAW pun pernah memperbolehkan penulisan hadits, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari di dalam Jamiush Shahih-nya, dari Abi Hurairah ra yang menceritakan Khotbah Nabi SAW pada waktu Fath Makkah. Pada saat khotbah tsb ada seorang dari Yaman yang meminta untuk dituliskan pidato Nabi SAW tsb. berdirilah Abu Syahin (ra) seorang dari Yaman kemudian berkata :Tuliskan untukku yaa Rasulallah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Tuliskanlah untuk Abi Syahin Riwayat shahih yang memperbolehkan penulisan hadits tersebut sudah cukup menyanggah kesimpulan bahwa Ahlussunnah melanggar sabda Nabi SAW berdasarkan kitab Ahlussunnah sendiri. Mengenai adanya riwayat yang terlihat kontradiksi tersebut, memerlukan pembahasan lain, yang para Ulama juga tidak pernah melewatkan masalah ini untuk dibahas di dalam kitab-kitab mereka, yang cukup bisa menjelaskan kepada siapa saja yang mau menuntut ilmu.

304

Benarkah Umar Radhiyallahu Anhu Mengatakan Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Meracau?
Oleh : Al-Akh Aditya Riko -HafizhahullahKisah ini dikenal juga dengan tragedi hari Khamis, dimana sering digunakan oleh syiah untuk berhujjah dan secara tidak langsung akan menyerempet kepada pemikiran-pemikiran yang berbahaya, sebab pada dasarnya kisah ini diarahkan untuk merusak kredibilitas para sahabat nabi SAW, dalam hal ini khususnya Sayyidina Umar bin Khaththab ra. Bagi yang menyimak isu-2 Sunni-syiah, topik ini sudah tidak tidak asing lagi, dan yang dijadikan objek utama pembunuhan karakter adalah Umar bin Khaththab ra. Yang mengherankan adalah masih adanya tuduhan kepada Umar ra yang merendahkan nabi SAW dengan mengatakan beliau SAW sedang mengigau. Lebih mengherankan lagi referensi yang digunakan adalah Bukhari-Muslim, sementara pada kedua referensi tersebut tidak pernah ditemukan informasi mengenai tuduhan yang dialamatkan kepada Umar ra. Dan inipun sudah banyak ulama yang membantahnya. Barangkali tuduhan-tuduhan tersebut diilhami dari buku Akhirnya Kutemukan Kebenaran karangan Tijani al-Samawi. Dalam buku tersebut terdapat pemikiran Tijani : Ahlu Sunnah juga berkata bahwa Umar melakukan semua itu justru karena dia merasakan penderitaan Nabi dan tidak ingin membebankannya lebih banyak. Namun tafsiran seperti ini tidak dapat diterima hatta oleh orang awam, apalagi orang-orang yang alim. Aku berkali-kali berusaha mencari alasan untuk memaafkan Umar, tetapi realitas kejadian enggan menerimanya, sekalipun kalimat yahjur (meracau) telah diganti oleh perawi (semoga Allah melindungi kita) dengan kalimat ghalabahul waja (karena terlalu sakit). Kita juga masih tidak akan dapat menemukan alasan apologis lain atas kata-kata Umar, lndakum AlQuran (di sisi kalian ada AlQuran) dan Hasbuna Kitabullah (cukup bagi kami Kitab Allah). Apakah beliau lebih arif tentang AlQuran daripada Nabi yang telah

305

menerimanya, atau Nabi tidak sadar apa yang diucapkannya? (Semoga Allah melindungi kita). Atau Nabi ingin meniupkan api perpecahan dan pertengkaran dengan perintahnya ini? (Astaghfirullah). [http://www.al]shia.org/html/id/books/hedayat-shoodam/007.htm Tuduhan-tuduhan yang digunakan untuk mencerca sahabat nabi SAW tersebut masih sering gentayangan dimana-mana. Dan setiap ada lontaran tuduhan, pihak yang menuduh tidak pernah mau (atau memang tidak ada) menunjukkan .haditsnya Oleh karena itu mari Kita searching di google dan maktabah syamilah, dengan kata yahjur dan yaumul khamis. karena referensi yang terlontar hanya Bukhari-Muslim, pencarian pun hanya dibatasi pada al-jamius shahihnya BukhariMuslim. Dan hasilnya pun tidak ada yang menyatakan bahwa yang menyatakan .nabi SAW mengigau adalah Umar ra : Dari riwayat Bukhari : Dari riwayat Muslim

603

Dari hadits yang ketemu kata yang dimaksud syiah dengan mengigau yaitu yahjuru dan hajara, tetapi selalu diwali dengan fa qooluu yang berarti jama. Bagaimana bisa itu diartikan dengan Umar ra ? Di sisi lain juga dari tulisan Ustadz-Ustadz, menerangkan bahwa memang tuduhan tersebut tidak pernah terbukti. Sementara kesimpulan ya seperti apa adanya, kecuali tuduhan dilontarkan dengan membawa bukti, dimana belum pernah ada. Adapun tulisan Tijani yang menyatakan bahwa kata yahjur telah diganti perawi dengan ghalabahul waja barangkali yang dimaksud Tijani adalah dari hadits kedua diatas, dimana ada kalimat fa qaala Umar Inna Rasulallah Saw qad ghalaba alaihil waja itu sama saja mengatakan bahwa Imam BukhariMuslim menulis kitab hadits asal-asalan. Dan sungguh perkataan At-Tijani tersebut merupakan asumsi belaka dan dialah penuduh yang sebenarnya karena perkataannya sama sekali tidak berdiri di atas Ilmu dan bukti yang nyata. Kitab Hadits Bukhari-Muslim mempunyai kedudukan tinggi dalam periwayatan hadits, dan sudah tersebar ke seluruh dunia keilmuan Islamiyyah sejak ratusan tahun. Sedangkan kitabnya Tijani ? Tambahan Al-Akh Dodi El-Hasyimi -Hafizhahullah- Dari Shahih Bukhari : ) 01 / 862(
307

) 01 / 624( ) 31 / 343( ) 1 / 491( ) 01 / 624( ) 31 / 443(

803

) 71 / 714( Kesimpulan : Sama seperti yang ditulis oleh Al-Akh Aditya Riko di atas .TIDAK ADA SAMA SEKALI KATA-KATA YANG MENYEBUTKAN BAHWA UMAR BIN ALKHATHTHAB RADHIYALLAHU ANHU MENGATAKAN RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WASALLAM SEDANG MERACAU SAMA SEKALI TIDAK ADA Source : http://www.facebook.com/notes/aditya-riko/umar-ra-merendahkan288565892544/martabat-rasulullah-saw-karena-mengatakan-rasulullah-saw-sed Betapa benar para Ulama -sebagaimana telah Kita ketahui- telah mensifati para pemeluk agama Syiah Rafidhah dengan seburuk-buruknya pendusta Wallaahul Muwaffiq

903

Dalil-Dalil Keharaman Mutah Dan Seputar Masalah-Masalah Di Dalamnya


Oleh : Al-Akh Dodi ElHasyimi -HafizhahullahBUKTI-BUKTI YURIDIS MENGENAI KEHARAMAN NIKAH MUTAH YANG TIDAK BISA TERBANTAHKAN DENGAN DALIL/HUJJAH MANAPUN : I. FIRMAN ALLAH SWT : )5( )6( 7-5/ )7( ] 5. dan orang-orang yang MENJAGA KEMALUANNYA, 6. KECUALI TERHADAP ISTERI-ISTERI MEREKA ATAU BUDAK YANG MEREKA MILIKI; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. 7. Barangsiapa MENCARI YANG DI BALIK ITU MAKA MEREKA ITULAH ORANGORANG YANG MELAMPAUI BATAS. Dari Ayat-Ayat diatas dapat diketahui bahwa dalam masalah ISTIMTA

(BERSENANGSENANG) YANG SAH ITU HANYA DAPAT DILAKUKAN MELALUI ISTRIISTRI DAN BUDAK PEREMPUAN SAJA, maka posisi mutah secara normatif Syari tidak bisa terhitung secara sah sebagai istri atau budak perempuan, karena terbukti dalam ikatan mutah tidak ada istilah talaq, hak nafkah dan warisan, bahkan wanita-wanita dalam nikah mutah itu hanya berstatus sebagai wanitawanita sewaan saja. Bisa dilibuktikan disini : : ) : At Thusi meriwayatkan dari kitab Al Istibshor : Sesungguhnya Abu Jafar berkata : Mutah tidak terbatas phanya untuk 4 wanita, karena wanita yg dimutah tidak dicerai, tidak menerima warisan dan tidak mewariskan. Sesungguhnya dia adalah WANITA SEWAAN. Juga dalam riwayat dalam Al-Kafi (Terdapat juga dalam Al-Istibshor dan AtTahdzib) :

310

: ) : : Dari Zuroroh dari Abu Abdillah as, dia berkata : Aku berkata padanya mengenai mutah : Apakah terbatas dengan 4 wanita ? beliau menjawab : Kawinlah dengan 1000 wanita dari mereka (para wanita), karena sesungguhnya mereka adalah WANITA-WANITA SEWAAN. II. HADITS : 192 - 7 / Rasulullah SAW bersabda : Wahai para manusia, sesungguhnya pada mulanya aku mengizinkan kalian mengambil kesenangan dengan wanitawanita dan sesungguhnya Allah telah MENGHARAMKAN HAL ITU SAMPAI HARI KIAMAT, maka siapa saja yang disampingnya memiliki sesuatu dari mereka maka lepaskanlah jalannya, dan janganlah kamu semua mengambil sesuatupun dari apa yang kamu datang kepada mereka. [HR. Muslim, juga terdapat dalam HR. Ahmad dan HR. Ibnu Abi Syaibah]. Dari hadis diatas kita dapat mengetahui bahwa pernikahan mutah, yang sebelumnya pernah diperbolehkan bagi orang yang posisi kebutuhannya mendesak (dhorurot), ternyata pada klimaksnya adalah DINYATAKAN KEHARAMANNYA OLEH ALLAH SWT MELALUI SABDA RASULULLAH SAW YANG BERUPA NASKH MUABBAD (PENGHAPUSAN HUKUM UNTUK SELAMALAMANYA) INI. KESIMPULAN 1 : DENGAN 2 DALIL INI SAJA, MAKA CUKUP BAGI ORANG YANG BERIMAN, BERAKAL, MENDAMBAKAN KETENANGAN BATHIN, KESUCIAN FARJI SERTA KEBAHAGIAAN DI DUNIA DAN AKHIRAT UNTUK MENINGGALKAN KESYUBHATAN MENGENAI NIKAH MUTAH INI, KARENA 2 HUJJAH INI TIDAK AKAN BISA DIGOYAHKAN OLEH DALIL MANAPUN JUGA, YANG BERMAKSUD UNTUK MELEGALKAN KEMBALI NIKAT MUTAH. Namun demikian kami akan sedikit menambahi hadits-hadits yang melarang nikah mutah ini sesuai dengan masanya. Yang pertama :

311

201 7 / Dari Ali RA. : Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang pernikahan mutah dan daging-daging himar yang dipelihara pada zaman Khoibar. (HR. Muslim, juga terdapat dalam HR. Bukhori dan HR. Ahmad). Yang kedua : 317 33 / Salamah bin Al Akwa berkata : Rasulullah SAW member keringanan pada kami dalam masalah mutah wanita-wanita pada tahun Authos selama 3 hari, kemudian beliau melarangnya. (HR. Ahmad) Yang ketiga : 352 03 / berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW pada waktu haji wada melarang nikah mutah. (HR. Ahmad, juga terdapat dalam HR. Abu Dawud). Dan masih banyak lagi hadits-hadits yang lain, bahkan ada yang meriwayatkan pelarangannya pada masa-masa selain diatas, yaitu pada perang Umrotul Qodho, seperti riwayat hadis di bawah ini : 180 9 / Serta pada saat perang Tabuk : 180 9 /
312

Jadi urutan pelarangan mutah menurut riwayat-riwayat yang telah kami tulisan di atas adalah sbb : 1. Hari khoibar 2. Umrotul Qodho 3. Hari Fath/Authos 4. Perang Tabuk 5. Haji wada Keterangan : Alasan Rasulullah SAW mengumumkan naskh muabbad ketika haji wada, (posisi beliau adalah berdiri diantara Rukun dan pintu) adalah sebagaimana analisis yang disampaikan dalam Tafsir Qurthubi : 132 5 / Karena disitu adalah tempat berkumpulnya manusia, sehingga orang yang belum mendengarnya akan bisa mendengarnya. Maka menjadi kokoh pelarangan mutah itu, sehingga tiada kesyubhatan bagi seseorang yang mendakwa akan kehalalannya, dan dikarenakan penduduk Mekkah pada waktu itu banyak sekali yang telah melakukan mutah. KESIMPULAN 2 : DARI BERBAGAI DATA RIWAYAT HADIS, DITETAPKAN TERJADI SEJUMLAH REVISI TERHADAP LEGALITAS NIKAH MUTAH, DIMANA SEBELUM PERANG KHOIBAR PERNAH DIPERBOLEHKAN, KEMUDIAN DIHARAMKAN KETIKA HARI TERJADINYA PERANG KHOIBAR 7 H / 629 M-. SETELAH ITU KETIKA HARI FATH MAKKAH -8 H / 630 M(AM AUTHOS KARENA KEDUANYA ADA KETERKAITAN) DIPERBOLEHKAN LAGI NAMUN HANYA 3 HARI, KEMUDIAN NIKAH MUTAH DINYATAKAN HARAM UNTUK SELAMANYA PADA WAKTU HAJI WADA. Keterangan : Dapat dilihat dalam kitab Hasyiah Ianatuth Tholibin : 164 4 /

313

Sesungguhnya nikah mutah diperbolehkan kemudian di nasakh pada hari Khoibar kemudian diperbolehkan pada hari Fath lalu di nasakh lagi pada hari-hari Fath dan berlangsung keharamannya hingga hari kiamat. Maka terjadilah perbedaan (hukum) pada awal (Islam) kemudian dihapuslah (hukumnya) dan para Shahabat IJMA (sepakat) atas keharamannya. DAN PERLU DIINGAT BAHWA PEMBOLEHAN NIKAH MUTAH ITU HANYA

DIKARENAKAN OLEH FAKTOR SITUASI YANG MENDESAK (DHORUROT) PADA SAAT ITU, YAITU PADA WAKTU PEPERANGAN (JIHAD FI SABILILLAH), DALAM RICUH SUASANA YANG GENTING, TIDAK ADA ISTRI YANG MENYERTAI, DITAMBAH DENGAN PANASNYA SUHU CUACA DAERAH, SERTA KONDISI LIBIDO PARA MUJAHIDIN YANG TIDAK BISA DIBENDUNG. JADI DALAM HISTORITAS HADITS-HADITS, RASULULLAH SAW TIDAK PERNAH SEKALIPUN MEMBERI KELONGGARAN ATAS NIKAH MUTAH KEPADA MEREKA YANG SEDANG BERDOMISILI TETAP (MUQIM) DI DALAM RUMAH. Kemudian mengenai berapa kali jumlah revisi nikah mutah dan sejauh mana dhorurot pembolehan mutah ini dapat kita ketahui dalam keterangan serta hadis di bawah ini : 131-130 5 / : : . : . : . : Para ulama berbeda pendapat mengenai berapa kali mutah ini diperbolehkan dan di nasakh hukumnya. Maka dalam riwayat Imam Muslim yang diambil dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata : Kami pernah berperana bersama Rasulullah SAW sedang ketika itu tidak ada wanita pada kami. Maka kami bertanya : Apa sebaiknya kita kebiri diri kita ? Maka Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukannya , lalu beliau memberikan rukhshoh (dispensasi) kepada kita untuk menikahi wanita
314

untuk sementara waktu dengan mahar pakaian. Dalam karya shohihnya Imam Abu Hatim Al-Bustiyyi menorehkan analisa pada pertanyaan yg diajukan sahabat kepada Nabi SAW : Apa sebaiknya kita kebiri diri kita ? adalah sebagai dalil bahwa mutah telah di larang (diharamkan) sebelum istimta (bersenangsenang) itu diperbolehkan bagi mereka. Karena seandainya tidak dilarang maka mereka tidak menanyakan mengenai pengebirian ini., maka kemudian diberikan dispensasi bagi mereka pada waktu peperangan untuk menikahi perempuan dengan menggunakan mahar pakaian dengan jangka waktu, lalu beliau melarang pernikahan (mutah) tadi pada waktu tahun Khoibar, lalu diperbolehkan lagi pada tahun Fath, lalu diharamkan lagi setelah berlalu 3 hari setelahnya, maka pelarangan ini adalah berlaku hingga hari kiamat. (dari referensi hadis ini maka Imam Abu Hatim berkesimpulan bahwa kalkulasi jumlah perubahan hokum mutah mencapai 5 kali). Ibnu Al-Arobi memberikan statemen : Konstitusi hukum memutah wanita adalah termasuk syariat yang langka. Karena ketetapan hukumnya pernah diperbolehkan pada awal masa keIslaman kemudian diharamkan pada hari Khoibar, lalu diperbolehkan lagi pada perang Authos (Hari Fath), lalu setelah itu diharomkan untuk selamanya. Tidak pernah ada dalam fase hukum syariat (mengenai pengulangan naskh dan manshukhnya) yang menyamainya kecuali dalam masalah (menghadap) kiblat, karena penasakhan hukum menghadap kiblat diperbarui 2 kali kemudian setelah itu dilangsungkan penetapannya. Sedangkan hasil penelusuran para pengumpul riwayat-riwayat Hadits menyatakan adanya penghalalan dan pengharaman sebanyak 7 kali. 131 5 / : Sedang Amr bin Maimun dari Al Hasan Bashri : Mutah tidak pernah dihalalkan sama sekali kecuali 3 kali dalam Umrotul Qodho, tidak halal sebelum maupun sesudahnya. 180 9 / MENGENAI PENDAPAT IBNU ABBAS :

315

4 / 461 . 3 / 18 : : ! : ! : 3 / 18 : : . . . ! : : . ! 3 / 08 :

TERNYATA BELIAU (IBNU ABBAS) TELAH MEREVISI ATAS PENDAPATNYA TENTANG KEBOLEHAN MUTAH : MENGENAI QIROAH IBNU ABBAS DAN IBNU MASUD 9 / 971 5 / 031 9 / 838 : ] : 42 [ : : . :

613

TERNYATA QIROAH IBNU MASUD ADALAH QIROAH SYADZ YG TIDAK BISA DIJADIKAN HUJJAH SEBAGAI QURAN DAN KHOBAR (HADIS) DAN TIDAK BOLEH MENGAMALKANNYA.!!!! SEDANG QIROAH IBNU ABBAS DAN IBNU JUBAIR !!!..TERNYATA SUDAH DILARANG OLEH RASULULLAH SAW DAN DINASAKH : 42 TAMBAHAN AYAT YANG MENASAKH SURAT ANNISA 3 / 08 { { : } { ] : 1 [ .} { ] : 822 [.} { ] : 4] : : : . : . : 5 / 031 : . : : } { . : : . : . : : SIMAK PERCAKAPAN BERIKUT 4 / 461 : . . . ( * : ( * * )

713

( * : : : . : : )( . Terjadi percakapan antara Al Qodhi Yahya bin Aktsam dan Amirul mukminin Al Makmun, dimana Al Makmun mengumumkan tentang kebolehan Mutah, maka masuklah Yahya bin Aktsam dalam keadaan berubah (wajahnya karena tidak senang..pen) disebabkan hal itu, dan duduklah beliau disampingnya. Maka berkatalah Al Makmun : Tidak pernah aku melihatmu berubah (tidak senang/marah) seperti itu ? beliau menjawab : Belum pernah terjadi dalam Islam !!! Al Makmun bertanya : Apakah yang belum pernah terjadi (dalam Islam) ?? Beliau menjawab : Mengumumkan kehalalan berzina. Al Makmun bertanya : Mutah zina ?? Beliau menjawab : Ya Betul Mutah adalah zina. Al Makmun bertanya lagi : Darimana kamu bisa berpendapat seperti itu ?? Beliau menjawab : Dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Adapun dalil dari kitabullah adalah, Allah Taala berfirman : )1( )2 ) )3( )4( )5 ) ]7-1/ )6( ] 1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, 2. (yaitu) orang-orang yang khusyu dalam sembahyangnya, 3. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, 4. dan orang-orang yang menunaikan zakat, 5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. 7. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian beliau bertanya : Ya Amirul Mukmininapakah istri mutah itu milkul yamin (budak) ?? Al Makmun menjawab : Tidak. Lalu beliau bertanya lagi : Apakah mereka itu istri-istri yang menurut Allah mewariskan dan dapat menerima warisan, serta seorang anak dapat
318

diikutkan pada mereka dan mereka memenuhi syarat-syaratnya ?? Al Makmun menjawab : Tidak. Beliau berkata : maka sesungguhnya sesuatu yang telah melampui 2 perkara ini (istri dan budak..pen) adalah termasuk Aduun (orang-orang yang telah melampaui batas). Adapun hujjah dari sunnah adalah, sesungguhnya Az Zuhri telah meriwayatkan dengan sanad sampai kepada Ali bin Abi Tholib Ra, sesungguhnya beliau berkata : )( Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mengumumkan pelarangan mutah dan pengharamannya setelah diperbolehkan melakukannya. Maka Al Makmun menghadap kepada para hadhirin seraya berkata apakah kalian semua menghafal ini dari hadis Az Zuhri, mereka berkata : Ya.. maka Al Makmun berkata : Astaghfirullahmereka semua telah mengumumkan dengan keharaman mutah.!!!

KELICIKAN SYIAH DALAM BERHUJJAH : MEMUTILASI DALIL 1. Para Rofidhoh berkata : Ibnu Qoyyim dalam Zaadul Maad, juz 1 hal. 213. menulis : Dari Ayyub berkata : Urwah berkata kepada Ibnu Abbas :Apakah engkau tidak takut pada Allah dengan membolehkan mutah ?. Ibnu Abbas menjawab :Tanyakan pada ibumu sendiri, hai Urwah. Kemudian Urwah mengatakan :Abubakar dan Umar tidak melakukannya. Ibnu Abbas menjawab :Demi Allah, aku tidak melihat kamu menjadi lebih baik sampai Allah mengazab kamu. Kami menyampaikan hadits Rasulullah SAW kepada kamu dan kamu menyampaikan hadits Abubakar dan Umar. Padahal lafadz lengkap percakapan ini : 190 2 / : . : : : Juga dapat dilihat disini :
319

836 9 / : : : : } { : Jadi percakapan diatas masih berlanjut dg jawaban Urwah : Sesungguhnya mereka berdua (Abu Bakar dan Umar) lebih mengetahui Sunnah (Nabi SAW) daripada dirimu. Maka sanggahan ini membuat Ibnu Abbas terdiam. Mengenai Atsar : Abdurrazaq, Abu Daud dalam kitab Nasikh dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hakim ketika ia ditanya apakah ayat ini dimansukh?. Ia berkata tidak, dan Ali berkata kalau Umar tidak melarang mutah maka tidak akan ada orang yang berzina kecuali orang yang benar-benar celaka. Para Rofidhoh berkata : Atsar ini disampaikan oleh orang-orang yang tsiqah sehingga tidak ada alasan untuk menolak dan menentangnya, sehingga tidak diragukan lagi kalau Imam Ali alaihis salam telah menghalalkan mutah. Hakam bin Utaibah Al Kindi disebutkan Ibnu Hajar dalam kitab Taqrib juz 1 hal 232 sebagai orang yang tsiqat dan tsabit. Padahal perkataan Ibnu Hajar dalam kitab tsb masih ada kelanjutannya (kami tampilkan selengkapnya) : 232 1 / Lihat pula komentar Jalaluddin As-Suyuthi dalam Asmaa al-Mudallisin juz 1 hal. 44 :

320

1 / 44 : 441 .Juga bisa di cek pendapat Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqaat juz 4 hal 4 / 441 Jadi riwayat yang disandarkan kepada Ali bn Abi Tholib RA diatas statusnya dhoif dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dengan alasan Al Hakam melakukan tadlis dan sanadnya terputus, sebab Al Hakam tidak pernah bertemu dengan Ali bin Abi Tholib RA (Al Hakam lahir tahun 50 H pada masa pemerintahan Sayyidina .)Muawiyah RA sedang Sayyidina Ali meninggal pada tahun 40 H : HUKUMAN DAN KONSEKUENSI BAGI PELAKU MUTAH 9 / 048 : : : : DALIL IJMA SANGAT BANYAK, DIANTARANYA SBB : Fatwa Qodhi Iyadh 9 / 181 Ulama telah sepakat bahwa sesungguhnya mutah adalah nikah yang dibatasi waktu, tidak ada hubungan warisan dan berpisahnya terjadi dengan habisnya masa yang ditentukan, dengan tanpa adanya talak. Dan

123

setelah itu terjadilah ijma atas keharamannya dari seluruh ulama kecuali para Rofidhoh.dst. Fatwa Al Mazari : 179 9 / Telah ditetapkan bahwa sesungguhnya mutah pernah diperbolehkan di masa awal Islam, kemudian berdasarkan Hadits-Hadits Shohih ditetapkan bahwa sesungguhnya hukum kebolehannya telah direvisi dan terbentuklah konsesus (ijma) atas keharamannya. Tidak ada pertentangan di dalamnya kecuali dari kelompok yang membuat bidah. Landasan mereka berasal dari Hadits-Hadits yg datang dengan pengakuan terhadap kebolehan mutah, sementara telah kami tuturkan bahwa sesungguhnya Hadits-Hadits itu telah direvisi, dengan demikian tiada dalil lagi untuk mereka mengenai masalah ini. Fatwa Ibnu Mundzir : 194 6 / Datangnya rukshoh (dispensasi) tentang mutah dari para pemukapemuka di masa awal dahulu. Dan tidak aku ketahui sekarang ini satu-pun yang membolehkan mutah, kecuali dari sebagian rofidhoh (pembelot/ disaster). Tidak ada mana (nilai substansif yang dapat diperhitungkan) bagi pendapat yang menyalahi Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Fatwa Al Khothobi : 194 6 /

322

Keharaman nikah mutah seperti ijma kecuali dari sebagian Syiah (yakni Syiah Imamiyah, karena Syiah Zaidiyah, dan lain-lain juga mengharamkan mutahpen). Tidaklah sah kaidah mereka yang merujuk pada pertentangan Ali Ra, sebab telah sah dinyatakan dari beliau bahwa sesungguhnya mutah telah direvisi. Dan masih sangat banyak lagi. Sebenarnya kami ingin menulis masalah-masalah mutah ini lebih panjang lagi, tetapi karena keterbatasan waktu kami cukupkan sampai disiniAfwan Wallahul Muwaffiq. Seorang Rafidhiy busuk bernama Malik Al-Asytar ketika membantah artikel ini mengatakan : SUROH AL-MUKMINUN BUKANNYE TURUN DI MEKKAH (MAKIYYAH) SEMENTARE ANNISA 24 TURUN DI MADINAH (MADANIYYAH)PEGIMANE BISE AYAT NYANG TURUN DULUAN MEMANSUKH AYAT NYANG TURUN BELAKANGAN ? XIXI Al-Akh Dody ElHasyimi menjawab : Perlu diketahui Surat Al Muminun 1-7 itu bukan menasakh Surat An Nisa ayat 24, akan tetapi menasakh Nikah Mutah dan menunjukkan keharaman mutahsebagaimana nash ibarat yang Ane bawakan dari Tafsir Al-Qurthubi diatas, coba ente perhatikan dengan teliti : : : } { Aisyah RA dan Al Qosim bin Muhammad berkata : Keharaman mutah dan penasakhan mutah diterangkan di dalam Al Quran, yaitu firman Allah : Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteriisteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Mengenai Surat Al Mukminun 1-7 ini juga dapat dilihat pada tulisan ane diatas, pada percakapan antara Al Qodhi Yahya bin Aktsam dan Amirul mukminin Al Makmun.
323

Sedangkan AYAT-AYAT YANG MENASAKH SURAT AN NISA ( sebagaimana Nash-Nash : ibarat yg ane tulis diatas ) adalah 1 } { : } { ] : 1 [ .} { ] : 822 [.} { ] : 4[ Abu Dawud di dalam kitabnya yg menerangkan naskh mansukh dan Ibnu Mundzir serta Nahhas dari jalur Atho dari Ibnu Abbas meriwayatkan : mengenai firman Allah SWT : Beliau berkata : Ayat ini dinasakh dengan ayat } { ] : 1[ : Dan ayat } { ] : 822[ : Serta ayat } { ] : 4[ 2 : Abu Dawud di dalam kitabnya yg menerangkan naskh mansukh, Ibnu Mundzir dan Nahhas serta Al Baihaqi dari Said bin Al Musayyab meriwayatkan bahwa beliau berkata : Ayat tentang warisan menasakh .nikah mutah 3 : Abdur Razaq dan Ibnu Mundzir serta Al Baihaqi dari Ibnu Masud meriwayatkan bahwa beliau berkata : Mutah itu telah dimansukh, yang ,menasakhnya adalah ayat yang menerangkan masalah talaq, shodaqoh .iddah serta Warisan 4 :

423

Abdur Razaq dan Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Sy Ali Ra, beliau berkata : Puasa Romadhon menasakh semua puasa, zakat menasakh shodaqoh, talaq,iddah dan warisan menasakh mutah, serta udhhiyah (korban) menasakh semua sembelihan.

130 5 5 / . : Ibnu abbas Ra , Ubayy dan Ibnu Jubair membaca : " Kemudian Rasulullah SAW melarang bacaan demikian. Dan Said bin Al Musayyab berkata : Ayat ini dinasakh dengan ayat warisan, karena di dalam mutah tidak ada hukum waris mewarisi. 130 6 5 / : . : Diriwayatkan dari Sy Ali RA bahwa sesungguhnya beliau berkata : Puasa Romadhon menasakh semua puasa, zakat menasakh shodaqoh, talaq,iddah dan warisan menasakh mutah, serta udhhiyah (korban) menasakh semua sembelihan. Dan dari Ibnu Masud Ra, beliau berkata : Mutah itu telah dimansukh, yang menasakhnya adalah ayat yang menerangkan masalah talaq, iddah serta Warisan. KESIMPULAN : SURAT AL MUKMINUN 1-7 ADALAH MENASAKH (MENGHAPUS) HUKUM KEBOLEHAN MUTAH DAN MENUNJUKKAN KEHARAMAN MUTAH (bukan menasakh surat An Nisa 24 , karena menurut pendapat yg shohih dan dalil2 yg kuat, surat An Nisa 24 inipun sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan nikah mutah, tetapi yg diterangkan adalah nikah yg Shohihah -Insya Allah klo ada waktu dan kesempatan ane akan bahas masalah ini-), SEDANGKAN AYAT2 YG MENASAKH
325

SURAT AN NISA 24 ADALAH AYAT2 YG MENERANGKAN TALAQ, IDDAH, SHODAQOH, WARISAN (ket : banyak sekali ayat2 tentang masalah2 ini disebutkan dalam surat Al Baqoroh, An Nisa dan Ath Tholaq) Bila ente memiliki kemampuan membaca nash2 berbahasa arab dan memiliki kefahaman yang baik, Insya Allah akan mudah dan jelas untuk memahami nash2 yang ane bawakan diatas Malik Al-Asytar : (terdiam)

326

Kupas Tuntas Peristiwa Ghadir Khum !!


Oleh : Al-Akh Ali Reza -HafizhahullahPERISTIWA GHADIR KHUM Ghadir Khum adalah sebuah kebun yang terletak antara kota Makkah dan Madinah tepatnya di dekat Juhfah. Peristiwa ini terjadi sepulang dari Haji Wada sebelum wafatnya Nabi kira-kira 3 bulan. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shohihnya: Dari sahabat Zaid bin Arqom : Rasulullah berdiri di antara kami dan berkhotbah di mata air yang disebut Khum lalu memuji Allah dan bersyukur atas segala Nimat-Nya, memberi peringatan serta petuah bagi kami lalu bersabda : Amma badu wahai kaum Muslimin sesungguhnya aku adalah manusia biasa dan utusan Tuhanku akan datang memanggilku dan aku akan menjawab panggilannya, aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang berat, yang pertama adalah AlQuran Kitabullah yang membawa petunjuk dan cahaya, ambillah (isi) kitabullah dan peganglah erat-erat Zaid berkata : Nabi menyuruh kami agar berpegang teguh pada Al Quran dan menyemangati kami lalu bersabda :dan Ahlul-Baitku (keluarga dekatku) aku ingatkan kamu kepada Allah atas ahlul baitku, aku ingatkan kamu kepada Allah atas ahlul baitku, aku ingatkan kamu kepada Allah atas ahlul baitku.. (maksudnya jagalah hak ahlul baitku, jagalah kehormatan mereka). Husain, perowi hadits ini dari Zaid bin Arqom bertanya : siapakah ahlulbait Nabi wahai Zaid? Bukankah istri-istri Nabi termasuk keluarga dekatnya? Zaid menjawab Ya, (ahlul bait bukan cuma istri Nabi saja) tapi ahlulbait Nabi adalah mereka yang diharamkan untuk menerima sedekah, Husoin bertanya siapa saja mereka? Zaid menjawab : mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqiil, keluarga Jafar dan keluarga Abbas. Husoin bertanya lagi : semua mereka haram untuk menerima sedekah? Zaid menjawab : Ya . [HR. Muslim] Hadits ini juga diriwayatkan dalam kitab-kitab hadits lain riwayat Imam Ahmad, Nasai, Turmuzi, dan lain-lain dengan tambahan bahwa Nabi berkata barangsiapa

327

aku menjadi walinya maka Ali juga menjadi walinya juga ada tambahan lafaz lain Ya Allah cintailah siapa saja yang mencintainya (Ali), musuhilah siapa saja yang memusuhinya (Ali), tolonglah siapa yang menjadi penolongnya (Ali), tinggalkanlah siapa saja yang meninggalkannya, bimbinglah dia agar selalu mengikuti kebenaran. Hadits ini bisa kita bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama : riwayat Imam Muslim yang tidak ada tambahan barangsiapa aku menjadi walinya maka Ali adalah walinya. Bagian kedua : tambahan dari riwayat selain Shohih Muslim yaitu dari riwayat Turmuzi, Ahmad, Nasai dan lain-lain yang memuat tambahan barangsiapa aku menjadi walinya maka Ali adalah walinya. Bagian ketiga : tambahan lain dalam riwayat Turmuzi yang memuat tambahan lafaz : Ya Allah cintailah siapa saja yang mencintainya (Ali), musuhilah siapa saja yang memusuhinya (Ali), Bagian ke-empat : tambahan riwayat Thobroni dan lain-lain memuat tambahan lafaz : tolonglah siapa yang menjadi penolongnya (Ali), tinggalkanlah siapa saja yang meninggalkannya, bimbinglah dia agar selalu mengikuti kebenaran. Bagian pertama tercantum dalam kitab Shohih Muslim. Kita menerima semua hadits yang tercantum dalam kitab Shohih Muslim. Bagian kedua yaitu tambahan barangsiapa menjadikanku sebagai penolongnya dan teman dekatnya maka Ali adalah penolong dan teman dekatnya tambahan ini Shohih diriwayatkan oleh Tirmizi dan Imam Ahmad karena hadits Shohih tidak hanya terdapat dalam sohih Bukhori dan Muslim saja. Tapi ada beberapa ulama yang mendhoifkan tambahan ini seperti Ishaq Al-Harbi , Ibnu Taymiyah, Ibnu Hazm dan lain-lain. Tambahan Ya Allah tolonglah siapa saja yang menolong Ali dan musuhilah mereka yang memusuhinya para ulama berbeda pendapat, ada yang menshohihkannya dan ada yang sebaliknya, meangatakan hadits ini dhoif. Tambahan terakhir : tolonglah siapa yang menjadi penolongnya (Ali),

tinggalkanlah siapa saja yang meninggalkannya, bimbinglah dia agar selalu mengikuti kebenaran. Yang terakhir ini adalah semata-mata kebohongan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alias tambahan palsu.

328

Hadits ini digunakan sebagai pegangan bahwa Ali adalah khalifah langsung setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang dijadikan pegangan adalah lafaz barang siapa menjadikanku sebagai penolongnya dan teman dekatnya maka Ali adalah penolong dan teman dekatnya . mereka berpendapat bahwa arti kata maula adalah pemimpin dan khalifah berarti Ali adalah khalifah setelah Nabi wafat. Pertama-tama mari kita kaji kembali sebab-sebab datangnya hadits ini,

mengapa Nabi mengatakan semua ini? Apakah Nabi memerintahkan para shahabat untuk berhenti meneruskan perjalanan hanya karena ingin mengatakan hal ini? Atau karena sebab lain? Yang harus kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjalanan pulang dari mekah ke Madinah setelah melaksanakan Haji Wada. Perjalanan dari mekah ke medinah memakan waktu sekitar 6-7 hari, sementara kebiasaan Nabi dalam perjalanan adalah berjalan di waktu malam dan istirahat di siang hari. Nabi mengatakan hadits ini dalam keadaan beristirahat, dan tidak berhenti hanya untuk mengatakan hadits ini saja. Nabi berhenti dalam perjalanan hanya dalam rangka istirahat, dan sudah menjadi kebiasaannya, karena mustahil Nabi dan rombongannya berjalan 5 hari terus menerus tanpa istirahat karena dalam rombongan mereka terdapat kaum wanita dan mereka sedang dalam perjalanan pulang dari menunaikan ibadah Haji. Oleh karena itu bisa dimaklumi bahwa Nabi berhenti untuk beristirahat di sela-sela perjalanannya. Yang kedua mengapa Nabi mengatakan hadits ini? Saat mengatakan hadits yang menyangkut Ali ini, yang seperti pendapat Syiah bahwa Nabi mengangkat Ali menjadi khalifah, menurut mereka bahwa Ali adalah khalifah yang harus diangkat setelah Nabi wafat. Tapi kami tidak berpendapat demikian, bukan karena kami menolak Ali, tapi hanya semata-mata karena hal ini tidaklah benar, mengapa? Jika memang benar maksud Nabi adalah mengangkat Ali menjadi khalifah maka Nabi pasti mengumumkan pengangkatan Ali pada hari Arafah saat Haji Wada, saat semua jamaah Haji berkumpul, saat itulah Nabi mengatakannya, hingga jika Shahabat yang kebetulan tinggal di Madinah mengkhianati isi pengangkatan itu dan tidak mengakui bahwa Ali adalah khalifah yang diangkat Nabi, Shahabat yang tinggal di kota lain bisa menyaksikannya dan mengatakan bahwa benar Nabi telah mengangkat Ali menjadi khalifah setelah Nabi wafat. Mengapa Nabi tidak
329

mengatakan hadits ini saat Haji Wada? mengapa Nabi tidak menyampaikannya saat Haji wada? Orang syiah berpendapat bahwa Nabi takut!! Takut untuk menyampaikan pengangkatan ini, takut para Shahabat penduduk Madinah akan menolaknya, tapi lucunya, Nabi mengatakan hadits ini pada penduduk Madinah yang ditakutinya. Mengapa terjadi kontradiksi dalam omongan mereka? Nabi takut ditolak Shahabat penduduk Madinah sehingga tidak menyampaikan pengangkatan ini saat Haji Wada. Tapi hadits ini diucapkan di tengah-tengah Shahabat penduduk Madinah. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut kepada para Shahabatnya? Para Shahabatnya yang telah berjuang bersama Nabi mereka tinggalkan anak dan harta untuk berhijrah, mereka berjihad di jalan Allah, mereka berjihad pada perang Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah dan Khaibar. Kemudian setelah itu ikut serta dalam Fathu Makkah dan Perang Tabuk, bagaimana kemudian Nabi takut pada mereka? Takut apa? Takut kalau mereka menolak kekhilafahan Ali. Pendapat kami tentang sebab Nabi mengatakan hal itu, bahwa Nabi mengatakan hadits ini hanya di depan sahabat penduduk Madinah dan tidak mengatakan hadits ini di depan kaum Muslimin saat Haji Wada. Hal ini semakin jelas ketika kita mengetahui letak geografis Ghadir Khumm yang terletak 250 km dari kota mekkah. Oleh karena itu mereka yang tidak mengetahui hal ini dengan mudah mengatakan bahwa Nabi bersabda demikian di depan kaum Muslimin yang sedang menunaikan ibadah Haji. Ibadah Haji dilaksanakan di kota mekkah dan Arafah, bukannya di Ghadir Khumm yang jaraknya 250 km dari kota mekkah. Berarti sabda Nabi ini di depan kaum Muslimin penduduk Madinah. Mengapa Nabi tidak mengatakan hal ini di depan seluruh jamaah Haji ? Para Ulama mengatakan alasannya adalah : Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berangkat Haji wada telah mengutus Khalid bin Walid untuk berperang di negeri Yaman, setelah menang, Khalid memberitahu Nabi tentang kemenangan itu dan tentang ghanimah (harta rampasan perang), Khalid meminta Nabi untuk mengutus seorang sahabatnya untuk mengambil seperlima bagian Nabi. Lalu diutuslah Ali untuk mengambil bagian Nabi tersebut dan Nabi menyuruhnya untuk langsung berangkat ke Makah untuk melaksanakan Haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setalah Ali
330

sampai di sana dibagilah harta rampasan itu, 4/5 untuk para mujahidin yang berperang dan 1/5 lagi dibagi 5 bagian, yaitu 1/5 untuk Allah dan RasulNya, 1/5 untuk ahlulbait kerabat Nabi, 1/5 untuk keluarga Nabi, 1/5 untuk anak yatim, 1/5 untuk fakir miskin, 1/5 lagi untuk ibnu sabil. Setelah itu Ali pergi ke Makkah dengan membawa 1/5 bagian keluarga Nabi. Apa isi 1/5 bagian keluarga Nabi tadi? Isinya adalah hewan ternak, harta benda dan para tawanan baik laki-laki, perempuan maupun anak kecil. Lalu Ali menggauli salah satu perempuan tawanan tadi lalu para Shahabat yang mengetahui hal itu marah pada Ali, mereka melihat Ali keluar dari kemahnya setelah mandi. Bagaimana Ali berbuat demikian? Mengambil salah satu tawanan perang untuk dirinya, yang mestinya dibagi di kota Madinah (atau Makkah) dan bukannya di sini. Salah satu Shahabat yang marah adalah Buraidah ibnul Husoin yang melaporkannya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi diam saja, Buraidah mengulanginya untuk kedua dan ketiga kali, lalu Nabi bersabda, wahai Buraidah apakah kamu membenci Ali? Buraidah pun menjawab ya wahai Rasulullah, Nabi pun menjawab : wahai Buraidah janganlah kamu membencinya karena dia berhak mendapat bagian dari harta rampasan perang lebih dari itu. Lalu Buraidah berkata Saya tidak lagi membencinya setelah mendengar Nabi melarangku membenci Ali.(HR. Bukhari, kitab al Maghazy, Bab Batsu Ali wa Khalid ila al Yaman. No. 4350) Berarti masalahnya hanyalah intern antara Buraidah dan Ali, mungkin ada juga sahabat lain yang tidak setuju dengan perbuatan Ali seperti itu. Sebab ke dua : yaitu ketika Ali berangkat dari Yaman menuju Makkah dia membawa onta-onta untuk dijadikan korban. Setelah berjalan beberapa saat Ali menyuruh Shahabat-Shahabat lain untuk maju terlebih dahulu dan meninggalkan Ali di belakang. Ali melarang mereka menaiki onta-onta rampasan perang dan melarang mereka mengenakan pakaian-pakaian yang juga hasil rampasan perang. Ketika Ali melihat mereka mengendarai onta dan memakai pakaian-pakaian hasil rampasan perang Ali marah pada mereka, dan mereka pun merasa kurang senang. Lalu para Shahabat tadi melaporkan perlakuan Ali pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya Ali telah berbuat baik kepadamu maka janganlah kamu membencinya lalu sahabat pun mentaati Nabi dengan mencintai Ali. Sepulang Nabi dan para Shahabat dari Haji Wada dan telah mencapai sebuah tempat yang berjarak 170 km dari kota medinah dan saat Nabi beristirahat beliau mengumpulkan para Shahabat dan memberitahu mereka bahwa barang siapa yang mencintaiku maka
331

dia harus mencintai Ali. Wahai mereka yang tidak senang pada Ali, berhatihatilah, karena barang siapa yang merasa mencintaiku maka dia harus mencintai Ali. Orang syiah berpendapat bahwa makna kata maula adalah pemimpin dan khalifah, dan yang benar makna kata maula adalah kekasih atau orang yang dicintai, dengan bukti sabda Nabi seterusnya Ya Allah tolonglah siapa saja yang menolong Ali dan musuhilah mereka yang memusuhinya, sama dengan makna keduanya adalah sama, inilah kesimpulan peristiwa Ghadir Khum. Makna kata menurut Ibnul Atsir ada beberapa makna : Rob, pemilik, penolong, pemberi nikmat, sekutu, pembebas, hamba, anak paman dan ipar. Semuanya adalah makna kata maula tapi mereka bersikeras bahwa maknanya adalah khalifah. Jika Nabi benar bermaksud mengangkat Ali menjadi khalifah sudah pasti Nabi akan mengangkatnya dengan perkataan yang jelas mengarah pada maksud khalifah, bukan dengan kalimat yang memiliki lebih dari 10 makna. Nabi pasti akan menjelaskannya dengan kalimat yang jelas, miaslnya dengan perkataan Ali adalah khalifah setelah aku wafat, jika Nabi bersabda dengan kalimat yang jelas bermaksud khilafah tentunya tidak akan pernah ada perbedaan pendapat, tapi semua ini memang tidak pernah ada. Sementara jika kata-kata maula diartikan sebagai pemimpin dan penguasa maka akan sangat janggal, seperti dalam ayat : Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu. Dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali. [QS. AlHadid Ayat 15] Neraka disebut maula di sini karena orang kafir tinggal dalam neraka dan kekal di dalamnya (apakah neraka bisa disebut pemimpin orang-orang kafir?). Sementara

332

itu Ali adalah kekasih dan teman setia orang mukmin sejak jaman Nabi hingga Nabi wafat, oleh karena itu Allah ber-Firman pada Surat Al Maidah ayat 55 : Sesungguhnya kekasih dan penolongmu adalah Allah, RasulNya dan orangorang beriman. [Qs. al Maidah: 55] Setiap orang mukmin adalah adalah bersaudara, saling mencintai dan tolong menolong. Maka anggapan mereka bahwa arti kata maula adalah pemimpin adalah tidak benar, oleh karena itu seorang ulama mereka Nuri Tubrusi berkata Nabi tidak menjelaskan secara gamblang mengenai pengangkatan Ali sebagai khalifah setelah Nabi wafat pada hari Ghadir Khum tapi hanya mengisyaratkan dengan menggunakan perkataan yang memiliki makna yang sangat banyak yang memerlukan penjelasan apa sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi dengan perkataan itu [Fashlul Khitob Fi Itsbat Tahrifi Kitabi Robbil Arbab hal 205-206]. Jika memang begitu adanya bagaimana hadits itu bisa dianggap sebagai pengangkatan Ali menjadi khalifah setelah Nabi ?

333

Menjawab Salah Kaprah Syiah Atas Ayat Wilayah


Oleh : Al-Akh Ali Reza -HafizhahullahSegala puji bagi Allah, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk Rasulullah, Ahlul Baitnya dan para Shahabat Beliau hingga akhir masa Allah Subhanahu Wa Taala ber-Firman dalam Surat Al Maidah ayat 55 : Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Kaum Syiah mengambil dalil Ayat ini sebagai dasar keImamahan Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali lebih berhak menjadi khalifah dibanding Abu Bakr, bahwa Ali adalah khalifah setelah Rasulullah Saw. Yang menjadi dasar sebenarnya bukanlah ayat ini sendiri, tapi adalah sababunnuzulnya, atau sebab yang menurut siah menjadi penyebab turunnya ayat ini. Ayat ini adalah umum, karena tidak disebut nama Ali bin Abi Thalib dan para sahabat Nabi sama sekali. Menurut mereka yang menjadi dalil adalah sebab turunnya ayat ini. Apa sebab turunnya ayat ini ? Menurut mereka, sebab turunnya ayat ini adalah ketika Ali sedang shalat tiba-tiba datanglah seorang pengemis yang meminta-minta tapi tidak ada yang memberinya sama sekali. Lalu pengemis itu datang pada Ali dan uang padanya, dan Ali saat itu sedang ruku, lalu Ali mengulurkan tangannya yang berisi cincin dan diambil oleh pengemis tersebut, lalu turunlah ayat ini. Kaum syiah mengatakan bahwa yang menyerahkan zakatnya saat ruku hanyalah Ali bin Abi Thalib. Ayat ini disebut oleh Syiah sebagai ayat wilayah, dan ayat ini adalah dalil terkuat tentang hak Ali menjadi khalifah setelah Nabi. Kita lihat apakah makna ayat ini benar-benar seperti yang mereka katakan atau tidak. Allah berfirman dalam Surat Al-Muminun Ayat 1-2 (Yang Artinya) : Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,(yaitu) orang-orang yang khusyu dalam shalatnya,

334

Dan Rasululah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda : Sesungguhnya dalam sholat ada kesibukan tersendiri. [Muttafaq Alaihi] Ali menurut ahlussunnah adalah termasuk Imam dan teladan bagi kaum Muslimin, termasuk pemuka orang-orang yang khusyu dalam sholatnya, kita tidak dapat menerima bahwa Ali bin Abi Thalib dikatakan tidak khusyu dalam sholatnya karena mengeluarkan zakat. Kita berpendapat bahwa Ali melaksanakan perintah Allah Taala untuk khusyu dalam sholat dalam Ayat Surat Al-Mukminun dan Hadits Nabi Saw di atas. Hal yang benar dalam zakat adalah orang yang memberi zakat mencari orang fakir dan miskin penerima zakat, bukannya pasif menunggu sampai datang orang miskin padanya meminta zakat. Hal ini tidak terpuji, dan yang terpuji adalah orang kaya yang mencari sendiri orang miskin untuk menerima zakatnya, Ali tidak mungkin menunggu si miskin untuk menerima zakat. Lalu Ali tidak wajib mengeluarkan zakat pada zaman Nabi karena saat itu Ali dalam keadaan miskin, coba kita lihat kembali mahar yang diberikan Ali pada saat menikahi Fatimah, maharnya adalah baju besi. Saat itu Ali dalam keadaan miskin, bahkan tidak sanggup membelikan pembantu bagi Fatimah. Maka saat Ali dan Fatimah mendengar bahwa Nabi datang membawa tawanan perang, mereka bedua meminta seorang pembantu pada Nabi. Bagaimana Ali yang saat itu dalam keadaan sangat miskin mengeluarkan zakat? Hal ini mustahil, karena zakat belum wajib bagi Ali yang saat itu dalam keadaan miskin. Lalu kita mengatakan bahwa ayat ini bukanlah pujian bagi mereka yang mengeluarkan zakat dalam keadaan ruku, karena jika memang demikian, pasti berzakat dalam keadaan ruku lebih utama dibanding di luar ruku. Kita akan menyerukan supaya mereka berzakat dalam keadaan ruku, kita akan panggil orang miskin supaya mencari orang yang sedang ruku untuk dimintai zakat. Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti ini. Allah berfirman menyebutkan mendirikan sholat bukannya pelaksanaan sholat itu sendiri. Mari kita kembali merenungi ayat ini. Allah berfirman :

335

Sesungguhnya penolong dan teman dekatmu adalah orang-orang yang beriman pada Allah. Allah memisahkan antara sholat dan ruku dengan zakat : Yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta tunduk. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dalam bahasa, tidak pernah ada yang dapat menemukan sebuah kesalahan dalam Al-Quran dalam tata bahasa, saya rasa seluruh pembaca sepakat tentang hal ini, bagaimana Al-Quran dalam ayat ini memisahkan antara sholat dan ruku dengan zakat? Al-Quran menyebut sholat dengan Iqomatush-Sholah yang berbeda dengan sekedar mendirikan sholat, karena mendirikan sholat berarti melaksanakan sholat dengan segala syarat, rukun, bahkan sunnah-sunnah sholat dengan sempurna ditambah sebelumnya wudhu dan khusyu yang sempurna, inilah yang disebut mendirikan sholat, oleh karena itu setelah sholat Al-Quran menyebutkan zakat. Dan ayat : , tidak ada hubungannya dengan sholat sama sekali, karena ruku dalam ayat ini bermakna tunduk pada Allah taala, seperti firman Allah tentang Nabi Dawud : Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. [QS. Shad : 24] Dan diketahui bahwa Nabi Dawud langsung bersujud, maka kita pun bersujud tilawah ketika mendengar ayat ini. Lafadz ayat ini -secara harfiah- : Dan Nabi Dawud langsung ruku, tapi dia bersujud, bagaimana? kita mengatakan bahwa beliau langsung tunduk pada Allah dengan bersujud, tapi maksud ayat di atas adalah tunduk pada Allah. Ayat lain tentang hal ini adaah pada kisah tentang Maryam (Yang Artinya) : Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku [QS. Ali-Imran : 43]
336

Maknanya wahai Maryam tunduklah pada Allah bersama orang-orang yang tunduk, oleh karena itu Maryam tinggal di Baitul Maqdis, Ibunya menghadiahkannya bagi Baitul Maqdis, dan kaum wanita tidak wajib ikut sholat berjamaah, tapi maksudnya adalah tunduklah pada Allah bersama orang-orang yang tunduk. Berarti maksud ruku dalam ayat di atas adalah dan mereka dalam segala kondisi selalu tunduk pada Allah. Kita tidak setuju pada pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini turun bagi Ali karena kisah Ali menunaikan zakat ketika sedang ruku, karena riwayat ini adalah tidak shahih sama sekali!! Barangsiapa yang membaca ayat ini bersama ayat sebelum dan sesudahnya yakin seyakin-yakinnya bahwa ayat ini memiliki sababunnuzul lain selain seperti yang dikatakan oleh kaum syiah. Allah Taala ber-Firman pada ayat 51 dalam Surat Al-Maidah : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nashrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim [QS. Al-Maidah: 51] Dalam ayat ini Allah melarang orang-orang beriman menolong orang-orang yahudi dan nasrani, sebab turunnya ayat ini tercantum dalam hadits hasan, tentang Ubadah bin Shomit. Saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul menolong Bani Qainuqa, saat Nabi Saw hendak membunuh mereka tiba-tiba Abdullah bin Ubay memohon pada Nabi agar melepaskan mereka. lalu Bani Nadhir ingin agar Ubadah bin Shomit memohon pada Nabi agar melepaskan mereka, sebagaimana Abdullah bin Ubay memohon pada Nabi agar melepaskan Bani Qainuqa, lalu Ubadah menolak karena Ubadah adalah seorang mukmin, yang ikut pada Baiat Aqabah, tidak mungkin berbuat seperti Abdullah bin Ubay yang orang munafik. Ubadah menolak memohon pada Nabi , dan turunlah rangkaian ayat dari :
337

hingga Kita lihat bahwa ayat-ayat di atas membahas masalah tolong menolong antara kaum mukminin dan orang kafir secara umum dan tidak berkaitan dengan seseorang yang bersedekah dalam keadaan ruku waktu sedang mengerjakan sholat. Jika memang begitu ceritanya maka setiap orang dapat mengarang hadits bahwa Thalhah bersedekah saat ruku, berarti ayat itu turun berkenaan dengan Thalhah. Orang lain lagi datang dan mengarang hadits lagi bahwa yang bersedekah saat ruku adalah Khalid bin Walid, orang lain lagi membawa hadits bahwa yang bersedekah adalah Abbas paman Nabi dan seterusnya tidak akan pernah selesai. Masalah pembuatan Hadtis palsu memang sangat mudah tapi di sisi Allah hal ini amat besar karena siapa saja yang berbohong atas nama nabi berarti telah mempersiapkan tempat bagi dirinya di neraka. Anggaplah ayat itu turun berkenaan dengan Ali, di manakah dalam ayat ini yang membahas tentang khalifah? Jika kita katakan bahwa ayat ini membahas khilafah, maka tidak akan ada hubungan antara ayat ini dan ayat sebelum dan sesudahnya!! Ada sebagian orang yang berupaya dengan segala cara walaupun dengan menipu pembaca untuk menetapkan bahwa ayat wilayah turun mengenai Ali, di antara mereka adalah Abdul Husein (Hamba Husein, bukan hamba Allah) Syarafuddin Al Musawi dalam bukunya Al Murojaat -yang terjemahannya menjadi pegangan bak Al-Quran bagi kaum syiah, terutama dalam forum-forum dialog dengan Ahlus Sunnah- (hal 137), dia berkata dengan penuh keberanian : seluruh ahli tafsir bersepakat bahwa ayat ini turun mengenai Ali yang bersedekah saat ruku dalam sholat Lalu dia mengklaim bahwa surat menyurat ini terjadi antara dia dan Syekh Salim Al-Bisyri. Sudah tidak ragu lagi bahwa hal ini adalah sebuah kebohongan yang nyata. (Sebagai bukti nyata utk kebohongan si Abdul Husain, ia tidak bisa menunjukkan 1 lembar pun masukrpip dari surat Syaikh Salim Al-Bisyri!!) Sekarang bukan saatnya membahas Al-Murojaat, tapi barang siapa ingin membahasnya silahkan mendengarkan ceramah Syaikh Utsman Al-Khamis -dalam berbahasa Arab338

pada 4 kaset yang membongkar kebohongan ini, bahwa Abdul Husein mengarang sendiri dan mengklaim bahwa Syeh Salim membalas surat-suratnya. Pendapat Para Ulama Ahli Tafsir Mari kita melihat pendapat para ahli tafsir mengenai ayat ini : Ibnu Katsir berkata : Mengenai firman Allah : sebagian orang menyangka bahwa kalimat ini menjadi hal (yang menerangkan keadaan) bagi yang sebelumnya yakni yaitu mereka menunaikan zakat dalam keadaan sedang ruku, hingga sebagian orang mengemukakan hadits bahwa ayat ini turun mengenai Ali bahwa ketika dia sedang ruku datanglah pengemis lalu Ali memberikan cincinnya pada pengemis itu ketika dia sedang ruku. Lalu ibnu katsir menerangkan bahwa seluruh riwayat yang menerangkan bahwa ayat ini turun bagi Ali adalah lemah lalu berkata : Tidak ada satu pun yang sohih karena sanadnya lemah dan perowinya tidak diketahui. Ibnu Atiyyah dalam Al-Muharrir Al-Wajiz berkata : Mujahid berkata : Ayat ini turun mengenai Ali bin Abi Thalib yang bersedekah ketika sedang ruku, dan pendapat ini patut diteliti lagi, yang benar adalah apa yang telah dikemukakan di atas, yaitu penafsiran jumhur dan ayat itu sendiri : yaitu orang yang benar-benar beriman, bukannya berpura-pura, yaitu orang yang menunaikan sholat fardhu dengan sempurna dan menunaikan zakat. Inilah pendapat jumhur yang dinukil oleh Ibnu Atiyyah. Anniasburi dalam catatan kaki tafsir Thabariy mengatakan : ada dua pendapat, yang pertama mengatakan bahwa ayat ini umum pada seluruh orang beriman, karena ayat ini turun berkenaan dengan kisah Ubadah bin Shomit di atas, dan pendapat kedua mengatakan bahwa ayat ini adalah Ali. Lalu dia menolak pendapat kedua . Al-Qurtubi berkata dalam Al-Jami li Ahkamil Quran berkata : Alladziina (yang artinya = yaitu orang-orang) adalah umum bagi seluruh orang beriman. Abu Jafar (Al-Baqir) Muhammad bin Ali bin Husein ditanya tentang makna ayat , Apakah ayat ini khusus untuk Ali bin Abi Tholib? Dia menjawab : turun khusus pada seeorang, dikisahkan bahwa orang itu adalah Abu Bakr, dikisahkan juga bahwa orang itu

339

Ali termasuk kaum mukminin, dia berpendapat bahwa ayat ini umum bagi seluruh orang yang beriman. Nahhas berkata : pendapat ini bagus. Ar-Rozi berkata dalam tafsirnya -setelah menolak pendapat bahwa ayat ini turun mengenai seseorang-, dan Ali lebih tahu mengenai tafsir Al-Quran dari kaum syiah karena jika memang ayat ini membahas bahwa Ali menjadi imam pasti dia akan mengemukakan ayat ini sebagai dalil, syiah tidak bisa mengatakan bahwa Ali membiarkan orang lain menjadi khalifah karena taqiyyah, karena syiah mengatakan bahwa saat musyawarah Ali mengemukakan Hadits Ghadir Khum dan Ayat Mubahalah mengenai kelebihan Ali dan tidak mengemukakan ayat ini sebagai dalil kekhilafahannya sama sekali, oleh karena itu, maka hal ini menjadi bantahan bagi pendapat orang rofidhoh semoga mereka dilaknat Allah. Dia juga berkata Dan hujjah mereka bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ali maka tidaklah benar, telah kita terangkan bahwa kebanyakan Ahli Tafsir berpendapat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan seluruh kaum muslimin yakni tidak khusus bagi Ali. Al-Alusi Al-Husaini dalam Ruhul Maani berkata : kalimat dalam ayat adalah hal bagi fail yang melaksanakan 2 fiil yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat dalam keadaan tunduk pada Allah. Ibnu Jarir At-Thabariy berkata : Allah berfirman : Maksudnya adalah wahai orang beriman kalian tidak punya penolong kecuali Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman yang sifatnya disebut dalam firman Allah dalam ayat ini. Dikatakan juga bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ubadah bin Shomit saat melepaskan ikatan loyalitas dengan yahudi bani Qainuqa dan mengikatkan loyalitasnya hanya pada orang-orang beriman. Firman Allah Taala : , Para mufassirin berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud oleh ayat ini, sebagian berpendapat bahwa ayat ini turun mengenai Ali bin Abi Thalib, sementara sebagian lain berpendapat bahwa ayat ini umum bagi seluruh orang beriman. -Lalu menyebutkan pendapat kedua belah pihak-. Syaikh Abdurrahman As-Sadiy berkata : Wilayah Allah hanya didapatkan dengan Iman dan Takwa, setiap orang beriman dan bertakwa adalah wali Allah.

340

Barangsiapa menjadi wali Allah berarti menjadi wali Nabi-Nya. Dan ayat maksudnya adalah mereka tunduk dan patuh pada Allah. Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qodir dan Ibnul Jauzi dalam kitab Zaadul Masir juga berpendapat seperti di atas!! Maka, mana kesepakatan ulama dan mufassirin -seperti bualan si abdul Husein-? seluruh mufassir yang disebut di atas tidak mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai Ali, tapi mereka mengklaim bahwa seluruh ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini turun mengenai Ali. Dalam ayat kita lihat bersama bahwa lafaz dan orang-orang beriman adalah bentuk prural (jamak) dan Ali adalah tunggal, hal ini mengkaburkan makna Ali. Jika memang benar Ali yang dimaksud pasti sudah disebut namanya atau ciricirinya, misalnya ayat tadi dalam bentuk tunggal -tidak dalam bentuk jamak-, jadi orang dapat mengenali siapa yang mensedekahkan dalam keadaan ruku. Tapi kita lihat ayat ini tidak menjelaskannya!! Jadi kita tidak tahu siapa yang dimaksud. Jika kita tetap berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Ali maka hal ini adalah sebuah kekurangan yang tidak boleh kita nisbahkan pada Allah yang Firman-Nya adalah Terbaik. Berarti Allah tidak menerangkan pada kaum muslimin hal itu bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah Ali seorang. Jika ada yg beranggapan, walau disebutkan dalam bentuk jamak, yang dimaksud ayat ini adalah tunggal, yaitu kepada Ali saja. Maka kita jawab, Jika ayat ini disebut secara jamak, maka tetap berlaku jamak kecuali jika ada dalil lain yang memalingkannya dari maksud itu. Dan pemaling itu tidak ada!! Syiah juga menyebutkan dalil dari ayat ini adalah kata innama yang berarti hanya saja (pembatasan), berarti khilafah hanya terbatas pada Ali saja, lalu bagaimana dengan khilafah Hasan dan Husein serta para imam syiah lainnya ???

341

QS. Al-Maidah : 67 Tidak Turun Di Ghadir Khum


Oleh : Al-Akh Ali Reza -HafizhahullahAllah berfirman [Yang Artinya] : Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu), berarti kamu tidak menyampaikan Risalah / Agama-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. [QS. Al Maidah: 67] Syiah beranggapan bahwa Ayat ini turun di Ghadir Khum sebagai bentuk penekanan akan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah Rasulullah -Shallallahu Alaihi Wasallam-! Mereka berkata : Berkenaan dengan Ayat di atas, di sini ada pertanyaan kritis dan penting: Kira-kira hal apa yang belum secara resmi disampaikan Nabi Saw, sehingga beliau diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila tidak menyampaikannya maka seluruh jerih payah dakwah beliau selama 23 tahun akan menjadi sia-sia?! Bukankah Perintah Shalat, Zakat, Puasa, Haji, Jihad dan lain-lain sudah dengan gamblang dijelaskan oleh Baginda Rasul Saw?.(!!) Bahkan, tanpa malu-malu, salah seorang ulama mereka Al-Amini menyatakan ijma Ahlus Sunnah bahwa Ayat ini turun berkenaan ttng peristiwa pengangkatan Ali setelah Rasulullah -Shallallahu Alaihi Wasallam- di Ghadir Khum!! Kebohongan ini juga diulang oleh abdul Husain dalam Al-Murojaat (Dialog Sunnah-syiah), juga Khomaini dalam Kasy al Asrar hal. 149 yang menyatakan dengan tanpa malu!! Sesungguhnya Ayat ini turun -dengan pengakuan Ahlus Sunnah dan kesepakatan syiah- terkait dengan peristiwa Ghadir Khum tentang pengangkatan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib!! Adapun terkait dengan kesepakatan Syiah, itu tidak penting buat kita, sebab mereka telah sepakat terhadap hal-hal yang jauh lebih aneh dan sesat dari ini!! Namun, anggapan Pengakuan Ahlus Sunnah itu adalah kebohongan!! Dan ini adalah jejak langkah yang ditempuhnya mengikuti Ibn Al-Muthohar pengarang Minhaj Al-Karomah.

342

Dalam catatan singkat ini, marilah kita melihat dalil-dalil yang dipakai oleh kaum Syiah Rofidhoh dalam menetapkan turunnya Ayat ini berkenaan tentang kekhilafahan Ali setelah Rasulullah -Shallallahu Alaihi Wasallam-!! [1] Kaum Syiah berdalih dengan penyebutan sebab turunnya ayat ini, yaitu turun di Ghadir Khum untuk menetapkan kekhilafaan Ali bin Abi Thalib! Mereka bersandar para penyebutan riwayat ini dalam kitab-kitab tafsir seperti AtsTsalabi dan Al-Wahidi serta lainnya!! Namun perlu dipahami bahwa riwayatriwayat tersebut tidak begitu saja disampaikan, namun serdapat SANAD yang menunjukkan sumber dari inifo tersebut sehingga dengan ini kita bisa mengetahui keabsahan atau ketidak-absahannya riwayat tersebut. Jika kita merujuk sanad atsar tersebut sebagaimana disebutkan dalam Al-Wahidi (hal 150) juga Ibn Asakir (2/119/12) sanadnya sebagai berikut: dari jalur Ali bin Abis, dari al Amasy, dan Abu al Jahhaf, dari Athiyah, dari Abu Said al Khudry, ia berkata Dengan sanad ini kita mengetahui, bahwa sanad ini sangat lemah sekali!! Ibn Athiyah -ia adalah Ibn Saad Al Aufi- adalah periwayat yang lemah dan suka memalsukan / menyembunyikan sumbernya. Ali bin Abis juga demikian. Bahkan Ibn Hibban (2/104-105) mengomentarinya dengan, Ia sangat buruk kesalahannya, banyak berpraduga maka ia tidak sah berhujjah dengannya. Maka, dengan kondisi sanad yang seperti ini, riwayat ini adalah riwayat yang PALSU!! Maka jelaslah, pengulangan penyebutan atsar ini dalam kitab-kitab lain yang disusun oleh ulama Ahlus Sunnah -misalnya-, namun sanad yang menjadi rujukan hanya ini-ini saja, itu TIDAK BERARTI APA!! Tetap memposisikan atsar ini dalam kepalsuannya!! [2] Imam As-Suyuthi dalam tafsir beliau, Al-Dur Al-Mantsur, beliau sebagaimana metodenya dalam tafsirnya- menyebutkan seluruh riwayat yang terkait dengan ayat yang beliau tafsirkan tanpa menyeleksi shahih tidaknya riwayat tersebut. Dalam menafsirkan ayat ini, untuk yang berkenaan dengan turunnya ayat ini untuk Ali bin Abi Thalib, ia HANYA menyebutkan riwayat Abu Said Al-Khudri di atas -dan kita telah mengetahui kepalsuannya-!! Juga hadits serupa dari riwayat Ibn Mardawaih dari Ibn Masud dan beliau mendiamkannya 343

sebagaimana biasa dalam penyebutan riwayat di dalam tafsir beliau tersebut- juga jelas bahwa riwayat tersebut dari pemalsuan yang diperbuat oleh kaum syiah sebagaimana jelas dari kontennya! Setelah itu, As-Suyuthi menyebutkan BANYAK hadits baik yang maushul maupun yang mursal, yang secara keseluruhannya menunjukkan ketidak-benaran terkaitnya ayat ini dengan Ali bin Abi Thalib dan Ghadir Khum!! Bahkan ayat ini bersifat umum. Bag tidak, dengan segala hadits yang disebutkan oleh As-Suyuthi dalam tafsirnya tersebut, malah membuktikan bahwa ayat ini tidak turun khusus untuk Ali bin abi Thalib!! [3]. Dlm Ayat tersebut disebutkan: Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Jika Anda perhatikan, Ayat ini dalam rangkaian keterangan Allah dalam menyingkap kebohongan Aqidah Ahlul Kitab -silahkan baca Ayat-Ayat sebelum dan sesudahnya!!-, terutama Yahudi! Dan telah jelas -sebagaimana dalam kitab-kitab Sirah- bahwa Yahudi berupaya untuk membunuh Rasulullah -Shallallahu Alaihi Wasallam- berkali-kali!! Ayat ini turun sebagai bentuk penegasan dari Allah bahwa Allah akan senantiasa memelihara beliau dari upaya kaum Ahlul kitab untuk mencelakakan beliau!! Jika Ayat ini dianggap turun di Ghadir Khum, kita mengetahui bahwa ketika itu Rasulullah -Shallallahu Alaihi Wasallam- dalam perjalanan pulang dari Haji Wada. Artinya, beliau dalam keadaan yang paling aman dan tidak ada yang berupaya mencelakakan beliau!! Maka, sebenarnya Ayat ini turun di Madinah, sebelum peristiwa Haji Wada, yaitu ketika Rasulullah -Shallallahu Alaihi Wasallam- menyampaikan dakwah di sana, dan kaum Ahlul Kitab, terutama Yahudi berupaya dengan beragam cara untuk menghalangi dakwah beliau, bahkan membunuhnya!! Sebagaimana Imam AsySyafiiy ketika menjelaskan tentang Ayat ini Allah menjagamu dari upaya mereka yang ingin membunuhmu hingga engkau menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu. [Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail 2/185] Demikian catatan singkat tentang Ayat ini sebagai bentuk tanggapan terhadap penyelewengan kaum Syiah dalam memahami Ayat ini! Dan hal yang serupa juga mereka lakukan terhadap sebab turunnya Ayat 3 dari Surat Al-Maidah, yaitu firman Allah [Yang Artinya] : Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu

344

agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu Nimat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi Agama bagimu. Wallahul Muwaffiq.

345

Malam-Malam Di Peshawar Malam-Malam Dagelan


Oleh : Al-Akh Aditya Riko -Hafizhahullah Mazhab Syiah : Kajian Al-Quran Dan Sunnah, terbitan Muthahhari Press. Versi bahasa Inggrisnya Peshawar Nights, atau versi Arabnya Layali Bisyawar () Dari penerbitnya, dikatakan : Buku yang ada di tangan Anda adalah hasil dari sebuah diskusi panjang berkenaan dengan masalah-masalah pokok agama. Penulisnya, Ayatullah Sayyid Muhammad al-Musawi, adalah salah seorang ulama besar Iran yang identik dengan mazhab Syiah. Beliau, melalui penelitian yang mendalamdari berbagai kitab yang diakui oleh dua mazhab besar di dalam Islamberusaha mengungkapkan kebenaran. Intinya buku ini adalah kompilasi dialog Sunnah-Syiah yang dilakukan oleh ulama Syiah dari Iran dengan ulama di Afghanistan. Kelihatannya buku ini sangat ilmiah, dikesankan dengan banyaknya rujukan yang diobral untuk memperkuat argumentasi. Tetapi kenyataannya buku ini hanya menambah daftar kedustaankedustaan yang dilakukan oleh propagandis Syiah dalam rangka menipu manusia. Note ini hanya akan memberikan satu contoh saja bagaimana buku ini menipu manusia, yaitu menipu dengan cara mengobral rujukan kitab yang sangat banyak, tetapi kalau dilakukan cross-check ternyata tingkat akurasinya sangat kecil, sehingga siapapun yang membacanya dengan teliti akan dapat melihat kedustaannya. Dalam rangka mengingkari keutamaan Ummul Muminin Aisyah ra, penulis buku ini menyebutkan suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra, ketika turun ayat : Katakan: Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kecintaan di dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu

346

(QS al-Syura [42]:23). Saat itu para Shahabat bertanya, Ya Rasulullah! Siapakah kerabat keluargamu yang Allah wajibkan untuk dicintai ? Rasulullah Saw menjawab, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Dari foto diatas 103 terlihat bahwa sebelum penulis buku ini menyebutkan hadits dimaksud, dia menyebutkan banyak kitab referensi, diantaranya adalah Bukhari dan Muslim dalam Shahihnya, dan lain-lain. Pertanyaannya, di bagian mana Shahih Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits tersebut ? Karena penulis juga menyebutkan Durul Mantsur, mari kita lihat Durul Mantsur Imam al-Suyuthi. Imam al-Suyuthi menyebutkan hadits tersebut : : { } : : ________________ : Telah mengeluarkan Ibn al-Mundzir dan Ibn Abi Hatim dan al-Thabrani dan Ibn Mardawaih dengan sanad dhaif dari jalur Said bin Jubair dari Ibn Abbas, beliau berkata, ..dst. 104 Melihat catatan kaki juga ada perkataan Ibn Katsir yang menyatakan sanadnya dhaif. Lantas kemanakah para Syaikh, Ulama yang disebutkan hadir dalam dialog tersebut? Apakah mereka tidak ada yang mengenal Shahih Bukhari Muslim, apakah mereka tidak ada yang peduli tentang shahih tidaknya suatu riwayat hadits ? Itulah satu contoh kedustaan yang ada dalam malam-malam di Peshawar, sedangkan di bagian lain masih banyak bertebaran kedustaan-kedustaan lainnya. Silahkan lihat disini : Sultanul-Kadhibin Shirazi and 1001 night book
103 104

Lihat di gambar 148, 149 dan 150 Lihat gambar 151 dan 152 347

Benarkah Abu Bakr dan Umar Lari Dari Perang Hunain ?


Oleh : Al-Ustadz Abidun Zuhri -HafizhahullahWahai pembaca, Allah Subhanahu Wa Taala menyanjung para Shahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ayat Al-Qur`an dan menyatakan ridha terhadap mereka. Wahai pembaca, Nabi melarang para sahabat beliau dicela dan mengatakan bahwa andaikata kita menyedekahkan emas segunung Uhud, tidak apa-apanya dibanding sedekah mereka satu mud, bahkan setengah mudnya. Meskipun demikian, kita temukan kelompok Rafidhah yang membebaskan mulutnya untuk mencela para sahabat Nabi. Di antaranya, mereka mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melarikan diri dari perang Uhud dan Hunain. Namun, kali ini kita akan membahas tuduhan mereka bahwa kedua sahabat Nabi ini melarikan diri saat perang Hunain. Sesungguhnya tuduhan mereka itu adalah kebohongan yang terus diulang-ulang dari para pendahulu mereka hingga sekarang. Andaikata mereka tidak taklid begitu saja dan mau sejenak membaca sejarah, niscaya mereka tidak akan mengatakan seperti itu. Marilah kita baca rekaman sejarahnya yang diabadikan oleh para pakar sejarah Islam terpercaya. Salah satunya, Ibnu Hisyam. Dia merekam kisah perang Hunain dalam Sirah Ibnu Hisyam (4/56-59). Di antaranya ia mengatakan, Kemudian beliau mengarah ke kanan, lalu bersabda, Wahai manusia, mau ke mana? Kemarilah ke sini! Aku Rasulullah, aku Muhammad bin Abdillah! Dia (Jabir bin Abdillah) mengatakan, Maka keadaan kacau, unta-unta saling bertabrakan, dan orang-orang pergi kecuali Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang dari kaum Muhajirin, kaum Anshar dan Ahlu Baitnya. Di antara kaum Muhajirin yang tetap bersama beliau adalah Abu Bakar dan Umar, dari Ahlul Baitnya Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdil Muthallib, Abu Sufyan bin Harts, putra Abu Sufyan bin Harts, Fadhl bin Abbas, Rabiah bin Harts, Usamah bin Zaid, Aiman bin Ummu Aiman bin Ubaid yang terbunuh ketika itu.

348

Kisah ini juga dicatat Ibnu Katsir dalam Tarikh Ibnu Katsir (3/618), Thabari dalam Tarikh ath-Thabari (3/74), Ahmad dalam Musnad Ahmad (3/376) dan Baihaqi dalam Dalal`il an-Nubuwwah (5/120 dan 126). Dalam riwayat tadi, kita mendapat kejelasan bahwa Abu Bakar dan Umar termasuk orang yang tetap bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam kekacauan perang Hunain. Hal ini sangat bertolak belakang dengan tuduhan kaum Rafidhah tadi. Satu hal ini yang perlu ditekankan di sini, lari dari peperangan tidak serta merta divonis sebagai perbuatan yang terlarang. Allah subhanahu wataala membolehkan lari dari medang perang dalam rangka siasat perang atau bergabung dengan pasukan Islam yang lain. Allah berfirman, )51( (16) Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orangorang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barang siapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya. (al-Anfal: 1516) Demikian jawaban singkat atas tuduhan bahwa Abu Bakar dan Umar lari dari medan perang Hunain. (M. Abidun Zuhri)

349

TAHRIF

350

Jamaah Ahli Hadits & Ahli Riwayat Syiah Meyakini Tahrif


Kitab : Araa-u Haula Al-Quran, hal. 88 (501 ) By : Ayatusy-Syaithan Al-Fani Al-Ishfahani () : Soal kelima : Siapakah mereka yang berpendapat meyakini tahrif dan apa dalil mereka ? Jawab : Sesungguhnya sekelompok Al-Muhadditsin (Para Ahli Hadits) dan para Ahli Riwayat menyatakan adanya Tahrif dalam bentuk pengurangan. Dan karenanya mereka berkeyakinan adanya Tahrif dalam bentuk pengurangan. : .. : : ) ( : ) ( ) ( ) ( : ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( Dan yang pertama dari mereka sepengetahuanku adalah Ali bin Ibrahim dalam kitab Tafsirnya. Dan telah berkata Abu Al-Hasan bin Ali bin Ibrahim Al-Hasyimi Al-Qummi pada kitab tafsir tersebut: Maka pada alQuran ada diantaranya yaitu Nasikh dan ada pula Mansukh ada yang Terputus dan ada yang Mathuf, ada yang hurufnya tertukar, ada yang mengalami distorsi, dan ada yang tidak sama dengan yang ALLAH AZZA WA JALLA turunkan. -hingga sampai pada pernyataannya- Dan adapun ayat-ayat yang mengalami distorsi adalah seperti Firman-Nya (yang seharusnya menurut Syiah) diantaranya adalah :
105

Lihat scan kitab gambar 153 dan 154 351

(Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkan-Nya kepadamu tentang Ali. Allah menurunkannya dengan Ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula). [An-Nisa : 166] Begitulah -seharusnya- Ayat tersebut saat diturunkan. Kemudian Firman ALLAH (contoh Ayat yang lain yang seharusnya menurut Syiah adalah) : Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu tentang Ali. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan Amanat-Nya. [Al-Maidah : 67] Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezhaliman terhadap Keluarga Muhammad, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka. [An-Nisa : 168] Dan orang-orang yang zhalim terhadap Keluarga Muhammad itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. [Asy-Syu'ara : 227] Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim terhadap Keluarga Muhammad (berada) dalam tekanan-tekanan sakratul maut. [Al-An'am : 93] Dan yang semisalnya (Ayat-Ayat lain yang mengalami distorsi) banyak, kami sebutkan pada tempatnya. Begitulah maksud dari perkataannya. Dan nampak pula yang demikian dari Al-Kulaini yang dia meriwayatkan haditshadits dia yang sangat Tahrif jelas mengenai hal itu atas (Tahrif) dua dan tidak dan mengomentarinya sedikit pun. Begitu pula dengan sayyid Al-Jazairy yang meyakini dalam syarahnya tahdzib

352

memperpanjang pembahasan mengenai hal tersebut (Tahrif) dalam risalahnya yang diberi nama Manba Al-Hayat. Baca juga : Tahrif - Aqidah Mayoritas Muhaddits & Muhaqqiq Syi'ah

353

Diantara Surat Palsu Buatan Syiah : Surat Al-Wilayah


Telah kita ketahui bahwa Syiah begitu ngotot mengklaim (dusta) bahwa keImamahan Ali Radhiyallaahu Anhu dan perintah untuk berwilayah kepadanya terdapat dalam Al-Quran (padahal tidak ada). Diantara cara yang mereka lakukan adalah dengan menyatakan bahwasanya Surat Al-Maidah Ayat 67 turun di Ghadir Khum dan disana terdapat perintah wajib untuk berwilayah kepada Ali. Sungguh itu semua adalah klaim bodoh dan dusta mereka, telah banyak Bantahan Ilmiyyah mengenai hal tersebut sebagaimana kita saksikan. Dan rupa-rupanya sikap ngotot mereka itu tidak hanya dikarenakan keyakinan mereka terhadap Ayat 67 dari Surat Al-Maidah, melainkan dikarenakan pula mereka meyakini bahwa terdapat Surat dari Al-Quran yang telah dihapus oleh para Shahabat Radhiyallaahu Anhum yakni Surat Al-Wilayah; yang dimana surat PALSU buatan mereka ini secara tegas dan jelas menunjukkan ke-Imamahan Ali Radhiyallaahu Anhu. Namun karena surat palsu itu tidak ada pada Al-Quran kita, makanya mereka ngotot bertolol ria dengan klaim dusta mereka terhadap Ayat yang ada, yang dikira bisa dipelintir menjadi sejalan dengan hawa nafsu mereka sebagaimana apa yang mereka yakini terhadap Ayat 67 dari Surat Al-Maidah, membodoh-bodohi orang awam dengan syubhat-syubhat mereka sampai terjerumus memeluk agama Syiah, barulah mereka memulai menyusupkan racun-racun syubhat yang lebih mematikan hingga orang-orang yang terjerumus semakin mantab memeluk agama Syiah dan meyakini bahwasanya Al-Quran telah mengalami Tahrif. Apa yang telah disebutkan di atas sebagaimana termuat dalam kitab-kitab para dedengkot mereka yang diantaranya adalah oleh Mirza Habibullah Al-Khui dalam Kitab Syarhnya yang masyhur yakni Minhaj Al-Baraah Fi Syarhi Nahjil-Balaghah. Al-Khui yang ini bukanlah Al-Khui penulis Kitab Mujam Rijalul Hadits. Habibullah Al-Khui lahir pada 1261/1268 H dan mati pada 1324 H & dikuburkan di Ray. Minhaj Al-Baraah Fi Syarhi Nahjil-Balaghah () merupakan satu dari kitab-kitabnya yang lain, dan satu dari kitab-kitab syarh yang masyhur terhadap Nahj Al-Balaghah.

354

Mari kita lihat, diantaranya sebagaimana disebutkan pada hal. 216-217 106 dari kitab tersebut yaitu contoh-contoh dari Ayat-Ayat Al-Quran yang tidak sama dengan Ayat-Ayat Al-Quran yang sekarang dan Ayat-Ayat itulah yang sebenarnya (menurut mereka), dan disebutkan pula Surat Al-Wilayah sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam Surat Ash-Shaffat Ayat 24 menurut mereka (Syiah) seharusnya adalah : Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian), karena sesungguhnya mereka akan ditanya BERKENAAN WILAYAH ALI. Surat An-Nisa Ayat 54 menurut mereka seharusnya adalah : ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim DAN KELUARGA MUHAMMAD, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Dalam Surat Az-Zukhruf Ayat 41 menurut mereka seharusnya : Sungguh, jika Kami mewafatkan kamu (sebelum kamu mencapai kemenangan) maka sesungguhnya Kami akan menyiksa mereka (di akhirat) DENGAN ALI BIN ABI THALIB. Dalam Surat Thaha Ayat 115 menurut mereka seharusnya : Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu BEBERAPA KALIMAT MENGENAI MUHAMMAD, ALI, FATHIMAH, AL-HASAN, AL-HUSAIN, DAN SEMBILAN DARI KETURUNAN AL-HUSAIN, maka ia lupa (akan perintah itu) dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat

106

Scan kitab gambar 155, 156 dan 157 355

Lalu dalam Surat An-Najm Ayat 10 menurut mereka seharusnya : Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) MENGENAI ALI PADA MALAM MIRAJ apa yang telah Allah wahyukan. Dalam Ayat Kursi menurut mereka seharusnya : Allaahu Laa Ilaaha Illaa Huwal Hayyul Qayyuum , Laa Ta-khudzuhuu Sinatuw-walaa naum. Lahuu Maa Fis-Samaawaati Wa Maa Fil Ardh Wa Maa Baynahumaa Wa Maa Tahta Ats-Tsaraa , Aalim Al-Ghaybi Wa AsySyahaadah, Ar-Rahmaan Ar-Rahiim.. Surat Al-Ahzab Ayat 25 menurut mereka seharusnya : Dan Allah menghindarkan orang-orang Mumin dari peperangan DENGAN ALI BIN ABI THALIB. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa Lalu berlanjut kepada keyakinan mereka mengenai Surat Al-Wilayah, begini bunyinya : Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiim. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah engkau dengan seorang nabi dan wali yang telah Kami utus guna menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Seorang Nabi dan wali sebagian mereka dan sebagian lainnya adalah sama, sedangkan Aku adalah Yang Maha Mengetahui dan Yang Maha Mengenal. Sesungguhnya orangorang yang memenuhi janji Allah, mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Sedangkan orang-orang yang bila dibacakan
356

kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka mendustakan ayat-ayat Kami, sesungguhnya mereka akan mendapatkan kedudukan yang besar dalam neraka Jahanam. Bila diseru kepada mereka: Manakah orang-orang yang berbuat lalim lagi mendustakan para rasul: apa yang menjadikan mereka menyelisihi para rasul?? melainkan dengan kebenaran, dan tidaklah Allah akan menampakkan mereka hingga waktu yang dekat. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sedangkan Ali termasuk para saksi. Begitulah surat Syiah, gaya bahasanya buruk, lucu lagi tidak fasih, ditambah lagi kesalahan fatal dalam ilmu nahwu, membuktikan bahwa itu adalah surat non Arab, hasil rekayasa orang-orang non Arab Persia yang dungu, sehingga mereka mempermalukan diri sendiri dengan menambahkan surat ini. Inilah Al-Quran yang dimiliki kaum Syiah, terdapat kesalahan, dengan gaya bahasa non Arab dan menyalahi ilmu nahwu! Adapun Al-Quran milik kita Ahlus Sunnah wal Jamaahadalah Al-Quran dengan bahasa Arab yang nyata tidak ada kesalahan, sarat dengan rasa manis, dan keindahan, bak sebuah pohon yang penuh dengan buah, dan akarnya menghunjam ke dalam bumi, sebagai petunjuk bagi orang yang beriman, penyembuh, sedangkan orang-orang yang tidak beriman telinga mereka tuli dan mata mereka buta. Semoga mereka mendapatkan Hidayah sebelum mampus. Setelah Surat Al-Wilayah di atas, disebutkan pula adanya Surat An-Nurain dan disebutkan pula contoh-contoh lainnya dari Ayat Al-Quran yang mengalami pengurangan seperti di atas dengan pengambilan dari Tafsir Ali bin Ibrahim AlQummiy. Silahkan lihat pembahasannya di : Ada Yang Tidak Sama Dengan Yang Allah Turunkan ?!!

357

Kata Syiah : Sebagian Dari Ayat-Ayat Al-Quran Adalah AyatAyat Tolol!! [Na'udzubillah....]
Dedengkot Syiah, [ An-Nuri At-Thabrasi] dalam kitabnya : [ Fashul Khithaab fii Tahriif tolol. Naudzubillah.!!!! Betapa hina dan busuknya mulut kalian wahai rafidhah!!! Look At This Scan Pages From That Satan Book Kitaab Rabb Al-Arbaab] mengatakan bahwa sebagian dari Ayat-Ayat Al-Quran adalah : ayat-ayat

358

Yaa RABB kami berlindung kepada-MU dari kekufuran demikian . Janganlah memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran.

359

Surat Al-Ahzab Ayat 71 Di Mata Syiah


Para pemeluk agama Syiah meyakini bahwasanya Al-Quran yang berada pada Kaum Muslimin bukanlah Al-Quran yang asli. Banyak dari Ayat-Ayat Al-Quran yang mereka yakini tidak sesuai sebagaimana saat diturunkan. Kami akan membawakan satu contoh dari hal tersebut yaitu pada Surat Al-Ahzab Ayat 71. Seperti apa seharusnya ayat tersebut di mata Syiah? Sebelumnya, mari kita simak Firman Allah Taala dalam Surat Al-Ahzab Ayat 71 dan inilah yang asli sebagaimana kita yakini- : niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya, ia telah mendapat kemenangan yang besar. (QS.33:71) Demikian Firman Allah Taala dalam Ayat Yang Mulia tersebut. Dan para pemeluk agama Syiah tidak meyakininya, sebagaimana mereka adalah kaum yang berlepas diri dari Islam. Di mata busuk mereka, Ayat tersebut tidaklah seperti itu ketika diturunkan. Lalu seperti apa? Kami akan membawakan bukti dari Al-Kafi yang merupakan kitab mereka yang paling shahih, paling agung, dan nomor satu kedudukannya di agama mereka setelah Al-Quran mereka sesungguhnya yang mereka yakini sedang berada pada Al-Qaim (Imam Mahdi versi mereka). Disebutkan dalam Al-Kafi oleh Al-Kulaini juz 1 hal. 414 seperti berikut 107 : ) ( : ) ] [ ( )1( Al-Husain bin Muhammad, dari Mualla bin Muhammad, dari Ali bin Asbath, dari Ali bin Abu Hamzah, dari Abu Bashir, dari Abu Abdillah (Alaihis Salam) dalam (mengenai) Firman Allah Taala : ) ][ (

107

Lihat versi online di link erikut : http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-1/13.htm#07

360

Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya dalam wilayah Ali dan Imam-Imam setelahnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Begitulah ayat tersebut diturunkan.

Ushul al-Kafi, Daar al-Kutub al-Islamiyyah, Juz 1, Hal. 414

361

Al-Quran Yang Sebenarnya Dihimpun & Berada Pada Para Imam, Selain Mereka Adalah Pendusta (Kata Syiah)
Al-Kulaini yang diberi gelar Tsiqatul Islam (orang yang sangat dipercayai dalam Islam) oleh Syiah telah membuat suatu bab dalam kitabnya Al-Kafi -kitab paling shahih dan nomor satu di sisi Syiah- juz 1 hal. 228 108 yang berjudul : ) ( Tidaklah Mengumpulkan Al-Quran Seluruhnya Kecuali Para Imam Alaihim As-Salam Dan Sesungguhnya Mereka Mengetahui Seluruh Ilmu Lalu Kulaini memaparkan riwayat-riwayat dari Imam-Imam makshum mereka berkenaan Tahrif Al-Quran, diantaranya adalah : : )( : )( Muhammad bin Yahya, dari Ahmad bin Muhammad bin Mahbub, dari Amru bin Abu Al-Miqdam, dari Jabir, ia berkata: Aku mendengar Abu Jafar (Alaihis Salam) berkata: Tidaklah satu pun dari manusia mengaku bahwa ia telah menghimpun ia adalah Al-Quran seorang seluruhnya pendusta. sebagaimana Dan tidaklah diturunkan melainkan

menghimpunkannya dan menghafalnya sebagaimana diturunkan oleh ALLAH TAALA kecuali Ali bin Abi Thalib (Alaihis Salam) dan Imam-Imam setelahnya (Alaihim As-Salam). )( : Muhammad bin Al-Husain, dari Muhammad bin Al-Hasan, dari Muhammad bin Sinan, dari Ammar bin Marwan, dari Al-Munakhkhal, dari Jabir, dari Abu Jafar (Alaihis Salam), sesungguhnya ia berkata: Tidak ada seorang yang mengaku memiliki seluruh Al-Quran zhahir dan batinnya kecuali orang-orang yang diberi wasiat (Imam-Imam Syiah).
108

Lihat scan kitab klik disini . Atau versi online bisa dilihat di link : www.al-shia.org/html/ara/books/libhadis/al-kafi-1/08.htm#10

362

Diwarisi Secara Meyakinkan Dan Diriwayatkan Melalui Jalan Yang Terpercaya


Dedengkot Al-Khuiy lupa bertaqiyyah hingga keceplosan dengan mengatakan dalam kitabnya Al-Bayan Fi Tafsir Al-Quran, hal. 225 seperti berikut 109 : Sesungguhnya banyaknya periwayatan yang menyebutkan adanya tahrif dalam Al-Quran diwarisi secara meyakinkan yang sebagiannya muncul dari para Imam Mashum dan sebagiannya diriwayatkan dengan jalan yang terpercaya. Oleh karena itu, tidak perlu bagi kita untuk membicarakan (meneliti) sanad pada setiap riwayat-riwayat tersebut. NOTE : SO YOU CAN SEE HE ACCEPTED THE TAHREEF OF QURAN BECAUSE OF MULTI-ISNAAD HADITHS!!

109

Atau lihat scan kitab klik disini 363

Ingin Tahu Ayat Kursi Versi Syiah ?


Begitu banyak pernyataan Tahrif yang begitu jelas dan tegas oleh ulama-ulama besar Syiah, dan kali ini Kita akan menyaksikan apa yang ada pada salah satu kitab pegangan mereka yaitu Mafatih Al-Jinan. Kitab ini ditulis oleh dedengkot besar Syiah Al-Muhaddits Al-Kabir Al-Allamah Ats-Tsiqah Abbas Al-Qummiy dan tergolong kitab terpenting bagi Syiah yang selalu mereka bawa kemana mereka pergi. Di dalamnya banyak ungkapan-ungkapan syirik, kufur dan ingkar Allah yang mereka sandarkan secara dusta bahwa kesemua itu adalah doa-doa dari para Nabi dan para Auliya. Ini bukan kitab asing, bagi para pengkaji Syiah, dan juga di mata para pemeluk agama Syiah, kitab Mafatih Al-Jinan memiliki kedudukan yang begitu tinggi dalam agama Syiah. To the point, disebutkan dalam kitab tersebut bahwa membaca Ayat kursi pada hari Jumat memiliki keutamaan yang amat banyak dan Ayat Kursi yang sesungguhnya adalah sebagaimana dijelaskan dalam footnote-nya seperti berikut : .. Allaahu Laa Ilaaha Illaa Huwal Hayyul Qayyuum , Laa Ta-khudzuhuu Sinatuw-walaa naum. Lahuu Maa Fis-Samaawaati Wa Maa Fil Ardh Wa Maa Baynahumaa Wa Maa Tahta Ats-Tsaraa , Aalim Al-Ghaybi Wa AsySyahaadah, Ar-Rahmaan Ar-Rahiim , Man Dzalladzii fiihaa khaaliduun 110 ... (hingga) ... hum

Padahal Ayat Kursi yang Sebenarnya sebagaimana yang telah Kita ketahui adalah

110

Lihat scan kitab disini 364

Dan terima kasih kepada Brother Kalaam yang berikut ini adalah screen-shoot Beliau dari kitab Tadzkiratul Aimmah oleh Al-Majlisi yang memuat Tahrif Ayat Kursi sebagaimana di atas :

Klik gambar untuk melihat ukuran besar

365

Banyak Yang Dihapus Dari Al-Quran?!!


Lagi!! pernyataan yang begitu sharih meyakini Tahrif pada Al-Quran oleh dedengkot Al-Kasyani, ia bernama Muhammad ibn Murtadha ibn Mahmud, seorang tokoh besar ilmu hadis Syiah dan guru utama mereka dalam aqli dan naqli, ulama-ulama Syiah memujinya dan begitu memuliakannya, ia lebih dikenal dengan nama Muhsin Al-Kasyani dan julukan Al-Faydh. Muhsin Al-Kasyani berada di permukaan Bumi selama 84 tahun dan mampus pada tahun 1091 H. Selama berkecimpung dalam kesesatannya, ia telah mengarang kurang lebih dua ratus kitab hitam (baca: SESAT). Kedudukannya telah jelas di mata para ulama Syiah, kini mari kita lihat pernyataan Faydh Al-Kasyani pada kitabnya Tafsir Ash-Shafi Juz 1 halaman 49 seperti berikut 111 : : Aku berkata Faedah yang didapati dari keseluruhan khabar-khabar ini dan selainnya dari riwayat-riwayat dari jalur Ahlul Bait adalah bahwa sesungguhnya Al-Quran yang ada nampak pada kita (seperti sekarang ini) bukanlah Al-Quran yang sempurna sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi Wasallam. Bahkan padanya (Al-Quran yang sekarang ini) terdapat apa yang menyelisihi (tidak seperti) dengan apa yang telah Allah turunkan. Dan padanya juga terdapat PERUBAHAN dan TAHRIF. Dan sesungguhnya telah dihapus dari Al-Quran yang sekarang ini sesuatu yang banyak. Diantara yang dihapus adalah nama Ali Alaihis Salam dalam banyak tempat dan selainnya. Dan sesungguhnya Al-Quran yang sekarang tidaklah sesuai dengan urutan yang di-Ridhoi di Sisi Allah dan Rasul-Nya -Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi-

111

Lihat scan kitab disini . Atau versi online di link : www.al-shia.org/html/ara/books/lib-quran/safi01/03.htm#link31 366

Ini adalah yang kesekian kalinya dari pernyataan ulama-ulama besar Syiah dengan Aqidah Tahrif mereka. Saya tidak habis fikir, lebih pintar mana antara mereka para recehan yang menafikan Tahrif dengan para ulama besar mereka sendiri yang justru meyakini Tahrif dan membenarkannya? Siapakah yang lebih mengetahui perihal riwayat-riwayat Shahih versi Syiah mengenai Tahrif antara mereka dengan ulama mereka? Siapakah yang lebih mengetahui Syiah ? setannya atau kotorannya ?

367

Surat An-Nisa Ayat 47 Di Mata Syiah


Diantara buku-buku agama Syiah yang beredar di Indonesia adalah buku 500 Ayat Untuk Ali bin Abi Thalib yang ditulis oleh Al-Bursi. Buku tersebut adalah buku yang berdusta atas nama Ahlul Bait dan begitu dipuja-puja juga dijadikan rujukan oleh para pemeluk agama Syiah. Karenanya buku tersebut memuat penuh dengan kesesatan, kekotoran, kekufuran, dan kebusukan Aqidah agama Syiah. Kali ini kami akan memaparkan satu dari ribuan kesesatan yang ada pada buku tersebut yang terang-terangan meyakini Tahrif pada Al-Quran dan bahwasanya hal tersebut memang merupakan Aqidah mendasar bagi agama Syiah. Disebutkan dalam buku 500 Ayat Untuk Ali bin Abi Thalib hal. 291 sebuah riwayat 112 seperti berikut :

112

Riwayat yang dimaksud sebagaimana dalam Al-Kafi oleh Al-Kulaini 1/417 ) ( : ) ( ) ( : ) ( 1 714 368

Dengan sanad ini dari Muhammad bin Sanan, dari Ammar bin Marwan, dari Munakhil, dari Abu Abdillah berkata, Demikian Jibril membawakan Ayat berikut kepada Muhammad Saw : Wahai orang-orang yang mendapatkan Kitab, berimanlah dengan apa yang Kami turunkan TENTANG ALI dalam bentuk cahaya yang nyata (alNisa : 47) Lihatlah wahai Kaum Muslimin.. Bagaimana kelakuan busuk mereka menambahnambahkan Tentang Ali pada Firman Allah di surat An-Nisa Ayat 47 tersebut, padahal sebagaimana kita ketahui bahwa kalimat tersebut (yaitu Tentang Ali) tidak ada pada Al-Quran. Mereka para pemeluk agama Syiah sama halnya dengan Yahudi dan Nashrani yang ingin mengubah Kitab Allah, namun Allah senantiasa menampakkan kebusukan mereka. Allah tidak membiarkan Islam dikotori oleh hamba-hamba mutah. Para pembela agama Allah senantiasa ada hingga kiamat. Lalu pada baris dibawahnya, pentahqiq kitab tersebut yakni Sayyid Ali Asyur menyatakan : Tentang Ali Dhahir-nya menunjukkan bahwa kata ini terdapat dalam teks ayat saat diturunkan, namun dihapus oleh orang-orang munafik. Lihatlah.. mereka meyakini bahwasanya kalimat Tentang Ali ada pada pada saat Ayat tersebut diturunkan. Demi Allah sungguh mereka telah berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya Shallallaahu Alaihi Wasallam. Dan mereka meyakini bahwa kalimat tersebut Tentang Ali telah dihapus oleh orang-orang munafik yang tidak lain dalam pandangan mereka adalah para Shahabat Radhiyallaahu Anhum. Adakah kejahatan yang lebih busuk daripada ini? Setelah mereka berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya Shallallaahu Alaihi Wasallam, mereka menuduh orangorang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallaahu Alaihi Wasallam dengan seburuk-buruk tuduhan. Betapa hina mulut mereka, betapa najisnya agama mereka hingga kotoran anjing pun tidak lebih busuk daripada Aqidah mereka. Demikian sekilas dari kesesatan dan kekufuran buku di atas, dan sungguh masih sangat banyak lagi kebusukan-kebusukan yang termuat padanya.

369

Waspadai buku-buku sesat mulai mengisi rak-rak toko buku terdekat di kota anda wahai Kaum Muslimin !!! *** Tulisan ini mengambil faedah dari Note Fb Al-Akh Aditya Riko disini, dan scan kitab adalah dari beliau. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dan memuliakan beliau di dunia juga Akhirat. Sesungguhnya Allah Sebaik-Baik Pemberi Pahala dan Sebaik-Baik Pemberi Balasan.

370

Perubahan Riwayat Tahrif Dalam Al-Kafi Oleh Syiah


Sempat berlalu pembahasan Kita mengenai Tahrif yang salah satunya dengan judul "Al-Quran Versi Syiah : 17.000 Ayat" disini. Dan pada kali ini, Kita akan mengekspos bagaimana sikap pengecut mereka dalam menutup-nutupi Aqidah busuk mereka tersebut. Dalam Al-Kafi Juz 2 halaman 634, disebutkan riwayat (yang asli) seperti berikut : : 4 2 : 436 _ " Ali bin Al-Hakam, dari Hisyam bin Salim, dari Abu Abdillah AlaihisSalam, Ia berkata, "Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan melalui perantaraan Jibril Alaihis-Salam kepada Muhammad Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi Terdiri dari 17.000 ayat" 113 Dan tokoh besar mereka (Syiah), Mujtahid dan Muhaddits Syiah abad XI Hijriyyah bernama Mulla Baqir al-Majlisi yang memiliki banyak karangan dan ulama Syiah menyebutnya sebagai penutup para muhaddits (ahli hadis) serta memberi predikat sebagai juru bahasa agung Syiah, ketika mengomentari riwayat di atas dalam kitabnya Miratul Uqul Fii Syarhi Akhbari Alir-Rasul juz 12 halaman 525, ia berkata : . "Muwatstsaq (Dipercaya). Dalam sebagian naskah tertulis, "Dari Hisyam bin Salim" pada tempat rawi yang bernama Harun bin Salim. Maka khabar/riwayat ini Shahih dan tidak tersembunyi lagi bahwasannya riwayat ini dan banyak lagi riwayat-riwayat Shahih lagi Jelas (Tegas) mengenai terjadinya pengurangan dan perubahan dalam Al-Quran. Sesungguhnya riwayat-riwayat dalam bab ini telah mencapai derajat
113

Lihat gambar 158 dan 159 371

MUTAWATIR secara makna. Menolak keseluruhan riwayat ini (yang berbicara tentang perubahan Al-Quran) berkonsekuensi menolak semua riwayat (yang berasal dari Ahlul Bayt). Aku mengira (melihat) bahwasanya riwayat-riwayat dalam bab ini tidaklah lebih sedikit dibandingkan riwayat-riwayat tentang Imamah. Maka bagaimana masalah Imamah itu bisa ditetapkan melalui riwayat?" [2411 ] 21 : 525 _ Maka, riwayat mengenai Tahrif pada Al-Quran tidak hanya Mutawatir, melainkan juga tidak kalah banyak daripada riwayat-riwayat mengenai Imamah dalam agama Syiah. Now to the point, pada versi kali ini yang diterbitkan oleh Darul Hadits Qum, mereka mengganti 17.000 ayat dengan 7000 ayat. : 1 4 : 576 _ " Ali bin Al-Hakam, dari Hisyam bin Salim, dari Abu Abdillah AlaihisSalam, Ia berkata, "Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan melalui perantaraan Jibril Alaihis-Salam kepada Muhammad Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi Terdiri dari 7.000 ayat "

114

Lihat gambar 160 372

Klik gambar untuk melihat ukuran besar

Anda melihat sendiri bagaimana mereka mengubah kitab dari ulama mereka sendiri. Lalu bagaimana halnya kejahatan mereka terhadap Kitab-Kitab Ulama Kaum Muslimin? Tentu jauh lebih licik. Sebagaimana yang telah Kita ketahui dari dulu hingga kini betapa banyak kedustaan-kedustaan yang mereka sandarkan kepada Islam. Betapa nyata agama Syiah berdiri di atas zina dan dusta hingga SETAN pun perlu belajar dusta darinya. Wallaahul Muwaffiq.

373

TAKFIR

374

Harta Ahlus Sunnah Adalah Halal Dirampas Di Mata Syiah


Banyak bukti mengenai hal ini, Kami akan memaparkan beberapa diantaranya : Tahdzibul Ahkam By Dedengkot Ath-Thusiy : Dari Abu Abdullah Alaihis Salam, beliau berkata : Ambillah Harta AnNashib (Ahlus Sunnah) dimana saja engkau mendapatkannya dan berikan kepada kami seperlimanya!! 115 Lalu, Tahrirul Wasilah by Ayatusy-Syaithan Khomeini Az-Zindiq Dan pendapat yang aqwa (kuat) mengatakan bahwa An-Nashib (Ahlus Sunnah) adalah Ahlul-Harb dalam kehalalan rampasan perang yang diambil dari mereka dengan syarat menyisihkan seperlimanya, bahkan jelas kebolehan mengambil hartanya di manapun berada dengan cara apapun serta kewajiban mengeluarkan seperlimanya. 116 Kemudian disebutkan pula dalam Al-Hadaiq An-Nadhirah oleh dedengkot Yusuf AlBahrani seperti berikut : : : : . : Diriwayatkan dalam Al-Ilal FI ASH-SHAHIH dari Daud bin Farqad, dia berkata : Aku bertanya kepada Abu Abdillah Alaihis Salam : Bagaimana pendapat anda mengenai membunuh Nashibi (Ahlus sunnah) ??? Beliau berkata : HALAL DARAHNYA, tetapai aku mengkhawatirkan keadaanmu. Maka apabila Engkau mampu untuk MEROBOHKAN TEMBOK KEPADA MEREKA ATAU MENENGGELAMKAN MEREKA KE DALAM AIR, supaya

115 116

Lihat scan kitab klik disini Lihat scan kitab klik disini 375

tiada seseorang yang menyaksikanmu, maka kerjakanlah..!!!! Aku berkata : Bagaimana pendapat Anda mengenai HARTA MEREKA ??? Beliau berkata : AMBILLAH HARTANYA SEMAMPUMU..!!! 117 Silahkan baca juga :

http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/04/hakekat-nashibi-di-matasyiah.html

http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/06/nashibi-adalah-ahlus-sunnah-dimata.html

117

Lihat scan kitab klik disini 376

Nashibi Adalah Ahlus Sunnah Di Mata Syiah


Oleh : Al-Akh Aditya Riko -HafizhahullahDr. Muhammad Tijani as Samawi mengarang "bebas" buku berjudul as Syiah Hum Ahlussunnah, yang di dalamnya ada Bab tentang permusuhan Ahlussunnah kepada Ahlul Bait. Di dalamnya disebutkan perkataannya : Dan cukuplah satu tarif bahwa sesungguhnya madzhab al-Nawashib adalah madzhab Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. 118 Versi online dapat dilihat disini, lihat hal. 161 : http://www.najaf.org/arabic/mustabsiroon/37/html/alshia06.html#ind30 Siapakah Muhammad Tijani as Samawi? Dia adalah salah satu dai syiah yang sudah kondang di Indonesia, dimana buku-bukunya banyak beredar di Indonesia. Keterangan lain : Amongst the RESPECTED Shia scholars in Tunisia is Sayed Mohammed al-Tijani al-Samawi and Sheikh Mobarak Baghdash. http://www.imamreza.net/eng/imamreza.php?id=3591 Buku "Akhirnya Kutemukan Kebenaran" karya Muhammad At Tijani As Samawi Penerjemah Hasan Mawardi Penerbit Zahra Publishing House Edisi Juni 2010 Tebal 256 halaman "laris dicari" pembaca di berbagai Pustaka dan Toko Buku Pesan utama yang disampaikan buku ini adalah tentang kebenaran mazhab Syiah dalam Islam. Pengungkapan kebenaran menggunakan cerita perjalanan seorang alim ulama dari Tunisia, Muhammad At Tijani As Samawi, yang juga penulis buku ini. http://syiahali.wordpress.com/2010/08/29/ulama-sunni-dan-intelektual-sunniberbondong-bondong-masuk-syiah-imamiyah/

118

Lihat al-syi'ah hum ahlussunnah hal. 161, mu'assasah al-Fajr. Scan kitab gambar 161 dan 162 377

Kalau memang Nawashib ini adalah Ahlussunnah, maka bagaimanakah pandangan syiah terhadap Nawashib ? Check this : DENGAN AQIDAH SEPERTI INI, DAPATKAH AHLUS SUNNAH DAN SYIAH IMAMIYAH BERSATU ??? http://www.facebook.com/note.php?note_id=197325070297785 Kita kutip satu : 232 ) 44 / 93: : : : )3( : )4( (5). "Dawud bin Farqod berkata pada Abu Abdillah alihis salam : Bagaimana pendapat anda mengenai membunuh Nashibi (Ahlus sunnah) ??? Beliau berkata : HALAL DARAHNYA, tetapai aku mengkhawatirkan keadaanmu. Maka apabila Engkau mampu untuk MEROBOHKAN TEMBOK KEPADA MEREKA ATAU MENENGGELAMKAN MEREKA KE DALAM AIR, supaya tiada seseorang yang menyaksikanmu, maka kerjakanlah..!!!! Aku berkata : Bagaimana pendapat Anda mengenai harta mereka ??? Beliau berkata : HANCURKAN APABILA ENGKAU MAMPU MELAKUKANNYA..!!!" (Biharul Anwar juz 44 hal 232) Di dalam Hadaiq al-Nadhirah-nya Syaikh Yusuh Bahrani, juz 18 hal 156 119 , disebutkan riwayat tersebut dan diindikasikan shahih dengan perkataannya : Diriwayatkan Farqad Source : Fb Photo Baca Juga : Siapakah Nashibi Di Mata Syiah ? di dalam al-Ilal FI ASH-SHAHIH an Dawud bin

119

Lihat scan kitab pada gambar 163 378

Aqidah Thinah Agama Syiah


Para pemeluk agama Syiah meyakini bahwa mereka tercipta dari tanah yang khusus, sedangkan Ahlus Sunnah tercipta dari tanah yang lain, lalu terjadilah pengadukkan antara kedua tanah tadi dengan cara tertentu, maka apa-apa yang terdapat pada orang Syiah dari kemasiatan dan kejahatan, maka itu merupakan pengaruh dari tanah Ahlus Sunnah. Dan apa-apa yang terdapat pada Ahlus Sunnah dari kebaikan dan anamah, maka itu disebabkan oleh pengaruh tanah Syiah. Dan ketika hari Kiamat nanti, maka kejelekan dan dosa-dosa orang Syiah diletakkan di atas Ahlus Sunnah, dan kebaikan (pahala) Ahlus Sunnah akan diberikan kepada orang Syiah. Aqidah ini merupakan salah satu ajaran syiah yang tersembunyi dan termasuk salah satu diantara aqidah yang harus sangat dirahasiakan khususnya kepada orang-orang awam syiah. Karena seandainya mereka mengetahui aqidah ini maka mereka akan melakukan hal-hal yang sifatnya merusak dengan satu keyakinan bahwa balasannya di akherat kelak akan ditanggung oleh orang lain. Pada awalnya memang aqidah ini merupakan hal yang ditolak di kalangan cendekiawan syiah yang terdahulu, seperti Al-Murtadha dan Ibn Idris. Dikarenakan menurut pandangan mereka meskipun beberapa riwayat telah berhasil menyusup ke dalam kitab-kitab syiah akan tetapi hal itu merupakan hadits ahad (tunggal), oleh karena itu wajib ditolak. Namun sejalan dengan waktu, riwayat yang ada tentang hal tersebut semakin banyak sehingga berkata syaikh mereka Nimatullah Al-Jazairi: Sesungguhnya ulama-ulama kami telah meriwayatkan tentang hal ini dengan sanad yang sangat banyak, maka sudah tidak ada alasan lagi untuk mengingkarinya. Dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa status riwayatnya adalah ahad, akan tetapi sudah menjadi khobar MUSTAFIDH BAHKAN MUTAWATIR (banyak jalan periwayatannya) [Al-Anwar AnNu'maniyyah 1/212]

379

Al-Jazairi mengatakan demikian ini sebagai bantahan terhadap mereka yang menolak mempercayai aqidah ini (aqidah thinah) Kemudian yang tampak mempelopori aqidah ini adalah Syaikh mereka yang bernama Al-Kulaini yang menulis sebuah bab tersendiri dalam bukunya: "Bab: Thinatul Mukmin wal Kafir". Yang terangkum di dalamnya tujuh hadits. Kemudian hadits tentang ini semakin banyak sepeninggal Kulaini, hingga Mulla Baqir AlMajlisi dalam Biharul Anwar mengutip 67 hadits tentang thinah dalam bab yang berjudul "Bab: Thinah dan Perjanjian". Barangkali para pembaca ingin sekali mengetahui lebih lanjut tentang aqidah thinah yang membuat seorang syiah mempunyai keyakinan; apabila mereka melakukan perbuatan dosa sekecil apapun maka dosanya akan ditanggung oleh Ahlus Sunnah, dan setiap amal shaleh yang dikerjakan Ahlus Sunnah maka pahalanya akan diberikan kepada orang syiah. Oleh karena itu kalangan ulama syiah menyembunyikan hal ini dari orang awam syiah karena satu kekhawatiran apabila hal ini diketahui maka akan banyak terjadi kerusakan di muka bumi (karena kaum syiah akan merasa bebas berbuat apa saja, selama dosanya akan ditanggung oleh Ahlus Sunnah). Penjelasan terlengkap mengenai aqidah ini ada dalam kitab "Illal Asy-Syarai" karangan Ibnu Babawaih Al-Qummi yang memuat penjelasan ini dalam kitabnya sebanyak 5 halaman sekaligus menjadikan bahasan ini sebagai penutup kitabnya. Sementara itu sebagian ulama syiah yang hidup pada saat ini memuji penjelasan Ibnu Babawaih dan menyebutnya sebagai penutup yang baik bagi kitabnya. Ringkasan keyakinan itu adalah bahwasanya kaum syiah diciptakan dari tanah liat khusus dan orang sunni diciptakan dari tanah liat yang lain. Maka terjadilah percampuran antara keduanya. Jadi apabila terjadi kemaksiatan di kalangan syiah adalah dikarenakan percampurannya dengan tanah (thinah) sunni, dan apabila dijumpai kebaikan dan amanah yang ada di kalangan sunni merupakan pengaruh dari thinah syiah. Maka nanti dihari kiamat segala keburukan yang dilakukan oleh kaum syiah, akan ditanggungkan kepada orang sunni, dan kebaikan kaum sunni akan diberikan kepada kaum syiah. Barangkali bisa disimpulkan sebab timbulnya keyakinan semacam ini adalah dikarenakan adanya pertanyaan dan keluhan-keluhan yang
380

dilontarkan kepada para pemuka mereka. Kaum syiah mengeluhkan kaum mereka yang tenggelam dalam kemaksiatan dan dosa-dosa besar dan juga adanya muamalah yang tidak baik yang terjadi di antara mereka serta banyak kegelisahan dan kebimbangan yang tidak diketahui sebabnya. Akan tetapi para ulama syiah berdalih bahwa hal ini disebabkan karena percampuran antara thinah syiah dan thinah sunni pada penciptaan pertama. Untuk itu marilah kita lihat sebagaian di antara pertanyaan ini yang mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat syiah, Ibnu Babawaih meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Ishaq Al Laitsi berkata: : : : : : : : : : : : : : : : : : ! : : "Saya bertanya kepada Abu Jafar Muahmmad ibn Ali Al-Baqir Alaihis Salam: Wahai putra Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang seorang mukmin yang benar, apabila dia sampai pada puncak marifat dan sempurna mungkinkah dia berzina? Dia berkata: Tidak. Saya berkata: Mungkinkah ia akan minum khomer? Dia berkata: Tidak. Saya bertanya: Mungkinkah melakukan salah satu dari dosa besar atau salah satu dari hal yang keji. Dia berkata: Tidak. Saya berkata: Wahai putra Rasulullah, sesungguhnya saya dapati orang-orang syiah kita meminum khomer, melakukan perampokan di jalan dan menjadi hantu di jalanan, berzina dan melakukan homosex, memakan riba, melakukan perbuatan keji,
381

meremehkan

shalat,

puasa

dan

zakat,

memutuskan

hubungan

sillaturrahmi dan banyak memperbuat dosa-dosa besar, bagaimana hal ini bisa terjadi pada syiah dan sangat berbeda dengan keadan orang sunni? Dia berkata: Wahai Ibrahim adakah sesuatu yang lain yang masih bergejolak dalam hatimu? Saya berkata: Wahai putra Rasulullah!, ada beberapa hal yang lebih besar dari itu semua! Dia berkata: Apa itu wahai Abu Ishaq? Berkata (perawi): Kemudian saya berkata: Wahai putra Rasulullah, saya dapati musuh-musuh kalian , justru mereka banyak melakukan shalat, puasa dan mengeluarkan zakat. Mereka juga begitu giat melakukan ibadah haji dan umrah, bersemangat melakukan jihad, kebaikan, menyambung sillaturrahmi, memenuhi hak saudaranya, meringankan beban derita mereka dengan harta, menjauhi minuman keras, zina dan homosex serta segala perbuatan keji, bagaimana hal ini bisa terjadi pada mereka dan terjadi sebaliknya pada syiah? Tolong jelaskan hal ini semua kepadaku dengan sejelas-jelasnya. Sungguh hal ini telah banyak memakan fikiranku, membuat aku tidak bisa tidur dan dadaku menjadi sempit." [Bihar Al-Anwar 5/228-229, 'Ilal Asy-Syarai' 2/606-607] Seorang penanya lain bernama Ishaq Al-Qummi bertanya pada Abu Jafar: ; ) 1 ( "Aku menjadi tembusanmu wahai Abu Jafar, aku melihat seorang mukmin yang berkata dengan perkataanku (sependapat denganku), dan dia beragama dengan mengakui wilayah kalian (Ahlul Bait), dan tidak ada perselisihan antara aku dengannya, dia selalu minum khomer, berzina, melakukan homosex, dan jika aku datang kepadanya untuk meminta bantuan maka aku dapati dia murung mukanya, mencerminkan wajah kebencian dan ketidaksenangan, lagi berlambat-lambat dalam membantu keperluanku, tapi sebaliknya, aku melihat seorang nashibi yang juga almukhalif (yang berbeda aqidah), jika aku mendatanginya untuk meminta bantuan, aku dapati wajahnya berseri-seri, nampak dari wajahnya
382

kegembiraan, dan bersemangat dalam membantuku, merasa gembira dengan membantuku, dia banyak melakukan Shalat, Puasa, Sedekah dan Mengeluarkan Zakat, serta jika diberi Amanah maka dia menyampaikannya." [Bihar Al-Anwar 5/246-247, 'Ilal Asy-Syarai' 2/490] Penanya barusan lebih banyak keluhannya tentang buruknya perlakuan antara penganut syiah, sifat tidak amanat yang ada pada mereka sedangkan dia melihat kaum sunni yang notabene adalah musuhnya ternyata lebih baik akhlaknya dari kaum syiah yang notabene adalah temannya sendiri, lebih senang membantu keperluannya dan lebih baik amal ibadahnya. Seseorang lagi mengeluh pada Abu Abdillah Jafar Ash-Shadiq tentang perasaan gelisah yang tidak diketahui sebabnya: : : "Dari Abu Bashir dia berkata: Saya masuk menemui Abu Abdillah bersama seseorang dari teman kami (syiah) lalu aku berkata: Wahai Abu Abdillah, saya selalu merasa gelisah dan sedih tanpa kuketahui sebabnya" [Bihar Al-Anwar 5/242] Rupanya penyebab kegelisahan ini adalah ajaran syiah yang tidak memiliki kejelasan dan penuh dengan kontradiksi, yang diyakini oleh syiah. Tetapi sang imam hanya menjelaskan semua itu dengan aqidah thinah ini. Pertanyaan di atas dan lainnya masih banyak, mencerminkan betapa dan bagaimana mereka membangun aqidah mereka, muamalah mereka dan akhlak serta agama mereka. Akan tetapi para imam mereka dan pemuka agama mereka berusaha mengelabui pertanyaan dan keluhan-keluhan ini dengan berdalih pada satu aqidah yang mereka namakan dengan thinah. Untuk itu marilah kita lihat jawaban para imam mereka. : :
383

; ) 2 ( ) 3 ( ; . : ) 4 ( : ; : . : : : (Berkata Imam mereka; Al-Baqir Alaihis Salam) : "Wahai Ishaq (perawi riwayat) bukankah kau mengetahui dari mana kau diciptakan?" Aku berkata: "Demi Allah aku tidak tahu, aku menjadi tebusanmu, kecuali engkau memberitahukan hal itu kepadaku." Maka Imam berkata: "Wahai Ishaq, Sesungguhnya Allah Taala ketika menyendiri dengan keEsaan-Nya, Dia memulai sesuatu dengan tanpa apapun, kemudian Dia mengalirkan air yang segar pada tanah yang baik selama tujuh hari tujuh malam, kemudian memisahkan tanah itu dari air. Kemudian Allah mengambil satu genggaman dari tanah yang bersih itu satu genggam tanah (thinah) yang kemudian Dia jadikan thinah kita, Thinah Ahlul Bait. Kemudian Dia ambil dari bawahnya satu genggaman (thinah) dan menjadikannya menjadi thinah Syiah kita. Kalaulah Allah Taala membiarkan thinah Syiah tadi sebagaimana adanya, niscaya tidak ada salah seorang diantara mereka yang berzina, minum khomer, mencuri, homosex dan juga tidak akan melakukan seperti apa yang kamu sebutkan tadi. Akan tetapi Allah Taala mengalirkan air yang asin pada tanah yang terlaknat selama 7 hari, lalu memisahkan air dari tanah itu, lalu Dia mengambil segenggam dari tanah itu, yaitu thinah yang terlaknat berwarna hitam dan berbau busuk, yaitu thinah musuh kita. Dan kalaulah Allah Taala membiarkan thinah ini sebagaimana Dia mengambilnya niscaya kamu tidak akan melihat mereka
384

berakhlak seperti manusia dan tidak akan bersyahadat, mereka tidak akan puasa, tidak akan shalat dan juga tidak akan melakukan haji. Akan tetapi Allah Taala mencampur kedua air tadi, maka apabila kamu melihat dari saudaramu perkataan yang tidak baik, mereka melakukan zina, atau apapun seperti yang kamu sebutkan, mulai dari minum khomer dan yang lainnya, hakekatnya hal itu bukan dari asli mereka dan juga bukan dari iman mereka. Akan tetapi pada hakekatnya hal itu adalah pengaruh dari kaum Nashibi (maksudnya Ahlus Sunnah) yang melakukan keburukan sebagaimana yang kamu sebutkan. Adapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan kalangan Nashibi (maksudnya Ahlus Sunnah), mulai dari akhlak yang baik, shalat, puasa, shodaqah, atau haji pada hakekatnya bukan merupakan asli mereka, akan tetapi merupakan pengaruh keimanan yang mereka dapatkan." Kemudian aku berkata: "Aku menjadi tebusanmu, maka bagaimana nanti di hari Kiamat?" Dia berkata kepadaku: "Wahai Ishaq, adakah Allah akan mengumpulkan kebaikan dan keburukan dalam satu tempat? Apabila datang hari kiamat, maka Allah akan mengambil berkas keimanan dari mereka kemudian dikembalikan kepada pemiliknya yang asli. Dan segala sesuatu akan kembali pada unsurnya yang pertama" Kemudian aku bertanya: "Apakah kebaikan mereka akan diambil dan dikembalikan kepada kita? Dan apakah keburukan kita akan dikembalikan kepada mereka?" Berkata: "Ya, demi Allah yang tidak ada Ilah kecuali Dia." [Bihar Al-Anwar 5/247-248, 'Ilal Asy-Syarai' 2/490-491] Inilah aqidah Thinah. Dan pada bagian akhir dituliskan : "Ambilah pengertian ini bersamamu wahai Abu Ishaq, demi Allah sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang menyembunyikan rahasia kita. Dan pergilah dan jangan diceritakan kepada siapapun kecuali seorang mukmin yang mustabshir karena jika kamu sebarkan kepada manusia artinya kamu akan mendatangkan bencana bagi diri kamu sendiri, pada harta, keluarga dan anak kamu sekalian." [Ilal Asy-Syarai' 2/610, Bihar AlAnwar 5/233]

385

Maka hal ini sebagaimana kita saksikan merupakan aqidah yang sangat rahasia, maka apakah akan terlintas di benak pencetus aqidah ini bahwasanya akan terkuak di tangan kaum sunni kemudian menyebarluaskannya pada khalayak sebagai sebuah kebusukan? Bantahan terhadap keyakinan ini: Pertama : Riwayat yang saling bertentangan, sebagaimana anda lihat dalam pertanyaan dan keluhan di atas, bahwasanya orang syiah adalah kaum yang tenggalam dalam kemaksiatan dan kemungkaran, mempunyai muamalah yang buruk dan akhlak yang bejat, lantas bagaiamana mungkin dia merupakan makhluk yang diambilkan dari thinah yang bersih dan merupakan ciptaan yang paling suci? Kedua : Allah Taala telah menciptakan manusia semuanya berada pada fitrah Islam. Allah Taala berfirman: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah diberikan kepada manusia. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah dan itulah agama yang lurus." (QS. ArRuum: 30) Ketiga : Dalam masalah thinah ini, syiah berarti telah memakai faham bahwa manusia terikat atas apa yang dikerjakannya dengan sebuah takdir, manusia tidak memiliki pilihan, yang mana perbuatan manusia berdasarkan thinah awalnya. Padahal madzhab mereka menyatakan bahwa manusia mampu menciptakan perbuatannya sendiri sebagaimana madzhab Mutazilah. Keempat : Riwayat-riwayat tentang thinah ini menyatakan bahwa keburukan dan kemaksiatan yang dilakukan kalangan syiah akan dibebankan dosanya kepada kaum sunni dan kebaikan yang telah dikerjakan kamu muslimin pahalanya akan diberikan kepada kaum syiah. Hal ini jelas sekali bertentangan dengan keadilan Allah dan juga berlawanan dengan akal sehat dan fitrah manusia. Serta sangat bertentangan dengan Ayat-Ayat berikut :

386

Artinya: "Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain." (QS. AlAnam: 164). Artinya: "Tiap-tiap diri akan bertanggung-jawab atas apa yang telah diperbuatnya." (QS. Al-Mudatsir: 38). Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji sawipun niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa yang melakukan kejelekan seberat biji sawipun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." (QS. Al-Zalzalah: 7-8). Artinya: "Pada hari ini akan dibalas setiap diri dengan apa yang telah diperbuatnya, tidak ada kedzaliman pada hari itu." (QS. Ghafir/AlMumin: 17). Dan masih banyak Ayat yang lainnya. Makalah ini menyatakan tentang kebusukan mereka, cukup menggambarkan bagaimana kerusakan aqidah mereka, madzhab Syiah Imamiyah. Sampai sekarang kaum syiah tidak malu untuk menyatakan tentang aqidah ini. Hal ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab mereka seperti di atas yang dikomentari oleh pakar syiah yang menyatakan sikap setuju dan keridhaannya terhadap aqidah sesat ini. Kita selalu menanti bantahan resmi dari Hauzah Ilmiyah di Qum maupun Najaf, bahwa syiah tidak meyakini keyakinan yang dijelaskan di atas. Karena hanya Hauzah yang lalu. *** Tulisan ini mengambil dari artikel hakekat.com dengan Penambahan dan Penyesuaian. Ilmiyah lah yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas untuk membantahnya, bukannya orang-orang yang baru masuk syiah 7 atau 10 tahun

387

Bunuhlah Burung 'Ushfur Karena Ia Mencintai Abu Bakr dan Umar -Radhiyallaahu 'AnhumaaKebencian agama Syi'ah terhadap Islam dan Kaum Muslimin begitu membabi-buta. Tragedi di Suriah merupakan contoh dekat lagi nyata akan hal tersebut. Jangankan Manusia (Sunniy), bahkan bilamana mereka mendapati Burung 'Ushfur, maka wajib dibunuh dikarenakan Sang Burung ber-'Aqidah Sunniy dan Mencintai Abu Bakr juga Umar Radhiyallaahu 'Anhumaa. Disebutkan dalam Al-Anwar An-Nu'maniyyah oleh Muhaddits besar mereka Nikmatullah Al-Jazairy Juz 1 halaman 211 120 sebagaimana berikut : "Telah diriwayatkan bahwa sesungguhnya burung 'Ushfur mencintai Fulan (Abu Bakr Radhiyallaahu 'Anhu) dan Fulan ('Umar Radhiyallaahu 'Anhu), dan Ia (burung 'Ushfur) adalah Sunniy, maka haruslah bagimu untuk membunuhnya dengan cara apa pun dan mematikannya lalu memakannya"

120

Lihat scan kitab disini klik 388

Bathil Beribadah Dengan Madzhab Ahlus Sunnah


Kitab : Masail Aqaidiyyah hal. 110 121 by : Ayatusy-SYAITHAN Fadhlullat Ditanyakan kepada dedengkot mereka, Muhammad Husain Fadhlullah sbb : Apakah boleh untuk beribadah dalam hal furu dengan Madzhab-Madzhab As-Sunniyyah Al-Arbaah (Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali) dan begitu juga dengan Madzhab-Madzhab lain selain Syiah ? Jawab : Tidak boleh beribadah dengan Madzhab selain Madzhab Ahlul Bait Alaihim As-Salaam, karena sesungguhnya (hanya) Madzhab Ahlul Bait adalah Madzhab yang berdiri di atasnya hujjah yang pasti. Fahamilah fatwa busuknya di atas, tidak diperbolehkan beribadah dalam masalah furu dengan Madzhab Ahlus Sunnah. Mengapa ? karena Madzhab Ahlus Sunnah adalah bathil dan sesat di mata mereka (Syiah). Jika tidak bathil, tentulah diperbolehkan. Dan bila dalam masalah furu saja adalah dilarang, lalu bagaimana halnya dalam masalah Aqidah yang lebih pokok dan mendasar ? Tentulah lebih-lebih tidak diperbolehkan. Mengapa ? karena Aqidah Ahlus Sunnah memang bathil dan Ahlus Sunnah adalah kafir di mata Syiah. Hal ini sudah sering kami paparkan dalam bab Nashibi dan Takfir pada daftar artikel di blog ini. Satu contoh, telah dinyatakan oleh dedengkot besar mereka, Al-Mufid dalam kitabnya Awail Al-Maqalat hal. 44 sbb :

121

Lihat scan kitab gambar 164 389

Syiah

Imamiyyah

SEPAKAT

bahwa

orang

yang

tidak

meyakini

keimamahan salah satu dari para imam dan mengingkari apa yang telah diwajibkan Allah Taala kepadanya dari kewajiban taat (kepada para imam), maka dia KAFIR, SESAT dan layak kekal di NERAKA. www.al-shia.org/html/ara/books/lib-aqaed/avael-maqalat/a01.htm Maka kepada mereka yang tertipu dengan slogan-slogan busuk dan palsu taqrib Sunniy Syiah, bukalah mata kalian lebar-lebar. Sesungguhnya kalian tengah berpelukan dengan SETAN-SETAN DARI GOLONGAN MANUSIA.

390

Ahlus Sunnah Adalah Kafir Dan Ahlul Bidah Di Mata Syiah


Kitab : Adz-Dzunub Al-Kabirah 2/324 by Ayatusy-SYAITHAN Dastagheyb Jika kalian melihat Ahlul Bidah dan Ragu sepeninggalku ,maka

tampakkanlah permusuhan/berlepas diri dari mereka. Dan perbanyaklah mencaci mereka dan mengatakan (menuduh) hal-hal busuk kepada merekadan peringatkanlah manusia akan bahaya merekamaka Allah akan mencatat untuk kalian dengan hal tersebut kebaikan-kebaikan dan menaikkan derajat kalian dengannya di Akhirat 122 Pada halaman selanjutnya disebutkan penjelasan dari Al-Majlisi bahwa yang disebutkan dengan para peragu pada riwayat tersebut termasuk adalah dari Ulama kaum penentang (Mukhalifin) yang tidak lain di mata Syiah adalah Ahlus Sunnah. Seorang dedengkot besar mereka yang lain, yaitu Al-Khui dalam kitabnya Mishbahul Fuqahah 2/11 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bidah dan Ragu adalah mereka yang tidak beriman kepada para Imam : ) ( ) ( : 1 )1( Aku (Al-Khuiy) katakan ,yang dimaksud dari Al-Mumin disini adalah orang yang beriman kepada ALLAH dan Rasul-NYA, beriman kepada AlMaad, dan beriman kepada para 12 Imam Alaihim As-Salam .Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib Alaihis Salam, dan yang terakhir dari mereka adalah Al-Qaim Al-Hujjah Al-Muntazhar, semoga ALLAH mempercepat kemunculan beliau dan menjadikan kita dari para pembantu dan pembelanya .Dan barangsiapa yang mengingkari satu saja dari mereka (para Imam) maka diperbolehkan untuk meng-ghibahnya karena; pertama: Sesungguhnya telah tetap dalam riwayat-riwayat, doa-doa, dan ziyaaraat, diperbolehkannya melaknat orang-orang yang menyelisihi Syiah
122

Lihat scan kitab gambar 165 dan 166 391

(yaitu Ahlus Sunnah), dan wajibnya berlepas diri dari mereka / memusuhi mereka, dan memperbanyak celaan terhadap mereka, dan menuduh mereka menyebarkan cerita busuk mereka ,karena sesungguhnya mereka adalah Ahli Bidah dan Ragu Scan Mishabul Fuqahah lihat di : Diperbolehkan Meng-ghibah Mereka Yang Ingkar Terhadap Wilayah; Karena Mereka Kafir!! Dedengkot Al-Mufid juga menyatakan dalam Kitabnya Awail Al-Maqalat hal. 44 sebagai berikut : Syiah Imamiyyah sepakat bahwa orang yang tidak meyakini keimamahan salah satu dari para imam dan mengingkari apa yang telah diwajibkan Allah Taala kepadanya dari kewajiban taat (kepada para imam), maka dia kafir, sesat dan layak kekal di neraka. www.al-shia.org/html/ara/books/lib-aqaed/avael-maqalat/a01.htm Riwayat pada kitab Adz-Dzunub Al-Kabirah di atas sebagaimana terdapat pula pada : Wasailusy-Syiah oleh Al-Hurr Al-Amiliy 16/267 www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1054.html )13512( 1 : : . Biharul Anwar oleh Al-Majlisi 71/202 www.yasoob.com/books/htm1/m013/13/no1350.html 14 : : : ] [

392

573/2 Al-Kafi oleh Al-Kulaini 10#www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-2/13.htm : ) : ) 77/11 Dan dinyatakan Shahih oleh Al-Majlisi dalam Miratul Uqul 11 : 77 ) ( Begitu juga sebagaimana dinyatakan oleh Al-Muhaqqiq Al-Bahrani dalam kitabnya 461/81 Al-Hadaiq An-Nadhirah www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0240.html : : Sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Kafi Fi ASH-SHAHIH dari Abu Abdillah )(..hingga akhir matan riwayat Ramai pula ulama Syiah yang menyatakan keshahihan riwayat tersebut dalam : kitab-kitab mereka )41 / 434( : : ) : )31 / 661( : : : )1 / 734( : ) ( : ) : ) 13 : ) (

393

)41 / 361 : ) : ) : )41 / 792( : . : : : 563 : : ) : : )2 / 62 : ) )3 / 343( : ) ( : : ) )2 / 62 : ) ( ( : ) ( )31 / 68 : ) : )1 / 945( : ) )

Begitulah Aqidah Syiah, Imamah merupakan perkara paling mendasar bagi agama mereka. Barangsiapa mengingkarinya, maka telah kafir, sesat, Ahlul Bidah juga ,ragu dan diperbolehkan untuk melaknat mereka yang berbuah pahala .sebagaimana telah dijelaskan di atas

493

Neraka lebih Marah Kepada Ahlus Sunnah Daripada Kaum Nashrani [Kata Syi'ah]
Kitab : Kasyful Yaqin hal. 87 123 by : Dedengkot Al-Hilli Riwayat (baca: riwayat dusta) yang mereka (Syiah) sandarkan atas nama Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Beliau bersabda kepada Ibn Abbas : * * Wahai ibn Abbas, Demi Dzat Yang Mengutusku dengan Kebenaran sebagai Nabi. Sesungguhnya Neraka lebih keras marahnya (siksaannya) kepada musuh Ali daripada orang yang meyakini bahwa Allah mempunyai Anak Siapakah Musuh Ali? Dialah yang disebut Nashibi.. Siapakah Nashibi (Di Mata Syiah) ? Biarkan mereka sendiri yang menjawabnya : Daripada Abi Abdillah as (Imam Jafar al-Sadiq) berkata : Nasibi bukanlah orang yang menentang kami Ahlul-Bait, kerana anda tidak dapati seorang lelaki yang berkata: Aku membenci Muhammad dan keluarga Muhammad (ali Muhammad), tetapi nasibi adalah ORANG YANG MENENTANG KALIAN di dalam keadaan dia mengetahui sesungguhnya KALIAN MEWAKILKAN KAMI (tatawallu-na) dan sesungguhnya KALIAN ADALAH DARIPADA SYIAH KAMI http://syiahali.wordpress.com/2011/10/13/cinta-dan-kebencian-padaahlulbait-tidak-bersatu/ Siapakah yang menentang Syiah ?? Setiap Kaum Muslimin menentang Syiah, karena Syiah memang sesat dan menyesatkan..

123

Lihat scan kitab disini 395

Tidak akan pernah bersatu antara Agama Allah dengan agama setan.. Selamanya Ahlus Sunnah senantiasa berlepas diri dari Syiah sebagaimana berlepas dirinya Islam dari Yahudi.. Selamanya Ahlus Sunnah senantiasa membongkar kesesatan Syiah sebagai bentuk Amar Maruf Nahi Munkar..

396

Lata dan Uzza adalah Dua Berhala Quraisy; mereka adalah Abu Bakar dan Umar !!
Oleh : Gen Syiah Mungkin pembaca ingin tahu arti dari kedua lafazh Shanamay Quraisy karena doa shanamay Quraisy milik orang syiah dari awal hingga akhir berisi hal tersebut, karena semuanya adalah berisi laknat untuk mereka dan bercerita tentang perbuatan mereka dan kejahatan mereka berdua, dan doa itu dikaitkan dengan mereka berdua. Yang terbaik dalam menjelaskan maksud dengan istilah shanamay (dua berhala) ini adalah orang-orang syiah imamiyyah sendiri. Diantara mereka yang menjelaskan adalah sebagai berikut : 1. Seorang Peneliti, Ali bin Abdul al-Aal al-Karaki dalam pendahuluan bukunya Nafahat aal-Lahut Fi Lani al-Jibti watthaghut mengatakan : ) Rekan-rekan kami telah meriwayatkan bahwa Amirul mukminin membaca Qunut di sebagian shalat sunnahnya, melaknat dua berhala Quraisy; maksud saya adalah Abu Bakar dan Umar. Dia mengatakan dalam Pasal VII : ) Telah dikenal bahwa Amirul mukminin berqunut melaknat dua berhala Quraisy, yang dia maksud adalah Abu Bakar dan Umar). [Nafahaal-Lahut Fi Lani al-Jibti watthaghut, al-Muhaqqiq al-Karaki, manuskrip tanpa nomor halaman] 2. Majlisi menyebutkan dalam Biharul Anwar : :

397

Pernyataan: Maksudku allata dan Uzza Shanamai Quraisy,adalah Abu Bakar dan Umar. [Bihar al Anwar / Majlisi Ch.52, 284] 3. Majlisi juga mengatakan : : : dari Abdullah bin Sinan dari Jafar bin Muhammad, dia berkata, berkata kepada saya: Abu Bakar dan Omar adalah dua berhala Quraisy yang mereka sembah. [Bihar al Anwar / Majlisi c 30 p 384] Sebagaian Ulama salaf mengatakan : Tidak benci seseorang kepada salah satu sahabat Rasulullah -Shalallahu alaihi wasalam- melainkan hatinya lebih benci kepada kaum muslimin. Silahkan lihat satu contoh halaman bihar al-anwar disini klik

398

[Sekilas] Kebusukan Aqidah Thinah Agama Syiah


Para pemeluk agama Syiah meyakini bahwasanya mereka-lah sebersih-bersihnya makhluq sebagaimana keyakinan mereka bahwa seluruh manusia adalah anak pelacur kecuali mereka. Dan sebagaimana pula karena mereka meyakini bahwasanya mereka tercipta dari tanah yang berbeda, sedangkan makhluq selain mereka diciptakan dari tanah yang busuk. Lalu terjadilah pengadukan kedua tanah tadi dengan cara tertentu. Inilah yang dinamakan aqidah thinah pada agama mereka. Dari aqidah yang demikian, mereka meyakini pula bahwasanya jika terjadi kemaksiatan dari diri mereka, maka itu dikarenakan pengaruh tanah Ahlus Sunnah, juga jika ada kebaikan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah maka itu dikarenakan pengaruh tanah Syiah. Keyakinan ini sekalipun benar namun menimbulkan ketakutan dari kalangan ulama mereka sehingga menjadi aqidah yang amat dirahasiakan, karena dicemaskan bila orang-orang awam Syiah mengetahuinya maka mereka akan berbuat sekehendak hati mereka dalam bermaksiat. Mengapa? Sebab dari aqidah yang demikian terdapat pula keyakinan agama mereka bahwasanya kelak di hari kiamat seluruh dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepada orang-orang selain mereka khususnya Ahlus Sunnah, dan seluruh kebaikan-kebaikan dari orang-orang selain mereka akan menjadi milik mereka. Awalnya aqidah ini ditolak oleh ulama Syiah terdahulu seperti Al-Murtadha dan Ibn Idris karena menurut mereka hal tersebut merupakan Hadits Ahad. Namun seiring berjalannya waktu, riwayat mengenai hal itu semakin banyak. Kemudian yang tampak mengibarkan aqidah ini adalah dedengkot mereka yakni Al-Kulaini yang menulis sebuah bab tersendiri dalam kitabnya: Bab: Thinatul Mukmin wal Kafir yang terangkum di dalamnya tujuh hadits. Kemudian hadits tentang ini semakin banyak sepeninggal Kulaini, hingga dedengkot Al-Majlisi dalam Biharul Anwar mengutip 67 hadits tentang thinah dalam bab yang berjudul Bab: AthThinah Wal-Mitsaq. Penjelasan terlengkap mengenai aqidah ini ada dalam kitab Ilal Asy-Syarai karangan Ibnu Babawaih Al-Qummi yang memuat dalam kitabnya sebanyak 5

399

halaman sekaligus menjadikannya sebagai bahasan penutup kitabnya. Dan dari ulama-ulama syiah yang hidup pada saat ini memuji penjelasan Ibnu Babawaih dan .menyebutnya sebagai penutup yang baik bagi kitabnya Semakin banyak dan semakin banyak, hingga dedengkot N. Al-Jazairy pun menegaskan kebenaran aqidah thinah dalam agama Syiah dengan pernyataannya : sbb Sesungguhnya ulama-ulama kami telah meriwayatkan khabar-khabar ini dengan sanad-sanad yang sangat BANYAK. Maka tidak ada lagi alasan untuk mengingkarinya dan tidak ada lagi alasan untuk mengatakan bahwa status riwayatnya adalah ahad, akan tetapi sudah menjadi khabar 421 ]212/1 MUSTAFIDH BAHKAN MUTAWATIR!!! [Al-Anwar An-Nu'maniyyah Al-Jazairi mengatakan demikian ini sebagai bantahan terhadap mereka yang .menolak mempercayai aqidah thinah Telah kita ketahui pandangan aqidah thinah pada awal pemaparan di atas, dan berikut ini diantara riwayat-riwayat mereka berkenaan aqidah thinah, Bihar Al: 521 842-742/5 Anwar : : ; ) 2 ( ) 3 (
421 521

761 Lihat scan kitab gambar 961 Lihat scan kitab gambar 168 dan 004

; . : ) 4 ( : ; : . : : : ; : : ; : : (Berkata Imam mereka; Al-Baqir Alaihis Salam) : Wahai Ishaq (perawi riwayat) bukankah kau mengetahui dari mana kau diciptakan? Aku berkata: Demi Allah aku tidak tahu, aku menjadi tebusanmu, kecuali engkau memberitahukan hal itu kepadaku. Maka Imam berkata: Wahai Ishaq, Sesungguhnya Allah Taala ketika menyendiri dengan keEsaan-Nya, Dia memulai sesuatu dengan tanpa apapun, kemudian Dia mengalirkan air yang segar pada tanah yang baik selama tujuh hari tujuh malam, kemudian memisahkan tanah itu dari air. Kemudian Allah mengambil satu genggaman dari tanah yang bersih itu satu genggam tanah (thinah) yang kemudian Dia jadikan thinah kita, Thinah Ahlul Bait. Kemudian Dia ambil dari bawahnya satu genggaman (thinah) dan menjadikannya menjadi thinah Syiah kita. Kalaulah Allah Taala membiarkan thinah Syiah tadi sebagaimana adanya, niscaya tidak ada salah seorang diantara mereka yang berzina, minum khomer, mencuri, homosex dan juga tidak akan melakukan seperti apa yang kamu sebutkan tadi. Akan tetapi Allah Taala mengalirkan air yang asin pada tanah yang terlaknat selama 7 hari, lalu memisahkan air dari tanah itu, lalu Dia mengambil segenggam dari tanah itu, yaitu thinah yang terlaknat berwarna hitam dan berbau busuk, yaitu thinah musuh kita. Dan kalaulah Allah Taala membiarkan thinah ini sebagaimana Dia mengambilnya niscaya kamu tidak akan melihat mereka berakhlak seperti manusia dan tidak akan bersyahadat, mereka tidak akan puasa, tidak akan shalat dan juga tidak akan melakukan haji. Akan tetapi Allah Taala mencampur kedua air tadi, maka apabila kamu melihat dari saudaramu perkataan yang tidak baik, mereka melakukan zina, atau apapun seperti yang kamu sebutkan, mulai dari minum khomer dan yang
401

lainnya, hakekatnya hal itu bukan dari asli mereka dan juga bukan dari iman mereka. Akan tetapi pada hakekatnya hal itu adalah pengaruh dari kaum Nashibi (maksudnya Ahlus Sunnah) yang melakukan keburukan sebagaimana yang kamu sebutkan. Adapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan kalangan Nashibi (maksudnya Ahlus Sunnah), mulai dari akhlak yang baik, shalat, puasa, shodaqah, atau haji pada hakekatnya bukan merupakan asli mereka, akan tetapi merupakan pengaruh keimanan yang mereka dapatkan. Kemudian aku berkata: Aku menjadi tebusanmu, maka bagaimana nanti di hari Kiamat? Dia berkata kepadaku: Wahai Ishaq, adakah Allah akan mengumpulkan kebaikan dan keburukan dalam satu tempat? Apabila datang hari kiamat, maka Allah akan mengambil berkas keimanan dari mereka kemudian dikembalikan kepada Syiah kita. Dan segala sesuatu akan kembali pada unsurnya yang pertama Kemudian aku bertanya: Apakah kebaikan mereka akan diambil dan dikembalikan kepada kita? Dan apakah keburukan kita akan dikembalikan kepada mereka? Imam Berkata: Ya, Demi Allah yang tidak ada Ilah kecuali Dia. Aku kembali bertanya: Aku menjadi tembusanmu, dapatkah aku menemukan yang demikian dalam Kitab Allah? Imam menjawab: Iya wahai Ishaq. Aku bertanya lagi: Pada tempat (bagian) yang mana? Maka Imam berkata kepadaku: Wahai Ishaq, adakah engkau telah membaca Ayat ini ? (yang artinya) : maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [Pertengahan dari Ayat ke 70 pada Surat Al-Furqan]. (Imam melanjutkan) maka Allah tidak akan mengganti kejahatan mereka dengan kebajikan kecuali kepada kalian (Syiah). Dan Allah akan mengganti untuk kalian. Banyak point yang bisa kita ambil dari riwayat di atas, yang diantaranya adalah bahwa orang-orang selain Syiah, khususnya Ahlus Sunnah diciptakan dari tanah yang busuk, kebaikan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah hakikatnya bukanlah berasal dari Ahlus Sunnah melainkan pengaruh dari thinah Syiah, begitu pula maksiat-maksiat yang dilakukan oleh Syiah hakikatnya bukanlah berasal dari Syiah melainkan pengaruh dari thinah Ahlus Sunnah, ringkasnya di mata Syiah bahwa mereka adalah sumber kebaikan, sedangkan selain mereka adalah sumber dari kebusukan. Dan sebagaimana pada bagian akhir riwayat di atas dikatakan bahwa seluruh kebaikan-kebaikan dari selain mereka akan menjadi milik mereka
402

dan seluruh maksiat-maksiat mereka akan ditimpakan kepada selain mereka, khususnya kita, yang kemudian maksiat-maksiat tersebut diganti dengan pahala untuk mereka berdasarkan penafsiran bathil mereka terhadap Pertengahan dari Ayat ke 70 pada Surat Al-Furqan. Dan penafsiran demikian turut pula dinyatakan oleh Ayatusy-SYAITHAN Khomeini Az-Zindiq dalam kitabnya Al-Arbaun Haditsan. Pada hal. 510-511 disebutkan : : : : : : ! 70 1 Dari Syaikh dalam Amaliyahnya dengan sanadnya dari Muhammad bin Muslim Ats-Tsaqafiy, berkata : Aku bertanya kepada Abu Jafar Muhammad bin Ali mengenai Firman Allah (yang artinya) : maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [Pertengahan dari Ayat ke 70 pada Surat Al-Furqan]. Maka beliau menjawab Orang beriman yang berdosa akan dibawa ke penghakiman pada hari kiamat. Maka Allah Taala yang akan menghakiminya dan tidak akan ada manusia satu pun yang menyaksikan hisabnya. Lalu Allah memberitahukan kepadanya dari dosadosanya. Dan ketika ia [yang dihakimi] mengakui dosa-dosanya tersebut, Allah akan berkata kepada para penulisnya: Gantilah dosa-dosanya tersebut dengan kebajikan (Hasanat) dan tunjukkanlah kepada manusia. Maka orang-orang pun berkata Apakah hamba ini tidak memiliki dosa walau satu pun? Kemudian Allah memerintahkannya untuk (masuk) ke Surga Maka inilah tawil ayat tersebut. Dan ia [ayat tersebut / perkara di atas] adalah khusus untuk para pendosa dari Syiah kita. [Kitab Amali - Syaikh Ath-Thusi 1/70] Ketika mengomentari riwayat di atas, khomeini mengatakan :

403

. Dan dari yang telah diketahui bahwa perkara ini adalah khusus untuk Syiah Ahlul Bayt dan DIHARAMKAN darinya semua orang selain mereka (Syiah). Karena Iman tidak terwujud kecuali dengan Wilayah / Imamah Ali dan kepada para penerusnya dari Mashumin Alaihim As-Salam. Bahkan tidaklah diterima Iman kepada Allah dan Rasul-Nya bila tanpa beriman kepada Wilayah. Sebagaimana kami akan menyebutkan hal tersebut dalam pasal selanjutnya.

404

Takfir
: Disebutkan seperti berikut ] [ . ) ( (al-Arba'in Fi Imamah al-A'immah al-Thahirin, Muhammad Thahir al621 )616-516 .Qummi, hal Disebutkan Yusuf Al-Bahroni dalam kitabnya menyebutkan bahwa Aisyah telah murtad setelah wafatnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam sebagaimana murtadnya sahabat Al Jamm Al Ghofir [Asy Syihab Ats Tsaqib 721 ]632 .fii Bayani Mana An Nashib, Yusuf Al Bahroni, hal

621 721

271 Lihat scan kitab gambar 170, 171 dan 471 Lihat scan kitab gambar 173 dan 504

Seluruh Manusia Adalah Anak PELACUR Kecuali Syiah Dan Setan Bersama Mereka!!!
Disebutkan dalam Al-Kafi juz 8 halaman 285 128 oleh dedengkot Al-Kulaini bahwasanya Abu Jafar Alaihis Salam berkata : Demi ALLAH wahai Abu Hamzah! sesungguhnya manusia seluruhnya adalah anak-anak pelacur kecuali Syiah kita Dedengkot berikutnya, Muhammad Al-Ayasyi, dalam tafsirnya Al-Ayasyi, Juz 2 halaman 234 129 , menukil riwayat dari Ibrahim bin Abi Yahya, dari Jafar bin Muhammad, ia berkata : [ ] Tidaklah seseorang dilahirkan kecuali ada satu iblis yang mendatanginya. Jika Allah mengetahui bahwa dia dari Syiah kami, maka Allah akan menghijabinya dari setan itu. Dan jika bukan dari Syiah kami, maka setan akan menancapkan jari telunjuknya di duburnya, lalu ia akan menjadi orang yang buruk, oleh karenanya zakar keluar di depan. Dan jika ia seorang perempuan, setan akan menancapkan jari telunjuknya di kemaluannya sehingga ia menjadi pezina. Di saat itulah seorang bayi akan menangis dengan kencang jika ia keluar dari perut ibunya. Dan setelah itu, Allah akan menghapus dan menetapkan apa yang dikehendaki-Nya, dan di sisi-Nya lah terdapat Ummul Kitab.

Dan yang ini dari Maktabah Syiah Online, apa yang tersebut dalam Tafsir AlAyasyi di atas terdapat pada hal. 218 pada juz yang sama (juz 2).

128

Lihat scan kitab gambar 175 dan 176, atau versi online pada link : http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-8/08.htm#01 Lihat scan kitab gambar 177 dan 178. Atau versi online bisa dilihat disini , hal 218 406

129

Diperbolehkan Meng-ghibah Mereka Yang Ingkar Terhadap Wilayah; Karena Mereka Kafir!!
Ada ghibah (menggunjing) yang diperbolehkan dalam agama Syiah, bahkan merupakan ibadah dan bernilai pahala di sisi mereka, karena ghibah yang mereka lakukan ditujukan kepada orang-orang yang kafir di mata mereka, sebaliknya mereka mengharamkan perbuatan tersebut & tidak melakukannya kepada orangorang yang beriman menurut keyakinan mereka. Seperti apakah bentuk dari ghibah mereka itu? dan siapakah yang orang yang beriman & kafir di mata mereka? Bentuk ghibah mereka adalah laknat, celaan, dan hinaan lainnya yang hal-hal tersebutkan mereka lontarkan kepada orang-orang yang menyelisihi aqidah mereka; yang tidak beriman alias KAFIR kepada para Imam mereka. Dedengkot besar mereka; Al-Khuiy menegaskan dalam kitabnya Mishbahul Fuqahah 2/11, Dar Al-Huda, Beirut Libanon 130 , seperti berikut : : : . : ) ( ) ( : 1 )1( )2(. ) ( )3( ..Aku (Al-Khuiy) katakan, yang dimaksud dari Al-Mumin disini adalah orang yang beriman kepada ALLAH dan Rasul-NYA, beriman kepada AlMaad, dan beriman kepada para 12 Imam Alaihim As-Salam.[*] Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib Alaihis Salam, dan yang terakhir dari mereka adalah Al-Qaim Al-Hujjah Al-Muntazhar, semoga ALLAH mempercepat kemunculan beliau dan menjadikan kita dari para pembantu dan pembelanya. Dan barangsiapa yang mengingkari satu saja dari mereka

130

Lihat scan kitab gambar 179 dan 180, atau versi online : http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/05/no0507.html - hal. 503-504 407

(para Imam) maka diperbolehkan untuk meng-ghibahnya karena; pertama : Sesungguhnya telah tetap dalam riwayat-riwayat, doa-doa, dan ziyaaraat, diperbolehkannya melaknat orang-orang yang menyelisihi Syiah (yaitu Ahlus Sunnah), dan wajibnya berlepas diri dari mereka / memusuhi mereka, dan memperbanyak celaan terhadap mereka, dan menuduh mereka menyebarkan cerita busuk mereka, karena sesungguhnya mereka adalah Ahli Bidah dan Ragu. Bahkan tidak ada syubhat mengenai kekafiran mereka karena mereka mengingkari Wilayah dan mengingkari para Imam Alaihim As-Salam meski satu dari mereka (Imam-Imam), dan ber-Itiqad dengan Khilafah selain dari para Imam, dan ber-Itiqad dengan keyakinan khurafat dan semacamnya. Dan khobar-khobar MUTAWATIR lagi jelas menunjukkan atas hal tersebut berkenaan kafirnya orang yang mengingkari wilayah dan kafirnya orang yang ber-Itiqad seperti yang telah disebutkan dan apa-apa yang menyerupainya dari kesesatankesesatan. [*] PERHATIKAN, DIA SAMA SEKALI TIDAK MENYEBUTKAN BERIMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH DALAM SYARAT AL-MUMIN (ORANG YANG BERIMAN)

408

Dimana Tempat Yang Paling Terhormat Bagi Syiah Untuk Melaknat Para Shahabat -Radhiyallaahu Anhum- ??
Ulama Syiah yakni Muhammad Nabi At-Tusirkani pada kitabnya La-ali Al-Akhbar 4/92 131 menautkan Tanbih; semacam pemberitahuan yang bersifat sangat penting dan amat perlu diperhatikan untuk menarik perhatian para pembaca dari para pengikutnya (Syiah). Mari Kita lihat apa yang dia inginkan dari para pembaca dengan Tanbih dia tersebut. : : . TANBIH : Ketahuilah bahwa sesungguhnya semulia-mulianya tempat, waktu, dan keadaan yang paling tepat untuk melaknat mereka Alaihim Al-Laknat adalah ketika berada di area pembuangan air kencing (kamar mandi). Maka ucapkanlah pada setiap Takhliyah, Istibra dan Tathir dengan terus menerus: Yaa Allaah, laknatlah Umar, kemudian Abu Bakr dan Umar, kemudian Utsman dan Umar, kemudian Muawiyyah dan Umar, kemudian Yazid dan Umar, kemudian Ibn Yazid dan Umar, kemudian Ibn Sad dan Umar, kemudian Syimir dan Umar, kemudian bala tentara mereka dan Umar. Yaa Allaah, laknatlah Aisyah dan Hafshah, juga Hind dan Umm Al-Hakam. Dan laknatlah siapa pun yang ridha terhadap perbuatan mereka hingga Hari Kiamat. [92] 4

Lihat gambar 181 dan 182. Pada cover depan kitab di atas tertulis nama pengarangnya berikut gelarnya yaitu adalah sebagaimana dinyatakan oleh Amili dalam kitabnya Al-Intishar seperti berikut : Dan dalam kitab La-ali Al-Akhbar oleh Pemimpin para Ulama dan Muhaqqiqiin, Muhammad At-Tusirkani [Al-Intishar 2/18] Jadi pernyataan di atas adalah pernyataan dedengkot besar Syiah, bukan recehannya ataupun sekedar lulusan Qum yang baru pulang 2 tahun kemarin.

131

409

Dan terdapat juga salah satu contoh dari kelakuan mereka (Syiah) yang mengamalkan salah satu bentuk ajaran agama mereka yang lain mirip seperti di atas dengan menulis nama Abu Bakr, Umar, Aisyah, Hafshah, Muawiyyah dan yang lainnya di lantai toilet. Silahkan lihat pembahasan mengenai hal tersebut di : http://www.lppimakassar.com/2012/08/penghinaan-tingkat-tinggi-namakhalifah.html

410

Penyusuan Oleh Wanita Yahudi & Nashrani Lebih Baik ?!!


Disebutkan oleh Najasyi dalam kitab Rijalnya halaman 309 ketika memaparkan bio ke 846 mengenai Al-Fudhail bin Yasar -seorang perawi tsiqah Syiah- bahwa Imam Jafar bin Muhammad Alaihis Salam berkata : Penyusuan oleh wanita Yahudi dan Nashrani lebih baik daripada penyusuan oleh wanita Nashibi !!! 132 Silahkan simak disini dan disini agar mengetahui bahwasanya yang dimaksud oleh Nashibi di mata Syiah adalah Ahlus Sunnah Wal-Jamaah.

132

Lihat scan kitab gambar 183 dan 184. Atau versi online : 309 )054 ( 411

Siapakah Tuhan Dan Nabi Kalian Wahai Rafidhah..


Sesungguhnya Yahudi telah kafir karena mereka mendustakan Ayat-Ayat Allah lagi ingkar kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam. Keingkaran mereka tersebut (pun) dikarenakan Beliau Shallallahu alaihi wa Sallam tidak berasal dari golongan mereka. Watak Yahudi yang merupakan sifat sombong iblis satu ini turut terwarisi turun temurun kepada generasi penerusnya dan sekutu-sekutunya dari kaum Syiah. Adalah Syiah.. kaum busuk yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam dikarenakan Abu Bakr Radhiyallaahu Anhu yang menjadi Khalifah selepas Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam wafat. Kaum syiah sangat tidak rela dan tidak suka menerima kenyataan tersebut sebagaimana kaum yahudi tidak suka akan kenyataan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bukan berasal dari golongan mereka. Kesimpulannya, yahudi dan syiah adalah bagaikan KOTORAN ANJING DIBELAH DUA !! Pengingkaran kaum syiah kepada Allah dan Rasul-Nya yang merupakan buah dari kebencian mereka yang membabi-buta kepada Abu Bakr Radhiyallahu Anhu turut terwujud melalui perkataan gedengkot besar mereka yang bernama Nikmatullah Al-Jazairy pada kitabnya Al-Anwar An-Numaniyah juz 2 halaman 278 133 , dia berkata : "Sesungguhnya kami (kaum syiah) tidak pernah bersepakat dengan mereka (AhlusSunnah) dalam menentukan Allah, Nabi maupun Imam..!!! Sebab mereka (Ahlus Sunnah) mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang menunjuk Muhammad sebagai Nabi-Nya dan Abu Bakr sebagai pengganti Muhammad sesudah Beliau wafat. Kami (kaum syiah) tidak setuju dengan Tuhan model seperti ini, juga kami tidak setuju dengan model Nabi yang seperti itu..!! Sesungguhnya Tuhan yang memilih Abu

133

Lihat gambar 185 dan 186 412

Bakr sebagai pengganti Nabi-Nya, bukanlah Tuhan kami..!! Dan Nabi model seperti itu pun bukan Nabi kami..!!!" Allaahul Mustaaan Kita berlindung kepada Allah dari kekufuran tersebut !! Dari sini saya jadi berfikir, kira-kira apa yang akan mereka jawab ketika Malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada mereka Man Robbuka, Wa maa diinuka , Wa maa hadzaar-rujululladzii buitsa fiikum ? Kita doakan saja semoga mereka bertobat sebelum mampus !! Setelah melihat kekufuran di atas yang jelas-jelas menunjukkan Aqidah agama mereka (Syiah) yang berbeda dengan Islam, mungkin anda sekalian penasaran seperti apa rukun agama mereka. Mari Kita saksikan, disebutkan dalam salah satu kitab induk mereka yang nomor satu, yakni Al-Kafi juz 2 halaman 18 seperti berikut : : : : dari Abu Jafar, ia berkata: Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa ramadhan, melaksanakan haji, dan WILAYAH, dan tidak ada satu pun daripada rukun-rukun yang tersebut yang diseru (keras/tegas) sebagaimana seruan yang diberikan kepada 2/14.html] Masih pada halaman 18, disebutkan juga seperti berikut : : : : : : "dari abu jafar, ia berkata: Islam dibangun di atas lima perkara; mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, puasa ramadhan, dan wilayah.. zararah bertanya kepada abu jafar: manakah rukun yg terbaik di antara rukun2 tersebut? abu jafar menjawab: Wilayah adalah rukun yang terbaik, sebab wilayah merupakan kunci dari semua wilayah" [http://www.mezan.net/books/kafi/kafi2/html/ara/books/al-kafi-

413

rukun agama, dan Wali (Imam) adalah penunjuk atas kesemua rukun tersebut" [http://www.mezan.net/books/kafi/kafi2/html/ara/books/al-kafi2/14.html] Rukun Iman / Ushuluddin Syiah juga berbeda yaitu : [1]. Tauhid (Keesaan Allah), [2]. Al Adl (Keadilan Allah), [3]. Nubuwwah (Kenabian), [4]. Imamah (Kepemimpinan Imam), [5]. Maad (Hari kebangkitan dan pembalasan). [http://al-shia.org/html/ara/others/index.php?mod=maqalat&id=32] Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat mereka yang menjelaskan hal serupa seperti di atas. Itulah Aqidah yang berasal dari Kaum Ahli Mutah yang mereka namakan diri mereka dengan sebutan Syiah Ali. Sesungguhnya mereka bukanlah Syiah Ali melainkan Syiah SETAN. Nama Ahlul Bait hanya menjadi topeng bagi mereka untuk menutupi kebusukan mereka dan bapak kandung mereka [Ibn Saba' Yahudi]. Dan memang nyata bahwa mereka adalah kaum yang sangat menjijikan perkataan dan perbuatannya. Tidak heran ketika para Imam-Imam Besar SalafushShalih menyatakan bahwa Syiah bukanlah Islam yang dikarenakan (diantaranya) faktor-faktor perbedaan Aqidah seperti di atas. Mereka adalah sekutu Yahudi dan Nashrani.. Musuh Islam dan Kaum Muslimin..

Wallaahul Muwaffiq.

414

Khomeini : Tidak Ada Iman Tanpa Iman Kepada Wilayah


Wilayah merupakan perkara yang paling pokok dan menempati rukun Iman dalam Aqidah Agama Syiah. Maka barangsiapa yang mengingkarinya, maka ia mengingkari Agama Syiah alias KAFIR -di mata Syiah- . Maka tidak heran jika kita (Ahlus Sunnah) sebagaimana telah kita ketahui melihat banyaknya takfir mereka terhadap Ahlus Sunnah dari para ulama mereka semisal Al-Kulaini, Al-Majlisi, AlMufid, dan para ulama besar Syiah lainnya. Begitu pun dengan Khomeini AzZindiq. Dia tidak hanya pandai bermutah dengan anak kecil, namun juga hobby dalam mentakfir, yang diantara takfir-takfirnya terhadap Ahlus Sunnah adalah dengan mengatakan bahwa walaupun sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hakikatnya iman tidaklah terwujud hingga beriman kepada Wilayah Ali. Dengan pernyataan dia tersebut jelaslah bahwa Ahlus Sunnah adalah KAFIR dan TERLAKNAT di mata Syiah. Sebenarnya Saya masa bodo dengan pentakfiran Syiah, sebab mereka mengkafirkan ataupun tidak, hakikatnya Aqidah dan ajaran mereka tetaplah busuk, kotor dan menjijikkan sampai mereka bertaubat dan memeluk Islam. Namun hal ini sengaja kami paparkan supaya mereka yang tertipu dengan slogan-slogan persatuan bathil dan bodoh antara Sunniy dan Syiah agar terbuka lebar-lebar matanya. Jangan sampai mereka menjadi korban pembantaian sebagaimana pendahulu-pendahulu mereka. To The Point, disebutkan dalam kitab Al-Arbaun Haditsan oleh Ayatusy-Syaithan Khomeini Az-Zindiq halaman 510-511 seperti berikut 134 : : 511 : : : : ! 70 1

134

Lihat gambar 187 dan 188 415

Dari Syaikh dalam Amaliyahnya dengan sanadnya dari Muhammad bin Muslim Ats-Tsaqafiy, berkata : "Aku bertanya kepada Abu Jafar bin Ali

mengenai Firman Allah (yang artinya) : "maka itu kejahatan


mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" [Pertengahan dari Ayat ke 70 pada Surat Al-Furqan]. Maka beliau menjawab "Orang beriman yang berdosa akan dibawa ke penghakiman pada hari kiamat. Maka Allah Taala yang akan menghakiminya dan tidak akan ada manusia satu pun yang menyaksikan hisabnya. Lalu Allah memberitahukan kepadanya dari dosa-dosanya. Dan ketika ia [yang dihakimi] mengakui dosa-dosanya tersebut, Allah akan berkata kepada para penulisnya: "Gantilah dosa-dosanya tersebut dengan kebajikan (Hasanat) dan tunjukkanlah kepada manusia". Maka orang-orang pun berkata "Apakah hamba ini tidak memiliki dosa walau satu pun?" Kemudian Allah memerintahkannya untuk (masuk) ke Surga" Maka inilah tawil ayat tersebut. Dan ia [ayat tersebut / perkara di atas] adalah khusus untuk para pendosa dari Syiah kita." [Kitab Amali - Syaikh AthThusi 1/70] Ketika mengomentari riwayat di atas, si khomeini yang matinya telanjang ini berkata : . "Dan dari yang telah diketahui bahwa perkara ini adalah khusus untuk Syiah Ahlul Bayt dan DIHARAMKAN darinya semua orang selain mereka (Syiah). Karena Iman tidak terwujud kecuali dengan Wilayah / Imamah Ali dan kepada para penerusnya dari Mashumin Alaihim As-Salam. Bahkan tidaklah diterima Iman kepada Allah dan Rasul-Nya bila tanpa beriman kepada Wilayah. Sebagaimana kami akan menyebutkan hal tersebut dalam pasal selanjutnya." Link : http://www.holykarbala.net/books/akhlaq/arbaoon/36.html#239

416

Bukalah matamu wahai engkau yang tertipu! Sadarlah bahwa engkau tengah berpelukan dengan SETAN-SETAN dari golongan manusia !!

417

Syi'ah Berkata : Asyaa'irah Mujasimmah, Musyrikin, Majusi Ummat Ini


Oleh : Al-Ustadz Abu Asma Andre -HafizhahullahAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

. . : . Pendahuluan : Belakangan ini kita melihat sebuah adegan " kemesraan " yang sedang diperagakan di negeri ini oleh tokoh - tokoh asya'irah dengan tokoh - tokoh syiah rafidhah, saya sendiri agak kesulitan untuk menerka sudah masuk " scene " berapakah adegan mereka dan apa " skenario " yang sedang dimainkan dan bagaimanakah " ending " dagelan ini. Akan tetapi dari hal ini - kita ( minimal saya ) - mengetahui bahwasanya para pembela kehormatan agama Islam dari tuduhan Syi'ah - berdiri sendiri menghadapi berbagai macam kelompok yang ada, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu mengokohkan kaki - kaki mereka dari kepungan di setiap sisinya. Makalah ringkas ini, sengaja saya buat - untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya keyakinan syi'ah rafidhah terhadap ummat Islam pada umumnya dan kaum asya'irah pada khususnya, walaupun antara ummat Islam terjadi perbedaan pendapat didalamnya, sebagaimana yang pernah disinyalir oleh Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam - antara asya'irah dengan salafiyyah yang mana saya insyaAllah berada didalamnya - akan tetapi sebagaimana saya meminta kepada
418

Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi hidayah kepada pemahaman yang benar begitu juga saya meminta kepada-Nya agar saudara - saudara saya dari kalangan asya'irah juga diberikan hidayah. Ringkas kata : saya hendak mengatakan : bahwa Syi'ah Rafidhah bukan ummat Islam dan musuh ummat Islam. Syi'ah Berkata : Asyaa'irah Mujassimah Musyrikin Majusi Ummat Ini " " : : ) (. () Inilah salah seorang alim besar dari kalangan Syi'ah yang bernama Al Maazandaraani yang memiliki aqidah bahwasanya Al Asya'irah adalah Majusinya ummat ini, dan telah diriwayatkan dari dia ( Al Maazandaraani ) ucapan yang mansub sampai kepada Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam : () (Al Qadariyyah adalah majusi ummat ini) kemudian Al Maazandaraani memu'alaqkan kepada Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam : " Merekalah ( Majusi ummat ini ) kaum asya'irah."(1) Ulama - ulama dari kalangan Syi'ah mensifati asya'irah dengan kesyirikan, mujassimah dengan sebab kaum asya'irah menetapkan sebagian sifat, perhatikan nukilan dibawah ini : : ) .. ( Berkata alim syiah yang bernama Al Maazandaraani : " Al Asya'irah menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala jisim* yang dengan sebab itu melazimkan bagi mereka al jismiyyah - dan mereka berlepas diri dari apa yang namanya tajsim...ini adalah pertentangan...dan disisi kami merekalah at tajsim ( kaum mujassimah )(2)

419

Dan telah dinisbatkan kepada asyairah oleh Nashiruddin Ath Thusi dan Muhammad bin Hassan ( kedua orang ini adalah alim disisi syiah ): bahwasanya asyairah syirik dengan sebab menetapkan berbilang dzat Allah subhanahu wa ta'ala(3), berikut diantara nukilannya : " " - - : ) ... Rajab Al Barisi - salah seorang Al Hafidz dan ulama Imamiyyah - berkata : " Adapun Imamiyyah Itsna Asyariyyah ( Syiah ) - mereka menetapkan bahwa Allah adalah satu, dan menafikan dari-Nya ada yang dua, kami katakan kepada Asya'irah : Adapun Tuhan kami yang kami sembah dan kami imani bukanlah tuhan kalian....' (4) " " : ) (: ) Dan berkata ulama syiah yang bernama Ni'matullah Al Jazaa'iri : Sesungguhnya hukuman kami atas asya'irah adalah kafir, dan mereka masuk kedalam neraka, bahkan mereka lebih buruk derajatnya dari kaum musyrikin yang asalnya sudah musyrik, asya'irah tidak mengenal Rabb mereka dengan pandangan yang benar.... Berkata pula Ni'matullah Al Jazaa'iri : " Asya'irah dan yang mengikuti mereka berada didalam keadaan yang lebih buruk dari kaum musyrikin dan nashrani...(5) Penutup : Inilah sedikit gambaran tentang bagaimana Syiah Rafidhah mengkafirkan Asya'irah - lalu apakah dengan sebab ini masih terbuka kemungkinan bermesraannya antara tokoh - tokoh asya'irah di negeri ini dengan syiah rafidhah.

420

Kalau syiah di negeri ini mengatakan - kami tidak berkeyakinan seperti itu katakanlah : itu dusta, kitab - kitab dan nukilan diatas telah berbicara lebih dari cukup, yang menyebabkan mereka ( syiah ) berkata seperti itu tidak lain adalah sikap pengecutnya yang dibungkus dengan aqidah palsu bernama taqiyyah. Abu Asma Andre Ciangsana - Cileungsi 9 Jumadil Akhir 1433 H ===###=== Catatan Kaki : 1. Syarah Ushulul Kafi - Muhammad Shalih Al Maazandaarani 5/11 2. Syarah Ushulul Kafi - Muhammad Shalih Al Maazandaarani 3/202 3. Lihat Syarah Al Isyarat Wal Tanbihat hal 50 - 51 karya Mahmud Al Mar'asy, juga Al Ihkam Fi Ilmi Kalam hal 25 karya As Sayyid Muhammad Hassan dan lain lain 4. Masyariq Anwar Al Yaqin hal 337 - Al Barisy, dengan penelitian Ali Asyura diterbitkan pertama kali pada tahun 1419 H di Beirut. 5. Tafsir Al Qur-an 1/103 karya As Sayyid Musthafa Al Khumaini, Anwarul An Nu'maaniyyah 2/278 karya Ni'matullah Al Jazaairi. * Perhatikan kaum syiah menuduh asyairah dengan mujassimah - sungguh menakjubkan. Tulisan ini mengambil banyak manfaat dari : http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=242753 Note : bagi para ikhwan dan akhwat yang menyebarkan tulisan ini - maka ana minta dengan sangat untuk tidak merubah sedikitpun dari isi yang ada, disebabkan perkara ini adalah perkara yang sensitif - sehingga mungkin akan muncul tuduhan bahwasanya ada pihak - pihak yang ingin mengadu domba.

421

Agar tidak terjadi salah paham maka saya akan jelaskan beberapa hal : tuduhan syiah terhadap asya'irah adalah kedustaan... 1. Mujasimmah adalah firqah yang awal muasalnya berkembang dari pemikiran Muhammad bin Karam - ( Karamiyyah ) sehingga Muhammad bin Karam ini sampai men - jisim - kan Allah subhanahu wa ta'ala, dan asyairah mereka berada diseberang at tajsim - justru karena ingin lari dari pemikiran Mujasimmah mereka mentakwil nash - nash shifat... 2. Tidak ada ulama yang mengkafirkan asyairah - bahkan dalam maqalat2nya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan bahwasanya Asya'irah adalah kelompok yang paling banyak kebenarannya dan paling dekat dengan manhaj salaf. Pengkafiran terhadap Asyairah terjadi belakangan ini dipelopori oleh rajul jahil ( laki - laki bodoh ) di saudi yang bernama Mahmud Al Haddad sehingga dikenallah pemikiran tersebut dengan Haddadiyyah - dan firqah Haddadiyyah ini ( ana pernah bertemu dengan sebagian mereka ) beserta pimpinannya ( Mahmud Al Haddad ) di tahdzir di saudi dan dibantah oleh masyaikh disana salah satunya Syaikhuna Shalih Fauzan dalam banyak kesempatan... 3. Apakah asyairah kafir dan musyrik...maka jawabannya sama dengan diatas. 4. Adapun tuduhan dari syiah bahwasanya asyairah adalah majusi ummat ini adalah tuduhan yang bohong - dan kalau diperhatikan maka mereka menisbatkan bahwa asyairah adalah majusi ummat ini kepada ucapan Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, ini jelas sebuah kedustaan - tidak ada satupun riwayat yang kita kenal ada tambahan seperti ini... maka celakalah syiah rafidhah...dalam tuduhan dustanya kepada asyairah...( dan perlu saya tekankan sekali lagi bahwasanya saya tidak sedang membela madzhab asyairah - akan tetapi kezhaliman syiah tetaplah kezhaliman, sehingga perlu untuk dijelaskan ).

422

Mulut-Mulut Busuk Para Hamba Mutah


Sesungguhnya orang-orang bodoh tersentuh hatinya dengan slogan-slogan palsu persatuan bathil antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Seandainya mereka yang berlagak fasih itu mengetahui hakikat permasalahannya, tentu mereka akan merasa jijik dan berlepas diri dari berpelukan dengan kaum najis hamba-hamba mutah. Seandainya mereka mengetahui sejarah dan melihat apa yang telah menimpa pendahulunya dari pengkhianatan-pengkhianatan Syiah, tentu mereka sadar siapa musuh mereka yang tidak kalah beracunnya selain dari Yahudi dan Nashrani. Seandainya mereka mengetahui bahwa diri mereka adalah anak zina di mata Syiah, seandainya mereka mengetahui bahwa mereka adalah Nashibi di mata Syiah, seandainya mereka mengetahui bahwa darah dan harta mereka adalah halal di mata Syiah, seandainya mereka mengetahui bahwa mereka adalah KAFIR SEKALIGUS MUSUH di mata Syiah, akankah mereka masih berpelukan dengan kaum busuk hamba-hamba mutah ? Sesungguhnya tidaklah mereka tertipu kecuali dikarenakan kebodohan mereka. Mereka tidak mengenal Syiah kecuali dari kulitnya saja hingga mereka tertipu oleh kedok syahadat, sorban, dan cinta palsu kepada Ahlul Bait yang ada pada Syiah. Mereka pun juga tidak mengetahui jasa dan kedudukan Istri-Istri dan para Shahabat Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam sehingga ketika mereka melihat Syiah menghina-hina para Salaf, maka hati mereka pun bagaikan mayat hidup dikarenakan kejahilan mereka. Dan lebih dari sekedar kata "perbedaan" sesungguhnya orang-orang yang tertipu itu tidak mengetahui AKIBAT FATAL bilamana nantinya mereka membenci para Shahabat, maka otomatis mereka pun akan meninggalkan apa yang dibawa oleh para Shahabat, yakni riwayat-riwayat yang berisi Sunnah Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka tidak sadar bahwa tata cara Ibadah pun dijelaskan dalam Hadits riwayat-riwayat para Shahabat? Bukalah Shahih Bukhari, bukalah Shahih Muslim, maka engkau akan mendapati "dari Abu Hurairah" , "dari Anas" , "dari Ibn Umar" , "dari Ibn Abbas" , dan yang lainnya -Radhiyallaahu Anhum- Lalu apa jadinya jika mereka meninggalkan itu semua? Maka otomatis

423

mereka pun berpindah kepada riwayat-riwayat buatan Syiah yang berisikan tata cara beragama mereka yang juga dibuat-buat. Dan memang inilah yang diinginkan Syiah, terlebih dahulu mereka membuat orang-orang bodoh membenci para Shahabat sebelum memeluk ke dalam riwayat-riwayat mereka. Karena itu, jangan heran jika melihat cara beragama kaum Syiah berbeda dengan Kaum Muslimin dimulai dari sisi Tauhid hingga yang lain. Dan karenanya pula tidak heran jika para Imam-Imam besar Salafush-Shalih menyatakan akan kekafiran Syiah pun disebabkan salah satu hal di atas. Semoga Allah merahmati Al-Imam Abu Zurah Ar-Razi. Beliau berkata : "Jika engkau melihat orang yang mencela salah satu dari shahabat Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah ZINDIQ. Yang demikian itu karena Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam bagi kita adalah haq ( benar ucapannya ), Al-Quran adalah haq, dan sesungguhnya yang menyampaikan Al-Quran dan AsSunnah adalah para Shahabat Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam. Sungguh orang-orang yang mencela para saksi kita (para Shahabat), berarti mereka bertujuan untuk membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka lebih pantas untuk di-Jarh (dicela, diberi penilaian negatif ) dan mereka adalah orang-orang yang ZINDIQ!!!" [119 ] 1 / Berikut ini Saya akan memaparkan sekilas dari mulut-mulut busuk para pemeluk agama Syiah di Facebook yang menghina-hina para Shahabat Radhiyallaahu Anhum. Dan agar orang-orang bodoh tidak berkata "Ah itu kan cuma oknum" maka akan Saya mulai dari seorang dedengkot besar sekaligus Ahli Hadits mereka (Syiah) yakni Al-Majlisi; ulama syiah kenamaan, yang menyusun kitab Biharul Anwar ensiklopedi hadits syiah yang terdiri dari 110 jilid sebagai bukti bahwa yang demikian bukan sekedar celotehan oknum melainkan hal tersebut bersumber dari Aqidah keyakinan agama mereka.

424

Terakhir dari muqaddimah ini, ketahuilah bahwa pemaparan ini bukan berarti kami menginginkan untuk bersatu bersama Syiah dengan syarat mereka diam dari mencela Shahabat. Tidak!! Demi ALLAH, TIDAK!!! Sesungguhnya isu-isu persatuan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah adalah dihembuskan dari Syiah -karena mereka minoritas- Sedangkan sejarah dari dulu telah membuktikan bahwa mereka (Syiah) adalah kaum berwatak khianat. Dari pengkhianatan mereka terhadap Ahlul Bait, Imam Husain, berlanjut kepada usaha mereka untuk membunuh Panglima Shalahuddin Yusuf Al-Ayyubi, hancurnya Baghdad, dan yang lainnya, pun tragedi Palestine dan Suriah tidak lepas dari kejahatan-kejahatan mereka. Mereka adalah kaum yang ketika minoritas suka MENJILAT namun ketika dalam keadaan mayoritas, maka nampaklah sikap pengecut mereka dengan MEMBANTAI Ahlus Sunnah yang minoritas. Dan walaupun mereka menahan diri dari mencela para Shahabat, Kami tetap tidak akan bersatu dengan mereka para hamba-hamba mutah disebabkan Aqidah mereka memang murni berlumur kebencian terhadap para Shahabat. Sama seperti orang-orang Nashrani yang tidak mencela Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam di depan umum namun hati mereka masih saja mengingkari Beliau Shallallaahu Alaihi Wasallam. Perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah tidak hanya pada perbedaan Furu, tetapi juga berpokok kepada perbedaan Aqidah. Perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah bukanlah perbedaan Madzhab seperti antara Madzhab Maliki dengan Madzhab Syafiiy, melainkan perbedaan AGAMA. Perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah sebagaimana Perbedaan antara Islam dengan Yahudi (Bapak Kandung Syiah). Oleh karena itu, Ahlus Sunnah tidak akan pernah bersatu dengan Syiah sebagaimana Islam tidak akan pernah bersatu dengan Yahudi dan agama-agama kafir lainnya. Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar Juz 69 halaman 137-138 135 mengisahkan bahwa seorang budak Ali bin Al-Husain berkata : : : : "Aku pernah bersama beliau Alaihis Salam pada saat beliau menyendiri, lalu aku katakan : "Aku memiliki hak yang harus engkau penuhi, kecuali
135

Lihat gambar 189, 190 dan 191. Versi online dapat dilihat di shiaonlinelibrary

425

apabila engkau memberi-tahukan kepadaku tentang dua orang ini: tentang Abu Bakr dan Umar". Maka beliau menjawab: "KEDUANYA KAFIR, DAN KAFIR JUGA ORANG YANG MENCINTAI KEDUANYA" : Dan dari Abu Hamzah Ats-Tsumali, sesungguhnya dia bertanya kepada Ali bin Al-Husain Alaihimas-Salam tentang keduanya (Abu Bakr dan Umar), maka beliau menjawab: "KEDUANYA KAFIR DAN KAFIR JUGA ORANG YANG SETIA KEPADA KEDUANYA" Kemudian riwayat dari 3 Imam, Ali bin Al-Husain, Muhammad bin Ali, dan Jafar ibn Muhammad bahwa mereka berkata : : "Tiga macam orang yang Allah tidak akan melihat kepada mereka di Hari Kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka siksaan yang pedih, yaitu: Orang yang mengklaim bahwa ia Imam sementara dia bukan Imam, orang yang menolak Imamah Imam dari Allah, DAN SIAPA PUN YANG MENGKLAIM BAHWA KEDUANYA (Abu Bakr dan Umar) MEMILIKI BAGIAN DALAM ISLAM." Sebenarnya masih sangat banyak pengkafiran dari Syiah terhadap Shahabat Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam dan Kaum Muslimin, agar tidak berkepanjangan dan selaras dengan tema pembahasan, maka Saya simpulkan dengan pernyataan Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar juz 30 halaman 230 136 : : Aku (Al-Majlisi) katakan : riwayat-riwayat yang menunjukkan KAFIRNYA Abu Bakr, Umar, dan orang-orang yang sejalan dengan mereka berdua, dan yang menunjukkan pahala melaknat mereka dan memusuhi mereka, serta yang menunjukkan bidah mereka, ADALAH TERLALU BANYAK UNTUK

136

Lihat gambar 192. Versi online dapat dilihat di shiaonlinelibrary (hal. 399) 426

DISEBUTKAN DALAM SATU JILID ATAUPUN BERJILID-JILID KITAB. Apa yang telah kami nukilkan di atas sudah cukup bagi orang yang diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus. [399 03

]
Dan yang berikut adalah Screen-shoot dari Al-Akh Ali Alaydruz As-Sakran Hafizhahullah- dan juga dari Saudara-Saudaraku yang lain (Kaum Muslimin Ahlus Sunnah) yang tidak kusebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan cintaku kepada kalian karena Allah Taala, yang screen-shoots ini Saya ambil dari salah satu grup yang Al-Akh Ali Alaydruz As-Sakran sebagai Adminnya, dan dari pemberian Saudara-Saudari Kaum Muslimin kepada saya. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua dan menjadikannya manfaat hingga orangorang yang tertipu oleh Syiah terbuka lebar-lebar matanya.

427

WAHAI KAUM MUSLIMIN INILAH DIANTARA MUSUH-MUSUH KALIAN YANG SESUNGGUHNYA !!!!

428

429

Insya Allah akan terus di-update untuk screen-shoot selanjutnya. ***

430

TAQIYYAH

431

Boleh Berbohong Kepada Imam-Imam Mashum Dan Berbohong Kepada Mereka Juga Kepada Para Nabi ['Alaihim Ash-Shalatu Wassalam] Tidak Membatalkan Puasa
Ayatusy-SYAITHAN Muhammad Said Al-Hakim ditanya (soal ke 13) 137 : ) ( Apakah boleh untuk berbohong kepada para Imam Mashum karena keperluan taqiyyah dalam Bulan Ramadhan dan selain Bulan Ramadhan (?) dan jika melakukan hal tersebut dalam Bulan Ramadhan, maka apakah seseorang yang melakukannya menjadi batal puasanya pada hari itu (?), dan wajibkah atasnya untuk Qadha dan membayar Kaffarah? Jawab : Ya, diperbolehkan melakukan hal itu (berbohong) bersamaan karena suatu keperluan dan dia tidak batal puasanya. Soal ke 14 : ) ( ) ( Apakah berbohong kepada para Nabi sebelumnya Alaihim As-Salaam atau kepada Nabi kita Muhammad Shallallaahu Alaihi Wa Aalihi Wasallam membuat puasa menjadi batal ? Tidak menjadi batal puasanya

137

http://www.alhakeem.com/arabic/pages/quesans/listgroup_ques.php?Where=11

432

Syiah -Taqiyyah- Dan Amman Message


Oleh : Al-Akh Aditya Riko -HafizhahullahOrang-orang Syiah suka mengobral "Amman Message" dalam rangka mengajak orang lain untuk membenarkan ajaran imamiyah 12. Sedangkan fatwa MUI jelas, menyebutkan bahwa : "Syiah memandang bahwa menegakkan kepemimpinan / pemerintahan (Imamah) adalah termasuk RUKUN agama" Padahal prinsip-prinsip ajaran Islam yang disebut dalam Amman Message tidak ada yang namanya "Imamah". Oleh karena itu tidak perlu heran jika Ulama Ahlus Sunnah menanda-tanganinya. Yang aneh itu kalau orang yang diberi gelar "Ayatullah" ikut-ikutan tandatangan. Mari kita lihat contoh Ulama Ahlus Sunnah dan syiah yang ikut tanda-tangan di dalam Amman Message, untuk melihat apakah bisa Amman Message ini digunakan untuk membenarkan paham Imamiyah Itsna Asyariyah : Pertama, Ulama Sunnah yang ikut tanda-tangan : 361. DR. Ali Ahmad Salus http://ammanmessage.com/index.php?option=com_content&task=view&id=17&It emid=31 Tapi bagaimana pandangan DR. Ali Ahmad Al-Salus sendiri ? Ini kutipan dari tulisannya DR. Ali Ahmad Salus : "Dimana telah disebutkan pada suatu mutamar tentang pendekatan antar madzhab di Teheran, sedang abdul Husen (penulis al-Murajaat dan fusul al Muhimmah fi talifi al ummah) memandang dirinya dengan karyanya itu sebagai pionir kearah pendekatan antar madzhab, namun di dalam pengertiannya yang khusus, yaitu mengajak kepada persatuan ummat secara keseluruhan di bawah naungan bendera ABDULLAH BIN SABA dan dijadikan sebagai pengikut aliran RAFIDHAH yang mereka tolak. Juga

433

berlepas diri dari dua Shahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Bakr dan Umar, dan mengkafirkan keduanya." [Ensiklopedi SunnahSyiah Jilid 1 hal.100 Pustaka Al-Kautsar, DR. Ali Ahmad As Salus / terjemahan dari Ma'a Al-Itsna Asyariyah Fil Ushul Wal Furu'] Ref online hanya ketemu yang bahasa Arab : http://islamport.com/w/aqd/Web/5289/321.htm !! !! Itu contoh Ulama Sunnah yang ikut tanda-tangan Amman Message. Dengan pandangan seperti itu, apakah beliau membenarkan syiah imamiyah 12 ? silahkan mengenal lebih dekat beliau disini : http://www.alisalous.com/pageother.php?catsmktba=54 Lihat judul karya-karyanya, beliau ini paham syiah apa tidak ^_^ Kedua, Ulama syiah yang ikut tandatangan :

162. Grand Ayatollah Al-Sayyid Fadil Lankarani

434

Kita dapati di situs resminya sayyid Fadhil Lankarani di : http://lankarani.com/ Di bagian yang bahasa English, ada navigasi Q & A (Question and Answer) Langsung saja : Q1: Is it permissible to perform prayers behind a Sunni Muslim at any time, or is it permissible only when there is the necessity to show the solidarity of Muslims before the representatives of other faiths? A1: It is only permissible to pray behind a Sunni Muslim, to show the solidarity of Muslims on when a person is under Taqiyah (dissimulation). http://lankarani.com/eng/faq/p.php#sunni%20prayer%20leader See ? UNTUK SHOLAT SAJA BISA TAQIYAH, APALAH ARTI HANYA TANDA-TANGAN ??? Kesimpulan saya setelah memberikan contoh Ulama Sunnah dan syiah yang ikut tanda-tangan risalah amman, dan memperhatikan isi risalah amman itu sendiri : 1. Ulama Sunnah menandatangani risalah amman dengan dasar kebenaran. 2. Ulama syiah menandatangani risalah amman dengan dasar taqiyah. Sebagaimana pandangan Dr. Ali Ahmad al-Salus, "Taqrib" yang digembargemborkan kaum syiah rafidhah tidak lain hanyalah "mengajak kepada persatuan ummat secara keseluruhan di bawah naungan bendera ABDULLAH BIN SABA dan mengumpulkan seluruh ummat sebagai pengikut aliran RAFIDHAH" Source : Fb Photo

435

Ulama Syiah Membuka Topeng "Taqiyyah" Ulama Lainnya


Oleh : Melek Syiah Tema ini secara khusus diperuntukkan bagi siapapun yang memiliki cara pandang yang kritis mengenai pembagian kelompok syiah di dalam menjalankan dakwahnya. Syiah biasanya terbagi menjadi dua kelompok, yang masing-masing kelompok memiliki tujuan yang sama. Namun, kelompok kedua lebih berbahaya, tokoh yang termasuk ke dalam kelompok ini yaitu Khomenei. Khomenei memiliki keyakinan dan niat yang sangat jahat di dalam hatinya, namun yang yang nampak keluar sebaliknya. Dia berbicara mengenai "Persatuan" dan "Cinta" antara syiah imamiyah dan Ahlussunnah. Namun terkadang "topeng indah" ini tersingkap oleh tokoh lain dari kalangan syiah sendiri. Seperti yang pembaca ketahui bahwa syiah dalam bentuk aslinya tidak akan mampu menyebar kepada muslim lainnya (Ahlussunnah) dan non muslim. Inilah sebab utama mereka menyembunyikan hakikat asli ajarannya. Syiah harus mengelabui manusia hingga sampai ke bawah kulitnya agar memperoleh kepercayaan dan loyalitasnya, kemudian setelah itu barulah memuntahkan racun ajarannya. Allah subhanahu wataala berfirman: (yaitu) orang-orang yang menyapaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan. (Al-Ahzab: 39) Imam syiah terbiasa melakukan dusta dan taqiyyah yang seakan-akan mereka tidak pernah membaca ayat ini, sepertihalnya yang bisa ditemukan di hadisthadist dusta dan taqiyyah yang dinisbatkan oleh syiah kepada para imam dan Demi Allah, mereka (para imam) tidak bersalah sama sekali atas tuduhan ini. Namun agama syiah lah yang memilih untuk mengambil jalan yang penuh kedustaan. Beberapa tokoh ulama syiah yang akan kita lihat di contoh berikut, mereka begitu malu untuk terbuka di dalam menyampaikan "Pesan Allah" dan lebih memilih untuk menyembunyikannya. Yang kita maksud dengan "Pesan Allah"

436

dalam ajaran syiah ini yaitu melaknat dan memfitnah Abu Bakar dan Umar radhiallahuanhuma dan para pengikut mereka (Ahlussunnah). Ulama dan Muhaddits Syiah, Yusuf al-Bahrani mengomentari apa yang telah ditulis di dalam kitab ulama dan muhaddist syiah yang lainnya, yaitu Nimatullah al-Jazaari tentang Ulama besar Syiah Safavid yaitu Ali bin al-Hussein al-Karaki. Berikut ini adalah kutipannya di dalam kitab Lulu al-Bahrain (hal 148) 138 Berkata Maulana al-Sayyid Nimatullah al-Jazaari di dalam awal kitabnya Syarh ghawaali al-Laalii, "Dan dia (Ali bin al-Hussein al-Karaki), tidak pernah mengendarai kudanya atau berjalan kecuali dia menyuruh pembantunya berjalan di depannya untuk melaknat dua orang syaikh (Abu Bakar dan Umar) dan melaknat orang2 yang mengikuti jalan mereka berdua (syaikhain)" Inilah yang kita lihat pada saat syiah berada pada posisi yang sangat kuat (era Savafid) dan semestinya mereka mengatakan "Pesan Allah" dengan lantang, namun Ali bin al-Hussein al-Karaki masih menggunakan orang lain untuk meyampaikan "Pesan Allah" yaitu melaknat shahabat rasulullah shalallahu alayhi wasallam, Inilah bentuk kebencian yang sangat mendalam. Dan Yusuf al-Bahrani mengkritik al-Jazaari yang telah membuka topeng ulama besar Ali bin al-Hussein al-Karaki karena hal ini dapat membahayakan bagi banyak penganut syiah yang tinggal di Negara Islam. Dia berkata : : : "Sesungguhnya apa yang syaikh (al-Jazaari ) katakan kepada kita tentang meninggalkan taqiyyah dan secara terbuka melaknat 2 syaikh bertentangan dengan hadist yang tidak terhitung jumlahnya dari para Imam (as), Ini adalah kesalahan syaikh jika ajaran kita ini terungkap. Dan Sayyid juga menyebutkan bahwa Ulama syiah di Makkah menulis surat

138

Lihat scan kitab gambar 193 437

kepada Ulama syiah di Isfahan yang isinya: "Kamu melaknat dan menghina Imam mereka di Isfahan dan kami di Makkah dan Madinah harus menghadapi murka mereka". Dan ini memang akan terjadi" Sumber: Lulu al-Bahrain halaman 147 oleh Yusuf al-Bahrani Karena banyak dari Hadist Syiah yang isinya melaknat 3 khalifah pertama tidak dengan menyebutkan langsung namanya, melainkan dengan kata ganti "Yang pertama dan yang kedua" atau "Fulan dan Fulan". Untuk tujuan taqiyyah biasanya nama mereka tidak disebutkan secara terbuka, namun bagi siapapun yang telah familiar dengan ajaran syiah bahkan bagi orang awam akan tahu pasti tentang siapa orang yang sedang dibicarakan. Berikut contoh dari hal ini: Ulama besar syiah Iran yang bernama Muhammad Baqir al-Majlisi yang hidup di wilayah Persia Safavid tidak menggunakan Taqiyyah melainkan menyatakan dengan jelas siapa sebenarnya orang yang disebut sebagai "Yang pertama dan Yang kedua" al-Qummi menulis dalam tafsirnya 2/107: Dari al-Hassan bin Ali dari Salin bin Saad: Aku mendengar Abu Abdullah (AS) menjelaskan Firman Allah: Surah an-Nur ayat 40: (Atau seperti gelap gulita) yaitu Fulan dan Fulan, (di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak) yaitu Naathal, (yang di atasnya ombak pula), yaitu Talha dan Zubair, (di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-bertindih) yaitu Muawiyah dan Yazid dan Fitnah Bani Umayyah, (apabila dia mengeluarkan tangannya) di dalam kegelapan Fitnah mereka, (tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun) artinya para Imam dari keturunan Fatimah (as), dia tidak memperoleh cahaya dari para Imam yang akan membimbingnya pada hari Pembalasan. Al-Majlisi mengomentari hadist di atas yang ditulis pendahulunya di dalam BiharalAnwar 32/306. Yang dimaksud "Fulan dan Fulan" adalah Abu Bakar dan Umar, dan "Naathal" adalah Utsman, musuhnya menyebutnya Naathal yaitu dengan menyerupainya dengan seorang syaikh yang mempunyai jenggot panjang yang ada di Mesir, hal ini digunakan untuk mengatakan seorang itu IDIOT, dan juga dapat diartikan sebagai serigala (Hyena) jantan.

438

Al-Kulaini meriwayatkan di dalam al-Kafi 8/334: Muhammad bin Ahmad al-Qummi dari pamannya Abdullah bin al-Salt dari Yunus bin Abdurrahman dari Abdullah bin Sinan dari Hussein al-Jammal dari abu Abdullah (As) mengenai Firman Allah di surah Fushshilat ayat 29: "Ya Rabb kami perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami (yaitu) sebagian dari jinn dan manusia agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina". Dia berkata: Ini adalah Mereka, kemudian dia berkata: dan Fulan adalah Iblis. Al-Majlisi berkata di kitabnya Bihal al-Anwar 30-207: Siapa yang disebut "Fulan" adalah Umar artinya Jin yang disebutkan di dalam surah itu adalah Umar. Dia menyebutkan ini kepadanya karena dulunya dia (umar) adalah iblis, karena dia berasal dari iblis sebagaimana dia adalah Anak hasil zina, atau karena dia (Umar) seorang penipu dan pendusta seperti iblis, dan juga memungkinkan yang dimaksud "Fulan" disini adalah Abu Bakar. Banyak Ulama syiah yang tidak menyukai jika keyakinan mereka terungkap dengan cara ini. Grand Ayatulla Muhammad Asif al-Muhsini mengkritik al-Majlisi tentang ini karena jika dia menyebutkan nama dengan jelas akan membahayakan syiah dan akan membuat ummat Islam (Ahlussunnah) membenci mereka. AlMuhsini berkata di dalam kita Masharaat Bihar al-Anwar 1/167 : Penulis (Al-Majlisi) tidak menahan penanya dari pencelaan, tafsiq, takfir, dan penghinaan pada kitabnya biharul anwar kepada para pemimpin mukhalifin (orang-orang yang menyelisihi syiah yakni Ahlus Sunnah), dan Allah maha tahu seberapa banyak hal ini akan membahayakan syiah dari banyak jalan, Juga dia telah menyebutkan tentang hadist yang menyatakan bahwa kita harus memegang teguh taqiyyah dan adalah terlarang untuk mengungkap rahasia, namun dia bersikeras dengan lantang menjelaskan tentang "kata-kata ganti" yang ada di hadist tersebut. Meskipun orang awam pun dari orang-orang yang beriman
439

(Syiah) mengetahui maknanya dan juga demikan para ulama. Lalu apa untungnya yang kita dapatkan dari penjelasannya selain memicu kemarahan dan balas dendam? Saya tidak percaya ia memiliki alas an yang sah atas apa yang dia lakukan. Sumber: http://devilsdeceptionofshiism.wordpress.com/2012/03/02/shiism-shiiteexposed-creed-hiding-the-ugly-truth-of-the-shia/ Source : http://meleksyiah.wordpress.com/2012/06/11/ulama-syiah-membuka-topengtaqiyyah-ulama-lainnya/

440

LAMPIRAN GAMBAR

441

AQIDAH

442

Gambar 1. Anwar al-Wilayah, hal. 440

443

Gambar 2. Fatwa ar Ruhani Tentang Keutamaan Ali Atas Para Nabi dan Rasul

444

Gambar 3. Sampul Kitab Kaamil al-Ziaarat, Mu'assasah Nasyr al-Fuqaahah, Qum

445

Gambar 4. Kaamil al-Ziaaraat, Mu'assasah Nasyr al-Fuqaahah, hal. 449

446

Gambar 5. Sampul Kitab Ashlu Asy-Syiah Wa Ushuluha

447

Gambar 6. Isi Kitab Ashl al-Syi'ah wa Ushuuluha hal. 98

448

Gambar 7. Sampul Kitab Iksir Al-Ibadat Fi Asrar Asy-Syahadat Jilid 1

449

Gambar 8. Kitab Iksir Al-Ibadat Fi Asrar Asy-Syahadat jilid 1 hal. 242

450

Gambar 9. Sampul 'ilal al-Syarai' karya Syaikh Shaduq, Mu'assasah a-A'lami Beirut Dua Juz dalam satu Jilid

451

Gambar 10. 'Ial al-Syarai', Muassasah al-A'lami Beirut, hal. 208

452

Gambar 11. Sampul al-Khasha'ish al-Faathimiyyah, Syaikh Muhammad Baqir al-Kajuri

453

Gambar 12. al-Khasha'ish al-Faathimiyyah, juz 2 hal. 245

454

Gambar 13. Sampul Kitab Isbah Asy-Syiah Bi-Mishbah Asy-Syariah

455

Gambar 14. Isbah Asy-Syiah Bi-Mishbah Asy-Syariah hal. 28

456

Gambar 15. Sampul Kitab An-Nafi Yaum Al-Hasyr , by Al-Allamah Al-Hilli

457

Gambar 16. Isi Kitab An-Nafi Yaum Al-Hasyr , by Al-Allamah Al-Hilli, hal. 34

458

Gambar 17. Sampul Kitab Anwar al-Wilayah

459

Gambar 18. Isi Kitab Anwar al-Wilayah, hal. 153

460

Gambar 19. Sampul Kitab Minhajush-Shalihin, al-Sistani

461

Gambar 20. Isi Kitab Minhajush Shalihin, hal. 187

462

Gambar 21. Biharul Anwar juz 25 hal. 202

463

Gambar 22. Sampul Kitab Mishbahul Hidayah, Khomeini

464

Gambar 23. Kitab Mishbahul Hidayah, hal. 153

465

Gambar 24. Sampul Kitab al-Hukumat al-Islamiyyah

466

Gambar 25. al-Hukumat al-Islamiyyah hal. 94

467

Gambar 26. Sampul al-Hukumat al-Islamiyyah

468

Gambar 27. al-Hukumat al-Islamiyyah hal. 91

469

Gambar 28. Shahih Bukhari, al-Mathba'at al-Salafiyyah, juz 1 hal. 115

470

Gambar 29. Nahjul Balaghah, mu'assasah al-Ma'arif, hal. 203

471

Gambar 30. Kamil al-Ziarat, hal. 452

472

Gambar 31. Tafsir Syibr, Maktabah al-Alfain

473

Gambar 32. Sampul Kitab Mukhtarat Min Ahadits Wa Khithabat Al-Imam Al-Khomeini

474

Gambar 33. Mukhtarat Min Ahadits Wa Khithabat Al-Imam Al-Khomeini

475

BERITA

476

FATWA

477

GENERAL

478

Gambar 34. Sampul Kitab al-Muraja'at, Syarafuddin Abdul Husein al-Musawi

479

Gn 1. al-Muraja'at, Darul Qaari, hal. 312

480

Gambar 35. Al-Imam Ali wal Jin, terbitan Dar Al Mahajjah Al-Baidha

481

Gambar 36. al-Imam 'Ali wa al-Jin, hal. 135

482

Gambar 37. Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an, Thabathaba'i, Mu'assasah al-A'lami Li alMathbu'at, Beirut

483

Gambar 38. Tafsir at-Taubah ayat 40, al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an

484

Gambar 39. Siratun Najat Fi Ajwibat Al-Istifta-at

485

Gambar 40. Siratun Najat Fi Ajwibat Al-Istifta-at, soal 1286

486

Gambar 41. Sampul Kitab al-Hukumat al-Islamiyyah

487

Gambar 42. al-Hukumat al-Islamiyyah, hal. 143

488

Gambar 43. Sunan Abi Dawud, Juz 4 hal. 308

489

Gambar 44. al-Anwar al-Nu'maniyah, juz 2 hal. 3

490

Gambar 45. Ushul Al-Arba fi Ilmi Ar-Rijal

491

Gambar 46. Ushul Al-Arba fi Ilmi Ar-Rijal, hal. 50

492

Gambar 47. Ushul Al-Arba fi Ilmi Ar-Rijal, hal. 51

493

Gambar 48. al-Qur'an Fi Kalam al-Imam al-Khomeini

494

Gambar 49. al-Qur'an Fi Kalam al-Imam al-Khomeini, hal. 84

495

Gambar 50. Syarh Du'a al-Sihr, Khomeini

496

Gambar 51. Syarh Du'a al-Sihr, hal. 9

497

Gambar 52. Hada'iq al-Nadhirah, Yusuf Bahrani, Dar al-Adhwa', Juz 5 hal. 37

498

IMAMAH

499

Gambar 53. Sampul Kitab Syarh Tauhid al-Shaduq

500

Gambar 54. Syarh Tauhid al-Shaduq, hal. 580

501

Gambar 55. Syarh Tauhid al-Shaduq, hal. 581

502

Gambar 56. Ushul al-Kafi, Masyurat al-Fajr, Juz 1, hal. 170

503

Gambar 57. Ushul al-Kafi, Masyurat al-Fajr, Juz 1, hal. 171

504

Gambar 58. al-Syafi Fi Syarh Ushul al-Kafi, al-Muzhaffar, Mu'assasah al-Tarikh al-Arabi

505

Gambar 59. al-Syafi Fi Syarh Ushul al-Kafi, hal. 701

506

Gambar 60. Fatwa Mirza Jawad al-Tabrizi

507

Gambar 61. Sampul Kitab al-Ghaibah, Syaikh Thusi

508

Gambar 62. Kitab al-Ghaibah, hal. 138

509

Gambar 63. Kitab al-Ghaibah, hal. 139

510

Gambar 64. Sampul kitab Najaatul Haalikiin

511

Gambar 65. Najaatul Haalikiin, hal. 136

512

Gambar 66. Musnad Ahmad, Syarh Ahmad Syakir, Juz 2 hal. 6

513

Gambar 67. al-Kafi, al-Kulaini, Mansyurat al-Fajr, hal. 337

514

Gambar 68. al-Kafi, al-Kulaini, Mansyurat al-Fajr, hal. 337

515

Gambar 69. Nahjul Balaghah, ta'liq Muhammad al-Husaini al-Syiraazi, hal. 180

516

Gambar 70. Tafsir al-Qummi, Mu'assasah al-A'lami li al-Mathbu'at

517

Gambar 71. Tafsir al-Qummi, juz 1 hal. 48

518

Gambar 72. Kasyful GHummah

519

Gambar 73. Kasyful GHummah, 2/373

520

Gambar 74. Sampul Kitab al-Ihtijaj, Mu'assasah al-A'lami Li al-Mathbu'at

521

Gambar 75. al-Ihtijaj, 2/290

522

Gambar 76. Bihar al-Anwar, Mu'assasah al-Wafa', Juz 53

523

Gambar 77. Bihar al-Anwar, Juz 53 hal. 148

524

Gambar 78. al-Furu' Min al-Kafi, Mansyurat al-Fajr, Juz 7 hal. 184

525

Gambar 79. Ilal al-Syarai', Darul Murtadha

526

Gambar 80. Ilal al-Syarai', Darul Murtadha, hal. 230

527

Gambar 81. Shahih Muslim, Bait al-Ifkar al-Dauliyah

528

Gambar 82. Shahih Muslim, Hadits No. 2387

529

Gambar 83. Yanabi'ul Mawaddah, al-Qunduzi, Mansyurat Mu'assasah al-A'lami Li alMathbu'at

530

Gambar 84. Yanabi'ul Mawaddah, hal. 547

531

Gambar 85. Mazhab Syiah hal. 787

532

Gambar 86. Ushul al-Kafi, Dar al-Ta'aruf Li al-Mathbu'at, Juz 1 hal. 464

533

MAHDI SYI'AH

534

Gambar 87. Al-Muqni Fil Ghaibah, As-Sayyid Asy-Syarif Al-Murtadha Abil Qasim 'Ali bin Al-Husain Al-Musawi

535

Gambar 88. Al-Muqni Fil Ghaibah, hal. 52

536

Gambar 89. al-Mahajjah Fima Nazala fi Al-Qaim, Hasyim Al-Bahrani

537

Gambar 90. al-Mahajjah Fima Nazala fi Al-Qaim, hal. 5

538

Gambar 91. Sampul Kitab al-Irsyad, Syaikh Mufid

539

Gambar 92. al-Irsyad hal. 772

540

Gambar 93. al-Ghaibah hal. 282

541

MUT'AH AND SCANDAL

542

Gambar 94. Sampul Kitab Kaifa Yaltaqi Az-Zaujani Fi Makhdail Hubb, Dar al-Mahajjah al-Baidha'

543

Gambar 95. Sampul Dalam Kitab Kaifa Yaltaqi Az-Zaujani Fi Makhdail Hubb, Dar alMahajjah al-Baidha'

544

Gambar 96. Gambar Penulis Kaifa Yaltaqi al-Zaujan

545

Gambar 97. Yaltaqi al-Zaujan hal. 221

546

Gambar 98. Siraat al-Najaah Fii Ajwibaat al-Istiftaa'at, Darul Mahajjah al-Baidha'

547

Gambar 99. Siraat al-Najaah, hal. 260

548

Gambar 100. Siraat al-Najaah, hal. 261

549

Gambar 101. Wasa'il al-Syi'ah, Hurr al-Amili

550

Gambar 102. Wasa'il al-Syi'ah 1/365

551

Gambar 103. Sampul Kitab Mustamsik Urwatil Wutsqa

552

Gambar 104. Mustamsik Urwatil Wutsqa, juz 8 hal. 243

553

Gambar 105. al-Kasykul, Yusuf al-Bahrani

554

Gambar 106. al-Kasykul, 3/83

555

Gambar 107. al-Kasykul, Yusuf al-Bahrani, Dar wa Maktabah al-Hilal

556

Gambar 108. al-Kasykul, Dar wa Maktabah al-Hilal, 3/68

557

Gambar 109. Qurbul Isnad

558

Gambar 110. Qurbul Isnad, hal. 252

559

Gambar 111. al-Furu' Min al-Kafi, Dar al-Kutub al-Islamiyyah

560

Gambar 112. al-Furu' Min al-Kafi, 5/462

561

Gambar 113. al-Wafi, Faidh al-Kasyani

562

Gambar 114. al-Wafi, 6/41

563

Gambar 115. Wasa'il al-Syi'ah, al-Hurr al-Amili

564

Gambar 116. Wasaa'il al-Syi'ah, 1/481

565

Gambar 117. Sampul kitab Tahrir al-Wasilah, Khomeini

566

Gambar 118. Tahrir al-Wasilah, juz 2 hal. 221

567

Gambar 119. Mut'atu al-Nisaa'i Fii al-Kitab wa al-Sunnah, hal.49

568

Gambar 120. Sunan Tirmidzi, Juz 3 hal. 176

569

SEJARAH

570

Gambar 121. Fii Rihab A'immah Ahl al-Bait,Muhsin al-Amin, Dar al-Ta'aruf li alMathbu'at

571

Gambar 122. Fi Rihab A'immah Ahl al-Bait, hal. 11

572

Gambar 123. al-Irsyad, Darul Mufid

573

Gambar 124. al-Irsyad, juz 2 hal. 110

574

Gambar 125. al-Irsyad, juz 2 hal. 111

575

SYIRIK

576

Gambar 126. Tahrir al-Wasilah, Juz 2 hal. 219

577

Gambar 127. Nahjul Balaghah, Mu'assasah al-Ma'arif, hal. 202

578

Gambar 128. Nahjul Balaghah, Mu'assasah al-Ma'arif, hal. 203

579

Gambar 129. Muqtathafat Wila'iyah, Wahid al-Khurasani

580

Gambar 130. Muqtathafat Wila'iyah, hal. 94

581

Gambar 131. Ilal al-Syarai', mu'assasah al-a'lami li al-Mathbu'at, hal. 196

582

Gambar 132. Basha'ir al-Darajat, mansyurat al-a'lami, teheran

583

Gambar 133. Basha'ir al-Darajat, juz 8 hal. 435

584

Gambar 134. Kasy al-Yaqin, al-Hilli, Dar al-Alfain

585

Gambar 135. Kasy al-Yaqin, hal. 8

586

Gambar 136. Kitab Mishbahul Hidayah, hal. 145

587

Gambar 137. Sahifah al-Abrar, Muasassah al-A'lami Li al-Mathbu'at

588

Gambar 138. Sahifah al-Abrar, juz 1 hal. 244

589

Gambar 139. Sampul Kitab Syarah Dua As-Sihr

590

Gambar 140. Syarah Dua As-Sihr hal. 103

591

SYUBHAT

592

Gambar 141. Sunan al-Kubra Lil Baihaqi, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

593

Gambar 142. Sunan al-Kubra lil imam al-Baihaqi juz 6, hadits no. 12732

594

Gambar 143. Musnad Abi Ya'la al-Maushuli, Dar Al-Ma'mun Lit-Turats

595

Gambar 144. Musnad Abi Ya'la, Juz 12, hal. 119

596

Gambar 145. Musnad Ahmad, Tahqiq Ahmad Syakir, Juz 1 hal. 171

597

Gambar 146. Musnad Ahmad, Tahqiq Ahmad Syakir, Juz 1 hal. 172

598

Gambar 147. Musnad Ahmad, Mu'assasah al-Risalah, Tahqiq Syaikh Syu'aib al-Arna'uth, juz 1 hal. 192

599

Gambar 148. Mazhab Syi'ah (terjemahan Dialog Peshawar)

600

Gambar 149. Mazhab Syiah hal. 245

601

Gambar 150. Mazhab Syiah hal. 246

602

Gambar 151. al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Matsur, Jalaluddin al-Suyuthi, Markaz Hijr Li al-Buhuts wa al-Dirasah al-Arabiyyah wa al-Islamiyyah, Juz 13 hal. 149

603

Gambar 152. al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Matsur, hal. 150

604

TAHRIF

605

Gambar 153. Araa'u Haula al-Qur'an, Daar al-Hadi, al-Fani al-Ishfahani

606

Gambar 154. Araa'u Haula al-Qur'an, hal. 88

607

Gambar 155. Minhaj Al-Baraah fi Syarh Nahjil Balaghah, Mu'assasah al-Wafa, Mirza Habibullah al-Khu'i

608

Gambar 156. Minhaj Al-Baraah fi Syarh Nahjil Balaghah, juz 2 hal. 216

609

Gambar 157. Minhaj Al-Baraah fi Syarh Nahjil Balaghah, juz 2 hal. 217

610

Gambar 158. Sampul Ushul al-Kafi, Kulaini, Darul kutub al-Islamiyyah

611

Gambar 159. Ushul al-Kafi, Darul Kutub al-Islamiyyah, Juz 2 hal. 234

612

Gambar 160. Mir'atul Uqul, Darul Kutub al-Islamiyyah, Juz 12 hal. 525

613

TAKFIR

614

Gambar 161. al-Syi'ah Hum Ahlussunnah, Tijani as-Samawi, Mu'assasah al-Fajr

615

Gambar 162. al-Syi'ah Hum Ahlussunnah, hal. 161

616

Gambar 163. Hada'iq al-Nadhirah, Dar al-Adhwa',juz 18 hal. 156

617

Gambar 164. Masa'il 'Aqaidiyyah, hal. 110

618

Gambar 165. al-Dzunub al-Kabirah, Dasteghib

619

Gambar 166. al-Dzunub al-Kabirah, hal. 324

620

Gambar 167. Al-Anwar An-Nu'maniyyah 1/212

621

Gambar 168. Bihar al-Anwar, Juz 5 hal. 247

622

Gambar 169. Bihar al-Anwar, Juz 5 hal. 248

623

Gambar 170. al-Arba'in Fi Imamah al-A'immah al-Thahirin

624

Gambar 171. al-Arba'in Fi Imamah al-A'immah al-Thahirin, hal. 615

625

Gambar 172. al-Arba'in Fi Imamah alA'immah al-Thahirin, hal. 616

626

Gambar 173. Asy Syihab Ats Tsaqib fii Bayani Mana An Nashib, Yusuf Al Bahroni

627

Gambar 174. Asy Syihab Ats Tsaqib fii Bayani Mana An Nashib, Yusuf Al Bahroni, hal. 236

628

Gambar 175. Raudhah Min al-Kafi (al-Kafi juz 8)

629

Gambar 176. Raudhah Min al-Kafi (al-Kafi juz 8), hal. 285

630

Gambar 177. Tafsir al-'Ayaasyi, Muassasah al-A'lami Li al-Mathbu'at, juz 2

631

Gambar 178. Tafsir al'Ayaasyi, juz 2 hal. 234

632

Gambar 179. Mishbaah al-Fuqaahah, Dar al-Haadi, Juz 2

633

Gambar 180. Mishbaah al-Fuqaaha, Juz 2, hal. 11

634

Gambar 181. La'ali Al-Akhbar, Muhammad Nabi al-Tusirkani

635

Gambar 182. La'ali al-Akhbar, Juz 4 hal. 92

636

Gambar 183. Rijal al-Najasyi, Mu'assasah al-Nasyr al-Islami

637

Gambar 184. Rijal Najasyi, hal. 309

638

Gambar 185. Sampul al-Anwar al-Nu'maniyyah, mu'assasah al-a'lami lil mathbu'at

639

Gambar 186. al-Anwar al-Nu'maniyyah Juz 2 hal. 278

640

Gambar 187. Sampul al-Arba'un Haditsan, Khomeini

641

Gambar 188. al-Arba'un Haditsan, hal. 511

642

Gambar 189. Sampul Kitab Bihar al-Anwar

643

Gambar 190. Bihar al-Anwar Juz 69 hal. 137

644

Gambar 191. Bihar al-Anwar Juz 69 hal. 138

645

Gambar 192. Biharul Anwar juz 30 halaman 230

646

TAQIYYAH

647

Gambar 193. Kitab Lu'lu'at al-Bahrain, Yusuf al-Bahnani, hal. 148

648