Pemetaan Kurikulum Standard Prestasi (Pentaksiran) KSSR Sains Tahun 1

Benda Hidup &        Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan         B1D1E1 B2D1E1 B5D5E1

Benda Bukan Hidup 

Manusia

Mengenal pasti bahagian tubuh manusia Mencerita tentang fungsi bahagian tubuh manusia Mencerita tentang kepentingan bahagian tubuh manusia Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang

B1D2E1 B2D2E1 B3D1E1 B5D2E1 B6D1E1

Haiwan

       

Mengenal pasti haiwan di sekeliling Mengenal pasti bahagian tubuh haiwan Membanding dan membeza bahagian tubuh antara haiwan-aiwan Mengitlak bahawa haiwan mempunyai ciri yang sama dan berbeza Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Mengajuk bunyi pelbagai haiwan Menunjukkan cara haiwan bergerak Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan

       

B1D3E1 B2D3E1 B3D2E1 B4D2E1 B5D3E1 B3D2E2 B3D2E3 B6D1E2

Tumbuhan

       

Mengenal pasti tumbuhan di sekeliling Mengenal pasti bahagian tumbuhan Membanding dan membeza bahagian antara tumbuhan Mengitlak bahawa tumbuhan mempunyai ciri yang sama dan berbeza Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Mereka bentuk produk menggunakan bahagian tumbuhan Menceritakan tentang hasil ciptaan Meramalkan keadaan di muka bumi jika terdapat hanya satu tumbuhan

       

B1D4E1 B2D4E1 B3D3E1 B4D3E1 B5D4E1 B6D1E4 B6D1E4 B6D1E3

bentuk o Menggabung objek yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza o Menceritakan tentang ciptaan o Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TMK. saiz o Menaakul kepentingan warna dan saiz o Memahami ciri objek berdasarkan warna. bentuk. saiz. penulisan atau lisan  RASA  B1D5E1  B2D5E3  B4D4E3  B3D4E3  B5D5E1 o Kenal pasti deria rasa o Mengelaskan bahan makanan berdasarkan rasa o Menaakul kepentingan deria rasa dan rasa o Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TMK. penulisan atau lisan  B5D5E1  BAU      B1D5E1 B2D5E2 B4D4E2 B3D4E2 B5D5E1 o Kenal pasti deria bau o Menjelaskan benda-benda berbau dan tidak berbau o Menaakul kepentingan deria bau dan bau o Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TMK.Deria  PENGLIHATAN  B1D5E1  B2D5E1  B3D4E1  B3D4E1  B4D4E1 o Kenal pasti deria penglihatan o Kenal pasti warna. penulisan atau lisan .

penulisan atau lisan  B1D5E1  MENDENGAR  B2D5E5  B4D4E5  B3D4E5  B5D5E1 o Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan o Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. halus dll) o Mengelaskan bahan berdasarkan ciri o Menaakul kepentingan ciri bahan o Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TMK. penulisan atau lisan  B6D1E6  B5D7E1 . SENTUH  B1D5E1  B2D5E4  B2D5E4  B4D4E4  B3D4E4  B5D5E1 o Kenal pasti deria sentuh o Membezakan ciri bahan (panas. TMK. TMK. penulisan atau lisan Mengenal pasti bentuk asas bongkah (3D) Mereka bentuk objek / struktur menggunakan bentuk asas (2D) dan bentuk asas bongkah (3D)      B4D5E1 B6D1E6 B5D6E1 B3D5E1 B6D1E6 Reka Bentuk     Menaakul kepentingan pelbagai bentuk Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. penulisan atau lisan o Kenal pasti deria pendengaran o Mengenalpasti pelbagai bunyi  MENGGUNA SEMUA DERIA  B6D1E5  B6D1E5 o Mengaplikasi pengetahuan tentang deria o Menghargai organ deria Timbul dan Tenggelam    Mengenal pasti objek yang timbul dan tenggelam Mengubahsuai objek supaya boleh timbul / tenggelam Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TMK.