Anda di halaman 1dari 6

Lampiran A

PERTANDINGAN TANDAS BERSIH 2012 1.0 TEMA

TANDAS BERSIH

2.0

PENDAHULUAN

Pertandingan Tandas Bersih merupakan satu pertandingan kebersihan tandas sekolah. Tumpuan akan diberikan kepada tatacara penggunaan dan penjagaan kebersihan Bersih secara (warga menyeluruh sekolah oleh pengguna Pertandingan Tandas dan murid-murid).

Disamping itu, bagi memantapkan lagi penambahbaikan yang dilakukan oleh pihak sekolah, satu folio bahan bukti sebagai pengukuhan perlu disediakan. Folio ini merupakan penghasilan sebuah buku yang dihasilkan oleh pihak sekolah yang mengandungi maklumat lengkap dan tersusun berdasarkan amalan pembudayaan kebersihan bagi penggunaan Tandas Bersih.

3.0

OBJEKTIF 3.1 Untuk menyedarkan warga sekolah tentang kepentingan amalan

kebersihan yang menyumbang kepada kesihatan tubuh badan. 3.2 Untuk menggalakkan warga sekolah menjaga dan mengekalkan

kebersihan dan kekemasan Tandas Bersih sepanjang masa. 3.3 Untuk memberi peluang warga sekolah membuat perubahan

sikap pengguna dan penambahbaikan peraturan sedia ada. 3.4 Untuk memberi keselesaan kepada semua pengguna.

Lampiran A

4.0

TARIKH PERLAKSANAAN : 2012

Tarikh Taklimat

Tarikh akhir hantar folio (peringkat daerah) : 29 Jun 2012 Pertandingan Peringkat Daerah Tarikh akhir hantar folio (peringkat negeri) Pertandingan Peringkat Negeri 5.0 SASARAN : Julai 2012 : 31 Julai 2012 : Ogos September 2012

Semua sekolah menengah dan rendah Negeri Perak

6.0

PENGISIAN PROGRAM
6.1 Setiap sekolah dikehendaki menghantar satu folio sahaja.

6.2

Pertandingan Kebersihan, Keceriaan, Kekemasan Tandas Bersih

(Pembudayaan mengekalkan penggunaan dan penjagaan tandas)

7.0

PERINGKAT PERTANDINGAN 7.1 Terbahagi kepada 2 kategori: 7.1.1 Kategori Sekolah Menengah 7.1.2 Kategori Sekolah Rendah 7.2 Peringkat Daerah
7.2.1 Penilaian Pertama : Melalui Folio Tandas Bersih ( 5 terbaik

setiap daerah)
7.2.2 Pemantauan : 5 sekolah setiap kategori yang dipilih

Lampiran A

7.3

Peringkat Negeri Perak 7.3.1 Pemenang setiap kategori akan dipilih mewakili daerah ke peringkat negeri 7.3.2 Pemantauan berdasarkan folio yang dihantar oleh daerah

7.4

Format Folio
7.4.1 Bahagian A:

7.4.1.1 -

Halaman (i)

Nama dan alamat sekolah Tajuk Folio : Program Tandas Bersih 2012 Moto Tandas Bersih sekolah contoh :(i) (ii) (iii) Tandas Bersih Semua Sihat Keselesaanmu Kebanggaanku Tandas Bersih Kami Suka Halaman (ii) Halaman (iii)

7.4.1.2 7.4.1.3

Kandungan Penghargaan Pengesahan oleh pengetua / guru besar Pengenalan Rasional, matlamat dan objektif Jawatankuasa Tandas Bersih Senarai jumlah tandas dan pelan lokasi di Jadual pembersihan Usaha sekolah dalam mewujudkan tandas

7.4.2 Bahagian B: 7.4.2.1 7.4.2.2 7.4.2.3 7.4.2.4 7.4.2.5 7.4.2.6

sekolah

bersih 7.4.3 Bahagian C :

Lampiran A

7.4.3.1 7.4.4 Bahagian D 7.4.4.1 8.0 PENYEDIAAN FOLIO 8.1 8.3 8.4 Saiz A4

Gambar-gambar yang berkaitan Kesimpulan / Penutup

8.2 Mesti dalam satu comb binding

Bahan-bahan maujud tidak dibenarkan Mesra pembaca

8.5 Hendaklah ditaip berkomputer Arial font 12 8.6 Tidak melebihi 100 muka surat

8.7

Folio ditulis dalam Bahasa Melayu

9.0

PENILAIAN DAN PENGHAKIMAN 9.1 Hakim penilaian folio dan penghakiman peringkat daerah akan dilantik dari kalangan Pegawai Sektor Pembangunan Kemanusiaan / PPD masing-masing 9.2 Hakim peringkat negeri akan dilantik dari kalangan Pegawai Sektor Pembangunan Kemanusiaan JPN dan daerah.
9.3 Keputusan panel hakim adalah muktamad.

10.0 SIJIL DAN HADIAH 10.1 Peringkat Daerah 10.1.1 10.1.2 Sijil penyertaan akan diberi kepada semua sekolah Hadiah akan diberi kepada lima (5) terbaik setiap oleh PPD masing-masing kategori 10.2 Peringkat Negeri

Lampiran A

10.2.1

Sijil penyertaan akan diberi kepada sekolah yang

mewakili daerah oleh JPN


10.2.2 Hadiah akan diberi kepada Empat (4) penyertaan terbaik

10.2.3

Hadiah merupakan piala pusingan, piala iringan dan

yang bersesuaian (jika perlu) 11.0 JAWATANKUASA INDUK Penasihat Pengerusi Tim. Pengerusi Kemanusiaan JPN Setiausaha Penyelaras AJK : Ketua Penolong Pengarah (Hal Ehwal Murid) Sektor Pembangunan Kemanusiaaan JPN : Penolong Pengarah Kesihatan, JPN : Penolong PPD HEM Daerah : Penyelia HEM Daerah : Pengarah Pelajaran Perak : Timbalan Pengarah Pelajaran Perak : Ketua Sektor, Sektor Pembangunan

12.0 IMPAK PROGRAM Dapat meningkatkan kesedaran warga sekolah supaya bersamasama bertanggungjawab dalam menjaga dan menjadikan tandas sentiasa dalam keadaan ceria secara berterusan Mewujudkan sekolah penanda aras Tandas Bersih peringkat Negeri Perak 13.0 PENUTUP Kesedaran awal adalah penting bagi membantu warga sekolah menjadi seorang yang bertanggungjawab. Oleh itu, proses pembentukan nilai dan norma kebersihan perlu disemai secara berterusan supaya ia menjadi sebati dalam diri setiap orang. Kejayaan program ini amat bergantung kepada komitmen semua warga yang terlibat. Program ini diharapkan akan menjadi amalan yang berkekalan dalam kehidupan

Lampiran A

seharian dengan penuh kesedaran dan rasa tanggungjawab dan seterusnya menyumbang kepada wawasan negara yang berusaha membina modal insan yang cemerlang.