Anda di halaman 1dari 4

Bimbingan Dan Kaunseling Kanak-Kanak EDU 3107

PENGENALAN

Dewasa ini, peranan guru adalah sangat meluas dan

Bimbingan Dan Kaunseling Kanak-Kanak EDU 3107

BAB 1 : NOTA RINGKAS KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING

Terdapat pelbagai jenis kemahiran asas kaunseling yang boleh digunakan oleh seseorang guru sebagai nilai tambah dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar serta mencapai objektif yang dirancang. Antara kemahiran asas tersebut ialah :

Kemahiran melayan dan mendengar

Kemahiran melaksana intervensi

Kemahiran Asas Kaunseling

Kemahiran menginterprestasi tingkah laku bukan lisan

Kemahiran mengenalpasti masalah

Kemahiran memberi tindak bals

Rajah 1 : Kemahiran-kemahiran Asas Kaunseling

Bimbingan Dan Kaunseling Kanak-Kanak EDU 3107

1.1

Kemahiran Melayan dan Mendengar

Bimbingan Dan Kaunseling Kanak-Kanak EDU 3107

BAB

BAGAIMANA

SEORANG

GURU

BIASA

BOLEH

MENGAPLIKASIKAN KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING SEBAGAI NILAI TAMBAH DALAM PROSES PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN.