Anda di halaman 1dari 6

PROGRAM TAHUN 2013 (RUTIN) PERSATUAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB SK SENAI UTAMA 1.

0 NAMA PROGRAM Persatuan Agama Islam / Bahasa Arab 2.0 RASIONAL Memberi kefahaman yang mendalam terhadap situasi dalam program Persatuan Agama Islam / Bahasa Arab 3.0 MATLAMAT Memberi peluang kepada murid mengembangkan kreativiti melalui program yang diterapkan dan dilaksanakan 4.0 AKTIVITI 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.0 SASARAN Ahli-ahli Persatuan Agama Islam / Bahasa Arab 6.0 KOS RM 500.00 Mesyuarat Perlantikan Ahli Jawatankuasa Persatuan Agama Islam / Bahasa Arab Menyiapkan Carta Organisasi 2013 Memperkenalkan dan mempelajari asas dalam Persatuan Agama Islam / Bahasa Arab Mengadakan permainan dan motivasi

7.0 SUMBER KEWANGAN 7.1 7.2 8.0 PENUTUP Adalah diharapkan agar ahli Persatuan Agama Islam / Bahasa Arab dapat memahami bahawa unit bukan sahaja dipelajari dari aspek pemahaman dan peningkatan kefahaman melalui aktivitinya, tetapi juga dapat mendalami bahawa tugas mereka adalah untuk membantu rakan sebaya dalam memahami permasalahan rakan mereka terutama dalam soal agama. Juga diharapkan agar ahli Persatuan mendapat manfaat daripada setiap aktiviti yang dijalankan di samping memberi pendedahan meluas kepada mereka untuk mengembangkan bakat terpendam mereka melalui aktiviti yang dijalankan. Yuran Ahli Persatuan Peralatan Persatuan - Yuran keahlian - Unit Kokurikulum

PROGRAM TAHUN 2013 (RUTIN FOKUS DAN DEVELOPMENTAL) PERSATUAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB SK SENAI UTAMA 1.0 NAMA PROGRAM Tahbib Lughah 2.0 RASIONAL Memupuk dan menanam minat dalam menulis jawi dan Bahasa Arab di kalangan ahli persatuan 3.0 MATLAMAT Mencungkil bakat murid dan menggalakkan murid mengaplikasikan kemahiran yang sedia ada dan yang telah dipelajari 4.0 OBJEKTIF 4.1 Mencungkil dan mengasah bakat murid 4.2 Melahirkan rasa minat dan sayang jawi dan Bahasa Arab 5.0 Aktiviti Mengadakan mesyuarat Melantik ahli-ahli jawatankuasa perlaksanaan Memberi pengetahuan mengenai dasar-dasar, aktiviti-aktiviti yang dijalankan Menjalankan aktiviti yang dirancang Mendapatkan penglibatan semua ahli persatuan SK Senai Utama

6.0 SASARAN Murid Tahun 4,5 dan 6 6.0 KOS RM 300.00

7.0 JAWATANKUASA PELAKSANA Ahli-ahli Persatuan Agama Islam / Bahasa Arab 8.0 PELAKSANA PROGRAM Mac 2013 9.0 PENILAIAN Ketepatan mengeja dan menulis perkataan jawi dan Bahasa Arab yang disebut 10.0 JADUAL TINDAKAN TURUTAN KERJA TINDAKAN 1.1 Mesyuarat bersama ahli Persatuan - Guru Persatuan Agama Islam / Bahasa Arab 1.2 Penerangan Program 1.3 Merancang aktiviti program 1.3.1 Menjemput penceramah 1.3.2 Permainan 1.3.3 Pertandingan Agama Islam / Bahasa Arab - Ahli-ahli persatuan

BIL TARIKH 1. Febuari 2013

2.

Mac 2013

2.1 Melaksanakan Pertandingan Teka Jawi / - Guru Persatuan Bahasa Arab Agama Islam / Bahasa Arab - Ahli-ahli persatuan

PROGRAM TAHUN 2013 (RUTIN FOKUS DAN DEVELOPMENTAL)

PERSATUAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB SK SENAI UTAMA

TAHUN 2013

SENARAI AKTIVITI TAHUNAN PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA ARAB SK SENAI UTAMA 2013 Bil 1 2 3 4 5 6 Cadangan Aktiviti Seni Khat Tahbib Lughah Spell it Right Program 5 minit membaca surah pendek Mini Kamus / Buku Skrap Pertandingan Marhaban Tarikh Mac 2013 Mac 2013 Julai 2013 Sepanjang tahun Ogos 2013 September 2013