Anda di halaman 1dari 15

DST-Menggunakan Photostory

Agenda
Langkah memulakan Photostory. Memasukkan gambar. Memasukkan kesan khas. Memasukkan suara dan lagu. Menyimpan dan mempamerkan hasil kerja. Kesimpulan Latihan

Memulakan Digital Storytelling


Sebelum memulakan projek, sila pastikan PC atau laptop mempunyai perisian Photo Story 3 for Windows. Jika ada, kumpulkan semua gambar yang hendak dijadikan sebagai cerita video digital di dalam satu folder yang sama. Edit gambar tersebut dengan menggunakan perisian seperti Microsoft Office Picture Manager , Photoscape ataupun Adobe Photoshop dan sebagainya.

Bagi memulakan DST anda, sila klik butang Begin a new story dan kemudian klik next.
2

Klik Import Pictures untuk memasukkan gambar dan susun mengikut story board.
3

Pilih gambar yang ingin dimasukkan. Jika ingin masukkan secara banyak, tekan butang Ctrl dan klik pada gambar yang dingini. Seterusnya tekan ok.

Setelah memasukkan gambar dan susun mengikut story board , sila klik butang next .
5

Klik skrol menu Effect dan pilih satu. Seterusnya taip tajuk pada text box dan Klik butang Next.

Klik butang Customize Motion.


7

Skrin ini akan dipaparkan dan Tandakan pada butang check box. Letakkan kursor pada titik-titik untuk mengecilkan/membesarkan saiznya pada start position atau end position. Tandakan radio button pertama jika set automatik, jika manual tandakan pada yang kedua.

Klik butang Transition dan tandakan pada check button. Seterusnya Pilih salah satu jenis Transitions. Tandakan pada radio button pertama jika set automatik, jika manual tandakan pada radio button kedua dan setkan masa. Akhir sekali sila klik butang save dan klik butang next.

Seterusnya proses merakamkan suara. Taip nota atau skrip dan Tekan butang Record untuk merekod suara. setelah selesai Tekan butang Stop untuk menamatkan sesi merekod suara dan Klik Next sekiranya berpuas hati.

10

Skrin ini akan dipaparkan untuk memasukkan audio. Klik Select Music untuk masukkan audio dan pilih lagu atau audio yang sesuai. Klik butang Open dan Klik Preview untuk melihat hasilnya.

11

Buat semula seperti memasukkan Effect, Merekod suara dan langkah-langkah yang seterus.Apabila semua sudah selesai, klik Save project.

12

Kesimpulan
PhotoStory hanya digunakan untuk menerbit fail gambar ke bentuk video. Fungsi sama seperti perisian MovieMaker tetapi perisian PhotoStory lebih mudah.