Anda di halaman 1dari 24

SKAD1263 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Tajuk 2 Teori pembangunan ekonomi


Teori Tahap Linear Teori Perubahan Struktur Teori Pergantungan Antarabangsa Teori Neo-Klasik

The Linear-Stages Theory


[Teori Tahap Linear]

Teori Rostow
Rostow (1960)...dianggap sebagai penjelasan sejarah mengenai pembangunan ekonomi Tiga saranan mengenai pembangunan: 1. Pertumbuhan merupakan satu masalah dan tahaptahapnya harus dibahagikan mengikut jangka masa tertentu 2. Pertumbuhan tidak berlaku dengan licin dan tidak semestinya berterusan 3. Pertumbuhan tidak berlaku secara seimbang bagi setiap sektor dalam ekonomi

Teori Rostow
1. 2. 3. 4. 5. Tahap masyarakat tradisional Tahap peralihan prasyarat untuk pelancaran Tahap pelancaran Tahap kematangan Tahap penggunaan massa yang tinggi

Tahap-tahap pembangunan oleh Rostow:

Teori Rostow banyak terima kritikan, seperti: 1. Perbezaan setiap tahap yang kurang jelas 2. Sukar dibuktikan secara empirikal 3. Kemungkinan negara tidak mengikut urutan yang ditetapkan

Teori Karl Marx (1818-1883)


Marx tingkat teknologi yg rendah dan kurang sumber

kekayaan alam bukan punca utama kpd masalah pembangunan Melihat kpd sistem ekonomi (pengeluaran dilakukan) kerana ia akan menentukan struktur kelas dlm masyarakat Lima tahap sejarah perkembangan masyarakat: 1. Masyarakat primitif 2. Perhambaan 3. Feudal 4. Kapitalis 5. Sosialis (komunis)

Teori Karl Marx (1818-1883)


Analisis utama Marx ialah tentang kapitalisme yg dianggap penyumbang utama kpd keadaan ketiadaan pembangunan Antara kelemahan teori: 1. Penindasan golongan kapitalis ke atas pekerja menyebabkan revolusi pekerja...ttp ianya berlaku lebih awal di Russia 2. Wujud konsep kesefahaman dan tolak ansur antara golongan pekerja dgn golongan kapitalis...krn keuntungan dlm jangka panjang 3. Blok-blok komunis jatuh pd 1980-an...sistem demokrasi

Structural-Change Theory
[Teori Perubahan Struktur]

Teori Lewis

Lewis (1954) menjelaskan masalah pembangunan di NSM pengangguran Wujud ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dgn faktor pengeluaran lain lebihan buruh Faktor lebihan tenaga buruh ialah; 1. Jumlah penganggur yg besar dlm kalangan wanita 2. Pertumbuhan penduduk terlalu pesat 3. Kewujudan pengangguran baru kesan kemajuan teknologi

Lewis membahagikan ekonomi kpd dua sektor; 1. Sektor kapitalis (moden) 2. Sektor cukup hidup (tradisional) Dua aspek penting yg ditekankan; 1. Proses perpindahan dari sektor tradisional ke sektor moden 2. Proses penyerapan tenaga buruh ke sektor kapitalis Proses perpindahan dan penyerapan berlaku akibat pertumbuhan output dalam sektor moden 1. Andaian penting; 2. Golongan kapitalis akan melabur semula semua keuntungan yang diperolehi 3. Tingkat upah di sektor moden a/l tetap dan ditentukan berdasarkan upah di sektor tradisional (30%)

Beberapa isu yg dipertikaikan; 1. Sukar utk buktikan penghijrahan buruh tidak menjejaskan sektor pertanian 2. Asas industri yg lemah meningkatkan jumlah pengangguran; terbuka, tidak ketara dan keterlibatan dlm sektor tidak formal 3. Model tidak mengambilkira hubungan sektor pertanian dan sektor industri 4. Pelaburan oleh golongan kapitalis diragui; tempatan cenderung kpd penggunaan barangan mewah; asing membawa pulang keuntungan ke negara asal 5. Penghijrahan buruh ke bandar memberi masalah drp segi penyediaan kemudahan asas, pemusatan penduduk, pencemaran alam sekitar dan masalah sosial lain

Teori Ranis dan Fei

Fokus kpd peranan penduduk dlm pembangunan ekonomi, dan b/mana lebihan penduduk menimbulkan mslh pengangguran Turut menganalisa perubahan di sektor pertanian kesan drp penghijrahan ke sektor moden Tiga aspek cuba dijelaskan;
1. 2. 3. Pengaruh drp perubahan produktiviti tenaga kerja di sektor moden kpd corak proses pembangunan Kesan drp peningkatan produktiviti di sektor pertanian ke atas pembangunan ekonomi Pengaruh pertumbuhan penduduk ke atas proses pembangunan.

Teori Ranis dan Fei

Selagi wujud tenaga berlebihan di sektor pertanian, tingkat upah di sektor moden tidak akan berubah Membezakan proses pembangunan ekonomi kpd tiga tahap;
1. 2. 3. Jumlah tenaga kerja di s/pertanian masih berlebihan mybbkan daya keluaran marginal a/l kosong Tidak wujud tenaga kerja yg berlebihan, ttp masih ada pengangguran tersembunyi Daya keluaran marginal melebihi tingkat upah institusional mybbkan t/kerja di s/pertanian terima upah lebih tinggi

The International-Dependence
[Teori Pergantungan Antarabangsa]

Tokoh-tokoh berkaitan: A. G. Frank, Wallerstein, Samir Amin, Cardoso & Paul Baran. Analisis pergantungan muncul hasil daripada pengaruh pembangunan ekonomi yang berlaku akhir 1960-an Perbincangan awal dilakukan di Amerika Latin dan kemudian digunakan dengan meluas di Dunia Ketiga dan negara pinggir Eropah pada 1970-an. Dua isu penting yang dikemukakan, iaitu;

1. Pembangunan tulen tidak dapat dicapai sekiranya NSM terus bergantung kpd sistem kapitalis dunia; 2. Teori pergantungan boleh membantu menganalisa pola pembangunan yg dialami oleh negara yang bergantung.

Secara umum, TP boleh dibahagi kepada tiga aliran, iaitu; 1. Analisis pergantungan adalah satu teori mengenai kemunduran di ND3 (Frank, Santos, Samir, Amir Wallerstein). 2. Mengubahsuai analisis Suruhanjaya Ekonomi utk Amerika Latin (ECLA) mengenai pembangunan di negara tsb. (Furtado, Sunkel). 3. Aliran yang menerima analisis khusus mengenai keadaan pergantungan yang wujud (Cardoso).

Paul Baran

Menurut Baran (1957) kemunduran berlaku kerana hubungan kepentingan NM dgn golongan atasan tempatan (bukan kapitalis) di ND3/NSM menghalang perubahan ke arah pembangunan ekonomi. Kerana pertumbuhan ekonomi negara yg bergnatung adalah terhad; sektor kapitalis moden (dikuasai modal asing) dan golongan atasan (membazir sumber).

Kesannya, lebihan modal yg tertinggal utk dilabur semula menjadi terhad ekonomi menjadi beku.

Menurut Baran, kemunduran berlaku kerana pengekalan eksploitasi yg bermula zaman feudal dan berterusan dlm sistem penjajahan kapitalis.

Lebihan ekonomi dikuasai oleh penyewa tanah, peniaga, monopoli kapitalis dan kapitalis asing

Keadaan sebegini berterusan walaupun ND3 telah merdeka, kerana nilai-nilai kapitalisme masih diamalkan oleh kapitalis tempatan dengan sokongan kapitalis asing.

Baran menyarankan, perancangan ekonomi sosialis adalah penting untuk mengenalkan kemajuan ekonomi dan sosial sesebuah negara.

A. G. Frank

Menyifatkan ND3 tiada pilihan lain selain kemunduran Tiga aspek penting yg dianalisa; 1. ND3 dianggap kaw pinggir dan telah diserap dlm ekonomi dunia sejak awal penjajahan 2. Penyerapan tsb mengubah ND3 menjadi ekonomi kapitalis 3. Penyerapan tsb juga mybbn wujud hubungan antara pusat dgn pinggir - eksploitasi Tidak setuju bah pembangunan ND3 boleh dipercepatkan melalui pemindahan modal, institusi dan nilai-nilai negara maju

Sebaliknya ianya hanya akan mybbn; Berlaku penggantian perusahaan anak tempatan dgn syarikat dari NM Wujud tenaga buruh tidak mahir utk bekerja di kilang, perlombongan dan perladangan Pengambilan gol muda berpelajaran tinggi (jaw rendah) dlm perkhidmatan awam penjajah Berlaku migrasi dari kampung ke kompleks/pasaraya yg dikuasai orang asing Akan membuka ekonomi kpd perdagangan dan pelaburan dgn NM ND3 harus tarik diri dari sistem kapitalis dunia supaya tidak wujud pergantungan dlm perdagangan, bantuan, pelaburan dan teknologi terhadap NM

Dos Santos

Membezakan jenis hubungan pergantungan dan jenis struktur sosioekonomi yg berkait dgn perhubungan tsb Mengemukakan analisis dlm 3 zaman; tahap penjajah; tahap industri kewangan; dan tahp indutri teknologi selepas PD2 Hujah utama: pergantungan bukan semata-mata fenomena luar, ttp juga disbbkan hubungan kelas-kelas berkuasa tempatan dgn gol elit metropolitan ciri-ciri temp juga harus diteliti Pergantungan a/h satu situasi ekonomi sekumpulan negara ditentukan oleh pembangunan & perkembangan negara lain

Raul Prebisch Merupakan pelopor analisis Suruhanjaya Ekonomi Amerika Latin (ECLA) Analisa ECLA menunjukkan pembahagian kerja lebih menguntungkan ekonomi pusat dibandingkan ekonomi pinggir (yg terdiri dari pengeluar bahan mentah, pertanian @ galian) Pasaran faktor dan barangan lebih bersifat oligopoli dan faedah perdagangan antarabangsa tidak diagih sama rata. Mencadangkan perindustrian dimajukan dgn kerjasama kerajaan dlm myediakn kemudahan asas, sebagai pelabur dan pengusaha secara langsung

Furtado Menekankan aspek pergantungan budaya yg meyumbang kpd


kemunduran Lebih merujuk kpd perhubungan perkembangan teknologi dgn budaya penggunaan bagi gol atasan

Sunkel
Melihat kesan negatif yg diwujudkan dari kemasukan syarikat transnasional di negara pinggir Kesan negatif; ketidakseimbangan antarabangsa, penumpuan lokasi industri, peluang kerja yg terhad di sektor moden, meningkatkan migrasi l/bandar ke bandar (setinggan) dan peningkatan pendapatan golongan pertengahan & atasan.

Cardoso

Menganalisa pergantungan dgn mengambilkira perubahan yg telah berlaku dan perubahan semasa dlm sistem kapitalis dunia Memberi penekanan kpd struktur dalam masyarakat negara sendiri yg myumbang kpd kemunduran ND3 Memberi tumpuan kpd 3 aspek; ragam pengeluaran, bentukan sosial dan hubungan kelas

Bentuk-bentuk pergantungan:
Pergantungan ekonomi secara langsung sektor utama negara berada dlm tangan pemodal asing sebahagian besar industri dimiliki sektor asing Pergantungan perdagangan perdagangan luar a/l sebahagian besar aktiviti ND3/NSM sebahagian besar eksport a/l utk negara maju ianya mempengaruhi struktur pengeluaran NSM Pergantungan kewangan negara maju a/l sumber kewangan penting kebanyakan projek yg dilaksanaka n di NSM Tetapi bantuan lebih menjurus kpd sektor yg beri keuntungan tinggi dan menekankan sektor perindustrian Pergantungan teknologi ianya a/l lanjutan dari program perindutrian semenjak 1960-an oleh NSM NSM berlumba-lumba meningkatkan tahap perindustrian melalui skim galakan pelaburan asing; pengecualian cukai, perlindungan tarif.

The Neoclassical
[Teori Neo-Klasik]

Teori Schumpeter Buku beliau The Theory o Economic Development (1911)...

Pertumbuhan = proses perkembangan secara perlahan dlm pengeluaran; mengeluar lebih banyak benda sama dgn kaedah yg sama Pembangunan = proses dinamik yg melibatkan pembaharuan dlm pelbagai alat pengeluaran yg produktif; kaedah pengeluaran, keluaran, pasaran dan organisasi industri Berpendapat, sistem kapitalis a/l yg paling baik utk mencipta pembangunan ekonomi pesat...ttp dlm jangka panjang sistem kapitalis akan mengalami keadaan yg tidak berkembang (stagnation).

Pembangunan berlaku atas dorongan golongan pengusaha yg menggabungkan faktor-faktor pengeluaran (tanah, buruh, modal) utk mencipta barangan yg diperlukan masyarakat Pembaharuan yg boleh dicipta a/l seperti; perkenal barangan baru kaedah pengeluaran baru mencari pasaran baru mengembangkan sumber bahan mentah baru pemyusunan semula dlm industri

Untuk menunjukkan proses pembangunan dan peranan yg dimainkan oleh pengusaha, beliau mengandaikan ekonomi dalam keadaan beku (tidak ada pertambahan penduduk , pelaburan bersih dan pengangguran).

Rumusan teori beliau ialah; 1. Cuba menjelaskan ttg faktor2 yg mybbn berlaku ketidakstabilan dlm ekonomi kapitalis. 2. Mengenalpasti faktor2 yg mdorong ke arah pembangunan ekonomi. 3. Sifat penting dlm pembangunan ekonomi adalah mobiliti sumber2 yg ada ke arah penggunaan baru. Hujah utama ahli ekonomi Neo-Klasik ialah ND3 tidak membangun kerana peruntukan sumber yang tidak betul akibat dari dasr harga yang tidak tepat dan terlalu banyak campurtangan kerajaan. Jalan penyelesaian yg terbaik ialah melalui amalan sistem pasaran bebas (laissez-faire) spt. di Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong & Singapura.

RUMUSAN
Tidak semua teori pembangunan yang dikemukakan boleh digunakan di ND3 Kerana kebanyakan teori dikemukakan oleh ahli ekonomi dan sosiologi dari Amerika, maka cara penyelesaiannya lebih cenderung kpd keadaan tradisi negara mereka. Contoh: Peranan sistem pasaran bebas oleh ahli ekonomi Neo-Klasik masih boleh dipertikaikan.

Tangan ghaib (invisible hand) lebih memberi manfaat kpd mereka yg sudah kaya dan mabaikan penduduk miskin di ND3.