Anda di halaman 1dari 6

AP Long Test 2 reviewer 2nd term Bansa India Sanhi/Nais Ayaw gamitin ang baril Doctrine of Lapse Sibilisasyon

"Brightest Jewel in the crown" Mga pangyayari Battle of Plassey Rebelyong Sepoy Pangkalahatan Epekto/Outcome Simula ng pananakop Wakas ng pananakop Nawala ang tradisyon Binalewala ang caste Pwede na muling magpakasal ang bata at biyuda Wala na ang sati Serbisyo sibil Census Industriyalisasyon Modernisasyon

Tsina

Mataas tingin sa sarili Proteksyon Pagpapatapon ng opyo sa dagat(Galit) 1st opium war

Pagsara sa Tsina Unang Digmaang Opyo Kasunduan ng Nanking Kasunduan ng Nanking Pagbukas ng port HongKong->Britain Bayad at singil ng katamtamang buwis Talo sa manchu at europeo Kasunduan sa Tianjin Nabigo dahil kulang sa pondo(Tiwali ang pinuno) at kawalan ng tiwala sa banyaga Pagpayag sa opyo Pagbukas ng port Proteksyon ng katoliko Kinatawang diplomatiko Extraterritoriality Panalo ang Hapon Pagbigay ng mga bansa sa Hapon Most-favored nation sa mga daungan sa Tsina Nabigo dahil pinapatay ang emperador Natalo sa 8 bansa

Nais paalisin ang dayuhan Pagpigil sa barkong may opyo Modernisasyon ng Tsina

Rebelyong Taiping Ikalawang Digmaang Opyo Self-Strengthening movement

2nd opium war

Kasunduan sa Tianjin

Laban para sa Korea

Digmaang SinoJapanese Kasunduan sa Shimonoseki

Isaayos ang pamahalaan Patalsikin ang dayuhan Pigilan ang kristyanismo Mawala ang kahirapan Produkto at malaking merkado

Hundred days Reform Rebelyong Boxer

Pangkalahatan

Pagbbago ng paraan ng pamamahala Modernisasyon ng militar

Hapon

Patakarang Sakoku

Kinanyon ang edo

Pagdating ni Matthew Perry

Restorasyong Meiji

Industriyalisasyon Edukasyon Pagkakaisa at disiplina Katahimikan Pagyabong ng ekonomiya Rebelyon Utang ng samurai at farmer Kasunduan ng Kanagawa(pagbukas ng daungan at konsulado ng Amerikano) Kahirapan at maling pamumuno Pagbalik ng emperador sa kapangyarihan Pagwakas ng piyudalismo Parliamentaryong pamahalaan Paghukom at Sandatahang lakas Bangko, Yen, at Zaibatsu Modernisasyon Pagpasok ng Kristiyanismo

Korea

Impluwensiya buhat Tsina Nangibabaw ang Yangban

Paghina ng Yi Hermit Kingdom Sapilitang pagbukas sa Korea Sa ilalim ng mga Hapon

Pagsalakay ng Hapon

Tugon sa Koreano

March 1st movement

Pagbukas ng mga daungan Pagpigil sa Rebelyong Tonghak Pagpatay kay Ito Hirobumi Bawal ang pulitikal na organisasyon at pagpupulong Pagsunog sa aklat Pagkontrol sa mga magasin at pahayagan Pagpapakulong sa intelektwal/aktibista Nagdeklara ng kasarinlan (Pinangunahan ng kilusang Samil)(Yu Gwan-Sun=Joan of Arc ng Korea)

TimogSilangang Asya

Angkop na base militar Plantation system Trabahador:Katutubo at chinese coolies

Pangkalahatan

Siam

Pamumuno ni Mongkut at Chulalongkorn

Burma

Anglo-French Rivalry(Nasa gitna) Pagpapalawak Likas-Yaman Daanan ng kalakalan

Pangkalahatan Pangkalahatan

Reorganisasyon ng pamahalaan at systemang legal Modernisasyon Pagwakas ng pangangalipin Nagbigay ng mga lupain Tinalo ang dinastiyang Konbaung sa mga AngloBurmese wars Bukas ang Burma sa migrante Kontrolado ng Pranses Pinabayaan ang lokal na industriya Pinalaki ang produksyon ng palay(export) Katolisismo, Alpabetong Romano at Xenophia(Ayaw sa banyaga) Aceh War(Gustong sakupin ng Olandiya para sa paminta) Padri(Gustong gumawa ng sariling estado) Java war(Tutol sa pagsingil ng buwis) Cultivation system(Nabaon sa utang) Liberal policy (Modernisasyon sa Agrikultura) Ethical Policy(Boses sa pamahalaan, edukasyon, at serbisyong pangkalusugan) Modernisasyon British Residency System(Tulungan sa pagitan ng Ingles at Sultan) Nabuo ang federal Malay States Pagtayo ng mga kumpanya Modernisasyon

Vietnam

Pagpatay sa mga katoliko Daanan ng kalakalan Likas-yaman

Pangkalahatan

Dutch East Indies

Ibangon ang Olandiya mula sa krisis pinansyal Pagtanim ng cash crops

Pangkalahatan

British Malaya

Kompetisyon sa mga Olandes Pagkakitaan ang industriya ng rubber at tin

Pangkalahatan

Mga Pagkakapareho sa mga bansa: -Modernisasyon ng komunikasyon, edukasyon, at transportasyon

-Industriyalisasyon ng mga pabrika

Imperyalismo -Tuwiran o di-tuwirang kontrol ng isang bansa sa mas mahinang bansa -May pribilehiyo din sa pakikipagkalakal

Dahilan ng Imperyalismo sa Asya -Mission Civilisatrice(Civilizing mission)-Pagtanggap ng mga katutubo sa kulturang Europeo -Magbenta at bumili ng produkto(rekado/spices)

Anyo ng Imperyalismo 1. Kolonya- Tuwirang kontrol(pulitika at ekonomiya) 2. Protectorate- Di-tuwirang kontrol(pulitika at ekonomiya) 3. Sphere of influence- Mas maliit na kolonya(Limitado ang lugar) 4. Concession- Pagkakaloob ng ekonomikong pribilehiyo

Imperyalismo sa India Divide and Conquer- Isa-isang pagsalakay sa mga probinsyaAng mga Europeo sa India Paraan ng pananakop- Nakipagkampihan sa katutubo at nakipagdigma Sepoy-Sundalong katutubo na kakampi ang British East India Company

Imperyalismo sa Tsina -Sa Guangzhou o Canton lang pwedeng magkalakal -Gong Hang- Grupo ng mangangalakal na piniling makipag-ugnayan sa banyaga

Unang digmaang Opyo-Ayaw ng mga Tsino bumili sa mga Europeo -Nagbebenta ang mga Europeo ng opyo -Naadik ang mga Tsino sa opyo kaya ipinagbawal nila ang opyo at ipinatapon sa dagat - Nagalit at nagdeklara ng digmaan ang Britanya(Gumamit ng steam-powered gunboat sa Grand Canal) - Sumuko ang Tsina

Ikalawang digmaang Opyo -Pagpigil ng opisyal na adwana sa barkong may opyo -Kumampi ang Pranses sa Britanya dahil sa masamang trato ng Tsino sa mgaa misyonero - Sinalakay ang Peking, pinalayas ang emperador, at sinunog ang palasyo

Imperyalismo sa Hapon Shogunato-Pamahalaang Militar -Pagkatapos ng panahong Heian -Pinagbuklod(nila Oda Nobunga, Toyotomi Hideyoshi, at Tokugawa Leyasu) ang mga Hapon -Isinara ang Hapon sa mga dayuhan, lalo na sa Kristiyano -Sistemang Piyudal(Emperador:Figure Head, Shogun:Pinakamataas na pinuno, Daimyo:Local lords, Samurai:Warrior Class, Ronin:Masterless Samurai) -Nagbitiw ang huling pinuno(shogun) na si Keiki -Genro-Samurai ng estadong Satsuma at Chosu na tagapagpayo ng emperador Imperyalismo sa Korea Hermit Kingdom -Pagsalba ng Taewongun(tagapayo ng hari) -Pagbawas sa katiwalian -Bagong Armas -Pagtangging matuto buhat sa teknolohiyang kanluranin

-Persekusyon ng mga katoliko -Tonghak(binuo ni Ch'oe Che-u)-Grupong tutol sa banyaga -Pinaghalo nila ang Budismo, Taoismo, at Confucianismo -Nagbigay ng pag-asa sa mga pesante -Naniwala sa demokrasya, karapatan at pagtutulungan ng mga tao

Sapilitang Pagbukas ng Korea -1871: Pagdating ng mga Amerikano- Napaalis ng mga Koreano -Pagsalakay ng mga Hapon sa Incheon-Nabuksan ang daungan sa Pusan, Incheon, at Wonsan -Pamamahala ng Pamilyang Min- Pagdami ng mga dayuhan -Kalsada, telegrapo, at tren