Anda di halaman 1dari 6

Fisika Kuantum Rotasi Bumi

1. 2. 3. 4. Oleh : Qurotul Novida Barmoyo Risa Agustin Rifqi Fachruddin Novita Purwaningtyas 10 318 4076 10 318 4222 10 318 4233 10 318 4234

Pendidikan Fisika Non Reguler 2010

ROTASI

Video

Menurut Islam

Taukah Kamu Apa Rotasi itu?? serta Bagaimana Rotasi menurut Islam??

ROTASI

Video

Menurut Islam

ROTASI

Video

Menurut Islam

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masingmasing beredar pada garis edarnya. (Surat Yasin; 3740)

ROTASI

Video

Menurut Islam

Ayat Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT pada abad 6 Masehi. Pada kenyataannya bahwa Bumi berbentuk bola dan berputar diakui setelah abad ke 8 M, sedangkan Bumi dan planet-planet beredar mengelilingi matahari diakui dan ditemukan pada tahun 1512 oleh Kopernikus (10 Abad setelah Al-Quran diturunkan). Semua bintangbintang dalam galaxy tersebut ternyata bergerak mengitari satu titik di tata surya. Pada surat Yasiin ayat 38, mengatakan bahwa matahari juga bergerak atau berjalan di tempat peredarannya pada Abad ke 6 M , jauh sebelum sains modern membuktikannya. Namun kalau kita perhatikan juga pada kata-kata di ayat 38 tersebut berbunyi matahari berjalan di tempat peredarannya. Apakah artinya berjalan ditempat? lalu ditambahkan lagi dengan peredarannya?. Tidak ada kata lain yang dapat dimaknai kecuali diam ditempat dan bergerak dengan cara berotasi , yang bermakna bahwa matahari itu bergerak pada posisi diam. Maka dapat disimpulkan bahwa matahari berotasi dalam posisi diam terhadap planet-planet lainnya.

Anda mungkin juga menyukai