Anda di halaman 1dari 2

Nama : ..

..

Tarikh :

Tulis huruf vokal yang sesuai berdasarkan gambar.

Nama : ..
..

Tarikh :

Pilih dan tulis perkataan yang sesuai berdasarkan gambar.

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7. ....

8. ....

9. ....

10. ...
.

11. ...
.

12. ...
.

13. ...
.

14. ...
.

15. ...
.

ular

epal

itik

otak

ikan

atap

awan

emas

ulat

oren

ubi

obor

udang

emak