Anda di halaman 1dari 7

Pembahasan Soal Latihan Eksponen

http://aimprof08.wordpress.com/2012/11/10/pembahasan- soal- latihan- eksponen/

1. Nilai x yang memenuhi persamaan

= 3x+1 adalah

A. -16
B. -7
C. 4
D. 5
E. 6
PEMBAHASAN :

= 3x+1

= 3x+1 .27
9-1/3(2 x) = 3x + 1 .33
32(-2/3 + x/3) = 3x + 4

2(

) = x + 4 [kali 3 kedua ruas]

-4 + 2x = 3x + 12
-16 = x
JAWABAN : A

2. Nilai x yang memenuhi persamaan


A. -2
B. -1
C. 0
D. 1
E. 2
PEMBAHASAN :

= 1 adalah

November 20, 2012

= 1
0,32(1/2(x-3)) = 0,33x+1

2(

(x-3)) = 3x + 1

x 3 = 3x + 1
-4 = 2x
-2 = x
JAWABAN : A

3. Diberikan persamaan

A.

B.

C.

D.

E.
PEMBAHASAN :

=
(3-5/3 )3x = (31-(x-2) )2 3-2/3
3-5x = (33-x )2 3-2/3
3-5x = 36-2x 3-2/3
3-5x = 36 2x 2/3

-5x = 6 2x

-3x =

x =

sehingga 1

x = 1

=
JAWABAN : D

4.

A.

B.

.b

C. a.b

D.
E. a1/3 .b12
PEMBAHASAN :

=
= a2/3 + 1/3 . b3/2 1/2
= a.b
JAWABAN : C

5. Jika a3/2 = b-3/2 c3/4, maka c dinyatakan dalam a dan b adalah

A.

a1/2 b3/2

B.

a1/2 b-3/2

C. a1/2 b3/2
D. a2/3 b-2
E. a2 b2
PEMBAHASAN :
a3/2 / b-3/2 = c3/4
a3/2 . b3/2 = c3/4
(a3/2 . b3/2 )4/3 = c
a2 . b2 = c
JAWABAN : E

6. Penyelesaian persamaan
A. 0

B.
C. 2

D.

E.
PEMBAHASAN :

=
(32x + 1 )1/2 = 32(x 2)
3x + 1/2 = 32x 4

x +

x =

= 2x 4

JAWABAN : E

7. Nilai x yang memenuhi persamaan

A.

B.
C. 1
D. 2

E.
PEMBAHASAN :

=
27-(3x 7) = (32-2x )1/2
3-3(3x 7) = 31 x
-3(3x 7) = 1 x
-9x + 21 = 1 x
8x = 20

x =
JAWABAN : E

8. Diketahui x1/2 + x-1/2 = 3, maka nilai x + x-1 =


A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
E. 11
PEMBAHASAN :
(x1/2 + x-1/2 )2 = x + 2. x1/2 . x-1/2 + x-1
32 = x + 2 + x-1
7 = x + x-1

adalah

JAWABAN : A

9. Jika x memenuhi persamaan 3x0,4 9(

)0,6 = 0, maka 3x x2 sama dengan

A. 30,4
B. 30,5
C. 3-0,25

D.
E. 0
PEMBAHASAN :
3x0,4 32 (3-1 )0,6 = 0
3x0,4 32 .3-0,6 = 0
3x0,4 31,4 = 0
3x0,4 = 31,4
3. x0,4 = 3.30,4
x0,4 = 30,4
x = 3
sehingga 3x x2 = 3.3 32 = 0
JAWABAN : E

10. Jika n bilangan bulat, maka nilai dari

A.

B.

C.

D.

E.

PEMBAHASAN :

=
= 2n + 2 . 2-(n 1) . 6n 4 . 6-(n 1)
= 2n + 2 . 2-n + 1 . 6n 4 . 6-n + 1
= 23 . 6-3

=
JAWABAN : A
NOTE : silahkan dikoreksi dan berikan komentar jika ada kesalahan atau masih ada
keambiguan baik dalam soal maupun penyelesaian soal ini.