Anda di halaman 1dari 6

PRESENTACI DE LACTIVITAT

Lactivitat que heu de fer s fer una recerca dactivitats per cadascuna de les tipologies (tal com veieu al mapa: aprenentatge basat en projectes, aprenentatge collaboratiu, experimentaci, exercitaci, participaci, anlisi, planificaci, creaci i projecci i aplicaci). Cercareu un exemple de cadascuna delles i emplenareu la segent fitxa: Nom de lactivitat Organitzaci (qui realitza lactivitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.) Usos de les TIC Descripci del procediment Lactivitat es pot fer per parelles o de forma individual i les fitxes shan de dur fetes a la sessi terica del dimarts 20 de novembre i s'han de pujar al bloc. ACTIVITAT Aprenentatge per projectes

Laprenentatge per projectes es basa en que lestudiant ha de construir el seu propi aprenentatge. He trobat algunes pgines on hi apareixen projectes ja fets, cal dir que, un projecte el podem realitzar de qualsevol cosa que els agradi als alumnes, en aquest cas, aquests dos treballs per projectes estan centrats amb dos animals concrets, un parla dels cucs de seda i laltra de les marietes. Rondallaires
Rondallaires

Nom de lactivitat Organitzaci (qui realitza lactivitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.)

-Va dirigit als alumnes deducaci infantil i primria. -Basat en les rees de llengua i literatura catalana i coneixement del medi i educaci artstica. -Aquesta activitat es realitza a travs de lordinador. -Es tracta duna proposta llarga. -Participants: alumnes de les escoles de Catalunya i de les Illes Balears.

Usos de les TIC

-Els alumnes de les escoles contacten a travs dle blog amb un personatge virtual nIqbal.

Descripci del procediment

-El personatge virtual nIqbal demana als alumnes que lajudin a fer un recull de rondalles tradicionals que puguin ser divulgades per Internet.

Pgina web: http://rondallaires.blogspot.com.es/ Victria Vilaret Gonzlez

Aprenentatge collaboratiu

Cerca espais apropiats en els quals es doni un desenvolupament dhabilitats individuals i grupals a partir de la discussi entre els diferents estudiants per arribar a un consens com sobre algun o alguns conceptes. o Google docs

Nom de lactivitat Organitzaci (qui realitza lactivitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.) Usos de les TIC

Google docs

Per els alumnes de tercer cicle tan el primer com el segon curs, realitzaran la tasca a casa.

-Hauran de manejar el google docs i per tant hauran de mester ordinador i internet.

Descripci del procediment

El professor posar un treball a fer en grups de 4 o 5 participants, amb un index o punts a elaborar. I els alumnes hauran danar escrivint el que cada un dells va descobrint i redactant.

Exercitaci o La volta a Espanya amb les matemtiques

Nom de lactivitat Organitzaci (qui realitza lactivitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.)

La volta a Espanya amb les matemtiques

-Aquesta activitat pot ser realitzada per nens i nenes del cicle superior deducaci primria i per nens i nenes de primer cicle deducaci secundria. -Aquesta activitat es realitza a travs de lordinador. -Els grups poden comenar a participar quan ells vulgui. -Aquesta activitat s molt oberta, s a dir, permet diferents maneres dorganitzaci.

Usos de les TIC

-s una webquest, I, per tant, es treballa a travs de lordinador.

Descripci del procediment

-Els alumnes han de donar la volta a Espanya amb el menys temps possible. -Es tindr en compte el temps en que els alumnes resolguin les preguntes.

Pgina web: http://www.webquescat.org/volta/catala/projecte.html Victria Vilaret Gonzlez

Experimentaci o Laboratori virtual

Nom de lactivitat Organitzaci (qui realitza lactivitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.) Usos de les TIC

El sistema solar

Pels infants de segon i tercer cicle, poden treballar-ho a laula amb parelles cada una delles a un ordinador. Mitjanant el programa dIber caja, laboratori virtual. I evidentment els ordinadors necessaris.

Descripci del procediment

Els alumnes es posaran per parelles i hauran danar contestant a les preguntes del laboratori virtual del sistema solar.

Pgina web: http://www.ibercajalav.net/curso.php?fcontenido=Sist_Solar.swf

o Ortografia Nom de lactivitat Organitzaci (qui realitza lactivitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.)
Ortografia

-Els alumnes deducaci primria hi poden participar. -Es podria participar dintre de laula. -Hi apareixen diferents activitats: accentuaci, majscules

Usos de les TIC Descripci del procediment

-Experimentar les TIC a travs dactivitats dortografia.

-Primes has de llegir les normes dortografia i desprs passes a realitzar lactivitat.

Pgina web: http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/index1.htm *Experimentar les TIC a travs de lortografia.

Victria Vilaret Gonzlez

Participaci i interacci

o AAA Math Nom de lactivitat Organitzaci (qui realitza lactivitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.)
Fraccions

-Aquesta activitat esta dirigida a alumnes de primer deducaci primria. -Es pot desenvolupar en una aula. -Antes de lactivitat hi ha una breu explicaci

Usos de les TIC Descripci del procediment

-Fomenta la participacin en les Tic. -Saber identificar la fracci que es representi.

Pgina web: http://www.aaamatematicas.com/sa/g16_frx1.htm

Anlisis

Nom de lactivitat Organitzaci (qui realitza lactivitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc)

Quadern de camp -Activitat dirigida per infants de segon curs de tercer cicle de primria. - Ja han realitzat prviament tasques de recollida de dades i anlisi i comparaci de dades, i creaci de grfics. -Desenvolupant lactivitat a medi i treballant conjuntament lrea de matemtiques. Necessitarem dun ordinador i un programa de dades com lExcel. -Els infants recolliran les dades de creixement de certes plantes, desprs introduiran les dades a lExcel. En haver replegat les dades, analitzaran el creixement de les plantes que han estat regades i de les que no, i faran diferents grfics per fer visual la relaci de les condicions ambientals i el creixement.

Usos de les TIC

Descripci del procediment

Victria Vilaret Gonzlez

Creaci

Nom de lactivitat Organitzaci (qui realitza lactivitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc)

Bonomo -Lactivitat la realitzaran els infants de qualsevol cicle, aix com educaci infantil. - Es realitza a lordinador i llavors es pot guardar la creaci a lordinador com imatge.

Usos de les TIC

-s imprescindible lordinador i el programa, que el tindrem a m mitjanant ladrea dInternet a baix facilitada.

Descripci del procediment

-Linfant crea un quadre pitjant sobre les bolles i realitza el moviment desitjat, per expressar-se al seu gust.

Pgina web, activitat: http://bomomo.com/ Creaci, projecci i aplicaci

Nom de lactivitat Organitzaci (qui realitza lactivitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc)

Lip dub

-Aquesta activitat la realitzaran tots els cursos i cicles conjuntament, encara que seran els de segon cicle i els de tercer qui sencarregaran, juntament amb el professor, de filmar i fer el muntatge del vdeo, per posteriorment penjar-ho al blog. -Mitjanant les cmeres de vdeo anirem gravant vdeos. Llavors faran el muntatge amb el movie maker i llavors posar-li so amb laudacity. Desprs es reproduir al blog en format de vdeo. -Prvia a lactivitat hauran de fer una planificaci de com hauran dactuar tots els infants i on es situaran les cmeres, llavors hi haur una tasca de muntatge, per llavors penjar-lo al blog. Abans diniciar lactivitat haurem de tenir les autoritzacions del dret dimatge.

Usos de les TIC

Descripci del procediment

Victria Vilaret Gonzlez

Planificaci

Nom de lactivitat Organitzaci (qui realitza lactivitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc)

Planificar la distribuci de sales i normes. -Els alumnes de segon curs, de tercer cicle hauran de realitzar un pla dactuaci de ls de les aules dinformtica i de plstica i crear un calendari on planifiqui les activitats durant el curs escolar. -Faran servir el cmap tools per crear els plans dactuaci de les diferents sales. I el Calendari de google per crear la planificaci de qui li toca fer s de les sales.

Usos de les TIC

Descripci del procediment

-Per grups de quatre hauran de fer el pla dactuaci de diferents sales, cada grup en far crrec duna sala concreta. -Llavors limprimiran i la penjar a la sala afectada. -Al calendari posaran a qui li toca fer s de les sales i aix planificar el seu s.

Victria Vilaret Gonzlez