JKJ 103 Akta Kilang Dan Jentera, 1967 Peraturan-Peraturan ( Pemberitahuan Perakuan Kelayakan Dan Pemeriksaan ) Kilang

Dan Jentera, 1970 Peraturan 4 PEMBERITAHUAN berkenaan Binaan-Binaan Bangunan Dan Kerja-Kerja Bina Kejuruteraan Menurut Kehendak-Kehendak Seksyen 35(1) Akta tersebut Saya / Kami yang bertandatangan dibawah ini, dengan ini memberitahu, saya / kami telah mulai binaan - binaan bangunan / kerja-kerja binaan kejuruteraan dan butir-butirnya adalah seperti berikut :Sila ambil perhatian : BORANG INI DIBERI PERCUMA  Binaan-Binaan Bangunan Kerjabina Kejuruteraan

A. 1. Nama Pembina

2.

Alamat Pos

FALIH SDN BHD, 4
TH

FLOOR, BLOCK F, EXCELLA BUSINESS PARK

JALAN AMPANG PUTRA, TAMAN AMPANG HILIR 55100 KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN.

B. 1.

Butir-Butir Pekerjaan Jenis binaan (beri butir-butir lengkap misalnya kerjabina jabatan, rancangusaha perumahan dan lain-lain).

MEMBINA DAN MENYIAPKAN KERJA-KERJA TERBENGKALAI BAGI 36 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT DI ATAS LOT PT 1748 HINGGA PT 1765 DAN LOT PT 1802 HINGGA PT 1819 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI FASA 3A, KP PERDANA, MUKIM KUBANG PARIT, KUALA TERENGGANU, TERENGGANU DARUL IMAN.

2. Bilangan pekerja di tapakbina

Lelaki

Perempuan

50 16 tahun dan lebih

TIADA kurang 16 tahun

TIADA 16 tahun dan lebih

TIADA kurang 16 tahun

3.

Pekerjaan di jalankan Untuk

PERBADANAN MEMAJUKAN IKTISAD NEGERI TERENGGANU

Nama Alamat Pos

PERBADANAN MEMAJUKAN IKTISAD NEGERI TERENGGANU TINGKAT 14, MENARA PERMINT, JALAN SULTAN ISMAIL, 20200 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU DARUL IMAN

4.

Kedudukan / tapak kerja (pelan lakar menunjukkan kedudukan kilang itu dengan jalanraya yang berdekatan sekali dan sebutkan bilangan batu daripada bandar yang berdekatan dan tanda-tanda lain jika ada)

Seperti lampiran berkelat

 POTONG YANG TIDAK BERKAITAN

.. BANDAR PUCHONG JAYA 47100 PUCHONG.... Nama & Alamat Pos M&E CONSULTING ENGINEER: MOHD ASBI & ASSOCIATES.03-9282 3436 Fax N0.Tarikh Jentera Mula dijalankan 1 / 12 /2011 Saya dengan ini mengaku bahawa pada pengetahuan dan kepercayaan saya.. JALAN TEMPUA 2A.....5. 55100 KUALA LUMPUR. Nama & Alamat Pos UNIT F-4. Tel N0: 03-8070 6462 FAX NO: 03-8070 4470 7... Nama & Alamat Pos SUBCONTRACTOR: ORISTAR SDN BHD 15-GM JALAN PERDANA 6/8. Tandatangan Pembina …………………………….... semua butir-butir yang diberi dalam memberitahu ini adalah benar dan jentera yang digunakan menurut semua kehendak-kehendak peruntukan-peruntukan Akta tersebut dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dibuat dibawahnya.. NO 12A.. 40100 SHAH ALAM.. Tarikh CATATAN : TIDAK DIPAKAI TERHADAP BINA-BINAAN BANGUNAN DAN KERJABINA-KERJABINA KEJURUTERAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN JENTERA DAN PEMBINA ADA SEBAB MEMPERCAYAI BAHAWA KERJA ITU AKAN SELESAI DALAM TEMPOH KURANG DARI 6 MINGGU. SELANGOR DARUL EHSAN. 03-9282 3536 6.. Butir-butir mengenai kontrek-kecil jika ada : (JKJ 103) SAMBUNGAN MAIN SUBCONTRACTOR : NIAGA SARI SDN BHD. 55300 KUALA LUMPUR Tel No. .... Tel No: 03-5511 3399 Fax No: 03-5511 3091 a.. a.. PANDAN PERDANA... Nama Akitek dan Perunding-Perunding Berkaitan dengan Rancangusaha-Rancangusaha Nama & Alamat Pos ARCHITECT: ARKITEK ALIRAN CIPTA... Nama & Alamat Pos PERUNDING EAGLES ENGINEERS SDN BHD. NO.. JALAN AMPANG PUTRA.... NO 12 JALAN YAP KWAN SENG 50450 KUALA LUMPUR. SEKSYEN 13....... MEGAN AVENUE II. B-3-15... TAMAN AMPANG HILIR. b.. 20 JALAN BOLA TAMPAR 13/14. SELANGOR DARUL EHSAN..... Tel No: 03-2166 8200 Fax No: 03-2166 5355 c. . Tel N0: 03-4270 1528 Fax N0: 03-4270 1525 b.... EXCELLA BUSINESS PARK.

PeraturanPeraturan Aktiviti-Aktiviti Kerja Nama Orang Yang Bertanggungjawab No. reshores and other supports NIL NIL NIL 54 (1) Safety belts Mohd Yahizan 590918-09-5019 SHO 57 (1). Kad Pengenalan Jawatan 18 (1) Public vehicular traffic NIL NIL NIL 29 (1). 1986 untuk aktiviti-aktiviti kerja yang disenaraikan dibawah.LAMPIRAN BUTIR-BUTIR BERKENAAN ORANG-ORANG BERTANGGUNGJAWAB (DESIGNATED PERSONS) Seperti yang diperuntukkan dibawah kehendak Peraturan-Peraturan (Operasi Bangunan Dan Kerja-Kerja Binaan Kejuruteraan) (Keselamatan) Kilang Dan Jentera. (3) & (5) Concrete form work. braces. (4) Safety nets Mohd Yahizan 590918-09-5019 SHO 74 (1). (2). (3). (2) Scaffolds Mohd Yahizan 590918-09-5019 Scaffolder 103 Demolition works NIL NIL NIL 113 (2) Excavation works Cheah Yoon Choy 600521-08-6065 Site Supervisor NIL 125 & 127 Pilling driving equipments NIL NIL 133 (1) Pile testing NIL NIL NIL 135 Handling of explosives NIL NIL NIL . shores.

............................................................................... ( ) 8.......................................... Tarikh projek binaan dijangka siap........... Perihal Jadual Kerja Binaan yang dirancang dan dijalankan...... Pelan lokasi tapak kerja binaan....( ) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ................................................................. Nama dan nombor telefon Pengurus Projek................. ( carpentry yard........ ( ) 7.................... ( ) 4......... rebar yard........................................ ( Site utilisation layout ) ) 5................. Lain-lain perkara ( sila nyatakan ) ............................................( ) 2........... pejabat...... Safety Manual yang disediakan.( ) 6.......................................... Pelan kedudukan jentera-jentera yang dipasang.....( Sila lihat Lampiran ) 9............. loji konkrit dan sebagainya.......................... Borang JKJ 103 ( satu salinan ) ............... Dasar Keselamatan Dan Kesihatan ( Safety And Health Policy ) . Carta Organisasi Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan.... rumah kongsi..................... ( ) 3....( ) 11..........( ) 10............... Butir-butir lengkap untuk orang yang bertanggungjawab ( Designated Person )....BUTIRAN YANG DIKEHENDAKI DIKEMUKAKAN SEMASA MEMBUAT PERMOHONAN UNTUK MENDAFTAR TAPAK KERJA BINAAN Sila tandakan (  ) dimana berkenaan Perihal butiran : 1....................

FALIH SDN BHD Rujukan Kami: FALIH/SiteReg/KPPerdana/1/2012 Rujukan Tuan: FALIH SDN. Yang Benar …………………………………. ________________________________________________________________________ Merujuk pada perkara di atas bersama-sama ini kami kemukakan Borang JKJ 103 yang telah siap di isi dan lain-lain dokumen berkaitan projek untuk tujuan proses pendaftaran tapakbina tersebut. Tuan Pengarah Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Negeri Terengganu. BHD. 50200 Kuala Terengganu. Taman Ampang Hilir 55100 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan. Kerjasama pihak tuan kami dahulukan dengan ucapan ribuan terimakasih. 4 Januari. Sekian. Jalan Sultan Ismail. KUALA TERENGGANU. 4TH Floor. PENDAFTARAN TAPAKBINA PROJEK MEMBINA DAN MENYIAPKAN KERJA-KERJA TERBENGKALAI BAGI 36 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT ATAS LOT PT 1748 HINGGA PT 1765 DAN PT 1802 HINGGA PT 1819 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI FASA 3A KP PERDANA. Block F. Tingkat 3 Wisma Persekutuan. Teh Lip Yong Pengurus Projek . Excella Business Park Jalan Ampang Putra. terima kasih. Terengganu Darul Iman. MUKIM KUBANG PARIT. TERENGGANU DARUL IMAN. 2012 Tuan..

325. KUALA TERENGGANU. Tarikh Milik Tapak Tarikh Siap Kerja Kos Projek Pengurus Projek Telefon No. Safety Supervisor Telefon No. TERENGGANU DARUL IMAN. MUKIM KUBANG PARIT. 1 December 2011 30 April 2012 RM 3.00 Teh Lip Yong 012-2811557 Ahmad Syukri Awang 019-2483026 .Maklumat Projek Nama Projek MEMBINA DAN MENYIAPKAN KERJA-KERJA TERBENGKALAI BAGI 36 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT DI ATAS LOT PT 1748 HINGGA PT 1765 DAN PT 1802 HINGGA PT 1819 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI FASA 3A KP PERDANA.949.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful