IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JALAN DATIN HALIMAH 80350 JOHOR BAHRU

KOHOT 2
TEL: 07-2364624 FAX: 07-2379736

SEMESTER 6
HINGGA HINGGA

SESI 2
10 Dis 2012 11 Dis 2012
1730-1830 L9 I3 L7 I7 RBT 3111 I7 RBT 3111 I7 RBT 3111 I7 PKE 3104 RBT 3109 L9 I3

(Ogos 2012 - Tiada sesi -Cuti Hari Raya Aidilfitri)

JADUAL WAKTU PROGRAM : AMBILAN :
0730-0830

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) -

DARI :

MINGGU PERTAMA
OPSYEN

JANUARI 2009 (KOHOT 2) Tempat Kuliah: RBT : Kabin 4 , PJ : Bilik Kuliah di Astaka
0830-0930 0930-1030 1100-1200 1200-1300 1400-1500 PENDAFTARAN ASRAMA PENDAFTARAN ASRAMA I3 A19 I7 H6 I3 RBT 3109 PJM 3113 RBT 3111 SCE 3111 RBT 3109 I3 L7 I7 H6 I3 RBT 3109 PJM 3113 RBT 3111 SCE 3111 RBT 3109 I3 L7 I7 H6 I3 RBT 3109 I3 R PJM 3113 RBT 3111 L7 I7

16 Nov 2012 16 Nov 2012
1500-1600 PKE 3104 RBT 3109 PJM 3113 RBT 3111 L9 I3 L7 I7

UTK (PJ)

UTK (RBT)
2000-2100 2100-2200

1630-1730 PKE 3104 RBT 3109 PJM 3113 RBT 3111

16/11
Jumaat

PJ RBT PJ RBT PJ RBT

PENDAFTARAN ASRAMA BIG VI RBT 3111 A19 I7 BIG VI RBT 3111 SCE 3111 RBT 3109 A19 I7 H6 I3

RBT 3109 BIG VI RBT 3111 SCE 3111 RBT 3109

17/11
SABTU

18/11
AHAD

RBT 3109

I3

RBT 3109

I3

MINGGU KEDUA
19/11 ISNIN PJ PJM 3112

L4
D9 L1 I8 H6 I3

PJM 3112
BMM 3104

L4
D9 L1 I8 H6 I3

PJM 3112 BMM 3104 PJM 3114 RBT 3110 SCE 3111 RBT 3109

L4
D9 L1 I8 H6 I3

R PJM 3112 BMM 3104 E PJM 3114 RBT 3110 H SCE 3111 RBT 3109

L4
D9 L1 I8 H6 I3

PJM 3112 BMM 3104 PJM 3114 RBT 3110 SCE 3111 RBT 3109

L4
D9 L1 I8 H6 I3

E PJM 3112 BMM 3104 PJM 3114 H RBT 3110 SCE 3111 RBT 3109

L4
D9 L1 I8 H6 I3

PJM 3112 BMM 3104 PJM 3114 RBT 3110 SCE 3111 RBT 3109

L4
D9 L1 I8 H6 I3

PJM 3112 BMM 3104 PJM 3114 RBT 3110 SCE 3111 RBT 3110

L4
D9 L1 I8 H6 I8

PJM 3112 BMM 3104 PJM 3114 RBT 3110

L4
D9 L1 I8

PJM 3112
BMM 3104

L4
D9

PJM 3112
BMM 3104

L4
D9

RBT BMM 3104 PJ RBT PJ PJ RBT PJ RBT PJM 3114 RBT 3111 PJM 3114 RBT 3110 SCE 3111

20/11
SELASA

PJM 3114 RBT 3110 SCE 3111 RBT 3109

PJM 3114 RBT 3110

L1 I8

21/11
RABU

RBT RBT 3109

RBT 3110

I8

22/11
KHAMIS

HARI KEPUTERAAN DYMM SULTAN JOHOR L1 I7 PJM 3114 RBT 3111 L1 I7 PJM 3114 RBT 3111 L1 I7 T PJM 3114 RBT 3111 L1 I7 RBT 3111 I7 T PJM 3114 RBT 3111 L1 I7 PJM 3114 RBT 3111 L1 I7 RBT 3111 I7 RBT 3111 I7

23/11
JUMAAT

MINGGU KETIGA
OPSYEN 0730-0830 PJM 3112 0830-0930 0930-1030 1100-1200 1200-1300 H8 SCE 3111 H8 K14 L9 K14 1400-1500 SCE 3111 PSK 3104 PKE 3104 PSK 3104 E PJM 3112 BMM 3104 SCE 3111 BMM 3104 H8 1500-1600 SCE 3111 H8 K14 L9 K14 1630-1730 SCE 3111 PSK 3104 PKE 3104 PSK 3104 PJM 3112 SCE 3111 BMM 3104 H8 K14 L9 K14 1730-1830 SCE 3111 PSK 3104 PKE 3104 PSK 3104 PJM 3112 SCE 3111 BMM 3104 H8 K14 L9 K14 2000-2100 SCE 3111 PSK 3104 PKE 3104 PSK 3104 PJM 3112 H8 K14 L9 K14 PSK 3104 PKE 3104 PSK 3104 K14 L9 K14 2100-2200

26/11 ISNIN 27/11 SELASA 28/11 RABU 29/ 11
KHAMIS

PJ

L4
L9

PJM 3112

L4
L9

PJM 3112

L4
K14 L9 K14 L3 D8 L7 D8 L3 I8 L9

SCE 3111 PSK 3104 PKE 3104 PSK 3104 PJM 3113 BMM 3104 PJM 3113 BMM 3104 PJM 3113

RBT PSK 3104 PJ PKE 3104

K14 PSK 3104 PKE 3104

K14 PSK 3104 PKE 3104

K14 PSK 3104 L9 PKE 3104

K14 PSK 3104 L9 PKE 3104

RBT PSK 3104 PJ PJ RBT PJ RBT PJ RBT PJM 3113 PJM 3113 BMM 3104 PJM 3113 RBT 3110 PKE 3104

K14 PSK 3104 L3 D8 L7 D8 L3 I8 L9 PJM 3113
BMM 3104

K14 PSK 3104 L3 D8 L7 D8 L3 I8 L9 PJM 3113 BMM 3104 PJM 3113 BMM 3104 PJM 3113 RBT 3110 PKE 3104

K14 PSK 3104 L3 D9 L7 D8 L3 PJM 3112 BMM 3104 PJM 3113 BMM 3104 PJM 3113

K14 PSK 3104

L4
D9 L7 D8 L3

L4
D9 H8 D8

PJM 3112 BMM 3104 SCE 3111 BMM 3104

L4
D9 H8 D8

L4
H8 D8

L4
H8 D8

L4

RBT BMM 3104

PJM 3113
BMM 3104

BMM 3104

D8

BMM 3104

D8

30/ 11
JUMAAT

PJM 3113 RBT 3110 PKE 3104

BIG VI

A19

BIG VI

A19

BIG VI

A19

1/12
SABTU

1

SILA RUJUK JADUAL WAKTU TERPERINCI YG DILAMPIRKAN 2 .SILA RUJUK JADUAL WAKTU TERPERINCI YG DILAMPIRKAN PEPERIKSAAN SEMESTER 6 (MENGGANTIKAN HARI PEPERIKSAAN PADA CUTI HARI HOL ALMARHUM SULTAN) ** tertaaluk kepada pindaan SEMESTER 7 SESI 1 BERMULA :.SILA RUJUK JADUAL WAKTU TERPERINCI YG DILAMPIRKAN MINGGU PEPERIKSAAN Semester 6 / MINGGU KEDUA SEMESTER 7 17/12/ ISNIN PJ RBT PJ RBT PJ RBT PJ RBT PJ RBT 18/12/ SELASA PEPERIKSAAN SEMESTER 6 ** Tarikh tertaaluk kepada pindaan 19/12/ RABU 20/12/ KHAMIS 21/12/ JUMAAT CUTI HOL ALMARHUM SULTAN JOHOR SEMESTER 7 SESI 1 :. SEMESTER 7 SESI 1 BERMULA :.SILA RUJUK JADUAL WAKTU TERPERINCI YG DILAMPIRKAN RBT 3109 I3 RBT 3109 I3 RBT 3110 I8 RBT 3110 I8 RBT 3110 I8 RBT 3110 I8 RBT 3110 I8 12/12/ RABU 13/12/ KHAMIS 14/12/ JUMAAT SEMESTER 7 SESI 1 BERMULA untuk RBT :.MINGGU KEEMPAT 3/12/ ISNIN PJ PJM 3112 L4 I3 PJM 3112 RBT 3109 PJM 3112 PJM 3114 RBT 3110 L4 I3 PJM 3112 RBT 3109 PJM 3112 PJM 3114 RBT 3110 L4 I3 R PJM 3112 RBT 3109 R PJM 3112 PSK 3104 E PJM 3114 RBT 3110 L4 I3 PJM 3112 RBT 3109 PJM 3112 PJM 3114 RBT 3110 L4 I3 E PJM 3112 RBT 3109 E PJM 3112 PSK 3104 PJM 3114 H PSK 3104 L4 I3 PJM 3112 RBT 3109 PJM 3112 PJM 3114 L4 I3 PJM 3112 RBT 3109 PJM 3112 PSK 3104 PJM 3114 PSK 3104 PJM 3113 BMM 3104 PKE 3104 RBT 3111 L4 I3 PJM 3112 RBT 3109 PJM 3112 PSK 3104 PJM 3114 PSK 3104 PJM 3113 BMM 3104 PKE 3104 RBT 3111 L4 I3 PJM 3112 RBT 3109 PJM 3112 PSK 3104 PJM 3114 PSK 3104 PJM 3113 BMM 3104 RBT 3111 L4 I3 PJM 3112 RBT 3109 L4 I3 RBT RBT 3109 PJ PJ RBT PJM 3112 PJM 3114 RBT 3110 4/12/ SELASA L4 L1 I8 L3 D9 L9 I7 H8 I3 L4 L1 I8 L4 K14 L1 I8 L3 D9 L9 I7 H8 I3 L4 L1 I8 L4 K14 L1 I8 L4 L1 L4 K14 L1 K14 L7 D8 L9 I7 L4 K14 L1 K14 L7 D8 L9 I7 L4 K14 L1 K14 L7 D8 L9 I7 L4 K14 L1 K14 L7 D8 I7 PSK 3104 PJM 3114 PSK 3104 K14 L1 K14 RBT PSK 3104 K14 PSK 3104 K14 PSK 3104 K14 PSK 3104 K14 PSK 3104 K14 PSK 3104 5/12/ RABU 6/12/ KHAMIS PJ PJM 3113 RBT BMM 3104 PJ RBT PJ PKE 3104 RBT 3111 SCE 3111 PJM 3113 L3 PJM 3113 BMM 3104 D9 BMM 3104 PKE 3104 RBT 3111 SCE 3111 RBT 3109 L9 I7 H8 I3 PKE 3104 RBT 3111 SCE 3111 RBT 3109 PJM 3113 L3 BMM 3104 D9 T PKE 3104 RBT 3111 SCE 3111 RBT 3109 L9 I7 H8 I3 PJM 3113 L3 BMM 3104 D9 PKE 3104 RBT 3111 RBT 3109 L9 I7 I3 T T PJM 3113 L3 PJM 3113 BMM 3104 D8 BMM 3104 PKE 3104 RBT 3111 PJM 3113 L7 BMM 3104 D8 7/12/ JUMAAT 8/12/ SABTU RBT RBT 3109 MINGGU KELIMA Semester 6 / MINGGU PERTAMA SEMESTER 7 10/12/ ISNIN PJ RBT PJ RBT RBT 3109 PJ RBT PJ RBT PJ RBT I3 PJM 3113 RBT 3111 L7 I7 PJM 3113 RBT 3111 L7 I7 PJM 3113 RBT 3111 L7 I7 R PJM 3113 RBT 3111 L7 I7 PJM 3113 RBT 3111 L7 I7 E T PJM 3113 RBT 3111 L7 I7 PJM 3113 RBT 3111 L3 I7 PJM 3113 RBT 3111 L3 I7 PJM 3113 RBT 3111 L3 I7 PJM 3113 RBT 3111 L3 I7 PJM 3113 RBT 3111 L3 I7 11/12/ SELASA UNTUK OPSYEN PJ.

Khalidah bt. Ahmad Pn. Razak En.Jumlah Jam Interaksi PGSR Kohot 2 untuk Semester 6 Sesi 2 ( Nov/Dis 2012) Mengikut Pensyarah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nama Pensyarah En.3(2+1) BMM 3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu .3(2+1) RBT 3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan RBT 3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi . Zainol Abidin Pn Rohaya bt A. Zubedah bt Abdullah Pn. P'meliharaan Haiwan K'sayangan dan Ikan Hiasan Jam Int. Ahmad Puad bin Aris En Suleiman bin Yunos Pn. Kamaluddin bin Mokri En Poniran bin Salamon En.3(2+1) PSK 3104 P'belajaran Berkhidmat dalam Pend.-Bengkel Catatan: Kod PJM 3112 PJM 3113 PJM 3114 PKE 3104 SCE 3111 WAJ 3114 Sila membuat salinan tambahan jadual waktu untuk simpanan folio MQA Nama Kursus Pengurusan dan Pentadbiran PJ dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Program Kesihatan Sekolah Penilaian dalam Pengajaran Sains Bina Insan Guru (3j) Kredit Terkumpul (PJ) Jumlah utk Sem. Rubiah bt. Hishamuddin bin Hassan En. 45 45 30 30 30 3 <183j> 45 30 45 45 45 3 <213j> Modul 15 15 15 15 15 0 <75j> 15 15 15 15 15 0 <75> Jun 2012 mggu) 4 4 3 5 3 0 <19j> 6 5 5 6 5 0 <27J> (1 Ogos 2012 tiada interaksi tiada tiada tiada tiada tiada tiada <0j> tiada tiada tiada tiada tiada tiada <0> Nov/Dis 2012 (4 mggu) 41 41 27 25 27 3 <164j> 39 25 40 39 40 3 <186> Jumlah Besar 60 60 45 45 45 3 <258j> 60 45 60 60 60 3 <288> RBT 3109 RBT 3110 RBT 3111 PSK 3104 BMM 3104 WAJ 3114 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi P'belajaran Berkhidmat dlm Pend. Ruziyah bt. Adib bin Sulaiman Cik Shaireena bt. Abd Latif bin Awi Kod I3 I8 I7 K14 D9 D8 L4 L7 L3 L1 L9 H6 H8 A19 Kod Kursus RBT 3109 RBT 3110 RBT 3111 PSK 3104 BMM3104 BMM3104 PJM 3112 PJM 3113 PJM 3113 PJM 3114 PKE 3104 SCE 3111 SCE 3111 WAJ 3114 JJSB (j) sem ini 39 25 40 39 20 20 41 21 20 27 25 12 15 3+3 KT Kod Kursus Nama Kursus RBT 3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan . Sivik dan Kewarganegaraan . Ahmad Pn. 6 3 . Sivik dan K'warga'n Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Bina Insan Guru (3j) Kredit Terkumpul (RBT) Jumlah Utk Sem.3(2+1) Permainan Badminton dan Hoki 2 ( 0+2) Pendidikan Jasmani Suaian .2 (1+1) Program Kesihatan Sekolah -3 (3+0) Penilaian dalam Pengajaran Sains -3 (3+0) Bina Insan Guru VI . Prema Nambiar En. Jaafar Pn.3(2+1) WAJ 3114 Bina Insan Guru V -Bengkel Penanda arasan Sekolah Cemerlang-KT PJM 3112 PJM 3113 PJM 3114 PKE 3104 SCE 3111 WAJ 3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan . 6 Tekn.

Penamat / SCE 3112 H7 SCE 3112 H7 SCE 3112 H7 SCE 3112 H7 SCE 3112 H7 Semester 7 ( untuk PJ ) bermula pada 11/12/12 (Selasa) SCE 3112 H7 SCE 3112 H7 SCE 3112 H7 SCE 3112 H7 SCE 3112 H7 SCE 3112 H7 11/12/ SELASA 11 9 Kuliah Semester 6 RBT . PJ : Bilik Kuliah di Astaka DARI : KOHOT 2 SEMESTER 7 HINGGA HINGGA SESI 1 21 Dis 2012 21 Dis 2012 UTK (PJ) JANUARI 2009 11Dis 2012 12 Dis 2012 UTK (RBT) MINGGU PERTAMA 10/12/ ISNIN PJ RBT PJ RBT PJ PJM 3116 L3 D7 Kuliah Semester 6 PJ .IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JALAN DATIN HALIMAH 80350 JOHOR BAHRU TEL: 07-2364624 FAX: 07-2379736 JADUAL WAKTU PROGRAM : AMBILAN : PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) (KOHOT 2) Tempat Kuliah: RBT : Kabin 4 .Penamat PJM 3116 BMM 3103 / L3 D7 Semester 7 ( untuk RBT ) bermula pada 12/12/12 (Rabu) PJM 3116 BMM 3103 12/12/ RABU 13/12/ KHAMIS 14/12/ JUMAAT L3 D7 PJM 3116 BMM 3103 L3 D7 PJM 3116 BMM 3103 L3 D7 PJM 3116 BMM 3103 L3 D3 PJM 3116 BMM 3103 L3 D3 PJM 3116 BMM 3103 L3 D3 PJM 3116 BMM 3103 L3 D3 BMM 3103 D3 BMM 3103 RBT BMM 3103 PJ PJM 3115 D3 5 L4 I10 PJM 3115 RBT 3114 L4 I10 PJM 3115 RBT 3114 L4 I10 PJM 3115 RBT 3114 L4 I10 PJM 3115 RBT 3114 L4 I10 RBT 3114 I10 RBT 3114 I10 RBT 3114 I10 RBT 3114 I10 RBT RBT 3114 PJ RBT ULANGKAJI MINGGU KEDUA 17/12/ ISNIN PJ RBT PJ RBT PJ RBT PJ RBT PJ PJM 3117 L8 I1 PJM 3117 RBT 3112 L8 I1 PJM 3117 RBT 3112 L8 I1 18/12/ SELASA PEPERIKSAAN SEMESTER 6 Sila dapat tarikh-tarikh yang tepat dari Unit Peperiksaan 19/12/ RABU 20/12/ KHAMIS 21/12/ JUMAAT CUTI HOL ALMARHUM SULTAN JOHOR PJM 3117 RBT 3113 L8 I16 PJM 3117 RBT 3113 L8 I16 PJM 3117 RBT 3113 L8 I16 PJM 3117 RBT 3113 L8 I16 RBT 3113 I16 7 RBT RBT 3112 1 00 .

Paiman bin Pardi Tn.PJ Pend. Md Arif bin Md Zin En. 7 RBT 3112 RBT 3113 RBT 3114 BMM 3103 Pengurusan Keselamatan Bengkel 2 (2 + 0) Penyelidikan Tindakan 1 .Rendah (Kaedah) . Hishamuddin bin Hassan Pn.5 <28J> < > <> 30 45 60 60 <195> (RBT) Jumlah Utk Sem. Shuib En.RBT Pend.3 (3 + 0) Psikososial Sukan 2 (2 + 0) Pengurusan Makmal Sains dan Bahan 3 (3 + 0) Jam Int. 7 2 00 .3 (3 + 0) Rekabentuk Berbantukan Komputer .3 (3 + 0) Psikososial Sukan 2 (2 + 0) Pengurusan Makmal Sains dan Bahan 3 (3 + 0) Catatan: Kod PJM 3115 PJM 3116 PJM 3117 SCE 3112 Sila membuat salinan tambahan jadual waktu untuk simpanan folio MQA Nama Kursus Pengukuran dan Penilaian PJ dan Sukan 2 (1 + 1) Penyelidikan Tindakan 1 .PJ Pend. Fadlillah En. Kamaluddin bin Mokri En. Norhanan bin M.Jumlah Jam Interaksi PGSR Kohot 2 untuk Semester 7 Sesi 1 ( Nov/ Dis 2012) Mengikut Pensyarah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama Pensyarah En.RBT Pend.3 (3 + 0) Rekabentuk Berbantukan Komputer . Esa bin Awang Pn Mohd Aris bin Anis En.2(0 + 2) Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2 + 1) < > <> <165j> 15 30 45 45 <135j> 15 15 15 15 <60> 3 5 9 6. Rashidah bt.Rendah (Kaedah) . 30 30 15 30 <105j> Modul 15 15 15 15 <60j> /Dis 2012 (1 mggu) 5 9 7 11 <32j> Mac 2013 (1 mggu) Mei/Jun 2012 2 mggu) Jumlah Besar 45 45 30 45 (PJ) Jumlah utk Sem.2(0 + 2) Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2 + 1) Pengukuran dan Penilaian PJ dan Sukan 2 (1 + 1) PJM 3115 PJM 3116 PJM 3117 SCE 3112 Penyelidikan Tindakan 1 .Hj.Nazaria bin Mohd Amin Kod I1 I6 I10 D3 D7 L4 L3 L8 H6 Kod Kursus RBT 3112 RBT 3113 RBT 3114 BMM3103 BMM3103 JJSB (j) sem ini Kod Kursus RBT 3112 RBT 3113 RBT 3114 BMM 3103 PJM 3115 PJM 3116 PJM 3117 SCE 3112 Nama Kursus 3 5 9 6 5 5 9 7 11 Pengurusan Keselamatan Bengkel 2 (2 + 0) Penyelidikan Tindakan 1 .Rendah (Kaedah) .Rendah (Kaedah) .

00 .

11 00 .

IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JALAN DATIN HALIMAH 80350 JOHOR BAHRU TEL: 07-2364624 FAX: 07-2379736 KOHOT 2 DARI : SEMESTER 6 HINGGA HINGGA 1630-1730 SESI 1 7 JUN 2012 7 JUN 2012 1730-1830 JADUAL WAKTU PROGRAM : PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) AMBILAN : JANUARI 2009 0830-0930 0930-1030 (KOHOT 2) 1100-1200 1200-1300 1400-1500 5 JUN 2012 1 JUN 2012 1500-1600 UTK (PJ) UTK (RBT) 2000-2100 2100-2200 MINGGU PERTAMA OPSYEN 0730-0830 JUMAAT PJ OPSYEN PJ .MASIH KULIAH SEMESTER 5 I7 RBT 3111 I7 RBT 3111 I7 RBT 3111 I7 RBT 3111 I7 WAJ3114 A19 WAJ3114 A19 WAJ3114 A19 ####### RBT RBT 3111 ISNIN 04/06 SELASA 05/06 RABU 06/06 KHAMIS 07/06 JUMAAT 08/06 SABTU 09/06 PJ RBT PJ RBT PJ RBT PJ PJM 3113 L3 D9 L9 I8 A19 PJM 3113 L3 PJM 3113 BMM 3104 PKE 3104 RBT 3110 BIG (V) PSK 3104 L7 D9 L9 I8 A19 K14 PJM 3113 BMM 3104 PKE 3104 RBT 3110 L7 D9 L9 I8 PEPERIKSAAN & UJIAN AKHIR KURSUS SEMESTER 4 PEPERIKSAAN SEMESTER 4 PEPERIKSAAN SEMESTER 4 SCE 3111 BMM 3104 PKE 3104 RBT 3110 H6 D9 L9 I8 SCE 3111 RBT 3109 H6 I3 SCE 3111 RBT 3109 PJM 3114 PSK 3104 H6 I3 L1 K14 PJM 3112 RBT 3109 PJM 3114 PSK 3104 L4 I3 L1 K14 PJM 3112 RBT 3109 PJM 3114 PSK 3104 L4 I3 L1 K14 PJM 3112 RBT 3109 L4 I3 PJM 3112 RBT 3109 L4 I3 RBT BMM 3104 PJ RBT PJ RBT PKE 3104 RBT 3110 BIG (V) PSK 3104 BMM 3104 D9 PKE 3104 RBT 3110 BIG (V) L9 I8 A19 K14 PSK 3104 K14 .

Jumlah Jam Interaksi PGSR Kohot 2 untuk Semester 6 Sesi 1 ( Jun 2012) Mengikut Pensyarah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nama Pensyarah En. Ruziyah bt. P'meliharaan Haiwan K'sayangan dan Ikan Hiasan Modul 15 15 15 15 15 <75j> 15 15 15 15 15 <75> (1 mggu) 4 4 3 5 3 <19j> 6 5 5 6 5 <27J> Ogos 2012 tiada interaksi tiada tiada tiada tiada tiada <0j> tiada tiada tiada tiada tiada <0> (4 mggu) 41 41 27 25 27 <161j> 39 25 40 39 40 <183> Jumlah Besar 60 60 45 45 45 <255j> 60 45 60 60 60 <285> RBT 3109 RBT 3110 RBT 3111 PSK 3104 BMM 3104 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi P'belajaran Berkhidmat dlm Pend.3(2+1) P'belajaran Berkhidmat dalam Pend. Hishamuddin bin Hassan En. Rubiah bt.3(2+1) Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu . Latifah bt.3(2+1) RBT 3110 RBT 3111 PSK 3104 BMM 3104 WAJ 3114 PJM 3112 PJM 3113 PJM 3114 PKE 3104 SCE 3111 WAJ 3114 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi . 45 45 30 30 30 <180j> 45 30 45 45 45 <210j> Nama Kursus Pengurusan dan Pentadbiran PJ dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Program Kesihatan Sekolah Penilaian dalam Pengajaran Sains (PJ) Jumlah utk Sem. 5 Tekn. Zubedah bt Abdullah Pn. Zainol Abidin En. Jaafar Pn. Ahmad Pn.2 (1+1) Program Kesihatan Sekolah -3 (3+0) Penilaian dalam Pengajaran Sains -3 (3+0) Bina Insan Guru V -Bengkel Penanda arasan Sekolah Cemerlang-KT Catatan: Kod PJM 3112 PJM 3113 PJM 3114 PKE 3104 SCE 3111 Sila membuat salinan tambahan jadual waktu untuk simpanan folio MQA Jun 2012 Nov/Dis 2012 Jam Int. Adib bin Sulaiman Cik Shaireena bt. Kamaluddin bin Mokri En Poniran bin Salamon En. Khalidah bt. Ahmad Puad bin Aris En Suleiman bin Yunos Pn.3(2+1) Bina Insan Guru V -Bengkel Penanda arasan Sekolah Cemerlang-KT Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan . Mohd Nor Kod I3 I8 I7 K14 D9 L4 L7 L3 L1 L9 H6 H8 A19 D13 Kod Kursus RBT 3109 RBT 3110 RBT 3111 PSK 3104 BMM3104 PJM 3112 PJM 3113 PJM 3113 PJM 3114 PKE 3104 SCE 3111 SCE 3111 WAJ 3114 BMM3104 JJSB (j) 6 5 5 6 5 4 2 2 3 5 3 0 3+3 KT 0 Kod Kursus Nama Kursus RBT 3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan . Sivik dan Kewarganegaraan . Abd Latif bin Awi Pn. 5 2 . Ahmad Pn. Sivik dan K'warga'n Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (RBT) Jumlah Utk Sem.3(2+1) Permainan Badminton dan Hoki 2 ( 0+2) Pendidikan Jasmani Suaian . Prema Nambiar En.

.

.

IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM .

3j Jumlah 6 11 7 11 9 4 3 11 3 1/12 (Sat) 3/12 (Mon) 4/12 (Tues) 5/12(Wed) 6/12(Thurs) 7/12(Fri) 8/129Sat) 10/11 (Mon) 11/12(Tues) 3 39 5 25 39 20 20 40 3 5 11 5 11 11 6 5 6 9 6 11 7 0 11 10 9 0 9 0 0 11 11 7 11 6 0 0 0 0 11 11 11 11 9 5 0 11 8 186 .25 39 16/11/12 (Fri) 17/11 (Sat) 18/11 (Ahad) 19/11 (Mon) 20/11 (Tues) 21/11 (Wed) 22/11 (Thurs) 23/11 (Fri) 24/11(Sat) 26/11(Mon) 27/11 (Tues) 28/1(Wed) 29/11(Thurs) 30/11 (Fri) 3 11 11 7 10 2 PSK 3104 39 Zubedah A (K14) SEMESTER 6 SESI 2 BMM 3014 (20j) .RBT RBT 3109 (4j) RBT 3110 Ahmad Puad A Suleiman Y .Pn Ruziyah BMM 3104 .Pn Rohaya (20) RBT 3111 Pn.Rubiah-(40) waj 3114 (V) A LA rbt .

PJ PJM 3112 Kamaluddin M (41) 16/11/12 (Fri) 17/11 (Sat) 18/11 (Ahad) 19/11 (Mon) 20/11 (Tues) 21/11 (Wed) 22/11 (Thurs) 23/11 (Fri) 24/11(Sat) 26/11(Mon) 27/11 (Tues) 28/1(Wed) 29/11(Thurs) 30/11 (Fri) PJM 3113 Poniran(21) PJM 3113 Hisham(20) SEMESTER 6 SESI 2 PJM 3114 (27) ASSCE 3111Khalidah (12) SCE 3111 .Prema Nambiar (15) PKE 3104 Shaireena J(25) waj 3114 -ALA Jumlah 3 8 4 0 11 10 8 0 6 0 0 10 11 10 9 5 0 0 3 0 11 10 11 11 8 4 0 11 0 3 164 3 5 4 11 10 8 6 3 3 6 5 5 4 7 11 4 1/12 (Sat) 3/12 (Mon) 4/12 (Tues) 5/12(Wed) 6/12(Thurs) 7/12(Fri) 8/129Sat) 10/11 (Mon) 11/12(Tues) 41 21 20 27 12 15 3 11 10 11 5 6 8 4 6 5 25 RBT 3112 .

3(2+1) Permainan Badminton dan Hoki 2 ( 0+2) Pendidikan Jasmani Suaian .5 Jumlah 0 11 9 0 0 0 8 6 9 5 ulangkaji 21/12 Fri 3 5 28 . Norhanan . Hj.(8) BMM 3103-Hj.2 (1+1) Program Kesihatan Sekolah -3 (3+0) Penilaian dalam Pengajaran Sains -3 (3+0) Bina Insan Guru V -Bengkel Penanda arasan Sekolah Cemerlang-KT PJM 3115 PJM 3116 Hisham( PJM 3117 (7) Pn Kamaluddin M (5) 9) Rashidah 11/12 (Tues) 12/12 (Wed 13/12 (Thurs) 14/12 (Fri) SCE 3112-Nazaria (11) Jumlah 11 9 5 0 0 0 7 11 9 5 ulangkaji 21/12 Fri 7 32 RBT 3112Paiman 11/12 (Tues) 12/12 (Wed 13/12 (Thurs) 14/12 (Fri) RBT 3113 Tn. Arif .3(2+1) Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu .3(2+1) Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 RBT 3112 RBT 3110 RBT 3111 PSK 3104 BMM 3104 PJM 3112 PJM 3113 PJM 3114 PKE 3104 SCE 3111 WAJ 3114 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan .3(2+1) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan . Esa.3(2+1) Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan .BMM 3103-Aris 6 Anis .5 RBT 3114 (7) En.

3(2+1) Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu .3(2+1) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan .2 (1+1) Program Kesihatan Sekolah -3 (3+0) Penilaian dalam Pengajaran Sains -3 (3+0) Bina Insan Guru V -Bengkel Penanda arasan Sekolah Cemerlang-KT .PJ PJM 3112 Kamaluddin M 7/6 (Khamis) 8/6 (Jumaat) 9/6 (Sabtu) PJM 3113 Poniran PJM 3113 Hisham PJM 3114 3 3 5 AS-3 SCE 3111 SCE 3111 PKE 3104 Shaireena J 11 8 3 waj 3114 -ALA Jumlah 4 3 4 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 RBT 3109 RBT 3110 RBT 3111 PSK 3104 BMM 3104 PJM 3112 PJM 3113 PJM 3114 PKE 3104 SCE 3111 WAJ 3114 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan .3(2+1) Permainan Badminton dan Hoki 2 ( 0+2) Pendidikan Jasmani Suaian .3(2+1) Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi .3(2+1) Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan .

.

.

.

RBT .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.