LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN CATATAN/ NILAI/ BBM

Set Induksi (5 minit)

Langkah 1 (5 minit)

Maksud media pengiklanan

Guru menerangkan sebab pemilihan media pengiklanan yang sesuai

Langkah 2 (10 minit)

Faktor-faktor pemilihan media pengiklanan

Guru menerangkan dengan jelas 6 faktor pemilihan media pengiklanan. Guru memberikan setiap factor dengan satu contoh supaya para pelajar lebih memahami.

Powerpoint Gambar

Langkah 3 (5 minit)

Memilih media pengiklanan yang sesuai untuk mempromosikan sesuatu barang

Guru memberi panduan kepada para pelajar untuk memilih media pengiklanan yang sesuai. Guru meminta beberapa pelajar untuk memberi jawapan kepada soalan yang diajukan.

Powerpoint Gambar

Langkah 4 (5 minit)

Menentukan jenisjenis promosi yang sesuai bagi sesuatu barangan

Guru bersoal jawab dengan pelajar dan meminta mereka untuk memberikan jawapan untuk setiap soalan yang dikemukakan.

Powerpoint

Langkah 5 (5 minit)

Aktiviti pengukuhan

Guru meminta pelajar untuk melengkapkan peta minda guru menyoal pelajar secara lisan untuk penilaian.

LANGKAH

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

CATATAN/ NILAI/ ABM

Langkah 6 (5 minit)

Penutup

Guru merumuskan semula topik yang telah di ajar Guru memberikan latihan untuk disiapkan dirumah Guru memberi kata2 pujian kepada para pelajar kerana memberi tindak balas yang positif semasa sesi pemngajaran dan pembelajaran

Kertas mahjung/ kad manila

Refleksi : ............................................................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Ulasan Pensyarah : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………